Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 9 din 23 iunie 1972

cu privire la aprobarea Normativului Republican pentru acordarea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru, precum si instructiunile de aplicare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII

ACT PUBLICAT IN: suplimentul la revista "Protectia muncii" nr. 1-2 din 1972.


SmartCity3


    Art. 1
    Se aproba Normativul Republican pentru acordarea echipamentului de lucru precum si Instructiunile de aplicare a normativului care fac parte integranta din acesta.
    Art. 2
    Normativul Republican pentru acordarea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru intra in vigoare cu incepere de la 1 ianuarie 1972.
    Pe aceeasi data inceteaza aplicabilitatea Normativului Republican experimental si a completarilor si modificarilor aduse acestuia in perioada de experimentare.


                       INSTRUCTIUNI
DE APLICARE A NORMATIVULUI REPUBLICAN PENTRU ACORDAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE SI A ECHIPAMENTULUI DE LUCRU

    I. Dispozitiuni cu caracter general
    In conformitate cu dispozitiunile legale in vigoare, dotarea angajatilor cu echipament de protectie constituie o obligatie a unitatilor socialiste, in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Echipamentul de lucru se acorda pentru conditii de munca in care are loc o uzura prematura sau murdarie excesiva a efectelor personale.
    Acordarea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru se face in conformitate cu "Normativul republican pentru acordarea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru" elaborat de Ministerul Muncii, pe baza propunerilor ministerelor si celorlalte organe centrale, precum si a datelor obtinute ca urmare a aplicarii experimentale in cursul anului 1971.
    Normativul republican constituie un cadru general pentru acordarea echipamentului de protectie si de lucru, conducerile unitatilor socialiste avand obligatia sa asigure aplicarea prevederilor acestuia in conditiile concrete de desfasurare a activitatii la fiecare loc de munca.
    Pentru a asigura o aplicare unitara a prevederilor Normativului republican, se va tine seama de urmatoarele:
    1. Dotarea stabilita in Normativul republican pentru fiecare meserie are un caracter maximal. Acordarea unui anumit sortiment de echipament prevazut in normativ nu este obligatorie decat in masura in care este justificat de conditiile in care se desfasoara procesul de productie la locul de munca respectiv. In cazul in care unii angajati nu-si desfasoara in mod permanent activitatea in conditii care impun o anumita dotare, acestora li se va acorda echipamentul respectiv conform  prevederilor referitoare la lucrari intimplatoare sau de interventie din prezentele instructiuni (pct. 2).
    Conducerea unitatii are obligatia sa stabileasca, cu avizul comitetului sindicatului, si sa aduca la cunostinta angajatilor, dotarea prevazuta pentru fiecare meserie, in raport cu conditiile in care aceasta se efectueaza.
    2. Angajatii care executa lucrari intimplatoare sau de interventii in conditii diferite de cele pentru care au fost dotati, vor primi sortimentele de echipament necesare, de protectie si de lucru, astfel ca executarea lucrarilor respective sa se efectueze in conditii de deplina securitate.
    Dotarea in aceste cazuri se face cu caracter temporar si este stabilita de conducerea unitatii, respectiv a sectiilor si sectoarelor de productie.
    3. Angajatii care conduc direct sectoarele de productie (maistri, ingineri, tehnicieni, etc.) si care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii ca si muncitorii vor primi echipamentul de protectie al meseriei, specialitatii sau functiei de la locul de munca unde lucreaza. Maistrilor, precum  si tehnicienilor care conduc direct formatiuni de lucru li se va acorda si echipamentul de lucru al meseriei, specialitatii sau functiei de la locurile de munca respective. In industria miniera si la executarea altor lucrari cu caracter minier, aceasta prevedere se extinde la intregul personal care lucreaza efectiv in subteran.
    4. Personalul de indrumare si control, inclusiv din cadrul unitatii, se doteaza cu echipament de protectie in raport cu conditiile de la locurile de munca in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea de indrumare si control. Prin exceptie, celor care exercita aceasta activitate in lucrarile miniere subterane, li se va acorda atat echipament de protectie cat si echipament de lucru. Acordarea acestui echipament se face cu caracter temporar, pe durata activitatii pe care o desfasoara la locurile de munca respective. In acest scop, se vor prevedea la inventarul unitatii sau al sectiilor sortimentele de echipament necesare pentru dotarea personalului mentionat mai sus.
    5. Personalul de cercetare din institute, centre, intreprinderi etc., precum si cel din institutiile de invatamant care efectueaza lucrari de cercetare sau lucrari practice in laborator si care nu este prevazut in mod distinct in normativ, va fi dotat cu echipament de protectie stabilit pentru laborantii de diferite specialitati inclusi in normativ, sau cu echipamentul de protectie prevazut pentru meseria de profil din domeniul in care se efectueaza cercetarea.
    La acordarea echipamentului de protectie pentru personalul de cercetare se va tine seama de prevederile prezentelor instructiuni, referitoare la criteriile de stabilire a conditiilor in care se desfasoara activitatea.
    6. Elevii si studentii care efectueaza practica in productie, precum si cei care se califica la locul de munca, beneficiaza de echipamentul de protectie acordat meseriilor, specialitatilor si functiilor de la locurile de munca in care vor lucra.
    7. Brigadierii si sefii de echipa neprevazuti in mod distinct in normativ, fiind muncitori care au si anumite sarcini de coordonare, vor fi dotati ca si ceilalti membrii ai brigazii sau echipei, cu echipamentul de protectie si de lucru prevazut pentru meseria si conditiile in care lucreaza.
    8. In cazurile in care unele meserii se exercita in conditii care duc la un grad inalt de nocivizare a echipamentului de protectie sau la o murdarie excesiva a echipamentului de lucru, pentru a se asigura o mai buna intretinere a acestuia, conducerile intreprinderilor vor putea acorda 2 bucati din sortimentele respective (salopete, halate, pantaloni cu pieptar, combinezoane contra prafului etc.) cu dublarea duratei prevazute pentru o singura bucata. De asemenea, la meseriile pentru care s-a prevazut ca echipament de protectie sau de lucru unul din urmatoarele sortimente: salopeta, halat, combinezon, pantaloni cu pieptar, acestea avand aceeasi functie, vor putea fi schimbate intre ele, tinand seama de conditiile de securitate, respectiv de pericolul prinderii imbracamintei de catre organe de masini in miscare. Asemenea schimbari se pot face si intre costumul vatuit si vesta vatuita.
    9. Angajatii care executa in mod permanent doua meserii care se desfasoara in conditii diferite vor fi dotati conform prevederilor de la meseria de baza si li se vor acorda in plus eventualele sortimente suplimentare prevazute la cealalta meserie.
    10. In unitatile la care s-a aprobat program de lucru prelungit, durata normala se va reduce proportional cu timpul lucrat in plus. Numarul de ore lucrate in plus saptamanal se va raporta la 48 ore, obtinindu-se procentul de reducere a duratei. Aceasta prevedere nu se aplica unitatilor care obtin aprobari pentru efectuarea unui numar limitat de ore suplimentare.
    11. In Normativul republican, anumite sortimente de echipament au fost prevazute in mod generic, fara a se preciza tipul necesar unor conditii determinate de lucru. Astfel s-au prevazut "cizme de protectie" si in cadrul acestei prevederi unitatile vor stabili daca in anumite locuri sunt necesare cizme scurte sau lungi, cizme rezistente la produse petroliere, la grasimi etc.
    In acelasi mod se va proceda si in cazurile cand se prevad "manusi de protectie", putindu-se acorda: manusi chirurgicale sau antiacide, imblanite, rezistente la produse petroliere, dar si palmare sau chiar degetare. Situatia este similara cand prevederile se refera la "ochelari de protectie", "sort de protectie", "masca de protectie", "casca de protectie".
    12. Conducerea unitatii pe masura asigurarii necesarului, va putea acorda, in locul bocancilor obisnuiti prevazuti cu echipament de protectie sau de lucru, bocanci cu bombeu metalic, ca un mijloc suplimentar de protectie. De asemenea, in locurile unde exista pericol de alunecare, bocancii cu talpa de cauciuc vor putea fi inlocuiti cu bocanci cu talpa de piele.
    13. In unitatile in care exista pericolul unor degajari masive de substante toxice pe intreg teritoriul uzinei, conducerile unitatilor respective, cu aprobarea forului tutelar, vor putea asigura dotarea cu masti de protectie a tuturor angajatilor.
    14. Unitatile din industria zaharului care folosesc muncitori pe o perioada limitata pentru campania de lucru, le vor putea acorda acestora echipamentul contra frigului (costum vatuit) in perioada de iarna, ca echipament de protectie, care ramane proprietatea intreprinderii.
    15. Normativul republican nu abroga prevederile de dotare stabilite pe baza altor acte normative, ca de exemplu: H.C.M. nr. 541/1960, prin care se reglementeaza acordarea echipamentului de protectie sanitara a produselor alimentare; H.C.M. nr. 741/1961, care reglementeaza regimul de lucru cu surse radioactive; H.C.M. nr. 169/1963, care reglementeaza acordarea de echipament pompierilor special angajati si celor voluntari etc.
    La unele din meseriile sau functiile dotate in conformitate cu H.C.M. nr. 541/1960 s-a prevazut si in "Normativul republican" o dotare suplimentara impusa de prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. In aceasta situatie, la locurile de munca unde este necesar, sortimentele prevazute in "Normativul republican" se acorda suplimentar si cumulat, cu cele prevazute in ambele acte normative speciale. Sortimentele prevazute in ambele acte normative se acorda o singura data, conform prevederilor din actul normativ special.

    II. Criterii pentru stabilirea conditiilor de acordare a echipamentului
    1. Dotarea cu echipament pentru o anumita conditie se face numai in cazurile in care procesul tehnologic impune desfasurarea activitatii in conditia respectiva. De exemplu, echipamentul prevazut pentru conditiile: "frig" sau "intemperii" se va acorda numai in cazurile in care procesul tehnologic se desfasoara efectiv si nu este intrerupt din cauza frigului sau intemperiilor.
    2. La incadrarea intr-una din conditiile prevazute in Normativul republican, se vor avea in vedere urmatoarele:
    - Pentru "lucru cu substante nocive", sa se acorde echipamentul prevazut numai angajatului care lucreaza in locuri de munca unde in procesul tehnologic se folosesc sau se degaja substante nocive, cu care acesta vine in contact direct. La stabilirea dotarii, conducerile unitatilor vor acorda diferentiat sortimentele prevazute in conditia respectiva, in raport cu gradul in care angajatii vin in contact cu substante nocive.
    - Pentru "medii de pulberi" sau "zgomot", echipamentul prevazut se va acorda la acele locuri de munca la care nivelul noxelor respective depaseste chiar si cu intermitenta limitele maxime admise.
    - Pentru "medii umede", se va acorda echipamentul de protectie cand umezeala rezulta din procesul tehnologic (lucru cu lichide, paste semisolide, lucru in apa etc.) sau din conditiile permanente de lucru (exploatari subterane cu infiltratii de apa etc.). In cazul in care "mediul umed" este rezultatul unor intemperii, care obliga angajatul sa circule in anumite perioade prin zone cu noroi sau apa (pe santiere), se va acorda incaltamintea prevazuta in normativ ca echipament de lucru.
    - Pentru "frig", se va acorda echipamentul prevazut numai angajatului care prin natura procesului tehnologic este obligat sa lucreze in exterior sau in parti neincalzite, in perioada noiembrie - martie, sau sa lucreze in instalatii generatoare de frig, indiferent de anotimp. Pentru lucru in instalatii generatoare de frig sau in subteran, temperatura de referinta este de maximum + 10 grade Celsius.
    - Pentru "radiatii calorice", se va acorda salopeta ignifugata numai la locurile de munca unde exista pericol de aprindere, deoarece aceasta salopeta nu are rol de ecran termic la temperaturi ridicate. Bocancii cu talpa din lemn, se vor acorda numai daca temperatura platformei de lucru depaseste frecvent + 40 grade Celsius. La meseriile pentru care la conditia "radiatii calorice" s-a prevazut dotarea cu maieu si chiloti, sau camasa si indispensabili din panza, acordarea acestor sortimente se va face numai daca temperatura locului de munca depaseste + 30 grade Celsius permanent. Pentru lucru in subteran, temperatura de referinta este de + 28 grade Celsius.
    3. La cumularea unor conditii (medii umede si lucru cu substante nocive etc.), sortimentele de echipament cu aceleasi functii care s-au prevazut la ambele conditii se vor acorda o singura data.
    4. Inlocuirea unor sortimente cu functii de protectie cu altele care nu au acest caracter nu este permisa. De exemplu: bocancii cu talpa din lemn nu pot fi inlocuiti cu bocancii obisnuiti, combinezonul contra prafului cu salopeta din doc etc., deoarece in acest caz nu mai au rol de protectie, ci reprezinta echipament de lucru.

    III. Masuri pentru utilizarea si intretinerea echipamentului
    1. Echipamentul de protectie si echipamentul de lucru vor fi utilizate exclusiv in timpul programului de lucru.
    2. Unitatile socialiste au obligatia sa asigure curatarea, denocivizarea si repararea echipamentului de protectie. Caracteristicile unor sortimente de echipament care au importanta deosebita pentru prevenirea accidentelor de munca (centuri de siguranta, masti, manusi si incaltaminte electroizolanta, manusi de protectie etc.) vor fi verificate periodic, inclusiv cele care sunt in dotarea angajatilor.
    3. Angajatului caruia i se desface contractul de munca sau este transferat in alta intreprindere i se va retrage echipamentul de protectie, chiar daca duratele prevazute au expirat. De asemenea, pentru echipamentul de lucru i se va retine diferenta neamortizata din contributia intreprinderii la achizitionarea echipamentului respectiv, care ramane in proprietatea angajatului. Suma retinuta va reprezenta diferenta intre timpul normat si cel scurs pana la parasirea intreprinderii.

    DISPOZITII FINALE
    1. In cazul aparitiei unor meserii neprevazute in normativ, precum si a unor conditii de munca, unitatile vor solicita prin forul tutelar, completarea de catre Ministerul Muncii a prevederilor  Normativului republican. Pana la primirea aprobarii, unitatile vor putea acorda, cu caracter temporar, echipamentul necesar.
    2. Prezentele instructiuni fac parte integranta din Normativul republican pentru acordarea echipamentului de protectie si a echipamentului de lucru.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 9/1972

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 9 din 1972
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 9/1972
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu