Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 250/189/748 din 31 mai 2004

privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 250 din 31 mai 2004
              MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
              Nr. 189 din 20 mai 2004
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 748 din 13 mai 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 29 iunie 2004

    Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ale Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, si ale art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Angajatii agentilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 7221, 7222), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    1. posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
    2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
    3. au diploma de absolvire a unei forme de invatamant superior de lunga durata, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile: Automatica, Calculatoare, Informatica, Matematica, Cibernetica, Electronica, respectiv una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
    4. angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
    Art. 2
    Prin activitatea de creatie de programe pentru calculator, in sensul art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se intelege activitatile mentionate in anexa nr. 1.
    Art. 3
    (1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:
    a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
    b) organigrama angajatorului;
    c) fisa postului;
    d) copie legalizata de pe diploma de absolvire;
    e) carnetul de munca sau copie de pe carnetul de munca;
    f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003;
    g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
    h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
    (2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
    (3) Statul de plata, intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, va fi depus lunar la inspectoratele teritoriale de munca.
    Art. 4
    Scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca.
    Art. 5
    Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 56 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, constituie responsabilitatea angajatorului.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Elena Dumitru

                       Ministrul comunicatiilor
                       si tehnologiei informatiei,
                       Dan Nica

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Gheorghe Gherghina,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                           LISTA
cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |        Ocupatia      |              Descrierea activitatii              |
|crt.|                      |                                                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  1.| Analist              | Activitati de realizare a analizei in vederea    |
|    |                      | definirii specificatiilor pentru construirea     |
|    |                      | efectiva a sistemelor informatice, susceptibile  |
|    |                      | sa raspunda cerintelor utilizatorilor            |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  2.| Programator          | Activitati de realizare a programelor pentru     |
|    |                      | calculator, conform unor specificatii            |
|    |                      | predefinite, si asamblarea lor in sisteme        |
|    |                      | coerente, inclusiv testarea in vederea asigurarii|
|    |                      | conformitatii cu specificatiile                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  3.| Proiectant de sistem | Activitati care combina aptitudinile analitice si|
|    | informatic           | de proiectare bazate pe cunostinte de            |
|    |                      | specialitate cu cunostinte in utilizarea         |
|    |                      | instrumentelor software sau a limbajelor de      |
|    |                      | programare, in vederea producerii si             |
|    |                      | implementarii unor solutii functionale care sa   |
|    |                      | corespunda cerintelor predefinite ori unor       |
|    |                      | necesitati organizationale                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  4.| Inginer/Programator  | Activitati care combina aptitudinile analitice si|
|    | de sistem informatic | de proiectare cu cunostinte adecvate de          |
|    |                      | tehnologie software si hardware, in vederea      |
|    |                      | definirii, proiectarii, realizarii, testarii,    |
|    |                      | implementarii si modificarii sistemelor          |
|    |                      | informatice ce contin software ca principala     |
|    |                      | componenta                                       |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  5.| Administrator de baze| Activitati de furnizare a expertizei de          |
|    | de date              | specialitate si a asistentei practice in         |
|    |                      | managementul sistemelor de baze de date si in    |
|    |                      | utilizarea datelor informatice pentru a raspunde |
|    |                      | cerintelor sistemului informatic in orice moment |
|    |                      | al ciclului de viata, in conformitate cu         |
|    |                      | criteriile de calitate definite                  |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  6.| Inginer software     | Activitati de adaptare si/sau de armonizare a    |
|    |                      | solutiilor hardware, software si a sistemelor de |
|    |                      | operare, precum si a aplicatiilor existente sau  |
|    |                      | proiectate la necesitatile reale sau estimate ale|
|    |                      | utilizatorilor, in vederea indeplinirii          |
|    |                      | cerintelor privind satisfacerea gradului de      |
|    |                      | solicitare (timpul de raspuns)                   |
|____|______________________|__________________________________________________|
|  7.| Manager de proiect   | Activitati de coordonare a sistemelor de         |
|    | informatic           | dezvoltare specifice aplicatiilor informatice    |
|    |                      | majore, inclusiv coordonarea personalului si     |
|    |                      | urmarirea cerintelor proiectelor (informatii/date|
|    |                      | necesare, programare, analiza). Managerii de     |
|    |                      | proiect dezvolta, planifica, analizeaza,         |
|    |                      | estimeaza si stabilesc prioritatile aferente     |
|    |                      | componentelor ce urmeaza sa fie realizate, precum|
|    |                      | si fazele si termenele de executie a proiectelor |
|____|______________________|__________________________________________________|

    ANEXA 2

                                     LISTA
                           cuprinzand specializarile

    1. Automatica si informatica industriala
    2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
    3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
    4. Matematica, Matematica informatica
    5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
    6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 748/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 748 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 748/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu