Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 71 din 28 ianuarie 2005

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si practicarea vanatorii

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din  9 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. d) si ale art. 51 alin. (1) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata,
    conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,
    in baza Avizului nr. 1/2003 al Consiliului National de Vanatoare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind organizarea si practicarea vanatorii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 823/1993 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii, recoltarea si valorificarea vanatului se abroga.
    Art. 3
    Gestionarii fondurilor de vanatoare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Controlul aplicarii prevederilor prezentului ordin se asigura de catre autoritatea statului competenta.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 15 mai 2005.

                         Ministrul agriculturii,
                    padurilor si dezvoltarii rurale,
                             Gheorghe Flutur

    ANEXA 1

                                REGULAMENT
               privind organizarea si practicarea vanatorii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Vanatoarea este actiunea de cautare, starnire, urmarire (pandire), haituire, ucidere sau capturare a vanatului, desfasurata de una sau de mai multe persoane care detin dreptul legal de a practica aceasta activitate (permis de vanatoare, ordin de serviciu), in baza autorizatiei legale de vanatoare, eliberata de gestionarul fondului de vanatoare.
    Art. 2
    (1) Vanatoarea exemplarelor din speciile de vanat admise de lege se realizeaza in scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifica, urmarindu-se cu consecventa mentinerea echilibrului ecologic si ameliorarea calitatii vanatului.
    (2) Vanatoarea exemplarelor din speciile de vanat strict protejate se exercita numai in situatia in care exista aprobat, potrivit legii, un numar de exemplare care se pot recolta intr-un sezon de vanatoare.
    (3) Aprobarea prevazuta la alin. (2) se acorda in urmatoarele situatii:
    a) in interesul protejarii faunei si florei salbatice si al conservarii habitatelor naturale;
    b) pentru prevenirea producerii unor prejudicii, in special culturilor, animalelor domestice, padurilor, pescariilor si altor bunuri;
    c) in interesul sanatatii si securitatii publice;
    d) in scopul cercetarii stiintifice si invatamantului;
    e) in scopul repopularilor in arealele din care o specie a disparut si al introducerii acestei specii in alte areale.
    Art. 3
    (1) Responsabilitatea pentru modul in care se desfasoara actiunile de vanatoare revine organizatorului de vanatoare sau, dupa caz, imputernicitului legal al gestionarului fondului de vanatoare.
    (2) Indirect, la actiunile de vanatoare pot participa si alte categorii de persoane, altele decat cele care detin dreptul legal de a practica vanatoarea, respectiv observatori si invitati, candidati la dobandirea permisului de vanatoare, precum si gonaci (bataiasi). Aceste categorii de persoane sunt obligate sa respecte prevederile regulilor prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament.

    CAP. 2
    Tipuri si metode de vanatoare

    Art. 4
    Prin metoda de vanatoare se intelege modalitatea prin care se practica actiunea de vanatoare asa cum a fost definita la art. 1.
    Art. 5
    In functie de numarul de vanatori care participa la actiunile de vanatoare, aceasta poate fi de trei tipuri, dupa cum urmeaza:
    A. Vanatoare individuala; aceasta se practica de un singur vanator, insotit de paznicul de vanatoare sau de imputernicitul gestionarului fondului de vanatoare. Metodele de vanatoare pentru acest tip sunt:
    a) vanatoarea "la panda" consta in asteptarea vanatului si se poate exercita la: trecatori, cadavrul animalului ucis, locurile unde vanatul produce pagube, vizuina, locurile de pasaj, locurile de innoptat, locurile de rut;
    a1) pentru speciile de vanat admise de lege, vanatoarea prin metoda "la panda" se poate exercita in sezonul de vanatoare prevazut de lege, in functie de etologia fiecarei specii de vanat;
    a2) pentru specia urs, vanatoarea prin metoda "la panda" se poate exercita la trecatori, in perioada 15 septembrie - 31 decembrie, si tot timpul anului la cadavrul animalului ucis de urs sau in alte locuri unde ursul produce pagube;
    a3) pentru specia lup, vanatoarea prin metoda "la panda" se poate exercita la trecatori, in perioada 15 septembrie - 31 martie, si tot timpul anului la cadavrul animalului ucis de lup sau in alte locuri unde lupul produce pagube;
    a4) pentru specia pisica salbatica, vanatoarea prin metoda "la panda" se poate exercita la trecatori si la vizuina, in perioada 15 septembrie - 31 martie;
    b) vanatoarea "la vizuina" consta in starnirea vanatului din vizuina prin utilizarea cainilor de vanatoare;
    b1) pentru specia pisica salbatica, vanatoarea prin metoda "la panda" se poate exercita in perioada 15 septembrie - 31 martie;
    b2) pentru celelalte specii de vanat admise de lege, vanatoarea prin metoda "la vizuina" se poate exercita in sezonul de vanatoare prevazut de lege, in functie de etologia fiecarei specii de vanat;
    c) vanatoarea "cu chematori si/sau atrape" consta in atragerea vanatului catre vanator prin utilizarea unor chematori si/sau atrape, permise de lege;
    c1) pentru speciile lup si pisica salbatica, vanatoarea prin metoda "cu chematori" se poate exercita in perioada 15 septembrie - 31 martie;
    c2) pentru celelalte specii de vanat admise de lege, vanatoarea prin metoda "cu chematori si/sau atrape" se poate exercita in sezonul de vanatoare prevazut de lege, in functie de etologia fiecarei specii de vanat;
    d) vanatoarea "la nada" consta in administrarea de hrana pentru ademenirea vanatului in vederea recoltarii sau capturarii in scop didactic, de cercetare stiintifica, pentru populari, repopulari, precum si pentru prevenirea producerii de pagube sectorului cinegetic sau septelului, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare. Metoda se poate practica in perioadele prevazute de lege pentru speciile la care vanatoarea este admisa si tot timpul anului in cazul speciilor urs, lup si pisica salbatica, cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    d1) pentru specia urs, vanatoarea prin metoda "la nada" se practica in scop de cercetare stiintifica si pentru populari sau repopulari, doar cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pentru fiecare caz; nadirea se va face exclusiv cu hrana de origine vegetala.
    Pentru autorizarea vanatorii la urs prin metoda "la nada" din partea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, gestionarii fondurilor de vanatoare interesati trebuie sa prezinte documente prin care trebuie sa dovedeasca urmatoarele:
    - scopul capturarii (cercetare stiintifica in domeniul cinegetic, popularea sau repopularea unor fonduri de vanatoare din tara sau din strainatate);
    - existenta solicitarii partilor interesate in efectuarea cercetarilor, popularii sau repopularii;
    - tema de cercetare stiintifica aprobata de autoritatile competente sau fondul de vanatoare/zona in care se urmareste popularea/repopularea;
    - necesitatea capturarii din fondul de vanatoare vizat;
    - nivelul efectivelor de urs structurate pe sexe si categorii de varsta pe fondul de vanatoare de pe care urmeaza sa se captureze exemplarul in sezonul de vanatoare in derulare;
    e) vanatoarea "la dibuit" ("apropiat") consta in apropierea vanatorului de vanat; la specia urs se poate practica doar in perioada 15 septembrie - 31 decembrie;
    f) vanatoarea "la sarite" consta in starnirea vanatului utilizandu-se sau nu caini de vanatoare.
    B. Vanatoare in grup restrans. Metodele de vanatoare sunt similare cu metodele folosite la vanatoarea individuala, diferenta constand in faptul ca la acestea participa un numar restrans de vanatori (minimum 2 si maximum 5), cu sau fara caini de vanatoare, fara gonasi.
    C. Vanatoare in grup mare. Metoda se practica de un numar mai mare de 5 vanatori si consta in starnirea si haituirea vanatului in scopul dobandirii acestuia, in functie de posibilitatile practice de organizare, de etologia speciilor care fac obiectul actiunii de vanatoare si de preferintele vanatorilor participanti. Aceste actiuni se clasifica astfel:
    a) vanatoarea "la goana" - la aceasta metoda de vanatoare se pot sau nu utiliza caini de vanatoare;
    a1) la specia urs, vanatoarea prin metoda "la goana" se organizeaza o singura data pe aceeasi suprafata a unui fond de vanatoare intr-un sezon de vanatoare. La aceasta metoda de vanatoare se vor folosi caini de vanatoare din rasele admise, iar numarul maxim de gonaci nu va fi mai mare decat numarul vanatorilor. Metoda se poate practica in perioada 15 septembrie - 31 decembrie;
    b) vanatoarea "in cerc" consta in formarea unui cerc, alcatuit din participantii la actiunea de vanatoare, care se strange treptat. Aceasta vanatoare se practica exclusiv in camp deschis si are ca scop capturarea vanatului in diferite scopuri;
    c) vanatoare in grup mare "la sarite" metoda se practica cu vanatorii dispusi in linie sau semicerc, in miscare.
    Art. 6
    Metodele de vanatoare admise in Romania pentru fiecare specie de vanat sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    Art. 7
    Pentru exercitarea vanatorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc si munitiile admise la vanatoare, conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 8
    (1) Capturarea in stare vie a exemplarelor de vanat se realizeaza prin mijloace si metode specifice fiecarei specii, cu respectarea instructiunilor si reglementarilor legale in vigoare.
    (2) Actiunile de vanatoare care au ca scop capturarea vanatului viu se realizeaza in limita cotelor de recolta aprobate de autoritatea publica centrala in domeniul cinegetic, pentru fiecare gestionar.
    Art. 9
    Participantii la actiunile de vanatoare sunt obligati sa respecte normele de securitate in timpul practicarii vanatorii, precum si regulile prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament.

    CAP. 3
    Realizarea selectiei la speciile sedentare de vanat la care selectia artificiala se poate realiza prin actiuni de vanatoare

    Art. 10
    (1) In actiunea de management al populatiilor de vanat sedentar, in scopul pastrarii si ameliorarii calitatii, este necesara realizarea selectiei artificiale corespunzatoare. Selectia artificiala consta in extragerea prin actiuni de vanatoare a exemplarelor degenerate, bolnave, accidentate, ranite, cu deviatii comportamentale evidente, din ambele sexe si din toate categoriile de varsta.
    (2) In cazul speciilor de cervide se impune realizarea cotelor de recolta in structura in care acestea sunt aprobate, respectiv "masculi de trofeu", "masculi de selectie", "femele de selectie" si "tineret de selectie". Pentru corecta identificare a exemplarelor de selectie, este necesar ca, la orice actiune de vanatoare organizata in acest scop cu vanatori, acestia sa fie insotiti de personalul de specialitate imputernicit al gestionarului fondului de vanatoare si sa nu traga decat asupra vanatului indicat de acesta.
    Art. 11
    (1) Prin exemplar "de viitor" dintr-o specie de vanat purtatoare de trofeu conventional se intelege exemplarul tanar, bine conformat, al carui trofeu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cu varsta sa si care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmasi.
    (2) Prin exemplar "de trofeu" se intelege ca un trofeu are o valoare cinegetica incadrata in baremurile CIC medaliabile.
    (3) Prin exemplar "de selectie" se intelege exemplarul dintr-o specie de vanat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cantitative si calitative cu varsta sa si care se impune a fi recoltat cat mai repede pentru a nu transmite caractere nedorite la urmasi. Exemplarele de selectie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de varsta, cu evidente defecte de crestere, bolnave, ranite ori cu evidente deviatii de comportament.
    Art. 12
    La speciile de cervide si capra neagra, in scopul asigurarii de exemplare valoroase si al eliminarii de la reproducere a exemplarelor necorespunzatoare, exemplarele "de trofeu" se vor recolta numai dupa urmatoarele date:
    a) cerb comun: 5 octombrie;
    b) cerb lopatar: 1 noiembrie;
    c) caprior: 1 august;
    d) capra neagra: 1 noiembrie.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 13
    In toate cazurile, vanatoarea se practica in conditii de etica vanatoreasca si de protectie a vanatului, cu respectarea prevederilor Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata, si a Regulamentului privind tiparirea, inregistrarea, gestionarea, eliberarea si folosirea autorizatiilor de vanatoare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 438/2002.
    Art. 14
    Vanatoarea exemplarelor de urs de catre vanatori aflati in observatoare este interzisa.
    Art. 15
    Valorificarea vanatului recoltat prin actiunile de vanatoare se face cu respectarea reglementarilor sanitare veterinare in vigoare.

    ANEXA 1
    la regulament

                                    REGULI
ce trebuie respectate la practicarea vanatorii, suplimentare fata de prevederile pct. 3.7.1 (art. 218 - 255) si pct. 3.7.2 (art. 256 - 269) din Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 727/1999

    I. Obligatii pentru vanatori
    La vanatorile colective, vanatorii au obligatia sa respecte urmatoarele reguli:
    a) deplasarea vanatorilor in teren, intre goane, se face in liniste si in sir indian;
    b) schimbarea locului indicat de organizator este interzisa; in mod exceptional este permis acest lucru, cu obligatia ca vanatorul sa-si anunte vecinii din stanga si din dreapta;
    c) nu este admis consumul de bauturi alcoolice in stand;
    d) se trage in vanat doar dupa ce acesta a fost foarte bine identificat si numai daca se afla sub distanta de tir eficient;
    e) in cazul aparitiei in goana a ursului, acesta trebuie prevenit din timp prin gesturi vizibile si eventual prin zgomote discrete, nu surprins la distanta mica, fiindca in astfel de situatii poate ataca;
    f) nu se trage in vanatul care se indreapta spre vecin, daca acesta nu este foarte aproape si in pozitie foarte favorabila de foc;
    g) inainte de parasirea standului pentru goana urmatoare, arma se descarca, deplasarea intre goane facandu-se doar cu arma franta sau cu inchizatorul deschis, astfel incat acest lucru sa fie vizibil; nu se paraseste standul pana ce nu sunt stranse toate tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat deseurilor.

    II. Obligatii pentru gonaci (bataiasi)
    Acestia sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli:
    - sa se deplaseze in goana aliniati cu vecinii, la distanta egala de acestia, pe traseul sau dupa directia indicata de organizator;
    - sa faca permanent zgomot pentru a fi usor identificati de vanatori, mai ales atunci cand se apropie de linia acestora;
    - sa avertizeze vanatorii in momentul observarii vanatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vanatorii la inceputul acesteia;
    - sa nu se apropie de vanatul mare cazut si nici de cel ranit;
    - sa poarte elemente care permit identificarea sa.

    III. Obligatiile observatorilor, invitatilor, candidatilor la obtinerea permisului de vanatoare
    Aceste categorii de participanti vor respecta regulile stabilite de organizatorul actiunii de vanatoare, avand in vedere si prevederile din prezenta anexa.

    ANEXA 2*)
    la regulament

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                   Metode de vanatoare admise*1) in Romania

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - La vizuina cu caini
    B - Cu chematori si/sau atrape
    C - Fara chematori
    D - Cu chematori
    E - Fara caini
    F - Cu caini
 ______________________________________________________________________________
|N |    SPECIA      |                    TIP DE VANATOARE                      |
|r.|    DE VANAT    |__________________________________________________________|
|  |                |     VANATOARE INDIVIDUALA    |VANATOARE|   VANATOARE IN  |
|c |                |                              |IN GRUP  |   GRUP MARE     |
|r |                |______________________________|RESTRANS |_________________|
|t.|                |     METODA DE VANATOARE      |         |   METODA DE     |
|  |                |                              |         |   VANATOARE     |
|  |                |______________________________|         |_________________|
|  |                |La   |A |B |La  |La    |La    |         |La   |In  |La    |
|  |                |panda|  |  |nada|dibuit|sarite|         |goana|cerc|sarite|
|  |                |     |  |  |____|______|______|         |     |    |      |
|  |                |     |  |  |    |C | D | E |F |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 0|       1        |  2  |3 |4 | 5  |6 | 7 | 8 |9 |   10    | 11  | 12 |  13  |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 1|Cerb comun, cerb|  x  |  |x |    |x | x |   |  |         |     |    |      |
|  |lopatar, caprior|     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 2|Capra neagra,   |  x  |  |  |    |x |   |   |  |         |     |    |      |
|  |muflon          |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 3|Mistret         |  x  |  |  |    |x |   |   |  |    x    |  x  |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 4|Ras             |  x  |  |  |    |x |   |   |  |    x    |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 5|Vulpe           |  x  |x |x |  x |x | x | x |x |    x    |  x  |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 6|Sacal, caine    |  x  |x |x |  x |x | x |   |  |    x    |  x  |    |      |
|  |enot            |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 7|Marmota         |  x  |  |  |    |x |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 8|Bizam           |  x  |  |  |    |x |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
| 9|Viezure         |  x  |x |  |    |  |   |   |  |    x    |  x  |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|10|Dihor, jder     |  x  |x |  |  x |x | x |   |  |    x    |  x  |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|11|Veverita,       |  x  |  |  |    |  |   |   |  |    x    |  x  |    |      |
|  |hermelina,      |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|  |nevastuica      |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|12|Iepure de camp  |     |  |  |    |  |   | x |x |    x    |  x  | x  |  x   |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|13|Iepure de       |  x  |  |  |    |  |   |   |x |    x    |  x  | x  |  x   |
|  |vizuina         |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|14|Cocos de munte  |  x  |  |  |    |x |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|15|Ierunca         |  x  |  |x |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|16|Fazan,          |     |  |  |    |  |   | x |x |    x    |x*4) |x*4)|  x   |
|  |potarniche      |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|17|Rate*2), eider  |  x  |  |x |    |x |   | x |x |    x    |x*4) |x*4)| x*4) |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|18|Gaste*2)        |  x  |  |x |    |  |   |   |  |    x    |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|19|Lisita, gainusa |  x  |  |  |    |x |   | x |x |    x    |x*4) |x*4)| x*4) |
|  |de balta        |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|20|Ferastrasi*2)   |  x  |  |  |    |x |   | x |  |    x    |x*4) |x*4)| x*4) |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|21|Prepelita,      |     |  |x |    |  |   | x |x |    x    |x*4) |x*4)|  x   |
|  |ciocarlie*2)    |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|22|Porumbei,       |  x  |  |x |    |  |   | x |  |    x    |x*4) |x*4)| x*4) |
|  |turturica,      |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|  |gugustiuc       |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|23|Sturzi, grauri  |  x  |  |x |    |  |   | x |  |    x    |x*4) |x*4)| x*4) |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|24|Sitari*2)       |  x  |  |x |    |  |   | x |x |    x    |x*4) |x*4)| x*4) |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|25|Cormoran*2),    |  x  |  |  |    |x |   | x |  |    x    |     |    |      |
|  |nagat*2), starc |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|  |cenusiu, bataus |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|26|Becatina*2)     |     |  |  |    |x |   | x |x |    x    |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|27|Ciori, cotofana,|  x  |  |x | x  |x | x | x |  |    x    |x*4) |x*4)| x*4) |
|  |gaita, stancuta |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|28|Urs*3)          |  x  |  |  | x  |x |   |   |  |    x    |  x  |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|29|Lup*3)          |  x  |  |x | x  |x | x |   |  |    x    |  x  |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|
|30|Pisica          |  x  |x |x | x  |  |   |   |x |    x    |  x  |    |      |
|  |salbatica*3)    |     |  |  |    |  |   |   |  |         |     |    |      |
|__|________________|_____|__|__|____|__|___|___|__|_________|_____|____|______|

    NOTA:
    *1) se marcheaza cu semnul "x" metoda de vanatoare admisa pentru specia sau grupul de specii
    *2) mai putin speciile pentru care vanatoarea este interzisa, cuprinse in anexa nr. 2 la Legea nr. 103/1996, republicata
    *3) in conditiile existentei aprobarii unui numar de exemplare ce se pot recolta prin vanatoare in cadrul unui sezon de vanatoare
    *4) se poate autoriza recoltarea acestor specii prin metoda respectiva in situatia in care exemplare din aceste specii apar ocazional la vanatorile autorizate prin metode de vanatoare specifice pentru alte specii de vanatSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 71/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 71 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu