E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 619 din 14 august 2002

pentru aprobarea functionarii ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002

ACT EMIS DE:     MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 655 din  3 septembrie 2002


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. D.B. 9.242 din 7 august 2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba functionarea in unitatile sanitare din Romania a mediatorilor sanitari, ocupatie care se regaseste in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cuprinsa in codul 513902.
    Art. 2
    Normele tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002 sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba lista localitatilor prioritare si a numarului de locuri aprobate pe localitate pentru functionarea mediatorilor sanitari in anul 2002, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directiile generale si directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

                              NORME TEHNICE
privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002

    CAP. 1
    Aspecte generale de organizare

    Art. 1
    Dezvoltarea sistemului de mediatori sanitari comunitari din cadrul comunitatilor de romi reprezinta obiectivul 2 al interventiei 12 - Promovarea sanatatii femeii si copilului la nivel comunitar - din Programul de sanatate a copilului si familiei, conform anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele, de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2002.
    Art. 2
    Functionarea mediatorilor sanitari comunitari, angajati pe durata determinata, se finanteaza din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei, prin fondurile alocate derularii Programului de sanatate a copilului si familiei, titlul "Transferuri", in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002.
    Fondurile sunt destinate cheltuielilor de personal, inclusiv de deplasare, cheltuielilor legate de instruirea personalului, precum si cheltuielilor de materiale (consumabile), in limita bugetului aprobat in conditiile legii.
    Art. 3
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor nominaliza unitatile sanitare finantate din venituri extrabugetare, responsabile pentru realizarea obiectivului 2 al interventiei 12 - Promovarea sanatatii femeii si copilului la nivel comunitar - din Programul de sanatate a copilului si familiei. In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002, coordonatorii locali ai Programului de sanatate a copilului si familiei raspund de organizarea si monitorizarea activitatilor specifice, de utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei stabilite si de raportarea indicatorilor de evaluare ai programului.
    Art. 4
    Mediatorul sanitar se asimileaza cu functia de instructor de educatie din punct de vedere al salarizarii, salarizarea efectuandu-se conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    Mediatorii sanitari au rolul principal de a inlesni comunicarea dintre comunitatile de romi si cadrele sanitare, contribuind la cresterea eficacitatii interventiilor de sanatate publica. Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin intermediul Compartimentului asistenta sociala si familiala si al Biroului managementul ingrijirilor de sanatate, sunt responsabile pentru organizarea programului de formare si functionare a mediatorilor sanitari comunitari, conform prevederilor cap. II si III.
    Art. 6
    Selectia persoanelor apte pentru indeplinirea rolului de mediator sanitar va fi efectuata de catre reprezentantii societatii civile rome.
    In cazul comunitatilor compacte de romi persoanele pentru indeplinirea rolului de mediator sanitar vor fi selectate pe baza recomandarii si acordului conducatorului recunoscut al comunitatii.
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pot accepta din partea conducatorului comunitatii de romi recomandari directe pentru angajarea mediatorilor sanitari comunitari sau propuneri individuale, cu acordul conducatorului comunitatii de romi.
    In localitatile in care teritoriul deservit de catre un mediator sanitar comunitar cuprinde mai multe subgrupuri ale populatiei rome, in lipsa conducatorului unic recunoscut al acestora pot exista propuneri pentru ocuparea postului de mediator sanitar din partea mai multor organizatii active de romi. In acest caz se va organiza concurs pentru ocuparea postului de mediator sanitar comunitar. Criteriile de organizare a concursurilor pe post vor fi elaborate de catre Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.

    CAP. 2
    Formarea mediatorilor sanitari comunitari

    Art. 7
    Formarea mediatorilor sanitari comunitari se efectueaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in colaborare cu organizatiile societatii civile rome.
    Tematica de instruire a mediatorilor sanitari comunitari cuprinde notiuni de comunicare, aspecte legate de functionarea sistemului medical privind accesul populatiei la serviciile preventive si curative, modalitatea incadrarii in sistemul asigurarilor de sanatate, precum si notiuni de prim ajutor, conform reglementarilor referitoare la educatia civica din domeniu. Mediatorul sanitar nu are dreptul efectuarii actelor medicale.
    Programul de formare a mediatorilor sanitari comunitari include cursuri de formare teoretica si pregatire profesionala practica la locul de munca.
    Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS" asigura organizarea cursurilor de formare teoretica a mediatorilor sanitari in anul 2002. Acordul cu privire la implementarea sistemului mediatorului sanitar in comunitatile de romi, incheiat in anul 2001 intre Ministerul Sanatatii si Familiei si Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS", reglementeaza relatiile de colaborare dintre Ministerul Sanatatii si Familiei si Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS".
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor sprijini derularea procesului de pregatire teoretica a mediatorilor sanitari, prin asigurarea consultantei tehnice si a spatiilor necesare desfasurarii cursurilor de formare a mediatorilor sanitari.
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de asistenta sociala si familiala si prin Biroul managementul ingrijirilor de sanatate, vor asigura organizarea si monitorizarea procesului de pregatire profesionala practica la locul de munca a mediatorilor sanitari comunitari, conform metodologiei elaborate de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Absolventii cursurilor de instruire teoretica a mediatorilor sanitari vor efectua 3 luni de pregatire profesionala la locul de munca, pe langa personalul medical calificat, in cadrul compartimentelor directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau/si in cadrul unitatilor sanitare de contact.
    Unitatea sanitara de contact (cabinet medical, spital) se stabileste de catre directorul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, criteriul de baza al deciziei fiind accesibilitatea, prin intermediul mijloacelor de transport in comun, dintre comunitatea deservita de mediatorul sanitar si unitatea sanitara in cauza. Unitatea sanitara de contact este structura organizatorica ce se implica in procesul de formare si functionare a acelor mediatori sanitari care isi desfasoara activitatea in localitati distincte de municipiul de resedinta a directiei de sanatate publica teritoriale.
    La sfarsitul stagiului de practica medicul indrumator de practica certifica parcurgerea perioadei de pregatire practica si elibereaza caracterizarea viitorului mediator sanitar privind capacitatea de indeplinire a atributiilor cuprinse in fisa postului.
    Absolventii cursurilor de instruire a mediatorilor sanitari, efectuate in cadrul proiectelor specifice, derulate, in perioada anterioara aprobarii prezentului ordin, prin intermediul organizatiilor societatii civile rome, altele decat Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS", au posibilitatea echivalarii pregatirii teoretice, pe baza documentelor de certificare a absolvirii cursurilor, eliberate de organizatorii cursurilor de instruire.
    Persoanele selectate de reprezentantii societatii civile rome pentru localitatile prioritare pentru functionarea mediatorilor sanitari in anul 2002, conform listei prevazute in anexa nr. 2, dar care nu au urmat nici o forma organizata de cursuri de instruire a mediatorilor sanitari, vor fi formate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin Biroul managementul ingrijirilor de sanatate, in colaborare cu Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS".
    Seful Biroului managementul ingrijirilor de sanatate coordoneaza si monitorizeaza procesul de formare a mediatorilor sanitari, conform metodologiei elaborate de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Mediatorii sanitari comunitari vor fi angajati pe baza documentelor de absolvire a cursurilor de instruire teoretica si vor parcurge stagiul practic de pregatire profesionala la locul de munca pentru eliberarea certificatului de mediator sanitar.
    La finalizarea stagiului practic de pregatire profesionala la locul de munca in vederea eliberarii certificatelor de absolvire seful Biroului managementul ingrijirilor de sanatate din cadrul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti va inainta Ministerului Sanatatii si Familiei - Directia generala resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene dosarul fiecarui cursant, intocmit pe baza metodologiei elaborate de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 8
    Finantarea formarii teoretice a persoanelor selectate de reprezentantii societatii civile rome pentru localitatile prioritare pentru functionarea mediatorilor sanitari in anul 2002, conform listei prevazute in anexa nr. 2, care nu au urmat nici o forma organizata de cursuri de instruire a mediatorilor sanitari, se va asigura atat din fondurile alocate prin Programul de sanatate a copilului si familiei, conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002, cat si din surse extrabugetare, prin intermediul organizatiilor societatii civile rome care desfasoara activitati in scopul imbunatatirii situatiei romilor si care si-au asumat responsabilitatea identificarii resurselor financiare pentru realizarea programelor de imbunatatire a starii de sanatate a etniei romilor.

    CAP. 3
    Conditiile de functionare a mediatorilor sanitari

    Art. 9
    Mediatorul sanitar comunitar deserveste o populatie de romi numarand 500 - 750 de persoane (copii intre 0 - 16 ani si femei de varsta reproductiva).
    La dispozitia coordonatorului local al Programului de sanatate a copilului si familiei, in cazul interventiilor majore de sanatate publica (campanii de imunizari, depistarea in masa a bolilor, campanii de promovare a sanatatii etc.), mediatorii sanitari isi vor extinde raza de activitate si in celelalte zone cu populatie de romi din unitatea administrativa deservita (oras, comuna etc.), in care nu functioneaza mediator sanitar.
    In cazul identificarii problemelor deosebite de sanatate publica directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pot solicita Ministerului Sanatatii si Familiei aprobarea angajarii unui mediator sanitar pentru deservirea unei populatii de romi numarand mai putin de 500 de persoane.
    Art. 10
    Programul de lucru al mediatorilor sanitari comunitari este de 40 de ore pe saptamana. Compartimentul asistenta sociala si familiala din cadrul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti va intocmi lunar, pe baza atributiilor incluse in fisa postului, lista activitatilor prioritare pentru mediatorii sanitari pentru luna respectiva, cu estimarea timpului necesar efectuarii acestora.
    In stabilirea listei atributiilor mediatorilor sanitari se va tine seama de necesitatile altor compartimente (epidemiologie, promovarea sanatatii etc.) din structura directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, privind implicarea mediatorilor sanitari in derularea interventiilor majore de sanatate publica (campanii de imunizari, depistarea in masa a bolilor, campanii de promovare a sanatatii etc.), fiind luate in considerare si recomandarile medicului desemnat de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din cadrul unitatii sanitare de contact.
    Mediatorul sanitar isi prezinta rapoartele de activitate saptamanale in scris, pe activitati si ore de munca indeplinite, medicului desemnat de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din cadrul unitatii sanitare de contact. Medicul contrasemneaza acest raport, certificand efectuarea actiunilor din saptamana respectiva, si il transmite Compartimentului asistenta sociala si familiala din cadrul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Mediatorul sanitar isi prezinta rapoartele de activitate lunare in scris medicului coordonator din cadrul Compartimentului de asistenta familiala si sociala al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat pentru supravegherea activitatii mediatorilor sanitari din teritoriu de catre directorul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Cheltuielile de deplasare a mediatorilor sanitari comunitari in scopul prezentarii rapoartelor saptamanale si lunare sunt acoperite din fondurile alocate derularii Programului de sanatate a copilului si familiei, obiectivul 2 al interventiei 12.
    Art. 11
    Fisa postului pentru mediatorul sanitar va cuprinde datele conform reglementarilor in vigoare, precum si urmatoarele:

    A. Cerinte:

    - In vederea indeplinirii rolului de mediator sanitar comunitar, in cadrul Programului de sanatate a copilului si familiei vor fi angajate femei.
    a) Studii: absolvirea invatamantului obligatoriu
    b) Alte cerinte specifice:
    - abilitati de comunicare cu autoritatile locale si comunitatea din care face parte;
    - calitati personale in raport cu functia de executie: disciplinat, punctual, receptiv fata de cunostintele specifice muncii, cu simt de raspundere;
    - capacitatea de a reprezenta veriga dintre cultura comunitatii si ansamblul culturii nationale;
    - calitati etice si morale, recunoscute de comunitatea din care face parte;
    - capacitatea de pastrare a confidentialitatii.

    B. Relatii:

    a) ierarhice - este subordonat medicului/medicului sef de compartiment;
    b) functionale:
    - interne - cu personalul din compartimentele/sectiile din cadrul institutiei;
    - externe - cu conducatorul si membrii comunitatii, cu organizatia neguvernamentala care participa la procesul de monitorizare si evaluare a mediatorului sanitar;
    c) de colaborare - cu unitati medicale, primarie, institutii guvernamentale, organizatii neguvernamentale etc.
    Relatiile functionale si de colaborare se vor exercita sub coordonarea superiorului ierarhic, cu informarea imediata a acestuia despre intentiile, respectiv rezultatele, contactarii relatiilor mentionate.

    C. Atributii si responsabilitati:

    a) cultiva increderea reciproca dintre autoritatile publice locale si comunitatea din care face parte;
    b) faciliteaza comunicarea dintre membrii comunitatii si personalul medico-sanitar;
    c) catagrafiaza gravidele si lauzele in vederea efectuarii controalelor medicale periodice prenatale si post-partum; le explica acestora necesitatea si importanta efectuarii acestor controale si le insoteste la aceste controale, facilitandu-le comunicarea cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;
    d) explica notiunile de baza si avantajele planificarii familiale, incadrandu-le in sistemul cultural traditional al comunitatii de romi;
    e) catagrafiaza populatia infantila a comunitatii;
    f) explica notiunile de baza si importanta asistentei medicale a copilului;
    g) promoveaza alimentatia sanatoasa, in special la copii, precum si alimentatia la san;
    h) urmareste inscrierea nou-nascutului pe listele (titulare sau suplimentare) medicului de familie;
    i) sprijina personalul medical in urmarirea si inregistrarea efectuarii imunizarilor in cadrul populatiei infantile din comunitate si a examenelor clinice de bilant la copiii cu varsta intre 0 - 7 ani;
    j) explica avantajele includerii persoanelor in sistemul asigurarilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;
    k) explica avantajele igienei personale, a locuintei si a spatiilor comune; popularizeaza in cadrul comunitatii masurile de igiena dispuse de autoritatile competente;
    l) faciliteaza acordarea primului ajutor prin anuntarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanta si prin insotirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;
    m) mobilizeaza si insoteste membrii comunitatii la actiunile de sanatate publica (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, constientizare din domeniul promovarii sanatatii, actiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explica rolul si scopul acestora;
    n) participa la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub indrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
    o) la solicitarea cadrelor medicale, sub indrumarea stricta a acestora, explica rolul tratamentului medicamentos prescris, reactiile adverse posibile ale acestuia si supravegheaza administrarea medicamentelor (de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza);
    p) insoteste cadrele medico-sanitare in activitatile legate de prevenirea sau de controlul situatiilor epidemice, facilitand implementarea masurilor adecvate (explica membrilor comunitatii rolul si scopul masurilor de urmarit);
    q) semnaleaza cadrelor medicale aparitia problemelor deosebite in cadrul comunitatii (focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicatii, probleme de igiena apei etc.);
    r) semnaleaza in scris directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti problemele identificate privind accesul membrilor comunitatii pe care ii deserveste la urmatoarele servicii de asistenta medicala primara:
    - imunizari, conform programului national de imunizari;
    - examenul de bilant al copilului cu varsta intre 0 - 7 ani;
    - supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - depistarea activa a cazurilor de TBC;
    - asistenta medicala de urgenta;
    s) semnaleaza asistentului social cazurile potentiale de abandon al copiilor (cunoscand situatia familiilor din comunitate, mediatorul sanitar poate afla intentia familiilor in situatie socioeconomica disperata de a-si abandona copiii in institutii. Daca sunt instiintate din timp organismele abilitate, astfel de situatii pot fi prevenite).
    Art. 12
    Datele obtinute prin catagrafia gravidelor, lauzelor si a populatiei infantile a comunitatii vor fi utilizate in interiorul sistemului sanitar, exclusiv in scopul ameliorarii starii de sanatate a populatiei.

    CAP. 4
    Monitorizarea si evaluarea activitatii mediatorilor sanitari

    Art. 13
    (1) Personalul medical desemnat din cadrul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv din cadrul unitatilor de contact, va monitoriza activitatea mediatorilor sanitari. Monitorizarea eficientei si a conditiilor activitatii mediatorilor sanitari va fi efectuata si de organizatiile romilor care au participat la selectia persoanelor apte pentru indeplinirea rolului de mediator sanitar, in vederea asigurarii functionarii principiului nediscriminarii in sistemul sanitar.
    (2) Evaluarea performantei profesionale individuale a mediatorilor sanitari comunitari se va efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea rezultatelor activitatii mediatorilor sanitari se va efectua pe baza metodologiei elaborate de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 14
    In termen de 3 luni de la aprobarea prezentului ordin Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei va elabora normele metodologice privind conditiile de atestare de catre Ministerul Sanatatii si Familiei a activitatii mediatorilor sanitari comunitari, conditiile si criteriile de organizare a concursurilor pentru ocuparea postului de mediator sanitar, precum si criteriile de evaluare a activitatii mediatorilor sanitari comunitari.

    ANEXA 2

                                LISTA*)
localitatilor prioritare si a numarului de locuri aprobate pe localitate pentru functionarea mediatorilor sanitari in anul 2002

    *) Lista a fost intocmita si aprobata de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei, in limitele locurilor disponibile, pe baza solicitarilor directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, luandu-se in considerare capacitatea de colaborare a societatii civile rome din tara, manifestata pana la data intocmirii listei finale.

________________________________________________________________________________
Nr.  Judetul         Numarul de        Localitatea                  Numarul
crt.                 locuri                                         de locuri pe
                     pe judet                                       localitate
________________________________________________________________________________
  1. Alba                 1     Alba Iulia                                 1
________________________________________________________________________________
  2. Bacau                7     Bacau                                      2
                                Buhusi                                     1
                                Comanesti                                  1
                                Moinesti                                   1
                                Onesti                                     1
                                Temelia                                    1
________________________________________________________________________________
  3. Bihor                3     Oradea                                     1
                                Sacueni                                    1
                                Tinca                                      1
________________________________________________________________________________
  4. Bistrita-Nasaud      5     Bistrita                                   2
                                Budacu de Jos                              1
                                Cetate                                     1
                                Petru Rares                                1
________________________________________________________________________________
  5. Botosani             6     Botosani                                   3
                                Cristesti                                  1
                                Saveni                                     1
                                Stefanesti                                 1
________________________________________________________________________________
  6. Brasov              11     Localitatile celor 11 zone din          1/zona
                                judet, propuse si stabilite de
                                Directia de sanatate publica
                                Brasov
________________________________________________________________________________
  7. Braila               5     Braila                                     4
                                Viziru                                     1
________________________________________________________________________________
  8. Buzau                9     Buzau                                      2
                                Calvini                                    2
                                Ramnicu Sarat                              4
                                Valea Ramnicului                           1
________________________________________________________________________________
  9. Caras-Severin        1     Resita                                     1
________________________________________________________________________________
 10. Calarasi             8     Calarasi                                   1
                                Chirnogi                                   1
                                Dor Marunt                                 1
                                Oltenita                                   2
                                Razvan                                     1
                                Spantov                                    1
                                Ulmeni                                     1
________________________________________________________________________________
 11. Cluj                 2     Cluj-Napoca                                2
________________________________________________________________________________
 12. Constanta            6     Constanta                                  2
                                Cernavoda                                  1
                                Medgidia                                   1
                                Mangalia                                   2
________________________________________________________________________________
 13. Covasna              2     Sfantu Gheorghe                            2
________________________________________________________________________________
 14. Dambovita            6     Targoviste                                 1
                                Cojasca                                    1
                                Gaesti                                     1
                                Moreni                                     1
                                Moroieni                                   1
                                Racari                                     1
________________________________________________________________________________
 15. Dolj                 4     Craiova                                    1
                                Barca                                      1
                                Cetate                                     1
                                Lipovu                                     1
________________________________________________________________________________
 16. Galati               3     Tecuci                                     2
                                Umbraresti                                 1
________________________________________________________________________________
 17. Gorj                 6     Targu Jiu                                  3
                                Novaci                                     1
                                Pesteana                                   2
________________________________________________________________________________
 18. Harghita             2     Secuieni                                   1
                                Eliseni                                    1
________________________________________________________________________________
 19. Hunedoara            5     Hunedoara                                  1
                                Aninoasa                                   1
                                Petrosani                                  2
                                Vulcan                                     1
________________________________________________________________________________
 20. Ialomita             5     Fetesti                                    2
                                Tandarei                                   2
                                Traian                                     1
________________________________________________________________________________
 21. Iasi                 8     Iasi                                       4
                                Erbiceni                                   1
                                Lungani                                    1
                                Pascani                                    1
                                Podu Iloaiei                               1
________________________________________________________________________________
 22. Ilfov                2     Glina                                      1
                                Stefanestii de Jos                         1
________________________________________________________________________________
 23. Maramures            3     Baia Mare                                  1
                                Coltau                                     2
________________________________________________________________________________
 24. Mures                8     Targu Mures                                1
                                Adamus                                     1
                                Band                                       1
                                Gornesti                                   1
                                Ideciu de Sus                              1
                                Reghin                                     2
                                Tarnaveni                                  1
________________________________________________________________________________
 25. Neamt                2     Piatra-Neamt                               1
                                Roman                                      1
________________________________________________________________________________
 26. Olt                  8     Caracal                                    2
                                Bals                                       1
                                Iancu Jianu                                1
                                Slatina                                    3
                                Slatioara                                  1
________________________________________________________________________________
 27. Prahova             10     Ploiesti                                   2
                                Filipestii de Padure                       1
                                Mizil                                      2
                                Plopeni                                    1
                                Varbilau                                   4
________________________________________________________________________________
 28. Salaj                1     Nusfalau                                   1
________________________________________________________________________________
 29. Sibiu                4     Sibiu                                      3
                                Saliste                                    1
________________________________________________________________________________
 30. Teleorman            7     Alexandria                                 2
                                Bujoru                                     1
                                Contesti                                   1
                                Pietrosani                                 1
                                Rosiori de Vede                            1
                                Smardioasa                                 1
________________________________________________________________________________
 31. Timis                3     Timisoara                                  1
                                Dudestii Noi                               1
                                Periam                                     1
________________________________________________________________________________
 32. Valcea               1     Francesti                                  1
________________________________________________________________________________
 33. Vrancea              2     Bolotesti                                  1
                                Panciu                                     1
________________________________________________________________________________
 34. Bucuresti           10     -                                         10
________________________________________________________________________________

    Total locuri: 166 in 34 de judete pilot.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 619/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 619 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu