Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 75 din 15 august 2005

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de ferma

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 776 din 25 august 2005


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare nr. 33.807 din 12 august 2005, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
    avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind protectia animalelor de ferma, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 4
    Prezentul ordin constituie transpunerea oficiala a Directivei Consiliului 98/58/CE privind protectia animalelor de ferma, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 221 din 8 august 1998, p. 23.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Presedintele Autoritatii Nationale
             Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
                              Constantin Lupescu

    ANEXA 1

                           NORMA SANITARA VETERINARA
                   privind protectia animalelor de ferma

    Art. 1
    (1) Prezenta norma sanitara veterinara stabileste standardele minime pentru protectia animalelor crescute sau tinute in ferma.
    (2) Prezenta norma sanitara veterinara nu se aplica:
    a) animalelor care traiesc in mediul salbatic;
    b) animalelor destinate participarii la competitii, expozitii, evenimente sau activitati culturale sau sportive;
    c) animalelor de laborator sau pentru experimente;
    d) oricaror animale nevertebrate.
    (3) Prezenta norma sanitara veterinara se aplica fara a se aduce atingere altor reguli comunitare specifice si, in special, directivelor 88/166/CEE, 91/629/CEE si 91/630/CEE, care vor continua sa se aplice.
    Art. 2
    Pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare trebuie sa se aplice urmatoarele definitii:
    a) animal - orice animal (incluzand pesti, reptile sau amfibieni) crescut sau tinut pentru productia de alimente, lana, piele ori blana sau pentru alte scopuri de ferma;
    b) proprietar sau detinator - orice persoana fizica sau juridica ori persoane responsabile pentru sau care au in ingrijire animale permanent sau temporar;
    c) autoritate competenta - o autoritate competenta in intelesul art. 2 pct. 6 din Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 90/425/CEE.
    Art. 3
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor elaboreaza dispozitii pentru ca proprietarii sau detinatorii sa ia toate masurile necesare in vederea asigurarii bunastarii animalelor aflate in ingrijirea lor si pentru a se asigura ca acestor animale nu le sunt provocate dureri, suferinte sau vatamari inutile.
    Art. 4
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa se asigure ca, in fapt, conditiile in care animalele (altele decat pesti, reptile sau amfibieni) sunt crescute sau tinute, avand in vedere specia acestora si gradul de dezvoltare, adaptare si domesticire, nevoile fiziologice si etologice ale acestora, in conformitate cu experienta acumulata si cunostintele stiintifice, respecta prevederile stabilite in anexa la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 5
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si autoritatile sanitare veterinare competente judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, efectueaza inspectii pentru a se verifica conformitatea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, inspectii ce pot fi efectuate concomitent cu controalele realizate in alte scopuri.
    (2) Incepand cu o data ce urmeaza sa fie stabilita in conformitate cu cerintele Uniunii Europene, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa inainteze Comisiei Europene rapoarte privind inspectiile la care se face referire in alin. (1).
    Art. 6
    (1) Expertii sanitar-veterinari ai Comisiei Europene pot, in colaborare cu reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, sa verifice daca in Romania sunt respectate prevederile prezentei norme sanitare veterinare si sa efectueze controale la fata locului in teritoriu pentru a se asigura ca acestea sunt efectuate in conformitate cu prezenta norma sanitara veterinara, in masura in care acest lucru este indispensabil pentru evaluarea asigurarii aplicarii uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Cand se efectueaza un control pe teritoriul Romaniei trebuie sa se acorde expertilor Comisiei Europene si ai statelor membre ale Uniunii Europene toata asistenta necesara pentru indeplinirea obligatiilor acestora.
    (3) Reprezentantii Comisiei Europene si ai statelor membre ale Uniunii Europene trebuie sa discute cu Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor rezultatele acestor controale, inaintea elaborarii si difuzarii raportului final.
    (4) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa ia orice masuri care se pot dovedi necesare pentru a tine seama de rezultatele acestor controale.
    (5) Acolo unde este necesar trebuie sa fie adoptate reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.
    Art. 7
    (1) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor emite si pune in aplicare acte normative, reglementari si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitara veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrarii Europene si al Misiunii Romaniei pe langa Uniunea Europeana, impreuna cu tabelele de concordanta, in vederea evaluarii conformitatii transpunerii legislative, si va stabili masurile necesare pentru implementarea corecta si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Atunci cand Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor actioneaza potrivit prevederilor alin. (1), trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara. Procedura privind realizarea referirii mentionate ramane in responsabilitatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
    (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va lua toate masurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita intocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea incalcarilor legislatiei sanitare veterinare ce constituie infractiuni.
    (4) Totusi, dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor poate, in conformitate cu regulile generale ale tratatului, sa mentina sau sa aplice in teritoriul national prevederi mai stricte pentru protectia animalelor de ferma decat cele stabilite de prezenta norma sanitara veterinara. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa informeze Comisia Europeana despre orice astfel de masuri.
    (5) Prezenta norma sanitara veterinara constituie transpunerea oficiala a Directivei Consiliului 98/58/CE, astfel cum a fost amendata ultima data de Regulamentul 806/2003/CE.
    Art. 8
    Anexa face parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara.

    ANEXA 1
    la norma sanitara veterinara

    Personalul
    1. Animalele trebuie sa fie ingrijite de personal suficient si care are competenta profesionala, cunostintele si aptitudinile corespunzatoare.

    Inspectiile
    2. Toate animalele tinute in sisteme de crestere in care bunastarea acestora depinde de ingrijirea umana frecventa trebuie sa fie inspectate cel putin o data pe zi. Animalele crescute sau tinute in alte sisteme trebuie sa fie inspectate la intervale de timp suficiente pentru a se evita orice suferinta.
    3. Trebuie sa fie disponibile surse de iluminat adecvate (fixe sau mobile) pentru a permite o inspectie amanuntita a animalelor in orice moment.
    4. Orice animal care pare bolnav sau ranit trebuie sa fie ingrijit corespunzator fara intarziere, iar atunci cand animalul nu raspunde la aceste ingrijiri, trebuie sa se consulte, cat de curand posibil, un medic veterinar. Atunci cand este necesar, animalele bolnave sau ranite trebuie sa fie izolate in adaposturi adecvate cu asternut uscat si confortabil, dupa caz.

    Tinerea evidentelor
    5. Proprietarul sau detinatorul animalelor trebuie sa pastreze o evidenta a tuturor tratamentelor medicale efectuate si a numarului de animale moarte gasite la fiecare inspectie.
    Atunci cand este necesar ca informatii echivalente sa fie tinute pentru alte scopuri, acestea vor satisface, de asemenea, scopurile prezentei norme sanitare veterinare.
    6. Aceste evidente trebuie sa fie pastrate pentru o perioada de cel putin 3 ani si trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatii competente atunci cand se efectueaza inspectie oficiala sau la cerere.

    Libertatea de miscare
    7. Libertatea de miscare a unui animal, avand in vedere specia acestuia si in conformitate cu experienta acumulata si cu cunostintele stiintifice, nu trebuie sa fie ingradita de o asemenea maniera incat sa i se cauzeze acestuia suferinte sau vatamari inutile.
    Atunci cand un animal este legat sau are miscarile limitate permanent ori cu regularitate, trebuie sa i se asigure spatiu suficient pentru necesitatile fiziologice si etologice, in conformitate cu experienta acumulata si cu cunostintele stiintifice.

    Adaposturi si cazare
    8. Materialele utilizate pentru constructia adaposturilor si, in special, pentru boxele si echipamentele cu care animalele pot intra in contact nu trebuie sa fie daunatoare pentru animale si trebuie sa poata fi curatate si dezinfectate riguros.
    9. Adaposturile si accesoriile pentru legarea animalelor trebuie sa fie construite si intretinute astfel incat sa nu aiba margini ascutite sau proeminente care sa poata rani animalele.
    10. Circulatia aerului, nivelul de pulberi, temperatura, umiditatea relativa a aerului si concentratia gazelor trebuie mentinute in limite care sa nu fie daunatoare animalelor.
    11. Animalele tinute in adaposturi nu trebuie sa fie mentinute in permanenta in intuneric si nici sa fie expuse la lumina artificiala fara intrerupere pentru un interval de timp corespunzator. Atunci cand lumina naturala disponibila este insuficienta pentru a satisface necesitatile fiziologice si etologice ale animalelor, trebuie sa fie asigurat iluminatul artificial corespunzator.

    Animale ce nu sunt tinute in adaposturi
    12. Animalelor care nu sunt tinute in adaposturi trebuie, dupa caz si in masura posibilitatilor, sa li se asigure protectia necesara impotriva intemperiilor, animalelor de prada si riscurilor privind sanatatea lor.

    Echipamente mecanice sau automate
    13. Toate echipamentele mecanice sau automate indispensabile pentru sanatatea si bunastarea animalelor trebuie inspectate cel putin o data pe zi. Atunci cand se descopera defectiuni, acestea trebuie sa fie remediate imediat sau, daca acest lucru nu este posibil, trebuie luate masuri corespunzatoare pentru protejarea sanatatii si bunastarii animalelor.
    Atunci cand sanatatea si bunastarea animalelor depind de un sistem de ventilatie artificiala, trebuie sa fie elaborate prevederi privind un sistem de rezerva corespunzator care sa garanteze reinnoirea suficienta a aerului pentru asigurarea sanatatii si bunastarii animalelor in eventualitatea defectarii sistemului de baza. De asemenea, trebuie sa fie asigurat un sistem de alarma care sa avertizeze in cazul defectarii sistemului de ventilatie artificiala. Sistemul de alarma trebuie sa fie testat cu regularitate.

    Hrana pentru animale, apa si alte substante
    14. Animalele trebuie sa primeasca o hrana nutritiva, corespunzator varstei si speciei acestora, care sa le fie administrata in cantitate suficienta pentru a le mentine intr-o stare buna de sanatate si pentru a le satisface necesitatile nutritive. Nici un animal nu trebuie sa fie hranit sau adapat intr-un mod care sa produca suferinte ori vatamari inutile, iar hrana sau lichidele nu trebuie sa contina nici o substanta ce ar putea produce suferinte sau vatamari inutile.
    15. Toate animalele trebuie sa aiba acces la hrana la intervale de timp corespunzatoare necesitatilor lor fiziologice.
    16. Toate animalele trebuie sa aiba acces la o sursa de apa adecvata sau sa-si poata satisface necesarul de lichide prin alte mijloace.
    17. Instalatiile de furajare si adapare trebuie sa fie proiectate, construite si amplasate astfel incat sa fie reduse la minimum riscul de contaminare a hranei si a apei si efectele daunatoare ale competitiei dintre animale.
    18. Cu exceptia substantelor administrate in scopuri terapeutice, profilactice sau in scopul unui tratament zootehnic astfel cum este definit la art. 1 lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 298/2001 privind interzicerea comercializarii si administrarii unor substante cu actiune thyreostatica si a celor betaagoniste la animalele de ferma, ce transpune in legislatia nationala Directiva 96/22/CE, animalelor nu trebuie sa li se administreze nici o alta substanta, cu exceptia cazului in care s-a demonstrat, prin studii stiintifice de bunastare a animalelor sau in baza experientei acumulate, ca efectul substantei respective nu este daunator sanatatii sau bunastarii animalelor.

    Mutilari
    19. Pana la adoptarea unor prevederi specifice cu privire la mutilari, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene si fara a se aduce atingere Directivei 91/630/CEE, trebuie sa se aplice prevederile nationale relevante, in conformitate cu regulile generale ale tratatului.

    Metode de crestere
    20. Nu trebuie sa fie practicate cresterea sau metodele de crestere naturale ori artificiale ce provoaca sau ar putea cauza suferinte ori vatamari oricaruia dintre animalele implicate.
    Prezenta prevedere nu trebuie sa impiedice utilizarea anumitor metode ce pot produce suferinte sau vatamari minime ori momentane sau care ar putea necesita interventii ce nu ar produce afectari de lunga durata, atunci cand acestea sunt permise de prevederile nationale.
    21. Nici un animal nu trebuie sa fie tinut pentru scopuri de ferma, cu exceptia cazului in care este de asteptat in mod rezonabil ca, pe baza genotipului si fenotipului, poate fi tinut fara efecte nefavorabile asupra sanatatii sau bunastarii lui.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 75/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 75 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 75/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu