Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.6687 din 20.12.2011

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 103 din 08 februarie 2012SmartCity1

În baza Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.483/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior,în temeiul art. 19 şi 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi al art. 5 şi 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 şi 617 bis din 31 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1, poziţia 3 „Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu» din Bucureşti“, la numărul curent 1 „Facultatea de Urbanism“, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programului de studii universitare de master „Proiectare urbană“ se modifică după cum urmează: 3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU“ DIN BUCUREŞTI
Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
1 Facultatea de Urbanism Urbanism Proiectare urbană IF 120 50

2. La anexa nr. 1, poziţia 5 „Universitatea din Bucureşti“, la numărul curent 2 „Facultatea de Biologie“, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de master „Biotehnologie microbiană şi genetică“ se modifică după cum urmează: 5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
2 Facultatea de Biologie Biologie Biotehnologie microbiană şi genetică IF 120 40

3. La anexa nr. 1, poziţia 5 „Universitatea din Bucureşti“, la numărul curent 4 „Facultatea de Drept“, denumirea programului de studii universitare de master „Drept comunitar“ se modifică după cum urmează: 5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
4 Facultatea de Drept Drept Dreptul Uniunii Europene IF 60 50

4. La anexa nr. 1, poziţia 5, „Universitatea din Bucureşti“, la numărul curent 4 „Facultatea de Drept“, denumirea programului de studii universitare de master „Drept şi politici publice europene“ se modifică după cum urmează: 5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
4 Facultatea de Drept Drept Drept şi politici publice IF 60 50

5. La anexa nr. 1, poziţia 9 „Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti“, la numărul curent 2 „Facultatea de Arte Decorative şi Design“ se elimină programul de studii universitare de master „Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic“, care se introduce la numărul curent 3 „Facultatea de Istoria şi Teoria Artei“, după cum urmează: 9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
3 Facultatea de Istoria şi Teoria Artei Arte vizuale Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic IF 120 6

6. La anexa nr. 1, poziţia 15 „Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău“, la numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie“, numărul de credite de la programul de studii universitare de master „Managementul protecţiei mediului în industrie“ se modifică după cum urmează: 15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
1 Facultatea de Inginerie Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în industrie IF 120 25

7. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov“, la numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică“ se elimină programul de studii universitare de master „Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice“, care se introduce la numărul curent 8 „Facultatea de Alimentaţie şi Turism“, după cum urmează: 17. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAŞOV

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
8 Facultatea de Alimentaţie şi Turism Inginerie mecanică Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice IF 120 50

8. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov“, la numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică“ se elimină programul de studii universitare de master „Informatica mediilor virtuale“, care se introduce la numărul curent 4 „Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor“, după cum urmează: 17. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAŞOV

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
4 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Mecatronică şi robotică Informatica mediilor virtuale IF 120 30

9. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov“, la numărul curent 1 „Facultatea de Inginerie Mecanică“ se elimină programul de studii universitare de master „Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină“, care se introduce la numărul curent 18 „Facultatea de Design de Produs şi Mediu“, după cum urmează: 17. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAŞOV

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
18 Facultatea de Design de Produs şi Mediu Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină IF 120 50

10. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov“, la numărul curent 11 „Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei“ se elimină programul de studii universitare de master „Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie“ şi se înlocuieşte cu programele de studii universitare de master: „Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională“ şi „Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane“, cu următorul cuprins: 17. UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
11 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Psihologie Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională IF 120 25
Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane IF 120 25

11. La anexa nr. 1, poziţia 17 „Universitatea «Transilvania» din Braşov“, la numărul curent 11 „Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei“, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de master „Resurse umane în educaţie. Formare şi management“ se modifică după cum urmează: 17. UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA“ DIN BRAŞOV

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
11 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Resurse umane în educaţie. Formare şi management IF 120 50

12. La anexa nr. 1, poziţia 28 „Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi“, la numărul curent 4 „Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu“, denumirea programului de studii universitare de master „Calitatea mediului şi dezvoltarea durabilă“ se modifică după cum urmează: 28. UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAŢI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
4 Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa Materialelor şi Mediu Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă IF 120 40

13. La anexa nr. 2, poziţia 2 „Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti“, la numărul curent 2 „Facultatea de Ştiinţe Economice“, denumirea programului de studii universitare de master „Fiscalitate, politici financiare şi managementul performanţei“ se modifică după cum urmează: 2. UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
2 Facultatea de Ştiinţe Economice Finanţe Fiscalitate şi politici financiare IF 120 50

14. La anexa nr. 2, poziţia 2 „Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti“, la numărul curent 4 „Facultatea de Informatică“, denumirea programului de studii universitare de master „Securitatea sistemelor informatice şi reţelelor informaţionale“ se modifică după cum urmează: 2. UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
4 Facultatea de Informatică Informatică Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale IF 120 50

15. La anexa nr. 2, poziţia 2 „Universitatea «Titu Maiorescu» din Bucureşti“, la numărul curent 5 „Facultatea de Medicină“, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la programul de studii universitare de master „Medicină de dezastru“ se modifică după cum urmează: 2. UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU“ DIN BUCUREŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii universitare (locaţia geografică de desfăşurare1 şi limba de predare2) Forma de învăţământ3 Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi
5 Facultatea de Medicină Sănătate Medicină de dezastru IF 120 25

Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru FuneriuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6687/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6687 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu