Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.713 din 22.04.2013

pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 247 din 30 aprilie 2013SmartCity1

Având în vedere:

Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;

prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, cu modificările ulterioare,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Lista standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 40 din 12 februarie 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispoziţiile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 448/2008 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 29 iulie 2008. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Georgeta Bratu, secretar de stat
ANEXĂLISTA standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Prezenta listă conţine standardele româneşti care adoptă standarde europene armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 40 din 12 februarie 2013, în Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 94/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 martie 1994 privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la echipamentele şi sistemele protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (Publicarea titlurilor şi a referinţelor standardelor armonizate în temeiul directivei) (2013/C 40/01)

Nr. crt. Indicativul standardului românesc OES*) Indicativul standardului european armonizat Titlul standardului în limba română Data primei publicări a standardului european în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Indicativul standardului românesc înlocuit Data încetării prezumţiei de conformitate pentru standardul european armonizat înlocuit Nota 1
0 1 2 3 4 5 6 7
1. SR EN 1010-1+A1:2011 CEN EN 1010-1:2004+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 1: Cerinţe comune 8.6.2011 SR EN 1010-1:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (8.06.2011)
2. SR EN 1010-2+A1:2011 CEN EN 1010-2:2006+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor de tipărire şi de prelucrare a hârtiei. Partea 2: Maşini de tipărire şi de lăcuire, inclusiv echipamente de pretipărire 4.2.2011 SR EN 1010-2:2006 Nota 2.1 Dată depăşită (28.02.2011)
3. SR EN 1127-1:2011 CEN EN 1127-1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie 18.11.2011 SR EN 1127-1:2008 Nota 2.1 31.07.2014
4. SR EN 1127-2+A1:2008 CEN EN 1127-2:2002+A1:2008 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale şi metodologie pentru minerit 20.8.2008 SR EN 1127-2:2003 Nota 2.1 Dată depăşită (28.12.2009)
5. SR EN 1710+A1:2008 CEN EN 1710:2005+A1:2008 Echipamente şi componente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, în mine subterane 20.08.2008 SR EN 1710:2006 Nota 2.1 Dată depăşită (28.12.2009)
SR EN 1710+A1:2008/AC:2011 EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010
6. SR EN 1755+A1:2009 CEN EN 1755:2000+A1:2009 Securitatea cărucioarelor de manipulare. Funcţionare în atmosferă potenţial explozivă. Utilizare în atmosfere inflamabile în prezenţa gazelor, ceţii, vaporilor şi prafului 16.04.2010 SR EN 1755:2003 Nota 2.1 Dată depăşită (16.04.2010)
7. SR EN 1834-1:2001 CEN EN 1834-1:2000 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu gaze şi vapori inflamabili 21.07.2001

*) OES: Organismul European de Standardizare: CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cen.eu) Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels (http://www.cenelec.org)

8. SR EN 1834-2:2003 CEN EN 1834-2:2000 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Motoare din grupa I pentru utilizare în medii de lucru subterane susceptibile de a conţine gaz de mină şi/sau praf combustibil 21.07.2001
9. SR EN 1834-3:2003 CEN EN 1834-3:2000 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia motoarelor pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Motoare din grupa II pentru utilizare în atmosfere cu praf inflamabil 21.07.2001
10. SR EN 1839:2013 CEN EN 1839:2012 Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori 22.11.2012 SR EN 1839:2004 Nota 2.1 31.03.2013
11. SR EN 12581+A1:2010 CEN EN 12581:2005+A1:2010 Instalaţii de aplicare. Instalaţii prin imersie şi electrodepunere a produselor de vopsire organice lichide. Cerinţe de securitate 17.09.2010 SR EN 12581:2006 Nota 2.1 Dată depăşită (31.12.2010)
12. SR EN 12621+A1:2010 CEN EN 12621:2006+A1:2010 Instalaţii de alimentare şi de circulaţie a produselor de vopsire sub presiune. Cerinţe de securitate 17.09.2010 SR EN 12621:2006 Nota 2.1 Dată depăşită (31.12.2010)
13. SR EN 12757-1+A1:2010 CEN EN 12757:2005+A1:2010 Echipament de omogenizare a produselor de vopsire. Cerinţe de securitate. Partea 1: Echipament de omogenizare utilizate la revopsirea autovehiculelor 17.09.2010 SR EN 12757-1:2006 Nota 2.1 Dată depăşită (31.12.2010)
14. SR EN 13012:2012 CEN EN 13012:2012 Staţii de carburant. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant 3.08.2012 SR EN 13012:2003 Nota 2.1 Dată depăşită (31.12.2012)
15. SR EN 13160-1:2003 CEN EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale 14.08.2003
16. SR EN 13237:2004 CEN EN 13237:2012 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 12.02.2013 SR EN 13237:2004 Nota 2.1 30.04.2013
17. SR EN 13463-1:2009 CEN EN 13463-1:2009 Echipamente neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive Parte 1: Metode şi cerinţe de bază 16.04.2010 SR EN 13463-1:2003 Nota 2.1 Dată depăşită (31.12.2010)
18. SR EN 13463-2:2005 CEN EN 13463-2:2004 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 2: Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere „fr“ 30.11.2005
19. SR EN 13463-3:2005 CEN EN 13463-3:2005 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 3: Protecţie prin carcasă antideflagrantă „d“ 30.11.2005
0 1 2 3 4 5 6 7
20. SR EN 13463-5:2011 CEN EN 13463-5:2011 Echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă „c“ 18.11.2011 SR EN 13463-5:2004 Nota 2.1 31.07.2014
21. SR EN 13463-6:2005 CEN EN 13463-6:2005 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 6: Protecţie prin controlul sursei de aprindere „b“ 30.11.2005
22. SR EN 13463-8:2004 CEN EN 13463-8:2003 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 8: Protecţie prin imersie într-un lichid „k“ 12.08.2004
23. SR EN 13616:2004 CEN EN 13616:2004 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi 9.03.2006
SR EN 13616:2004/AC:2006 CEN EN 13616:2004/AC:2006
24. SR EN 13617-1:2012 CEN EN 13617-1:2012 Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă 3.08.2012 SR EN 13617-1+A1:2009 Nota 2.1 Dată depăşită (30.11.2012)
25. SR EN 13617-2:2012 CEN EN 13617-2:2012 Staţii de combustibil. Partea 2: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor casante utilizate pentru distribuitoarele de carburant 4.05.2012 SR EN 13617-2:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (30.09.2012)
26. SR EN 13617-3:2012 CEN EN 13617-3:2012 Staţii de combustibil. Partea 3: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi la performanţele racordurilor de securitate 4.05.2012 SR EN 13617-3:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (30.09.2012)
27. SR EN 13760:2004 CEN EN 13760:2003 Dispozitiv de umplere cu GPL a vehiculelor de sarcini uşoare şi grele. Pistol de umplere: condiţii de încercări şi dimensiuni 24.01.2004
28. SR EN 13821:2003 CEN EN 13821:2002 Atmosfere potenţial explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Determinarea energiei minime de aprindere a amestecurilor praf/aer 20.05.2003
29. SR EN 14034-1+A1:2011 CEN EN 14034-1:2004+A1:2011 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 1: Determinarea presiunii de explozie maxime pmax a norilor de praf 8.06.2011 SR EN 14034-1:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (31.07.2011)
30. SR EN 14034-2+A1:2011 CEN EN 14034-2:2006+A1:2011 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 2: Determinarea vitezei maxime de creştere a presiunii de explozie (dp/dt) max a norilor de praf 8.06.2011 SR EN 14034-2:2006 Nota 2.1 Dată depăşită (31.07.2011)
31. SR EN 14034-3+A1:2011 CEN EN 14034-3:2006+A1:2011 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 3: Determinarea limitei inferioare de explozie LEL a norilor de praf 8.06.2011 SR EN 14034-3:2006 Nota 2.1 Dată depăşită (31.07.2011)
32. SR EN 14034-4+A1:2011 CEN EN 14034-4:2004+A1:2011 Determinarea caracteristicilor de explozie ale norilor de praf. Partea 4: Determinarea concentraţiei-limită de oxigen CLO a norilor de praf 8.06.2011 SR EN 14034-4:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (31.07.2011)
33. SR EN 14373:2006 CEN EN 14373:2005 Sisteme de suprimare a exploziei 9.03.2006
34. SR EN 14460:2006 CEN EN 14460:2006 Echipament rezistent la explozie 15.12.2006
35. SR EN 14491:2013 CEN EN 14491:2012 Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil 22.11.2012 SR EN 14491:2006 Nota 2.1 28.02.2013
36. SR EN 14492-1+A1:2010 CEN EN 14492-1:2006+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 1: Trolii acţionate 16.04.2010 SR EN 14492-1:2007 Nota 2.1 Dată depăşită (30.04.2010)
SR EN 14492-1+A1:2010/AC:2010 CEN EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010
37. SR EN 14492-2+A1:2010 CEN EN 14492-2:2006+A1:2009 Instalaţii de ridicat. Trolii şi palane acţionate. Partea 2:Palane acţionate 16.04.2010 SR EN 14492-2:2007 Nota 2.1 Dată depăşită (16.04.2010)
SR EN 14492-2+A1:2010/AC:2010 CEN EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010
38. SR EN 14522:2006 CEN EN 14522:2005 Determinarea temperaturii de autoaprindere a gazelor şi vaporilor 30.11.2005
39. SR EN 14591-1:2005 CEN EN 14591-1:2004 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 1: Construcţie de ventilaţie rezistentă la o explozie de 2 bar 9.03.2006
SR EN 14591-1:2005/AC:2006 CEN EN 14591-1:2004/AC:2006
40. SR EN 14591-2:2007 CEN EN 14591-2:2007 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 2: Baraje pasive cu bazine cu apă 12.12.2007
SR EN 14591-2:2007/AC:2009 CEN EN 14591-2:2007/AC:2008
41. SR EN 14591-4:2007 CEN EN 14591-4:2007 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Sisteme de protecţie. Partea 4: Sisteme automate de stingere a incendiilor pentru combine de înaintare cu tăiere punctiformă 12.12.2007
SR EN 14591-4:2007/AC:2008 CEN SR EN 14591-4:2007/AC:2008
42. SR EN 14677:2008 CEN EN 14677:2008 Securitatea maşinilor. Metalurgie secundară. Maşini şi echipamente pentru tratarea oţelului lichid 20.08.2008
43. SR EN 14678-1+A1:2009 CEN EN 14678-1:2006+A1:2009 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la autovehicule. Partea 1: Distribuitoare 16.04.2010 SR EN 14678-1:2006 Nota 2.1 Dată depăşită (16.04.2010)
0 1 2 3 4 5 6 7
44. SR EN 14681+A1:2010 CEN EN 14681:2006+A1:2010 Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele elaborării oţelului în cuptor cu arc electric 8.06.2011 SR EN 14681:2007 Nota 2.1 Dată depăşită (8.06.2011)
45. SR EN 14756:2007 CEN EN 14756:2006 Determinarea concentraţiei-limită de oxigen (CLO) pentru gaze şi vapori inflamabili 12.12.2007
46. SR EN 14797:2007 CEN EN 14797:2006 Dispozitive de descărcare a exploziei 12.12.2007
47. SR EN 14973+A1:2008 CEN EN 14973:2006+A1:2008 Benzi transportoare pentru utilizare în instalaţii subterane. Cerinţe de securitate electrică şi de inflamabilitate 7.07.2010 SR EN 14973:2007 Nota 2.1 Dată depăşită (31.12.2010)
48. SR EN 14983:2007 CEN EN 14983:2007 Prevenirea şi protecţia împotriva exploziilor în minele subterane. Echipamente şi sisteme de protecţie pentru captarea gazului de mină 12.12.2007
49. SR EN 14986:2007 CEN EN 14986:2007 Proiectarea ventilatoarelor utilizate în atmosfere potenţial explozive 12.12.2007
50. SR EN 14994:2007 CEN EN 14994:2007 Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziilor de gaze 12.12.2007
51. SR EN 15089:2009 CEN EN 15089:2009 Sisteme de izolare a exploziei 16.04.2010
52. SR EN 15188:2008 CEN EN 15188:2007 Determinarea comportării la autoaprindere a acumulărilor de praf 12.12.2007
53. SR EN 15198:2008 CEN EN 15198:2007 Metodologie de evaluare a riscului pentru echipamente şi componente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive 12.12.2007
54. SR EN 15233:2008 CEN EN 15233:2007 Metodologie de evaluare a securităţii în funcţionare a sistemelor protectoare pentru atmosferele potenţial explozive 12.12.2007
55. SR EN 15268:2009 CEN EN 15268:2008 Staţii de combustibil. Cerinţe de securitate referitoare la construcţia ansamblurilor de pompe submersibile 27.01.2009
56. SR EN 15794:2010 CEN EN 15794:2009 Determinarea punctelor de explozie ale lichidelor inflamabile 16.04.2010
57. SR EN 15967:2012 CEN EN 15967:2011 Determinarea presiunii maxime de explozie şi a vitezei maxime de creştere a presiunii gazelor şi vaporilor 18.11.2011 SR EN 13673-2:2006; SR EN 13673-1:2004 Nota 2.1 Dată depăşită (29.02.2012)
58. SR EN 16009:2011 CEN EN 16009:2011 Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără 18.11.2011
59. SR EN 16020:2011 CEN EN 16020:2011 Deviatoare de explozie 18.11.2011
60. SR EN ISO 16852:2010 CEN EN ISO 16852:2010 Opritoare de flacără. Cerinţe de performanţă, metode de încercare şi limite de utilizare 17.09.2010 SR EN 12874:2003 Nota 2.1 Dată depăşită (31.12.2010)
61. SR EN 50050:2007 Cenelec EN 50050:2006 Aparatură electrică pentru atmosfere potenţial explozive. Echipament manual de pulverizare electrostatică 20.08.2008
62. SR EN 50104:2011 Cenelec EN 50104:2010 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea oxigenului. Cerinţe de performanţă şi metode de încercare 4.02.2011 SR EN 50104:2004; SR EN 50104:2004/A1:2005 Nota 2.1 1.06.2013
63. SR EN 50176:2010 Cenelec EN 50176:2009 Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate 16.04.2010
64. SR EN 50177:2010 Cenelec EN 50177:2009 Echipamente staţionare de aplicare electrostatică a materialelor lichide de acoperire inflamabile. Cerinţe de securitate 16.04.2010
SR EN 50177:2010/A1:2013 Cenelec EN 50177:2009/A1:2012 22.11.2012 Nota 3 23.07.2015
65. SR EN 50223:2011 Cenelec EN 50223:2010 Echipament staţionar de aplicare electrostatică pentru scame inflamabile. Cerinţe de securitate 17.09.2010
66. SR EN 50241-1:2003 Cenelec EN 50241-1:1999 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze combustibile sau toxice şi vapori. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare 6.11.1999
SR EN 50241-1:2003/A1:2004 Cenelec EN 50241-1:1999/A1:2004 12.08.2004 Nota 3 Dată depăşită (12.08.2004)
67. SR EN 50241-2:2003 Cenelec EN 50241-2:1999 Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze combustibile sau toxice şi vapori. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile 6.11.1999
68. SR EN 50271:2011 Cenelec EN 50271:2010 Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului. Cerinţe şi încercări pentru aparatura ce utilizează software şi/sau tehnologii digitale 4.02.2011
69. SR EN 50281-2-1:2003 Cenelec EN 50281-2-1:1998 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 2-1: Metode de încercare. Metode de determinare a temperaturii minime de aprindere a prafului 6.11.1999
Cenelec EN 50281-2-1:1998/AC:1999
70. SR EN 50303:2003 Cenelec EN 50303:2000 Echipamente pentru grupa I, categoria M1 destinate să rămână în funcţiune în atmosfere grizutoase şi/sau cu praf de cărbune 16.02.2001
71. SR EN 50381:2005 Cenelec EN 50381:2004 Cabine ventilate mobile cu sau fără sursă internă de degajare 9.03.2006
SR EN 50381:2005/C91:2008 Cenelec EN 50381:2004/AC:2005
0 1 2 3 4 5 6 7
72. SR EN 50495:2010 Cenelec EN 50495:2010 Dispozitive de securitate necesare pentru funcţionare sigură a echipamentelor supuse la riscuri de explozie 17.09.2010
73. SR EN 60079-0:2010 Cenelec EN 60079-0:2009 IEC 60079-0:2007 Atmosfere explozive. Partea 0: Echipamente. Prescripţii generale 16.04.2010 SR EN 60079-0:2007; SR EN 61241-0:2007 Nota 2.1 Dată depăşită (1.06.2012)
74. SR EN 60079-1:2008 Cenelec EN 60079-1:2007 IEC 60079-1:2007 Atmosfere explozive. Partea 1: Echipamente protejate prin carcase antideflagrante „d“ 20.08.2008 SR EN 60079-1:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (1.07.2010)
75. SR EN 60079-2:2008 Cenelec EN 60079-2:2007 IEC 60079-2:2007 Atmosfere explozive. Partea 2: Echipamente protejate prin carcase presurizate „p“ 20.08.2008 SR EN 60079-2:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (1.11.2010)
76. SR EN 60079-5:2008 Cenelec EN 60079-5:2007 IEC 60079-5:2007 Atmosfere explozive. Partea 5: Echipamente protejate prin umplere cu pulbere „q“ 20.08.2008 SR EN 50017:2003 Nota 2.1 Dată depăşită (1.11.2010)
77. SR EN 60079-6:2007 Cenelec EN 60079-6:2007 IEC 60079-6:2007 Atmosfere explozive. Partea 6: Echipamente protejate prin imersiune în ulei „o“ 20.08.2008 SR EN 50015:2003 Nota 2.1 Dată depăşită (1.05.2010)
78. SR EN 60079-7:2007 Cenelec EN 60079-7:2007 IEC 60079-7:2006 Atmosfere explozive. Partea 7: Protecţia echipamentului prin securitate mărită „e“ 11.04.2008 SR EN 60079-7:2004 Nota 2.1 Dată depăşită (1.10.2009)
79. SR EN 60079-11:2012 Cenelec EN 60079-11:2012 IEC 60079-11:2011 Atmosfere explozive. Partea 11: Protecţia echipamentului prin securitate intrinsecă „i“ 4.05.2012 SR EN 60079-11:2007; SR EN 60079-27:2008; SR EN 61241-11:2007 Nota 2.1 4.08.2014
80. SR EN 60079-15:2011 Cenelec EN 60079-15:2010 IEC 60079-15:2010 Atmosfere explozive. Partea 15: Protecţia echipamentului prin protecţie de tip „n“ 8.06.2011 SR EN 60079-15:2006 Nota 2.1 1.05.2013
81. SR EN 60079-18:2010 Cenelec EN 60079-18:2009 IEC 60079-18:2009 Atmosfere explozive. Partea 18: Protecţia echipamentului prin încapsulare „m“ 7.07.2010 SR EN 60079-18:2004; SR EN 61241-18:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (1.10.2012)
82. SR EN 60079-20-1:2010 Cenelec EN 60079-20-1:2010 IEC 60079-20-1:2010 Atmosfere explozive. Partea 20-1: Caracteristici de material pentru clasificarea gazelor şi vaporilor. Metode şi date de încercări 17.09.2010
83. SR EN 60079-25:2011 Cenelec EN 60079-25:2010 IEC 60079-25:2010 Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme cu securitate intrinsecă 8.06.2011 SR EN 60079-25:2005 Nota 2.1 1.10.2013
84. SR EN 60079-26:2007 Cenelec EN 60079-26:2007 IEC 60079-26:2006 Atmosfere explozive. Partea 26: Echipamente cu nivel de protecţie (EPL) Ga 20.08.2008
85. SR EN 60079-28:2007 Cenelec EN 60079-28:2007 IEC 60079-28:2006 Atmosfere explozive. Partea 28: Protecţie a echipamentului şi a sistemelor de transmisie prin utilizarea radiaţiei optice 11.04.2008
86. SR EN 60079-29-1:2008 Cenelec EN 60079-29-1:2007 IEC 60079-29-1:2007 (Modificat) Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Prescripţii de performanţe ale detectoarelor de gaze inflamabile 20.08.2008 SR EN 61779-1:2004; SR EN 61779-1:2004/A11:2004; SR EN 61779-2:2004; SR EN 61779-3:2004; SR EN 61779-4:2004; SR EN 61779-5:2004 Nota 2.1 Dată depăşită (1.11.2010)
87. SR EN 60079-29-4:2010 Cenelec EN 60079-29-4:2010 IEC 60079-29-4:2009 (Modificat) Atmosfere explozive. Partea 29-4: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă a detectoarelor cu traiectorie deschisă pentru gaze inflamabile 8.06.2011 SR EN 50241-1:2003; SR EN 50241-1:2003/A1:2004; SR EN 50241-2:2003 Nota 2.1 1.04.2013
88. SR EN 60079-30-1:2007 Cenelec EN 60079-30-1:2007 IEC 60079-30-1:2007 Atmosfere explozive. Partea 30-1: Încălzirea traseelor cu rezistenţe electrice. Cerinţe generale şi de încercare 20.08.2008
89. SR EN 60079-31:2010 Cenelec EN 60079-31:2009 IEC 60079-31:2008 Atmosfere explozive. Partea 31: Protecţia echipamentelor la praf inflamabil prin carcase „t“ 7.07.2010 SR EN 61241-1:2005 Nota 2.1 Dată depăşită (1.10.2012)
90. SR EN 60079-35-1+AC:2012 Cenelec EN 60079-35-1:2011 IEC 60079-35-1:2011 Atmosfere explozive. Partea 35-1: Lămpi de cască pentru utilizare în mine grizutoase. Cerinţe generale. Construcţia şi încercarea pentru riscul la explozie 18.11.2011 SR EN 62013-1:2007 Nota 2.1 30.06.2014
SR EN 60079-35-1+AC:2012 Cenelec EN 60079-35-1:2011/AC:2011
91. SR EN 61241-4:2007 Cenelec EN 61241-4:2006 IEC 61241-4:2001 Aparatură electrică destinată utilizării în prezenţa prafului combustibil. Partea 4: Tip de protecţie „pD“ 20.08.2008
92. SR EN 62013-1:2007 Cenelec EN 62013-1:2006 IEC 62013-1:2005 Lămpi de cască pentru mine grizutoase. Partea 1: Cerinţe generale. Construcţia şi încercarea privind riscul de explozie 20.08.2008 SR EN 62013-1:2004 Nota 2.1 Dată depăşită (1.02.2009)
93. SR EN ISO/CEI 80079-34:2012 Cenelec EN ISO/IEC 80079-34:2011 ISO/IEC 80079-34:2011 (Modificat) Atmosfere explozive. Partea 34: Aplicarea sistemelor de calitate pentru fabricarea echipamentelor 18.11.2011 SR EN 13980:2003 Nota 2.1 25.05.2014

Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii („dow“) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepţionale. Nota 2.1: Standardul nou (sau modificat) are aceeaşi sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei. Nota 2.2: Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei. Nota 2.3: Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menţionată standardul înlocuit (parţial) încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a standardului înlocuit (parţial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată. Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referinţă este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, şi noua modificare menţionată. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY şi modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menţionată. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei. N O T Ă:

Informaţii cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obţine fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naţionale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, modificată prin Directiva 98/48/CE.

Standardele armonizate sunt adoptate de către organizaţiile europene pentru standardizare în limba engleză (CEN şi Cenelec le publică, de asemenea, în franceză şi germană). Prin urmare, titlurile standardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către organismele naţionale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Publicarea referinţelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

Această listă înlocuieşte toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informaţii despre standardele armonizate se găsesc pe internet la http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 713/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 713 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu