Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 552 din 28 martie 2008

pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri"

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 294 din 15 aprilie 2008In temeiul art.12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art.1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri" (390 VIES), cod MEF 14.13.01.02/r, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, începând cu operaţiunile desfăşurate în trimestrul I al anului 2008.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi arhivare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Procedura de gestionare a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri este stabilită în anexa nr.4.

Art. 5. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia de informaţii fiscale, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

ANEXA Nr. 11)

DECLARAŢIE RECAPITULATIVĂ

PRIVIND LIVRĂRILE/ACHIZIŢIILE INTRACOMUNITARE DE BUNURI

390

VIES

PERIOADA DE RAPORTARE

Anul |_|_|_|_|            Perioada (T1,T2,T3 sau T4) |_|_|

|_| Declaraţie iniţială

|_| Declaraţie rectificativă

I. DATE DE IDENTIFICARE

Cod de identificare fiscală RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire / Nume, Prenume |_______________________________________________|

Domiciliul fiscal

Judeţ |____________|   Localitate |___________|   Strada |_______________________|

Număr |__| Bloc |__|  Scara |__| Ap. |___|  Cod poştal |______________|   Sector |_____| Telefon |________________|   Fax |_______________|   E-mail |__________________|

II. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂR TOTAL PAGINI ANEXA LA DECLARAŢIE 

                         |_|_|_|_|

NUMĂRUL TOTAL AL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SUMA LIVRĂRILOR/ACHIZIŢIILOR INTRACOMUNITARE DE BUNURI

LIVRĂRI

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

ACHIZIŢII

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

LIVRĂRI IN CADRUL UNEI OPERAŢIUNI TRIUNGHIULARE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, dedarea datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Nume, Prenume: |_____________________________________|

Funcţia:               |_____________________________________|

Semnătura şi ştampila |______________|

Loc rezervat organului fiscal

Nr.înregistrare: |_____________________|                Data: |______________|

Cod MEF:14.13.01.02/r

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Cod de identificare fiscală RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Anul |_|_|_|_| Perioada |_|_| Pag. |_|_|_|_|

LISTA OPERAŢIUNILOR INTRACOMUNITARE

ŢARA

COD OPERATOR INTRACOMUNITAR

DENUMIRE / NUME, PRENUME OPERATOR INTRACOMUNITAR

TIP*) (A/L/T)

BAZA IMPOZABILA

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

TOTAL pagină

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

TOTAL GENERAL

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

*) TIP operaţiune se completează cu: A achiziţie şi achiziţie în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, L livrare, T livrare în cadrul unei operaţiuni triunghiulare

ANEXA Nr. 2

Instrucţiuni pentru completarea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri

1.1. Declaraţia recapitulativă se depune trimestrial, în condiţiile prevăzute de art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 şi 1531 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care au efectuat livrări şi/sau achiziţii intracomunitare de bunuri, precum şi livrări şi achiziţii de bunuri în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, aşa cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal.

1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor depune declaraţia recapitulativă numai în trimestrul de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările/achiziţiile intracomunitare, precum şi pentru livrările şi achiziţiile în cadrul unei operaţiuni triunghiulare efectuate.

2.1. Declaraţia recapitulativă se depune în format electronic astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poştă, prin scrisoare recomandată;

- prin completare, pe pagina de web a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

2.2. Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic al declaraţiei recapitulative se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.mfinante.ro/portal ANAF.

Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Modul de completare a declaraţiei recapitulative

SECŢIUNEA 1

Cartuşul „Perioada de raportare" se completează cu:

- anul la care se referă declaraţia; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu, 2008);

- perioada de raportare aferentă operaţiunilor realizate este formată din două caractere, primul fiind litera „T" şi al doilea fiind cifra aferentă trimestrului respectiv (de exemplu, pentru trimestrul 2 se va înscrie „T2").

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

In declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Declaraţia rectificativă se foloseşte şi pentru reducerea bazei de impozitare a achiziţiilor intracomunitare în situaţia prevăzută de lege.

Reducerile de preţ acordate ulterior de furnizor, într-un alt trimestru decât cel în care au fost efectuate livrările de bunuri, se declară în declaraţia recapitulativă întocmită pentru trimestrul în care reducerile de preţ au fost acordate, indiferent dacă în trimestrul respectiv valoarea reducerilor depăşeşte totalul livrărilor/achiziţiilor de bunuri declarate, rezultând astfel o suma negativă.

Cartuşul „Date de identificare" conţine:

1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Inscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

2. „Denumire/Nume, Prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile.

3. „Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Cartuşul „Rezumat declaraţie" conţine:

- numărul total al paginilor anexă la declaraţie;

- numărul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numărul operaţiunilor;

- valoarea operaţiunilor, defalcată pe tipuri: livrări, livrări în cadrul operaţiunilor triunghiulare şi achiziţii.

SECŢIUNEA a 2-a

1.Se completează cu tranzacţiile intracomunitare efectuate, în următoarea ordine:

a) livrări intracomunitare de bunuri (L);

b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (T);

c) achiziţii intracomunitare de bunuri şi achiziţii de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (A).

Fiecare pagină aferentă secţiunii a 2-a va conţine în antet informaţii privind codul de înregistrare în scopuri de TVA, perioada aferentă şi numărul paginii.

a) Livrări intracomunitare de bunuri - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite.

b) Livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare - se înscrie suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, prevăzute la art. 1321 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare ce are desemnat un cod „T", şi pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parţiale pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare; se va completa doar de către cumpărătorul revânzător.

c) Achiziţii intracomunitare de bunuri - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabilă care depune declaraţia este obligată la plata taxei conform art. 151 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care exigibilitatea taxei intervine în trimestrul calendaristic respectiv, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţii intracomunitare de bunuri.

d) Achiziţii de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare - se înscrie suma totală a achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoana obligată la plata taxei, în conformitate cu art. 150 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri parţiale pentru achiziţii intracomunitare de bunuri.

Coloana „Ţara" - codul ţării care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului/furnizorului.

Coloana „Cod operator intracomunitar" - codul de înregistrare în scopuri de TVA al operatorului, fără codul de ţară. Acesta trebuie introdus fără spaţii, virgule sau puncte.

Coloana „Tipul operaţiunii"

L - pentru livrări intracomunitare de bunuri către alte state membre;

T - pentru livrări în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;

A- pentru achiziţii intracomunitare de bunuri şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din alte state membre.

Coloana „Baza impozabilă" - valoarea tranzacţiei/ tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare).

2. In subsolul paginii se înscrie suma totală a tranzacţiilor înscrise în pagina respectivă, iar pe ultima pagină a declaraţiei se înscrie şi totalul general al operaţiunilor.

3. Toate sumele se înscriu în lei.

4. Operaţiunile înscrise la rândurile de regularizări din Decontul de TVA, respectiv rândurile 2, 5 şi 15, se cuprind în declaraţia recapitulativă rectificativă aferentă perioadei la care se referă aceste operaţiuni.

NOTĂ:

1. Pentru achiziţii intracomunitare de bunuri în cazul în care furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achiziţia se declară în declaraţia recapitulativă astfel:

Coloana „Ţara"- codul ţării membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitară.

Coloana „Cod operator intracomunitar" - nu se va înscrie nimic.

Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar"- se va înscrie denumirea/numele, prenumele furnizorului care a emis factura.

Coloana „Tipul operaţiunii"- se va înscrie „A".

Coloana „Baza impozabilă" - valoarea tranzacţiei/ tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare).

2. Pentru livrările intracomunitare efectuate către clienţi nestabiliţi în Comunitatea Europeană şi care au desemnat un reprezentant fiscal în Uniunea Europeană, la rubrica „Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar" va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.

3. Pentru achiziţiile intracomunitare care provin de la un furnizor nestabilit în Comunitatea Europeană şi care a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul, la rubrica „Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar" va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.

Similar se procedează şi în situaţia în care furnizorul nestabilit în Comunitatea Europeană nu şi-a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul, dar prin aplicarea de către unele state membre a măsurilor de simplificare a declarării importurilor, respectiv o reprezentare globală de către o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expediţie/transport, operatorul extracomunitar se consideră reprezentat fiscal de societatea respectivă.

Exemplu: o societate „A" dintr-un stat extracomunitar (X) vinde unei societăţi din România „B" bunuri. Bunurile sunt importate într-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de către societatea de expediţie „C" şi apoi aceeaşi societate „C" declară în numele furnizorului „A" din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitară a bunurilor din statul membru (Y)în România.

In astfel de situaţii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expediţie „C". In declaraţia recapitulativă privind achiziţiile intracomunitare, la rubrica „Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea furnizorului, respectiv societatea „A" din statul extracomunitar (X), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar" codul din statul membru (Y) al societăţii de expediţie „C" care a declarat livrarea intracomunitară.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi arhivare a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri

Denumire formular: Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri Cod: 14.13.01.02/r

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea operaţiunilor intracomunitare.

Se întocmeşte de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni intracomunitare.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îşi are domiciliul fiscal;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate, potrivit legii, dintre care:

• un exemplar la contribuabil;

• un exemplar la organul fiscal.

Se arhivează:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 4

Procedura de gestionare a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri

In vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului CE nr. 1.798/2003, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni intracomunitare, au obligaţia să depună trimestrial Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare (390 VIES), potrivit dispoziţiilor art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Depunerea declaraţiei recapitulative

1.1. Declaraţia recapitulativă se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului, la organul fiscal competent.

1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai în trimestrul de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, precum şi pentru livrările şi achiziţiile de bunuri în cadrul unei operaţiuni triunghiulare efectuate.

2. Prelucrarea declaraţiei recapitulative

2.1. Prelucrarea declaraţiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, până la data de 5 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.

2.2. După prelucrare, declaraţia recapitulativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

3. Verificarea formală a declaraţiilor recapitulative

3.1. Pentru fiecare declaraţie recapitulativă organul fiscal competent verifică:

a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operaţiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrişi în declaraţia recapitulativă: înscrierea corectă a codului de ţară, precum şi a numărului de caractere ale codului;

c) corelarea totalului sumelor aferente livrărilor/achiziţiilor intracomunitare de bunuri din declaraţia recapitulativă cu cele înscrise în rândurile corespunzătoare din Decontul de TVA sau din Decontul special de TVA, după caz, astfel:

(i) (L+T) livrări + livrări în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din declaraţia recapitulativă = livrări intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA aferent/aferente perioadei de declarare prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă. Se au în vedere, de asemenea, şi eventualele decizii de corectare a erorilor materiale din Decontul/deconturile de TVA întocmit/întocmite în trimestrul de raportare, aferent/aferente aceleiaşi perioade. Nu se au în vedere rândurile de regularizări privind livrările intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA;

(ii) (A) achiziţii + achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din declaraţia recapitulativă = achiziţii intracomunitare din Decontul/deconturile de TVA sau din Decontul special/deconturile speciale de TVA, aferent/aferente perioadei de declarare prevăzute la pct. 1 din prezenta anexă. Se au în vedere, de asemenea, şi eventualele decizii de corectare a erorilor materiale din Decontul/deconturile de TVA întocmit/întocmite în trimestrul de raportare, aferent/aferente aceleiaşi perioade, sau din eventualele deconturi speciale rectificative aferente perioadei de raportare. Nu se au în vedere rândurile de regularizări privind achiziţiile intracomunitare din

Decontul/deconturile de TVA;

d) îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei recapitulative prin încrucişarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrări/achiziţii intracomunitare de bunuri în deconturile de TVA şi în deconturile speciale de TVAdepuse cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii recapitulative.

3.2. In cazul persoanelor impozabile cu obligaţii declarative lunare, precum şi în cazul în care, în cadrul trimestrului de raportare, au fost depuse mai multe deconturi speciale de TVA de către contribuabil, corelaţiile se verifică avându-se în vedere totalul livrărilor, respectiv al achiziţiilor intracomunitare de bunuri înscrise în toate declaraţiile depuse în cadrul perioadei la care se referă declaraţia recapitulativă.

3.3. Dispoziţiile pct. 3.1 lit. c) nu sunt aplicabile pentru declaraţiile recapitulative rectificative.

4. Notificarea persoanelor impozabile

4.1. După prelucrarea declaraţiilor recapitulative vor fi identificate:

- persoanele impozabile care nu au depus declaraţia recapitulativă, deşi în Decontul de TVA sau în Decontul special de TVA au declarat livrări/achiziţii intracomunitare de bunuri, potrivit pct. 3.1 lit. d);

- persoanele impozabile care au depus declaraţii recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)-c).

4.2. Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 4.1 se emit:

a) notificări pentru nedepunerea declaraţiei;

b) notificări pentru corectarea declaraţiei.

4.3. Notificările prevăzute la pct.4.2 se emit până cel târziu la data de 25 a lunii următoare termenului legal de depunere a declaraţiei recapitulative.

4.4. Persoanele impozabile care depun cu întârziere declaraţia recapitulativă sunt sancţionate potrivit art. 219 alin. (1) lit. b1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 12.000 lei la 14.000 lei.

4.5. Declaraţiile recapitulative depuse sau corectate ca urmare a notificărilor transmise se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

4.6. Declaraţiile recapitulative care prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)-c), pentru care organul fiscal competent a transmis notificarea prevăzută la pct. 4.2 lit. b), se corectează prin depunerea unei noi declaraţii corect completate, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare termenului legal de depunere a declaraţiei recapitulative pe care o corectează, fără a se bifa căsuţa de rectificare.

4.7. Declaraţia recapitulativă prevăzută la pct. 4.6 înlocuieşte declaraţia recapitulativă depusă iniţial şi, după prelucrare, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

5. Prelucrarea declaraţiilor recapitulative rectificative

5.1. Declaraţiile recapitulative se rectifică, din oficiu, de către persoana impozabilă, prin depunerea unei declaraţii recapitulative rectificative.

5.2. In declaraţia recapitulativă rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări se completează câte o declaraţie rectificaţivă.

In declaraţia recapitulativă rectificativă se corectează şi informaţiile din declaraţia recapitulativă aferentă ultimei perioade de raportare, care nu au fost corectate până la data de 25 a lunii următoare datei de raportare, în urma notificărilor transmise potrivit pct. 4.

5.3. Declaraţiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

5.4. Se verifică existenţa bifei în căsuţa prevăzută de formular, în vederea marcării corespunzătoare în sistemul informatic.

5.5. După prelucrare, declaraţiile rectificative se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

6. Organizarea bazei centrale de date „Declaraţii recapitulative"

6.1. Informaţiile din declaraţiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date denumită „Declaraţii recapitulative".

6.2. Baza de date „Declaraţii recapitulative" cuprinde două secţiuni:

- livrări - în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L) şi toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (cod T);

- achiziţii - în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi achiziţiile de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (cod A).

6.3. Informaţiile din declaraţiile recapitulative rectificative depuse de persoanele impozabile se introduc în aceeaşi bază centrală de date. Se marchează corespunzător, ca declaraţii recapitulative rectificative, numai informaţiile care reprezintă diferenţe între declaraţia recapitulativă rectificativă şi declaraţia recapitulativă iniţială.

7. Centralizarea informaţiilor din declaraţiile recapitulative

7.1. Până la sfârşitul lunii următoare termenului legal de depunere a declaraţiei recapitulative, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând declaraţiile recapitulative depuse, şi anume:

- declaraţiile recapitulative corecte;

- declaraţiile recapitulative corectate ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; şi

- declaraţiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuată corecţia ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.

7.2. In termen de maximum 5 zile, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

7.3. In termen de 5 zile, Serviciul Central de Legături verifică dacă informaţiile din declaraţiile recapitulative au fost transmise de către toate direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.

8. Centralizarea datelor din declaraţiile recapitulative rectificative

8.1. La sfârşitul fiecărei luni, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând diferenţele dintre declaraţiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă şi declaraţiile recapitulative iniţiale.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.

8.2. In termen de maximum 5 zile, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative rectificative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

8.3. La solicitările punctuale formulate de statele membre, Serviciul Central de Legături verifică existenţa unor eventuale declaraţii recapitulative rectificative.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 552/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 552 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu