Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 803 din 12 noiembrie 2001

privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala

ACT EMIS DE:                MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 811 din 18 decembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    avand in vedere prevederile art. 1 lit. a) si ale art. 15 lit. d) si k) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale art. 18 lit. k) si e) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii si ale Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica nr. DB 10.459 din 12 noiembrie 2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba lista cuprinzand unii indicatori de expunere si/sau indicatori de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala, stabiliti in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    In sensul prezentului ordin termenii urmatori sunt definiti astfel:
    a) indicator de expunere externa - prezenta noxelor profesionale biologice si a celor cu indicativ Fp si prezenta masurabila si cuantificabila a noxelor profesionale fizice si chimice in aria locului de munca;
    b) indicator de expunere interna - prezenta masurabila si cuantificabila a unui agent extern sau metabolit al acestuia in mediile biologice, fara alterarea structurii si/sau functiei organelor, aparatelor sau organismului in ansamblul lui;
    c) indicator de efect biologic - prezenta masurabila si cuantificabila a modificarii structurii, functiei unui organ, aparat sau a organismului in ansamblul lui, dovedita prin devierea de la normal a unor constante biochimice, functionale, imunologice, genetice sau sistemice, consecinta a expunerii la un agent din mediul de munca;
    d) raspuns al organismului - orice modificare reversibila sau ireversibila a structurii ori functiei unui organ, aparat sau a organismului in ansamblul lui, obiectivizata prin simptom, sindrom, entitate patologica pentru care exista dovezi stiintifice de asociere pozitiva semnificativa cu expunerea la un agent din mediul de munca;
    e) raspuns specific al organismului - complexul de modificari clinice si paraclinice care, in conditii de expunere la factori de risc din mediul de munca, caracterizeaza "boala profesionala" si/sau "suprasolicitarea".
    Art. 3
    Metodele si tehnicile de determinare a indicatorilor de expunere si a indicatorilor de efect biologic, precum si limitele biologice tolerabile sunt stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii si Familiei si se modifica anual in cazuri argumentate medical, stiintific si statistic, respectandu-se progresul tehnico-stiintific.
    Art. 4
    Indicatorii de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala sunt determinati in laboratoare de biotoxicologie si sunt utilizati in monitorizarea starii de sanatate de catre serviciile de medicina muncii.
    Art. 5
    Indicatorii de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala se inregistreaza astfel:
    - in dosarul medical individual, de catre serviciul de medicina muncii;
    - in sinteza analizelor medicale pentru aprecierea conditiilor de munca, la nivelul angajatorului;
    - in comunicarea privind riscul profesional, la nivelul angajatului;
    - directia de sanatate publica teritoriala va pastra datele privind indicatorii relevanti pentru supravegherea sanatatii populatiei active in vederea mentinerii si promovarii sanatatii comunitare.
    Art. 6
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitara proprie, serviciile de medicina muncii si angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

    1. Indicatori biologici de expunere interna
________________________________________________________________________________
Substanta           Indicatorul de        Materialul  Momentul    LBT
                    expunere interna      biologic    recoltarii  propuse
________________________________________________________________________________
Acetona             Acetona                   Urina   Sfarsitul   80 mg/l
                                                      schimbului
Alcool izopropilic  Acetona                   Urina   Sfarsitul   50 mg/l
                                                      schimbului
Alcool metilic      Metanol                   Urina   Sfarsitul    6 mg/l
                                                      schimbului
Aluminium           Aluminium                 Urina   Sfarsitul  200 micro g/l
                                                      schimbului
Aldrin              Aldrin                    Sange   Sfarsitul    10 micro g/l
                                                      schimbului
Anilina             p-Aminofenol              Urina/  Sfarsitul    10 micro g/l
                                                      schimbului
                    Methemoglobina            Sange   Sfarsitul     5% Hb totala
                                                      schimbului
Antimoniu (stibiu)  Antimoniu                 Urina   Sfarsitul     1 mg/l
                                                      schimbului
Arsen si AsH3       Arsen                     Urina   Sfarsitul    50 micro g/gC
                                                      saptamanii
                                              Par     Sfarsitul     0,5 mg/100 g
                                                      saptamanii
Benzen              Acid fenilmercapturic     Urina   Sfarsitul    25 micro g/gC
                                                      schimbului
                    Fenol total               Urina   Sfarsitul    50 mg/l
                                                      schimbului
                    Sulfat index              Urina   Sfarsitul     > 0,8
                                                      schimbului
Benzidina           Benzidina                 Urina                 0
Beriliu             Beriliu                   Urina   Sfarsitul     2 micro g/l
                                                      schimbului
Bromura de metil    Brom                      Sange   Sfarsitul     2/100 ml
                                                      schimbului
Cadmiu si compusi   Cadmiu                    Urina   Sfarsitul     5 micro g/gC
anorganici                                            schimbului
                    Proteine                  Sange   Sfarsitul     5 micro g/l
                                                      schimbului
                                              Urina   Sfarsitul     2 mg/l
                                                      schimbului
Clorbenzen          4-Clorocatechol total     Urina   Schimb      150 mg/gC
                    p-Clorfenol total         Urina   Sfarsitul    25 mg/gC
                                                      schimbului
Clorura de metilen  COHb                      Sange   Sfarsitul     5% Hb.t
                                                      schimbului
                    Clorura de metilen        Sange   Sfarsitul     1 mg/l
                                                      schimbului
Compusi cianici     Tiocianati                Urina   Sfarsitul    30 mg/l
(acid cianhidric,                                     schimbului
cianuri si
cianogen)
Crom (VI)           Crom                      Urina   In timpul    10 micro g/gC
                                                      lucrului
                                              Urina   Sfarsitul     3 micro g/gC
                                                      saptamanii
Cobalt              Cobalt                    Urina   Sfarsitul    15 micro g/l
                                                      saptamanii
                                              Sange   Sfarsitul     1 micro g/l
                                                      saptamanii
DDT                 DDT                       Sange   Sfarsitul    20 micro g/
                                                      schimbului      100 ml
Dieldrin            Dieldrin                  Sange   Sfarsitul    10 micro g/
                                                      schimbului      100 ml
1,4-Diclorbenzen    2,5 Diclorfenol total     Urina   Sfarsitul   150 micro g/gC
                                                      schimbului
N,N-Dimetil-        N-metil-acetamida         Urina   Sfarsitul    30 micro g/gC
acetamida                                             saptamanii
N,N-Dimetil-        Metil-formamida           Urina   Sfarsitul    15 mg/l
formamida                                             schimbului
Etilbenzen          Acid madelic              Urina   Sfarsitul     1 mg/l
                                                      saptamanii
Fenol               Fenol total               Urina   Sfarsitul    50
                                                      schimbului
Fluor-compusi       Fluor                     Urina   Sfarsitul     5 mg/gC
                                                      schimbului
Halotan(2-bromo-    Acid trifluoracetic       Sange   Sfarsitul     2,5 mg/l
2 chloro-1,1,1                                        schimbului
trifluoroethane)
Hexaclorbenzen      Hexaclorbenzen            Ser     Sfarsitul   150 micro g/l
                                                      schimbului
N-Hexan             2,5-Hexanedione           Urina   Sfarsitul     5 mg/gC
Hidrazina           Hidrazina                 Urina   Sfarsitul   200 micro g/gC
                                                      schimbului
Lindan              gama-Hexaclor ciclohexan  Sange   Sfarsitul    20 micro g/l
                                                      schimbului
Mangan              Mangan                    Urina   Sfarsitul    10 micro g/l
                                                      schimbului
Mercur - metal      Mercur                    Sange   Sfarsitul    10 micro g/l
si compusi                                    Urina   Inaintea     35 micro g/gC
anorganici                                            schimbului
Mercur si           Mercur                    Sange   Sfarsitul   100 micro g/l
compusi organici                                      schimbului
Metiletilcetona     MEC                       Urina   Sfarsitul     2 mg/l
                                                      schimbului
Metilcloroform      Tricloretanol total       Urina   Sfarsitul    30 mg/l
                                                      saptamanii
                                              Sange   Sfarsitul     1 mg/l
                                                      saptamanii
                    Metilcloroform            Sange                550 micro g/l
                    Acid tricloracetic        Urina   Sfarsitul     10 mg/l
                                                      saptamanii
Nichel              Nichel                    Urina   Sfarsitul     15 micro g/l
                                                      schimbului
Nichel carbonil     COHb                      Sange   Sfarsitul      5%
                                                      schimbului
                    Nichel                    Urina   Sfarsitul    15 micro g/l
                                                      schimbului
Nitrobenzen         p-Nitriofenol total       Urina   Sfarsitul     5 mg/gC
                                                      schimbului
                    Methemoglobina            Sange   Sfarsitul     1,5% Hb
                                                      schimbului
Oxid de carbon      COHb                      Sange   Sfarsitul     5% Hb
                                                      schimbului
Paration            p-Nitrofenol total        Urina   Sfarsitul   500 micro g/l
                                                      schimbului
                    Activitate                Sange   Inaintea    scadere > 30%
                    colinesterazica                   schimbului
Pentaclorfenol                                Sange   Sfarsitul        2 mg/gC
                                                      schimbului
Pesticide           Activitate                Sange               scadere < 30%
organofosforice     colinesterazica
Plumb               Plumb                     Urina   Sfarsitul   150 micro g/l
                                                      schimbului
                                              Sange   Sfarsitul    40 micro g/
                                                      schimbului      100 ml
                                              Par     Sfarsitul     3 micro g/cm
                                                      schimbului
                    ALA-u                     Urina   Sfarsitul    10 mg/l
                                                      schimbului
                    CP-u                      Urina   Sfarsitul   300 micro g/l
                                                      schimbului
                    PEL                       Sange   Sfarsitul   100 micro g/
                                                      schimbului      100 ml
                                                                      eritrocite
Stiren              Acid mandelic             Urina   Sfarsitul   800 mg/gC
                                                      schimbului
                                              Urina   Inaintea    300 mg/gC
                                                      schimbului
                    Acid fenilglioxalic       Urina   Sfarsitul   100 mg/gC
                                                      schimbului
                                              Urina   Inaintea    100 mg/gC
                                                      schimbului
                    Stiren                    Sange   Sfarsitul     0,55 mg/l
                                                      schimbului
                                              Sange   Inaintea      0,02 mg/l
                                                      schimbului
Sulfura de carbon   Acid 2-tio-tiazolidin     Urina   Sfarsitul     4 mg/l
                    4-carboxilic                      schimbului
                    Testul iodazida           Urina   Sfarsitul     E=6,5
                                                      schimbului
Telur               Telur                     Urina   Sfarsitul    20 micro g/l
                                                      schimbului
Tetracloretilena    Acid tricloracetic        Urina   Sfarsitul    50 mg/gC
                                                      saptamanii
Tricloretilena      Tricloretanol             Sange   Sfarsitul   300 mg/gC
                                                      saptamanii
Tetraetil de plumb  Plumb dietil              Urina   Sfarsitul    25 micro g/l
                                                      schimbului
                    Plumb total               Urina   Sfarsitul    50 micro g/l
                                                      schimbului
Toluen              Toluen                    Sange   Sfarsitul     4 mg/l
                                                      schimbului
                    Acid hipuric              Urina   Sfarsitul     2 mg/l
                                                      schimbului
                    o-Cresol                  Urina   Sfarsitul     3 mg/l
                                                      schimbului
Uraniu              Uraniu                    Urina   Sfarsitul    10 micro g/l
                                                      schimbului
Vanadiu             Vanadiu                   Urina   Sfarsitul    20 micro g/l
                                                      schimbului
Xilen               Acid metilhipuric         Urina   Sfarsitul     3 g/l
                                                      schimbului
________________________________________________________________________________

    2. Indicatori de raspuns specific al organismului
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Noxa                 | Indicator de raspuns specific al organismului    |
|crt.|                      | "boala profesionala"                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   1| Acetaldehida         |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   2| Acetat de amil si    |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | izoamil              |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   3| Acetat de benzil     |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   4| Acetat de butil si   |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | izobutil             |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   5| Acetat de celosolv   |- Intoxicatie cronica si consecintele acesteia    |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   6| Acetat de etil       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   7| Acetat de hexil      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | secundar             |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   8| Acetat de metil      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|   9| Acetat de metil      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | celosolv             |- Encefalopatie toxica                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  10| Acetat de propil     |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  11| Acetat de vinil      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  12| Acetil acetat de etil|- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  13| Acetil-amino-fluoren |- Neoplasm al vezicii urinare                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  14| Acetona              |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  15| Aceton cianhidrina   |- Intoxicatie acuta, subacuta                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  16| Acetonitril          |- Intoxicatie acuta, subacuta                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  17| Acid acetic          |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  18| Acid acrilic si      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | acrilati             |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  19| Acid azotic          |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  20| Acid bromhidric      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  21| Acid butiric         |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  22| Acid cianhidric      |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Intoxicatie subacuta                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  23| Acid clorhidric      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  24| Acid fluorhidric     |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  25| Acid formic          |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  26| Acid fosforic        |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  27| Acid hidrazoic       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  28| Acid metacrilic      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  29| Acid oxalic          |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 30 | Acid sulfuric        |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  31| Acid sulfuros        |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  32| Acizi organici si    |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | derivati (anhidride, |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | lactone, halogenuri  |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    | acide, amide)        |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  33| Acrilat de etil      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  34| Acrilamina           |- Intoxicatie cronica si consecintele acesteia    |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  35| Acrilat de metil     |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  36| Acrilonitril         |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  37| Acroleina            |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  38| Agenti biologici     |- Boli infectioase si parazitare                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  39| Alchil si aril       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | clor-silan           |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  40| Aldrin sau izoaldrin |- Intoxicatie acuta, subacuta                     |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  41| Alcool alilic        |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  42| Alcool amilic        |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  43| Alcool butilic       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  (inflamatia cailor respiratorii superioare)     |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  44| Alcool butilic       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | tertiar              |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  45| Alcool decilic       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  46| Alcool etilic        |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  47| Alcool furfurilic    |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  48| Alcool heptilic      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  49| Alcool hexilic       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  50| Alcool metil-amilic  |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  51| Alcool metilic       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  52| Alcool nonilic       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  53| Alcool octilic       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  54| Alcool propilic      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | (izopropilic)        |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  55| Aldehida butirica    |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  56| Alcooli              |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  57| Aldehida clor-acetica|- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  58| Aldehida crotonica   |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Arsuri corneene                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  59| Aldehida             |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  60| Aluminiu si oxid de  |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    | aluminiu             |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - aluminoza pulmonara                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  61| Amine alifatice si   |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | aliciclice           |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  62| Amine aromatice      |- Neoplasm al vezicii urinare                     |
|    | carcinogene          |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  63| Aminodifenil         |- Neoplasm al vezicii urinare                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  64| Aminoazotoluen       |- Neoplasm al vezicii urinare                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  65| Amoniac              |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  66| Anhidrida acetica    |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  67| Anhidrida borica     |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  68| Anhidrida butirica   |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  69| Anhidrida fosforica  |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Alte anemii                                     |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  70| Anhidrida ftalica    |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  de substante chimice, gaze, fumuri si vapori    |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Alte boli specifice ale nasului si sinusurilor  |
|    |                      |  nazale - ulcer nazal si perforatia septului     |
|    |                      |  nazal                                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  71| Anhidrida maleica    |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  72| Anhidrida sulfurica  |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  73| Anilina              |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Methemoglobinemie                               |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  74| Anisidina            |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Methemoglobinemie                               |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  75| Antimoniu            |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - bronsita si pneumonia cauzate de substante    |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri, vapori                 |
|    |                      |- Alte boli specifice ale nasului si sinusurilor  |
|    |                      |  nazale - ulcer nazal si perforatia septului     |
|    |                      |  nazal                                           |
|    |                      |- Pneumoconioza cauzata de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - antimonioza                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  76| Antracen             |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Neoplasm cutanat                                |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  77| Apatita              |- Pneumoconioza cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - Pneumoconioza prin mica                       |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  78| Aril clor-silani     |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  79| Arsen si compusi     |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | anorganici           |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Alte boli specifice ale nasului si sinusurilor  |
|    |                      |  nazale - ulcer nazal si perforatia septului     |
|    |                      |  nazal                                           |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  80| Auramina             |- Neoplasm al vezicii urinare                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  81| Azbest               |- Pneumoconioza cauzata de azbest si alte fibre   |
|    |                      |  minerale                                        |
|    |                      |  - Azbestoza                                     |
|    |                      |- Revarsate pleurale neclasificate                |
|    |                      |- Placi pleurale                                  |
|    |                      |  - placi pleurale ce contin azbest               |
|    |                      |- Alte boli pleurale                              |
|    |                      |  - alte boli pleurale specificate                |
|    |                      |- Neoplasm laringian                              |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Mezoteliom                                      |
|    |                      |  - mezoteliom pleural                            |
|    |                      |  - mezoteliom peritoneal                         |
|    |                      |  - mezoteliom cu alte localizari                 |
|    |                      |  - mezoteliom fara precizare                     |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - boli respiratorii cronice cauzate de substante|
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (emfizem,     |
|    |                      |    bronsiolita, fibroza)                         |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  82| Bariu (compusi       |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | solubili)            |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Pneumoconioza cauzate de alte pulberi           |
|    |                      |  anorganice:                                     |
|    |                      |  - baritoza                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  83| Benzantracen         |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  84| Benzen               |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Anemii aplastice produse de agenti externi      |
|    |                      |- Agranulocitoza                                  |
|    |                      |- Leucemii                                        |
|    |                      |  - leucemia mieloida                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  85| Benzina (aromatice   |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    | peste 6%)            |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Anemii aplastice produse de agenti externi      |
|    |                      |- Agranulocitoza                                  |
|    |                      |- Leucemii                                        |
|    |                      |  - leucemia mieloida                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  86| Benzine (carburanti) |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  87| Benzidina            |- Neoplasm al vezicii urinare                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  88| Benzoat de etil      |- Intoxicatie acuta, subacuta, cronica            |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  89| Benzpiren            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Neoplasm bronsic, pulmonar                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  90| Beriliu si compusi   |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - berilioza                                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  91| Bioxid de clor       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  92| Bioxid de sulf       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  93| Bioxid de siliciu    |- Pneumoconioza cauzata de pulberi cu continut    |
|    |                      |  de siliciu                                      |
|    |                      |  - Silicoza                                      |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  94| Bisclormetileter     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  95| Brom                 |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  96| Bromura de etil      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  97| Bromura de metil     |- Intoxicatie acuta, subacuta si cronica          |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  98| Bromura de metilen   |- Intoxicatie acuta, subacuta si cronica          |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  99| Bumbac               |- Bisinoza                                        |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|    |                      |- Alte rinite alergice                            |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- alte boli respiratorii cauzate de inhalarea de  |
|    |                      |  pulberi organice                                |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 100| Butadiena            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 101| Butilamina           |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 102| Butil celosolv       |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 103| Butil-glicidil-eter  |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 104| Butil mercaptan      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 105| Butil-toluen-tertiar |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 106| Cadmiu               |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - bronsita si pneumonia cauzate de substante    |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - boli respiratorii cronice cauzate de substante|
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (emfizem,     |
|    |                      |    bronsiolita, fibroza)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 107| Caolina              |- Pneumoconioza cauzate de alte pulberi           |
|    |                      |  anorganice:                                     |
|    |                      |  - caolinoza                                     |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - boli respiratorii cronice cauzate de substante|
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (emfizem,     |
|    |                      |    bronsiolita, fibroza)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 108| Carbamati            |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 109| Carbaril             |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 110| Carbonil metalic     |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Neoplasm al cavitatii nazale si al urechii medii|
|    |                      |- Neoplasm faringian                              |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 111| Carbune (pulberi)    |- Pneumoconioza minerului la carbune              |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 112| Celosolv             |- Intoxicatie cronica                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 113| Cereale (pulberi)    |- Rinita alergica                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|    |                      |- Boli ale cailor aeriene cauzate de pulberi      |
|    |                      |  organice                                        |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 114| Cetona               |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 115| Cetone               |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 116| Chinona              |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 117| Cianamida calcica    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 118| Cianuri si cianogeni |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 119| Ciclohexan           |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 120| Ciclohexanol         |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 121| Ciclohexanona        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 122| Ciclohexanon-izoxina |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 123| Ciclohexan           |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 124| Ciclohexilamina      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 125| Ciclopentadiena      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 126| Ciclopropan          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 127| Ciment               |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 128| Clor si compusi      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 129| Cloracetofenona      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 130| Cloranilina          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 131| Clorbenzen (mono)    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 132| Clorbrommetan        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 133| Clordan              |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 134| Clordifenil          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 135| Clornaftaline        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 136| Clor nitrobenzen     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 137| Clor nitropropan     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 138| Cloroform            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 139| Cloropicrina         |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 140| Cloropren            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 141| Clor-stiren          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 142| Clor toluen          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 143| Clorura de acetil    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 144| Clorura de alil      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 145| Clorura de benzil    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 146| Clorura de benoil    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 147| Clorura de clor      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | acetil               |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 148| Clorura de etil      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 149| Clorura de metil     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 150| Clorura de metilen   |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 151| Clorura de sulf      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 152| Clorura de sulfuril  |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 153| Clorura de tionil    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 154| Clorura de           |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | tiofosforil          |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 155| Clorura de vinil     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Sclerodermie                                    |
|    |                      |- Angiosarcom hepatic                             |
|    |                      |- Boli hepatice cronice                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 156| Cobalt               |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Urticaria de contact                            |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 157| Compusi cianici      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 158| Compusi              |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | organomercuriali     |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 159| Crezoli              |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 160| Crom si compusi      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Neoplasm al cavitatii nazale                    |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Alte boli ale nasului si ale sinusurilor nazale |
|    |                      |  - ulcer nazal si perforatia septului nazal      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 161| Curenti de inalta    |- Sindrom cerebroastenic                          |
|    | frecventa            |- Tulburari de termoreglare                       |
|    |                      |- Cataracta                                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 162| Decaboran            |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 163| Acid 2,4             |- Intoxicatie acuta                               |
|    | diclorfenoxi acetic  |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 164| DDT (1,1 - triclor - |- Intoxicatie acuta                               |
|    | 2,3 di (p clor-fenil)|- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | - etan)              |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 165| DDPV (0,0 dimetil -  |- Intoxicatie acuta                               |
|    | 2,2 diclordivinil    |                                                  |
|    | fosfat)              |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 166| Decalina             |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 167| Diaceton-alcool      |- Intoxicatie acuta                               |
|    | (4- hidroxi- 4 metil-|- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |  2 pentanona)        |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 168| Diazometan           |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 169| Diboran              |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 170| Dibro-metan          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 171| Diclor-etan          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 172| Diclor-etilen        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 173| Diclorhidrina        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 174| Diclorhexil-amina    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 175| Diclor-benzen (para, |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | orto)                |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Agranulocitoza                                  |
|    |                      |- Leucemii                                        |
|    |                      |  - leucemia limfoida                             |
|    |                      |  - leucemia mieloida                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |    (granulomatoza pulmonara)                     |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 176| Diclor nitro-etan    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 177| Diclor-propan        |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 178| Dieldrin             |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 179| Dietilamina          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 180| Dietilen glicol      |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 181| Dietilen oxid        |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 182| Difenileter          |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 183| Difluor-dibrom metan |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 184| Dimetil nitrosamina  |- Intoxicatie cronica                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 185| Diizobutil-cetona    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 186| Diizopropil amina    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 187| Dimetilamino         |- Neoplasm al vezicii urinare                     |
|    | azobenzen            |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 188| Dimetil anilina      |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 189| Dimetil acetamida    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 190| Dimetil-amina        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 191| Dimetilbenzil-amina  |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 192| Dimetil cloreter     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 193| Dimetil dioxan       |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 194| Dioxan               |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 195| Dimetil-formamida    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 196| Dimetil-hidrazina    |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta                             |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 197| Dinitrat de etilen   |- Intoxicatie cronica                             |
|    | glicol               |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 198| Dinitrobenzen        |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 199| Dinitrofenol si      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | derivati             |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Alte cataracte specifice                        |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 200| Dinitro-orto-crezol  |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Alte cataracte specifice                        |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 201| Dinitrotoluen        |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 202| Dioxan               |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 203| Dowanol DB (eter     |- Intoxicatie cronica                             |
|    | monobutilic          |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    | dietilen-glicol)     |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 204| Endrin               |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 205| Epiclorhidrina       |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 206| EPN (ester-tiono     |- Intoxicatie acuta                               |
|    | benzon fosforic de   |                                                  |
|    | etil si              |                                                  |
|    | para- nitro-fenil)   |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 207| Esteri organo        |- Intoxicatie acuta                               |
|    | fosforici                                                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 208| Etanol amina         |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 209| Eter butilic         |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 210| Eter diclor-dietilic |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 211| Eter diclor etilic   |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 212| Eter etilic          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 213| Eter metilic al      |- Intoxicatie cronica                             |
|    | dipropilen glicolului|                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 214| Eter propilic        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 215| Eteri                |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 216| Etil amina           |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 217| Etil benzen          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 218| Etil-butil-cetona    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 219| Etil mercaptan       |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 220| Etil toluen          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 221| Etilen clorhidrina   |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 222| Etilen diamina       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 223| Etilen imina         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 224| Etilen-oxid          |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Alte cataracte specifice                        |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|    |                      |  - alte polineuropatii specifice                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 225| Etil-mercaptan       |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 226| Etoxi-etil-metacrilat|- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 227| Faina                |- Alte rinite alergice                            |
|    |                      |- Alveolita alergica extrinseca                   |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 228| Fenantren            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 229| Fenclorfos           |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 230| Fenil glicidil-eter  |- Intoxicatie acuta                               |
|    | (PGE)                |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 231| Fenil hidrazina      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 232| Fenil-metil cetona   |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 233| Fenilen diamina      |- Intoxicatie cronica                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 234| Fenol                |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 235| Fero-vanadiu         |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - bronsita si pneumonia cauzate de substante    |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 236| Fluor si compusi     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 237| Fluor acetat de sodiu|- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 238| Fluorura de sulfuril |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 239| Fluoruri             |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 240| Formaldehida         |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 241| Formiat de etil      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 242| Formiat de metil     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 243| Fosdrin              |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 244| Fosfor galben        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 245| Fosgen               |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 246| Furfurol             |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 247| Gaze lichefiate      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | (continut principal  |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | C3 - C4)             |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 248| Glicidol             |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 249| Glicoli si derivati  |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 250| Glioxal              |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 251| Gudroane             |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Acnee                                           |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 252| Gudroane (produsi de |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | distilare)           |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 253| Hidrocarburi clorate |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatite iritative                             |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 254| Heptaclor            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatite iritative                             |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 255| Heptan               |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 256| Hexaclor ciclohexan  |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatite iritative                             |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 257| Hexaclor etan        |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative                             |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 258| Hexafluorura de telur|- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 259| Hexametilen diamina  |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 260| Hexametilen-         |- Intoxicatie cronica                             |
|    | diizocianat          |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 261|  Hexan               |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 262| Hidrazina            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 263| Hidrocarburi         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | alifatice (white     |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | spirt solvent, nafta,|  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    | ligroina, petrol     |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    | lampant, motorina)   |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Encefalopatia toxica                            |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Acnee                                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 264| Hidrocarburi         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | alifatice halogenate |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 265| Hidrocarburi         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | aromatice            |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Encefalopatia toxica                            |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Acnee                                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 266| Hidrocarburi din     |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | petrol alifatice si  |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | aliciclice           |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Encefalopatia toxica                            |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Acnee                                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 267| Hidrocarburi         |- Intoxicatie cronica                             |
|    | policiclice aromatice|- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 268| Hidrochinone         |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 269| Hidrogen arseniat    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia indusa de metale grele             |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 270| Hidrogen fosforat    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 271| Hidrogen seleniat    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 272| Hidrogen stibiat     |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia indusa de metale grele             |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 273| Hidrogen sulfurat    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 274| Hidrogen telurat     |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze fumuri si vapori                |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 275| Hidroxid de sodiu,   |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | hidroxid de potasiu  |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita acuta sau cronica                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Alte boli ale nasului si ale sinusurilor nazale |
|    |                      |  - ulcer nazal si perforatia septului nazal      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 276| Hipocloriti          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivita acuta sau cronica                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 277| Insecticide clorate  |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 278| Iod                  |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 279| Iodura de metil      |- Intoxicatie cronica                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 280| Izoforona            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 281| Izoocten             |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Encefalopatia toxica                            |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Acnee                                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 282| Izopren              |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Encefalopatia toxica                            |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Acnee                                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 283| Izopropil benzen     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | (cumen)              |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 284| Izopropil amina      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 285| Izopropil            |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | glicidil-eter        |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | (IGE)                |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 286| Izocianati           |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Astm bronsic mixt                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 287| Lemn exotic (pulberi)|- Rinite alergice                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 288| Ligroina             |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 289| Malathion            |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 290| Mangan               |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - silicomanganioza                              |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - bronsita si pneumonia cauzate de substante    |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri, vapori (pneumonia      |
|    |                      |    manganica)                                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 291| Mercaptani           |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 292| Mercur metalic si    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | compusi anorganici   |- Afectiuni extrapiramidale si tulburari de       |
|    | toxici, compusi      |  motilitate                                      |
|    | organo mercuriali    |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|    |                      |  - alte polineuropatii specifice                 |
|    |                      |- Encefalopatia toxica                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 293| Metaacrilat de metil |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 294| Metaacrilat de       |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    | N-butil              |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice gaze, fumuri si  |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 295| Metale dure          |- Alte boli pulmonare interstitiale               |
|    |                      |  - alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza  |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 296| Metan                |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 297| Metil-acetilena      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 298| Metil-amina          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 299| Metil-anilina        |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |- Agranulocitoza                                  |
|    |                      |- Leucemii                                        |
|    |                      |  - leucemia limfoida                             |
|    |                      |  - leucemia mieloida                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (granulomatoza|
|    |                      |    pulmonara)                                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 300| Metil-butil-cetona   |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contract                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 301| N-metil-carbonat     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | naftil               |                                                  |
|    | (carbaril, sevin)    |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 302| Metil-celosolv       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 303| Metil-ciclohexan     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 304| Metil-ciclohexanol   |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze fumuri si  |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 305| Metil-ciclohexanona  |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 306| Metil-clor-acrilat   |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 307| Metil-cloroform      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | (tricloretan)        |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 308| Metil-colantren      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 309| Metil-etil-cetona    |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 310| Metil-etil-parathion |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 311| Metil-hexil-cetona   |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 312| Metil-izoamil-cetona |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 313| Metil-izobutil cetona|- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 314| Metil-izobutinil     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | cetona               |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 315| Metil-mercaptan      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 316| Metil-parathion      |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 317| Metil-propil-cetona  |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 318| Metil-sistox         |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 319| Metil-stiren         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 320| Metilal              |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 321| Metilen bis          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | fenil-izocianat      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 322| Metoxiclor           |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 323| Mica                 |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi           |
|    |                      |  anorganice                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 324| Monoclor-hidrina     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 325| Mono-etilen-glicol   |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 326| Mono-metil-hidrazina |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 327| Motorina             |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 328| Naftalina            |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |  - alte anemii hemolitice nonautoimune           |
|    |                      |- Cataracta                                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 329| Naftaline clorate si |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |  difenil-clorate     |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 330| Naftil-amine         |- Neoplasm al vezicii urinare                     |
|    | (alfa si beta)       |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 331| Nefelina             |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi           |
|    |                      |  anorganice                                      |
|    |                      |  - apatitoza                                     |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Rinita alergica                                 |
|    |                      |- Astm bronsic mixt                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 332| Negru de fum         |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Acnee                                           |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 333| Nichel               |- Astm bronsic mixt                               |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Dermite alergice de contact                     |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Neoplasm al cavitatii nazale si al urechii medii|
|    |                      |  - cavitatea nazala                              |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 334| Nichel-carbonil      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - bronsita si pneumonia cauzate de substante    |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Alte boli pulmonare interstitiale               |
|    |                      |  - alte boli pulmonare interstitiale cu fibroza  |
|    |                      |    (pneumoconioza necolagena)                    |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Neoplasm al cavitatii nazale si al urechii medii|
|    |                      |  - cavitatea nazala                              |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 335| Nitroderivati ai     |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | hidrocarburilor      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    | aromatice            |- Agranulocitoza                                  |
|    |                      |- Leucemii                                        |
|    |                      |  - leucemia limfoida                             |
|    |                      |  - leucemia mieloida                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |    (granulomatoza pulmonara)                     |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 336| Nicotina             |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 337| Nitroanilina         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 338| Nitro-anisol         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 339| Nitro-benzen         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 340| Nitro-butan          |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 341| Nitro-etan           |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 342| Nitroetil-benzen     |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 343| Nitroglicol          |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 344| Nitroglicerina       |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 345| Nitro-metan          |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 346| Nitro-naftalina      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 347| Nitro-propan         |- Intoxicatie acuta                               |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 348| Nitro-toluen         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 349| Nitrozo-dimetil-amina|- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic mixt                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 350| Nitrozo-metil-uree   |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic mixt                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 351| Nitrozo-metil-uretan |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 352| Octan                |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 353| Olivina              |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - olivinoza                                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 354| Osmiu tetraoxid      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 355| Oxiclorura de fosfor |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 356| Oxizi de azot        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 357| Oxid de cadmiu       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - alte boli respiratorii cauzate de substante   |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 358| Oxid de calciu       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Alte boli ale nasului si ale sinusurilor nazale |
|    |                      |  - ulcer nazal si perforatia septului nazal      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 359| Oxid de carbon       |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 360| Oxid de difenilclorat|- Intoxicatie cronica                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 361| Oxid de etilena      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 362| Ozon                 |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - boli respiratorii cronice cauzate de substante|
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (emfizem,     |
|    |                      |    bronsiolita, fibroza)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 363| Paration             |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 364| Pentaboram           |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 365| Pentacloretan        |- Intoxicatie cronica                             |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 366| Pentaclorfenol       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 367| Pentaclorura de      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | fosfor               |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 368| Pentaclorura de sulf |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 369| Pentan               |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Encefalopatie toxica                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 370| Pentasulfura de      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | fosfor               |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 371| Percloretilen        |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | (tetraclor etilen)   |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 372| Perclor-metil-       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | mercaptan            |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 373| Petrol lampant       |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (Nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 374| Picolinele           |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 375| Piperidina           |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 376| Piridina             |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 377| Platina              |- Rinita vasomotorie                              |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Astm bronsic mixt                               |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 378| Plumb metalic, oxizi |- Intoxicatie cronica                             |
|    | de plumb si alti     |- Alte anemii                                     |
|    | compusi anorganici   |  - anemia sideroplastica secundara cauzata de    |
|    | toxici               |    medicamente si toxine                         |
|    |                      |- Encefalopatie toxica                            |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|    |                      |  - alte polineuropatii specifice                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 379| Plumb tetraetil si   |- Intoxicatie acuta si subacuta                   |
|    | tetrametil           |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 380| Presiunea atmosferica|- Imbolnaviri datorita compresiunilor si          |
|    | scazuta sau crescuta |  decompresiunilor                                |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 381| Propan               |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (Nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 382| Propilenimina        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 383| Propil-glicidil-eter |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 384| Propiolactona        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 385| Pulberi de aluminiu  |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - aluminoza pulmonara                           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 386| Pulberi de carbune   |- Pneumoconioza minerului la carbune              |
|    |                      |  - antracoza                                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 387| Pulberi de caolin    |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - caolinoza                                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 388| Pulberi de talc      |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - talcoza                                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 389| Pulberi de mica      |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - pneumoconioza prin mica                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 390| Pulberi de olivina   |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - olivinoza                                     |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 391| Pulberi de nefelina  |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    | apatita              |  - pneumoconioza prin nefelina/apatita           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 392| Pulberi de oxid de   |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    | fier                 |  - sideroza                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 393| Pulberi de dioxid de |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    | staniu               |  - stanioza                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 394| Pulberi de antimoniu |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - antimonioza                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 395| Pulberi de baritina  |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - baritoza                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 396| Pulberi minerale     |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    | pneumoconiogene (in  |                                                  |
|    | afara de SiO2 si     |                                                  |
|    | azbest)              |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 397| Pulberi vegetale si  |- Astm bronsic alergic                            |
|    | textile              |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Rinita alergica                                 |
|    |                      |- Bisinoza                                        |
|    |                      |- Boala prelucratorilor de in                     |
|    |                      |- Boli ale cailor aeriene cauzate de alte pulberi |
|    |                      |  organice                                        |
|    |                      |- Pneumopatia alergica la pulberi organice        |
|    |                      |  - pneumopatia fermierului                       |
|    |                      |  - bagasoza                                      |
|    |                      |  - pneumopatia crescatorilor de pasari           |
|    |                      |  - pneumopatia muncitorilor la prepararea        |
|    |                      |    maltului                                      |
|    |                      |  - pneumopatia crescatorilor de ciuperci         |
|    |                      |  - pneumopatia cojitorilor de artar              |
|    |                      |  - pneumopatii alergice cauzate de alte pulberi  |
|    |                      |    organice                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 398| Pulberi organice     |- Astm bronsic alergic                            |
|    | alergizante          |- Rinita alergica                                 |
|    |                      |- Boli ale cailor aeriene cauzate de alte pulberi |
|    |                      |  organice                                        |
|    |                      |  - bisinoza                                      |
|    |                      |  - boala prelucratorilor de in                   |
|    |                      |  - boli ale cailor aeriene cauzate de alte       |
|    |                      |    pulberi organice                              |
|    |                      |- Pneumopatia alergica la pulberi organice        |
|    |                      |  - pneumopatia fermierului                       |
|    |                      |  - bagasoza                                      |
|    |                      |  - pneumopatia crescatorilor de pasari           |
|    |                      |  - pneumopatia muncitorilor la prepararea        |
|    |                      |    maltului                                      |
|    |                      |  - pneumopatia crescatorilor de ciuperci         |
|    |                      |  - pneumopatia cojitorilor de artar              |
|    |                      |  - suberoza                                      |
|    |                      |  - pneumopatia cauzata de sisteme de aer         |
|    |                      |    conditionat si de umidifierea aerului         |
|    |                      |  - pneumopatii alergice cauzate de alte pulberi  |
|    |                      |    organice                                      |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 399| Radiatii ionozante   |- Boala de iradiere (sindrom acut de iradiere)    |
|    |                      |- Radiodermite acute si cronice                   |
|    |                      |- Cataracta                                       |
|    |                      |- Hemopatii maligne (leucemii: leucemia limfoida, |
|    |                      |  leucemia mieloida, alte leucemii cu celule      |
|    |                      |  specifice)                                      |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Neoplasm al cailor aeriene superioare           |
|    |                      |- Neoplasm al pielii (non-melanom)                |
|    |                      |- Neoplasm osos                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 400| Radiatii infrarosii  |- Cataracta                                       |
|    |                      |- Keratite                                        |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 401| Radiatii ultraviolete|- Keratite                                        |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 402| Rasini epoxidice     |- Astm bronsic alergic                            |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 403| Retele electrice de  |- Afectiuni neuropsihice                          |
|    | inalta tensiune, sub |                                                  |
|    | tensiune (munca la)  |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 404| Ricin                |- Astm bronsic alergic                            |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 405| Seleniu              |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 406| Sevin                |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 407| Sistox               |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 408| Smoala               |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 409| Solvent nafta        |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 410| Staniu (compusi      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | organici)            |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 411| Stibiu               |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 412| Stiren monomer       |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatite iritative de contact                  |
|    |                      |- Encefalopatie toxica                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 413| Sulfat de dimetil    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 414| Sulfura de carbon    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 415| Suprasolicitarea     |- Astenopie acomodativa                           |
|    | analizatorului vizual|- Agravarea miopiei preexistente                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 416| Suprasolicitarea     |- Mononeuropatia membrelor superioare             |
|    | aparatului locomotor |  - sindrom de tunel carpian                      |
|    |                      |  - leziuni ale nervului ulnar                    |
|    |                      |  - leziuni ale nervului radial                   |
|    |                      |  - alte mononeuropatii ale membrelor superioare  |
|    |                      |- Sinovite si tenosinovite                        |
|    |                      |  - tenosinovita stiloidei radiale                |
|    |                      |- Afectiuni ale tesuturilor moi prin solicitare,  |
|    |                      |  suprasolicitare si presiune                     |
|    |                      |  - tenosinovita crepitanta cronica a mainii si   |
|    |                      |    articulatiei pumnului                         |
|    |                      |  - bursita olecraniana                           |
|    |                      |  - bursita prepatelara                           |
|    |                      |- Alte entesopatii                                |
|    |                      |  - epicondilita mediala                          |
|    |                      |  - epicondilita laterala                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 417| Talc                 |- Pneumoconioze cauzate de alte pulberi anorganice|
|    |                      |  - talcoza                                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 418| Taliu                |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 419| Tantal               |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - bronsita si pneumonia cauzate de substante    |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 420| 2,4,5 T/acid         |- Intoxicatie acuta                               |
|    | (triclor-2,4,5-      |                                                  |
|    | fenoxi) acetic/TEDP  |                                                  |
|    | (tetra-etil-ditiono- |                                                  |
|    | pirofosfat)          |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 421| Telur                |- Intoxicatie cronica                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 422| Temperatura ridicata |- Soc caloric                                     |
|    |                      |- Colaps caloric                                  |
|    |                      |- Crampe calorice                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 423| Temperatura scazuta  |- Hipotermia                                      |
|    |                      |- Alte efecte ale temperaturii scazute            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 424| TEPP (tetra          |- Intoxicatie acuta                               |
|    | etil-pirofosfat)     |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 425| Terebentina          |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 426| Tetrabromura de      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | acetilena            |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivita                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 427| Tetraclor-etilena    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 428| Tetraclorura de      |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | carbon               |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli hepatice toxice                            |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 429| Tetraclorura de titan|- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 430| Tetraetil de plumb   |- Intoxicatie acuta si subacuta                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 431| Tetrahidrofuran      |- Intoxicatie cronica                             |
|    | (dietilenoxid)       |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 432| Tetralina            |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 433| Tetranitrometen      |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 434| Tetril (2,4,6        |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | trinitro fenil-metil |                                                  |
|    | nitramina)           |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 435| Tetraoxid de osmiu   |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 436| Thiram (disulfura de |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | tetrametil tiuram)   |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 437| Titan si oxid de     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | titan                |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - boli respiratorii cronice cauzate de substante|
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (emfizem,     |
|    |                      |    bronsiolita, fibroza)                         |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 438| Toluen               |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Encefalopatie toxica                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 439| Toluidina            |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 440| Toluilendiamina      |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 441| Toluilen-diizocianat |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Astm bronsic mixt                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 442| Toxafen              |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 443| Trepidatii           |- Mononeuropatia membrelor superioare             |
|    |                      |  - sindrom de tunel carpian                      |
|    |                      |  - leziuni ale nervului ulnar                    |
|    |                      |  - leziuni ale nervului radial                   |
|    |                      |  - alte mononeuropatii ale membrelor superioare  |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|    |                      |  - alte polineuropatii specifice                 |
|    |                      |- Sindromul Raynaud                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 444| Tricloetan (metil    |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    | cloroform)           |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Encefalopatie toxica                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 445| Tricloretilen        |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Afectiuni tubulare si tubulointerstitiale       |
|    |                      |  produse de medicamente si metale grele          |
|    |                      |  - nefropatia toxica neclasificata la alte       |
|    |                      |    capitole                                      |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 446| Triclor-propan       |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 447| Triclorura de benzil |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    | (fenil cloroform)    |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 448| Triclorura de fosfor |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 449| Trietilamina         |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 450| Tricrezil-fosfat     |- Intoxicatie acuta                               |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 451| Trietilen-glicol     |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 452| Trifluorura de azot  |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 453| Trifluorura de bor   |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 454| Trifluorura de clor  |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 455| Trimetilen-          |- Intoxicatie cronica                             |
|    | trinitramina         |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 456| Trinitrofenol        |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Intoxicatie cronica                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 457| Trioxid de sulf      |- Astm bronsic nonalergic                         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 458| Trinitrotoluen       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Cataracta                                       |
|    |                      |- Anemie hemolitica dobandita                     |
|    |                      |  - alte anemii hemolitice nonautoimune           |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 459| Tungsten             |- Alte boli pulmonare interstitiale               |
|    |                      |- Alte boli interstitiale cu fibroza              |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - edem pulmonar acut cauzat de substante        |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |  - boli respiratorii cronice cauzate de substante|
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (emfizem,     |
|    |                      |    bronsiolita, fibroza)                         |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 460| Tutun pulberi        |- Rinita alergica                                 |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita alergica de contact                   |
|    |                      |- Astm bronsic alergic                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 461| Ulei mineral         |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - boli respiratorii cronice cauzate de substante|
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (emfizem,     |
|    |                      |    bronsiolita, fibroza)                         |
|    |                      |- Neoplasm bronsic si pulmonar                    |
|    |                      |- Alte neoplasme ale pielii (nota: "alte" se      |
|    |                      |  refera la nonmelanoame)                         |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 462| Vanadiu              |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - bronsita si pneumonia cauzate de substante    |
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori               |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 463| Vibratii             |- Mononeuropatia membrelor superioare             |
|    |                      |  - sindrom de tunel carpian                      |
|    |                      |  - leziuni ale nervului ulnar                    |
|    |                      |  - leziuni ale nervului radial                   |
|    |                      |  - alte mononeuropatii ale membrelor superioare  |
|    |                      |- Polineuropatia cauzata de alti agenti toxici    |
|    |                      |  - alte polineuropatii specifice                 |
|    |                      |  - Sindromul Raynaud                             |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 464| Vinil-carbazol       |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 465| Vinil-toluen         |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 466| Warfarina            |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 467| White spirit         |- Intoxicatie acuta, subacuta sau cronica         |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Encefalopatie toxica                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 468| Xilen                |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|    |                      |- Encefalopatie toxica                            |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 469| Xilidina             |- Intoxicatie acuta si cronica                    |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 470| Zinc                 |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 471| Zirconiu             |- Pneumoconioza cauzata de alte pulberi           |
|    |                      |  anorganice:                                     |
|    |                      |  - zirconioza                                    |
|    |                      |- Boli respiratorii cauzate de inhalarea de       |
|    |                      |  substante chimice, gaze, fumuri si vapori       |
|    |                      |  - inflamatia cailor respiratorii superioare     |
|    |                      |    cauzata de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori                                        |
|    |                      |  - alte boli respiratorii acute sau subacute     |
|    |                      |    cauzate de substante chimice, gaze, fumuri si |
|    |                      |    vapori (RADS)                                 |
|    |                      |  - boli respiratorii cronice cauzate de substante|
|    |                      |    chimice, gaze, fumuri si vapori (emfizem,     |
|    |                      |    bronsiolita, fibroza)                         |
|    |                      |- Conjunctivite                                   |
|    |                      |- Dermatita iritativa de contact                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
| 472| Zgomot               |- Hipoacuzie si surditate de perceptie            |
|____|______________________|__________________________________________________|

    3. Indicatori de raspuns
    - nu sunt specifici
    - pot fi utilizati pentru fundamentare strategie de sanatate si securitate la locul de munca
    - nu reprezinta criterii pentru aplicare metodologie de incadrare a unor locuri de munca in conditii de munca deosebite
 ______________________________________________________________________________
|         NOXA PROFESIONALA      |                  EFECTE                     |
|________________________________|_____________________________________________|
| ZGOMOT                         |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| n.a.e.c.s.                     | - Deplasarea temporara a pragurilor auditive|
| cu valori mai mari de 60 dB(A) | pe frecventele inalte (4000 - 8000 Hz)      |
| pentru solicitarea neuropsihica| semnificativ statistic sau cu 6 - 10 dB la  |
| deosebita si > 75 dB(A) pentru | mai mult de 35% din subiecti la sfarsitul   |
| solicitarea neuropsihica       | activitatii versus inceput.                 |
| crescuta                       | - Scaderea capacitatii de concentrare si a  |
|                                | atentiei: evaluare prin scaderea            |
|                                | semnificativ statistica sau la mai mult de  |
|                                | 35% din subiecti a indicatorilor de la      |
|                                | testele specifice la sfarsitul activitatii  |
|                                | versus inceput.                             |
|                                | - Scaderea timpilor de reactie la stimuli   |
|                                | auditivi si/sau vizuali semnificativ        |
|                                | statistic sau la mai mult de 35% din        |
|                                | subiecti la sfarsitul activitatii versus    |
|                                | inceput.                                    |
|                                | - Acuze auditive la mai mult de 35% din     |
|                                | subiecti la sfarsitul activitatii versus    |
|                                | inceput.                                    |
|                                | - Cresterea frecventei cardiace si a        |
|                                | tensiunii arteriale cu mai mult de 10 mm Hg |
|                                | cu valorile de referinta, subdenivelarea    |
|                                | segmentului ST-T cu mai mult de 1 mm,       |
|                                | tulburari de ritm cardiac sau de conducere  |
|                                | in timpul activitatii.                      |
|________________________________|_____________________________________________|
| UNDE ELECTROMAGNETICE          |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| 1. Din domeniu vizibil         | - Modificari semnificative statistic sau la |
| (Iluminat): Nivele de iluminare| mai mult de 35% din subiecti la sfarsitul   |
| foarte mari sau foarte mici in | activitatii versus inceput ale urmatorilor  |
| raport cu nivelele prevazute de| indicatori: acuitatea vizuala, functia de   |
| Anexa 19 din Normele Generale  | acomodare si convergenta oculara, functia de|
| de Protectia Muncii sau cu     | adaptare la intuneric ebluisarea, campul    |
| valoarea de 250 - 300 lx       | vizual, simtul cromatic, viteza perceptiei  |
| recomandata pentru activitatea | vizuale, miscarile oculopalpebrale (numar   |
| la videoterminale de           | clipiri/minut), timpul de reactie la stimuli|
| SR EN 29241 (numai in cazul in | vizuali, auditivi si/sau combinatii ale     |
| care nivelele de iluminare nu  | acestora frecventa critica de fuziune a     |
| pot fi corectate datorita      | imaginilor luminoase.                       |
| specificului activitatii:      | - Acuze vizuale si oculare la mai mult de   |
| studiouri si platouri radio-TV,| 35% din subiecti.                           |
| studiouri si laboratoare foto, |                                             |
| sali de dirijare trafic aerian,|                                             |
| conducatori mijloace de        |                                             |
| transport, etc.)               |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| 2. Din domeniu infrarosu       | - Scaderea capacitatii de concentrare si a  |
| (radiatie calorica): pentru    | atentiei semnificativ statistic sau la mai  |
| unele locuri de munca unde     | mult de 35% din subiecti la sfarsitul       |
| sursa de caldura este          | activitatii versus inceput.                 |
| reprezentata de radiatia solara| - Disconfort termic evaluat pe baza         |
| - in anotimpul cald temperatura| standardului SR EN 27730.                   |
| uscata a aerului depaseste     | - Coordonarea psihomotorie: modificari ale  |
| valoarea de 30 - 32 grade C si | indicatorilor de randament si corectitudine |
| nu se pot aplica prevederile   | la probe, semnificative statistic sau la mai|
| Ordonantei nr. 99/2000         | mult de 35% din subiecti la sfarsitul       |
|                                | activitatii versus inceput.                 |
|                                | - Limita inferioara a suportabilitatii      |
|                                | organismului uman.                          |
|                                | - Coordonarea psihomotorie: modificari ale  |
|                                | indicatorilor de randament si corectitudine |
|                                | la probe, semnificative statistic sau la mai|
|                                | mult de 35% din subiecti la sfarsitul       |
|                                | activitatii versus inceput.                 |
| - in anotimpul rece temperatura| - Scaderea temperaturii cutanate la nivel   |
| uscata a aerului mai mica de   | periferic.                                  |
| 12 - 10 grade C (pentru        |                                             |
| locurile de munca din exterior |                                             |
| sau din mijloacele de transport|                                             |
| unde nu se pot aplica masuri   |                                             |
| tehnice).                      |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|         NOXA PROFESIONALA      |                  EFECTE                     |
|________________________________|_____________________________________________|
| 3. din domeniu microunde si    | Modificatori ale urmatorilor indicatori     |
| radiofrecventa                 | comparativ cu valorile de referinta:        |
|                                | - hematologici si imunologici: scaderea     |
|                                |   numarului de eritrocite, cresterea        |
|                                |   numarului de neutrofile, macrofage,       |
|                                |   scaderea numarului de limfocite T si NK   |
|                                | - cardiovasculari: modificari ale frecventei|
|                                |   cardiace, ale tensiunii arteriale,        |
|                                |   denivelari ale segmentului STT, tulburari |
|                                |   de ritm cardiac si de conducere.          |
|                                | - Endocrini: scaderea nivelului plasmatic al|
|                                |   STH, cresterea FSH si LH, scaderea T4,    |
|                                |   melatoninei, cresterea cortizonului si    |
|                                |   corticosteronului.                        |
|                                | - Examen specific pentru determinarea       |
|                                |   tulburarilor de dinamica sexuala.         |
|                                | - Examen oftalmologic pentru depistarea     |
|                                |   cataractei.                               |
|                                | - Frecventa acuzelor raportate (cefalee,    |
|                                |   ameteli, astenie, palpitatii, transpiratii|
|                                |   profuze, anxietate, scadere ponderala     |
|                                |   hipotonie musculara).                     |
|________________________________|_____________________________________________|
| 4. Vibratii                    |                                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| 4a. Pentru vibratii discutate  | - Scaderea capacitatii de concentrare si a  |
| in anexele nr. 32 - 33 - 34 din|   atentiei semnificativ statistic sau la mai|
| Normele Generale de Protectia  |   mult de 35% din subiecti la sfarsitul     |
| Muncii                         |   activitatii versus inceput.               |
|                                | - Coordonarea psihomotorie ale indicatorilor|
|                                |   de randament si corectitudine la probe,   |
|                                |   semnificative statistic sau la mai mult de|
|                                |   35% din subiecti la sfarsitul activitatii |
|                                |   versus inceput.                           |
|                                | - Frecventa acuzelor raportate sau a        |
|                                |   indicatorilor de morbiditate crescuti     |
|                                |   pentru leziuni ale aparatului locomotor   |
|                                |   (in special coloana vertebrala lombara),  |
|                                |   aparatului cardiovascular (HTA si         |
|                                |   cardiopatie ischemica) si afectiuni       |
|                                |   neuropsihice.                             |
|________________________________|_____________________________________________|
| 4b. Pentru vibratii discutate  | - Modificari semnificative statistic sau la |
| in anexa nr. 35 - 36 din       |   mai mult de 35% din subiecti la testul de |
| Normele Generale de Protectia  |   provocare la rece sau testul presor la    |
| Muncii                         |   rece comparativ de referinta.             |
|                                | - Frecventa acuzelor raportate sau a        |
|                                |   indicatorilor de morbiditate pentru       |
|                                |   afectiuni ale aparatului locomotor (in    |
|                                |   special la nivelul membrelor superioare), |
|                                |   ale aparatului digestiv si sistemului     |
|                                |   nervos (parestezii, tulburari trofice,    |
|                                |   leziuni electromiografice).               |
|________________________________|_____________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|INDICATORI(PARAMETRI)|        VALORI NESPECIFICE     |        OBSERVATII      |
|_____________________|_______________________________|________________________|
|INDICATORI FIZIOLOGICI                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 1.a. Frecventa      | Cresterea frecventei cardiace | Reactie de stres       |
| cardiaca            | instantanee sau medie/minut cu| determinata de         |
|                     | mai mult de 20 batai          | solicitarea cognitiva  |
|                     | comparativ cu valorile de     | (mentala) si/sau cumul |
|                     | referinta                     | de factori nocivi      |
|                     |                               | (stres si              |
|                     |                               | suprasolicitare        |
|                     |                               | neuropsihica, zgomot   |
|                     |                               | microclimat            |
|                     |                               | nefavorabil)           |
|_____________________|_______________________________|________________________|
|                     | Cresterea frecventei cardiace | Reactie de stres       |
|                     | instantanee sau medie/minut cu| determinata de         |
|                     | mai mult de 40 de batai       | solicitarea cognitiva  |
|                     | comparativ cu valorile de     | (mental-emotional) - in|
|                     | referinta                     | procesele de munca cu  |
|                     |                               | constrangere temporala,|
|                     |                               | cu factori             |
|                     |                               | necontrolabili,        |
|                     |                               | activitate cu publicul |
|                     |_______________________________|________________________|
|                     | Scaderea semnificativ         | Oboseala neuropsihica  |
|                     | statistica sau la mai mult de | in activitati monoton  |
|                     | 35% din subiecti a frecventei | repetitive (conducere  |
|                     | cardiace medii/ciclu de       | mijloace de transport, |
|                     | activitate comparativ cu      | supraveghere panouri de|
|                     | valorile de referinta sau din | comanda, etc)          |
|                     | celelalte cicluri de          |                        |
|                     | activitate                    |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 1.b. Parametrii     | Modificari (cresteri sau      | Markeri pentru         |
| variabilitatii      | scaderi) in raport cu valorile| solicitarea cognitiva  |
| frecventei cardiace | de referinta sau in raport cu | (mentala si            |
| (densitatea de      | valorile medii/ciclu de       | mental-emotionala)     |
| putere in banda LF, | activitate la mai mult de 35% |                        |
| HF, raportul LF/HF, | din subiecti sau modificari   |                        |
| etc)                | semnificative statistic pe    |                        |
|                     | esantion reprezentativ de     |                        |
|                     | personal                      |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 1.c. Tulburari de   | Prezenta tulburarilor de ritm | Manifestari determinate|
| ritm cardiac si     | cardiac si conducere in timpul| de expunere la cumul de|
| conducere,          | activitatii                   | factori nocivi (stres  |
| denivelari ale      | Sub si supra denivelari ale   | si suprasolicitare     |
| segmentului ST - T  | segmentului ST - T mai mari de| neuropsihica, zgomot,  |
| (modificari         | 1 mm in timpul activitatii    | microclimat,           |
| tranzitorii)        |                               | nefavorabil, campuri   |
|                     |                               | electromagnetice)      |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 1.d. Modificari ale | Cresterea tensiunii arteriale | Reactie de stres       |
| tensiunii arteriale | sistolice si/sau diastolice   | determinata de         |
|                     | diastolice cu mai mult de 10  | solicitarea cognitiva  |
|                     | mmHg pe parcursul activitatii | (mentala) si/sau cumul |
|                     | comparativ cu valorile        | de factori nocivi      |
|                     | medii/perioada monitorizata   | (stres si              |
|                     | sau cu valorile de referinta  | suprasolicitare        |
|                     |                               | neuropsihica, zgomot,  |
|                     |                               | microclimat nefavorabil|
|                     |_______________________________|________________________|
|                     | Cresterea tensiunii arteriale | Reactie de stres       |
|                     | sistolice si/sau diastolice cu| determinata de         |
|                     | mai mult de 40 mmHg pe        | solicitarea cognitiva  |
|                     | parcursul activitatii         | (mental-emotionala) -  |
|                     | comparativ cu valorile        | in procesele de munca  |
|                     | medii/perioada monitorizata   | cu constrangere        |
|                     | sau cu valorile de referinta  | temporala, cu factori  |
|                     |                               | necontrolabili,        |
|                     |                               | activitate cu publicul |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 2. INDICATORI ENDOCRINI                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 2.a. Modificari ale | Cresteri sau scaderi          | Reactie de stres in    |
| concentratiei       | semnificative statistic la    | activitati cu          |
| urinare sau serice  | sfarsitul activitatii versus  | solicitare neuropsihica|
| a catecolaminelor   | inceput sau                   | deosebita              |
| si/sau a acidului   | Cresteri sau scaderi la mai   |                        |
| vanilmandelic       | mult de 35% din subiecti la   |                        |
|                     | sfarsitul activitatii versus  |                        |
|                     | inceput                       |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 2.b. Modificari ale | Exemplu: cresterea            | Reactie de stres in    |
| concentratiei       | concentratiei de cortizol     | activitati cu          |
| hormonilor          | salivar cu mai mult de un     | solicitare neuropsihica|
| corticosteroizi     | ng/ml la doua determinari     | deosebita              |
| (cortizol seric sau | succesive pe parcursul        |                        |
| salivar, ACTH, etc) | activitatii sau cresterea     |                        |
|                     | concentratiei de cortizol     |                        |
|                     | salivar cu mai mult de 15%    |                        |
|                     | fata de valorile asteptate    |                        |
|                     | pentru un anume moment al     |                        |
|                     | zilei                         |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 2.c. Modificari ale | Cresterea concentratiei de    | Reactie de stres in    |
| concentratiei de    | prolactina semnificativ       | activitati cu          |
| prolactina          | statistic sau la mai mult de  | solicitare neuropsihica|
|                     | 35% din subiecti comparativ cu| deosebita              |
|                     | valorile de referinta         |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 3. Indicatori       | Cresterea trigliceridelor     | Reactie de stres in    |
| biochimici:         | serice, colesterolului total, | activitati cu          |
| trigliceride serice,| scaderea HDL colesterolului,  | solicitare neuropsihica|
| colesterol total,   | cresterea fibrinogenului,     | deosebita              |
| HDL colesterol,     | scaderea timpului de coagulare|                        |
| fibrinogen, timp de | comparativ cu valorile normale|                        |
| coagulare           |                               |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. INDICATORI PSIHOFIZIOLOGICI                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 4.a. Analizatorul   | Modificari semnificative      | Oboseala               |
| vizual: acuitatea   | statistic sau la mai mult de  | psihofiziologica       |
| vizuala, functia de | 35% din subiecti la sfarsitul |                        |
| acomodare si        | activitatii versus inceput    |                        |
| convergenta oculara,|                               |                        |
| functia de adaptare |                               |                        |
| la intuneric,       |                               |                        |
| ebluisarea, campul  |                               |                        |
| vizual, simtul      |                               |                        |
| cromatic, viteza    |                               |                        |
| perceptiei vizuale, |                               |                        |
| miscarile           |                               |                        |
| oculopalpebrale     |                               |                        |
| (numar              |                               |                        |
| clipiri/minut)      |                               |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 4.b. Analizatorul   | Deplasarea temporara          | Oboseala               |
| auditiv: pragurile  | semnificativa statistic sau la| psihofiziologica       |
| auditive            | mai mult de 35% din subiecti  |                        |
|                     | la sfarsitul activitatii      |                        |
|                     | versus inceput (in special    |                        |
|                     | deplasarea pragurilor auditive|                        |
|                     | cu 5 - 10 dB pe frecventele   |                        |
|                     | inalte)                       |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 5. INDICATORI PSIHOLOGICI                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 5.a. Timpul de      | Cresteri ale latentelor       | Oboseala               |
| reactie la stimuli  | psihomotorii semnificative    | psihofiziologica       |
| vizuali, auditivi   | statistic sau la mai mult de  |                        |
| si/sau combinatii   | 35% din subiecti la sfarsitul |                        |
| ale acestora        | activitatii versus inceput    |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 5.b. frecventa      | Scaderi semnificative         | Oboseala               |
| critica de fuziune a| statistic sau la mai mult de  | psihofiziologica       |
| imaginilor luminoase| 35% din subiecti la sfarsitul |                        |
|                     | activitatii versus inceput    |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 5.c. coordonarea    | Modificari ale indicatorilor  | Oboseala sau           |
| psihomotorie        | de randament si corectitudine | hiperactivare          |
|                     | la probe semnificative        | psihofiziologica       |
|                     | statistic sau la mai mult de  |                        |
|                     | 35% din subiecti la sfarsitul |                        |
|                     | activitatii versus inceput    |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 5.d. reflexul       | Cresteri ale rezistentei      | Oboseala sau           |
| electrodermal       | electrice a pielii            | hiperactivare          |
|                     | semnificative statistic sau la| psihofiziologica       |
|                     | mai mult de 35% din subiecti  |                        |
|                     | la sfarsitul activitatii      |                        |
|                     | versus inceput                |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 5.e. volumul        | Modificari semnificative      | Oboseala sau           |
| distributia si      | statistic sau la mai mult de  | hiperactivare          |
| concentrarea        | 35% din subiecti la sfarsitul | psihofiziologica       |
| atentiei            | activitatii versus inceput    |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 5.f. memoria de     | Scaderi ale volumului, duratei| Oboseala sau           |
| durata scurta si    | de pastrare si capacitatii de | hiperactivare          |
| medie               | reproducere semnificative     | psihofiziologica       |
|                     | statistic sau la mai mult de  |                        |
|                     | 35% din subiecti la sfarsitul |                        |
|                     | activitatii versus inceput    |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 5.g. randamentul    | Modificari semnificative      | Oboseala sau           |
| proceselor nervoase | statistic sau la mai mult de  | hiperactivare          |
| superioare          | 35% din subiecti la sfarsitul | psihofiziologica       |
| (analiza-sinteza,   | activitatii versus inceput    |                        |
| rationament,        |                               |                        |
| gandire, logica,    |                               |                        |
| reprezentare        |                               |                        |
| spatiala)           |                               |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 6. INDICATORI PSIHOCOMPORTAMENTALI                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 6.a. frecventa      | Raportate de mai mult de 35%  | Oboseala sau           |
| acuzelor raportate  | din subiecti la limitele de   | hiperactivare          |
| (psihoafective,     | atentionare ale scalelor      | psihofiziologica       |
| neurovegetative,    | respective                    |                        |
| senzitiv-senzoriale,|                               |                        |
| tulburari de somn si|                               |                        |
| insertie sociala)   |                               |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 6.b. Neuroticism,   | Prezente la mai mult de 35%   | Oboseala sau           |
| anxietate, oboseala,| din subiecti la limitele de   | hiperactivare          |
| hiperactivare-      | atentionare ale probelor      | psihofiziologica       |
| hipoactivare,       | respective                    |                        |
| sindroamele         |                               |                        |
| stres-dependente de |                               |                        |
| burn-out, tense si  |                               |                        |
| mobing              |                               |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|
| 6.c. Modificari ale | Prezente la mai mult de 35%   | Oboseala sau           |
| dinamicii si        | din subiecti la limitele de   | hiperactivare          |
| structurii          | atentionare ale probelor      | psihofiziologica       |
| personalitatii      | respective                    |                        |
|_____________________|_______________________________|________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 803/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 803 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu