E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 619 din 14 august 2002

pentru aprobarea functionarii ocupatiei de mediator sanitar si a Normelor tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002

ACT EMIS DE:     MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 655 din  3 septembrie 2002


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. D.B. 9.242 din 7 august 2002,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba functionarea in unitatile sanitare din Romania a mediatorilor sanitari, ocupatie care se regaseste in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cuprinsa in codul 513902.
    Art. 2
    Normele tehnice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002 sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba lista localitatilor prioritare si a numarului de locuri aprobate pe localitate pentru functionarea mediatorilor sanitari in anul 2002, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directiile generale si directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

    ANEXA 1

                              NORME TEHNICE
privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii mediatorilor sanitari in anul 2002

    CAP. 1
    Aspecte generale de organizare

    Art. 1
    Dezvoltarea sistemului de mediatori sanitari comunitari din cadrul comunitatilor de romi reprezinta obiectivul 2 al interventiei 12 - Promovarea sanatatii femeii si copilului la nivel comunitar - din Programul de sanatate a copilului si familiei, conform anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevazuti in programele, respectiv in subprogramele, de sanatate finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate in anul 2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2002.
    Art. 2
    Functionarea mediatorilor sanitari comunitari, angajati pe durata determinata, se finanteaza din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei, prin fondurile alocate derularii Programului de sanatate a copilului si familiei, titlul "Transferuri", in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002.
    Fondurile sunt destinate cheltuielilor de personal, inclusiv de deplasare, cheltuielilor legate de instruirea personalului, precum si cheltuielilor de materiale (consumabile), in limita bugetului aprobat in conditiile legii.
    Art. 3
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor nominaliza unitatile sanitare finantate din venituri extrabugetare, responsabile pentru realizarea obiectivului 2 al interventiei 12 - Promovarea sanatatii femeii si copilului la nivel comunitar - din Programul de sanatate a copilului si familiei. In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002, coordonatorii locali ai Programului de sanatate a copilului si familiei raspund de organizarea si monitorizarea activitatilor specifice, de utilizarea fondurilor alocate potrivit destinatiei stabilite si de raportarea indicatorilor de evaluare ai programului.
    Art. 4
    Mediatorul sanitar se asimileaza cu functia de instructor de educatie din punct de vedere al salarizarii, salarizarea efectuandu-se conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    Mediatorii sanitari au rolul principal de a inlesni comunicarea dintre comunitatile de romi si cadrele sanitare, contribuind la cresterea eficacitatii interventiilor de sanatate publica. Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin intermediul Compartimentului asistenta sociala si familiala si al Biroului managementul ingrijirilor de sanatate, sunt responsabile pentru organizarea programului de formare si functionare a mediatorilor sanitari comunitari, conform prevederilor cap. II si III.
    Art. 6
    Selectia persoanelor apte pentru indeplinirea rolului de mediator sanitar va fi efectuata de catre reprezentantii societatii civile rome.
    In cazul comunitatilor compacte de romi persoanele pentru indeplinirea rolului de mediator sanitar vor fi selectate pe baza recomandarii si acordului conducatorului recunoscut al comunitatii.
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pot accepta din partea conducatorului comunitatii de romi recomandari directe pentru angajarea mediatorilor sanitari comunitari sau propuneri individuale, cu acordul conducatorului comunitatii de romi.
    In localitatile in care teritoriul deservit de catre un mediator sanitar comunitar cuprinde mai multe subgrupuri ale populatiei rome, in lipsa conducatorului unic recunoscut al acestora pot exista propuneri pentru ocuparea postului de mediator sanitar din partea mai multor organizatii active de romi. In acest caz se va organiza concurs pentru ocuparea postului de mediator sanitar comunitar. Criteriile de organizare a concursurilor pe post vor fi elaborate de catre Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.

    CAP. 2
    Formarea mediatorilor sanitari comunitari

    Art. 7
    Formarea mediatorilor sanitari comunitari se efectueaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in colaborare cu organizatiile societatii civile rome.
    Tematica de instruire a mediatorilor sanitari comunitari cuprinde notiuni de comunicare, aspecte legate de functionarea sistemului medical privind accesul populatiei la serviciile preventive si curative, modalitatea incadrarii in sistemul asigurarilor de sanatate, precum si notiuni de prim ajutor, conform reglementarilor referitoare la educatia civica din domeniu. Mediatorul sanitar nu are dreptul efectuarii actelor medicale.
    Programul de formare a mediatorilor sanitari comunitari include cursuri de formare teoretica si pregatire profesionala practica la locul de munca.
    Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS" asigura organizarea cursurilor de formare teoretica a mediatorilor sanitari in anul 2002. Acordul cu privire la implementarea sistemului mediatorului sanitar in comunitatile de romi, incheiat in anul 2001 intre Ministerul Sanatatii si Familiei si Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS", reglementeaza relatiile de colaborare dintre Ministerul Sanatatii si Familiei si Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS".
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor sprijini derularea procesului de pregatire teoretica a mediatorilor sanitari, prin asigurarea consultantei tehnice si a spatiilor necesare desfasurarii cursurilor de formare a mediatorilor sanitari.
    Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin Compartimentul de asistenta sociala si familiala si prin Biroul managementul ingrijirilor de sanatate, vor asigura organizarea si monitorizarea procesului de pregatire profesionala practica la locul de munca a mediatorilor sanitari comunitari, conform metodologiei elaborate de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Absolventii cursurilor de instruire teoretica a mediatorilor sanitari vor efectua 3 luni de pregatire profesionala la locul de munca, pe langa personalul medical calificat, in cadrul compartimentelor directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti sau/si in cadrul unitatilor sanitare de contact.
    Unitatea sanitara de contact (cabinet medical, spital) se stabileste de catre directorul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, criteriul de baza al deciziei fiind accesibilitatea, prin intermediul mijloacelor de transport in comun, dintre comunitatea deservita de mediatorul sanitar si unitatea sanitara in cauza. Unitatea sanitara de contact este structura organizatorica ce se implica in procesul de formare si functionare a acelor mediatori sanitari care isi desfasoara activitatea in localitati distincte de municipiul de resedinta a directiei de sanatate publica teritoriale.
    La sfarsitul stagiului de practica medicul indrumator de practica certifica parcurgerea perioadei de pregatire practica si elibereaza caracterizarea viitorului mediator sanitar privind capacitatea de indeplinire a atributiilor cuprinse in fisa postului.
    Absolventii cursurilor de instruire a mediatorilor sanitari, efectuate in cadrul proiectelor specifice, derulate, in perioada anterioara aprobarii prezentului ordin, prin intermediul organizatiilor societatii civile rome, altele decat Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS", au posibilitatea echivalarii pregatirii teoretice, pe baza documentelor de certificare a absolvirii cursurilor, eliberate de organizatorii cursurilor de instruire.
    Persoanele selectate de reprezentantii societatii civile rome pentru localitatile prioritare pentru functionarea mediatorilor sanitari in anul 2002, conform listei prevazute in anexa nr. 2, dar care nu au urmat nici o forma organizata de cursuri de instruire a mediatorilor sanitari, vor fi formate de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin Biroul managementul ingrijirilor de sanatate, in colaborare cu Centrul Romilor pentru Interventie Sociala si Studii "Romani CRISS".
    Seful Biroului managementul ingrijirilor de sanatate coordoneaza si monitorizeaza procesul de formare a mediatorilor sanitari, conform metodologiei elaborate de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Mediatorii sanitari comunitari vor fi angajati pe baza documentelor de absolvire a cursurilor de instruire teoretica si vor parcurge stagiul practic de pregatire profesionala la locul de munca pentru eliberarea certificatului de mediator sanitar.
    La finalizarea stagiului practic de pregatire profesionala la locul de munca in vederea eliberarii certificatelor de absolvire seful Biroului managementul ingrijirilor de sanatate din cadrul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti va inainta Ministerului Sanatatii si Familiei - Directia generala resurse umane, formare profesionala, concursuri si examene dosarul fiecarui cursant, intocmit pe baza metodologiei elaborate de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.
    Art. 8
    Finantarea formarii teoretice a persoanelor selectate de reprezentantii societatii civile rome pentru localitatile prioritare pentru functionarea mediatorilor sanitari in anul 2002, conform listei prevazute in anexa nr. 2, care nu au urmat nici o forma organizata de cursuri de instruire a mediatorilor sanitari, se va asigura atat din fondurile alocate prin Programul de sanatate a copilului si familiei, conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 85/65/2002, cat si din surse extrabugetare, prin intermediul organizatiilor societatii civile rome care desfasoara activitati in scopul imbunatatirii situatiei romilor si care si-au asumat responsabilitatea identificarii resurselor financiare pentru realizarea programelor de imbunatatire a starii de sanatate a etniei romilor.

    CAP. 3
    Conditiile de functionare a mediatorilor sanitari

    Art. 9
    Mediatorul sanitar comunitar deserveste o populatie de romi numarand 500 - 750 de persoane (copii intre 0 - 16 ani si femei de varsta reproductiva).
    La dispozitia coordonatorului local al Programului de sanatate a copilului si familiei, in cazul interventiilor majore de sanatate publica (campanii de imunizari, depistarea in masa a bolilor, campanii de promovare a sanatatii etc.), mediatorii sanitari isi vor extinde raza de activitate si in celelalte zone cu populatie de romi din unitatea administrativa deservita (oras, comuna etc.), in care nu functioneaza mediator sanitar.
    In cazul identificarii problemelor deosebite de sanatate publica directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pot solicita Ministerului Sanatatii si Familiei aprobarea angajarii unui mediator sanitar pentru deservirea unei populatii de romi numarand mai putin de 500 de persoane.
    Art. 10
    Programul de lucru al mediatorilor sanitari comunitari este de 40 de ore pe saptamana. Compartimentul asistenta sociala si familiala din cadrul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti va intocmi lunar, pe baza atributiilor incluse in fisa postului, lista activitatilor prioritare pentru mediatorii sanitari pentru luna respectiva, cu estimarea timpului necesar efectuarii acestora.
    In stabilirea listei atributiilor mediatorilor sanitari se va tine seama de necesitatile altor compartimente (epidemiologie, promovarea sanatatii etc.) din structura directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, privind implicarea mediatorilor sanitari in derularea interventiilor majore de sanatate publica (campanii de imunizari, depistarea in masa a bolilor, campanii de promovare a sanatatii etc.), fiind luate in considerare si recomandarile medicului desemnat de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din cadrul unitatii sanitare de contact.
    Mediatorul sanitar isi prezinta rapoartele de activitate saptamanale in scris, pe activitati si ore de munca indeplinite, medicului desemnat de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti din cadrul unitatii sanitare de contact. Medicul contrasemneaza acest raport, certificand efectuarea actiunilor din saptamana respectiva, si il transmite Compartimentului asistenta sociala si familiala din cadrul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Mediatorul sanitar isi prezinta rapoartele de activitate lunare in scris medicului coordonator din cadrul Compartimentului de asistenta familiala si sociala al directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat pentru supravegherea activitatii mediatorilor sanitari din teritoriu de catre directorul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti.
    Cheltuielile de deplasare a mediatorilor sanitari comunitari in scopul prezentarii rapoartelor saptamanale si lunare sunt acoperite din fondurile alocate derularii Programului de sanatate a copilului si familiei, obiectivul 2 al interventiei 12.
    Art. 11
    Fisa postului pentru mediatorul sanitar va cuprinde datele conform reglementarilor in vigoare, precum si urmatoarele:

    A. Cerinte:

    - In vederea indeplinirii rolului de mediator sanitar comunitar, in cadrul Programului de sanatate a copilului si familiei vor fi angajate femei.
    a) Studii: absolvirea invatamantului obligatoriu
    b) Alte cerinte specifice:
    - abilitati de comunicare cu autoritatile locale si comunitatea din care face parte;
    - calitati personale in raport cu functia de executie: disciplinat, punctual, receptiv fata de cunostintele specifice muncii, cu simt de raspundere;
    - capacitatea de a reprezenta veriga dintre cultura comunitatii si ansamblul culturii nationale;
    - calitati etice si morale, recunoscute de comunitatea din care face parte;
    - capacitatea de pastrare a confidentialitatii.

    B. Relatii:

    a) ierarhice - este subordonat medicului/medicului sef de compartiment;
    b) functionale:
    - interne - cu personalul din compartimentele/sectiile din cadrul institutiei;
    - externe - cu conducatorul si membrii comunitatii, cu organizatia neguvernamentala care participa la procesul de monitorizare si evaluare a mediatorului sanitar;
    c) de colaborare - cu unitati medicale, primarie, institutii guvernamentale, organizatii neguvernamentale etc.
    Relatiile functionale si de colaborare se vor exercita sub coordonarea superiorului ierarhic, cu informarea imediata a acestuia despre intentiile, respectiv rezultatele, contactarii relatiilor mentionate.

    C. Atributii si responsabilitati:

    a) cultiva increderea reciproca dintre autoritatile publice locale si comunitatea din care face parte;
    b) faciliteaza comunicarea dintre membrii comunitatii si personalul medico-sanitar;
    c) catagrafiaza gravidele si lauzele in vederea efectuarii controalelor medicale periodice prenatale si post-partum; le explica acestora necesitatea si importanta efectuarii acestor controale si le insoteste la aceste controale, facilitandu-le comunicarea cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;
    d) explica notiunile de baza si avantajele planificarii familiale, incadrandu-le in sistemul cultural traditional al comunitatii de romi;
    e) catagrafiaza populatia infantila a comunitatii;
    f) explica notiunile de baza si importanta asistentei medicale a copilului;
    g) promoveaza alimentatia sanatoasa, in special la copii, precum si alimentatia la san;
    h) urmareste inscrierea nou-nascutului pe listele (titulare sau suplimentare) medicului de familie;
    i) sprijina personalul medical in urmarirea si inregistrarea efectuarii imunizarilor in cadrul populatiei infantile din comunitate si a examenelor clinice de bilant la copiii cu varsta intre 0 - 7 ani;
    j) explica avantajele includerii persoanelor in sistemul asigurarilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;
    k) explica avantajele igienei personale, a locuintei si a spatiilor comune; popularizeaza in cadrul comunitatii masurile de igiena dispuse de autoritatile competente;
    l) faciliteaza acordarea primului ajutor prin anuntarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanta si prin insotirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;
    m) mobilizeaza si insoteste membrii comunitatii la actiunile de sanatate publica (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, constientizare din domeniul promovarii sanatatii, actiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explica rolul si scopul acestora;
    n) participa la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub indrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
    o) la solicitarea cadrelor medicale, sub indrumarea stricta a acestora, explica rolul tratamentului medicamentos prescris, reactiile adverse posibile ale acestuia si supravegheaza administrarea medicamentelor (de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza);
    p) insoteste cadrele medico-sanitare in activitatile legate de prevenirea sau de controlul situatiilor epidemice, facilitand implementarea masurilor adecvate (explica membrilor comunitatii rolul si scopul masurilor de urmarit);
    q) semnaleaza cadrelor medicale aparitia problemelor deosebite in cadrul comunitatii (focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicatii, probleme de igiena apei etc.);
    r) semnaleaza in scris directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti problemele identificate privind accesul membrilor comunitatii pe care ii deserveste la urmatoarele servicii de asistenta medicala primara:
    - imunizari, conform programului national de imunizari;
    - examenul de bilant al copilului cu varsta intre 0 - 7 ani;
    - supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - depistarea activa a cazurilor de TBC;
    - asistenta medicala de urgenta;
    s) semnaleaza asistentului social cazurile potentiale de abandon al copiilor (cunoscand situatia familiilor din comunitate, mediatorul sanitar poate afla intentia familiilor in situatie socioeconomica disperata de a-si abandona copiii in institutii. Daca sunt instiintate din timp organismele abilitate, astfel de situatii pot fi prevenite).
    Art. 12
    Datele obtinute prin catagrafia gravidelor, lauzelor si a populatiei infantile a comunitatii vor fi utilizate in interiorul sistemului sanitar, exclusiv in scopul ameliorarii starii de sanatate a populatiei.

    CAP. 4
    Monitorizarea si evaluarea activitatii mediatorilor sanitari

    Art. 13
    (1) Personalul medical desemnat din cadrul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv din cadrul unitatilor de contact, va monitoriza activitatea mediatorilor sanitari. Monitorizarea eficientei si a conditiilor activitatii mediatorilor sanitari va fi efectuata si de organizatiile romilor care au participat la selectia persoanelor apte pentru indeplinirea rolului de mediator sanitar, in vederea asigurarii functionarii principiului nediscriminarii in sistemul sanitar.
    (2) Evaluarea performantei profesionale individuale a mediatorilor sanitari comunitari se va efectua in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare. Evaluarea rezultatelor activitatii mediatorilor sanitari se va efectua pe baza metodologiei elaborate de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 14
    In termen de 3 luni de la aprobarea prezentului ordin Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei va elabora normele metodologice privind conditiile de atestare de catre Ministerul Sanatatii si Familiei a activitatii mediatorilor sanitari comunitari, conditiile si criteriile de organizare a concursurilor pentru ocuparea postului de mediator sanitar, precum si criteriile de evaluare a activitatii mediatorilor sanitari comunitari.

    ANEXA 2

                                LISTA*)
localitatilor prioritare si a numarului de locuri aprobate pe localitate pentru functionarea mediatorilor sanitari in anul 2002

    *) Lista a fost intocmita si aprobata de Comisia ministeriala pentru romi a Ministerului Sanatatii si Familiei, in limitele locurilor disponibile, pe baza solicitarilor directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, luandu-se in considerare capacitatea de colaborare a societatii civile rome din tara, manifestata pana la data intocmirii listei finale.

________________________________________________________________________________
Nr.  Judetul         Numarul de        Localitatea                  Numarul
crt.                 locuri                                         de locuri pe
                     pe judet                                       localitate
________________________________________________________________________________
  1. Alba                 1     Alba Iulia                                 1
________________________________________________________________________________
  2. Bacau                7     Bacau                                      2
                                Buhusi                                     1
                                Comanesti                                  1
                                Moinesti                                   1
                                Onesti                                     1
                                Temelia                                    1
________________________________________________________________________________
  3. Bihor                3     Oradea                                     1
                                Sacueni                                    1
                                Tinca                                      1
________________________________________________________________________________
  4. Bistrita-Nasaud      5     Bistrita                                   2
                                Budacu de Jos                              1
                                Cetate                                     1
                                Petru Rares                                1
________________________________________________________________________________
  5. Botosani             6     Botosani                                   3
                                Cristesti                                  1
                                Saveni                                     1
                                Stefanesti                                 1
________________________________________________________________________________
  6. Brasov              11     Localitatile celor 11 zone din          1/zona
                                judet, propuse si stabilite de
                                Directia de sanatate publica
                                Brasov
________________________________________________________________________________
  7. Braila               5     Braila                                     4
                                Viziru                                     1
________________________________________________________________________________
  8. Buzau                9     Buzau                                      2
                                Calvini                                    2
                                Ramnicu Sarat                              4
                                Valea Ramnicului                           1
________________________________________________________________________________
  9. Caras-Severin        1     Resita                                     1
________________________________________________________________________________
 10. Calarasi             8     Calarasi                                   1
                                Chirnogi                                   1
                                Dor Marunt                                 1
                                Oltenita                                   2
                                Razvan                                     1
                                Spantov                                    1
                                Ulmeni                                     1
________________________________________________________________________________
 11. Cluj                 2     Cluj-Napoca                                2
________________________________________________________________________________
 12. Constanta            6     Constanta                                  2
                                Cernavoda                                  1
                                Medgidia                                   1
                                Mangalia                                   2
________________________________________________________________________________
 13. Covasna              2     Sfantu Gheorghe                            2
________________________________________________________________________________
 14. Dambovita            6     Targoviste                                 1
                                Cojasca                                    1
                                Gaesti                                     1
                                Moreni                                     1
                                Moroieni                                   1
                                Racari                                     1
________________________________________________________________________________
 15. Dolj                 4     Craiova                                    1
                                Barca                                      1
                                Cetate                                     1
                                Lipovu                                     1
________________________________________________________________________________
 16. Galati               3     Tecuci                                     2
                                Umbraresti                                 1
________________________________________________________________________________
 17. Gorj                 6     Targu Jiu                                  3
                                Novaci                                     1
                                Pesteana                                   2
________________________________________________________________________________
 18. Harghita             2     Secuieni                                   1
                                Eliseni                                    1
________________________________________________________________________________
 19. Hunedoara            5     Hunedoara                                  1
                                Aninoasa                                   1
                                Petrosani                                  2
                                Vulcan                                     1
________________________________________________________________________________
 20. Ialomita             5     Fetesti                                    2
                                Tandarei                                   2
                                Traian                                     1
________________________________________________________________________________
 21. Iasi                 8     Iasi                                       4
                                Erbiceni                                   1
                                Lungani                                    1
                                Pascani                                    1
                                Podu Iloaiei                               1
________________________________________________________________________________
 22. Ilfov                2     Glina                                      1
                                Stefanestii de Jos                         1
________________________________________________________________________________
 23. Maramures            3     Baia Mare                                  1
                                Coltau                                     2
________________________________________________________________________________
 24. Mures                8     Targu Mures                                1
                                Adamus                                     1
                                Band                                       1
                                Gornesti                                   1
                                Ideciu de Sus                              1
                                Reghin                                     2
                                Tarnaveni                                  1
________________________________________________________________________________
 25. Neamt                2     Piatra-Neamt                               1
                                Roman                                      1
________________________________________________________________________________
 26. Olt                  8     Caracal                                    2
                                Bals                                       1
                                Iancu Jianu                                1
                                Slatina                                    3
                                Slatioara                                  1
________________________________________________________________________________
 27. Prahova             10     Ploiesti                                   2
                                Filipestii de Padure                       1
                                Mizil                                      2
                                Plopeni                                    1
                                Varbilau                                   4
________________________________________________________________________________
 28. Salaj                1     Nusfalau                                   1
________________________________________________________________________________
 29. Sibiu                4     Sibiu                                      3
                                Saliste                                    1
________________________________________________________________________________
 30. Teleorman            7     Alexandria                                 2
                                Bujoru                                     1
                                Contesti                                   1
                                Pietrosani                                 1
                                Rosiori de Vede                            1
                                Smardioasa                                 1
________________________________________________________________________________
 31. Timis                3     Timisoara                                  1
                                Dudestii Noi                               1
                                Periam                                     1
________________________________________________________________________________
 32. Valcea               1     Francesti                                  1
________________________________________________________________________________
 33. Vrancea              2     Bolotesti                                  1
                                Panciu                                     1
________________________________________________________________________________
 34. Bucuresti           10     -                                         10
________________________________________________________________________________

    Total locuri: 166 in 34 de judete pilot.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 619/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 619 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu