Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 359/671/137 din  7 august 2002

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 359 din 7 august 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 671 din 13 septembrie 2002
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 137 din 19 noiembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1 din  6 ianuarie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 150.218 din 8 iulie 2002, intocmit de Directia de industrie alimentara, standarde, marci si licente,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin oficiile judetene pentru protectia consumatorilor si al municipiului Bucuresti, vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii.

                  Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                  Ilie Sarbu

                  Ministrul sanatatii si familiei,
                  Daniela Bartos

                  Presedintele Autoritatii Nationale
                  pentru Protectia Consumatorilor,
                  Rovana Plumb,
                  secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera la conditiile privind natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea sucurilor de legume destinate comercializarii pentru consum uman.
    Art. 2
    Produsele mentionate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in prezentele norme. Aceleasi conditii se aplica si in cazul produselor oferite cu titlu gratuit de catre agentii economici, asociatii sau fundatii.

    CAP. 2
    Definitii, continut, calitate

    Art. 3
    (1) In sensul prezentelor norme, sucurile de legume, in care este inclus si sucul de tomate, sunt produse obtinute din legume proaspete, sanatoase si coapte, nefermentate, prin zdrobire si strecurare; acestea pot fi pasteurizate sau sterilizate si ambalate in recipiente inchise ermetic.
    (2) Sucurile de legume pot fi simple sau cu adaos de: sare, zahar, miere, suc de fructe, condimente, plante aromatice si extracte naturale cu rol de aromatizare.
    (3) Sucurile de legume pot fi fabricate dintr-o singura specie de legume sau din amestecuri de legume.
    (4) Sucul de tomate este produsul obtinut prin zdrobirea si strecurarea tomatelor proaspete, sanatoase, intregi, ajunse la maturitate industriala, de culoare rosie intensa, fara semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli.
    (5) Aditivii alimentari utilizati la fabricarea sucurilor de legume sunt numai cei permisi de legislatia in vigoare.
    Art. 4
    Ingredientele, respectiv materiile prime si auxiliare utilizate la fabricarea sucurilor de legume, trebuie sa corespunda urmatoarelor definitii si descrieri:
    1. Legumele sunt produse proaspete, sanatoase si coapte, nefermentate, intregi, fara lovituri mecanice, neatacate de boli, curate, de culoare, marime si forma specifice soiului, recoltate la stadiul de maturitate industriala, cu un continut ridicat in substante nutritive.
    2. Apa utilizata in scopuri tehnologice - spalare, pasteurizare, sterilizare - trebuie sa corespunda normelor sanitare si conditiilor tehnice de calitate impuse de normativele in vigoare referitoare la apa potabila.
    3. Sarea folosita trebuie sa fie de uz alimentar si sa cuprinda conditiile de calitate impuse de reglementarile in vigoare.
    4. Zaharul si mierea utilizate trebuie sa corespunda normativelor tehnice de calitate in vigoare pe produs.
    5. Condimentele, plantele aromatice si extractele naturale cu rol de aromatizare utilizate trebuie sa corespunda normativelor tehnice de calitate in vigoare pe produs.
    6. Sucul de fructe folosit trebuie sa corespunda normativelor tehnice de calitate in vigoare pe produs.
    7. Aditivii alimentari folositi vor corespunde cerintelor de puritate cerute de reglementarile in vigoare.
    Art. 5
    (1) La fabricarea sucurilor de legume nu este permisa adaugarea colorantilor si a substantelor conservante.
    (2) Nu este permisa fabricarea sucului de tomate prin diluarea pastei de tomate.
    (3) La fabricarea sucurilor de legume nu sunt admise urmatoarele operatii:
    a) diluarea sucurilor de legume;
    b) diluarea concentratelor de sucuri de legume, inclusiv de rosii, in vederea reconstituirii sucului din care provin; se excepteaza cazurile in care diluarea este solicitata si se face in prezenta consumatorului;
    c) adaosul de alcool, in orice proportie, sucului de legume.
    Art. 6
    Este admisa adaugarea de sare si/sau zahar la sucul de tomate numai cu acordul beneficiarului.
    Art. 7
    Proprietatile organoleptice si caracteristicile fizico-chimice pe care trebuie sa le indeplineasca sucurile de legume sunt redate in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentele norme.
    Art. 8
    Proprietatile microbiologice, continutul de metale grele si pesticide din sucurile de legume trebuie sa se incadreze in limitele stabilite de normele sanitare in vigoare.
    Art. 9
    Metodele de analiza utilizate pentru verificarea caracteristicilor prevazute la art. 8 trebuie sa corespunda prevederilor urmatoarelor standarde:
    1. proprietati microbiologice conform STAS 8924-86 - Conserve alimentare in recipiente inchise ermetic. Analiza microbiologica;
    2. continutul de pesticide conform:
    a) STAS 12497-86 - Produse de legume si fructe; determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate;
    b) STAS 12905-90 - Produse de legume si fructe; determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice;
    3. continutul de metale grele, conform:
    a) STAS 5954/1-86 - Produse de legume si fructe; mineralizarea probelor in vederea determinarii metalelor;
    b) STAS 7118-79 - Determinarea arsenului;
    c) STAS 5955-86 - Determinarea plumbului;
    d) STAS 7852-80 - Determinarea cadmiului;
    e) STAS 5954/2-77 - Determinarea cuprului;
    f) STAS 7119-91 - Determinarea staniului.
    Art. 10
    Determinarea continutului de substanta uscata solubila la sucul de tomate cu sare sau cu sare si zahar se face conform calculului prezentat in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentele norme.

    CAP. 3
    Ambalare, marcare, depozitare, transport

    Art. 11
    (1) Sucurile de legume se ambaleaza in recipiente de diferite capacitati, cu posibilitati de inchidere ermetica, confectionate din materiale pentru produse alimentare, avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    (2) Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produselor, sa fie curate, uscate si in stare buna. Ambalajele folosite sunt: lazi din lemn, carton, folie termocontractibila sau alte ambalaje stabilite prin contract.
    Art. 12
    (1) Marcarea si etichetarea sucurilor de legume trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii produsului.
    (2) Elementele suplimentare de etichetare a sucurilor de legume sunt urmatoarele:
    a) denumirea "suc" trebuie sa fie urmata de indicarea speciei de legume din care provine; in cazul amestecului de sucuri provenite de la legume de specii diferite, denumirea sub care se vinde produsul se inscrie cu caractere identice si va contine enumerarea legumelor acestora in ordinea descrescatoare a ponderii in amestec;
    b) in cazul amestecurilor de sucuri de legume denumirea sub care se vinde produsul poate fi inlocuita de expresia "cocteil de suc de legume", care va fi urmata de enumerarea legumelor in ordinea descrescatoare a ponderii acestora in amestec;
    c) in ceea ce priveste denumirea "suc de rosii cocteil", aceasta nu poate fi utilizata decat pentru produsul suc de rosii la care s-au adaugat condimente si extracte aromatizante;
    d) denumirea sub care se vinde produsul poate fi insotita de unul dintre calificativele "proaspat", "pur", "sarat", inscrise cu caractere identice, astfel:
    - "proaspat", daca sucul nu a suferit nici un tratament fizic sau de stabilizare, in special filtrare, limpezire, pasteurizare, sterilizare;
    - "pur", daca sucul nu a suferit adaosul nici unui produs, chiar daca acesta este autorizat;
    - "sarat", daca sucului de legume i s-a adaugat sare, cu conditia ca acest calificativ sa fie urmat de indicarea cantitatii de sare adaugate, exprimata in grame/litru, atunci cand aceasta cantitate este mai mare de 1 gram/litru;
    e) in cazul in care sucul de legume sau amestecul de sucuri de legume contine ingredientele mentionate la art. 3 alin. (2), denumirea sub care se vinde produsul se completeaza cu numele ingredientului utilizat.
    Art. 13
    Adaosul de sare si/sau zahar, dupa caz, va fi inscris vizibil, in acelasi camp vizual cu denumirea produsului.
    Art. 14
    Depozitarea sucurilor de legume se face in incaperi curate, uscate, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de 4 - 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 75% .
    Art. 15
    Transportul trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau inghetului.
    Art. 16
    Fiecare transport trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste provenienta produselor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Data durabilitatii minimale este stabilita de producator.

    ANEXA 1
    la norme

                        PROPRIETATI ORGANOLEPTICE
                         ale sucurilor de legume

________________________________________________________________________________
Caracteristici                           Conditii de admisibilitate
________________________________________________________________________________
Aspectul recipientului:
- exterior              - curat, ermetic inchis, cu capacul nebombat, neruginit,
                          cu eticheta curata, vizibil imprimata cu toate
                          elementele de identificare, lipita simetric in plan pe
                          recipient; la cutia metalica se admit usoare deformari
                          la corp, dar nu la falt;
- interior              - curat; capacul si cutia metalica fara pete de rugina
                          sau exfolieri ale peliculei protectoare
Aspectul continutului   - lichid omogen cu particule fine de pulpa in suspensie,
                          cu o usoara tendinta de separare prin sedimentare; nu
                          este admisa prezenta semintelor, fragmentelor de
                          seminte, fragmentelor de coji, a partilor verzi, a
                          particulelor negre
Consistenta             - fluida, normala, de lichid in amestec cu pulpa
Culoarea                - specifica componentelor utilizate; la sucul de tomate
                          culoarea este rosie sau rosie-portocalie,
                          caracteristica soiului de tomate
Gustul si mirosul       - placut, bine exprimat, caracteristic componentelor; nu
                          sunt admise gustul si mirosul straine, de fermentare,
                          mucegai etc.
Corpuri straine         - nu se admit
________________________________________________________________________________

    Examenul organoleptic se efectueaza in conformitate cu prevederile SR 1754 - 94.

    ANEXA 2
    la norme

                         CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
                            ale sucurilor de legume

________________________________________________________________________________
               Caracteristici                     Conditii de    Metoda analizei
                                                  admisibilitate
________________________________________________________________________________
Substanta uscata solubila (exclusiv adaosul de        6,0         STAS 5956/71
sare sau de zahar), % grade refractometrice, la
20 grade C, minim
- pentru suc cu adaos de suc de fructe, % minim       8,0
Aciditate totala, exprimata in acid malic,           10,0         STAS 5952/79
raportata la substanta uscata solubila, % maxim
Aciditate volatila, exprimata in acid acetic,         0,6         STAS 5952/79
raportata la substanta uscata solubila, % maxim
Clorura de sodiu, % maxim                             1,0         STAS 5953/85
Impuritati minerale insolubile, raportate la          0,015       STAS 5959/70
substanta uscata solubila, % maxim
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3
    la norme

    A. Determinarea continutului de substanta uscata solubila la sucul de tomate cu adaos de sare:
    Substanta uscata solubila = S1 - 1,2 (C - 1),
    in care:
    S1 - continutul de substanta uscata solubila, in procente, corespunzator gradelor citite la refractometru, cu corectia de temperatura pentru 20 grade C;
    C - continutul total de clorura de sodiu, in procente, determinat conform STAS 5953/85;
    1 - continutul mediu de clorura de sodiu din tomate, in procente;
    1,2 - grade refractometrice corespunzatoare unui procent de clorura de sodiu.

    B. Determinarea continutului de substanta uscata solubila la sucul de tomate cu adaos de sare si zahar:
    Substanta uscata solubila = S1 - 1,2 (C - 1) - (Z - 2),
    in care:
    S1, C, 1 si 1,2 au aceeasi semnificatie ca la lit. A;
    Z - continutul total de zahar, in procente;
    2 - continutul mediu de zahar din tomate, in procente.
    Continutul total de zahar se determina conform SR 3063-94.

    C. Raportarea la substanta uscata solubila a rezultatelor determinarilor pentru aciditatea totala volatila si impuritatile minerale se face dupa urmatoarea formula:

            100
    R = R1 -----,
             S

    in care:
    R - rezultatul determinarilor raportat la substanta uscata solubila, in procente;
    R1   rezultatul determinarii raportat la produsul ca atare, in procente;
    S   continutul de substanta uscata solubila (exclusiv adaosul de sare si/sau zahar), in procente.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 671/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 671 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu