Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 772/68/859/442 din  8 august 2005

pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 772 din 8 august 2005
              AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
              Nr. 68 din 13 iulie 2005
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 859 din 9 august 2005
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 442 din 11 august 2005
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 757 din 19 august 2005

    Avand in vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, modificata si completata prin Legea nr. 412/2004,
    in temeiul art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 40.513 din 9 iunie 2005, intocmit de Directia generala pentru siguranta alimentelor din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, inclusiv structurile subordonate acestora, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 377/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Sistemul rapid de alerta in domeniul alimentelor de origine animala si furajelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2002.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 90 de zile de la publicare.

                      Ministrul agriculturii,
                      padurilor si dezvoltarii rurale,
                      Gheorghe Flutur

                      p. Presedintele Autoritatii Nationale
                      Sanitare Veterinare si pentru
                      Siguranta Alimentelor,
                      Constantin Lupescu

                      Ministrul sanatatii,
                      Mircea Cinteza

                      Presedintele Autoritatii Nationale
                      pentru Protectia Consumatorilor,
                      Catalin Florin Teodorescu

    ANEXA 1

                                    NORMA
           privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta norma stabileste masurile pentru aplicarea la nivel national a unui sistem rapid de alerta in domeniul sigurantei alimentelor si furajelor. Prevederile prezentei norme se aplica in domeniul productiei, depozitarii, transportului si comercializarii alimentelor si furajelor.
    (2) Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje se stabileste intre autoritatile competente, asa cum sunt prezentate la art. 22 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Prezenta norma nu se aplica:
    a) produselor farmaceutice veterinare;
    b) animalelor;
    c) produselor contaminate radioactiv ca urmare a unui accident nuclear.
    Art. 2
    Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje, denumit in continuare Sistemul rapid de alerta, se creeaza in scopul:
    a) prevenirii patrunderii pe piata sau asigurarii returnarii de pe piata ori de la consumatorul final a alimentelor care prezinta un risc pentru sanatatea publica;
    b) prevenirii patrunderii in consumul animalelor a unor furaje care pot afecta indirect sanatatea publica;
    c) prevenirii patrunderii pe piata a oricarui material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele si poate sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;
    d) informarii rapide intre autoritatile competente in domeniul sigurantei alimentelor, la cele trei niveluri, central, judetean si local, asupra pericolelor sau riscurilor cu privire la alimente si la furajele care nu indeplinesc cerintele impuse de legislatia privind siguranta alimentelor, astfel incat acestea pot sa constituie un factor de risc in lantul alimentar pentru consumatori.
    Art. 3
    Principalele obiective ale Sistemului rapid de alerta sunt urmatoarele:
    a) schimbul rapid de informatii intre Comisia Europeana si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in calitatea sa de coordonator la nivel national al Sistemului rapid de alerta si de punct de contact cu Sistemul de alerta pentru alimente si furaje european (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF);
    b) schimbul rapid de informatii intre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, atat prin structurile centrale, cat si prin cele judetene si locale;
    c) schimbul rapid de informatii intre structurile judetene si locale, ca integratori locali ai Sistemului rapid de alerta, si cele centrale ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Sanatatii, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
    d) schimbul rapid de informatii intre laboratoarele de profil si integratorii locali ai Sistemului rapid de alerta;
    e) schimbul rapid de informatii intre punctele de inspectie la frontiera si structurile centrale si judetene ale Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Sanatatii si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
    f) schimbul rapid de informatii intre consumatori, producatori si procesatori, pe de-o parte, si integratorii locali ai Sistemului rapid de alerta, pe de alta parte.

    CAP. 2
    Structura si modul de operare ale Sistemului rapid de alerta

    Art. 4
    (1) Structura Sistemului rapid de alerta se bazeaza pe informatiile transmise/primite la si/sau de la Comisia Europeana sau alte tari terte de catre si/sau catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
    (2) La nivel national Sistemul rapid de alerta se bazeaza pe informatiile transmise sau primite la nivel central ori local de catre: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Sanatatii.
    Art. 5
    (1) Sistemul rapid de alerta opereaza prin transmiterea de informatii sub forma de notificare scrisa intr-un formular-tip, denumit formular de notificare alerta, cuprins in anexa nr. 2. Transmiterea se efectueaza in sistem informatic cu circuit inchis sau prin fax ori e-mail.
    (2) In cazul informatiilor primare transmise/primite intre structurile locale si cele judetene, comunicarea se poate realiza si telefonic.
    (3) Circuitul informatiei notificate in cadrul Sistemului rapid de alerta se realizeaza intre autoritatile competente, orizontal, pe doua niveluri, si anume la nivelul structurilor centrale si al structurilor judetene. In cadrul fiecarei autoritati competente informatia va circula vertical intre structura judeteana si cea de la nivel central.

    CAP. 3
    Criterii de baza ale informarii si notificarii

    Art. 6
    (1) Criteriile de baza pentru notificare sunt cunoasterea sau suspiciunea ca:
    a) un aliment prezinta sau poate prezenta un risc pentru sanatatea publica;
    b) un produs furajer prezinta sau poate prezenta un risc pentru sanatatea publica, in cazul alimentelor obtinute de la animale care au fost hranite cu astfel de furaje;
    c) orice material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele poate sa prezinte astfel un risc pentru sanatatea publica.
    (2) Categoriile de pericole si definitiile acestora, utilizate in Sistemul rapid de alerta, sunt cuprinse in anexa nr. 1.

    Notificarea in cadrul Sistemului rapid de alerta
    Art. 7
    In cazul in care autoritatile competente obtin informatii care creeaza suspiciunea referitoare la existenta unui risc cu privire la alimente sau furaje, acestea trebuie sa tina seama de urmatoarele cerinte:
    a) stabilirea destinatiei, conform art. 11 - 13 - informatia va fi comunicata punctelor oficiale de contact din structurile destinatare; punctele oficiale de contact sunt stabilite de catre fiecare autoritate competenta si comunicate celorlalte autoritati pana la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei norme; orice modificare ulterioara va fi comunicata in termen de 3 zile;
    b) structura mesajului - informatia va fi comunicata sub forma de notificare oficiala, prin completarea formularului-tip, conform anexei nr. 2;
    c) continutul mesajului - informatia trebuie sa fie completa si va trebui sa se raspunda la toate punctele din formularul pentru notificare, in special la cele marcate. Atunci cand informatia nu este disponibila, acest lucru trebuie mentionat;
    d) transmiterea mesajului - lipsa unei informatii complete nu trebuie sa impiedice transmiterea unei notificari urgente. Ulterior, in cel mai scurt timp posibil, formularul va fi completat integral si retransmis.

    Utilizarea formularului pentru notificare
    Art. 8
    (1) Formularul pentru notificare trebuie completat in format electronic si transmis prin mijloacele prevazute la art. 5 alin. (1).
    (2) Informatiile care vin in completarea notificarii initiale, la o perioada de timp dupa aceasta, precum certificate, rapoarte de analiza, facturi, vor fi transmise utilizandu-se formularul oficial de notificare alerta, prezentat in anexa nr. 4. Toate documentele disponibile in momentul notificarii originale o vor insoti pe aceasta.
    Art. 9
    (1) In cazul in care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poseda orice informatie legata de existenta unui risc semnificativ direct ori indirect pentru sanatatea publica cu privire la alimente si furaje, va notifica imediat Comisiei Europene prin intermediul sistemului european, utilizand formularele si procedurile europene.
    (2) In cazul in care Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor primeste o notificare din partea Comisiei Europene privind existenta unui risc pentru sanatatea publica cu privire la alimente si furaje, ia masurile necesare corespunzatoare pentru protectia sanatatii publice si transmite toate informatiile referitoare la masurile luate si rezultatele acestora catre Comisia Europeana, prin intermediul sistemului european.

    Clasificarea notificarilor
    Art. 10
    (1) Notificarile se clasifica dupa cum urmeaza:
    a) notificare de alerta: notificare originala - notificarea care se transmite prin Sistemul rapid de alerta pe formularul-tip prezentat in anexa nr. 2, cu privire la un caz nou in care exista un risc actual sau potential pentru sanatatea publica;
    b) notificare informativa (nonalerta) - acest tip de notificare va fi transmis prin Sistemul rapid de alerta utilizandu-se formularul prezentat in anexa nr. 3, la care se ataseaza tabelul cuprins in anexa nr. 2;
    c) informatii aditionale - informatiile furnizate dupa notificarea initiala, de alerta sau informativa, utilizandu-se formularul prezentat in anexa nr. 4.
    (2) Notificarea de alerta se utilizeaza pentru:
    1. un produs necorespunzator care poate avea consecinte negative importante asupra sanatatii sau poate provoca moartea;
    2. un produs care poate avea consecinte negative temporare asupra sanatatii;
    3. cazul in care exista posibilitatea ca alimentul sa fie periculos daca este consumat de grupuri vulnerabile de consumatori - copii, femei gravide, batrani;
    4. cazul in care exista riscul unei contaminari incrucisate cu alte produse alimentare in timpul depozitarii sau al comercializarii.
    (3) Notificarea informativa se utilizeaza pentru:
    1. cazul in care produsul a fost respins la granita, pentru ca acesta sa nu poata intra prin alt punct de frontiera;
    2. produsele alimentare periculoase care nu au ajuns pe piata, iar conditiile existente sau masurile luate garanteaza lipsa oricarui risc pentru sanatatea publica.
    (4) Codificarea alertelor - coordonatorul Sistemului rapid de alerta va codifica fiecare notificare de alerta sau notificare informativa, dupa transmiterea ei, in ziua primirii, transmitand tuturor membrilor Sistemului rapid de alerta aceasta codificare. Orice referire ulterioara la alerta in cauza va fi facuta utilizandu-se aceasta codificare. Structurile centrale au obligatia de a transmite aceasta codificare structurilor judetene si locale proprii.
    (5) Notificarile vor fi completate in limba romana si in limba engleza.

    CAP. 4
    Masuri de reactie pre- si postnotificare care se iau de catre autoritatile competente

    Art. 11
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor inregistreaza orice notificare venita din partea Comisiei Europene si ia masurile necesare corespunzatoare pentru protectia sanatatii publice, in conformitate cu legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor in vigoare.
    (2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor transmite Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si/sau, dupa caz, directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si punctelor de inspectie la frontiera notificarile de alerta transmise de Comisia Europeana sau de alte tari terte si se asigura ca acestea au fost primite pentru a fi luate masurile corespunzatoare.
    (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor transmite notificari Comisiei Europene pentru orice situatie care poate necesita notificarea alertelor privind alimentele si furajele de catre Comisia Europeana.
    Art. 12
    (1) Circumscriptia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor va transmite directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, informatii asupra pericolului pentru sanatatea publica si masurilor intreprinse la nivel local.
    (2) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va dispune, pe baza informatiilor, inspectia la producator sau la importator/exportator si efectuarea unui raport complet cu furnizarea de informatii referitoare la distributia catre alti beneficiari sau distribuitori.
    (3) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dispune, pe baza informatiilor din raportul de inspectie si a rezultatelor de laborator, extinderea prelevarilor de probe, oprirea productiei, retragerea autorizatiei sau alte masuri legale in vigoare care nu au fost luate la nivel local.
    (4) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, comunica Institutului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara rezultatele analizelor efectuate asupra probelor recoltate si trimite probe complementare in vederea confirmarii rezultatelor.
    (5) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, informeaza, dupa caz, structurile judetene ale Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin punctele oficiale de contact, asupra pericolelor pentru sanatatea publica.
    (6) Directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, este obligata sa informeze Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor despre toate cazurile care presupun un risc pentru sanatatea publica cu privire la alimente si furaje, atat in timpul, cat si in afara orelor de program.
    (7) Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara efectueaza analize si comunica Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor rezultatele analizelor de laborator.
    (8) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor notifica, dupa caz, Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale alertele privind alimentele si furajele.
    (9) Punctele de inspectie la frontiera notifica nonalertele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si celorlalte puncte de inspectie la frontiera.
    Art. 13
    (1) Structurile judetene ale Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vor transmite propriilor structuri centrale informatii privind riscurile pentru sanatatea publica, precum si asupra masurilor intreprinse.
    (2) Structurile judetene ale Ministerului Sanatatii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale isi vor transmite reciproc, precum si directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, informatii privind riscurile pentru sanatatea publica, precum si asupra masurilor intreprinse.
    (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale isi notifica reciproc alertele, utilizand formularele-tip prevazute in anexele nr. 2, 3 si 4.
    Art. 14
    (1) In toate cazurile de urgenta, in functie de gradul de risc, atunci cand au fost notificate situatii periculoase pentru sanatatea publica cu privire la alimente si furaje, autoritatile competente, in conformitate cu legislatia in vigoare, iau masuri pentru:
    a) colectarea tuturor informatiilor necesare de la toate partile implicate;
    b) organizarea controalelor cu privire la siguranta alimentelor si furajelor;
    c) recoltarea de probe din alimentele si furajele incriminate sau din fragmentele ramase din aceste produse alimentare suspecte care fac obiectul controalelor;
    d) recoltarea de probe din orice material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele si poate sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;
    e) sechestrarea alimentelor si furajelor si atentionarea, dupa caz, a tuturor celor care le produc, le depoziteaza, le transporta si le valorifica;
    f) sechestrarea oricarui material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele si poate sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;
    g) informarea, atunci cand este necesar, in timp optim, a tuturor celor care pot fi expusi pericolului;
    h) interzicerea, dupa caz, pentru o perioada determinata, a circulatiei produselor incriminate si transmiterea de instructiuni precise privind procedurile de manipulare si depozitare;
    i) interzicerea punerii pe piata a produselor incriminate si asigurarea ca exista indicatii precise asupra pericolului pe care il prezinta, iar acestea sunt marcate corespunzator;
    j) organizarea si luarea unor masuri imediate pentru denaturarea si distrugerea acestor produse alimentare in conditii de siguranta.
    (2) Masurile luate la nivel central, judetean si local de catre autoritatile competente sunt obligatorii pentru:
    a) agentii care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si valorifica alimente sau furaje pe intregul lant de la materiile prime la produsele finite;
    b) agentii care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si valorifica materiale sau produse care vin ori pot sa vina in contact cu alimentele si furajele si pot sa prezinte un risc pentru sanatatea publica;
    c) orice alte persoane fizice sau juridice care sunt implicate in luarea masurilor de eliminare a riscurilor cu privire la alimente si furaje.
    (3) Masurile luate se bazeaza pe normele legale in vigoare, iar in cazul pericolelor noi sau al riscurilor emergente, pe analiza de risc.

    Reguli de confidentialitate
    Art. 15
    (1) Atunci cand exista motive suficiente pentru a considera ca un aliment, furaj, material sau produs care vine ori poate sa vina in contact cu alimentele si furajele poate implica un risc pentru sanatatea publica, depinzand de natura, gravitatea si extinderea riscului, autoritatile competente vor lua masurile necesare pentru a informa publicul larg asupra naturii riscului, identificand cat mai complet posibil factorul incriminat, riscul asociat si masurile care sunt luate sau urmeaza a fi luate pentru a preveni, a reduce si a elimina acel risc. Cand este cazul, publicul va avea acces la informatia privind datele de identificare a factorului incriminat, natura riscului si masurile adoptate.
    (2) Membrii Sistemului rapid de alerta vor lua masurile necesare pentru a se asigura ca personalul angajat nu va dezvalui informatiile obtinute pentru scopurile sistemului, care, prin natura lor, sunt protejate de secretul profesional, cu exceptia cazului in care informatiile trebuie sa devina publice, daca circumstantele o cer, pentru a proteja sanatatea publica.
    (3) Protejarea secretului profesional nu va impiedica diseminarea de catre autoritatile competente a informatiilor relevante pentru eficienta supravegherii pietei si a aplicarii masurilor necesare cu privire la siguranta alimentelor si furajelor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 16
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme pentru a se asigura implementarea in conformitate cu prevederile acesteia.
    (2) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale vor lua masurile administrative adecvate pentru a sanctiona orice incalcare a prevederilor prezentei norme.
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                                CATEGORIILE
            pericolelor notificate prin Sistemul rapid de alerta

    1. Biologice
    Microbiologic si parazitologic - sursa contaminarii are o origine microbiologica sau parazitara.
    2. Chimice
    Chimic - sursa contaminarii este rezultatul unui proces chimic intrinsec, al unei contaminari chimice directe sau acumularea unor contaminanti proveniti din agricultura, mediu, industrie.
    3. Fizice
    Corpuri straine - produsul contine corpuri straine care pot periclita sanatatea publica.
    4. Modificari organoleptice
    Aspectul, mirosul, consistenta sau alte caracteristici organoleptice ale produsului sunt modificate, indicand astfel modificarea starii de inocuitate a produsului.
    5. Etichetare
    De pe eticheta lipsesc informatii importante, ceea ce poate duce la un posibil risc pentru sanatatea publica.
    6. Falsificare
    Produsul a fost falsificat si prin aceasta reprezinta un risc pentru sanatatea publica.
    7. Ambalaj
    Ambalajul unui produs este intr-o stare care presupune un risc de contaminare a produsului sau este un ambalaj confectionat din materiale care nu sunt permise in contact cu alimentele. Contaminarea este datorata altor materiale care vin sau pot sa vina in contact cu alimentele.
    8. Radiatii
    Produsul este contaminat radioactiv peste nivelurile de radioactivitate fixate pentru produsul in cauza.
    9. Altele
    Natura pericolului este de alta natura decat cele mentionate mai sus.

    ANEXA 2*1)
    la norma

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.
                             ________________
                            / ______________ \
                           / /              \ \
                          / /  SISTEM RAPID  \ \
                         | | DE ALERTA PENTRU | |
                         | |ALIMENTE SI FURAJE| |
                          \ \                / /
                           \ \______________/ /
                            \________________/

                  FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE ALERTA
    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 ______________________________________________________________________________
|                            ALIMENTE/FURAJE                                   |
|                                                                              |
|                                ALERTA                                        |
|                             FOARTE URGENT                                    |
|                                                                              |
|                        NOTIFICARE DE ALERTA NR.:                             |
|                          NOTIFICARE ORIGINALA                                |
| SUBIECT:                                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    NUMAR DE PAGINI:

 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | NUMAR DE FAX:                                                            | |
| | E-MAIL:                                                                  | |
| |__________________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| MASURI DISPUSE:                                                              |
| PRODUCATOR:                                                                  |
| DISTRIBUTOR:                                                                 |
| DISTRIBUTIE:                                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    NOTIFICAREA A FOST TRIMISA DE:
    NUME:
 ______________________________________________________________________________
| TEL:                     FAX:                  e-mail:                       |
|______________________________________________________________________________|

    PUNCTUL DE CONTACT DIN ................................................... FURNIZEAZA ANSVSA URMATOARELE INFORMATII

                Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje

    INFORMATII GENERALE

 ______________________________________________________________________________
| 1. TIP DE NOTIFICARE                  |                                      |
| --                                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 2. TIPUL CONTROLULUI                  |                                      |
| --                                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 3. CINE NOTIFICA/AUTORITATE           |                                      |
| --                                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 4. DATA NOTIFICARII                   |                                      |
| --                                    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|

    PERICOL

 ______________________________________________________________________________
| 5. NATURA PERICOLULUI                      |                                 |
| --                                         |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 6. REZULTATELE TESTELOR DE LABORATOR       |                                 |
| --                                         |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 7.* CONTRA-ANALIZE                         |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 8.* PRELEVAREA        | DATA/DATELE        |                                 |
|     PROBELOR          | RECOLTARII         |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | NR. DE PROBE       |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | METODA             |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | LOCUL              |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
| 9.* LABORATORUL                            |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 10.* ANALIZA          | TRATAREA           |                                 |
|                       | PROBEI/ANALIZA     |                                 |
|                       | MATRICEI           |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
|                       | METODA DE ANALIZA  |                                 |
|_______________________|____________________|_________________________________|
| 11.* PERSOANE AFECTATE                     |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 12.* TIPUL MALADIEI/SIMPTOM                |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|

    PRODUS

 ______________________________________________________________________________
| 13. CATEGORIA PRODUSULUI              |                                      |
| ---                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 14. NUMELE PRODUSULUI                 |                                      |
| ---                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 15.* DESCRIEREA      | MARCA/NUME DE  |                                      |
|      PRODUSULUI      | FIRMA          |                                      |
|                      |________________|______________________________________|
|                      | ASPECTUL       |                                      |
|                      | PRODUSULUI     |                                      |
|                      | (ex. ambalaj)  |                                      |
|                      |________________|______________________________________|
|                      | GREUTATEA      |                                      |
|                      | UNITATII DE    |                                      |
|                      | AMBALARE       |                                      |
|______________________|________________|______________________________________|

    REZULTATELE ANCHETEI SI MASURILE ADOPTATE

 ______________________________________________________________________________
| 16. SITUATIA DISTRIBUTIEI                  |                                 |
| ---                                        |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 17.* MASURI VOLUNTARE                      |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| 18.* MASURI IMPUSE                         |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
|      | DATA INTRARII IN VIGOARE            |                                 |
|______|_____________________________________|_________________________________|
|      | DURATA                              |                                 |
|______|_____________________________________|_________________________________|
|      | RETRAGERE DE LA CONSUMATORI         |                                 |
|______|_____________________________________|_________________________________|
| 19. JUSTIFICARE - LEGISLATIE               |                                 |
| ---                                        |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| SCOP                                       |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|
| NIVEL MAXIM ADMIS                          |                                 |
|____________________________________________|_________________________________|

    IDENTIFICAREA LOTULUI

 ______________________________________________________________________________
| 20.* TRANSPORT/NUMARUL LOTULUI                |                              |
|_______________________________________________|______________________________|
| 21.* CERTIFICAT DE SANATATE   | NUMAR         |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|      BULETIN DE ANALIZA       | DATA          |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|                               | DVCI NR.      |                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|
| 22. TERMEN DE VALABILITATE    | A SE CONSUMA  |                              |
|                               | INAINTE DE*   |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|                               | CONSUMATI DE  |                              |
|                               | PREFERINTA    |                              |
|                               | INAINTE DE*   |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|                               | EXPIRA LA DATA|                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|
| 23. DESCRIEREA PRODUSULUI     | NUMARUL DE    |                              |
|                               | BUCATI*       |                              |
|                               |_______________|______________________________|
|                               | GREUTATEA NETA|                              |
|                               | TOTALA A      |                              |
|                               | LOTULUI*      |                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|

    ORIGINEA

 ______________________________________________________________________________
| 24. TARA DE ORIGINE              |                                           |
| ---                              |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| 25. PRODUCATOR                   | NUME            |                         |
| ---                              |_________________|_________________________|
|                                  | ADRESA COMPLETA |                         |
|                                  |_________________|_________________________|
|                                  | NUMAR DE AGREERE|                         |
|                                  | VETERINARA      |                         |
|__________________________________|_________________|_________________________|
| 26.* EXPEDITOR/EXPORTATOR        | NUME            |                         |
|                                  |_________________|_________________________|
|                                  | ADRESA          |                         |
|__________________________________|_________________|_________________________|

    DISTRIBUTIE

 ______________________________________________________________________________
| 27.* DISTRIBUITOR                | IMPORTATOR      |                         |
|                                  |_________________|_________________________|
|                                  | ENGROSIST       |                         |
|                                  |_________________|_________________________|
|                                  | DETAILIST       |                         |
|__________________________________|_________________|_________________________|
| 28.* DISTRIBUTIA CATRE STATELE   |                                           |
|      MEMBRE                      |                                           |
|                                  |___________________________________________|
|      ATASATI LISTA DE DISTRIBUTIE|                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| 29.* EXPORTAT CATRE TARI TERTE   |                                           |
|                                  |___________________________________________|
|      ATASATI LISTA DE DISTRIBUTIE|                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| 30.* DISTRIBUTIA IN TERITORIU    |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|

    IN CAZUL RESPINGERII LA FRONTIERA

 ______________________________________________________________________________
| 31.* PUNCTUL DE FRONTIERA                 |                                  |
|      (INTRARE/IESIRE)                     |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 32.* TIPUL CONTROLULUI                    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 33.* TARA EXPEDITOARE                     |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 34.* TARA DE DESTINATIE                   |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 35.* DESTINATAR             | NUME        |                                  |
|                             |_____________|__________________________________|
|                             | ADRESA      |                                  |
|_____________________________|_____________|__________________________________|
| 36.* NUMARUL CONTAINERULUI                |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 37.* MIJLOCUL DE TRANSPORT                |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    ALTE INFORMATII

 ______________________________________________________________________________
| 38. ORGANIZATIE/MINISTER              |                                      |
| ---                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 39. PERSOANA DE CONTACT               |                                      |
| ---                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 40. ALTE INFORMATII                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 41.* CONFIDENTIAL                     |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 42. DACA DA, CARE PUNCTE (NUMERE)     |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| 43.* DACA DA, MOTIVUL                 |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
    numere subliniate: informatie ceruta
    numere cu *: informatie ceruta, daca se aplica

    ANEXA 3*)
    la norma

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                        ________________________
                        \  __________________  /
                         \ \ SISTEM RAPID DE/ /
                          \ \ ALERTA PENTRU/ /
                           \ \ ALIMENTE SI/ /
                            \ \  FURAJE  / /
                             \ \        / /
                              \ \      / /
                               \ \    / /
                                \ \  / /
                                 \ \/ /
                                  \  /
                                   \/

                FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE INFORMATIVA
    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 ______________________________________________________________________________
|                            ALIMENTE/FURAJE                                   |
|                                                                              |
|                               INFORMARE                                      |
|                                                                              |
|                       NOTIFICARE INFORMATIVA NR.:                            |
|                          NOTIFICARE ORIGINALA                                |
| SUBIECT:                                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    NUMAR DE PAGINI:

 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | NUMAR DE FAX:                                                            | |
| | E-MAIL:                                                                  | |
| |__________________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| MASURI DISPUSE:                                                              |
| PRODUCATOR:                                                                  |
| DISTRIBUTOR:                                                                 |
| DISTRIBUTIE:                                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    NOTIFICAREA A FOST TRIMISA DE:
    NUME:
 ______________________________________________________________________________
| TEL:                     FAX:                  e-mail:                       |
|______________________________________________________________________________|

    PUNCTUL DE CONTACT DIN ................................................... FURNIZEAZA ANSVSA URMATOARELE INFORMATII

    ANEXA 4*)
    la norma

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                             ________________
                            / ______________ \
                           / /              \ \
                          / /  SISTEM RAPID  \ \
                         | | DE ALERTA PENTRU | |
                         | |ALIMENTE SI FURAJE| |
                          \ \                / /
                           \ \______________/ /
                            \________________/

                  FORMULAR OFICIAL DE NOTIFICARE ALERTA
    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 ______________________________________________________________________________
|                               ALIMENTE                                       |
|                                                                              |
|                                ALERTA                                        |
|                             FOARTE URGENT                                    |
|                                                                              |
|                        NOTIFICARE DE ALERTA NR.:                             |
|                         INFORMATII ADITIONALE                                |
| SUBIECT:                                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    NUMAR DE PAGINI:

 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________________________________________________  |
| | NUMAR DE FAX:                                                            | |
| | E-MAIL:                                                                  | |
| |__________________________________________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| MASURI DISPUSE:                                                              |
| PRODUCATOR:                                                                  |
| DISTRIBUTOR:                                                                 |
| DISTRIBUTIE:                                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    NOTIFICAREA A FOST TRIMISA DE:
    NUME:
 ______________________________________________________________________________
| TEL:                     FAX:                  e-mail:                       |
|______________________________________________________________________________|

    PUNCTUL DE CONTACT DIN ................................................... FURNIZEAZA ANSVSA URMATOARELE INFORMATII

    INFORMATII ADITIONALE

 ______________________________________________________________________________
| AUTORITATEA                               |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
|             | Datele punctului de contact |                                  |
|_____________|_____________________________|__________________________________|
| REZULTATELE TESTELOR DE LABORATOR         |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| DATA ACTIUNII                             |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| MASURI VOLUNTARE                          |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| MASURI IMPUSE            | DATA IMPUNERII |                                  |
|__________________________|________________|__________________________________|
|                          | DURATA         |                                  |
|__________________________|________________|__________________________________|
|                          | RETRAGERE      |                                  |
|__________________________|________________|__________________________________|
| DISTRIBUTIA                               |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| DISTRIBUTIA CATRE STATE MEMBRE            |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| DISTRIBUTIA CATRE TARI TERTE              |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| LISTA DE DISTRIBUTIE ATASATA              |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| ALTE INFORMATII                           |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| PERSOANA DE CONTACT                       |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| DOCUMENTE ATASATE                         |                                  |
| ex. certificat de sanatate, document comun|                                  |
| de intrare veterinar, certificat          |                                  |
| fito-sanitar, buletin de analiza, facturi,|                                  |
| comunicat de presa                        |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 859/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 859 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 859/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu