Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 145/270/59 din  8 aprilie 2002

pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 145 din 8 aprilie 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 270 din 16 aprilie 2002
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 59 din 13 iunie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 536 din 23 iulie 2002

    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    vazand referatele de aprobare nr. 171.210/2002, intocmit de Directia standarde, licente si marci, calitatea alimentelor si acreditare, si nr. 270/2002, intocmit de Directia generala de sanatate publica,
    avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

              Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                               Ilie Sarbu

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                     pentru Protectia Consumatorilor,
                               Rovana Plumb

    ANEXA 1

                                   NORME
cu privire la natura, continutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea si calitatea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, destinate comercializarii pentru consumul uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera la vinurile aromatizate, bauturile aromatizate pe baza de vin si la cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole si stabilesc regulile generale privind definirea, desemnarea si prezentarea, precum si conditiile legate de natura, compozitia, originea, ambalarea, etichetarea si marcarea acestora in vederea comercializarii.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme se definesc:

    A. Vin aromatizat
    Vinul aromatizat este bautura:
    - obtinuta din unul sau mai multe produse vinicole, inclusiv vinurile de calitate definite de reglementarile in vigoare, excluzand vinul de masa "retsina", cu sau fara adaos de musturi de struguri si/sau musturi de struguri proaspete oprite din fermentatia alcoolica;
    - la care s-a adaugat alcool prin utilizarea unuia sau mai multora dintre produsele mentionate la art. 3 pct. 4;
    - care a fost supusa aromatizarii cu ajutorul substantelor aromatizante naturale si/sau preparatelor aromatizante naturale, definite la art. 1 alin. (2) lit. b) prima liniuta si lit. c) din Normele privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, si/sau plantelor aromatice si/sau condimentelor si/sau alimentelor cu proprietati aromatizante. Utilizarea la obtinerea vinurilor aromatizate a substantelor si preparatelor identice din punct de vedere chimic cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile si conditiile de utilizare a acestor substante si preparate aromatizante, emise de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - care a fost supusa, in general, unei indulciri si eventual unei colorari cu caramel;
    - care are o concentratie alcoolica dobandita minima egala sau mai mare de 14,5% in volume si de maximum 22% in volume si o concentratie alcoolica totala minima egala sau mai mare de 17,5% in volume. Pentru produsele care poarta mentiunea "sec" sau "extrasec" concentratia alcoolica totala este de minimum 16% in volume, respectiv 15% in volume.
    Vinurile si/sau musturile de struguri proaspete, oprite din fermentatie, utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate, trebuie sa fie prezente in produsul finit intr-o proportie de minimum 75% .
    Denumirea "vin aromatizat" poate fi inlocuita cu cea de "aperitiv pe baza de vin". Utilizarea termenului "aperitiv" in acest context nu limiteaza utilizarea acestuia pentru a defini alte produse care nu se supun prevederilor prezentelor norme.
    Utilizarea unei substante aromatizante identice cu vanilina naturala, definita conform prevederilor legale, este autorizata la fabricarea vinurilor aromatizate.
    Utilizarea amestecurilor de substante aromatizante identice cu cele naturale, care prezinta aroma si/sau gust de migdala, caisa sau ou, este autorizata, respectiv in completarea migdalelor, caiselor sau oualor utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate, numai in urmatoarele conditii:
    - daca amestecurile respecta prevederile legale in vigoare referitoare la aromele utilizate in alimente, precum si conditiile de aplicare;
    - denumirea sub care se vinde produsul trebuie sa faca referire la produsele mentionate mai sus;
    - societatile producatoare trebuie sa tina un registru separat referitor la utilizarea substantelor aromatizante identice cu cele naturale.
    Acest registru va contine informatii precise referitoare la aroma identica cu cea naturala utilizata, natura si cantitatea aromei identice cu cea naturala, existenta in societatea comerciala, locul de depozitare si indicatiile asupra utilizarii sale complementare in bautura in comparatie cu aroma principala. Fiecare operatie de manipulare se inregistreaza in registru. O data pe an registrele trebuie verificate de catre autoritatile competente, respectiv de reprezentantii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

    B. Bautura aromatizata pe baza de vin
    Bautura aromatizata pe baza de vin este bautura:
    - obtinuta din unul sau mai multe produse vinicole, inclusiv vinurile de calitate definite de reglementarile in vigoare, excluzand vinurile fabricate cu adaos de alcool si vinul de masa "retsina", cu sau fara adaos de musturi de struguri si/sau musturi de struguri partial fermentate;
    - care a fost supusa aromatizarii cu substante aromatizante si/sau preparate aromatizante naturale si/sau identice cu cele naturale, definite la art. 1 alin. (2) lit. b) prima si a doua liniuta si lit. c) din Normele privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, si/sau plante aromatice si/sau condimente si/sau alimente cu proprietati aromatizante. Utilizarea la obtinerea bauturilor aromatizate pe baza de vin a substantelor obtinute prin sinteza chimica, dar care nu sunt identice cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile si conditiile de utilizare a acestor substante si preparate aromatizante, emise de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - care a fost supusa, in general, unei indulciri;
    - la care nu este permis adaosul de alcool, cu urmatoarele exceptii:
    a) pentru bauturile definite la art. 5 pct. 3;
    b) bauturile aromatizate pe baza de vin, obtinute din vin alb, indulcite, caracterizate prin adaosul unui distilat de struguri sec si aromatizat exclusiv cu extract de cardamom;
    c) bauturile aromatizate pe baza de vin, obtinute din vin rosu, care au fost supuse procesului de indulcire si la care s-au adaugat preparate aromatizante, precum cele definite in actele normative in vigoare. Aceste preparate au fost obtinute exclusiv din condimente, din ginseng, din nuci, portocale si plante aromatice;
    - care are o concentratie alcoolica dobandita egala sau mai mare de 7% in volume si de maximum 14,5% in volume.
    Vinurile utilizate la fabricarea bauturii aromatizate pe baza de vin trebuie sa fie prezente in produsul finit intr-o proportie de minimum 50% .

    C. Cocteil aromatizat din produse vitivinicole
    Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole este bautura:
    - obtinuta din vin si/sau musturi de struguri;
    - care a fost supusa aromatizarii cu ajutorul substantelor aromatizante si/sau preparatelor aromatizante naturale si/sau identice cu cele naturale, definite la art. 1 alin. (2) lit. b) prima si a doua liniuta si lit. c) din Normele privind aromele utilizate in alimente si sursele materiale pentru producerea lor, si/sau plantelor aromatice si/sau condimentelor si/sau alimentelor cu proprietati aromatizante. Utilizarea la obtinerea cocteilurilor aromatizate pe baza de vin a substantelor aromatizante obtinute prin sinteza chimica, dar care nu sunt identice cu cele naturale se face numai cu respectarea prevederilor normelor ce stabilesc cazurile si conditiile de utilizare a acestor substante si preparate aromatizante, emise de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    - care a fost supusa unei eventuale indulciri si unei eventuale colorari.
    La obtinerea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole nu este permis adaosul de alcool.
    Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole are o concentratie alcoolica dobandita de maximum 7% in volume.
    Vinurile si/sau musturile de struguri utilizate la fabricarea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole trebuie sa fie prezent in produsul finit intr-o proportie de minimum 50% .
    Utilizarea termenului "cocteil" in acest context nu limiteaza utilizarea acestui termen pentru a defini si alte produse care nu se supun prevederile prezentelor norme.

    CAP. 2
    Definitii

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
    1. Indulcire - operatia care consta in utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, bauturilor aromatizate pe baza de vin si cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multora dintre urmatoarele produse: zahar semialb, zahar alb, zahar alb rafinat, dextroza, fructoza, sirop de glucoza, zahar lichid, zahar lichid invertit, sirop de zahar invertit, must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat, must proaspat de struguri, zahar caramelizat, miere, sirop de roscove, precum si alte produse glucidice naturale avand un efect analog cu cel al produselor mentionate mai sus.
    Prin zahar caramelizat se intelege produsul obtinut exclusiv prin incalzirea controlata a zaharozei fara adaos de baze, de acizi minerali sau de alti aditivi chimici.
    2. Aromatizare - operatia care consta in utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a uneia sau mai multor arome si/sau a plantelor aromatice si/sau a condimentelor si/sau a alimentelor cu proprietati aromatizante, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Adaugarea acestor substante confera produsului finit caracteristici organoleptice diferite de cele ale vinului.
    3. Colorare - operatia care consta in utilizarea la fabricarea vinurilor aromatizate sau a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multor coloranti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    4. Adaugare de alcool - operatia care consta in folosirea la fabricarea vinurilor aromatizate si, dupa caz, a unor bauturi aromatizate pe baza de vin a unuia sau mai multora dintre urmatoarele produse:
    a) alcool etilic de origine viticola;
    b) alcool etilic de origine agricola;
    c) alcool de vin sau de stafide;
    d) distilat de vin sau de stafide;
    e) distilat de origine agricola;
    f) rachiu de vin sau de tescovina;
    g) rachiu de stafide.
    Produsele folosite trebuie sa corespunda reglementarilor legale in vigoare si indeosebi caracteristicile alcoolului etilic utilizat trebuie sa corespunda prevederilor Standardului Roman nr. 14/1998, alcool etilic rafinat tip A.
    5. Concentratia alcoolica dobandita in volume - numarul de volume de alcool pur, la temperatura de 20 grade C, continut in 100 volume din produsul considerat la aceeasi temperatura.
    6. Concentratia alcoolica potentiala in volume - numarul de volume de alcool pur, la temperatura de 20 grade C, ce pot fi obtinute prin fermentarea totala a zaharurilor continute in 100 volume din produsul considerat la aceeasi temperatura.
    7. Concentratia alcoolica totala in volume - suma concentratiilor alcoolice dobandita si potentiala, in volume.
    8. Concentratia alcoolica naturala in volume - concentratia alcoolica totala in volume a produsului considerat inaintea oricarei imbogatiri.
    Art. 4
    Definirea diferitelor categorii de vinuri aromatizate a caror denumire poate sa inlocuiasca denumirea "vin aromatizat" este urmatoarea:
    1. Vermut - vin aromatizat obtinut din vinurile definite conform reglementarilor legale in vigoare, care au fost supuse unei aromatizari cu substante din speciile de pelin Artemisia sau cu substante derivate din acestea. Indulcirea se realizeaza numai cu zahar caramelizat, zaharoza, must de struguri, must de struguri concentrat si must de struguri concentrat rectificat.
    2. Vin aromatizat amar - vin aromatizat obtinut din vinurile definite conform reglementarilor in vigoare, care au fost supuse unei aromatizari amare caracteristice. Denumirea "vin aromatizat amar" este urmata de numele principalei substante aromatizante. Denumirea "vin aromatizat amar" poate fi urmata sau inlocuita de expresii ca:
    a) "vin cu chinina", in cazul in care aromatizarea principala este obtinuta cu aroma principala chinina;
    b) "Bitter vino", in cazul in care aromatizarea principala este facuta cu aroma naturala de gentiana si cand bautura a fost supusa unei colorari galbene si/sau rosii cu ajutorul unor coloranti alimentari autorizati; folosirea termenului "bitter" nu prejudiciaza in acest context folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme;
    c) "Americano", in cazul in care aromatizarea este datorata prezentei substantelor aromatizante naturale provenind din pelin si din gentiana si cand bautura a fost supusa unei colorari galbene si/sau rosii cu ajutorul unor coloranti autorizati, conform reglementarilor legale in vigoare.
    3. Vin aromatizat cu ou - vin aromatizat obtinut din vinurile definite conform reglementarilor legale in vigoare, cu adaos de galbenus de ou de calitate sau cu substante derivate din acesta, al carui continut in zahar exprimat in zahar invertit este de minimum 200 g, iar continutul in galbenus de ou este de minimum 10 g/l de produs finit.
    Termenul "cremovo" poate insoti termenul "vin aromatizat cu ou" atunci cand vinul aromatizat cu ou contine vin Marsala intr-o proportie de minimum 80% .
    Termenul "cremovo zabaione" poate insoti termenul "vin aromatizat cu ou" atunci cand vinul aromatizat cu ou contine vin Marsala intr-o proportie de minimum 80% si are un continut in galbenus de ou de minimum 60 g/l.
    4. Vakeva Viiniglogi/Starkvinsglogg - vin aromatizat obtinut din vinurile definite conform reglementarilor legale in vigoare, al carui gust caracteristic este obtinut prin utilizarea cuisoarelor impreuna cu alte mirodenii. Aceasta bautura poate fi indulcita cu substantele prevazute la art. 3 pct. 1.
    5. Bitter - vin aromatizat obtinut din vinuri definite conform reglementarilor legale in vigoare, al carui gust caracteristic este obtinut prin utilizarea unor extracte de plante, predominante fiind gentiana, anghinarea si centaura.
    6. Floris - vin aromatizat obtinut din vinuri definite conform reglementarilor legale in vigoare, al carui gust caracteristic este obtinut prin utilizarea unor extracte de plante, predominante fiind migdalele si malinul.
    Art. 5
    Definirea diferitelor categorii de bauturi aromatizate pe baza de vin, a caror denumire poate sa inlocuiasca sau sa completeze denumirea "bauturi aromatizate pe baza de vin", este urmatoarea:
    1. Sangria - bautura obtinuta pe baza de vin, aromatizata prin adaos de extracte sau esente naturale de citrice, cu sau fara sucul acestor fructe, eventual cu un adaos de mirodenii, indulcita, cu adaos de bioxid de carbon si avand o concentratie alcoolica dobandita de maximum 12% in volume.
    Bautura poate contine particule solide provenind din pulpa sau din coaja citricelor si culoarea sa trebuie sa provina in exclusivitate din materiile prime folosite.
    Denumirea "Sangria" trebuie in mod obligatoriu sa fie insotita de mentiunea "fabricat in ...", urmata de numele statului membru producator sau al unei regiuni mai restranse, exceptandu-se cazul in care este produsa in Spania sau Portugalia.
    Denumirea "Sangria" poate inlocui denumirea "bautura aromatizata pe baza de vin" numai in cazul in care bautura a fost fabricata in Spania sau Portugalia.
    2. Clarea - bautura pe baza de vin alb obtinuta in aceleasi conditii cu cele prevazute pentru bautura "Sangria".
    Denumirea "Clarea" trebuie in mod obligatoriu sa fie insotita de mentiunea "fabricat in ...", urmata de numele statului membru producator sau al unei regiuni mai restranse, in afara de cazul in care este fabricata in Spania.
    Denumirea "Clarea" poate inlocui denumirea "bautura aromatizata pe baza de vin" numai in cazul in care bautura a fost fabricata in Spania.
    3. Zurra - bautura obtinuta prin adaos de brandy sau rachiu de vin, definite conform reglementarilor legale in vigoare, in bauturile definite la pct. 1 si 2 si eventual cu adaos de bucati de fructe. Concentratia alcoolica dobandita trebuie sa fie egala sau mai mare de 9% si de maximum 14% in volume.
    4. Bitter soda - bautura aromatizata obtinuta din bitter vino, al carei continut in produsul final trebuie sa fie de minimum 50% in volume, cu adaos de bioxid de carbon sau apa gazoasa si eventual cu aceiasi coloranti ca pentru bitter vino. Concentratia alcoolica dobandita trebuie sa fie egala sau mai mare de 8% si de maximum 10,5% in volume. Folosirea termenului "bitter" in acest context nu prejudiciaza folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme.
    5. Kalte Ente - bautura aromatizata obtinuta prin amestecul de vin, vin petiant sau de vin petiant cu adaos de bioxid de carbon cu vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon, la care se adauga substante naturale de lamaie sau extracte din aceste substante. Continutul produsului finit in vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon trebuie sa fie de minimum 25% in volume.
    6. a) Gluhwein - bautura aromatizata obtinuta exclusiv din vin rosu sau vin alb si zahar, aromatizata in special cu scortisoara si cuisoare; in afara cantitatilor de apa utilizate in procesul de indulcire conform prevederilor art. 3 pct. 1, adaosul de apa este interzis. In cazul in care bautura "Gluhwein" a fost fabricata din vin alb, denumirea sub care se vinde produsul "Gluhwein" trebuie completata cu expresia "din vin alb".
    b) Viiniglogi/Vinglogg - bautura aromatizata obtinuta exclusiv din vin rosu sau vin alb, aromatizata in special cu scortisoara si cuisoare.
    7. Maiwein - bautura aromatizata obtinuta din vin cu adaos de plante de Asperula odorata sau din extracte ale acesteia, astfel incat gustul de Asperula odorata sa fie predominant.
    8. Maitrank - bautura aromatizata obtinuta din vin alb sec in care au fost macerate plante de Asperula odorata sau careia i s-au adaugat extracte din aceste plante, cu adaos de portocale si/sau alte fructe, eventual sub forma de suc, de concentrate sau extracte, si care a fost supusa unei indulciri cu maximum 5% zaharuri.
    Art. 6
    Definirea diferitelor categorii de cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole, a caror denumire poate sa inlocuiasca sau sa completeze denumirea "cocteil aromatizat" din produse vitivinicole, este urmatoarea:
    1. Cocteil pe baza de vin - bautura aromatizata in care mustul de struguri concentrat este de maximum 10% din volumul total al produsului finit si continutul in zahar, exprimat in zahar invertit, este de maximum 80 g/l.
    2. Petiant din struguri aromatizat - bautura fabricata exclusiv din must de struguri, cu o concentratie alcoolica dobandita de maximum 4% in volume si cu anhidrida carbonica provenind exclusiv din fermentatia mustului de struguri.
    3. Cocteil aromatizat pe baza de vin perlant - bautura fabricata din vin aromatizat cu extracte naturale din plante, impregnat cu bioxid de carbon, avand o concentratie alcoolica dobandita de maximum 7% in volume.
    Art. 7
    Denumirile "vin aromatizat", "bautura aromatizata pe baza de vin" si cele mentionate la art. 4 si 5 pot fi completate in functie de continutul in zahar invertit, dupa cum urmeaza:
    1. extrasec - pentru produsele al caror continut in zahar este de maximum 30 g/l inclusiv;
    2. sec - pentru produsele al caror continut in zahar este de maximum 50 g/l inclusiv;
    3. demisec - pentru produsele al caror continut in zahar este intre 50 si 90 g/l inclusiv;
    4. demidulce - pentru produsele al caror continut in zahar este intre 90 si 130 g/l inclusiv;
    5. dulce - pentru produsele al caror continut in zahar este de minimum 130 g/l.
    Mentiunile "demidulce" si "dulce" pot fi inlocuite prin inscrierea continutului de zahar invertit exprimat in g/l.
    In cazul in care denumirea sub care se vinde produsul pentru bauturile aromatizate pe baza de vin contine termenul "spumos" cantitatea de vin spumos utilizata trebuie sa fie de minimum 95% .
    Art. 8
    (1) La fabricarea bauturilor definite in prezentele norme este permisa utilizarea aditivilor alimentari autorizati, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    (2) La fabricarea bauturilor definite in prezentele norme adaugarea apei, eventual a apei distilate sau demineralizate, este permisa fara modificarea naturii bauturii si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    (3) Alcoolul etilic folosit pentru diluarea sau dizolvarea aromelor, substantelor colorante sau a aditivilor autorizati utilizati la fabricarea bauturilor definite in prezentele norme trebuie sa fie alcool etilic de origine agricola si sa aiba caracteristicile organoleptice si fizico-chimice in conformitate cu Standardul Roman nr. 14/1998. Alcoolul etilic de origine agricola va fi utilizat in doza stricta necesara pentru diluarea sau dizolvarea aromelor, substantelor colorante sau a oricarui alt aditiv autorizat.
    Art. 9
    Tratamentele si practicile oenologice aplicate vinurilor si musturilor trebuie sa corespunda reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 10
    Caracteristicile organoleptice si fizico-chimice ale bauturilor definite in prezentele norme trebuie sa corespunda standardelor romane, standardelor profesionale si standardelor sau specificatiilor tehnice ale firmelor, precum si normelor sanitare in vigoare.
    Art. 11
    (1) Pentru bauturile care nu corespund prevederilor art. 2, 4, 5, 6, 7 si 8 nu se pot utiliza denumirile mentionate in aceste articole.
    (2) Denumirile geografice cum ar fi: "Nurnberger Gluhwein", "Vermouth de Chambery", "Vermouth di Torino" pot sa inlocuiasca denumirile categoriilor de bauturi aromatizate mentionate la art. 2 sau sa le completeze, rezultand denumiri compuse.
    (3) Denumirile de origine sunt rezervate bauturilor care isi dobandesc caracteristicile si calitatile definitive in procesul de fabricare in zona geografica invocata, in vederea evitarii inducerii in eroare a consumatorului asupra materiei prime utilizate.
    (4) Denumirile sub care se vand produsele definite in prezentele norme nu pot sa fie completate cu indicatii geografice la care au dreptul produsele vitivinicole.
    Art. 12
    (1) In denumirile sub care se vand bauturile aromatizate continand produse din sectorul vitivinicol si arome, care au o concentratie alcoolica de minimum 1,2% in volume si care nu corespund prevederilor prezentelor norme, nu este permisa nici o referinta la produsele din sectorul vitivinicol.
    (2) Bauturile aromatizate care nu corespund prevederilor prezentelor norme nu se comercializeaza pentru consumul uman in asociere cu termeni cum ar fi: "gen", "tip", "mod", "stil", "marca", "gust" sau cu alte mentiuni asemanatoare la una dintre denumirile prevazute in prezentele norme.
    Art. 13
    (1) Etichetarea, prezentarea si publicitatea bauturilor prevazute in prezentele norme se fac cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    (2) In cazul in care alcoolul utilizat la fabricarea bauturilor provine dintr-o singura materie prima (alcool din cereale, alcool din vin, alcool din melasa), natura acestuia poate fi indicata pe eticheta. In cazul in care alcoolul provine din diferite materii prime, nu se va indica pe eticheta natura acestuia.
    (3) Alcoolul etilic utilizat la diluarea sau dizolvarea aromelor, substantelor colorante sau a aditivilor autorizati nu este considerat ingredient.
    Art. 14
    (1) Marcarea bauturilor prevazute in prezentele norme se face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare emise de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Prevederile prezentelor norme se aplica si bauturilor aromatizate provenite din import.
    Art. 15
    Verificarea calitatii loturilor de produse se face pe baza nivelului de calitate acceptabil, denumit si AQL, si a Standardului Roman 184/1 25.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 59/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 59 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu