Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 359/671/137 din  7 august 2002

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 359 din 7 august 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 671 din 13 septembrie 2002
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 137 din 19 noiembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  6 ianuarie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 150.218 din 8 iulie 2002, intocmit de Directia de industrie alimentara, standarde, marci si licente,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin oficiile judetene pentru protectia consumatorilor si al municipiului Bucuresti, vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii.

                  Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                  Ilie Sarbu

                  Ministrul sanatatii si familiei,
                  Daniela Bartos

                  Presedintele Autoritatii Nationale
                  pentru Protectia Consumatorilor,
                  Rovana Plumb,
                  secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera la conditiile privind natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume destinate comercializarii pentru consum uman.
    Art. 2
    Produsele mentionate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in prezentele norme. Aceleasi conditii se aplica si in cazul produselor oferite cu titlu gratuit de catre agentii economici, asociatii sau fundatii.

    CAP. 2
    Definitii, continut, calitate

    Art. 3
    (1) In sensul prezentelor norme, sucurile de legume, in care este inclus si sucul de tomate, sunt produse obtinute din legume proaspete, sanatoase si coapte, nefermentate, prin zdrobire si strecurare; acestea pot fi pasteurizate sau sterilizate si ambalate in recipiente inchise ermetic.
    (2) Sucurile de legume pot fi simple sau cu adaos de: sare, zahar, miere, suc de fructe, condimente, plante aromatice si extracte naturale cu rol de aromatizare.
    (3) Sucurile de legume pot fi fabricate dintr-o singura specie de legume sau din amestecuri de legume.
    (4) Sucul de tomate este produsul obtinut prin zdrobirea si strecurarea tomatelor proaspete, sanatoase, intregi, ajunse la maturitate industriala, de culoare rosie intensa, fara semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli.
    (5) Aditivii alimentari utilizati la fabricarea sucurilor de legume sunt numai cei permisi de legislatia in vigoare.
    Art. 4
    Ingredientele, respectiv materiile prime si auxiliare utilizate la fabricarea sucurilor de legume, trebuie sa corespunda urmatoarelor definitii si descrieri:
    1. Legumele sunt produse proaspete, sanatoase si coapte, nefermentate, intregi, fara lovituri mecanice, neatacate de boli, curate, de culoare, marime si forma specifice soiului, recoltate la stadiul de maturitate industriala, cu un continut ridicat in substante nutritive.
    2. Apa utilizata in scopuri tehnologice - spalare, pasteurizare, sterilizare - trebuie sa corespunda normelor sanitare si conditiilor tehnice de calitate impuse de normativele in vigoare referitoare la apa potabila.
    3. Sarea folosita trebuie sa fie de uz alimentar si sa cuprinda conditiile de calitate impuse de reglementarile in vigoare.
    4. Zaharul si mierea utilizate trebuie sa corespunda normativelor tehnice de calitate in vigoare pe produs.
    5. Condimentele, plantele aromatice si extractele naturale cu rol de aromatizare utilizate trebuie sa corespunda normativelor tehnice de calitate in vigoare pe produs.
    6. Sucul de fructe folosit trebuie sa corespunda normativelor tehnice de calitate in vigoare pe produs.
    7. Aditivii alimentari folositi vor corespunde cerintelor de puritate cerute de reglementarile in vigoare.
    Art. 5
    (1) La fabricarea sucurilor de legume nu este permisa adaugarea colorantilor si a substantelor conservante.
    (2) Nu este permisa fabricarea sucului de tomate prin diluarea pastei de tomate.
    (3) La fabricarea sucurilor de legume nu sunt admise urmatoarele operatii:
    a) diluarea sucurilor de legume;
    b) diluarea concentratelor de sucuri de legume, inclusiv de rosii, in vederea reconstituirii sucului din care provin; se excepteaza cazurile in care diluarea este solicitata si se face in prezenta consumatorului;
    c) adaosul de alcool, in orice proportie, sucului de legume.
    Art. 6
    Este admisa adaugarea de sare si/sau zahar la sucul de tomate numai cu acordul beneficiarului.
    Art. 7
    Proprietatile organoleptice si caracteristicile fizico-chimice pe care trebuie sa le indeplineasca sucurile de legume sunt redate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme.
    Art. 8
    Proprietatile microbiologice, continutul de metale grele si pesticide din sucurile de legume trebuie sa se incadreze in limitele stabilite de normele sanitare in vigoare.
    Art. 9
    Metodele de analiza utilizate pentru verificarea caracteristicilor prevazute la art. 8 trebuie sa corespunda prevederilor urmatoarelor standarde:
    1. proprietati microbiologice conform STAS 8924-86 - Conserve alimentare in recipiente inchise ermetic. Analiza microbiologica;
    2. continutul de pesticide conform:
    a) STAS 12497-86 - Produse de legume si fructe; determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate;
    b) STAS 12905-90 - Produse de legume si fructe; determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice;
    3. continutul de metale grele, conform:
    a) STAS 5954/1-86 - Produse de legume si fructe; mineralizarea probelor in vederea determinarii metalelor;
    b) STAS 7118-79 - Determinarea arsenului;
    c) STAS 5955-86 - Determinarea plumbului;
    d) STAS 7852-80 - Determinarea cadmiului;
    e) STAS 5954/2-77 - Determinarea cuprului;
    f) STAS 7119-91 - Determinarea staniului.
    Art. 10
    Determinarea continutului de substanta uscata solubila la sucul de tomate cu sare sau cu sare si zahar se face conform calculului prezentat in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentele norme.

    CAP. 3
    Ambalare, marcare, depozitare, transport

    Art. 11
    (1) Sucurile de legume se ambaleaza in recipiente de diferite capacitati, cu posibilitati de inchidere ermetica, confectionate din materiale pentru produse alimentare, avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    (2) Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produselor, sa fie curate, uscate si in stare buna. Ambalajele folosite sunt: lazi din lemn, carton, folie termocontractibila sau alte ambalaje stabilite prin contract.
    Art. 12
    (1) Marcarea si etichetarea sucurilor de legume trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii produsului.
    (2) Elementele suplimentare de etichetare a sucurilor de legume sunt urmatoarele:
    a) denumirea "suc" trebuie sa fie urmata de indicarea speciei de legume din care provine; in cazul amestecului de sucuri provenite de la legume de specii diferite, denumirea sub care se vinde produsul se inscrie cu caractere identice si va contine enumerarea legumelor acestora in ordinea descrescatoare a ponderii in amestec;
    b) in cazul amestecurilor de sucuri de legume denumirea sub care se vinde produsul poate fi inlocuita de expresia "cocteil de suc de legume", care va fi urmata de enumerarea legumelor in ordinea descrescatoare a ponderii acestora in amestec;
    c) in ceea ce priveste denumirea "suc de rosii cocteil", aceasta nu poate fi utilizata decat pentru produsul suc de rosii la care s-au adaugat condimente si extracte aromatizante;
    d) denumirea sub care se vinde produsul poate fi insotita de unul dintre calificativele "proaspat", "pur", "sarat", inscrise cu caractere identice, astfel:
    - "proaspat", daca sucul nu a suferit nici un tratament fizic sau de stabilizare, in special filtrare, limpezire, pasteurizare, sterilizare;
    - "pur", daca sucul nu a suferit adaosul nici unui produs, chiar daca acesta este autorizat;
    - "sarat", daca sucului de legume i s-a adaugat sare, cu conditia ca acest calificativ sa fie urmat de indicarea cantitatii de sare adaugate, exprimata in grame/litru, atunci cand aceasta cantitate este mai mare de 1 gram/litru;
    e) in cazul in care sucul de legume sau amestecul de sucuri de legume contine ingredientele mentionate la art. 3 alin. (2), denumirea sub care se vinde produsul se completeaza cu numele ingredientului utilizat.
    Art. 13
    Adaosul de sare si/sau zahar, dupa caz, va fi inscris vizibil, in acelasi camp vizual cu denumirea produsului.
    Art. 14
    Depozitarea sucurilor de legume se face in incaperi curate, uscate, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de 4 - 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 75% .
    Art. 15
    Transportul trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau inghetului.
    Art. 16
    Fiecare transport trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste provenienta produselor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Data durabilitatii minimale este stabilita de producator.

    ANEXA 1
    la norme

                        PROPRIETATI ORGANOLEPTICE
                         ale sucurilor de legume

________________________________________________________________________________
Caracteristici                           Conditii de admisibilitate
________________________________________________________________________________
Aspectul recipientului:
- exterior              - curat, ermetic inchis, cu capacul nebombat, neruginit,
                          cu eticheta curata, vizibil imprimata cu toate
                          elementele de identificare, lipita simetric in plan pe
                          recipient; la cutia metalica se admit usoare deformari
                          la corp, dar nu la falt;
- interior              - curat; capacul si cutia metalica fara pete de rugina
                          sau exfolieri ale peliculei protectoare
Aspectul continutului   - lichid omogen cu particule fine de pulpa in suspensie,
                          cu o usoara tendinta de separare prin sedimentare; nu
                          este admisa prezenta semintelor, fragmentelor de
                          seminte, fragmentelor de coji, a partilor verzi, a
                          particulelor negre
Consistenta             - fluida, normala, de lichid in amestec cu pulpa
Culoarea                - specifica componentelor utilizate; la sucul de tomate
                          culoarea este rosie sau rosie-portocalie,
                          caracteristica soiului de tomate
Gustul si mirosul       - placut, bine exprimat, caracteristic componentelor; nu
                          sunt admise gustul si mirosul straine, de fermentare,
                          mucegai etc.
Corpuri straine         - nu se admit
________________________________________________________________________________

    Examenul organoleptic se efectueaza in conformitate cu prevederile SR 1754 - 94.

    ANEXA 2
    la norme

                         CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
                            ale sucurilor de legume

________________________________________________________________________________
               Caracteristici                     Conditii de    Metoda analizei
                                                  admisibilitate
________________________________________________________________________________
Substanta uscata solubila (exclusiv adaosul de        6,0         STAS 5956/71
sare sau de zahar), % grade refractometrice, la
20 grade C, minim
- pentru suc cu adaos de suc de fructe, % minim       8,0
Aciditate totala, exprimata in acid malic,           10,0         STAS 5952/79
raportata la substanta uscata solubila, % maxim
Aciditate volatila, exprimata in acid acetic,         0,6         STAS 5952/79
raportata la substanta uscata solubila, % maxim
Clorura de sodiu, % maxim                             1,0         STAS 5953/85
Impuritati minerale insolubile, raportate la          0,015       STAS 5959/70
substanta uscata solubila, % maxim
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3
    la norme

    A. Determinarea continutului de substanta uscata solubila la sucul de tomate cu adaos de sare:
    Substanta uscata solubila = S1 - 1,2 (C - 1),
    in care:
    S1 - continutul de substanta uscata solubila, in procente, corespunzator gradelor citite la refractometru, cu corectia de temperatura pentru 20 grade C;
    C - continutul total de clorura de sodiu, in procente, determinat conform STAS 5953/85;
    1 - continutul mediu de clorura de sodiu din tomate, in procente;
    1,2 - grade refractometrice corespunzatoare unui procent de clorura de sodiu.

    B. Determinarea continutului de substanta uscata solubila la sucul de tomate cu adaos de sare si zahar:
    Substanta uscata solubila = S1 - 1,2 (C - 1) - (Z - 2),
    in care:
    S1, C, 1 si 1,2 au aceeasi semnificatie ca la lit. A;
    Z - continutul total de zahar, in procente;
    2 - continutul mediu de zahar din tomate, in procente.
    Continutul total de zahar se determina conform SR 3063-94.

    C. Raportarea la substanta uscata solubila a rezultatelor determinarilor pentru aciditatea totala volatila si impuritatile minerale se face dupa urmatoarea formula:

            100
    R = R1 -----,
             S

    in care:
    R - rezultatul determinarilor raportat la substanta uscata solubila, in procente;
    R1   rezultatul determinarii raportat la produsul ca atare, in procente;
    S   continutul de substanta uscata solubila (exclusiv adaosul de sare si/sau zahar), in procente.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 671/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 671 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu