Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 799 din 15 decembrie 2006

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 106/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006, intocmite de institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 79 din 1 februarie 2007In temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 106/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, întocmite de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi  Dezvoltării  Rurale,  publicat în  Monitorul  Oficial  al României, Partea I, nr. 340 din 14 aprilie 2006, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.  -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 106/2006)

MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA Bucureşti

SE APROBA,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

INDICATORI

Nr.

rd

Buget an 2006

aprobat     cf. Ord.MAPDR

106/23.02.2006

- mii lei -

Propunere

rectificare an 2006

- mii lei -

Diferente(+ /-)

A

0

1

2

3=2-1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

7.267

9.569

2.302

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

din care

02

7.265

9.566

2.301

a) Venituri din activitatea de baza*)

03

7.265

9.566

2.301

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de

cercetare-dezvoltare

04

0

0

0

2. VENITURI FINANCIARE

05

2

3

1

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

7.223

9.521

2.298

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

08

7.221

9.521

2.300

a) Bunuri si servicii

09

1.450

2.822

1.372

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

2.724

3.705

981

- cheltuieli cu salariile

11

1.889

2.641

752

- contribuţii de asigurări sociale de stat

12

373

522

149

- contribuţii de asigurări de şomaj

13

47

66

19

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

14

132

185

53

- contribuţii pentru concedii si indemnizaţii

15

14

20

6

- contribuţii de asigurări pentru accidente de munca

si boli profesionale

16

26

36

10

- alte cheltuieli de personal, din care:

17

243

235

-8

- deplasări, detaşări

18

67

32

-35

- tichete de masa

19

176

203

27

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si

provizioanele

20

295

321

26

d) Cheltuieli de protocol

21

1

29

28

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

22

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

23

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-litera c) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

24

5

6

1

h) Alte cheltuieli

25

2.746

2.638

-108

2. Cheltuieli financiare, din care:

26

2

0

-2

- cheltuieli privind dobânzile

27

- alte cheltuieli financiare

28

2

0

-2

3. Cheltuieli extraordinare

29

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

44

48

4

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGII

31

V. IMPOZITUL PE PROFIT

32

7,0

12,1

5,1

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

37

35,9

-1,1

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE

DIN ANII PRECEDENŢI

34

0

0

0

INDICATORI

Nr.

rd

Buget an 2006

aprobat     cf.

Ord.MAPDR

106/23.02.2006

- mii lei -

Propunere

rectificare an

2006

- mii lei -

Diferente (+ /-)

A

0

1

2

3=2-1

VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN

ANII PRECEDENŢI

(potrivit O.G. nr.57/2002 aprobata prin legea 324/2003), din care

35

37,0

35,9

-1,1

a) pentru cointeresarea personalului angajat in activitatea

de cercetare-dezvoltare

36

7,4

7,2

-0,2

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, in conformitate

cu planul de investiţii si dotări ale acestuia, aprobat

de organul administraţiei centrale coordonatoare

37

22,2

21,5

-0,7

c) pentru desfăşurarea activităţii curente

38

7,4

7,2

-0,2

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR

din care:

39

196

689

493

1. Surse proprii

40

196

689

493

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii

41

3. Credite bancare pentru investiţii

42

- interne

43

- externe

44

4. Alte surse

45

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

46

196

689

493

1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele anului

47

196

689

493

2. Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiţii

48

- interne

49

- externe

50

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01)

51

7.267

9.569

2.302

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.07)

52

7.223

9.521

2.298

3. Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52)

53

44

48

4

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

54

130

130

0

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

55

112

110

-2

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut (lei) **)

56

1.154

1.585

431

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei)

57

1.405

1.873

468

7. Rentabilitatea (rd.53/52*100)

58

0,6

0,5

-0,1

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.

(rd.02/rd.54)

59

56

74

18

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 35*100/capital propriu

60

111

108

-3

10. Plaţi restante

61

320

320

0

11. Creanţe de incasat

62

350

350

0

*) Veniturile prevăzute in contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educaţiei si Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, prin PNCDI, inclusiv cele din Programul Nucleu, incheiate pana la 1.11.2006 sunt in suma de 8172 mii lei, iar cele din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 595 mii lei. Veniturile din contracte cu parteneri societăţi comerciale si cu partenei din străinătate sunt in valoare de 799 mii lei.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie si drepturile salariale ale directorului general.

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins si:

- suma de 35 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 134 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 799/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 799 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu