Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 71 din 15 martie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile, metodologia si procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid prin conducte

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 307 din  7 aprilie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 64 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.265/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind criteriile, metodologia si procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid prin conducte, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Tarifele astfel stabilite, in perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007 nu vor creste in medie, anual, cu mai mult de 10% fata de media anului anterior, daca rata inflatiei nu va depasi prognozele actuale sau daca alte prevederi legislative cu influenta directa asupra costurilor estimate nu vor influenta acest procent.
    Art. 3
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale va dezvolta si va implementa, incepand cu data de 1 ianuarie 2008, un nou cadru de reglementare pentru stabilirea tarifelor pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid. Noua reglementare se va baza pe un cadru stimulativ, astfel incat tarifele pentru transport vor fi reglementate si stabilite in functie de costurile operationale reglementate, de rata inflatiei, rata reglementata a rentabilitatii activelor si de un coeficient de eficientizare a activitatii de transport.
    Art. 4
    Directia generala inspectie si supraveghere teritoriala a activitatilor miniere si a operatiunilor petroliere va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Presedintele Agentiei Nationale
                          pentru Resurse Minerale,
                            Mihai Claudius Radu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind criteriile, metodologia si procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid prin conducte

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezentele norme metodologice au ca scop fundamentarea si stabilirea tarifelor reglementate pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, denumite in continuare sub termenul generic de petrol, prin conductele magistrale apartinand Sistemului national de transport al petrolului, asa cum este definit acesta in Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare.
    (2) Metodologia de stabilire a tarifelor de transport al petrolului prin conducte a fost elaborata de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), in calitate de autoritate competenta, in baza atributiilor si competentelor conferite prin Legea nr. 134/1995, cu modificarile ulterioare, si este fundamentata, in concordanta cu criteriile acceptate pe piata internationala a petrolului, pe rezultatele studiilor de consultanta finantate din imprumutul BIRD pentru Proiectul de reabilitare a sectorului petrolier, rezultate prezentate si analizate pe parcurs cu reprezentanti ai compartimentelor de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei si Comertului, Oficiul Concurentei, Societatea Comerciala "Conpet" - S.A.
    Art. 2
    (1) Tariful de transport (Tt) reprezinta contravaloarea serviciului de transport prestat de titularul acordului petrolier de transport, in calitate de "transportator comun", pentru rezervarea capacitatii de transport si transportul prin Sistemul national de transport al petrolului al unei tone de petrol intre punctele de preluare a petrolului de la producatorii interni sau din import si punctele de predare la utilizatori, in conditiile standard de presiune, temperatura si calitate ale petrolului.
    (2) Serviciul de transport al petrolului desemneaza ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de titularul acordului petrolier de transport pentru sau in legatura cu rezervarea capacitatii de transport si pentru asigurarea accesului si utilizarea sistemului de transport.
    (3) Tarifele de transport se stabilesc diferentiat pentru cele doua subsisteme de transport din componenta Sistemului national de transport al petrolului (subsistemul de conducte pentru transportul petrolului din productia interna si subsistemul de conducte pentru transportul petrolului din import), in functie de caracteristicile tehnice si de regimul de exploatare ale fiecarui subsistem.
    (4) Tarifele de transport se stabilesc anual de catre ANRM si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    CAP. 2
    Metodologia de calcul al tarifelor de transport reglementate

    Art. 3
    (1) Tarifele de transport se determina prin alocarea valorii serviciului de transport la capacitatea de transport pusa la dispozitia utilizatorilor si la cantitatile de petrol transportate pentru acestia pe distantele corespunzatoare, utilizandu-se o metodologie bazata pe determinarea costului serviciului, definit ca totalitatea veniturilor necesare pentru acoperirea operatiunilor pe conducte, incluzand:
    - costurile de operare, care cuprind: cheltuielile cu salariile, cheltuielile de intretinere a conductelor, cheltuielile cu energia si alte cheltuieli administrative privind asigurarea si paza conductelor, sume datorate proprietarilor de terenuri etc.;
    - costurile cu amortizarea mijloacelor fixe;
    - impozitul pe venit;
    - redevente si alte taxe aplicabile transportatorului;
    - o rata rezonabila a profitului care sa permita sustinerea programelor de investitii pentru reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor de transport.
    (2) In pasul urmator costurile anterioare sunt repartizate pe costuri fixe, care nu variaza cu volumul de petrol transportat, si costuri variabile, care depind de volumul de petrol transportat. Apoi, aceste costuri sunt clasificate sau alocate la doua tipuri de sarcini: sarcina de capacitate si sarcina de utilizare. In cadrul unui ultim pas diferitele costuri alocate sarcinii de capacitate sau sarcinii de utilizare sunt clasificate in costuri dependente si independente de distanta.
    (3) In final, rezulta o formula binomiala de tipul:

    Tt = A + B x d, unde:

    A cuantifica costurile independente de distante, alocate fie sarcinii de capacitate (costuri fixe, independente de cantitatile transportate), fie sarcinii de utilizare (costuri variabile, dependente de cantitatile transportate), exprimate in lei/tona;
    B cuantifica costurile dependente de distante, alocate fie sarcinii de capacitate (costuri fixe, independente de cantitatile transportate), fie sarcinii de utilizare (costuri variabile, dependente de cantitatile transportate), exprimate in lei/tona x km;
    d reprezinta distanta de transport exprimata in km.

    CAP. 3
    Fundamentarea, inaintarea si analizarea propunerilor de tarife reglementate si stabilirea acestora

    Art. 4
    (1) Propunerile de tarife si cererile de revizuire, precum si datele de fundamentare a acestora, pe categorii de costuri, in conformitate cu metodologia prevazuta in cap. II, se transmit ANRM de catre titularul acordului petrolier de transport, in vederea analizarii si stabilirii tarifelor reglementate.
    (2) Datele de fundamentare se stabilesc ca proiectii pe o perioada de 3 ani, pe baza datelor de exploatare curenta rezultate din costurile justificate reflectate in ultimul bilant contabil (anul de baza), a programelor de investitii, contractelor de concesiune sau a oricaror alte angajamente legale, aprobate conform reglementarilor legale in vigoare.
    (3) Proiectiile anuale ale valorii componentelor costurilor de operare pe perioada de fundamentare vor fi aduse in termeni comparabili prin corectarea cu indicele anual estimat al preturilor de consum (ipc) fata de anul de baza.
    (4) Datele de fundamentare vor fi insotite de declaratia de inaintare a propunerii de tarife reglementate, de o scurta nota explicativa privind criteriile de clasificare a costurilor conform metodologiei prezentate, precum si de nominalizarea persoanei imputernicite sa ofere informatii si lamuriri privind propunerile inaintate.
    Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea declaratiei de inaintare a propunerii de tarife reglementate, respectiv a cererii de revizuire/actualizare a acestora, Directia generala inspectie si supraveghere teritoriala a activitatilor miniere si a operatiunilor petroliere (DGISTAMOP) din ANRM va analiza propunerile si datele de fundamentare prezentate si va intocmi un raport de analiza care va fi trimis titularului acordului petrolier de transport, care isi va exprima punctul de vedere privind acceptarea sau contestarea acestuia in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii.
    (2) In cazul contestarii raportului de analiza, DGISTAMOP va organiza, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea contestarii (punctului de vedere), o intalnire de consultari si clarificari cu reprezentantii titularului de acord petrolier de transport. Rezultatele intalnirii vor fi consemnate intr-o minuta semnata de toti cei prezenti.
    Art. 6
    Raportul de analiza, insotit de punctul de vedere si, dupa caz, de minuta prevazute la art. 5, se inainteaza conducerii ANRM care adopta hotararea privind stabilirea sau, dupa caz, revizuirea tarifelor reglementate.
    Art. 7
    Tarifele reglementate, aprobate de conducerea ANRM, intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    (1) ANRM stabileste anual tarifele reglementate de transport pe baza propunerilor si datelor de fundamentare inaintate de titularul acordului petrolier de transport cu cel putin 60 de zile calendaristice anterior datei de intrare in vigoare.
    (2) ANRM poate revizui semestrial tarifele reglementate de transport din proprie initiativa sau la cererea fundamentata a titularului acordului petrolier de transport, daca cel putin unul dintre parametrii datelor de fundamentare considerate la stabilirea acestora sufera, in termeni reali, o variatie mai mare de +/  5% . Cererea de revizuire se inainteaza ANRM cu cel putin 60 de zile calendaristice anterior datei de intrare in vigoare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 71/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 71 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu