Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 553/1791 din 14 decembrie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE


SmartCity3

              Nr. 553 din 14 decembrie 2002
              MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
              Nr. 1.791 din 24 decembrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 5 din  8 ianuarie 2003

    In temeiul prevederilor art. 135, art. 137 alin. (3) si art. 140 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale,
    in baza art. 7 si art. 14 lit. D pct. 4 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 3 pct. 24 si a art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Normele metodologice prevazute la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

    Prezentele norme metodologice sunt emise in temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative si stabilesc modul de constituire in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

    Art. 1
    (1) Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, denumit in continuare Fondul, se constituie in anul 2003 din:
    a) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorata numai de angajatori;
    b) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorata si suportata de persoanele fizice care incheie, in conditiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale aferenta somerilor pe durata practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii, suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    d) dobanzile aferente disponibilitatilor din contul special in care s-au virat contributiile aferente cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului, deschis la trezoreria statului pe seama Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza incepand cu drepturile si obligatiile aferente lunii ianuarie 2003.
    Art. 2
    (1) In anul 2003 persoanele fizice si juridice care contribuie la constituirea Fondului procedeaza astfel:
    a) cota de 0,5% datorata de angajatori si de persoanele fizice care incheie contracte de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se adauga la cotele de contributie de asigurari sociale datorate de angajatori si asiguratii prevazuti la alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultand astfel o noua cota;
    b) contributia de asigurari sociale aferenta cotei stabilite la lit. a) se vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat.
    (2) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in cota de 0,5%, datorata de someri pe durata practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate, potrivit legii, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se adauga la contributiile de asigurari sociale de stat datorate pentru someri.
    (3) Conditiile si termenele la care se fac varsamintele la bugetul asigurarilor sociale de stat sunt cele stabilite de lege.
    Art. 3
    Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se datoreaza pentru situatiile prevazute la cap. II pct. 20 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Pentru identificarea contributiei de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pe versoul documentului de plata a contributiei de asigurari sociale se va evidentia distinct suma aferenta cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului.
    (2) Casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor evidentia distinct in contabilitatea proprie veniturile incasate din cota de 0,5% corespunzatoare constituirii Fondului.
    (3) Sumele cuvenite Fondului se vireaza in contul 30.01 "Disponibil al Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis pe seama Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
    (4) In Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat (anexa nr. 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare) se va evidentia distinct contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator si calculata conform art. 2 alin. (1).
    (5) In primele 5 zile lucratoare ale lunii, pentru luna expirata, sau, dupa caz, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare celei in care a expirat termenul prevazut de lege pentru plata contributiei de asigurari sociale, casele teritoriale de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor vira sumele cuvenite Fondului din contul de venituri al bugetului asigurarilor sociale de stat in contul prevazut la alin. (3).
    Art. 5
    (1) Pentru disponibilitatile din contul special, Trezoreria statului plateste dobanda, a carei rata este stabilita prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Cu dobanda incasata se majoreaza in mod corespunzator veniturile Fondului.
    Art. 6
    Dupa infiintare Fondul National de Asigurare pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale, in calitatea sa de institutie publica cu personalitate juridica, preia de la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, pe baza de protocol, soldul contului deschis la Trezoreria statului conform art. 4 alin. (3), urmand ca acesta sa fie virat in contul deschis pe numele Fondului National.
    Art. 7
    Disponibilitatile Fondului se evidentiaza in contabilitatea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale cu ajutorul urmatoarelor conturi care se introduc in Planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 324/1984, cu modificarile si completarile ulterioare:
      141 "Disponibil din Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale";
      341 "Fondul initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 553/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 553 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu