Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 69 din 10 februarie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura administrativa de solutionare a contestatiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de inregistrare sau a licentelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 145 din 18 februarie 2004

    In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si (6) si ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare,

    presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura administrativa de solutionare a contestatiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de inregistrare sau a licentelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Presedintele Agentiei Nationale
                         de Control al Exporturilor,
                             Nineta Barbulescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind procedura administrativa de solutionare a contestatiilor referitoare la refuzul de eliberare a certificatului de inregistrare sau a licentelor

    Art. 1
    Contestatiile formulate in conditiile Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, denumita in continuare lege, sunt cai administrative de atac indreptate impotriva refuzului de eliberare a certificatului de inregistrare sau a licentelor.
    Art. 2
    Pentru analizarea contestatiilor referitoare la refuzul eliberarii de catre Agentia Nationala de Control al Exporturilor, denumita in continuare ANCEX, a certificatului de inregistrare sau a licentelor, presedintele ANCEX stabileste prin ordin o comisie formata dintr-un presedinte si cel putin 2 membri.
    Art. 3
    Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
    a) numele sau denumirea contestatorului, sediul ori domiciliul acestuia;
    b) obiectul contestatiei;
    c) aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia.
    Art. 4
    Contestatia trebuie semnata de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila. Dovedirea calitatii de reprezentant al contestatorilor, persoane fizice sau juridice, se face prin imputernicire avocatiala, in cazul avocatilor, sau prin procura autentificata, in cazul persoanelor care nu au calitatea de angajat ori de reprezentant legal al contestatorului. Persoanele care au calitatea de angajat sau de reprezentant legal al contestatorului isi legitimeaza calitatea de reprezentant printr-o delegatie eliberata de contestator, care in cazul persoanelor juridice trebuie sa poarte si stampila, precum si prin acte care sa dovedeasca calitatea de angajat sau de reprezentant legal.
    Art. 5
    (1) Contestatia se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia.
    (2) Termenul de 15 zile se calculeaza pe zile pline, prima si ultima zi a termenului intrand in calculul acestora.
    Art. 6
    (1) Comisia de analizare a contestatiilor stabilita conform art. 2 va analiza, in legatura cu contestatiile primite in termenul legal de 15 zile de la comunicarea refuzului, atat motivele care au condus la refuz, cat si argumentele prezentate in contestatie.
    (2) In situatia in care comisia constata ca termenul legal de exercitare a contestatiei a fost depasit, va respinge contestatia ca tardiva, fara a mai analiza alte elemente ale acesteia.
    Art. 7
    (1) Pentru aprofundarea analizei comisia de analizare a contestatiilor poate sa desfasoare activitati de verificare, documentare si evaluare la sediul solicitantului cererii de eliberare a certificatului de inregistrare, respectiv a licentelor.
    (2) Comisia de analizare a contestatiilor poate suspenda, prin decizie motivata, solutionarea cauzei atunci cand exista indiciile savarsirii unei infractiuni a carei constatare ar avea o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in procedura administrativa reglementata de prezentele norme metodologice.
    (3) Procedura administrativa este reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea.
    Art. 8
    (1) Dupa finalizarea analizei, in termen de 30 de zile, comisia de analizare a contestatiilor va intocmi un proces-verbal cu rezultatele acesteia.
    (2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1) va mentiona cauzele care au stat la baza refuzului eliberarii certificatului de inregistrare sau, dupa caz, a licentelor, argumentele prezentate in contestatie, rezultatele analizei in raport cu acestea, concluziile si propunerea justificata de admitere sau de respingere a contestatiei.
    (3) La procesul-verbal se anexeaza, dupa caz, documente justificative.
    Art. 9
    Procesul-verbal intocmit conform art. 8 se prezinta spre avizare Consiliului pentru avizarea licentierii operatiunilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare, intrunit la nivel de secretar de stat.
    Art. 10
    (1) Pe baza concluziilor si propunerilor din procesul-verbal intocmit conform art. 8 si a avizului Consiliului pentru avizarea licentierii operatiunilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare conform art. 9 se emite ordinul presedintelui ANCEX privind admiterea sau respingerea contestatiei. Ordinul va cuprinde motivele care au stat la baza admiterii sau respingerii contestatiei.
    (2) Din motive ce tin de securitatea nationala, in situatia in care se constata ca refuzul de eliberare a certificatului de inregistrare sau a licentei este intemeiat pe dispozitiile art. 14 alin. (2) lit. c) din lege, motivele care stau la baza ordinului de respingere vor face trimitere numai la acest articol, fara a fi necesare alte amanunte.
    (3) Ordinul emis ca urmare a solutionarii contestatiei este definitiv.
    Art. 11
    (1) Comunicarea ordinului presedintelui ANCEX de admitere sau de respingere a contestatiei se aduce la cunostinta persoanei fizice sau juridice care a depus-o, in termenul legal de 60 de zile de la inregistrarea acesteia. Termenul de solutionare a contestatiei se calculeaza pe zile libere, prima si ultima zi neintrand in calculul termenului.
    (2) Comunicarea conform alin. (1) se face, de regula, direct persoanei fizice sau, dupa caz, persoanei de contact a persoanei juridice, sub semnatura, cu mentionarea datei.
    (3) Comunicarea conform alin. (1) poate fi facuta si prin posta, la sediul sau la domiciliul contestatorului, declarat prin contestatia formulata, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Comunicarea prin posta se considera facuta in termenul prevazut la alin. (1), daca a fost predata recomandat la oficiul postal sau la un serviciu de curierat inainte de indeplinirea termenului.
    (4) In situatia in care contestatorul si-a schimbat sediul sau domiciliul fara a aduce la cunostinta acest lucru comisiei de analizare a contestatiilor, ordinul presedintelui privind solutionarea contestatiei se va afisa la sediul ANCEX, intocmindu-se un proces-verbal in acest scop.
    Art. 12
    Ordinul presedintelui ANCEX privind admiterea sau respingerea contestatiei poate fi atacat la instantele de contencios administrativ competente, potrivit legii. Termenul de sesizare a instantei competente curge de la data comunicarii ordinului sau de la data afisarii constatata prin procesul verbal intocmit in acest scop in cazul situatiei prevazute la art. 11 alin. (4).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 69/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 69 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu