Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 532 din 12 decembrie 2001

privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 4 din  7 ianuarie 2002


SmartCity3


    Secretarul de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    in conformitate cu:
    - prevederile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 574/2001 pentru aprobarea Strategiei Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001 - 2004,
    in temeiul art. 3 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se infiinteaza Comisia pentru Securitatea Produselor, organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, reprezentanti ai asociatiilor profesionale si din reprezentanti ai consumatorilor, in vederea reprezentarii organizatiilor neguvernamentale in procesul decizional, precum si a obtinerii celor mai bune opinii fundamentate privind produsele periculoase pentru viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.
    Art. 2
    Organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitatea Produselor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                      pentru Protectia Consumatorilor,
                                Rovana Plumb,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                         ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA
                   Comisiei pentru Securitatea Produselor

    Art. 1
    Comisia pentru Securitatea Produselor este un organism consultativ independent, nonprofit, format din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, reprezentanti ai asociatiilor profesionale si din reprezentanti ai consumatorilor, in vederea reprezentarii organizatiilor neguvernamentale in procesul decizional si a obtinerii celor mai bune opinii fundamentate privind produsele periculoase pentru viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.
    Art. 2
    (1) Comisia pentru Securitatea Produselor este compusa din 11 (unsprezece) membri cu drept de vot, dupa cum urmeaza:
    a) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;
    b) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    c) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;
    d) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Ministerul Sanatatii si Familiei;
    e) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti;
    f) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Electrotehnica - S.A. Bucuresti;
    g) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Institutul de Chimie Alimentara Bucuresti;
    h) un reprezentant in calitate de membru, desemnat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti;
    i) 3 reprezentanti ai asociatiilor de proprietari constituite in baza Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai consumatorilor, in calitate de membri, desemnati de asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica, in conformitate cu prevederile art. 38 si 39 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.
    (2) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor vor desemna prin vot un presedinte si un vicepresedinte.
    (3) Nominalizarea membrilor se face de catre institutiile si asociatiile mentionate, la solicitarea secretarului de stat, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    (4) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor au un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (5) Comisia pentru Securitatea Produselor se intruneste trimestrial, la convocarea presedintelui ori a vicepresedintelui acesteia, sau ori de cate ori este necesar.
    Art. 3
    (1) Modalitatea de constituire, organizare si functionare a secretariatului Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi prevazuta in regulamentul intern de organizare si functionare a acesteia. Secretariatul Comisiei pentru Securitatea Produselor este format din 3 persoane care nu au calitatea de membru al acesteia.
    (2) Comisia pentru Securitatea Produselor poate fi sprijinita de raportori permanenti, desemnati de institutiile si organizatiile mentionate la art. 2.
    (3) Pot fi cooptati si alti raportori, desemnati de presedinte sau vicepresedinte, in functie de nevoile Comisiei pentru Securitatea Produselor, de specialitatea si de competenta acestora.
    Art. 4
    (1) Comisia pentru Securitatea Produselor analizeaza sesizarile privind riscurile pe care le pot prezenta produsele destinate consumatorilor pentru evaluare, in vederea emiterii unui punct de vedere consultativ.
    (2) In exercitarea atributiilor sale Comisia pentru Securitatea Produselor analizeaza si emite punctul de vedere consultativ in ceea ce priveste:
    a) caracteristicile produsului, ale ambalarii si ale instructiunilor de montaj si intretinere;
    b) efectul asupra altor produse impreuna cu care acesta poate fi folosit;
    c) modul se prezentare a produsului, etichetarea, instructiunile de folosire si orice alte indicatii si informatii furnizate de producator;
    d) categoria de consumatori expusa riscului prin folosirea produsului.
    (3) Evaluarea securitatii produselor se face in conformitate cu cerintele minime de securitate prevazute in actele normative specifice. In lipsa acestora, in procesul de evaluare se au in vedere cerintele generale de securitate cuprinse in standardele romane, europene sau internationale, iar daca acestea nu exista, se au in vedere cunostintele stiintifice si tehnologice din domeniu.
    (4) Comisia pentru Securitatea Produselor isi creeaza o baza de date prin inventarierea informatiilor din domeniu referitoare la pericolele prezentate de produse.
    Art. 5
    Comisia pentru Securitatea Produselor poate fi consultata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, precum si de catre instantele de judecata, carora urmeaza sa li se transmita, in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii sesizarii, punctul de vedere al Comisiei pentru Securitatea Produselor, care are caracter consultativ.
    Art. 6
    (1) Raportorii intocmesc pentru fiecare sesizare repartizata de catre Comisia pentru Securitatea Produselor un raport in care prezinta punctul propriu de vedere privind problemele mentionate in sesizare, raport incheiat in urma cercetarii documentelor si audierii persoanelor pe care le considera necesare.
    (2) Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor si raportorii raspund de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care iau cunostinta in decursul cercetarii documentelor si audierii persoanelor invitate.
    Art. 7
    Punctul de vedere al Comisiei pentru Securitatea Produselor se transmite, daca este cazul, si organelor de specialitate ale administratiei publice competente.
    Art. 8
    In caz de pericol grav si imediat, la sesizarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau a Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, Comisia pentru Securitatea Produselor constituie un grup de urgenta care analizeaza produsele in cauza si isi formuleaza si comunica punctul de vedere in cel mai scurt timp posibil.
    Art. 9
    (1) Deliberarea se face in plenul Comisiei pentru Securitatea Produselor, la care trebuie sa fie prezenta cel putin jumatate din numarul membrilor acesteia, prezenta presedintelui sau, in lipsa acestuia, a vicepresedintelui fiind obligatorie, in urma analizarii punctului de vedere al raportorului, dupa caz.
    (2) In cazul unui vot paritar votul presedintelui sau, in lipsa acestuia, al vicepresedintelui este hotarator.
    (3) Sedintele Comisiei pentru Securitatea Produselor nu sunt publice.
    Art. 10
    Membrii Comisiei pentru Securitatea Produselor nu pot delibera intr-o problema in care sunt direct interesati sau sunt reprezentanti ai unei parti interesate.
    Art. 11
    (1) Calitatea de membru al Comisiei pentru Securitatea Produselor poate fi pierduta in urmatoarele cazuri:
    - lipsa nejustificata, in mod repetat, de la sedintele acesteia;
    - deliberarea intr-o problema in care era direct interesat sau reprezentant al unei parti interesate;
    - a fost dispusa inceperea urmaririi penale;
    - nu mai este membru sau angajat al institutiei care l-a desemnat;
    - retragerea calitatii de reprezentant al institutiei care l-a desemnat;
    - deces.
    (2) In locul persoanei care a pierdut calitatea de membru va fi desemnat un alt reprezentant.
    Art. 12
    Procesul-verbal al sedintei este semnat de toti membrii prezenti ai Comisiei pentru Securitatea Produselor. Punctul de vedere al acesteia va fi formulat in scris, va fi inregistrat si indosariat de catre secretariat in urma consemnarii in procesul-verbal al sedintei in care a fost adoptat.
    Art. 13
    (1) Convocarea Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi facuta de secretariatul acesteia in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii de consultare, formulata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Comitetul Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, sau de la data sesizarii Comisiei pentru Securitatea Produselor de catre instanta de judecata.
    (2) Convocarea se face in scris si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. In convocarea la sedinta se vor preciza ordinea de zi, data, ora si locul desfasurarii acesteia.
    Art. 14
    Regulamentul intern de organizare si functionare a Comisiei pentru Securitatea Produselor va fi elaborat si adoptat de catre membrii sai in termen de 45 de zile de la data primei sedinte a acesteia.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 532/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 532 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 532/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu