Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 591/219 din  8 mai 2003

pentru aprobarea Precizarilor emise in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 591


SmartCity3

              MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - Nr. 219
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 315 din 12 mai 2003

    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 267/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile emise in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministrul finantelor publice,
                               Gheorghe Gherghina,
                                 secretar de stat

                      p. Ministrul industriei si resurselor,
                                Mihai Berinde,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                PRECIZARI
emise in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale

    1. Livrarea uleiurilor minerale din depozitele speciale care apartin agentilor economici producatori si procesatori se efectueaza numai in momentul in care cumparatorul prezinta documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata.
    2. Plata accizelor se efectueaza de catre cumparatori in conformitate cu prevederile art. 52 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 523/2002, numai prin decontare bancara.
    Ordinele de plata pentru trezoreria statului, care atesta virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata, prezentate de catre cumparatori agentilor economici producatori si procesatori, trebuie sa fie confirmate prin stampila si semnatura autorizata a unitatii bancare care a debitat contul platitorului cu suma respectiva si prin copia extrasului de cont eliberat de unitatea bancara.
    3. Accizele aferente uleiurilor minerale livrate din depozitele speciale ale agentilor economici producatori si procesatori, inclusiv cele aferente cantitatilor livrate prin sucursalele si/sau punctele de lucru ale acestora, se achita de catre cumparatori in contul bugetului de stat nr. 20.14.01.01 "Accize incasate din vanzarea produselor petroliere", prevazut la art. 29 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 163/2002, deschis la unitatea trezoreriei statului in a carei raza isi are sediul agentul economic producator si procesator persoana juridica.
    In rubrica "Reprezentand plati" din ordinul de plata pentru trezoreria statului, prin care se achita accizele, cumparatorii vor mentiona in mod obligatoriu denumirea si codul fiscal al agentului economic producator si procesator persoana juridica, furnizor de uleiuri minerale, si sucursala sau punctul de lucru, dupa caz.
    4. Accizele la carburanti, determinate la temperatura de +15 grade C, sunt urmatoarele:
    - benzine cu plumb                         311 euro/1.000 litri;
    - benzine fara plumb                       267 euro/1.000 litri;
    - motorine, exclusiv tipul EURO (EN 590)   161 euro/1.000 litri;
    - motorina EURO (EN 590)                   157 euro/1.000 litri.
    Livrarea de produse petroliere se va face numai pe baza de comanda ferma depusa de cumparator.
    Pe baza comenzii ferme agentii economici producatori si procesatori, inclusiv sucursalele si/sau punctele de lucru ale acestora, vor emite cumparatorilor o factura pro-forma in care vor fi mentionate: denumirea produsului, cantitatea, valoarea accizei datorate, precum si informatii cu privire la denumirea si codul fiscal al agentului economic producator si procesator persoana juridica, in numele caruia se efectueaza plata accizelor, precum si cele privind unitatea trezoreriei statului in a carei raza acesta isi are sediul.
    In cazul in care cantitatile livrate se determina prin cantarire, se vor solicita comenzi exprimate in tone. Pentru transformarea in litri se vor utiliza urmatoarele densitati de calcul:
    - benzine                                - 0,770 kg/l;
    - motorine, exclusiv tipul EURO (EN 590) - 0,860 kg/l;
    - motorina EURO (EN 590)                 - 0,840 kg/l.
    In cazul in care livrarile se fac in vase calibrate si/sau cantitatile se determina prin metoda volum-densitate, se vor solicita comenzi exprimate in litri, care sa corespunda cu capacitatea din documentul de calibrare.
    Cantitatea din comanda exprimata in litri se va transforma in kilograme cu densitatea efectiva din rezervorul din care urmeaza sa se efectueze livrarea. Cantitatea in kilograme astfel determinata va fi transformata in litri echivalenti la densitatea aferenta temperaturii de +15 grade C, folosindu-se densitatile de mai sus.
    Valoarea accizei datorate de cumparator conform facturii pro-forma va fi cantitatea in litri echivalenti, determinata ca mai sus, inmultita cu acciza pe litru.
    La livrarea efectiva se va intocmi factura fiscala, se va recalcula acciza conform procedeului de mai sus, iar valoarea obtinuta va fi evidentiata distinct.
    Pentru celelalte tipuri de uleiuri minerale calculul valorii accizei datorate se va face pe baza densitatilor inscrise in registrul de densitati in momentul intocmirii facturii pro-forma, recalculate la temperatura de +15 grade C.
    Eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiari, conform facturii pro-forma, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de uleiuri minerale efectiv livrate de agentii economici producatori si procesatori, conform facturii fiscale, determinate de variatia de densitate, se vor regulariza cu ocazia depunerii declaratiei lunare privind obligatiile de plata la bugetul de stat.
    5. Unitatile trezoreriei statului vor elibera zilnic, la solicitarea agentilor economici producatori si procesatori persoane juridice, copii ale extraselor contului de venituri al bugetului de stat 20.14.01.01 "Accize incasate din vanzarea produselor petroliere", in care au fost evidentiate accizele virate in numele acestora.
    6. Prevederile art. 27 alin. (3) lit. a) si b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor raman valabile.
    7. Pentru procedura de autorizare prevazuta la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 agentii economici vor depune documentatiile la Ministerul Industriei si Resurselor. Documentatiile avizate vor fi transmise de catre Ministerul Industriei si Resurselor Ministerului Finantelor Publice - Garda financiara centrala, pentru emiterea autorizatiilor.
    8. Reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2003:
    1. In contabilitatea cumparatorului:
    - plata anticipata a accizei la bugetul de stat, in numele furnizorului:
    461/furnizor = 5121;
    - receptia uleiurilor minerale la cost de achizitie, inclusiv valoarea accizei:

     %   =  401        - valoarea facturii emise de furnizor
    3XX                - costul de achizitie, inclusiv acciza
    4426               - T.V.A. deductibila;

    - achitarea facturii furnizorului pentru suma datorata, mai putin acciza platita in numele acestuia, pentru care se efectueaza operatiunea de compensare:

    401  =  %          - valoarea facturii emise de furnizor
           461         - valoarea accizei achitate anticipat bugetului de stat
           5121        - diferenta dintre valoarea facturata reprezentand
                         pretul marfii si acciza platita anticipat.

    2. In contabilitatea furnizorului:
    - facturarea uleiurilor minerale, inclusiv valoarea accizei:

    4111 =  %          - valoarea facturii emise clientului
           7XX*)       - valoarea produselor livrate, inclusiv acciza
           4427        - T.V.A. colectata;

    - evidentierea valorii accizei datorate:
    635/analitic distinct = 446/analitic distinct - acciza datorata bugetului de stat;
    - incasarea clientului pentru suma cuvenita, mai putin acciza platita in numele sau de acesta, pentru care se efectueaza operatiunea de compensare:

     %   =  4111       - valoarea facturii emise clientului
    446                - valoarea accizei achitate anticipat bugetului de stat
    5121               - diferenta dintre valoarea facturata reprezentand
                         pretul marfii si acciza platita anticipat;

    - regularizarea eventualelor diferente dintre valoarea accizei achitate anticipat si valoarea accizei aferente cantitatilor efectiv livrate, inscrisa in factura fiscala, determinate de variatia de densitate.
           
    *) La determinarea cifrei de afaceri nete se va lua in considerare suma venitului, corectata cu valoarea accizei facturate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 591/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 591 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu