Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.613 din 31.01.2019

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2019
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 82 din 01 februarie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile: Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul: art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

pct. 4.1.a), b).12 subpct. 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1În vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanţelor publice, Tiberiu Valentin Mavrodin, secretar de stat ANEXĂPROSPECT DE EMISIUNE a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2019 Articolul 1În sensul prezentului prospect de emisiune, expresiile sau termenii folosiţi au înţelesul din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare:

- Codul fiscal din România - aprobat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- dobânda - suma de bani care reprezintă dobânda anuală datorată de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect de emisiune, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante şi pe care se obligă să o plătească investitorului la data de plată a dobânzii;
- emitent - Ministerul Finanţelor Publice sau MFP;
- preţ de emisiune - suma plătită de investitori pentru un titlu de stat subscris, netă de orice comisioane;
- RON sau leu - înseamnă leul românesc, noua monedă naţională a României, ca urmare a denominării monedei din Romania, realizată la data de 1 iulie 2005;
- zi lucrătoare - orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală din România.

Articolul 2
(1) Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea următoarelor emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur, cu următoarele caracteristici:

Cod emisiune Data de început a perioadei de subscriere Data de încheiere a perioadei de subscriere Data de emisiune Data scadenţei Maturitate Nr. de ani Rata anuală a dobânzii - % -
0004 4.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 25.02.2021 2 4,00%
0005 4.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 25.02.2022 3 4,50%
0006 4.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 25.02.2024 5 5,00%

(2) Subscrierile realizate prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienţii, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere: a)în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere; b)în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere. Articolul 3Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând preţul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracţiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă. Articolul 4Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Articolul 5Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice. Articolul 6
(1) Titlurile de stat sunt emise în conformitate cu legile din România.
(2) Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu şi dau investitorilor drepturi egale.
(3) În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori.
Articolul 7Investitorii au dreptul la: a)rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat la data scadenţei, corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute; şi b)plata dobânzii aferente titlurilor de stat la fiecare dată de plată a dobânzii corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute. Articolul 8Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plăteşte anual la data de plată a dobânzii, iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, conform următorului grafic:

Cod emisiune 0004
Plata dobânzii numărul Perioada de dobândă Data de plată a dobânzii
1 25 februarie 2019-24 februarie 2020 25 februarie 2020
2 25 februarie 2020-24 februarie 2021 25 februarie 2021
Plata valorii nominale Data de plată a valorii nominale
25 februarie 2021
Cod emisiune 0005
Plata dobânzii numărul Perioada de dobândă Data de plată a dobânzii
1 25 februarie 2019-24 februarie 2020 25 februarie 2020
2 25 februarie 2020-24 februarie 2021 25 februarie 2021
3 25 februarie 2021-24 februarie 2022 25 februarie 2022
Plata valorii nominale Data de plată a valorii nominale
25 februarie 2022
Cod emisiune 0006
Plata dobânzii numărul Perioada de dobândă Data de plată a dobânzii
1 25 februarie 2019-24 februarie 2020 25 februarie 2020
2 25 februarie 2020-24 februarie 2021 25 februarie 2021
3 25 februarie 2021-24 februarie 2022 25 februarie 2022
4 25 februarie 2022-24 februarie 2023 27 februarie 2023
5 25 februarie 2023-24 februarie 2024 26 februarie 2024
Plata valorii nominale Data de plată a valorii nominale
26 februarie 2024

Articolul 9
(1) Toate plăţile aferente deţinerii titlurilor de stat sunt efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice conform legislaţiei în vigoare. Rambursarea sumelor aferente titlurilor de stat şi plata dobânzii aferente titlurilor de stat se efectuează în lei, la datele indicate în tabelul prevăzut la art. 8, astfel:a)pentru titlurile de stat subscrise prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului conform procedurii descrise în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare; b)pentru titlurile de stat subscrise prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat este acelaşi precum cel pentru ultima plată de dobândă, aşa cum este indicat în tabelul prevăzut la art. 8.
(3) În cazul în care data scadenţei sau o dată de plată a dobânzii nu este o zi lucrătoare, atunci respectiva plată se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei scadenţei sau a datei de plată a dobânzii, după caz, iar investitorul nu are dreptul la o dobândă suplimentară şi/sau o dobândă penalizatoare sau la o altă plată pentru perioada dintre data iniţială a scadenţei pentru respectiva plată şi data plăţii efective.
Articolul 10Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea şi deţinerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 11Titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, care curge de la data de emisiune, inclusiv. Articolul 12Titlurile de stat încetează să mai fie purtătoare de dobândă la data scadenţei lor, inclusiv. Articolul 13
(1) Ministerul Finanţelor Publice calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă.
(2) Dobânda este calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă şi pe baza numărului de zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă:D = (Valoarea nominală x Rata dobânzii (%) x Număr zile acumulate)/Număr zile an curent, unde: D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;

rata dobânzii = rata dobânzii precizată în tabelul de la art. 2;

număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

an curent = perioada de dobândă curentă.
(3) Fiecare investitor primeşte dobânda determinată conform formulei de la alin. (2) înmulţită cu numărul de titluri de stat deţinute de respectiva persoană.
(4) Dobânda totală plătită de emitent la fiecare dată de plată a dobânzii este calculată conform formulei:dobânda totală = D x numărul total de titluri de stat deţinute
(5) Valoarea rezultată a dobânzii totale calculate în baza formulei de la alin. (4) este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 0,01 lei), valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.
Articolul 14Condiţiile generale aplicabile investitorilor care subscriu în cadrul emisiunii sunt următoarele: a)Titlurile de stat sunt oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente, cu excepţia persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii perioadei de subscriere, inclusiv. b)Orice investitor care decide să subscrie titluri de stat în cadrul acestei emisiuni este obligat să cunoască şi să respecte restricţiile şi limitările aplicabile acestei emisiuni, aşa cum sunt ele specificate în prezentul prospect şi în legislaţia aplicabilă. c)În luarea deciziei de a investi în titluri de stat, investitorilor li se recomandă să se bazeze pe propria evaluare a termenilor şi condiţiilor emisiunii, inclusiv a oricăror beneficii şi riscuri aferente acesteia. Emitentul nu va fi responsabil în niciun fel pentru încălcarea de către investitori a normelor juridice aplicabile şi/sau a prevederilor prezentului prospect. Articolul 15Procedurile privind subscrierea şi rambursarea titlurilor de stat destinate populaţiei prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului sunt prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16În cazul decesului investitorului, pentru transferul titlurilor de stat şi al sumelor de bani aferente acestora, moştenitorii se adresează unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului de care a aparţinut investitorul sau subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A. cu documente doveditoare privind decesul, în vederea obţinerii unui document care să conţină deţinerile persoanei decedate, în vederea efectuării transferului titlurilor în contul moştenitorilor în baza documentelor legale ce atestă succesiunea asupra acestora. Articolul 17
(1) În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere şi data scadenţei, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi examinate la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi al subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., în timpul orelor de program.
(2) Prezentul prospect de emisiune şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile şi pe website-ul emitentului - www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, www.comunicatii.gov.ro şi www.posta-romana.roSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 613/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 613 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 613/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu