Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.723 din 04.06.2015

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 436 din 18 iunie 2015SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (i) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 1 şi 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin: Articolul I Anexa nr. 2 „Definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călătoriˮ la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, Ioan Rus
ANEXĂ(ANEXA Nr. 2 la Ordinul nr. 153/2011) Definirea categoriilor de trenuri de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători A. Operatorii de transport feroviar de călători vor solicita, prin cererea de alocare a traseelor sau prin cererea de punere în circulaţie a trenurilor, după caz, categoria trenurilor, iar Compania Naţională de Căi Ferate „CFRˮ - S.A. are obligaţia de a verifica încadrarea acestor solicitări în condiţiile prevederilor prezentei anexe referitoare la viteza comercială, distanţa maximă de circulaţie şi procentul minim de opriri specifice fiecărei categorii de tren. B. Definirea trenurilor de călători pe categorii este: I. Trenurile intercity (IC) se clasifică astfel: a)Intercity Eurocity (IC-EC) b)Intercity Euronight (IC-EN) c)Intercity (IC) d)Intercity Night (IC-N)II. Trenurile interregio (IR) se clasifică astfel: a)Interregio (IR) b)Interregio Night (IR-N)III. Trenurile regio (R) I. Trenuri intercity (IC) a)Intercity Eurocity (IC-EC)

Trenurile Intercity Eurocity (IC-EC) operează între oraşele importante, în trafic intern sau internaţional.

Trenurile Intercity Eurocity (IC-EC) respectă în totalitate criteriile de calitate definite pentru marca Eurocity EC, conform prevederilor din Fişa UIC nr. C6/2001, appendix D. b)Intercity Euronight (IC-EN)

Trenurile Intercity Euronight (IC-EN) operează între oraşele importante, au parcurs de noapte, în trafic intern sau internaţional.

Trenurile Intercity Euronight (IC-EN) respectă în totalitate criteriile de calitate definite pentru marca Euronight (EN), conform prevederilor din Fişa UIC nr. C6/2001, appendix D. c)Intercity (IC)

Trenurile Intercity (IC) operează între oraşele importante şi circulă de regulă în timpul zilei, incluzând destinaţii internaţionale.

Asigură o viteză medie comercială/tren de minimum 60 km/h.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile Intercity (IC) este:

Nivelul serviciului Caracterul serviciului
obligatoriu opţional
cls. I cls. II cls. I cls. II
Servicii pentru planificarea călătoriei Permite selectarea locurilor în perioada de anticipaţie X X
Facilităţi pentru dizabilităţi X X
Sistem de informare pentru călători X X
Vânzare de bilete on-line X X
Regim de rezervare a locului X X
Servicii la bordul trenului Climatizare X X
Sonorizare X X
Servicii video X X
Prize 230 V/50 Hz X X
Iluminat lizieră X X
Conexiune internet X X
Toalete ecologice X X
Supraveghere video X X
Difuzare presă cotidiană/reviste X X
Pliante şi broşuri cu informaţii X X
Servicii de alimentaţie publică X X
Asistenţă şi informare din partea personalului de tren X X
Sistem automat de informare X X
Servicii în staţii Acces la sala de aşteptare X X
Informaţii în staţii X X
Automate de vânzări bilete X X
Plata electronică X X
Asistenţă pentru călători X X
Alte servicii Serviciul business X

d)Intercity Night (IC-N)

Trenurile Intercity Night (IC-N) operează între oraşele importante, incluzând destinaţii internaţionale, şi oferă servicii suplimentare de transport cu vagoane de dormit şi/sau cuşetă.

Trenurile Intercity Night (IC-N) au parcurs de noapte.

Asigură o viteză medie comercială/tren de minimum 55 km/h.

Trenurile Intercity Night (IC-N) pot avea în compunere vagoane aparţinând operatorilor feroviari străini care oferă servicii specifice proprii.

Pot avea serviciu opţional de transport al autoturismelor, în vagoane specializate.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile Intercity Night (IC-N) este:

Nivelul serviciului Caracterul serviciului
obligatoriu opţional
cls. I cls. II VD Bc cls. I cls. II VD Bc
Servicii pentru planificarea călătoriei Permite selectarea locurilor în perioada de anticipaţie. X X X X
Facilităţi pentru dizabilităţi X X X X
Sistem de informare pentru călători X X X X
Vânzare de bilete on-line X X X X
Regim de rezervare a locului X X X X
Nivelul serviciului Caracterul serviciului
obligatoriu opţional
cls. I cls. II VD Bc cls. I cls. II VD Bc
Servicii la bordul trenului Climatizare X X X X
Sonorizare X X X X
Servicii video X X X X
Prize 230 V/50 Hz X X X X
Iluminat lizieră X X X X
Conexiune internet X X X X
Toalete ecologice X X X X
Supraveghere video X X X X
Difuzare presă cotidiană/reviste X X X X
Pliante şi broşuri cu informaţii X X X X
Servicii de alimentaţie publică X X X X
Asistenţă şi informare din partea personalului de tren X X X X
Sistem automat de informare X X X X
Servicii în staţii Acces la sala de aşteptare X X X X
Informaţii în staţii X X X X
Automate de vânzări bilete X X X X
Plata electronică X X X X
Asistenţă pentru călători X X X X

II. Trenuri interregio (IR) a)Interregio (IR)

Viteza medie comercială/tren este de minimum 45 km/h.

În principalele staţii feroviare se vor asigura conexiuni convenabile cu celelalte trenuri de călători.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile Interregio (IR) este:

Nivelul serviciului Caracterul serviciului
obligatoriu opţional
cls. I cls. II cls. I cls. II
Servicii pentru planificarea călătoriei Permite selectarea locurilor în perioada de anticipaţie X X
Facilităţi pentru dizabilităţi X X
Sistem de informare pentru călători X X
Vânzare de bilete on-line X X
Regim de rezervare a locului X X
Servicii la bordul trenului Climatizare X X
Sonorizare X X
Prize 230 V/50 Hz X X
Iluminat lizieră X X
Toalete ecologice X X
Supraveghere video X X
Difuzare presă cotidiană/reviste X X
Pliante şi broşuri cu informaţii X X
Servicii de alimentaţie publică X X
Asistenţă şi informare din partea personalului de tren X X
Sistem automat de informare X X
Servicii în staţii Acces la sala de aşteptare X X
Informaţii în staţii X X
Plata electronică X X
Asistenţă pentru călători X X
Automate de vânzări bilete X X
Alte servicii Vagoane pentru schiuri şi biciclete X X

b)Interregio Night (IR-N)

Trenurile Interregio Night (IR-N) au parcurs de noapte şi oferă servicii suplimentare de transport cu vagoane de dormit şi/sau cuşetă.

Trenurile Interregio Night (IR-N) pot avea în compunere vagoane aparţinând operatorilor feroviari străini care oferă servicii specifice proprii.

Au opriri frecvente (în majoritatea oraşelor din parcurs).

Viteza medie comercială/tren este de minimum 40 km/h.

Pot avea serviciu opţional de transport al autoturismelor, în vagoane specializate.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile Interregio Night (IR-N) este:

Nivelul serviciului Caracterul serviciului
obligatoriu opţional
cls. I cls. II VD Bc cls. I cls. II VD Bc
Servicii pentru planificarea călătoriei Permite selectarea locurilor în perioada de anticipaţie. X X X X
Facilităţi pentru dizabilităţi X X X X
Sistem de informare pentru călători X X X X
Vânzare de bilete on-line X X X X
Regim de rezervare a locului X X X X
Servicii la bordul trenului Climatizare X X X X
Sonorizare X X X X
Prize 230 V/50 Hz X X X X
Iluminat lizieră X X X X
Toalete ecologice X X X X
Supraveghere video X X X X
Difuzare presă cotidiană/reviste X X X X
Pliante şi broşuri cu informaţii X X X X
Servicii de alimentaţie publică X X X X
Asistenţă şi informare din partea personalului de tren X X X X
Sistem automat de informare X X X X
Servicii în staţii Acces la sala de aşteptare X X X X
Informaţii în staţii X X X X
Automate de vânzări bilete X X X X
Plata electronică X X X X
Asistenţă pentru călători X X X X

III. Trenuri regio (R) Regio (R):

Pentru asigurarea legăturii, trenurile Regio vor fi solicitate şi trasate la un interval suficient de timp pentru a permite îmbarcarea/debarcarea călătorilor în/din trenurile de legătură din staţiile/nodurile de cale ferată.

Viteza medie comercială este în principiu de minimum 35 km/h.

Asigură condiţii de transport pentru arii geografice restrânse, distanţa maximă de circulaţie fiind de 230 km +/– 10%, sau prima staţie de cale ferată dacă se depăşeşte această distanţă.

Opreşte în halte, haltele de mişcare, haltele comerciale şi staţiile de cale ferată din parcursul trenului, în proporţie de minimum 70% din numărul total al acestora.

Pentru trenurile care circulă în intervalul 23,00-05,00, în vederea asigurării traficului de zi, se poate circula fără oprire în acest interval orar.Nivelul minimal de servicii oferite pentru trenurile Regio este:

Nivelul serviciului Caracterul serviciului
obligatoriu opţional
cls. II cls. II
Servicii pentru planificarea călătoriei Sistem de informare pentru călători X
Vânzare de bilete on-line X
Servicii la bordul trenului Climatizare X* X
Sonorizare X
Toalete ecologice X
Îndrumare şi informare din partea personalului de tren X
Servicii în staţii Acces la sala de aşteptare X
Informaţii în staţii X
Automate de vânzări bilete X

Serviciul clasa I nu are caracter obligatoriu.X* - obligatoriu începând cu anul 2017, pentru trenurile care circulă pe secţiile de circulaţie interoperabile.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 723/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 723 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu