E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 81 din 14 aprilie 2004

privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale in cazul plangerilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale in cazul plangerilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Presedintele Consiliului Concurentei,
                             Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                  REGULAMENT
pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale in cazul plangerilor

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament:

    Introducere
    1. Prezentul regulament reglementeaza anumite aspecte privind initierea procedurilor de catre Consiliul Concurentei in cazul incalcarii prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, privind practicile anticoncurentiale, modul de analiza a plangerilor depuse de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici, precum si audierea acestora.
    2. Atunci cand Consiliul Concurentei ia declaratii verbale de la orice persoana fizica sau juridica, aceasta trebuie informate despre scopul interviului si despre inregistrarea acestor declaratii. In scopul de a garanta exactitatea acestor declaratii, persoanei intervievate trebuie sa i se dea posibilitatea de a rectifica declaratiile inregistrate.
    3. Prezentul regulament prevede ca nu pot fi aplicate amenzi agentilor economici care omit sa rectifice intr-un termen stabilit de catre Consiliul Concurentei o informatie incorecta, incompleta sau denaturata data de catre agentul economic in cursul inspectiei. De aceea, este necesara furnizarea unei inregistrari a declaratiilor agentului economic respectiv si stabilirea unei proceduri care sa ii permita acestuia sa rectifice oricare dintre raspunsurile date de catre un membru al staff-ului. Raspunsurile date de catre un membru al staff-ului trebuie sa ramana in arhiva Consiliului Concurentei ca inregistrate in timpul inspectiei.
    4. Plangerile sunt o sursa esentiala de informatii pentru detectarea incalcarii regulilor de concurenta. Este important sa se defineasca proceduri clare si eficiente pentru analiza plangerilor depuse la Consiliul Concurentei.
    5. Pentru a fi considerata admisibila ca plangere, aceasta trebuie sa contina anumite informatii precise.
    6. In scopul de a oferi asistenta reclamantilor in transmiterea faptelor necesare pentru analiza Consiliului Concurentei, trebuie elaborat un formular. Transmiterea informatiilor cuprinse in acest formular este o conditie pentru ca o plangere sa fie considerata astfel. Persoanelor fizice sau juridice care au sesizat Consiliul Concurentei trebuie sa aiba posibilitatea de a lua cunostinta despre procedurile initiate de catre Consiliul Concurentei, cu privire la detectarea unei incalcari. Cu toate acestea, ele nu vor avea acces la informatiile din dosarul cauzei care constituie secrete de afaceri sau la alte informatii confidentiale apartinand altor parti implicate.
    7. Reclamantilor trebuie sa li se acorde posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere atunci cand Consiliul Concurentei considera ca - in speta - nu exista suficiente temeiuri pentru a declansa o investigatie.
    8. In scopul de a respecta dreptul la aparare al agentilor economici, Consiliul Concurentei trebuie sa dea agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici implicati dreptul de a fi ascultati inainte de a lua o decizie.
    9. Atunci cand permite accesul la dosar, Consiliul Concurentei va asigura protectia informatiilor care contin secrete de afaceri sau a altor informatii confidentiale. Consiliul Concurentei este in masura sa solicite agentilor economici care au transmis documente sau declaratii sa identifice informatiile confidentiale pe care le contin acestea.
    10. Atunci cand secretele de afaceri sau alte informatii confidentiale sunt necesare pentru a demonstra o incalcare, Consiliul Concurentei va pune in balanta interesul in protectia acestor informatii si interesul public referitor la incetarea unei incalcari a regulilor de concurenta. In acest scop, Consiliul Concurentei trebuie sa aprecieze pentru fiecare document daca necesitatea de a dezvalui informatiile confidentiale sau cele care constituie secret de afaceri este mai mare decat vatamarea care ar rezulta din aceasta dezvaluire.
    11. Prezentul regulament prevede termene in care Consiliul Concurentei trebuie sa analizeze plangerile depuse.

    CAP. 1
    Scopul aplicarii

    Art. 1
    Subiectul materiei
    Acest regulament se aplica procedurilor initiate de catre Consiliul Concurentei in baza art. 5 si 6 din Legea Concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, numita in continuare lege.

    CAP. 2
    Initierea procedurilor

    Art. 2
    Initierea procedurilor
    (1) Plangerile referitoare la practici anticoncurentiale primite de catre Consiliul Concurentei se solutioneaza printr-o procedura ce poate cuprinde, dupa caz, urmatoarele faze: examinarea, efectuarea investigatiei, decizia si urmarirea aplicarii masurilor.
    (2) Examinarea plangerii se declanseaza odata cu primirea la registratura Consiliului Concurentei a plangerilor si sesizarilor care, dupa inregistrarea in Registrul general de intrare si iesire a corespondentei, sunt transmise in aceeasi zi la cabinetul presedintelui.
    (3) Pe baza analizei efectuate in cadrul compartimentelor de specialitate, vicepresedintele si consilierii de concurenta vor propune, dupa caz:
    a) respingerea plangerilor care nu prezinta suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica declansarea unei investigatii;
    b) declansarea unei investigatii.
    (4) Conform art. 40 lit. b) din lege, Consiliul Concurentei poate decide sa declanseze procedura de investigatie privind o eventuala incalcare a art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege in orice moment, dar nu mai tarziu de expirarea termenului de 30 de zile prevazut de art. 46 din lege pentru emiterea unei decizii referitoare la o plangere. Termenul de 30 de zile incepe sa curga de la data inregistrarii plangerii la Consiliul Concurentei.
    (5) Declansarea procedurii de investigatie poate fi facuta publica in orice mod, inclusiv pe pagina de web a Consiliului Concurentei.

    CAP. 3
    Analiza plangerilor

    Art. 3
    Admisibilitatea plangerilor
    (1) Persoanele fizice sau juridice trebuie sa aiba un interes legitim pentru a fi in masura sa depuna o plangere la Consiliul Concurentei, in conformitate cu art. 40 lit. b) din lege.
    (2) Plangerile depuse de catre persoanele fizice sau juridice conform art. 2 alin. (2) din prezentul regulament trebuie sa contina informatiile din formularul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament. Consiliul Concurentei poate acorda o derogare de la aceasta obligatie, in sensul ca reclamantul sa furnizeze doar o anumita parte a informatiilor si/sau a documentelor din formular, daca considera ca acestea nu sunt necesare pentru examinarea cazului.
    (3) Plangerea va fi transmisa in 3 exemplare, dintre care unul va fi - in masura posibilului - in format electronic. Reclamantul va transmite, de asemenea, o versiune neconfidentiala a plangerii.

    CAP. 4
    Respingerea unei plangeri

    Art. 4
    Ascultarea argumentelor reclamantului
    (1) Atunci cand Consiliul Concurentei, in urma analizei plangerii, considera ca, pe baza informatiilor pe care le are in posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declansarea unei investigatii, va informa autorul plangerii despre intentia sa de a respinge plangerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intentii si va stabili un termen in cadrul caruia acesta sa isi prezinte punctul de vedere verbal in fata Comisiei care coordoneaza compartimentul de specialitate implicat. Reclamantul isi poate exprima punctul de vedere si in scris. Consiliul Concurentei nu va fi obligat sa ia in considerare orice alte informatii sau documente transmise ulterior expirarii acestui termen de catre reclamant, inclusiv in scris.
    (2) Daca, in urma prezentarii de catre reclamant a punctului sau de vedere, inclusiv in scris, in cadrul termenului stabilit de catre Consiliul Concurentei, acesta nu conduce la o analiza diferita a plangerii, Consiliul Concurentei va respinge plangerea prin decizie.
    (3) Daca autorul plangerii nu se prezinta sau nu transmite punctul sau de vedere in scris in cadrul termenului stabilit de catre Consiliul Concurentei, plangerea va fi considerata ca fiind retrasa.
    Art. 5
    Accesul la informatii
    (1) Atunci cand Consiliul Concurentei a informat reclamantul despre intentia sa de a respinge plangerea, reclamantul poate solicita acces la documentele pe care Consiliul Concurentei isi fundamenteaza analiza preliminara. Cu toate acestea, reclamantul nu va avea acces la informatiile care constituie secrete de afaceri sau la cele confidentiale apartinand altor parti implicate.
    (2) Documentele la care reclamantul a avut acces in virtutea procedurilor initiate de catre Consiliul Concurentei conform art. 5 si 6 din lege pot fi folosite de catre acesta doar in scopul aplicarii acestor dispozitii.

    CAP. 5
    Procedura de investigatie

    Art. 6
    Dispozitii generale privind procedura de desfasurare a investigatiilor
    (1) In baza art. 47 din lege, ori de cate ori decide declansarea unei investigatii, presedintele Consiliului Concurentei desemneaza un raportor, responsabil pentru intocmirea raportului asupra investigatiei, care instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie si propune presedintelui Consiliului Concurentei dispunerea masurilor care sunt de competenta acestuia.
    (2) Procedura de investigatie cuprinde:
    a) examinarea plangerii;
    b) solicitarea de informatii;
    c) inspectia la fata locului, atunci cand este cazul;
    d) raportul asupra investigatiei;
    e) audierea;
    f) luarea deciziilor.
    Art. 7
    Solicitarea de informatii
    In baza art. 41 din lege, personalul Consiliului Concurentei poate solicita agentilor economici si asociatiilor de agenti economici care au inaintat o plangere informatiile necesare pentru analizarea cazului, cu specificarea:
    - modalitatii in care trebuie furnizate informatiile;
    - datei pana la care trebuie furnizate informatiile;
    - bazei legale si a scopului solicitarii informatiilor;
    - sanctiunii prevazute de lege la art. 55 lit. c), in cazul furnizarii de informatii inexacte sau incomplete sau in cazul nefurnizarii informatiilor solicitate.
    Art. 8
    Aplicarea amenzilor si a amenzilor cominatorii pentru nefurnizarea de informatii
    (1) Nefurnizarea informatiilor solicitate conform art. 7 in termenul stabilit de catre Consiliul Concurentei sau furnizarea de informatii inexacte sau incomplete de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in suma de pana la 1% din cifra de afaceri totala realizata de contravenient in anul anterior sanctionarii. Amenda se va aplica de catre inspectorii de concurenta responsabili pentru instrumentarea cazului.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
    (3) In baza art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii in suma de pana la 5% din cifra de afaceri medie zilnica din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a ii determina sa furnizeze informatiile care le-au fost cerute in baza art. 41.
    Decizia va fi emisa, conform art. 60 alin. (3) din lege, de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei. Impotriva deciziei luate de catre comisia din cadrul Consiliului Concurentei se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.
    (4) In conformitate cu prevederile art. 57 din lege, individualizarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se va face tinand seama de gravitatea si durata faptei, precum si de consecintele acesteia asupra concurentei, gradat pe trepte.
    (5) Deciziile emise vor fi comunicate partilor in cauza de catre Secretariatul Consiliului Concurentei.
    (6) Conform art. 45 din lege, organele administratiei publice centrale si locale sau orice alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita accesul inspectorilor de concurenta la documentele, datele si informatiile detinute de catre acestea, in masura in care sunt necesare indeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurentei.
    Art. 9
    Desfasurarea inspectiilor
    (1) Procedura stabilita prin prezentul articol se aplica in caz de incalcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din lege, atunci cand declansarea investigatiei s-a realizat in urma unei plangeri, in conditiile art. 40 lit. b) si art. 46 din lege.
    (2) Inspectorii de concurenta, care beneficiaza de puterile de inspectie mentionate la art. 42 alin. (1) din lege, pot sa efectueze inspectii in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional apartinand agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici, in cadrul carora sa solicite declaratii sau documente necesare indeplinirii misiunii legale, sa sigileze, sa ridice sau sa obtina in orice forma copii sau extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente.
    (3) Inspectorii de concurenta, care beneficiaza de puterile de inspectie mentionate la art. 42 alin. (1) din lege, pot sa efectueze inspectii in orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport apartinand conducatorilor, administratorilor, directorilor si altor angajati ai agentilor economici sau ai asociatiilor de agenti economici supusi investigatiei. Aceasta inspectie se efectueaza in baza autorizarii judiciare date prin incheiere si se desfasoara in conditiile de procedura prevazute la art. 44 din lege.
    (4) Pe parcursul derularii inspectiei, personalul Consiliului Concurentei ce beneficiaza de puteri de inspectie poate adresa intrebari reprezentantilor sau membrilor conducerii agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici supusi inspectiei, raspunsurile date de catre acestia fiind inregistrate in orice forma.
    (5) O copie dupa orice inregistrare facuta conform alin. (4) va fi facuta disponibila agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici implicati dupa efectuarea inspectiei.
    (6) In cazurile in care un membru al conducerii agentului economic sau al asociatiei de agenti economici nu este sau nu a fost autorizat de catre agentul economic sau de catre asociatia de agenti economici supusa inspectiei sa faca declaratii in numele agentului economic subiect al interviului, Consiliul Concurentei va stabili un termen in care agentul economic sau asociatia de agenti economici respectiva sa poata comunica Consiliului Concurentei orice rectificare care sa fie adaugata declaratiei facuta de catre acea persoana.
    (7) In caz de constatare a savarsirii infractiunii prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, actiunea penala se pune in miscare la sesizarea Consiliului Concurentei.
    Art. 10
    Aplicarea amenzilor si a amenzilor cominatorii pentru refuzul de a se supune inspectiei sau pentru nefurnizarea de informatii si/sau documente in cursul inspectiei
    (1) Refuzul de a se supune unei inspectii constituie contraventie si se sanctioneaza, conform art. 55 lit. e) din lege, cu amenda in suma de pana la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii. Aceasta sanctiune se aplica de catre inspectorii de concurenta.
    (2) Totodata, conform art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici, la plata unor amenzi cominatorii in suma de pana la 5% din cifra de afaceri medie zilnica din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a ii determina sa se supuna inspectiei prevazute la art. 42 - 44 din lege.
    Decizia va fi emisa, conform art. 60 alin. (3) din lege, de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei. Impotriva deciziei luate de catre comisia din cadrul Consiliului Concurentei se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.
    (3) Furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate conform prevederilor art. 10 alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in suma de pana la 1% din cifra de afaceri totala realizata de catre contravenient in anul financiar anterior sanctionarii. Sanctiunea se aplica de catre inspectorii de concurenta.
    Art. 11
    Raportul asupra investigatiei
    (1) Raportorul desemnat conform prevederilor art. 6 alin. (1) din prezentul regulament intocmeste raportul asupra investigatiei, in care va consemna:
    a) numele si adresele, respectiv denumirea si sediul partilor implicate;
    b) descrierea intelegerii, a deciziei luate de catre o asociatie de agenti economici sau a practicii concertate care constituie obiectul plangerii;
    c) consideratiile pe baza carora se apreciaza ca intelegerea, decizia unei asociatii de agenti economici sau practica concertata care constituie obiectul plangerii incalca prevederile legii;
    d) masurile si, dupa caz, sanctiunile propuse.
    (2) Raportul asupra investigatiei va fi comunicat partilor in cauza, cu solicitarea ca, pana la o anumita data stabilita, acestea sa comunice Consiliului Concurentei, in scris, observatiile lor asupra continutului raportului.
    (3) Termenul pentru comunicarea observatiilor de catre partile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avandu-se in vedere complexitatea cazului si nu va fi mai scurt de 30 de zile de la data primirii raportului asupra investigatiei. In baza deciziei Consiliului Concurentei, acest termen poate fi prelungit o singura data si pentru cel mult 30 de zile, la cererea partii care invoca motive intemeiate, avand in vedere imprejurarile speciale in care se afla.
    (4) Raportorul desemnat va preda Consiliului Concurentei raportul asupra investigatiei, cuprinzand si observatiile partilor, masurile si, dupa caz, sanctiunile propuse, impreuna cu dosarul complet al cazului.
    (5) Raportorul va prezenta si va sustine, la data fixata, raportul in Plenul Consiliului Concurentei, care va decide asupra masurilor ce urmeaza a fi luate.
    Art. 12
    Audierea
    (1) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 47^1 din lege, orice procedura de investigatie necesita, conform art. 48 din lege, audierea agentilor economici participanti la intelegerea, decizia luata de o asociatie de agenti economici, practica concertata sau abuzul de pozitie dominanta, obiect al investigatiei. Audierea este dispusa de catre presedintele Consiliului Concurentei.
    (2) Cu minimum 30 de zile inainte de data fixata pentru audiere, o copie dupa raportul asupra investigatiei va fi transmisa, spre luare la cunostinta, persoanelor a caror audiere a fost dispusa, impreuna cu citatiile pentru audiere.
    (3) Presedintele Consiliului Concurentei poate admite audierea autorului unei plangeri sau reclamatii, la cererea acestuia, precum si a oricarei persoane care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.
    (4) Persoanelor a caror audiere a fost admisa conform alin. (3) li se va trimite, cu cel putin doua saptamani inainte de data fixata pentru audiere, o copie dupa raportul asupra investigatiei, cuprinzand elementele prevazute la art. 11 alin. (1) din prezentul regulament, numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei, impreuna cu citatiile pentru audiere.
    (5) In citatiile pentru audiere se vor preciza:
    a) data fixata pentru audiere;
    b) posibilitatea si conditiile in care poate fi consultat dosarul cauzei, la sediul Consiliului Concurentei;
    c) data pana la care partile implicate pot transmite, in scris, observatiile lor asupra continutului raportului de investigatie;
    d) faptul ca neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii nu constituie, conform art. 48 alin. (3) din lege, impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie in cazul respectiv.
    (6) Inainte de audiere, la cererea scrisa a partilor, respectiv a celorlalte persoane citate, conform prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din lege, presedintele Consiliului Concurentei poate permite consultarea dosarului cauzei la Secretariatul Consiliului Concurentei si obtinerea, contra cost, de copii si extrase dupa actele procedurii de investigatie.
    (7) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei care prezinta caracter de secret de stat sau sunt confidentiale nu sunt accesibile pentru consultare sau obtinere de copii sau extrase decat prin decizie a presedintelui Consiliului Concurentei.
    (8) Persoanele care au consultat dosarul cauzei vor fi inregistrate intr-un registru special, cu toate datele de identificare si de localizare a acestora si cu semnatura olografa.
    (9) Agentii economici citati vor fi reprezentati la audiere de catre reprezentantii lor legali sau de catre persoanele imputernicite special in acest scop. Audierile vor fi facute in Plenul Consiliului Concurentei. Audierile nu vor fi publice.
    (10) Audierea persoanelor citate va fi facuta separat sau impreuna cu alte parti citate, avand in vedere interesul legitim al agentilor economici in protectia informatiilor care constituie secret de afaceri sau a altor informatii confidentiale.
    (11) Depozitiile sau declaratiile persoanelor audiate vor fi consemnate in scris si vor fi semnate de persoanele respective sau vor fi inregistrate pe banda magnetica.

    CAP. 6
    Accesul la dosar si tratamentul informatiilor confidentiale

    Art. 13
    Accesul la dosar si folosirea documentelor
    (1) Consiliul Concurentei va acorda, la cerere, accesul la dosar agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici carora le-a fost transmis raportul de investigatie. Accesul la dosar va fi acordat numai dupa transmiterea raportului de investigatie.
    (2) Dreptul de acces la dosar nu se extinde asupra documentelor interne ale Consiliului Concurentei.
    (3) Nici o prevedere din prezentul regulament nu va impiedica Consiliul Concurentei sa dezvaluie si sa faca uz de informatiile necesare pentru dovedirea unei incalcari a art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege.
    (4) Informatiile si/sau documentele obtinute prin exercitarea dreptului de acces la dosar nu pot fi utilizate decat in scopul aplicarii art. 5 si art. 6 din lege.
    Art. 14
    Identificarea si protectia informatiilor confidentiale
    (1) Informatiile, inclusiv documentele, nu vor fi comunicate sau facute publice de catre Consiliul Concurentei in masura in care acestea contin secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale ale oricarei persoane.
    (2) Consiliul Concurentei poate solicita agentilor economici si asociatiilor de agenti economici care au transmis documente sau informatii in conformitate cu art. 8 din prezentul regulament sa identifice documentele sau partile din anumite documente pe care acestia le considera a contine secrete de afaceri sau alte informatii confidentiale apartinand lor si sa identifice agentii economici fata de care aceste documente sa fie considerate confidentiale. Consiliul Concurentei poate solicita, de asemenea, agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici sa identifice anumite parti ale raportului de investigatie intocmit de catre raportor sau ale deciziei adoptate de catre Consiliul Concurentei care, in opinia lor, contin secrete de afaceri.
    (3) Consiliul Concurentei poate stabili un termen in care agentii economici sau asociatiile de agenti economici:
    a) sa detalieze solicitarea acestora de protejare a confidentialitatii cu privire la fiecare document sau parte dintr-un document, la raportul de investigatie sau la o anumita parte din acesta;
    b) sa furnizeze Consiliului Concurentei o versiune neconfidentiala a documentelor sau declaratiilor, in care pasajele confidentiale au fost sterse;
    c) sa furnizeze o descriere concisa a fiecarei piese ce continea o informatie stearsa.
    (4) Daca agentii economici sau asociatiile de agenti economici nu se conformeaza cererii Consiliului Concurentei, realizata conform alin. (2) si (3), documentele sau declaratiile in cauza sunt considerate ca nu contin informatii confidentiale.
    Art. 15
    Acord privind dezvaluirea unor informatii confidentiale
    Fara a aduce atingere art. 14 alin. (3), atunci cand Consiliul Concurentei intentioneaza sa dezvaluie informatii furnizate de catre un agent economic sau asociatie de agenti economici, pe care acestia le considera a fi confidentiale, ii va informa pe acestia in scris despre intentia de a dezvalui acele informatii si despre motivele care stau la baza acestei decizii. Consiliul Concurentei va stabili un termen in care agentii economici sa isi exprime punctul de vedere, in scris. Daca agentii economici sau asociatiile de agenti economici continua sa se opuna divulgarii acelor informatii, Consiliul Concurentei va adopta o decizie referitoare la dezvaluirea informatiilor respective, pe care o va aduce la cunostinta partilor implicate.

    CAP. 7
    Decizii

    Art. 16
    Decizii luate de catre Consiliul Concurentei in urma investigatiei
    (1) In conformitate cu prevederile art. 50 lit. a) din lege si in baza atributiei prevazute la art. 27 lit. b) din lege, dupa audierile dispuse si, daca este cazul, admise si dupa examinarea observatiilor partilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide:
    a) sa inchida investigatia, intrucat aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei.
    b) in cazul in care agentii economici sau asociatiile de agenti economici se fac vinovate de incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, ale art. 6 din lege, Consiliul Concurentei va emite o decizie prin care va ordona incetarea practicilor anticoncurentiale constatate, putand, totodata, prin aceasta decizie sa formuleze recomandari si sa impuna partilor implicate conditii speciale si alte obligatii. Decizia va preciza termenul in care partile sunt obligate sa se conformeze hotararii si masurilor dispuse.
    (2) Contraventiile reprezentand incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege sau ale art. 6 din lege se sanctioneaza, conform art. 56 lit. a) din lege, cu amenda in suma de pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata de contravenient in anul financiar anterior sanctionarii.
    (3) Individualizarea sanctiunii se face tinand seama de gravitatea si durata faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, in conformitate cu art. 57 din lege. Sanctiunile vor fi gradate pe transe prin instructiuni adoptate de catre Consiliul Concurentei. Sanctiunea se aplica de catre Plenul Consiliului Concurentei, prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea respectivei contraventii.
    (4) In cazul in care agentii economici sau asociatiile de agenti economici implicate nu au adus la indeplinire o decizie emisa conform alin. (1), in termenul indicat, acestia pot fi obligati la plata unei amenzi cominatorii in suma de pana la 5% din cifra de afaceri medie zilnica realizata in anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, prin decizie emisa de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei.
    (5) In baza deciziei Consiliului Concurentei, conform art. 60 alin. (5) din lege, profiturile sau, dupa caz, veniturile realizate de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici ca urmare a incalcarii prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege vor fi confiscate si varsate la bugetul de stat.
    (6) Conform art. 7 din lege, daca, prin masurile luate si prin sanctiunile aplicate de catre Consiliul Concurentei unui agent economic abuzand de pozitia sa dominanta, nu se obtine restabilirea situatiei si prevenirea repetarii abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare grava a unui interes public major, poate cere Curtii de Apel Bucuresti sa ordone masurile adecvate pentru lichidarea pozitiei dominante pe piata a acestuia.
    Art. 17
    Decizii luate de catre Consiliul Concurentei in cazurile in care nu s-a declansat procedura de investigatie
    (1) Daca plangerea nu a prezentat suficiente temeiuri pentru a justifica declansarea unei investigatii, Consiliul Concurentei, in conformitate cu art. 46 alin. (2) din lege, va adopta o decizie de respingere a plangerii, cu precizarea motivelor care au stat la baza acestei decizii, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii.
    (2) In cazul in care plangerea inaintata nu cade sub incidenta legii, Consiliul Concurentei va raspunde printr-o scrisoare, in termenele prevazute prin legi speciale.
    Art. 18
    Comunicarea si contestarea deciziilor
    (1) Deciziile emise conform art. 16 alin. (1) - (5) si art. 17 vor fi comunicate fara intarziere partilor in cauza, prin secretariatul Consiliului Concurentei si vor putea fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agentilor economici in cauza, astfel incat secretul profesional sa nu fie divulgat.
    (2) Deciziile luate conform art. 16 alin. (1) - (5) si art. 17 pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 30 de zile de la comunicare. Presedintele instantei poate ordona, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.

    CAP. 8
    Prevederi finale

    Art. 19
    Intrarea in vigoare
    Prezentul regulament se pune in aplicare prin ordin al Presedintelui Consiliului Concurentei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

    ANEXA 1
    la regulament

                    Formular de plangere conform art. 3 alin. (2)

    I. Informatii privind partile implicate
    (1) Furnizati informatii complete privind identitatea persoanelor fizice sau juridice care transmit plangerea. Atunci cand autorul plangerii este un agent economic, identificati grupul din care face parte acesta si precizati domeniul in care isi desfasoara activitatea. Mentionati o persoana de contact (cu numar de telefon, adresa postala si e-mail) de la care pot fi obtinute explicatii suplimentare.
    (2) Identificati agentul/agentii economici al caror comportament constituie obiectul plangerii, incluzand informatii referitoare la grupul din care fac parte acestia si natura activitatilor prestate de catre acestia. Indicati pozitia reclamantului fata de agentii sau asociatiile de agenti economici parati (ex: client, concurent etc.).

    II. Detalii despre presupusa incalcare a legii si probe
    (3) Prezentati in detaliu faptele din care rezulta, in opinia dumneavoastra, ca s-a savarsit o incalcare a art. 5 sau 6 din lege. Indicati, in special, natura produselor (bunuri sau servicii) afectate de catre pretinsa incalcare si explicati, atunci cand este necesar, relatiile comerciale privind aceste produse. Furnizati toate detaliile disponibile despre intelegerile sau practicile agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici care constituie obiectul plangerii. Indicati, in masura posibilului, cota de piata estimativa detinuta de catre agentii economici ce constituie subiectul plangerii.
    (4) Transmiteti toate documentele aflate in posesia dumneavoastra referitoare sau aflate in directa legatura cu faptele din plangere (ex: textul acordurilor, minute ale intalnirilor sau ale negocierilor, termenii tranzactiilor, documente de afaceri, circulare, corespondenta, note ale conversatiilor telefonice etc.). Precizati numele si adresa persoanelor in masura sa depuna marturie asupra faptelor sustinute in plangere si, in particular, a persoanelor afectate de pretinsa incalcare a prevederilor legii. Transmiteti statistici sau alte date aflate in posesia dumneavoastra referitoare la faptele sustinute (de ex: referitoare la evolutia preturilor, cantitati vandute etc.).
    (5) Prezentati punctul dumneavoastra de vedere referitor la piata geografica pe care s-a savarsit pretinsa incalcare a legii si explicati, daca nu reiese in mod evident, in ce masura a fost afectata concurenta.

    III. Solutionarea cauzei de catre Consiliul Concurentei si interesul legitim
    (6) Explicati rezultatul pe care il scontati in urma declansarii procedurilor legale de catre Consiliul Concurentei.
    (7) Prezentati motivele pe care va intemeiati interesul legitim in calitate de autor al unei plangeri conform art. 3 alin. (1) din prezentul regulament. Prezentati, in special, in ce mod comportamentul pretins ilegal va afecteaza si explicati in ce masura, din punctul dumneavoastra de vedere, interventia Consiliului Concurentei ar putea sa remedieze pretinsa ilegalitate.

    IV. Proceduri declansate in fata instantelor judecatoresti
    (8) Specificati daca ati efectuat un demers in fata unei autoritati administrative si/sau daca un proces a fost intentat in fata instantelor judecatoresti pentru aceleasi motive sau pentru motive asemanatoare. Daca este cazul, furnizati informatii complete referitoare la autoritatea administrativa sau judecatoreasca in cauza si informatiile pe care le-ati prezentat.
    Declaratie pe propria raspundere ca informatiile cuprinse in acest formular sunt in intregime date cu buna-credinta.

    Data si semnaturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 81/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 81 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu