Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 79 din 20 iulie 1992

cu privire la constituirea si utilizarea fondului special din sumele incasate din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 178 din 28 iulie 1992


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se constituie "Fondul special" din sumele incasate din vinzarea, catre populatie, a locuintelor construite din fondurile statului, in suma de 57,6 miliarde lei.
    Veniturile fondului special constituit potrivit alin. 1 reprezinta incasarile integrale obtinute in perioada 1 ianuarie - 31 august 1991, precum si 50% din incasarile obtinute in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 1991 din vinzarea catre populatie, in conditiile legii, a locuintelor construite din fondurile statului.
    Incepind cu data de 1 septembrie 1991, pina la 31 decembrie 1992, 50% din incasarile obtinute din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului se cuvin bugetului de stat.
    Art. 2
    Fondul special, constituit potrivit prevederilor art. 1 alin. 1, se repartizeaza si utilizeaza conform bugetului anexat.
    Art. 3
    Administrarea fondului special constituit la nivel central se asigura de catre Ministerul Economiei si Finantelor, iar a celor constituite la nivel local, de catre autoritatile publice locale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Art. 4
    Excedentul fondului special constituit la nivel central, realizat la 31 decembrie 1992, precum si incasarile din rambursarea creditelor acordate populatiei pentru constructii de locuinte din depozitul prevazut la capitolul II lit. B pct. 2.6 din anexa si dobinzile aferente acestor credite vor fi utilizate pentru rambursarea imprumuturilor angajate pentru datoria publica si plata dobinzilor la aceste imprumuturi.
    Excedentul rezultat din executia fondurilor constituite din sumele repartizate consiliilor judetene si Primariei municipiului Bucuresti in anul 1991 si sumele reprezentind 50% din incasarile obtinute in anul 1992 din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului ramin la dispozitia autoritatilor publice locale respective pentru a fi utilizate in finantarea cheltuielilor de natura celor prevazute in capitolul II lit. A din anexa.
    Art. 5
    Incepind cu 1 ianuarie 1993, incasarile ce se vor obtine din vinzarea in conditiile legii a locuintelor construite din fondurile statului se vor face venit la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale in care se afla situate locuintele respective.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

             p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        IONEL ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   PRESEDINTELE SENATUI
              academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    ANEXA 1

                                 BUGETUL
fondului special constituit din sumele incasate din vinzarea locuintelor construite din fondurile statului
--------------------------------------------------------------------------
  Venituri               Sume               Cheltuieli          Sume
                       - milioane                             - milioane
                         lei -                                  lei -
--------------------------------------------------------------------------
 I. Incasari totale      57.649,9    II. Cheltuieli              56.630,1
    la fondul special                    totale din
    constituit din                       fondul special
    vinzarea                             constituit din
    locuintelor                          vinzarea
    construite din                       locuintelor
    fondurile statului                   construite din
                                         fondurile statului
    din care:                            din care:
   A. Sume repartizate   31.353,9      A. Cheltuieli din          30.340,9
      la dispozitia                       sumele repartizate
      consiliilor                         la dispozitia
      judetene si a                       consiliilor
      Primariei                           judetene si a
      municipiului                        Primariei
      Bucuresti,                          municipiului
      reprezentind 50%                    Bucuresti
      din incasarile                      din acestea, pentru:
      obtinute din                      1. constructii de         17.154,3
      vinzarea                             locuinte, lucrari
      locuintelor in                       edilitar-gospodaresti
      anul 1991                            aferente locuintelor,
                                           precum si lucrari
                                           privind expertizarea
                                           si consolidarea
                                           locuintelor din
                                           fondurile statului
                                           afectate de seisme
                                        2. investitii pentru       9.237,3
                                           activitatea de
                                           gospodarie comunala,
                                           vizind alimentari cu
                                           apa, statii de
                                           epurare a apelor si
                                           alte lucrari
                                           edilitar-gospodaresti
                                        3. investitii pentru       2.459,3
                                           transportul urban de
                                           calatori
                                        4. sume repartizate de     1.350,0
                                           consiliile judetene
                                           si Primaria
                                           municipiului
                                           Bucuresti la fondul
                                           constituit pentru
                                           inlaturarea efectelor
                                           inundatiilor din
                                           anul 1991 in judetele
                                           Bacau, Neamt si
                                           Suceava
                                        5. sume repartizate de       140,0
                                           consiliile judetene
                                           si Primaria
                                           municipiului
                                           Bucuresti pentru
                                           inlaturarea efectelor
                                           cutremurului din
                                           decembrie 1991 in
                                           judetul Timis
                                        Disponibil care se         1.013,0
                                        reporteaza in anul 1992
   B. Sume repartizate   26.296,0      B. Cheltuieli din sumele   26.289,2
      la fondul special                   repartizate la fondul
      constituit la                       constituit la nivel
      nivel central,                      central
      reprezentand 50%                    din acestea, pentru:
      din incasarile                    1. plati efectuate         9.479,2
      obtinute in                          potrivit
      perioada                             prevederilor Legii
      1 ianuarie -                         nr. 7/1992 pentru
      31 august 1991                       investitii nedecontate
                                           de la buget in
                                           anul 1990
                                        2. cheltuieli cu caracter  16.810,0
                                           de urgenta, care se
                                           inscriu in cadrul
                                           programului vizind
                                           restructurarea
                                           economiei nationale
                                           din care:
                                        2.1. finantarea            3.800,0
                                             investitiilor la
                                             obiectivul
                                             "Port Constanta
                                             Sud - Zona libera",
                                             pentru a asigura
                                             continuarea si
                                             terminarea celui
                                             de-al doilea mol,
                                             din care:
                                             2.000,0 milioane
                                             lei pentru
                                             rambursarea
                                             creditului bancar
                                             acordat, cu garantia
                                             statului,
                                             Administratiei
                                             Portului Constanta
                                             - R.A.
                                        2.2. finantarea            2.600,0
                                             investitiilor la
                                             obiectivul "Metrou"
                                             - Bucuresti, pentru
                                             a asigura
                                             continuarea
                                             lucrarilor la
                                             magistrala 4 de
                                             metrou, din care:
                                             1.400,0 milioane
                                             lei pentru
                                             rambursarea
                                             creditului bancar
                                             acordat, cu
                                             garantia statului,
                                             Societatii
                                             Comerciale
                                             "Metrou"- S.A.
                                             Bucuresti
                                        2.3. finantarea            3.100,0
                                             investitiilor
                                             altor cheltuieli
                                             la Regia Autonoma
                                             "Metrorex" -
                                             Bucuresti in
                                             vederea crearii
                                             conditiilor de
                                             siguranta in
                                             circulatia cu
                                             metroul
                                        2.4. finantarea            1.500,0
                                             continuarii
                                             obiectivului de
                                             investitii
                                             "Electrificarea
                                             liniei de cale
                                             ferata Suceava -
                                             Ilva Mica - Beclean
                                             pe Somes"
                                        2.5. finantarea partiala     600,0
                                             a lucrarilor
                                             necesare opririi
                                             alunecarilor de
                                             teren pe caile de
                                             comunicatii de pe
                                             Valea Oltului, zona
                                             Brezoi - Ciineni -
                                             la km 226 + 800 -
                                             227 + 350 D.N. 7
                                             si la km 341 + 580
                                             - 341 + 830 pe
                                             calea ferata
                                             Rimnicu Vilcea -
                                             Sibiu
                                        2.6. constituirea unui     5.000,0
                                             depozit la Casa de
                                             Economii si
                                             Consemnatiuni in
                                             vederea creditarii
                                             constructiilor
                                             de locuinte
                                        2.7. achizitionarea de       210,0
                                             utilaje in vederea
                                             retehnologizarii
                                             imprimeriilor prin
                                             care se realizeaza
                                             productia de carte
                                             scolara
                                      Disponibil la finele            6,8
                                      anului 1992
                                                                          
SmartCity5

COMENTARII la Legea 79/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 79 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu