Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 62 din  8 iulie 2005

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale caror costuri sunt suportate de catre proprietarii animalelor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 716 din  8 august 2005


SmartCity3


    Vazand Referatul de aprobare nr. 33.037 din 29 iunie 2005, intocmit de Directia generala sanitara veterinara,
    avand in vedere prevederile art. 6^6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale caror costuri sunt suportate de catre proprietarii animalelor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
                         si pentru Siguranta Alimentelor,
                                   Razvan Tiru

    ANEXA 1

                            NORMA SANITARA VETERINARA
privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale caror costuri sunt suportate de catre proprietarii animalelor

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    Actiunile sanitare veterinare prevazute de prezenta norma sanitara veterinara sunt obligatorii pentru toti proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice.
    Art. 2
    (1) Actiunile sanitare veterinare prevazute de prezenta norma sanitara veterinara se efectueaza de catre medicii veterinari de libera practica pentru animalele proprietate a persoanelor fizice si pentru animalele proprietate a persoanelor juridice care nu detin personal veterinar propriu in baza contractului de concesiune.
    (2) Pentru unitatile de crestere a porcinelor cu circuit inchis, proprietate a persoanelor juridice, din ratiuni de biosecuritate, actiunile sanitare veterinare prevazute de prezenta norma sanitara veterinara se vor efectua de catre medici veterinari de libera practica organizati conform legii.
    Art. 3
    Medicii veterinari de libera practica, precum si medicii veterinari organizati conform legii, care efectueaza actiunile sanitare veterinare prevazute de prezenta norma sanitara veterinara, vor raporta lunar medicilor veterinari oficiali actiunile efectuate, produsele utilizate si documentele intocmite in sustinerea realizarii acestora.
    Art. 4
    Toate persoanele juridice detinatoare de animale vor respecta intocmai programul anual al actiunilor sanitare veterinare prevazute de prezenta norma sanitara veterinara, intocmit de catre medicul veterinar oficial si aprobat de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    In conditiile modificarii situatiei epidemiologice, cu acordul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pot fi efectuate si alte actiuni sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice.
    Art. 6
    Actiunile sanitare veterinare obligatorii, precum si actiunile de supraveghere sanitara veterinara a animalelor vii destinate exportului sau provenite din import, prevazute in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, se efectueaza de medicii veterinari potrivit competentelor stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
    Art. 7
    Pentru asigurarea trasabilitatii animalelor, medicii veterinari oficiali elibereaza certificatele veterinare de export in baza rezultatelor examenelor de laborator efectuate pentru animalele destinate exportului din exploatatii de origine, ferme de carantina pentru exportul de animale asimilate ca centre de colectare, toate aprobate sanitar-veterinar pentru exportul de animale, numai daca animalele sunt individualizate.
    Art. 8
    Modelele certificatelor pentru exportul de animale vii sunt in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, aprobate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor in functie de cerintele sanitare veterinare ale autoritatii veterinare centrale a tarii de destinatie.
    Art. 9
    Testele obligatorii in baza carora se certifica exportul de animale vii se executa in laboratoare sanitare veterinare judetene de stat aprobate, inclusiv laboratorul national de referinta si in alte laboratoare agreate de autoritatea sanitara veterinara a tarii de destinatie.
    Art. 10
    Costurile pentru efectuarea actiunilor sanitare veterinare prevazute in prezenta norma sanitara veterinara sunt suportate de agentii economici persoane fizice si juridice.

    CAP. 2
    Actiuni sanitare veterinare de supraveghere obligatorii

    ACTIUNI VETERINARE DE SUPRAVEGHERE A BOLILOR

    I. Salmoneloze specifice pasarilor (produse de Salmonella imobile)
    1. La gaini se efectueaza control serologic si examen bacteriologic dupa cum urmeaza:
    1.1. in unitati indemne:
    a) se recolteaza un numar de probe pentru a detecta cu o posibilitate de 95% o proba pozitiva, daca infectia este prezenta in efectiv la un nivel de 5% sau mai mare.
    Probele se recolteaza randomizat de la puii de o zi, cu 3 saptamani inainte de transfer, iar daca nu sunt transferate direct, se efectueaza o recoltare suplimentara inaintea acestui transport.
    In fermele de reproductie si statiile de incubatie se recolteaza probe de la:
    - puii destinati reproductiei (din adaposturi);
    - adulte ouatoare (din statia de incubat).
    Se recolteaza probe de cadavre, meconiu din cutii (pui de o zi), meconiu pui morti in ou sau in afara oului, asternut apa din adapatori si pulberi din adapost, incubator.
    La loturile ouatoare recoltarile se efectueaza lunar pe toata perioada ouatului;
    b) control serologic trimestrial prin reactia de aglutinare cu sange integral (RASI) la 100% din efectivele de linii pure si bunici;
    c) control serologic la 25% din efectivele de reproductie la transfer (16 - 24 de saptamani), la 36 si la 50 de saptamani;
    d) control serologic la 1% din efectivele de pui broileri la varsta de 30 de zile;
    e) control serologic o data la 4 luni la 1% din efectivele de gaini ouatoare.
    2. La curci:
    2.1. control serologic prin RASI si/sau reactia de seroaglutinare lenta (RSAL) la 10% din efectivul de linii pure si bunici la varsta de 8, 12, 16 si 20 de saptamani;
    2.2. control serologic prin RASI si/sau RSAL la 10% din efectiv la formarea familiilor si la intrarea in ouat (28 - 30 de saptamani);
    2.3. control bacteriologic saptamanal pe pasari bolnave, cadavre si probe din statiile de incubatie.
    3. La fazani:
    3.1. control serologic prin RASI la 100% din efectivul matca inainte de formarea familiei si inainte de intrarea in ouat;
    3.2. control bacteriologic saptamanal pe pasari bolnave, cadavre si probe din statiile de incubatie.
    4. La bibilici:
    4.1. control serologic trimestrial prin RASI la 100% linii pure si bunici;
    4.2. control serologic la 25% din fiecare lot, din efectivul de parinti, inainte de a intra in ouat;
    4.3. control bacteriologic saptamanal pe pasari bolnave, cadavre si probe din statiile de incubatie.
    5. La porumbei:
    - examen bacteriologic in caz de suspiciune sau cand se inregistreaza mortalitate crescuta.
    Probele pozitive prin RASI se examineaza obligatoriu prin RSAL la laboratorul veterinar de stat judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala. In cazul izolarii unor tulpini de Salmonella imobile, acestea se trimit obligatoriu pentru tipizare la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala.
    Pasarile cu reactie pozitiva la RSAL se elimina obligatoriu din efectiv.

    II. Morva
    Toti caii taiati pentru consum uman vor fi testati prin reactia de fixare a complementului (RFC) cu 10 zile inainte de taiere.

    CAP. 3
    Actiuni veterinare de profilaxie specifica

    A. ACTIUNI VETERINARE DE PROFILAXIE SPECIFICA

    I. Pesta porcina clasica
    Actiunile veterinare de profilaxie specifica se executa optional la porcinele din exploatatiile cu activitate de reproductie, aprobate sanitar-veterinar, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.026/2003 privind strategia de renuntare la vaccinarea contra pestei porcine clasice in Romania, vaccinarea facandu-se pe fluxul tehnologic dupa cum urmeaza:
    1. la purceii in varsta de 60 - 120 zile;
    2. la vieri, scroafe si porci la ingrasat, de doua ori pe an, in trimestrele I si III.
    Vaccinarea se executa cu personal de specialitate, unitatea suportand costurile vaccinului.
    Vaccinarile se efectueaza numai cu aprobarea autoritatii sanitare veterinare teritoriale.
    Pentru testarea titrului de anticorpi si stabilirea statusului de imunitate se recolteaza probe pentru examenul serologic conform prevederilor legislatiei in vigoare.
    Este interzisa vaccinarea tuturor porcinelor din exploatatiile individuale din fermele pentru ingrasare si fermele neaprobate sanitar-veterinar.

    II. Boala Aujeszky:
    a) se efectueaza vaccinari in ferme de selectie si in ferme care livreaza animale de reproductie la:
    1. vieri si scroafe;
    2. tineret;
    b) ultima vaccinare se va efectua cu cel putin 14 zile inainte de livrare pentru animalele destinate reproductiei.

    III. Rinopneumonia ecvina
    Vaccinarea preventiva a armasarilor pepinieri si a iepelor gestante peste luna a V-a din herghelii se efectueaza cu rapel, conform schemei recomandate de producator.

    IV. Bronsita infectioasa aviara:
    a) se efectueaza vaccinari pe flux tehnologic la gaini - linii pure, bunici si parinti de reproductie, rase grele, usoare si hibrizi oua pentru consum, conform schemelor stabilite de firma producatoare de vaccin;
    b) la puii de carne vaccinarile se efectueaza in functie de situatia epidemiologica;
    c) se utilizeaza vaccinuri vii si vaccinuri inactivate, omologate si inregistrate in Romania;
    d) in unitatile unde se practica aceasta vaccinare trebuie respectate obligatoriu:
    - normele de biosecuritate;
    - asigurarea unei furajari echilibrate;
    - executarea repetata a operatiunilor de decontaminare repetate.

    V. Variola aviara:
    a) in exploatatii se efectueaza vaccinari la:
    1. tineretul de inlocuire, pentru gaini de selectie, reproductie si oua pentru consum;
    2. tineretul din anul curent la efectivele de porumbei;
    3. potarnichi si prepelite de reproductie;
    b) se foloseste vaccin omologat si inregistrat in Romania si se aplica schema de vaccinare recomandata de producator pentru fiecare specie;
    c) vaccinarea la porumbei se executa in trimestrul II, dupa cel putin 14 zile de la vaccinarea contra paramixovirozei.

    VI. Bursita infectioasa aviara:
    a) se efectueaza vaccinari pe flux tehnologic la gaini - linii pure, bunici si parinti de reproductie, rase grele, usoare si hibrizi oua pentru consum, cu vaccinuri vii si inactivate, omologate si inregistrate in Romania, conform schemelor stabilite de producatorul de vaccin. La puii de carne vaccinarile se efectueaza in functie de situatia epidemiologica;
    b) in unitatile unde se practica aceasta vaccinare trebuie respectate obligatoriu:
    - normele de biosecuritate;
    - asigurarea unei furajari echilibrate;
    - executarea repetata a operatiunilor de decontaminare repetate.

    VII. Boala Marek
    Se efectueaza vaccinari in statiile de incubatie la puii parinti in varsta de o zi, iar in conditii epidemiologice deosebite se vaccineaza si puii de carne.

    VIII. Encefalita virala a vulpilor:
    a) in exploatatii se efectueaza vaccinari la efectivul de reproductie:
    1. vulpi argintii;
    2. vulpi albastre;
    3. tineret.
    In efectivele contaminate se vor vaccina animalele clinic sanatoase de la varsta de 4 saptamani;
    b) vaccinarea se poate executa odata cu vaccinarea contra bolii Carre, in puncte separate:
    1. de la varsta de 10 - 12 saptamani;
    2. cu rapel la 15 - 21 de zile.

    IX. Rujetul porcului:
    a) in exploatatiile autorizate sanitar-veterinar se efectueaza vaccinari pe flux tehnologic la:
    1. purcei in varsta de peste 90 de zile, cu repetare la varsta de 120 de zile;
    2. vierii si scroafele de reproductie, de doua ori pe an, in trimestrele I si III;
    b) vaccinarea antirujetica poate fi facuta concomitent cu vaccinarea antipestoasa porcina la varsta de peste 90 de zile. In cazul utilizarii vaccinurilor monovalente inocularea se va face in puncte separate, in fermele care primesc aprobare de efectuare a vaccinarii antipestoase porcine.

    B. ACTIUNI DE PROFILAXIE VETERINARA SPECIFICA IN FUNCTIE DE ANTECEDENTE EPIZOOTICE SAU DE NECESITATE

    I. Carbunele emfizematos:
    a) se efectueaza vaccinari generale de doua ori pe an la bovinele in varsta de peste 3 luni, in localitatile cu antecedente epizootice in ultimii 10 ani;
    b) vaccinarile se executa in perioada aprilie - mai si octombrie - noiembrie, cu completari lunare;
    c) vaccinarile animalelor din import se efectueaza in perioada de carantina profilactica, dupa 7 zile de la preluare, daca au ca destinatie unitati in care s-a diagnosticat boala in ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boala;
    d) vaccinarea se executa la interval de cel putin 14 zile de alte vaccinari.

    II. Tetanos
    Vaccinarea antitetanica a tineretului cabalin se efectueaza la varsta de 6 luni cu doza I, cu rapel la 30 de zile si la un an.

    III. Pasteureloza
    Vaccinari in localitatile din zonele in care s-au diagnosticat cazuri se efectueaza:
    a) la toate bovinele in varsta de peste 3 saptamani, in perioada martie - aprilie, cu rapel la 14 zile si repetare din 6 in 6 luni, si la cele din import, in perioada de carantina profilactica, dupa 7 zile de la preluare, daca au ca destinatie unitati in care s-a diagnosticat boala in ultimele 12 luni sau zone cu antecedente de boala in aceeasi perioada;
    b) la loturile de porcine afectate, dupa izolarea si tratarea animalelor bolnave, in ferme si localitati din zonele in care s-a diagnosticat boala, la porcine clinic sanatoase din focarele de boala.
    Vaccinarile se executa cu 14 zile inaintea altor vaccinari si cu 30 de zile inainte de iesirea la pasunat. Animalele bolnave se vor vaccina dupa izolare si tratare.

    IV. Rinita atrofica a porcului
    Se efectueaza vaccinari la porcine in ferme in care s-a diagnosticat boala la solicitarea proprietarilor.

    V. Pleuropneumonia infectioasa a porcinelor
    Se efectueaza vaccinari la porcine in ferme in care s-a diagnosticat boala la cel putin 14 zile dupa vaccinarea antipestoasa.

    VI. Sindromul caderii ouatului
    Se efectueaza vaccinari la pasari in ferme in care s-a diagnosticat boala si se executa conform prospectului.

    VII. Holera aviara:
    a) la galinacee se efectueaza vaccinarea pasarilor sanatoase in varsta de peste o luna, in loturile si localitatile in care boala evolueaza endemic;
    b) la rate si gaste se efectueaza vaccinari de doua ori pe an, in martie si septembrie, la intregul efectiv de rate si gaste in varsta de peste 3 saptamani, conform schemelor stabilite la loturile si localitatile cu antecedente de boala in ultimele 6 luni.
    c) la fazani se efectueaza vaccinarea pasarilor sanatoase in varsta de peste o luna, conform schemelor stabilite la loturile cu antecedente de boala in ultimele 6 luni.
    In localitatile cu antecedente de boala, la pasarile receptive in varsta de peste 3 saptamani, clinic sanatoase, se efectueaza vaccinari de doua ori pe an, in lunile martie si septembrie, numai cu aprobarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

    VIII. Viroze enteropulmonare la bovine:
    a) se efectueaza vaccinari de doua ori pe an cu vaccin IBR-IPV, PI 3 si BVD-MD:
    1. la efective din unitati in care au evoluat viroze enteropulmonare in ultimele 12 luni se foloseste vaccin inactivat, omologat si inregistrat in Romania;
    2. in ingrasatorii pe fluxul tehnologic de productie se foloseste vaccin viu atenuat, omologat si inregistrat in Romania;
    3. la animale din import se foloseste vaccin inactivat, omologat si inregistrat in Romania, in perioada de carantina, dupa minimum 7 zile de la preluare, daca au ca destinatie unitati de reproductie in care s-a diagnosticat boala in ultimele 12 luni sau zone cu antecedente epizootice in aceeasi perioada;
    b) vaccinarile pot fi executate concomitent cu vaccinarea anticolibacilara;
    c) vaccinarea contra rinotraheitei infectioase a mamelor de tauri si a taurasilor care vor intra in testare este interzisa.

    IX. Colibaciloza
    Vaccinarea animalelor gestante se efectueaza in:
    1. unitatile cu antecedente epizootice;
    2. loturile in care s-a diagnosticat boala la:
    a) vacile gestante, cu 45 de zile inainte de fatare, cu rapel la 15 zile;
    b) scroafele gestante, la 75 si 95 de zile varsta de gestatie, simultan cu vaccinarile contra dizenteriei anaerobe si gastroenteritei transmisibile a porcului.
    Se pot utiliza vaccinuri preparate cu serotipuri izolate din unitate sau vaccinuri cu poliadezine, omologate si inregistrate in Romania.

    X. Leptospiroza:
    a) la bovine si cabaline se efectueaza vaccinari de doua ori pe an in unitatile si/sau curtile in care s-au inregistrat cazuri de boala, cu rapel la 10 zile, conform instructiunilor producatorului.
    La tineretul in varsta de 1 - 6 luni se executa un rapel cu doza a doua de vaccin.
    Dupa caz, vaccinarile se efectueaza si in colectivitatile de animale.
    Se utilizeaza vaccinuri cu serotipurile identificate in unitatile si/sau curtile respective.
    Vor fi respectate prevederile prospectului care insoteste produsul;
    b) la porcine se efectueaza vaccinari la vieri, scroafe si tineret de reproductie din ferme si localitati cu antecedente de boala.
    Se utilizeaza vaccinuri bivalente (L. pomona si L. tarassovi). In caz de necesitate pot fi incluse si alte serotipuri identificate in focar.

    XI. Infectii cu coronavirus (GET):
    a) vaccinarea scroafelor si scrofitelor din ferme cu antecedente de boala se efectueaza la 75 si 95 de zile varsta de gestatie;
    b) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinarile contra colibacilozei si dizenteriei anaerobe.

    XII. Anaerobioze:
    a) vaccinarea la ovine si caprine se efectueaza:
    1. la efectivele din fermele de selectie, elita si din import, in perioada a II-a a gestatiei si apoi dupa 6 luni;
    2. la berbecii, tapii si tineretul din unitatile cu antecedente de boala, din 6 in 6 luni;
    3. la mieii si iezii din unitatile cu antecedente de boala, la 3 luni;
    4. la ovinele si caprinele din ingrasatoriile cu antecedente de boala;
    b) vaccinarea scroafelor si scrofitelor din ferme cu antecedente de boala se efectueaza la 75 si 95 de zile varsta de gestatie;
    c) vaccinarea se face cu vaccinuri care sa cuprinda patotipuri dominante la speciile respective;
    d) vaccinarea se poate executa simultan cu vaccinarile contra colibacilozei si GET;
    e) in caz de serumizare vaccinarea se face dupa cel putin 14 zile.

    XIII. Agalaxia contagioasa la ovine si caprine:
    a) se efectueaza vaccinari in unitatile si localitatile cu antecedente epizootice:
    1. la oile si caprele mame, la jumatatea perioadei de gestatie;
    2. la berbecii si tapii reproducatori, oile sterpe si tineret, in perioada mai - iunie;
    3. la mieii la varsta de 45 de zile;
    b) in unitatile si localitatile in care evolueaza boala se vaccineaza numai efectivul clinic sanatos.

    XIV. Mamita gangrenoasa a ovinelor
    Vaccinarea ovinelor clinic sanatoase se efectueaza in a doua jumatate a gestatiei:
    a) in unitatile si localitatile cu antecedente de boala in ultimele 12 luni;
    b) in unitatile in care evolueaza boala se vor vaccina oile gestante in ultima luna de gestatie.

    XV. Ectima contagioasa a ovinelor:
    a) se efectueaza vaccinarea ovinelor in varsta de peste o luna din:
    1. unitatile si localitatile cu antecedente de boala in ultimele 12 luni;
    2. unitatile in care evolueaza boala;
    b) ovinele care se importa in astfel de unitati sau localitati trebuie sa fie vaccinate in tara de origine sau in perioada de carantina.

    XVI. Avortul salmonelic al oilor
    Se efectueaza vaccinarea oilor clinic sanatoase, aflate in ultima luna de gestatie, din:
    a) unitatile si localitatile cu antecedente de boala in ultimele 12 luni;
    b) unitatile in care evolueaza boala.

    XVII. Avortul salmonelic al iepelor
    Se efectueaza vaccinarea animalelor clinic sanatoase din:
    a) unitatile si localitatile cu antecedente de boala in ultimele 12 luni;
    b) unitatile in care evolueaza boala.
    Se vor vaccina iepele gestante in ultimele doua luni de gestatie.

    XVIII. Salmoneloza purceilor:
    a) vaccinari la purceii sugari se efectueaza incepand cu varsta de 20 de zile, din ferme cu antecedente de boala;
    b) se va evita administrarea de antibiotice in cazul utilizarii de vaccinuri vii.

    XIX. Listerioza ovinelor:
    a) se efectueaza vaccinarea ovinelor in varsta de peste 30 de zile, in unitatile si localitatile cu antecedente epizootice, in perioada noiembrie - decembrie;
    b) se efectueaza vaccinarea ovinelor clinic sanatoase din unitatile si localitatile in care evolueaza boala.

    XX. Encefalomelita infectioasa aviara
    Se efectueaza vaccinari pe fluxul tehnologic in unitatile de crestere, in functie de antecedentele de boala.

    XXI. Anemia infectioasa a puilor de gaina
    Se efectueaza vaccinari pe fluxul tehnologic in unitatile in care s-a inregistrat boala, in functie de antecedentele de boala.

    XXII. Laringotraheita infectioasa aviara
    Se efectueaza vaccinarea pasarilor din unitati cu antecedente de boala.

    XXIII. Mixomatoza la iepuri
    Se efectueaza vaccinari la:
    a) efectivele adulte, de doua ori pe an, in perioada martie - aprilie si august - septembrie;
    b) efectivele de tineret pentru reproductie, la varsta de 4 - 5 saptamani, cu rapel la 30 de zile;
    c) efectivele de tineret pentru carne, la varsta de 4 - 5 saptamani. Vaccinarile se efectueaza numai in judetele in care s-au inregistrat cazuri de boala in ultimele 12 luni.

    XXIV. Boala virala hemoragica a iepurelui:
    a) vaccinarea se efectueaza la matca si tineret cu vaccin inactivat;
    b) vaccinarea se face conform instructiunilor producatorului.

    XXV. Botulismul la nurci:
    a) in crescatoriile proprietate a persoanelor juridice se efectueaza vaccinari o data pe an la:
    1. efectivul de reproductie, in luna ianuarie;
    2. tineretul la varsta de 7 - 8 saptamani;
    b) in crescatoriile proprietate a persoanelor fizice vaccinarile se fac, dupa caz, la fel ca in crescatoriile proprietate a persoanelor juridice;
    c) vaccinarea se poate executa odata cu vaccinarea contra enteritei virotice, in puncte separate.

    XXVI. Enterita virotica a nurcilor:
    a) in crescatoriile proprietate a persoanelor juridice se efectueaza vaccinari o data pe an la:
    1. efectivul de reproductie in luna ianuarie;
    2. tineretul la varsta de 7 - 8 saptamani;
    b) in crescatoriile proprietate a persoanelor fizice, dupa caz, vaccinarile se fac la fel ca in crescatoriile proprietate a persoanelor juridice;
    c) vaccinarea se poate executa odata cu vaccinarea contra botulismului, in puncte separate.

    XXVII. Vaccinari contra bolilor infectioase ale cainilor si pisicilor se efectueaza pentru urmatoarele boli:
    1. boala Carre;
    2. parvoviroza canina;
    3. hepatita contagioasa canina;
    4. leptospiroza canina;
    5. panleucopenia pisicilor;
    6. leucoza pisicilor;
    7. rinotraheita infectioasa a pisicilor;
    8. caliciviroza felina.
    Aceste vaccinari se fac cu vaccinuri monovalente sau polivalente, conform schemei recomandate de producatori.

    CAP. 4
    Actiuni sanitare veterinare obligatorii pentru animalele vii destinate exportului

    Perioada de carantina obligatorie este in conformitate cu cerintele veterinare stabilite de tarile importatoare.

    A. Pentru exportul de bovine vii:
    1. Cu destinatia taiere imediata:
    a) au fost supuse testului tuberculinic intradermic in cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative;
    b) 10% din efectivul destinat exportului, o testare serologica individuala pentru leucoza enzootica bovina prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile inainte de export.
    2. Cu destinatia productie (crestere):
    a) vaccinare contra antraxului pentru animalele in varsta de peste doua luni;
    b) tratament antiparazitar intern si extern;
    c) au fost supuse testului tuberculinic intradermic in cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative;
    d) o testare serologica individuala pentru leucoza enzootica bovina prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile inainte de export;
    e) o testare serologica individuala pentru bruceloza bovina prin reactie de aglutinare cu antigen tamponat sau prin RFC, cu maximum 30 de zile inainte de export.
    3. Cu destinatia reproductie:
    a) vaccinare contra antraxului pentru animalele in varsta de peste doua luni;
    b) tratament antiparazitar intern si extern;
    c) au fost supuse testului tuberculinic intradermic in cursul ultimelor 30 de zile, cu rezultate negative;
    d) o testare serologica individuala pentru leucoza enzootica bovina prin metoda ELISA, cu maximum 30 de zile inainte de export;
    e) o testare serologica individuala pentru bruceloza bovina prin reactie de aglutinare cu antigen tamponat sau prin RFC, cu maximum 30 de zile inainte de export;
    f) examene specifice individuale pentru depistarea inflamatiei glandei mamare, cu maximum 7 zile inainte de export;
    g) testare pentru leptospiroza bovina, rinotraheita infectioasa bovina/vulvovaginita pustuloasa infectioasa, boala mucoaselor/diarea virotica bovina, conform conditiilor stabilite de importator, mentionate in certificatul veterinar de export.

    B. Pentru exportul de ovine sau caprine vii:
    1. Cu destinatia reproductie:
    a) vaccinare contra antraxului pentru animalele in varsta de peste doua luni, daca se certifica ca efectivele nu au fost imunizate la locul de origine;
    b) tratament antiparazitar extern si intern;
    c) testare serologica a intregului efectiv (lot) de berbecuti pentru export, in varsta de peste 6 luni, pentru Brucella ovis si 5% din efectiv pentru Brucella melitensis.
    2. Cu destinatia productie (ingrasare):
    a) vaccinare contra antraxului pentru animalele in varsta de peste doua luni, daca se certifica ca efectivele nu au fost imunizate la locul de origine;
    b) tratament antiparazitar extern si intern.
    3. Cu destinatia taiere:
    - vaccinare contra antraxului pentru animalele in varsta de peste doua luni, daca se certifica ca ovinele si caprinele nu au fost imunizate la locul de origine.

    C. Pentru exportul de cabaline vii:
    1. Cu destinatia macelarie direct din abator:
    a) vaccinare contra antraxului la animalele in varsta de peste 6 luni;
    b) testare individuala serologica pentru anemie infectioasa ecvina, cu cel mult 10 zile inainte de export, prin imunodifuzie;
    c) testare individuala serologica pentru morva, cu cel mult 10 zile inainte de export, prin reactia de fixare a complementului.
    2. Cu destinatia macelarie printr-o piata sau printr-un centru de colectare:
    a) vaccinare contra antraxului la animalele in varsta de peste 6 luni;
    b) testare serologica individuala pentru anemia infectioasa ecvina, cu cel mult 10 zile inainte de export, prin imunodifuzie;
    c) testare serologica individuala pentru morva, cu cel mult 10 zile inainte de export, prin reactia de fixare a complementului.
    3. Cu destinatia productie (crestere) si reproductie:
    a) vaccinare contra antraxului la animalele in varsta de peste 6 luni;
    b) testare serologica individuala pentru anemia infectioasa ecvina, cu cel mult 21 de zile inainte de export, prin imunodifuzie;
    c) testare serologica individuala pentru morva, cu cel mult 21 de zile inainte de export, prin reactia de fixare a complementului;
    d) testare serologica individuala pentru durina, cu cel mult 21 de zile inainte de export, prin reactia de fixare a complementului.
    4. Cu destinatia sport (export temporar): cu pasaport individual, sub semnatura medicului veterinar oficial, din care trebuie sa rezulte ca au fost testate pentru:
    a) anemia infectioasa, daca nu se certifica efectuarea acestor analize in ultimele 3 luni;
    b) morva, cu cel mult 6 luni inainte de export, prin reactia de fixare a complementului;
    c) durina, cu cel mult 6 luni inainte de export, prin reactia de fixare a complementului;
    d) arterita virala, cu 21 de zile inainte de export, prin reactia de seroneutralizare.

    D. Pentru exportul iepurilor vii:
    a) testare la toate animalele in varsta de peste 8 luni pentru bruceloza, prin reactia de seroaglutinare rapida cu roz-bengal;
    b) testare serologica la 10% din efectiv pentru sindromul hemoragic al iepurelui, prin testul ELISA;
    c) toate animalele moarte in perioada de carantina vor fi supuse examenului de laborator.

    E. Pentru exportul de fazani vii:
    a) examene de laborator pentru controlul salmonelozei conform precizarilor din codul zoosanitar international pentru mamifere, pasari si albine;
    b) pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95% .

    F. Actiunile sanitare veterinare de supraveghere pentru exportul de animale vii se pot modifica in functie de cerintele veterinare impuse de tara importatoare in certificatul veterinar.

    CAP. 5
    Actiuni sanitare veterinare obligatorii, efectuate in perioada de carantina pentru animalele vii importate

    1. Importul de animale vii se efectueaza in baza prevederilor legislatiei in vigoare, fiind obligatorie respectarea perioadei de carantina profilactica de 30 de zile.
    2. Carantina profilactica se efectueaza in adaposturile societatii importatoare, izolate functional de exploatatia mama.
    3. In perioada carantinei profilactice se efectueaza examene clinice, alergice si recoltari de probe pentru stabilirea statusului de sanatate a animalelor importate.
    4. Pana la expirarea perioadei de carantina profilactica si stabilirea statusului de sanatate a animalelor importate este interzisa introducerea in efectivul de origine al exploatatiei a altor animale.

    A. Bovine
    1. Bovinele importate pentru taiere, destinate consumului uman si care au varsta de peste 30 de luni, se testeaza pentru ESB.
    2.1. Bovinele importate pentru crestere si reproductie vor fi supuse urmatoarelor teste:
    a) febra aftoasa: pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95%, de doua ori la 7 si la 21 de zile de la intrarea in tara;
    b) pesta bovina si pleuropneumonie contagioasa bovina: pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95%;
    c) leucoza enzootica bovina: va fi testat intregul lot;
    d) tuberculoza: va fi testat intregul lot pentru tuberculoza prin TU, la 42 de zile de la efectuarea importului sau la 10 zile de la import, daca testarea se face prin EIAs-yIFN;
    e) paratuberculoza, bruceloza, rinotraheita infectioasa a bovinelor, tricomonoza, leptospiroza si boala mucoaselor: va fi testat intregul lot daca acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Daca lotul importat depaseste 10 animale, se controleaza obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depaseste acest numar se controleaza in proportie de 20%, dupa cel putin 7 zile de la import.
    2.2. Bovinele importate pentru ingrasare vor fi supuse urmatoarelor teste:
    a) febra aftoasa: pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95%, de doua ori la 7 zile si la 21 de zile de la intrarea in tara;
    b) pesta bovina si pleuropneumonie contagioasa bovina: pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95%;
    c) leucoza enzootica bovina: 10% din lotul importat;
    d) tuberculoza: va fi testat intregul lot prin TU, la 42 de zile de la efectuarea importului sau la 10 zile de la import, daca testarea se face prin EIAs-yIFN;
    e) paratuberculoza, bruceloza, rinotraheita infectioasa a bovinelor, tricomonoza, leptospiroza si boala mucoaselor: va fi testat intregul lot daca acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Daca lotul importat depaseste 10 animale, se controleaza obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depaseste acest numar se controleaza in proportie de 20%, dupa cel putin 7 zile de la import.

    B. Ovine si caprine
    1. Ovinele si caprinele importate pentru taiere, destinate consumului uman si care au varsta de peste 18 luni, se testeaza pentru scrapie.
    2.1. Ovinele si caprinele importate destinate reproductiei si cresterii vor fi supuse urmatoarelor teste:
    a) pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95%, pentru pesta micilor rumegatoare, bluetongue si febra aftoasa;
    b) paratuberculoza, bruceloza (Brucella ovis si Brucella melitensis), artrita encefalita caprina, maedi visna, leptospiroza: va fi testat intregul lot daca acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Daca lotul importat depaseste 10 animale, se controleaza obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depaseste acest numar se controleaza in proportie de 20%, dupa cel putin 7 zile de la import.
    2.2. Ovinele si caprinele destinate ingrasarii vor fi supuse urmatoarelor teste:
    a) pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95%, pentru pesta micilor rumegatoare, bluetongue si febra aftoasa;
    b) paratuberculoza, bruceloza (Brucella ovis si Brucella melitensis), artrita encefalita caprina, maedi visna, leptospiroza: va fi testat intregul lot daca acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Daca lotul importat depaseste 10 animale, se controleaza obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depaseste acest numar se controleaza in proportie de 20%, dupa cel putin 7 zile de la import.

    C. Cabaline
    Caii importati pentru crestere si reproductie se testeaza obligatoriu individual:
    a) pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95%, pentru pesta africana a calului;
    b) pentru anemie infectioasa ecvina, arterita virala ecvina, influenta ecvina, rinopneumonie ecvina, leptospiroza, morva si durina: va fi testat intregul lot daca acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Daca lotul importat depaseste 10 animale, se controleaza obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depaseste acest numar se controleaza in proportie de 20%, dupa cel putin 7 zile de la import.

    D. Porcine
    a) Se efectueaza testare la porcinele de productie/ingrasare importate pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95% pentru febra aftoasa, boala veziculoasa a porcului, pesta porcina africana, pesta porcina clasica;
    b) Se efectueaza testare pentru boala Aujeszky, bruceloza, PRRS, GET, leptospiroza: va fi testat intregul lot daca acesta este mai mic sau egal cu 10 animale. Daca lotul importat depaseste 10 animale, se controleaza obligatoriu 10 animale, iar diferenta ce depaseste acest numar se controleaza in proportie de 20%, dupa cel putin 7 zile de la import.

    E. Pasari
    a) Puicutele de inlocuire destinate reproductiei se testeaza pentru influenta aviara si boala de Newcastle, bronsita, laringotraheita infectioasa, tifoza, micoplasmoza pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95% .
    b) Puii de o zi (broiler, reproductie) se testeaza pentru salmoneloza, influenta aviara, boala de Newcastle, micoplasmoza pe un numar de probe care sa asigure o prevalenta de 10% pentru o confidenta de 95% .

    F. Pesti
    Pestii vii si gametii importati pentru popularea bazinelor piscicole se vor testa, pe probe reprezentative, pentru identificarea eventualei infectari fata de necroza hematopoietica infectioasa - salmonide, viremia de primavara a crapului, septicemia hemoragica virala - salmonide.

    G. Albine
    Familiile de albine importate vor fi testate, pe probe reprezentative, pentru acarioza, loca europeana, loca americana, nosemoza, varooza.

    H. Iepuri vii
    Iepurii vii importati pentru popularea fondurilor de vanatoare sau pentru crestere si reproductie vor fi testati pentru bruceloza, sindromul hemoragic al iepurelui, la 10% din efectiv, si prin examen bacteriologic pentru tularemie pe animalele moarte in perioada de carantina.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 62/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 62 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 62/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu