E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 777 din 26 mai 2003

pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii"

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 397 din  9 iunie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995,
    in temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba reglementarea tehnica "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii", prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 77/N/1996 pentru aprobarea "Indrumatorului privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor" si a "Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii", Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 70/N/1999 pentru aprobarea "Indrumatorului pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii" si Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.022/2002 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. II la Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 77/N/1996 isi inceteaza valabilitatea.
    (2) Specialistii atestati pe baza prevederilor ordinelor prevazute la alin. (1) isi mentin calitatea pentru care au fost atestati.
    Art. 4
    Directia generala tehnica in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    p. Ministrul lucrarilor publice,
                      transporturilor si locuintei,
                             Traian Panait,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                        REGLEMENTAREA TEHNICA
"Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta reglementare tehnica detaliaza, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, modalitatea de atestare a specialistilor cu activitate in constructii.
    (2) Verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si a constructiilor se efectueaza de catre specialisti atestati, atat la lucrarile noi, cat si la lucrarile de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparatii si imbunatatire a terenului de fundare.
    Art. 2
    (1) Pentru asigurarea calitatii proiectelor si detaliilor de executie pe baza carora se executa constructiile este obligatorie verificarea tehnica de calitate a acestora de catre specialisti verificatori atestati.
    (2) Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care sa corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare:
    A - rezistenta si stabilitate;
    B - siguranta in exploatare;
    C - siguranta la foc;
    D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
    E - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
    F - protectia impotriva zgomotului.
    (3) Pentru atingerea nivelurilor minime de performanta prevazute la alin. (2) vor fi respectate reglementarile tehnice in vigoare la data elaborarii proiectelor.

    CAP. 2
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte de constructii

    Art. 3
    (1) Examinarea in vederea atestarii tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate in constructii se va face de catre comisii tehnice distincte in functie de obiectul atestarii, infiintate in cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) Componenta comisiilor tehnice de examinare se aproba de secretarul de stat coordonator din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea Directiei generale tehnice in constructii.
    (3) In comisia pentru specialitatea Instalatii - Gaze naturale vor fi cooptati si specialisti desemnati de Ministerul Industriei si Resurselor.
    Art. 4
    Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face in functie de cerintele esentiale prevazute in lege, pe domenii de constructii si specialitati de instalatii, astfel:
    Pentru constructii si arhitectura:
    A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala - cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
    A2 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala - cu structura de rezistenta din metal, lemn;
    A4 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
    A5 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de cai ferate;
    A6 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii de porturi si platforme marine;
    A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
    A9 - Rezistenta si stabilitate la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant;
    B1 - Siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere;
    B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri; tunele;
    B3 - Siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
    B4 - Siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si platforme marine;
    B5 - Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
    B7 - Siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri funciare;
    B9 - Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    C - Siguranta la foc in constructii pentru toate domeniile;
    D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile;
    E - Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie in constructii pentru toate domeniile;
    F - Protectie impotriva zgomotului in constructii pentru toate domeniile.
    Pentru instalatii:
    - pentru toate cerintele A, B, C, D, E, F;
    - pentru toate domeniile de constructii;
    - pentru specialitatile:
    Is - Instalatii sanitare, care cuprind:
        - instalatii sanitare interioare;
        - instalatii exterioare de alimentare cu apa;
        - instalatii exterioare de canalizare;
        - instalatii de stingere a incendiilor;
    It - Instalatii termice, care cuprind:
        - instalatii de incalzire;
        - instalatii de ventilare;
        - instalatii de climatizare si frig;
        - instalatii de prevenire a incendiilor;
    Ig - Instalatii de gaze, care cuprind:
        - instalatii interioare de gaze naturale;
        - instalatii exterioare de gaze naturale;
        - instalatii de gaze lichefiate;
        - instalatii exterioare de gaze naturale cu conducte din mase plastice;
    Ie - Instalatii electrice, care cuprind:
        - instalatii electrice, inclusiv pentru curenti slabi;
        - instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
        - instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare, termice si de gaze;
        - instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor;
        - instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.
    Art. 5
    (1) Pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte sau experti tehnici inginerii constructori, inginerii geologi, arhitectii, inginerii de instalatii pentru constructii, inginerii cu specialitatea petrol si gaze si inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii, cu experienta si vechime in profesie, conform prevederilor prezentei reglementari tehnice.
    (2) Inginerii constructori pot fi atestati pentru cerintele de calitate A si B, in unul sau mai multe domenii (A1 - A9, Af, B1 - B9), iar pentru cerintele C, D, E, F pot fi atestati in toate domeniile.
    (3) Arhitectii pot fi atestati in aceleasi conditii ca si inginerii constructori, mai putin la cerinta esentiala A - rezistenta si stabilitate.
    (4) Comisiile de examinare pot propune pentru inginerii constructori si arhitecti atestarea pentru tot domeniul sau, dupa caz, pentru parti din domeniu care vor fi inscrise in certificatul si in legitimatia de atestare.
    (5) Inginerii de instalatii si inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii pot fi atestati pentru toate domeniile, la una, doua sau la toate specialitatile pentru cerintele A, B, C, D, E, F.
    (6) Inginerii geologi pot fi atestati numai pentru cerinta de calitate Af in toate domeniile.
    Art. 6
    (1) Pentru cerinta de calitate C candidatii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte pentru constructii in toate domeniile, iar pentru instalatii, in toate specialitatile.
    (2) Candidatii pot solicita atestarea ca verificatori de proiecte la cerinta de calitate C pentru instalatii sau ansamblu (constructii + instalatii).
    (3) Inginerii si arhitectii care au avut functia de inspector de specialitate in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor in cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestati pentru cerinta de calitate C, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) pentru verificator de proiecte - vechimea in functie de minimum 8 ani;
    b) pentru expert tehnic - vechimea in functie de minimum 14 ani.
    (4) Candidatii mentionati la alin. (3) vor anexa la dosarul pentru atestare o recomandare din partea Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 7
    (1) Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte se face in urma examinarii acestora de catre o comisie de specialisti, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
    (2) Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    a) cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza:
    - numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    - domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalatii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze, pentru care se solicita atestarea;
    b) memoriu de activitate (intreprinderi sau agenti economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii etc.) si precizarea celor mai importante lucrari proiectate in domeniu, cu detalierea solutiilor adoptate (date constructive);
    c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a institutului de invatamant superior;
    d) 3 recomandari din partea unor intreprinderi sau agenti economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, a unor personalitati recunoscute in domeniul si specialitatea supuse atestarii sau a asociatiilor profesionale;
    e) chitanta de plata privind cheltuielile de atestare, stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    f) declaratia scrisa, pe propria raspundere, ca nu are cazier; daca are cazier, solicitantul va prezenta o copie legalizata de pe acesta;
    g) copie legalizata de pe carnetul de munca;
    h) copie de pe legitimatia de instalator autorizat pentru proiectare instalatii de gaze naturale, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, daca este cazul.
    Art. 8
    (1) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist verificator de proiecte sunt:
    a) sa fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultati de constructii; absolventii romani cu diploma obtinuta in strainatate trebuie sa prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    b) sa fie inginer geolog, absolvent al unei facultati (sectii) de geologie inginereasca;
    c) sa fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectura;
    d) sa fie inginer de instalatii, absolvent al unei facultati de instalatii pentru constructii; inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii incadrati in lista de profile si specialitati emisa de Facultatea de Instalatii din Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, in numele acesteia confirmarea facandu-se de reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din comisie; specialistii din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pot fi atestati daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 6;
    e) sa fi desfasurat o activitate de proiectare ca inginer constructor, de instalatii sau arhitect de cel putin 8 ani in constructii sau instalatii aferente, in domeniul si specialitatea solicitate, sau 4 ani activitate in proiectare si 8 ani vechime ca verificator in cadrul unor organisme de stat abilitate in acest sens, precizata in memoriul de activitate;
    f) inginerul geolog sa fi desfasurat o activitate de cel putin 8 ani in proiectare, cercetare sau invatamant superior, legata de rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant;
    g) inginerul in specialitatea petrol si gaze sa aiba o activitate de cel putin 8 ani ca proiectant in instalatiile de gaze.
    (2) In specialitatea instalatii de gaze pot fi atestati si inginerii de instalatii sanitare sau termice care nu au facut in facultate o specializare in petrol si gaze, daca au vechime in activitatea de proiectare de minimum 8 ani in aceasta specialitate si sunt autorizati pentru proiectarea instalatiilor de gaze naturale de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale.
    (3) Examinarea in vederea atestarii inginerilor de instalatii de gaze mentionati la alin. (2) se va face in comisia de examinare pentru instalatii, care se completeaza cu inca doi sau trei specialisti in domeniul gazelor, din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale.

    CAP. 3
    Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii

    Art. 9
    (1) Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii se face pentru toate cerintele de calitate prevazute la art. 2 alin. (2) si pentru urmatoarele domenii de constructii:
    I - Constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere;
    II - Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele;
    III - Constructii de cai ferate;
    IV - Constructii de porturi si platforme marine;
    V - Constructii si amenajari hidrotehnice;
    VII - Constructii pentru imbunatatiri funciare;
    IX - Constructii edilitare si de gospodarie comunala;
    XI - Lucrari speciale de fundatii.
    (2) Pentru instalatii aferente constructiilor, autorizarile pe care le obtin persoanele fizice prin Societatea Comerciala "Electrica" - S.A., Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, Inspectia de Stat pentru Controlul Calitatii Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si alte institutii permit asigurarea calitatii executiei lucrarilor.
    Art. 10
    Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, in unul sau mai multe domenii dintre cele prevazute la art. 9 alin. (1), cu respectarea tuturor conditiilor din prezenta reglementare tehnica.
    Art. 11
    (1) Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia se face pe baza examinarii si acceptarii acestora de catre comisii de specialisti, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
    (2) Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    a) cerere scrisa (anexa nr. 1) din partea solicitantului, in care se precizeaza:
    - numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    - domeniul (domeniile) pentru care solicita atestarea;
    b) memoriu de activitate (intreprinderi sau agenti economici unde a lucrat solicitantul, perioade, functii), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrari executate si a functiei indeplinite;
    c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a institutului de invatamant superior;
    d) copie legalizata de pe carnetul de munca;
    e) 3 recomandari din partea unor intreprinderi sau agenti economici in cadrul carora solicitantul si-a desfasurat activitatea, a unor personalitati recunoscute in domeniul (domeniile) supus (supuse) atestarii ori a asociatiilor profesionale;
    f) chitanta de plata privind cheltuielile de atestare, stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    g) declaratie scrisa, pe propria raspundere, ca nu are cazier; daca are cazier, solicitantul va prezenta copie legalizata de pe acesta.
    Art. 12
    (1) Responsabilul tehnic cu executia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie inginer sau subinginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultati de constructii, arhitect sau conductor arhitect, absolvent al unei facultati de arhitectura;
    b) sa fi desfasurat o activitate de executie de cel putin 8 ani in domeniul solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta, ori 4 ani vechime in executie si 8 ani vechime in activitatea de control al calitatii, precizata in memoriul de activitate;
    c) sa cunoasca prevederile reglementarilor in vigoare privind calitatea in constructii, referitoare la executia lucrarilor.
    (2) Pentru domeniul IX pot fi atestati si ingineri sau subingineri de instalatii pentru constructii.
    (3) Pentru domeniul XI se pot atesta si ingineri geologi, ingineri de foraj si ingineri de utilaje pentru constructii.
    (4) Inginerii sau subinginerii, absolventi ai unei facultati cu profil mecanic, care au executat constructii metalice deosebite, de genul: structuri metalice de rezistenta care urmeaza a fi inglobate in beton; structuri metalice si acoperisuri la hale industriale, sali de sport etc.; constructii metalice inalte (antene inalte, faruri, turnuri de facle); estacade metalice complexe pentru sustinere de conducte si benzi, pot solicita atestarea ca responsabil tehnic cu executia pentru domeniul I cu conditia specificarii in certificatul de atestare si in legitimatie ca pot desfasura aceasta activitate numai pentru subdomeniul respectiv.

    CAP. 4
    Atestarea tehnico-profesionala a expertilor tehnici cu calitatea in constructii

    Art. 13
    (1) Atestarea tehnico-profesionala a expertilor tehnici se face pentru cerintele esentiale A, B, C, D, E, F, pe domenii de constructii si specialitati de instalatii, conform prevederilor art. 4.
    (2) Pentru cerinta de calitate C candidatii pot solicita atestarea ca experti tehnici pentru constructii in toate domeniile, pentru toate specialitatile de instalatii (Is + It + Ig + Ie) sau pentru ansamblu (constructii + instalatii).
    Art. 14
    (1) Atestarea tehnico-profesionala a expertilor tehnici cu calitatea se face pe baza examinarii si acceptarii acestora de catre o comisie de specialisti, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
    (2) Documentele necesare in vederea atestarii sunt urmatoarele:
    a) cerere scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza:
    - numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
    - domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalatii si inginerii in specialitatea petrol si gaze, in care se solicita atestarea;
    b) memoriu de activitate (intreprinderi sau agenti economici in care solicitantul si-a desfasurat activitatea, perioade, functii) din care sa rezulte experienta, competenta si titlurile stiintifice obtinute;
    c) copie legalizata de pe diploma de absolvire a institutului de invatamant superior sau diploma de doctor inginer, respectiv doctor arhitect;
    d) copie legalizata de pe carnetul de munca;
    e) copie de pe legitimatia de instalator autorizat pentru proiectare instalatii de gaze naturale, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale;
    f) declaratie scrisa, pe propria raspundere, ca nu are cazier; daca are cazier, solicitantul va prezenta o copie legalizata de pe acesta;
    g) chitanta de plata a cheltuielilor de atestare, stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 15
    Expertul tehnic cu calitatea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie inginer constructor, inginer geolog, inginer de instalatii, inginer in specialitatea petrol si gaze sau arhitect, absolvent al facultatilor sau institutelor respective; inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii incadrati in lista de profile si specialitati emisa de Facultatea de Instalatii din Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, in numele acesteia confirmarea facandu-se de reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din comisie;
    b) inginerul constructor, arhitectul si inginerul de instalatii trebuie sa aiba activitate in domeniul pentru care solicita atestarea si o vechime minima de 14 ani in proiectare, cercetare, executie, invatamant superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare sa fie de minimum 4 ani;
    c) inginerul geolog trebuie sa aiba activitate in domeniul rezistentei si stabilitatii terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant si o vechime minima de 14 ani in proiectare, cercetare, executie, invatamant superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare sa fie de minimum 4 ani.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 16
    Verificatorul de proiecte atestat pentru cerinta A - rezistenta si stabilitate are obligatia sa verifice datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica in care s-a incadrat proiectul, precum si celelalte criterii pentru respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerinta A, prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 17
    (1) Certificatul de atestare tehnico-profesionala va fi intocmit conform modelului din anexa nr. 2.
    (2) Stampilele specialistilor verificatori de proiecte, expertilor tehnici si responsabililor tehnici cu executia trebuie sa corespunda modelelor din anexa nr. 3.
    (3) In interiorul stampilelor pentru instalatii Is, It, Ig, Ie, in semicerc se vor cuprinde si literele care definesc cerintele de calitate: A, B, C, D, E, F.
    (4) Certificatul, legitimatia si stampila de atestare a unui specialist trebuie sa cuprinda: specialitatea, domeniile si cerintele pentru care a fost atestat, cu initialele acestora.
    (5) Legitimatiile de atestare se vor viza din 5 in 5 ani la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in vederea continuarii activitatii. In acest scop, specialistii atestati vor prezenta registrul de evidenta a activitatii depuse, care va purta viza inspectoratelor teritoriale in constructii din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii.
    Art. 18
    Conditiile de vechime minima prevazute la art. 8, 12 si 15 pot fi reduse cu maximum 2 ani cu aprobarea Directiei generale tehnice in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe baza avizelor comisiilor tehnice de examinare, in cazul in care specialistii dovedesc ca au realizari anterioare deosebite in domeniile sau specialitatile in care solicita atestarea.
    Art. 19
    Nu pot fi atestate tehnico-profesional persoanele care au suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.
    Art. 20
    Beneficiarii vor solicita specialistilor atestati angajati pentru verificare sau expertizare sa prezinte legitimatia care confirma domeniul sau partea de domeniu si, respectiv, specialitatea in care acestia au fost atestati, precum si termenul de valabilitate a acesteia.
    Art. 21
    Solicitantii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o noua cerere de atestare dupa o perioada de minimum 6 luni. In acest scop, solicitantii vor intocmi un nou dosar in care vor inscrie si realizarile din ultima perioada de activitate.
    Art. 22
    Certificatul de atestare se suspenda de catre autoritatea care l-a eliberat pana la aducerea la indeplinire a masurilor inscrise in procesul-verbal de constatare, in cazul in care se constata:
    a) neincadrarea proiectelor si detaliilor de executie in prevederile reglementarilor tehnice in constructii in vigoare;
    b) efectuarea unor expertize care nu respecta prevederile Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
    c) efectuarea unor verificari sau expertize pentru domenii, specialitati sau cerinte, altele decat cele pentru care a fost acordata atestarea;
    d) coordonarea tehnica a unor lucrari de constructii ce nu fac parte din domeniul sau domeniile pentru care specialistul a obtinut atestarea;
    e) netinerea la zi a registrului de evidenta a expertizelor, a proiectelor si detaliilor de executie verificate si/sau a lucrarilor a caror executie o coordoneaza tehnic.
    Art. 23
    (1) Specialistii atestati anterior intrarii in vigoare a prezentei reglementari tehnice isi vor desfasura in continuare activitatea in domeniile si specialitatile mentionate in certificatele si legitimatiile de atestare.
    (2) Specialistii atestati la cerinta A pot apela de cate ori considera necesar numai la specialistii atestati pentru cerinta Af, in scopul verificarii conditiilor speciale de fundare ale constructiilor si ale masivelor de pamant (fundarea pe terenuri sensibile la inmuiere, terenuri argiloase cu contractii si umflari mari, pamanturi lichefiabile etc., precum si terenuri instabile in panta, lucrari de consolidare si impermeabilizare a terenului de fundare, fundatii pe piloti, coloane, barete, pereti mulati, ancoraje si altele).
    (3) Proiectantii de structuri vor prevedea in documentatii verificarea la cerinta Af, inclusiv verificarea studiului geotehnic, acolo unde considera ca este cazul.
    (4) Agentii economici care executa constructii vor apela de cate ori considera necesar la responsabili tehnici cu executia atestati in domeniul XI, pentru verificarea executiei lucrarilor specificate la alin. (3).
    Art. 24
    Specialistii cu activitate in constructii atestati sunt obligati sa anunte orice modificare de domiciliu si/sau telefon, survenita ulterior atestarii, Directiei generale tehnice in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 25
    Procedura de examinare si atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii va fi elaborata de catre Directia generala tehnica in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta reglementare tehnica.

    ANEXA 1
    la reglementarea tehnica

                              Domnule ministru,

    Subsemnatul (subsemnata) ..........................................., nascut (nascuta) la data de ................. in comuna/orasul ......................., judetul ........................., tara ..........................., domiciliat (domiciliata) in comuna/orasul ..................., judetul ..................., str. ............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul ....., fiul (fiica) lui .......................... si al (a) ........................., posesorul (posesoarea) diplomei de ........................ avand nr. ........., eliberata de ................................ din orasul .................., promotia ................, tara ..........................., solicit atestarea tehnico-profesionala pentru calitatea de ......................... in domeniul (domeniile) - pentru constructii - sau specialitatea (specialitatile) - pentru instalatii
................................................................................
................................................................................
pentru urmatoarele cerinte de calitate:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

    In sustinerea cererii anexez urmatoarele acte:
    1. Memoriu de activitate
    2. Recomandare din partea ................................. avand calitatea de ...........................
    3. Recomandare din partea ................................. avand calitatea de ...........................
    4. Recomandare din partea ................................. avand calitatea de ...........................
    5. Chitanta nr. ............ pentru plata tarifului de atestare
    6. Copie legalizata de pe diploma nr. ........................, eliberata de ...........................................
    7*1). Copie legalizata de pe actul de echivalare a diplomei nr. ..........., eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania
    8. Copie legalizata de pe carnetul de munca
    9. Declaratie scrisa ca nu am cazier judiciar sau copie legalizata de pe cazierul judiciar.
    Mentionez ca imi desfasor activitatea in cadrul*2) ........................, unde am calitatea de*3) ......................................................., cu sediul in ......................................, judetul .................., comuna/orasul ............................, str. .............................., telefon ......................................., sectorul .................... .
    Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce-mi revin potrivit prevederilor legale, in calitate de ........................, si inteleg sa le respect intocmai.

             Localitatea .................. data ..............

                      Semnatura ......................

    Domnului ministru al lucrarilor publice, transporturilor si locuintei

------------
    *1) Pentru absolventii unei institutii de invatamant superior din alta tara decat Romania.
    *2) Denumirea institutiei (societatii comerciale, firmei etc.) in care lucreaza solicitantul.
    *3) Asociat, administrator, cenzor, salariat, dupa caz.

    NOTA:
    Ceea ce nu corespunde se lasa necompletat.

    ANEXA 2
    la reglementarea tehnica

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

               CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALA
                        Nr. ..... din .........

    In baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
    in urma cererii nr. ........ din ............. si a verificarii efectuate de Comisia de examinare nr. ........ din ............. se elibereaza prezentul certificat de atestare.
    Se atesta domnul (doamna) .........................................., de profesie ....................................., cu domiciliul in localitatea ........................, str. ......................... nr. .... bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul ......................, pentru calitatea de ................................. in domeniul (domeniile)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................,
in specialitatea
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
pentru urmatoarele cerinte de calitate:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    Ministrul lucrarilor publice,                  Director general,
    transporturilor si locuintei,

    ANEXA 3
    la reglementarea tehnica

                            MODELE DE STAMPILE*)

    *) Modelele de stampile sunt reproduse in facsimil.

    Figura 1 - Specialisti verificatori de proiecte - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397, din 9 iunie 2003, la pagina 15.

    Figura 2 - Responsabili tehnici cu executia - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397, din 9 iunie 2003, la pagina 15.

    Figura 3 - Experti tehnici - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397, din 9 iunie 2003, la pagina 15.

    NOTA:
    Numarul de pe stampila este numarul certificatului de atestare si al legitimatiei specialistului posesor al stampilei.
    Is, It, Ig si Ie reprezinta specialitatile de instalatii specificate la art. 4 din reglementarea tehnica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 777/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 777 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu