Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 53 din 26 mai 2005

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzand tarile terte sau parti ale tarilor terte si conditiile de certificare veterinara, sanatate animala si publica pentru importul in Comunitatea Europeana al anumitor animale vii si al carnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul in Romania*)

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 848 bis  din 20 septembrie 2005


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 53/2005 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 20 septembrie 2005 si este reprodus si in acest numar bis.

    Vazand Referatul de aprobare nr. 32.303 din 20 mai 2005, intocmit de Directia generala sanitara veterinara din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
    avand in vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind lista cuprinzand tarile terte sau parti ale tarilor terte si conditiile de certificare veterinara, sanatate animala si publica pentru importul in Comunitatea Europeana al anumitor animale vii si al carnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul in Romania, denumita in continuare norma sanitara veterinara, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Pentru a introduce pe teritoriul comunitar animalele vii si carnea proaspata provenita de la acestea, originare din Romania, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si persoanele interesate de efectuarea operatiunilor comerciale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) In cazul in care nu exista alte conditii sanitare veterinare stabilite de autoritatile veterinare centrale, pana la data la care respectivele state vor solicita alte conditii pentru importul din Romania de animale vii exportul acestora in tari terte se va derula utilizandu-se modelele de certificate stabilite in norma sanitara veterinara.
    Art. 3
    Conditiile prevazute in certificatele veterinare sunt obligatorii, trebuie respectate si verificate.
    Art. 4
    Prezentul ordin constituie transpunerea oficiala a Deciziei Comisiei nr. 79/542/CEE [cu ultimul amendament: Decizia 2005/234/CE (JOCE nr. L 72 din 18 martie 2005, p. 35)], care stabileste o lista cuprinzand tarile terte sau parti ale tarilor terte si conditii de certificare veterinara si sanatate publica si animala pentru importul in Comunitate al anumitor animale vii si al carnii proaspete de la acestea", publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 146 din 14 iunie 1979, p. 15.
    Art. 5
    (1) Importul in Romania al animalelor vii definite la art. 2 lit. a) din norma sanitara veterinara este permis numai daca acestea corespund prevederilor art. 4 - 7 din aceeasi norma.
    (2) Importul in Romania de carne proaspata destinata consumului uman, provenita de la animalele definite la art. 2 din norma sanitara veterinara si de la ecvidee, este permis doar daca o astfel de carne este conforma cu prevederile art. 9 - 11 din aceeasi norma.
    (3) In cazul certificatelor veterinare de import in Romania se inlocuieste sintagma "Uniunea Europeana" cu sintagma "Romania".
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare.
    Art. 7
    (1) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In cazul exportului din Romania de animale vii si de carne proaspata provenita de la acestea, prevederile prezentului ordin vor intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) In cazul importului in Romania de animale vii si de carne proaspata provenita de la acestea, prevederile prezentului ordin vor intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
                         si pentru Siguranta Alimentelor,
                                  Razvan Tiru

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            NORMA SANITAR VETERINARA
privind lista cuprinzand tarile terte sau parti ale tarilor terte si conditiile de certificare veterinara, sanatate animala si publica pentru importul in Comunitatea Europeana al anumitor animale vii si al carnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul in Romania

    Art. 1
    Subiect si domeniu de aplicare
    Prezenta norma sanitara veterinara stabileste conditiile sanitare pentru activitati de import in Comunitatea Europeana de animale vii, cu exceptia ecvideelor si pentru importul in Comunitatea Europeana de carne proaspata de la astfel de animale, inclusiv de la ecvidee, cu exceptia carnii preparate.
    Prezenta norma sanitara veterinara nu se aplica pentru importul de animale nedomesticite pentru spectacole sau expozitii unde asemenea animale nu sunt in mod regulat tinute sau crescute si pentru importul de animale nedomesticite ce fac parte din circuri sau sunt destinate unor scopuri stiintifice, incluzand scopurile de conservare a speciilor sau scopuri experimentale, intr-un organism, institut sau centru care a fost aprobat in conformitate cu prevederile anexei nr. 3 a Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sanatate a animalelor, ce reglementeaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tarile terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevazute de legislatia specifica aprobata prin Ordinul nr. 159/2002 ce transpune Directiva 92/65/CEE.
    Importurile de animale si carne proaspata autorizate in conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare trebuie sa se supuna si altor prevederi ce au fost deja adoptate sau pot fi adoptate, in baza legislatiei alimentare europene.
    Art. 2
    Definitii
    In scopul prezentei norme sanitare veterinare, trebuie sa se aplice urmatoarele definitii:
    (a) "animale": inseamna mamifere terestre ale speciilor ce apartin taxonomic de Proboscidae si Artiodactyla si hibrizi ai acestora;
    (b) "exploatatie": inseamna o ferma sau alta intreprindere agricola, industriala sau comerciala supravegheata oficial, incluzand gradini zoologice, parcuri de distractie si rezervatii naturale sau de vanatoare unde animalele sunt tinute cu regularitate sau crescute;
    (c) "organe fasonate": inseamna organe de la care au fost indepartate complet oasele, cartilajele, traheea si bronhiile principale, glandele limfatice si tesutul conjunctiv aderent, grasimea si mucusul; in cazul carnii de la animale domestice din specia bovina, muschiul maseter integral, incizat in conformitate cu prevederile pct. 41 lit. (a) din capitolul VIII al anexei nr. 1 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete", aprobata prin Ordinul nr. 401/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 32 din 22 ianuarie 2003 ce transpune Directiva Consiliului 64/433/CEE, este considerat de asemenea organ fasonat.
    Art. 3
    Conditii pentru activitati de import de animale vii in Comunitatea Europeana
    Importul in Comunitatea Europeana de animale vii este permis numai daca astfel de animale sunt conforme cu art. 4, 5 si 6.
    Art. 4
    Locul de origine al animalelor vii
    Animalele trebuie sa provina din teritoriul unei tari terte care este inclus in lista prezentata in coloanele 1, 2 si 3 ale tabelului stabilit la partea 1 a anexei nr. 1 pentru care, la coloana 4 corespondenta, pentru aceste animale este intocmit un model specific de certificat veterinar.
    Art. 5
    Conditii specifice
    Animalele trebuie sa indeplineasca cerintele stabilite in certificatul corespunzator stabilit in conformitate cu modelul de certificat corespondent intocmit la partea a 2-a a anexei nr. 1, luand in considerare conditiile specifice indicate la coloana 6 a tabelului stabilit la partea 1 a anexei nr. 1, si, daca este specificat astfel la coloana 5 a tabelului, acestea trebuie sa indeplineasca, de asemenea, orice garantii suplimentare solicitate de acel certificat.
    Daca este solicitat de catre statul de destinatie, animalele respective trebuie sa intruneasca cerintele de certificare aditionale mentionate si incluse in certificat, in baza modelului corespunzator stabilit la partea a 2-a.
    Art. 6
    Transportul animalelor vii importate in Comunitatea Europeana
    1. Animalele nu trebuie incarcate in mijloace de transport ce transporta si alte animale ce nu sunt destinate pentru import in Comunitatea Europeana sau au un statut de sanatate inferior.
    2. In timpul transportului catre Comunitatea Europeana, animalele nu trebuie sa fie descarcate pe teritoriul unei tari terte sau a unei parti a tarii terte ce nu este aprobata pentru activitati de import in Comunitatea Europeana pentru astfel de animale.
    3. In timpul transportului catre Comunitatea Europeana, animalele nu trebuie deplasate pe cale rutiera, pe cale ferata sau pe jos prin teritoriul sau parte a teritoriului unei tari terte ce nu este aprobata pentru activitati de import in Comunitatea Europeana pentru astfel de animale.
    4. Animalele trebuie sa soseasca la un post de inspectie la frontiera al Comunitatii Europene in 10 zile de la data incarcarii din tara terta exportatoare si trebuie sa fie insotite de un certificat veterinar, stabilit in conformitate cu modelul corespunzator, completat si semnat de un medic veterinar oficial al tarii terte exportatoare.
    In cazul transportului pe mare, perioada de 10 zile trebuie prelungita cu timpul calatoriei pe mare. In acest scop, trebuie sa fie atasata in forma originala la certificatul veterinar o declaratie a comandantului de vas, intocmita in conformitate cu adendumul Partii 3A a anexei nr. 1.
    Art. 7
    Conditii ce se aplica dupa import
    Ca urmare a importului si in conformitate cu Directiva 91/496/CEE:
    (i) animalele destinate pentru taiere imediata trebuie sa fie transportate fara intarziere la abatorul de destinatie, unde acestea trebuie taiate in cel mult cinci zile lucratoare;
    (ii) animalele destinate reproductiei, productiei sau ingrasarii si animalele destinate pentru gradini zoologice, parcuri de distractie si rezervatii naturale sau de vanatoare, trebuie sa fie transportate fara intarziere la exploatatia de destinatie unde acestea vor ramane pentru o perioada minima de stationare obligatorie de 30 de zile inainte de o deplasare ulterioara in afara exploatatiei, cu exceptia cazului de expediere directa catre abator.
    Art. 8
    Conditii pentru importul in Comunitatea Europeana de carne proaspata
    Importul in Comunitatea Europeana de carne proaspata destinata consumului uman, de la animalele definite la art. 2 si de la ecvidee, este permis doar daca o astfel de carne este conforma art. 9 - 11.
    Art. 9
    Locul de origine al carnii proaspete
    Carnea proaspata trebuie sa provina din teritoriul unor tari terte sau parti ale acestora care sunt incluse in lista prezentata la coloanele 1, 2 si 3 ale tabelului stabilit la partea 1 a anexei nr. 2, pentru care la coloana 4 corespondenta exista intocmit un model de certificat veterinar pentru aceasta carne.
    Art. 10
    Conditii specifice
    Carnea proaspata trebuie sa indeplineasca cerintele stabilite la certificatul adecvat ce corespunde modelului de certificat stabilit in partea a 2-a a anexei nr. 2, luand in considerare conditiile specifice indicate la coloana 6 a tabelului stabilit la partea 1 a anexei nr. 2, si dupa caz, daca se precizeaza astfel la coloana 5 a tabelului, trebuie de asemenea sa indeplineasca garantiile suplimentare cerute la acel certificat.
    Art. 11
    Prezentarea carnii proaspete la un post de inspectie la frontiera al Comunitatii Europene
    Carnea proaspata trebuie sa fie prezentata la un post de inspectie la frontiera al Comunitatii Europene, insotita de un certificat veterinar, stabilit in conformitate cu modelul corespondent, completat si semnat de un medic veterinar oficial din tara terta exportatoare.
    Art. 12
    Conditii ce se aplica dupa import
    1. Urmare a importului, urmatoarele categorii de carne proaspata trebuie trimise fara intarziere catre unitatile de procesare de destinatie, in conformitate cu prevederile Directivei 97/78/CE:
    (a) carcase nejupuite de vanat salbatic biongulat destinat consumului uman dupa procesare ulterioara;
    (b) organe fasonate de animale domestice din specie bovina destinate consumului uman, sub forma de produse din carne, dupa tratament termic ulterior, prin tratare la o temperatura la centru de cel putin 80 grade C sau sterilizate in containere sigilate ermetic, astfel incat sa se obtina o valoare de Fo >/= 3.
    2. Pentru categoriile de produse mentionate la alin. 1 lit. (b), unitatea de destinatie trebuie sa fie o unitate aprobata si inregistrata in Comunitatea Europeana, anume pentru procesarea acelor produse.
    3. Autoritatile competente si persoanele interesate de export in statele membre ale Uniunii Europene vor avea in vedere faptul ca, in conformitate cu procedurile stabilite de Decizia 2001/106/CE, statele membre ale Uniunii Europene comunica Comisiei Europene:
    (a) numele si adresele unitatilor mentionate la alin. 2 si al autoritatii competente locale responsabila pentru supervizarea acestor unitati, precum si
    (b) categoriile produselor pentru care aceste unitati sunt aprobate si inregistrate.
    Art. 12 a
    Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa se asigure ca transporturile de carne pentru consum uman, inclusiv carne tocata, introduse pe teritoriul comunitar ce sunt destinate unei tari terte fie prin tranzit imediat, fie dupa depozitare in conformitate cu art. 12 alin. (4) sau art. 13 al Directivei 97/78/CE si nu sunt destinate pentru import in Comunitatea Europeana sunt conforme cu urmatoarele cerinte:
    (a) acestea trebuie sa provina de pe teritoriul unei tari terte sau a unei parti a acesteia prevazuta in partea 1 a anexei nr. 2 a prezentei norme sanitare veterinare pentru importul de carne proaspata de la acele specii;
    (b) acestea trebuie sa indeplineasca conditii de sanatate animala specifice pentru speciile respective stabilite la modelul de certificat de sanatate animala corespunzator intocmit in conformitate cu partea 2 a anexei nr. 2;
    (c) acestea trebuie sa fie insotite de un certificat de sanatate animala intocmit in conformitate cu modelul stabilit la anexa nr. 3, semnat de un medic veterinar oficial al serviciilor veterinare competente ale tarii terte respective;
    (d) acestea sunt certificate drept acceptabile pentru tranzit sau depozitare (dupa cum este corespunzator) pe documentul veterinar comun de intrare, de catre medicul veterinar oficial de la postul de inspectie la frontiera de intrare in Comunitatea Europeana.
    Art. 13
    Certificare
    In conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, certificatele veterinare solicitate pentru importul in Comunitatea Europeana de animale vii si carne proaspata provenite din tari terte, trebuie sa fie redactate in conformitate cu notele stabilite la partea a 2-a a anexelor nr. 1 si 2. Totusi, aceasta nu trebuie sa excluda utilizarea certificarii electronice sau a altor sisteme convenite, armonizate la nivel comunitar.
    Art. 14
    Prezenta norma sanitara veterinara constituie transpunerea oficiala a Deciziei Consiliului 79/542/CEE.
    Art. 15
    Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta norma sanitara veterinara.

    ANEXA 1
    la norma sanitara veterinara

    Animale vii

    Partea 1
    Lista tarilor terte si parti ale acestora*)

    *) Fara a se aduce prejudiciu cerintelor de certificare specifice prevazute de orice acord comunitar cu tarile terte.

 ______________________________________________________________________________
|     Tara     |Codul       |   Descrierea teritoriului  |Certificat |Conditii |
|              |Teritoriului|                            |veterinar  |specifice|
|              |            |                            |___________|         |
|              |            |                            |Model(e)|GS|         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
|      1       |      2     |             3              |   4    |5 |     6   |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| BG - Bulgaria| BG - 0     | Intregul teritoriu         |        |  |         |
|              |____________|____________________________|________|__|         |
|              | BG - 1     | Provinciile Varna, Dobrich,| BOV-X, |A |         |
|              |            | Silistra, Choumen,         | BOV-Y, |  |         |
|              |            | Targovitchte, Razgrad,     | RUM,   |  |         |
|              |            | Rousse, V. Tarnovo,        | OVI-X, |  |         |
|              |            | Gabrovo, Pleven, Lovetch,  | OVI-Y  |  |         |
|              |            | Plovdic, Smolian,          |        |  |         |
|              |            | Pasardjik, Departamentul   |        |  |         |
|              |            | Sofia, Orasul Sofia,       |        |  |         |
|              |            | Pernik, Kustendil,         |        |  |         |
|              |            | Blagoevgrad, Slive,        |        |  |         |
|              |            | Starazagora, Vratza,       |        |  |         |
|              |            | Montana si Vidin           |        |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| CA - Canada  | CA - 0     | Intreaga tara              | POR-X  |  | IVb IX  |
|              |____________|____________________________|________|__|         |
|              | CA - 1     | Intreaga tara cu exceptia  | BOV-X, |A |         |
|              |            | regiunii Vaii Okanagan din | OVI-X, |  |         |
|              |            | Columbia Britanica dupa cum| OVI-Y, |  |         |
|              |            | este descris:              | RUM*) |  |         |
|              |            | - de la punctul de         |        |  |         |
|              |            | frontiera Canada/Statele   |        |  |         |
|              |            | Unite 120 grade            |        |  |         |
|              |            | 15' longitudine, 49 grade  |        |  |         |
|              |            | latitudine                 |        |  |         |
|              |            | - nordic punctului de      |        |  |         |
|              |            | 119 grade 35' longitudine  |        |  |         |
|              |            | si 50 grade 30' latitudine |        |  |         |
|              |            | - nord-estic punctului de  |        |  |         |
|              |            | 119 grade longitudine,     |        |  |         |
|              |            | 50 grade 45' latitudine    |        |  |         |
|              |            | - sudic punctului de       |        |  |         |
|              |            | frontiera Canada/Statele   |        |  |         |
|              |            | Unite - 118 grade          |        |  |         |
|              |            | 15' longitudine, 49 grade  |        |  |         |
|              |            | latitudine                 |        |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| CH - Elvetia | CH - 0     | Intreaga tara              | BOV-X, |  |         |
|              |            |                            | BOV-Y, |  |         |
|              |            |                            | OVI-X, |  |         |
|              |            |                            | OVI-Y, |  |         |
|              |            |                            | RUM    |  |         |
|              |            |                            |________|__|         |
|              |            |                            | POR-X, |B |         |
|              |            |                            | POR-Y, |  |         |
|              |            |                            | SUI    |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| CL - Chile   | CL - 0     | Intreaga tara              | OVI-X, |  |         |
|              |            |                            | RUM    |  |         |
|              |            |                            |________|__|         |
|              |            |                            | POR-X, |B |         |
|              |            |                            | SUI    |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| GL -         | GL - 0     | Intreaga tara              | OVI-X, |  | V       |
| Groenlanda   |            |                            | RUM    |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| HR - Croatia | HR - 0     | Intreaga tara              | BOV-X, |  |         |
|              |            |                            | BOV-Y, |  |         |
|              |            |                            | RUM,   |  |         |
|              |            |                            | OVI-X, |  |         |
|              |            |                            | OVI-Y  |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| IS - Islanda | IS - 0     | Intreaga tara              | BOV-X, |  | I       |
|              |            |                            | BOV-Y, |  |         |
|              |            |                            | RUM,   |  |         |
|              |            |                            | OVI-X, |  |         |
|              |            |                            | OVI-Y  |  |         |
|              |            |                            |________|__|         |
|              |            |                            | POR-X, |B |         |
|              |            |                            | POR-Y  |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| NZ - Noua    | NZ - 0     | Intreaga tara              | BOV-X, |  | I       |
| Zeelanda     |            |                            | BOV-Y, |  |         |
|              |            |                            | RUM,   |  |         |
|              |            |                            | POR-X, |  |         |
|              |            |                            | POR-Y, |  |         |
|              |            |                            | OVI-X, |  |         |
|              |            |                            | OVI-Y  |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| PM - Sf.     | PM - 0     | Intreaga tara              | BOV-X, |  |         |
| Petru si     |            |                            | BOV-Y, |  |         |
| Miquelon     |            |                            | RUM,   |  |         |
|              |            |                            | OVI-X, |  |         |
|              |            |                            | OVI-Y, |  |         |
|              |            |                            | CAM    |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
| RO - Romania | RO - 0     | Intreaga tara              | BOV-X, |  | V       |
|              |            |                            | BOV-Y, |  |         |
|              |            |                            | RUM,   |  |         |
|              |            |                            | OVI-X, |  |         |
|              |            |                            | OVI-Y  |  |         |
|______________|____________|____________________________|________|__|_________|
    *) Exclusiv pentru animale vii, altele decat animalele ce apartin speciei cervidae.

                               Conditii specifice
                (vezi notele de subsol la fiecare certificat)

    "I": teritoriu unde prezenta ESB la bovine indigene a fost evaluata ca putin probabila, in scopul exportului in Comunitatea Europeana a animalelor certificate in conformitate cu modelele de certificate BOV-X si BOV-Y.
    "II": teritoriu recunoscut ca avand statut de oficial liber de tuberculoza in scopul exportului in Comunitatea Europeana de animale certificate in conformitate cu modelele de certificate BOV-X.
    "III": teritoriu recunoscut ca avand statut de oficial liber de bruceloza in scopul exportului in Comunitatea Europeana de animale certificate in conformitate cu modelele de certificate BOV-X.
    "IVa": teritoriu recunoscut ca avand statut de oficial liber de leucoza enzootica bovina (LEB), in scopul activitatii de export catre Comunitatea Europeana de animale certificate in conformitate cu modelul de certificat BOV-X.
    "IVb": teritoriu cu exploatatii aprobate recunoscute ca avand statut de oficial liber de leucoza enzootica bovina (LEB), in scopul activitatii de export catre Comunitatea Europeana de animale certificate in conformitate cu modelul de certificat BOV-X.
    "V": teritoriu recunoscut ca avand statut de oficial liber de bruceloza in scopul activitatii de export catre Comunitatea Europeana de animale certificate in conformitate cu modelul de certificat RUM.
    "VI": constrangeri geografice.
    "VII": teritoriu recunoscut ca avand statut de oficial liber de tuberculoza in scopul activitatii de export catre Comunitatea Europeana de animale certificate in conformitate cu modelul de certificat RUM.
    "VIII": teritoriu recunoscut ca avand statut de oficial liber de bruceloza in scopul activitatii de export catre Comunitatea Europeana de animale certificate in conformitate cu modelul de certificat RUM.
    "IX": teritoriu recunoscut ca avand statut de oficial liber de boala lui Aujeszky in scopul activitatii de export catre Comunitatea Europeana de animale certificate in conformitate cu modelul de certificat POR-X.

    PARTEA 2
    Modele de certificate veterinare

    Modele:
    "BOV-X": Model de certificat veterinar pentru animale domestice din specia bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis si hibrizii acestora) destinate pentru reproductie si/sau productie dupa activitatea de import.
    "BOV-Y": Model de certificat veterinar pentru animale domestice din specia bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis si hibrizii acestora) destinate pentru taiere imediata dupa activitatea de import.
    "OVI-X": Model de certificat veterinar pentru ovine (Ovis aries) si caprine (Capra hircus) domestice destinate pentru reproductie si/sau pentru productie dupa activitatea de import.
    "OVI-Y": Model de certificat veterinar pentru ovine (Ovis aries) si caprine (Capra hircus) domestice destinate pentru taiere imediata dupa activitatea de import.
    "POR-X": Model de certificat veterinar pentru animale domestice din specia porcine (Sus scrofa) destinate pentru reproductie si/sau pentru productie dupa activitatea de import.
    "POR-Y": Model de certificat veterinar pentru animale domestice din specia porcine (Sus scrofa) destinate pentru taiere imediata dupa activitatea de import.
    "RUM": Model de certificat veterinar pentru animale nedomestice, altele decat suidaele.
    "SUI": Model de certificat veterinar pentru suidae nedomestice.

    GS (garantii suplimentare):
    "A": garantii referitoare la teste pentru boala limbii albastre si boala epizootica hemoragica pe animale certificate in conformitate cu modelul de certificat BOV-X (punctul 10.8a), OVI-X (punctul 10.6a) si RUM (punctul 10.7a).
    "B": garantii referitoare la teste pentru boala veziculoasa a porcului si pesta porcina clasica pe animalele certificate in conformitate cu modelul de certificat POR-X (pct. 10.4a) si SUI (pct 10.4a).
    "C": garantii referitoare la testul de bruceloza pe animale, certificate in conformitate cu modelul de certificat POR-X (punctul 10.4a) si SUI (punctul 10.4a).

    NOTE:
    (a) Certificatele veterinare trebuie sa fie furnizate de tara exportatoare, conform modelelor prevazute in partea 2 a anexei nr. 1, in conformitate cu tipul modelului ce corespunde animalelor in cauza. Acestea trebuie sa contina, in ordinea numerica ce apare in model, atestarile ce sunt solicitate pentru fiecare tara terta si, in cazul in care este posibil, acele garantii suplimentare ce sunt solicitate pentru tara terta exportatoare sau parte a acesteia. Daca sunt solicitate de statul membru al Uniunii Europene de destinatie, pentru animalele in cauza, cerintele de certificare suplimentara trebuie sa fie de asemenea incluse in forma originala a certificatului veterinar.
    (b) Trebuie intocmit un certificat separat si unic pentru animale ce sunt exportate dintr-un singur teritoriu ce apare in coloanele 2 si 3 a partii 1 a anexei nr. 1, animale ce sunt exportate catre aceeasi destinatie si transportate in acelasi vagon feroviar, camion, avion sau vapor.
    (c) Originalul fiecarui certificat trebuie sa fie constituit dintr-o singura pagina, pe ambele parti, sau unde este solicitat mai mult text, trebuie sa aiba o asemenea forma astfel incat toate paginile necesare sa faca parte integranta din intreg fiind indivizibile.
    (d) In cazul exportului din Romania, certificatul trebuie sa fie redactat in limba statului membru al Uniunii Europene in care se efectueaza inspectia la Postul de Inspectie la Frontiera si a statului membru al Uniunii Europene de destinatie. Totusi, statele membre ale Uniunii Europene pot solicita o alta limba comunitara si o traducere oficiala.
    (e) Daca din motive de identificare a elementelor lotului (prevazute la punctul 8.2 a modelului de certificat), sunt atasate pagini suplimentare certificatului, aceste pagini trebuie de asemenea considerate ca parte componenta a certificatului original prin aplicarea semnaturii si stampilei oficiale a medicului veterinar oficial pe fiecare pagina.
    (f) In cazul in care certificatul, ce include liste suplimentare mentionate la punctul (e), contine mai mult de o pagina, fiecare pagina va fi numerotata - (numarul paginii) din (numarul total de pagini) - in partea inferioara si trebuie sa poarte numarul de cod al certificatului ce a fost desemnat de autoritatea competenta in partea superioara a paginii.
    (g) Originalul certificatului trebuie completat si semnat de medicul veterinar oficial cu cel mult 24 de ore inainte de incarcarea transportului pentru export in Comunitatea Europeana. In acest scop, autoritatile competente ale tarii exportatoare trebuie sa se asigure ca sunt urmate principiile certificarii echivalente cu cele stabilite de Directiva Consiliului 96/93/CE transpusa in legislatia nationala prin "Norma sanitara veterinara cu privire la certificarea animalelor si a produselor de origine animala", aprobata prin Ordinul nr. 367/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003.
    Culoarea semnaturii trebuie sa fie diferita de cea a textului imprimat. Se aplica aceeasi regula pentru stampile diferite de cele in relief sau filigranate.
    (h) Originalul certificatului trebuie sa insoteasca transportul pana ce acesta ajunge la postul de inspectie la frontiera al Uniunii Europene.
    (i) Certificatul este valabil 10 zile de la data eliberarii.
    In cazul transportului pe vas, timpul de valabilitate este prelungit cu durata calatoriei pe vas. In acest scop, trebuie atasata in forma sa originala certificatului veterinar o declaratie a capitanului de vas, intocmita in conformitate cu adendumul din partea a 3-a a anexei nr. 1 a prezentei norme sanitare veterinare.
    (j) Animalele nu trebuie transportate impreuna cu alte animale care nu sunt destinate Comunitatii Europene sau au un statut de sanatate inferior.
    (k) Pe durata transportului acestora catre Comunitatea Europeana, animalele nu trebuie sa fie descarcate pe teritoriul unei tari sau parte a unei tari ce nu este aprobata pentru activitati de import in Comunitatea Europeana pentru aceste animale.

                                Model BOV-X

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |           CERTIFICAT VETERINAR           |
|    completa)                      |          VETERINARY CERTIFICATE          |
| 1. Consignor (name and address in | pentru bovine domestice*1) pentru        |
|    full)                          | reproductie si/sau productie destinate   |
|    .............................. | Comunitatii Europene                     |
|    .............................. | for domestic bovines*1) for breeding     |
|    .............................. | and/or production consigned to European  |
|    .............................. | Community                                |
|    .............................. | Nr.*2)                  ORIGINAL         |
|    .............................. | No*2)                   ORIGINAL         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 2. Destinatar (nume si adresa     | 3.  Originea animalelor*3)               |
|    completa)                      | 3.  Origin of the animals*3)             |
| 2. Consignee (name and address in | 3.1 Tara ............................... |
|    full)                          | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|    .............................. | 4.  Autoritatea competenta               |
|___________________________________| 4.  Competent authority                  |
| 5.  Destinatia animalelor         | 4.1 Ministerul ......................... |
| 5.  Intended destination of the   | 4.1 Ministry ........................... |
|     animals                       | 4.2 Serviciul .......................... |
| 5.1 Statul membru al Uniunii      | 4.2 Service ............................ |
|     Europene                      | 4.3 Nivelul local/regional ............. |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.3 Local/regional level ............... |
| 5.2 Numele, adresa si numarul de  |     .................................... |
|     inregistrare al exploatatiei  |     .................................... |
| 5.2 Name, address and registration|__________________________________________|
|     number of the holding         | 6.  Unitatea (unitatile) si locul de     |
|     ............................. |     incarcare pentru export (numele si   |
|     ............................. |     adresa unitatii sau unitatilor)      |
|     ............................. | 6.  Establishment(s) and place of loading|
|     ............................. |     for exportation (name and address of |
|___________________________________|     the establishment(s))                |
| 7.  Mijlocul de transport si      | 6.1 Exploatatie (exploatatii)            |
|     identificarea transportului*4)| 6.1 Holding(s): ........................ |
| 7.  Means of transport and        |     .................................... |
|     consignment identification*4) |     .................................... |
| 7.1 (Camion, vagon de tren, vapor |     .................................... |
|     sau avion)*5)                 |     .................................... |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |     .................................... |
|     aircraft)*5)                  |     .................................... |
| 7.2 Numarul (numerele) de         |     .................................... |
|     inregistrare, numele vaporului| 6.2 Centrul de colectare aprobat*6),*7)  |
|     sau numarul avionului         | 6.2 Approved assembly centre*6),*7) .... |
| 7.2 Registration number(s), ship  |     .................................... |
|     name or flight number:        |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
| 7.3 Detalii de identificare a     |     .................................... |
|     transportului*6)              |     .................................... |
| 7.3 Consignment identification    |                                          |
|     details*6)                    |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea animalelor si teste                                        |
| 8.  Identification of the animals and tests                                  |
| 8.1 Speciile de animale si/sau hibrizii .................................... |
| 8.1 Animal species and/or cross-breeds ..................................... |
| 8.2 Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport*8)     |
| 8.2 Individual identification of the animals included in this consignment*8) |
| ____________________________________________________________________________ |
| Numerele de identificare oficiale*8)|Data nasterii si sexul*9)|Teste*6),*10) |
| Official identification numbers*8)  |Date of birth and sex*9) |Tests*6),*10) |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
| ____________________________________|_________________________|_____________ |
|                                                                              |
| 8.3 Numarul total de animale (in cifre si litere) .......................... |
|     Total number of animals (in figures and letters) ....................... |
|______________________________________________________________________________|
| 9.              Atestarea sanatatii publice                                  |
| 9.              Public health attestation                                    |
|                 Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, pe aceasta cale     |
|                 certific ca animalele descrise in prezentul certificat:      |
|                 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that|
|                 the animals described in this certificate:                   |
| 9.1             provin din exploatatii care au fost libere de orice          |
|                 restrictii oficiale din motive de sanatate a animalelor,     |
|                 pentru ultimele 42 de zile in cazul brucelozei, pentru       |
|                 ultimele 30 de zile in cazul antraxului si pentru ultimele   |
|                 sase luni in cazul rabiei si nu au fost in contact cu animale|
|                 din exploatatii care nu indeplineau aceste conditii;         |
| 9.1             come from holdings which have been free from any official    |
|                 prohibition on health grounds, for the past 42 days in the   |
|                 case of brucellosis, for the past 30 days in the case of     |
|                 anthrax and for the past six months in the case of rabies,   |
|                 and, have not been in contact with animals from holdings     |
|                 which did not satisfy these conditions;                      |
| 9.2             nu li s-au administrat:                                      |
| 9.2             have not received:                                           |
|                 - nici o substanta tireostatica sau stilbena                 |
|                 - any stilbene or thyrostatic substances,                    |
|                 - substante estrogenice, androgenice, gestagenice sau        |
|                 beta-agoniste pentru alte scopuri decat tratamente           |
|                 terapeutice si zootehnice (asa cum sunt definite de          |
|                 Directiva Consiliului 96/22/CE);                             |
|                 - oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist        |
|                 substances for purposes other than therapeutic or zootechnic |
|                 treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC);        |
| 9.3             cu privire la encefalopatia spongiforma bovina (ESB):        |
| 9.3             with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):       |
| *5),*11) fie    [au fost nascute si au continuat sa fie crescute in          |
|                 teritoriul descris la punctul 3]                             |
| *5),*11) either [were born and continuously reared in the territory described|
|                 under point 3;]                                              |
| *5) fie         [(a) sunt identificate printr-un sistem permanent de         |
|                 identificare capabil sa asigure trasabilitatea de la ferma si|
|                 efectivul de origine;                                        |
| *5) or          [(a) are identified by a permanent identification system     |
|                 enabling them to be traced back to the farm and herd of      |
|                 origin;                                                      |
|                 (b) nu provin din fermele suspecte de ESB si                 |
|                 (b) are not the progeny of females suspected of BSE, and     |
|                 (c) provin din teritoriul descris la punctul 3, in care      |
|                 hranirea rumegatoarelor cu proteine derivate de la mamifere a|
|                 fost interzisa si interdictia a fost aplicata eficace]       |
|                 (c) come from the territory described under point 3, in which|
|                 the feeding of ruminants with proteins derived from mammals  |
|                 has been banned and the ban has been effectively enforced.]  |
|______________________________________________________________________________|
| 10.              Atestarea sanatatii animalelor                              |
| 10.              Animal health attestation                                   |
|                  Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta|
|                  cale ca animalele descrise mai sus indeplinesc urmatoarele  |
|                  cerinte:                                                    |
|                  I, the undersigned official veterinarian, hereby certify    |
|                  that the animals described above meet the following         |
|                  requirements:                                               |
| 10.1             Acestea provin din teritoriul avand codul: ...........*3)   |
|                  care la data intocmirii acestui certificat:                 |
| 10.1             They come from the territory with code: .............*3)    |
|                  which, at the date of issuing this certificate:             |
| *5) fie          [(a) a fost liber pentru 24 de luni de febra aftoasa, pentru|
|                  12 luni de pesta bovina, boala limbii albastre, febra Vaii  |
|                  de Rift, pleuropneumonia contagioasa a bovinelor, dermatita |
|                  nodulara, boala hemoragica epizootica si pentru sase luni de|
|                  stomatita veziculoasa si]                                   |
| *5) either       [(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth        |
|                  disease, for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift    |
|                  valley fever, contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin |
|                  disease and epizootic haemorrhagic disease, and for 6 months|
|                  from vesicular stomatitis, and]                             |
| *5) fie          [a)(i) a fost liber pentru 12 luni de pesta bovina, boala   |
|                  limbii albastre, febra Vaii de Rift, pleuropneumonia        |
|                  contagioasa a bovinelor si boala hemoragica epizootica si   |
|                  pentru sase luni de stomatita veziculoasa si]               |
| *5) or           [(a)(i) has been free for 12 months from rinderpest,        |
|                  bluetongue, Rift valley fever, contagious bovine            |
|                  pleuropneumonia and epizootic haemorrhagic disease, and for |
|                  6 months from vesicular stomatitis, and                     |
|                  (ii) a fost considerat liber de febra aftoasa din           |
|                  ............. (data), fara a se mai inregistra cazuri/focare|
|                  ulterior si autorizat pentru exportul acestor animale prin  |
|                  Decizia Comisiei ..../......./CE din ........... (data), si]|
|                  (ii) has been considered free from foot-and-mouth disease   |
|                  since ........... (date), without having had cases/outbreaks|
|                  afterwards, and authorised to export these animals by       |
|                  Commission Decision ..../..../EC, of .......... (date), and]|
|                  (b) unde in timpul ultimelor 12 luni nu a fost facuta       |
|                  vaccinarea impotriva acestor boli si importurile de animale |
|                  biongulate vaccinate contra acestor boli nu sunt permise.   |
|                  (b) where during the last 12 months, no vaccination against |
|                  these diseases has been carried out and imports of domestic |
|                  cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are |
|                  not permitted.                                              |
| 10.2             Acestea au ramas in teritoriul descris la punctul 10.1 de la|
|                  nastere sau cu cel putin sase luni inainte de expedierea    |
|                  catre Comunitatea Europeana si fara a avea contact cu       |
|                  animale biongulate importate in ultimele 30 de zile.        |
| 10.2             They have remained in the territory described under         |
|                  point 10.1 since birth, or for at least the last six months |
|                  before dispatch to the European Community and without       |
|                  contact with imported cloven-hoofed animals for the last 30 |
|                  days.                                                       |
| 10.3             Acestea au ramas in exploatatia (exploatatiile) de origine  |
|                  descrisa(e) la punctul 6.1. de la nastere sau cu cel putin  |
|                  40 de zile inainte de expediere:                            |
| 10.3             They have remained since birth or at least 40 days before   |
|                  dispatch in the holding(s) of origin described under        |
|                  point 6.1:                                                  |
|                  (a) in si in jurul careia, pe o suprafata cu raza de 150 km,|
|                  nu a existat nici un caz/focar de boala limbii albastre si  |
|                  boala hemoragica epizootica in timpul ultimelor 100 de zile,|
|                  si                                                          |
|                  (a) in and around which, in an area with a 150 km radius,   |
|                  there has been no case/outbreak of bluetongue and epizootic |
|                  haemorrhagic disease during the previous 100 days, and      |
|                  (b) in si in jurul careia, pe o suprafata cu raza de 20 km, |
|                  nu a existat nici un caz/focar de alte boli mentionate la   |
|                  punctul 10.1. in timpul ultimelor 40 de zile.               |
|                  (b) in and around which, in an area with a 20 km radius,    |
|                  there has been no case/outbreak of the other diseases       |
|                  mentioned under point 10.1 during the previous 40 days.     |
| 10.4             Acestea nu sunt animale care urmeaza sa fie ucise in baza   |
|                  unui program national pentru eradicarea bolilor sau nu au   |
|                  fost vaccinate impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1.|
| 10.4             They are not animals to be killed under a national programme|
|                  for the eradication of diseases, nor have they been         |
|                  vaccinated against the diseases mentioned under point 10.1. |
| 10.5             Acestea provin din efective:                                |
| 10.5             They come from herds:                                       |
|                  (a) incluse intr-un sistem oficial pentru controlul leucozei|
|                  enzootice bovine si in care nu a existat o evidenta fie     |
|                  clinica fie ca rezultat al unui test de laborator al acestei|
|                  boli in timpul ultimilor doi ani, si                        |
|                  (a) included in an official system for the control of       |
|                  enzootic bovine leukosis and in which there has been no     |
|                  evidence either clinical or as a result of a laboratory test|
|                  of this disease during the past two years, and              |
|                  (b) in care nu exista restrictii in baza legislatiei        |
|                  nationale cu privire la eradicarea tuberculozei si          |
|                  brucelozei, si                                              |
|                  (b) that are not restricted under the national legislation  |
|                  regarding eradication of tuberculosis and brucellosis, and  |
|                  (c) recunoscute ca libere oficial de tuberculoza si         |
|                  bruceloza*12).                                              |
|                  (c) recognised as officially tuberculosis and brucellosis   |
|                  free*12).                                                   |
| 10.6             Acestea:                                                    |
| 10.6             They:                                                       |
| *5),*13) fie     [provin dintr-o regiune care este recunoscuta ca libera     |
|                  oficial de tuberculoza]*12)                                 |
| *5),*13) either  [come from a region which is recognised as officially       |
|                  tuberculosis free;]*12)                                     |
| *5) fie          [au fost supuse testului tuberculinic intradermic in cursul |
|                  ultimelor 30 de zile cu rezultate negative;]*14)            |
| *5) or           [have been subjected to an intradermal tuberculin test      |
|                  within the past 30 days with negative results;]*14)         |
| *5) fie          [au varsta mai mica de 6 saptamani]                         |
| *5) or           [are less than six weeks old.]                              |
| 10.7             Acestea nu au fost vaccinate impotriva brucelozei si:       |
| 10.7             They have not been vaccinated against brucellosis and they: |
| *5),*13) fie     [provin dintr-o regiune care este recunoscuta ca libera     |
|                  oficial de bruceloza]*12)                                   |
| *5),*13) either  [come from a region which is recognised as officially       |
|                  brucellosis free;]*12)                                      |
| *5) fie          [au fost supuse unui test de aglutinare a serului care a    |
|                  avut ca rezultat un numar de brucella mai mic de 30 UI de   |
|                  aglutinare per ml in timpul ultimelor 30 de zile;]*14)      |
| *5) or           [have been subjected to a serum agglutination test which    |
|                  showed a brucella count of less than 30 IU of agglutination |
|                  per ml, within the past 30 days;]*14)                       |
| *5) fie          [au varsta de pana la 12 luni;]                             |
| *5) or           [are less than 12 months old;]                              |
| *5) fie          [sunt masculi castrati de orice varsta].                    |
| *5) or           [are castrated males of any age;]                           |
| 10.8 A           Acestea:                                                    |
| 10.8 A           They:                                                       |
| *5),*13) fie     [provin din efective ce sunt recunoscute ca libere oficial  |
|                  de leucoza enzootica bovina]*12) si                         |
| *5),*13) either  [come from herds which are recognised as officially         |
|                  enzootic-bovine-leukosis-free*12), and                      |
| *5),*13) fie     [provin dintr-o regiune ce este recunoscuta ca libera       |
|                  oficial de leucoza enzootica bovina]*12) si                 |
| *5) either       [come from a region which is recognised as officially       |
|                  enzootic-bovine-leukosis-free;]*12)                         |
| *5) fie          [au fost supuse in timpul ultimelor 30 de zile unui test    |
|                  individual pentru leucoza enzootica bovina cu rezultat      |
|                  negativ]                                                    |
| *5) or           [have been subjected, within the past 30 days to an         |
|                  individual test for enzootic bovine leukosis with negative  |
|                  result;]                                                    |
| *5) fie          [au varsta mai mica de 12 luni]                             |
| *5) or           [are less than 12 months old;]                              |
| *5) fie          [nu au varsta mai mare de 30 luni si sunt marcate individual|
|                  in cel putin doua locuri pe crupe aratand astfel ca acestea |
|                  sunt destinate exclusiv ingrasarii pentru productia de      |
|                  carne.]*15)                                                 |
| *5) or           [are not more than 30 months of age and individually marked |
|                  on at least two places on their hindquarters as to show that|
|                  they are exclusively intended for fattening for meat        |
|                  production.]*15)                                            |
| *5),*16) [10.8 B Acestea au reactionat negativ la un test serologic pentru   |
|                  detectarea anticorpilor pentru boala limbii albastre si     |
|                  boala hemoragica epizootica, efectuat in doua situatii pe   |
|                  probe de sange recoltate la inceputul perioadei de          |
|                  carantina/izolare si la cel putin 28 de zile mai tarziu in  |
|                  ............. (data) si in ............. (data), in a doua  |
|                  situatie probele trebuie recoltate inainte de 10 zile de    |
|                  export.                                                     |
| *5),*16) [10.8 B They have reacted negatively to a serological test for the  |
|                  detection of antibody for bluetongue and epizootic          |
|                  haemorrhagic disease, carried out on two occasions on       |
|                  samples of blood taken at the beginning of the              |
|                  isolation/quarantine period and at least 28 days later, on  |
|                  .............. (date) and on ............ (date), the second|
|                  of which must have been taken within 10 days of export.]    |
| 10.9             Acestea sunt/au fost*5) expediate din exploatatia           |
|                  (exploatatiile) lor de origine, fara a trece prin nici o    |
|                  piata:                                                      |
| 10.9             They are/were*5) dispatched from their holding(s) of origin,|
|                  without passing through any market:                         |
| *5) fie          [direct catre Comunitatea Europeana,]                       |
| *5) either       [directly to the European Community,]                       |
| *5) fie          [catre un centru de colectare aprobat oficial descris la    |
|                  punctul 6.2. situat in cadrul teritoriului descris la       |
|                  punctul 10.1.]                                              |
| *5) or           [to the officially authorised assembly centre described     |
|                  under point 6.2 situated within the territory described     |
|                  under point 10.1,]                                          |
|                  si pana la expedierea catre Comunitatea Europeana:          |
|                  and, until dispatched to the European Community:            |
|                  (a) acestea nu au venit in contact cu alte animale          |
|                  biongulate ce nu indeplinesc cel putin aceleasi cerinte de  |
|                  sanatate ca cele descrise in prezentul certificat, si       |
|                  (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed   |
|                  animals not complying with at least the same health         |
|                  requirements as described in this certificate, and          |
|                  (b) acestea nu au fost in nici intr-un loc in care sau in   |
|                  jurul caruia pe o raza de 20 km a existat un caz/focar din  |
|                  bolile mentionate la punctul 10.1 in timpul celor 30 de zile|
|                  anterioare.                                                 |
|                  (b) they were not at any place where, or around which,      |
|                  within a 20 km radius, during the previous 30 days there has|
|                  been a case/outbreak of any of the diseases mentioned under |
|                  point 10.1.                                                 |
| 10.10            Orice mijloc de transport sau container in care animalele   |
|                  sunt incarcate, a fost curatat si dezinfectat inainte de    |
|                  incarcare cu un dezinfectant autorizat oficial;             |
| 10.10            Any transport vehicles or containers in which they were     |
|                  loaded were cleaned and disinfected before loading with an  |
|                  officially authorised disinfectant;                         |
| 10.11            Acestea au fost examinate de catre un medic veterinar       |
|                  oficial in cursul a 24 ore inainte de incarcare si nu au    |
|                  prezentat nici un semn de boala.                            |
| 10.11            They were examined by an official veterinarian within 24    |
|                  hours of loading and showed no clinical sign of disease;    |
| 10.12            Acestea au fost incarcate pentru expediere catre Comunitatea|
|                  Europeana in ..............*17) in mijloacele de transport  |
|                  descrise la punctul 7 de mai sus ce au fost curatate si     |
|                  dezinfectate inainte de incarcare utilizand un dezinfectant |
|                  autorizat oficial si au fost in asa fel construite incat    |
|                  resturile de furaje, asternut, urina si fecalele sa nu poata|
|                  curge sau cadea din vehicul sau container in timpul         |
|                  transportului.                                              |
| 10.12            They have been loaded fordispatch to the European Community |
|                  on ................*17) in the means of transport described |
|                  under point 7 above that were cleaned and disinfected before|
|                  loading with an officially authorised disinfectant and so   |
|                  constructed that faeces, urine, litter or fodder could not  |
|                  flow or fall out of the vehicle or container during         |
|                  transportation.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Atestarea transportului de animale                                       |
| 11. Animal transport attestation                                             |
|     Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca     |
|     animalele descrise mai sus au fost tratate inainte si in timpul          |
|     incarcarii in conformitate cu prevederile relevante ale Directivei       |
|     Consiliului 91/628/CEE, mai ales cu privire la cerintele de furajare si  |
|     adapare si acestea sunt corespunzatoare pentru transportul in cauza.     |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals|
|     described above have been treated before and at the time of loading in   |
|     accordance with the relevant provisions of Council Directive 91/628/EEC, |
|     in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the  |
|     intended transport.                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| *5),*18) [12 Cerinte specifice                                               |
| *5),*18) [12 Specific requirements                                           |
| 12.1     In conformitate cu informatiile oficiale, in ultimele 12 luni nu s-a|
|          inregistrat nici o evidenta clinica sau patologica a rinotraheitei  |
|          infectioase bovine in exploatatia (exploatatiile) de origine la care|
|          se refera punctul 6.1.                                              |
| 12.1     According to official information, no clinical or pathological      |
|          evidence of infectious bovine rhinotracheitis (IBR) has been        |
|          recorded in the holding(s) of origin referred to in point 6.1, for  |
|          the last 12 months.                                                 |
| 12.2     Animalele la care se refera punctul 8:                              |
| 12.2     The animals referred to in point 8:                                 |
|          (a) au fost izolate in spatii aprobate de autoritatea competenta in |
|          ultimele 30 de zile inaintea expedierii la export, si               |
|          (a) have been isolated in accommodation approved by the competent   |
|          authority for the last 30 days immediately prior to dispatch for    |
|          export, and                                                         |
|          (b) au fost supuse unui test serologic pentru IBR pe probe de ser   |
|          recoltate la cel putin 21 zile dupa intrarea in izolare, cu         |
|          rezultate negative si toate animalele in izolare au dat de asemenea |
|          rezultate negative la acest test, si                                |
|          (b) have been subjected to a serological test for IBR on sera taken |
|          at least 21 days after entry into isolation, with negative results, |
|          and all animals in isolation have also given negative results to    |
|          this test, and                                                      |
|          (c) nu au fost vaccinate impotriva IBR                              |
|          (c) have not been vaccinated against IBR.]                          |
|______________________________________________________________________________|
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ............................ in ........................         |
| Done at ................................ on ..............................   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                        semnatura medicului veterinar oficial |
|                                         (signature of official veterinarian) |
|   Stampila                                                                   |
|   (Stamp)                                                                    |
|                                 (numele cu majuscule, calificarea si titlul) |
|                          (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    Notes
    *1) Bovine vii (Bos taurus, Bison bison si Bubalus bubalis si hibrizii acestora) destinate reproductiei sau productiei.
    Dupa import animalele trebuie sa fie duse fara intarziere la exploatatia de destinatie unde vor ramane pentru o perioada minima de 30 de zile inaintea miscarii ulterioare in afara exploatatiei cu exceptia cazului in care expedierea se face la un abator.
    *1) Live cattle (Bos taurus, Bison bison, and Bubalus bubalis, and their cross-breeds) intended for breeding or production.
    After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse.
    *2) Intocmit de autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului asa cum sunt prezentate in partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimul amendament).
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *4) Trebuie sa se indice numarul (numerele) de inregistrare al vagonului de tren sau al camionului si numele vaporului dupa cum este corespunzator. Daca se cunoaste, numarul zborului de avion.
    In cazul transportului in containere sau cutii, trebuie sa se indice numarul total, numerele lor de inregistrare si numerele de sigilii, daca este cazul, conform punctului 7.3.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Pastrati dupa caz.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati dupa caz.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Centrul de colectare trebuie sa indeplineasca conditiile pentru autorizare, asa cum sunt stabilite la partea 3 B a anexei I.
    *7) The assembly centre must fulfil the conditions for its approval, as laid down in Part 3.B of Annex I.
    *8) Animalele trebuie sa poarte:
    *8) The animals must bear:
    a) un numar individual care sa permita trasabilitatea locurilor lor de origine. Specificati sistemul de identificare (crotalie, tatuaj, marcare cu fier inrosit, cip, transponder) si locul anatomic unde este plasat sistemul de identificare
    a) an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tattoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal,
    b) o crotalie auriculara ce include codul ISO al tarii exportatoare.
    b) an ear tag that includes the ISO code of the exporting country.
    In cazul unui transport ce include mai multe specii de animale indicati, de asemenea, dupa caz, "Bos", "Bison" and "Bubalus".
    In case of a consignment of more than one animal species, indicate also "Bos", "Bison" and "Bubalus" as appropriate.
    *9) Data nasterii (zz/ll/aa), Sexul (M = masculin, F = feminin, C = castrat)
    *9) Date of birth (dd/mm/yy), Sex (M = male, F = female, C = castrated).
    *10) Testele efectuate pe animal inainte de expedierea pentru export. Utilizarea daca este cazul, in urmatoarea ordine a codurilor de identificare a bolilor testate in conformitate cu partea 3.C a anexei I Tuberculoza: cod "TBL"; leucoza: cod "EBL"; boala limbii albastre: cod "BTG"; boala hemoragica epizootica: cod "EHD"; rinotraheita: cod "IBR"
    *10) Tests carried out in the animal before dispatch for exportation. Use, as appropriate, in the following order the codes identifying the diseases tested for in accordance with Part 3.C of Annex I. Tuberculosis: code "TBL"; brucellosis: code "BRL"; leukosis: code "EBL"; bluetongue: code "BTG"; epizootic haemorrhagic disease: code "EHD"; and rhinotracheitis: code "IBR".
    *11) Numai pentru un teritoriu ce apare introdus cu "I" in coloana 6 din partea 1 a anexei I din Decizia Consiliului 79/542/CEE cu privire la ESB, in conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului si al Consiliului European 999/2001 (cu ultimul amendament).
    *11) Only for a territory appearing with the entry "I" in column 6 of Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended) regarding BSE, in accordance with the provisions of Regulation No 999/2001 of the European Parliament and of the Council (as last amended).
    *12) Efective si regiuni libere oficial de tuberculoza/bruceloza asa cum sunt stabilite la anexa A a Directivei 64/432/CEE; si efective si regiuni libere oficial de leucoza enzootica bovina asa cum sunt stabilite la partea II a anexei D din Directiva Consiliului 64/432/CEE.
    *12) Officially tuberculosis/brucellosis-free regions and herds as laid down in Annex A to Council Directive 64/432/EEC; and enzootic-bovine-leukosis-free regions and herds as laid down in Part II of Annex D to Council Directive 64/432/EEC.
    *13) Numai pentru un teritoriu care, in coloana 6 din partea 1 a anexei I din Decizia Consiliului 79/542/CEE apare introdus cu "II", cu privire la tuberculoza, "III", cu privire la bruceloza si/sau "IV" cu privire la leucoza enzootica bovina.
    *13) Only for a territory that, in column 6 of Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), appears with the entry "II", as regards tuberculosis, "III", as regards brucellosis and/or "IV" as regards enzootic bovine leukosis.
    *14) Testele efectuate in conformitate cu protocoalele care, pentru bolile in cauza, sunt descrise la partea 3.C a prezentei anexe I.
    *14) Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease concerned, are described in Part 3.C of this Annex I.
    *15) Aceasta marca trebuie sa aiba forma "L" avand 13 cm in partea stanga si 7 cm in partea de jos cu 1 cm grosimea ambelor linii. Ea trebuie sa fie aplicata folosind tehnica cunoscuta sub denumirea de criomarcare.
    *15) This mark shall take the form of "L" having 13 cm in the left side and 7 cm in the bottom side with 1 cm of strength in both lines. It shall be applied using the technique known as "freeze-branding".
    *16) Garantii suplimentare trebuie sa fie furnizate atunci cand sunt cerute in coloana 5 "GS" din partea 1 a anexei I din Decizia Consiliului 79/542/CEE (cu ultimul amendament) introduse cu "A".
    Teste pentru boala limbii albastre si pentru boala hemoragica epizootica in conformitate cu partea 3.C a prezentei anexe I.
    *16) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "A".
    Tests for bluetongue and for epizootic haemorrhagic disease in accordance with Part 3.C of this Annex I.
    *17) Data incarcarii. Importurile acestor animale nu trebuie sa fie permise cand animalele au fost incarcate fie inainte de data autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana*3), fie in timpul unei perioade in care au fost adoptate masuri restrictive de catre Comunitatea Europeana impotriva importurilor acestor animale din acest teritoriu.
    *17) Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of these animals from this territory.
    *18) Atunci cand este cerut de statele membre de destinatie ale Uniunii Europene in conformitate cu Decizia Comisiei 93/42/CE (cu ultimul amendament).
    *18) When required by the EU Member State of destination, in accordance with Commission Decision 93/42/EC (as last amended).

                                Model BOV-Y

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |           CERTIFICAT VETERINAR           |
|    completa)                      |          VETERINARY CERTIFICATE          |
| 1. Consignor (name and address in | pentru bovine domestice*1) destinate     |
|    full)                          | pentru taiere imediata in Comunitatea    |
|    .............................. | Europeana                                |
|    .............................. | for domestic bovines*1) for immediate    |
|    .............................. | slaughter consigned to the European      |
|    .............................. | Community                                |
|    .............................. | Nr.*2)                  ORIGINAL         |
|    .............................. | No*2)                   ORIGINAL         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 2. Destinatar (nume si adresa     | 3.  Originea animalelor*3)               |
|    completa)                      | 3.  Origin of the animals*3)             |
| 2. Consignee (name and address in | 3.1 Tara ............................... |
|    full)                          | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|    .............................. | 4.  Autoritatea competenta               |
|___________________________________| 4.  Competent authority                  |
| 5.  Destinatia animalelor         | 4.1 Ministerul ......................... |
| 5.  Intended destination of the   | 4.1 Ministry ........................... |
|     animals                       | 4.2 Serviciu ........................... |
| 5.1 Statul membru al Uniunii      | 4.2 Service ............................ |
|     Europene                      | 4.3 Nivelul local/regional               |
| 5.1 EU Member State               | 4.3 Local/regional level ............... |
| 5.2 Numele, adresa si numarul de  |     .................................... |
|     inregistrare al abatorului    |     .................................... |
| 5.2 Name, address and registration|__________________________________________|
|     number of the slaughterhouse  | 6.  Unitatea (unitatile) si locul de     |
|     ............................. |     incarcare pentru export (nume si     |
|     ............................. |     adresa unitatii sau unitatilor)      |
|     ............................. | 6.  Establishment(s) and place of loading|
|     ............................. |     for exportation (name and address of |
|___________________________________|     the establishment(s))                |
| 7.  Mijlocul de transport si      | 6.1 Exploatatie (exploatatii)            |
|     identificarea transportului*4)| 6.1 Holding(s): ........................ |
| 7.  Means of transport and        |     .................................... |
|     consignment identification*4) |     .................................... |
| 7.1 (Camion, vagon de tren, vapor |     .................................... |
|     sau avion)*5)                 |     .................................... |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |     .................................... |
|     aircraft)*5)                  |     .................................... |
| 7.2 Numarul (numerele) de         |     .................................... |
|     inregistrare, numele vaporului| 6.2 Centrul de colectare aprobat*6),*7)  |
|     sau numarul avionului         |     .................................... |
| 7.2 Registration number(s), ship  | 6.2 Approved assembly centre*6),*7) .... |
|     name or flight number:        |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
|     ............................. |                                          |
| 7.3 Detalii de identificare a     |                                          |
|     transportului*6)              |                                          |
| 7.3 Consignment identification    |                                          |
|     details*6)                    |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea animalelor                                                 |
| 8.  Identification of the animals                                            |
| 8.1 Speciile de animale si/sau hibrizii                                      |
| 8.1 Animal species and/or cross-breeds                                       |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| 8.2 Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport*8)     |
| 8.2 Individual identification of the animals included in this consignment*8) |
| ____________________________________________________________________________ |
|   Numere de identificare oficiale*8)   |   Data nasterii si sexul*9)         |
|   Official identification numbers*8)   |   Date of birth and sex*9)          |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
|                                                                              |
| 8.3 Numarul total de animale (in cifre si litere)                            |
|     Total number of animals (in figures and letters)                         |
|     ........................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 9.              Atestarea sanatatii publice                                  |
| 9.              Public health attestation                                    |
|                 Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta |
|                 cale ca animalele descrise in prezentul certificat:          |
|                 I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that|
|                 the animals described in this certificate:                   |
| 9.1             provin din exploatatii ce au fost libere de orice restrictii |
|                 oficiale din motive de sanatate animala, pentru ultimele 42  |
|                 de zile in cazul brucelozei, pentru ultimele 30 de zile in   |
|                 cazul antraxului, pentru ultimele sase luni in cazul rabiei  |
|                 si nu au fost in contact cu animale din exploatatii ce nu    |
|                 indeplineau aceste conditii;                                 |
| 9.1             come from holdings which have been free from any official    |
|                 prohibition on health grounds, for the last 42 days in the   |
|                 case of brucellosis, for the last 30 days in the case of     |
|                 anthrax, for the last six months in the case of rabies, and, |
|                 have not been in contact with animals from holdings which did|
|                 not satisfy these conditions;                                |
| 9.2             nu li s-au administrat:                                      |
| 9.2             have not received:                                           |
|                 - nici o substanta tireostatica sau stilbena                 |
|                 - any stilbene or thyrostatic substances,                    |
|                 - substante estrogenice, androgenice, gestagenice sau        |
|                 beta-agoniste pentru alte scopuri decat tratamente           |
|                 terapeutice si zootehnice (asa cum sunt definite de Directiva|
|                 Consiliului 96/22/CE)                                        |
|                 - oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist        |
|                 substances for purposes other than therapeutic or zootechnic |
|                 treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC);        |
| 9.3             cu privire la encefalopatia spongiforma bovina (ESB):        |
| 9.3             with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):       |
| *5),*13) fie    [au fost nascute si au continuat sa fie crescute in          |
|                 teritoriul descris la punctul 3]                             |
| *5),*13) either [were born and continuously reared in the territory described|
|                 under point 3;]                                              |
| *5) sau         [(a) sunt identificate printr-un sistem permanent de         |
|                 identificare capabil sa asigure trasabilitatea de la ferma si|
|                 efectivul de origine;                                        |
| *5) or          [(a) are identified by a permanent identification system     |
|                 enabling them to be traced back to the farm and herd of      |
|                 origin;                                                      |
|                 (b) nu provin din femele suspecte de ESB si                  |
|                 (b) are not the progeny of females suspected of BSE, and     |
|                 (c) provin din teritoriul descris la punctul 3, in care      |
|                 hranirea rumegatoarelor cu proteine derivate de la mamifere  |
|                 a fost interzisa si interdictia a fost aplicata eficace]     |
|                 (c) come from the territory described under point 3, in which|
|                 the feeding of ruminants with proteins derived from mammals  |
|                 has been banned and the ban nas been effectively enforced.]  |
|______________________________________________________________________________|
| 10.        Atestarea sanatatii animalelor                                    |
| 10.        Animal health attestation                                         |
|            Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale |
|            ca animalele descrise mai sus indeplinesc urmatoarele cerinte:    |
|            I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the |
|            animals described above meet the following requirements:          |
| 10.1       Acestea provin din teritoriul avand codul .............*3) care la|
|            data intocmirii acestui certificat:                               |
| 10.1       They come from the territory with code: ...............*3) which, |
|            at the date of issuing this certificate:                          |
| *5) fie    [(a) a fost liber pentru 24 de luni de febra aftoasa, pentru 12   |
|            luni de pesta bovina, boala limbii albastre, febra Vaii de Rift,  |
|            pleuropneumonia contagioasa a bovinelor, dermatita nodulara, boala|
|            hemoragica epizootica si pentru sase luni de stomatita veziculoasa|
|            si]                                                               |
| *5) either [(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for |
|            12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever,         |
|            contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease and         |
|            epizootic haemorrhagic disease, and for 6 months from vesicular   |
|            stomatitis, and]                                                  |
| *5) fie    [(a)(i) a fost liber pentru 12 luni de pesta bovina, boala limbii |
|            albastre, febra Vaii de Rift, pleuropneumonia contagioasa a       |
|            bovinelor si boala hemoragica epizootica si pentru sase luni de   |
|            stomatita veziculoasa si]                                         |
| *5) or     [(a)(i) has been free for 12 months from rinderpest, bluetongue,  |
|            Rift valley fever, contagious bovine pleuropneumonia and epizootic|
|            haemorrhagic disease, and for 6 months from vesicular stomatitis, |
|            and                                                               |
|            (ii) a fost considerat liber de febra aftoasa inca din .......... |
|            (data), fara a se mai inregistra ulterior cazuri/focare si        |
|            autorizat pentru exportul acestor animale prin Decizia Comisiei   |
|            ......../........../CE, din .......... (data), si]                |
|            (ii) has been considered free from foot-and-mouth disease since   |
|            ........... (date), without having had cases/outbreaks afterwards,|
|            and authorised to export these animals by Commission Decision     |
|            ......../........../EC, of ............ (date), and]              |
|            (b) unde in timpul ultimelor 12 luni nu a fost efectuata          |
|            vaccinarea impotriva acestor boli si importurile de animale       |
|            biongulate vaccinate contra acestor boli nu sunt permise.         |
|            (b) where during the last 12 months, no vaccination against these |
|            diseases has been carried out and imports of domestic             |
|            cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not   |
|            permitted.                                                        |
| 10.2       Acestea au ramas in teritoriul descris la punctul 10.1 de la      |
|            nastere sau cu cel putin trei luni inainte de expedierea catre    |
|            Comunitatea Europeana si fara a avea contact cu animale biongulate|
|            importate in ultimele 30 de zile.                                 |
| 10.2       They have remained in the territory described under point 10.1    |
|            since birth, or for at least the last three months before dispatch|
|            to the European Community and without contact with imported       |
|            cloven-hoofed animals for the last 30 days.                       |
| 10.3       Acestea au ramas in exploatatia (exploatatiile) de origine        |
|            descrisa(e) la punctul 6.1. de la nastere sau cu cel putin 40 de  |
|            zile inainte de expediere:                         |
| 10.3       They have remained since birth or at least 40 days before dispatch|
|            in the holding(s) of origin described under point 6.1:            |
|            (a) in si in jurul careia, pe o suprafata cu raza de 150 km, nu a |
|            existat nici un caz/focar de boala limbii albastre si boala       |
|            hemoragica epizootica in timpul a 100 zile anterioare, si         |
|            (a) in and around which, in an area with a 150 km radius, there   |
|            has been no case/outbreak of bluetongue and epizootic             |
|            haemorrhagic disease during the previous 100 days, and            |
|            (b) in si in jurul careia, pe o suprafata cu raza de 20 km, nu a  |
|            existat nici un caz/focar de alte boli mentionate la punctul 10.1.|
|            in timpul a 40 de zile anterioare.                                |
|            (b) in and around which, in an area with a 20 km radius, there has|
|            been no case/outbreak of the other diseases mentioned under point |
|            10.1 during the previous 40 days.                                 |
| 10.4       Acestea nu sunt animale care sa fie distruse in baza unui program |
|            national pentru eradicarea bolilor sau nu au fost vaccinate       |
|            impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1.                     |
| 10.4       They are not animals to be killed under a national programme for  |
|            the eradication of diseases, or have they been vaccinated against |
|            the diseases mentioned under point 10.1.                          |
| 10.5       Acestea provin din efective:                                      |
| 10.5       They come from herds:                                             |
|            (a) incluse intr-un sistem oficial pentru controlul leucozei      |
|            enzootice bovine, si                                              |
|            (a) included in an official system for the control of enzootic    |
|            bovine leukosis, and                                              |
|            (b) nu exista restrictii in baza legislatiei nationale cu privire |
|            la eradicarea tuberculozei si brucelozei, si                      |
|            (b) that are not restricted under the national legislation        |
|            regarding eradication of tuberculosis and brucellosis, and        |
|            (c) recunoscute ca libere oficial de tuberculoza*10).             |
|            (c) recognised as officially tuberculosis free*10).               |
| 10.6       Acestea nu au fost vaccinate impotriva brucelozei si:             |
| 10.6       They have not been vaccinated against brucellosis and they:       |
| *5) fie    [provin din efective ce sunt recunoscute ca libere oficial de     |
|            bruceloza*10)                                                     |
| *5) either [come from herds which is recognised as officially brucellosis    |
|            free;]*10)                                                        |
| *5) sau    [sunt masculi castrati de orice varsta].                          |
| *5) or     [are castrated males of any age]                                  |
| 10.7       Acestea sunt marcate individual in cel putin doua locuri pe crupa,|
|            astfel incat sa arate ca animalele sunt exclusiv destinate pentru |
|            taiere imediata*11)                                               |
| 10.7       They are individually marked on at least two places on their      |
|            hindquarters as to show that they are exclusively intended for    |
|            immediate slaughter*11).                                          |
| 10.8       Acestea sunt/au fost*5) expediate din exploatatia (exploatatiile) |
|            lor de origine, fara a trece prin nici o piata:                   |
| 10.8       They are/were*5) dispatched from their holding(s) of origin,      |
|            without passing through any market:                               |
| *5) fie    [direct catre Comunitatea Europeana,]                             |
| *5) either [directly to the European Community,]                             |
| *5) fie    [catre un centru de colectare aprobat oficial descris la punctul  |
|            6.2. situat in cadrul teritoriului descris la punctul 10.1.]      |
| *5) or     [to the officially authorised assembly centre described under     |
|            point 6.2 situated within the territory described under point     |
|            10.1.]                                                            |
|            si pana la expedierea catre Comunitatea Europeana:                |
|            and, until dispatched to the European Community:                  |
|            (a) acestea nu au venit in contact cu alte animale biongulate ce  |
|            nu indeplinesc cel putin aceleasi cerinte de sanatate ca cele     |
|            descrise in prezentul certificat, si                              |
|            (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals |
|            not complying with at least the same health requirements as       |
|            described in this certificate, and                                |
|            (b) acestea nu au fost in nici intr-un loc in care sau in jurul   |
|            caruia pe o raza de 20 km a existat un caz/focar din bolile       |
|            mentionate la punctul 10.1 in timpul celor 30 de zile anterioare. |
|            (b) they were not at any place where, or around which, within a   |
|            20 km radius, during the previous 30 days there has been a        |
|            case/outbreak of any of the diseases mentioned under point 10.1.  |
| 10.9       Orice mijloc de transport sau container in care animalele sunt    |
|            incarcate, a fost curatat si dezinfectat inainte de incarcare cu  |
|            un dezinfectant autorizat oficial;                                |
| 10.9       Any transport vehicles or containers in which they were loaded    |
|            were cleaned and disinfected before loading with an officially    |
|            authorised disinfectant.                                          |
| 10.10      Acestea au fost examinate de catre un medic veterinar oficial in  |
|            cursul a 24 ore inainte de incarcare si nu au prezentat nici un   |
|            semn de boala.                                                    |
| 10.10      They were examined by an official veterinarian within 24 hours of |
|            loading and showed no clinical sign of disease.                   |
| 10.11      Acestea au fost incarcate pentru expediere catre Comunitatea      |
|            Europeana in ....................*12) in mijloacele de transport  |
|            descrise la punctul 7 de mai sus care au fost curatate si         |
|            dezinfectate inainte de incarcare utilizand un dezinfectant       |
|            autorizat oficial si au fost in asa fel construite incat resturile|
|            de furaje, asternut, urina si fecalele sa nu curga sau sa cada din|
|            vehicul sau container in timpul transportului.                    |
| 10.11      They have been loaded for dispatch to the European Community on   |
|            ...................*12) in the means of transport described under |
|            point 7 above that were cleaned and disinfected before loading    |
|            with an officially authorised disinfectant and so constructed that|
|            faeces, urine, litter or fodder could not flow or fall out of the |
|            vehicle or container during transportation.                       |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Atestarea transportului de animale                                       |
| 11. Animal transport attestation                                             |
|     Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca     |
|     animalele descrise mai sus au fost tratate inainte si in timpul          |
|     incarcarii in conformitate cu prevederile relevante ale Directivei       |
|     Consiliului 91/628/CEE, mai ales cu privire la cerintele de furajare si  |
|     adapare si acestea sunt corespunzatoare pentru transportul in cauza.     |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals|
|     described above have been treated before and at the time of loading in   |
|     accordance with the relevant provisions of Council Directive 91/628/EEC, |
|     in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the  |
|     intended transport.                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ............................ in ..........................       |
| Done at ................................ on ..........................       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                      (semnatura medicului veterinar oficial) |
|                                         (signature of official veterinarian) |
|   Stampila                                                                   |
|   (Stamp)                                                                    |
|                                 (numele cu majuscule, calificarea si titlul) |
|                          (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    Notes
    *1) Bovine vii (Bos taurus, Bison bison si Bubalus bubalis si hibrizii acestora) destinate taierii imediate.
    Dupa import, animalele trebuie sa fie duse fara intarziere in abatorul de destinatie pentru a fi taiate in cursul a cinci zile lucratoare.
    *1) Live cattle (Bos taurus, Bison bison and Bubalus bubalis, and their cross-breeds) intended for immediate slaughter.
    After importation the animals must be conveyed without delay to the slaughterhouse of destination to be slaughtered within five working days.
    *2) Intocmit de autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului asa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente)
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *4) Trebuie sa se indice numarul (numerele) de inregistrare al vagonului de tren sau al camionului si numele vaporului dupa cum este corespunzator. Daca se cunoaste, numarul zborului de avion.
    In cazul transportului in containere sau cutii, trebuie sa se indice numarul total, numerele de inregistrare a lor si numerele de sigilii, daca este cazul, conform punctului 7.3.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Pastrati dupa caz.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati dupa caz.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Centrul de colectare trebuie sa indeplineasca conditiile pentru autorizare, asa cum sunt stabilite la partea 3 B a anexei I.
    *7) The assembly centre must fulfil the conditions for its approval, as laid down in Part 3 B of Annex I.
    *8) Animalele trebuie sa poarte:
    *8) The animals must bear:
    (a) un numar individual care sa permita trasabilitatea locurilor lor de origine. Specificati sistemul de identificare (crotalie, tataj, marcare cu fier inrosit, cip, transponder) si locul anatomic unde este plasat sistemul de identificare
    (a) an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tattoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal,
    (b) o crotalie auriculara care sa includa codul ISO al tarii exportatoare.
    (b) an ear tag that includes the ISO code of the exporting country.
    In cazul unui transport care include mai multe specii de animale indicati, de asemenea, dupa caz, "Bos", "Bison" and "Bubalus".
    In case of a consignment of more than one animal species, indicate also "Bos", "Bison" and "Bubalus" as appropriate.
    *9) Data nasterii (zz/ll/aa), Sexul (M = masculin, F = feminin, C = castrat)
    *9) Date of birth (dd/mm/yy). Sex (M = male, F = female, C = castrated).
    *10) Efective si regiuni libere oficial de tuberculoza/bruceloza asa cum sunt stabilite de anexa A a Directivei 64/432/CEE;
    *10) Officially tuberculosis/brucellosis-free regions and herds as laid down in Annex A to Council Directive 64/432/EEC.
    *11) Aceasta marca trebuie sa aiba forma "L" avand 13 cm in partea stanga si 7 cm in partea de jos cu 1 cm grosimea ambelor linii. Aceasta trebuie sa fie aplicata folosind tehnica cunoscuta sub denumirea de "criomarcare"
    *11) This mark shall take the form of "L" having 13 cm in the left side and 7 cm in the bottom side with 1 cm of strength in both lines. It shall be applied using the technique known as "freeze-branding".
    *12) Data incarcarii. Importurile acestor animale nu trebuie sa fie permise cand animalele au fost incarcate fie inainte de data autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana a teritoriului mentionat la*3), fie in timpul unei perioade in care au fost adoptate masuri restrictive de catre Comunitatea Europeana impotriva importurilor acestor animale din acest teritoriu.
    *12) Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of these animals from this territory.
    *13) Numai pentru un teritoriu ce apare introdus cu "I" in coloana 6 din partea 1 a anexei I la Decizia Consiliului 79/542/CEE cu privire la ESB, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 999/2001 (cu ultimul amendament).
    *13) Only for a territory appearing with the entry "I" in column 6 of Part 1 of Annex I to Decision 79/542/EEC (as last amended) regarding BSE, in accordance with the provisions of Regulation (EC) 999/2001 (as last amended).

                                 Model OVI-X

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |            CERTIFICAT VETERINAR          |
|    completa)                      |           VETERINARY CERTIFICATE         |
| 1. Consignor (name and address in | pentru ovine si/sau caprine domestice*1) |
|    full)                          | pentru reproductie si/sau productie      |
|    .............................. | destinate Comunitatii Europene           |
|    .............................. | for domestic ovines and caprines*1) for  |
|    .............................. | breeding and/or production consigned to  |
|    .............................. | the European Community                   |
|    .............................. | Nr.*2)                  ORIGINAL         |
|    .............................. | No*2)                   ORIGINAL         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 2. Destinatar (nume si adresa     | 3.  Originea animalelor*3)               |
|    completa)                      | 3.  Origin of the animals*3)             |
| 2. Consignee (name and address in | 3.1 Tara ............................... |
|    full)                          | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|    .............................. | 4.  Autoritatea competenta               |
|___________________________________| 4.  Competent authority                  |
| 5.  Destinatia animalelor         | 4.1 Ministerul ......................... |
| 5.  Intended destination of the   | 4.1 Ministry ........................... |
|     animals                       | 4.2 Serviciul .......................... |
| 5.1 Statul membru UE              | 4.2 Service ............................ |
| 5.1 EU Member State               |     .................................... |
| 5.2 Numele, adresa si numarul de  | 4.3 Nivelul local/regional               |
|     inregistrare al exploatatiei: | 4.3 Local/regional level ............... |
| 5.2 Name, address and registration|     .................................... |
|     number of the holding:        |     .................................... |
|     ............................. |__________________________________________|
|     ............................. | 6.  Unitatea (unitatile) si locul de     |
|     ............................. |     incarcare pentru export (nume si     |
|     ............................. |     adresa unitatii sau unitatilor)      |
|     ............................. | 6.  Establishment(s) and place of loading|
|___________________________________|     for exportation (name and address of |
| 7.  Mijlocul de transport si      |     the establishment(s))                |
|     identificarea transportului*4)| 6.1 Exploatatie (exploatatii)            |
| 7.  Means of transport and        | 6.1 Holding(s): ........................ |
|     consignment identification*4) |     .................................... |
| 7.1 (Camion, vagon de tren, vapor |     .................................... |
|     sau avion)*5)                 |     .................................... |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |     .................................... |
|     aircraft)*5)                  |     .................................... |
| 7.2 Numarul (numerele) de         |     .................................... |
|     inregistrare, numele vaporului| 6.2 Centrul de colectare aprobat*6),*7)  |
|     sau numarul zborului          | 6.2 Approved assembly centre*6),*7) .... |
| 7.2 Registration number(s), ship  |     .................................... |
|     name or flight number: ...... |     .................................... |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
| 7.3 Detalii de identificare a     |                                          |
|     transportului*6)              |                                          |
| 7.3 Consignment identification    |                                          |
|     details*6)                    |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea animalelor si teste                                        |
| 8.  Identification of the animals and tests                                  |
| 8.1 Speciile de animale si/sau hibrizii: ................................... |
| 8.1 Animal species and/or cross-breeds ..................................... |
| 8.2 Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport*8)     |
| 8.2 Individual identification of the animals included in this consignment*8) |
| ____________________________________________________________________________ |
| Numere de identificare oficiale*8) | Varsta si sexul*9)  | Teste*6),*10)     |
| Official identification numbers*8) | Age and sex*9)      | Tests*6),*10)     |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
| ___________________________________|_____________________|__________________ |
|                                                                              |
| 8.3 Numarul total de animale (in cifre si litere):                           |
|     Total number of animals (in figures and letters):                        |
|     ........................................................................ |
|______________________________________________________________________________|
| 9.  Atestarea sanatatii publice                                              |
| 9.  Public health attestation                                                |
|     Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca     |
|     animalele descrise in prezentul certificat:                              |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the        |
|     animals described in this certificate:                                   |
| 9.1 provin din exploatatii ce au fost libere de orice restrictii oficiale    |
|     din motive de sanatate a animalelor, pentru ultimele 42 de zile in cazul |
|     brucelozei, pentru ultimele 30 de zile in cazul antraxului si pentru     |
|     ultimele sase luni in cazul rabiei si nu au fost in contact cu animale   |
|     din exploatatii ce nu indeplineau aceste conditii;                       |
| 9.1 come from holdings which have been free from any official prohibition on |
|     health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the |
|     last 30 days in the case of anthrax and for the last six months in the   |
|     case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings |
|     which did not satisfy these conditions;                                  |
| 9.2 nu li s-au administrat:                                                  |
| 9.2 have not received:                                                       |
|     - nici o substanta tireostatica sau stilbena                             |
|     - any stilbene or thyrostatic substances,                                |
|     - substante estrogenice, androgenice, gestagenice sau beta-agoniste      |
|     pentru alte scopuri decat tratamente terapeutice sau zootehnice (asa cum |
|     sunt definite de Directiva Consiliului 96/22/CE);                        |
|     - oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for     |
|     purposes other than therapeutic or zootechnic treatment (as defined in   |
|     Council Directive 96/22/EC);                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 10.               Atestarea sanatatii animalelor                             |
| 10.               Animal health attestation                                  |
|                   Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe       |
|                   aceasta cale ca animalele descrise mai sus indeplinesc     |
|                   urmatoarele cerinte:                                       |
|                   I, the undersigned official veterinarian, hereby certify   |
|                   that the animals described above meet the following        |
|                   requirements:                                              |
| 10.1              Acestea provin din teritoriul avand codul ............*3)  |
|                   care la data intocmirii acestui certificat:                |
| 10.1              They come from the territory with code: ..............*3)  |
|                   which, at the date of issuing this certificate:            |
| *5) fie           [(a) a fost liber pentru 24 de luni de febra aftoasa,      |
|                   pentru 12 luni de pesta bovina, boala limbii albastre,     |
|                   febra Vaii de Rift, pesta micilor rumegatoare, variola     |
|                   ovina si caprina, pleuropneumonia contagioasa a            |
|                   caprinelor, boala hemoragica epizootica si pentru sase luni|
|                   de stomatita veziculoasa si]                               |
| *5) either        [(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth       |
|                   disease, for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift   |
|                   valley fever, peste des petits ruminants, sheep pox and    |
|                   goat pox, contagious caprine pleuropneumonia and           |
|                   epizootic haemorrhagic disease and for 6 months from       |
|                   vesicular stomatitis, and]                                 |
| *5) fie           [(a)(i) a fost liber pentru 12 luni de pesta bovina, boala |
|                   limbii albastre, febra Vaii de Rift, pesta micilor         |
|                   rumegatoare, variola ovina si caprina, pleuropneumonia     |
|                   contagioasa a caprinelor, boala hemoragica epizootica si   |
|                   pentru sase luni de stomatita veziculoasa si]              |
| *5) or            [(a)(i) has been free for 12 months from rinderpest,       |
|                   bluetongue, Rift valley fever, peste des petits            |
|                   ruminants, sheep pox and goat pox, contagious caprine      |
|                   pleuropneumonia and epizootic haemorrhagic disease, and    |
|                   for 6 months from vesicular stomatitis, and                |
|                   (ii) a fost considerat liber de febra aftoasa inca din     |
|                   ........... (data), fara a se mai inregistra ulterior      |
|                   cazuri/focare si autorizat pentru exportul acestor         |
|                   animale prin Decizia Comisiei ..../..../CE din .........   |
|                   (data), si]                                                |
|                   (ii) has been considered free from foot-and-mouth disease  |
|                   since ........... (date), without having had               |
|                   cases/outbreaks afterwards, and authorised to export       |
|                   these animals by Commission Decision ..../..../EC, of      |
|                   ............. (date), and]                                 |
|                   (b) unde in timpul ultimelor 12 luni nu s-au facut         |
|                   vaccinari impotriva acestor boli si importurile            |
|                   de animale biongulate vaccinate contra acestor boli nu     |
|                   sunt permise.                                              |
|                   (b) where during the last 12 months, no vaccination        |
|                   against these diseases has been carried out and imports    |
|                   of domestic cloven-hoofed animals vaccinated against these |
|                   diseases are not permitted.                                |
| 10.2              Acestea au ramas in teritoriul descris la punctul 10.1     |
|                   de la nastere sau cu cel putin sase luni inainte de        |
|                   expedierea catre Comunitatea Europeana si fara a avea      |
|                   contact cu animale biongulate importate in ultimele 30 de  |
|                   zile.                                                      |
| 10.2              They have remained in the territory described under point  |
|                   10.1 since birth, or for at least the last six months      |
|                   before dispatch to the European Community and without      |
|                   contact with imported cloven-hoofed animals for the last   |
|                   30 days.                                                   |
| 10.3              Acestea au ramas in exploatatia (exploatatiile)            |
|                   descrisa(e) la punctul 6.1. de la nastere sau cu cel putin |
|                   40 de zile inainte de expediere:                           |
| 10.3              They have remained since birth or at least 40 days in the  |
|                   holding(s) described under point 6.1 before dispatch:      |
|                   (a) in si in jurul careia, pe o suprafata cu raza de       |
|                   150 Km, nu a existat nici un caz/focar de boala limbii     |
|                   albastre si boala hemoragica epizootica in timpul ultimelor|
|                   100 de zile, si                                            |
|                   (a) in and around which, in an area with a 150 km radius,  |
|                   there has been no case/outbreak of bluetongue and epizootic|
|                   haemorrhagic disease during the previous 100 days, and     |
|                   (b) in si in jurul careia, pe o suprafata cu raza de       |
|                   20 Km, nu a existat nici un caz/focar de alte boli         |
|                   mentionate la punctul 10.1. in timpul ultimelor 40 de zile.|
|                   (b) in and around which, in an area with a 20 km radius,   |
|                   there has been no case/outbreak of the other diseases      |
|                   mentioned under point 10.1 during the previous 40 days.    |
| 10.4              Dupa cunostintele mele si dupa declaratia scrisa facuta    |
|                   de proprietar, animalele:                                  |
| 10.4              According to my knowledge and to the written declaration   |
|                   made by the owner, the animals:                            |
|                   (a) nu provin din exploatatii si nu au fost in contact cu  |
|                   animalele vreunei exploatatii in care urmatoarele boli au  |
|                   fost detectate clinic:                                     |
|                   (a) do not come from holdings, and have not been in        |
|                   contact with animals of a holding, in which the following  |
|                   diseases have been clinically detected:                    |
|                   (i) agalaxia contagioasa a ovinelor si caprinelor          |
|                   (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma  |
|                   mycoides var. mycoides "colonii mari"), in cursul          |
|                   ultimelor sase luni;                                       |
|                   (i) contagious agalactia of sheep or goats (Mycoplasma     |
|                   agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides     |
|                   var. mycoides "large colony"), within the last six months; |
|                   (ii) paratuberculoza si limfadenita cazeoasa, in cursul    |
|                   ultimelor 12 luni;                                         |
|                   (ii) paratuberculosis and caseous lymphadenitis, within    |
|                   the last 12 months;                                        |
|                   (iii) adenomatoza pulmonara in cursul ultimilor 3 ani, si  |
|                   (iii) pulmonary adenomatosis, within the last three years, |
|                   and                                                        |
|                   (iv) boala Maedi/Visna sau artrita/encefalita virala       |
|                   caprina:                                                   |
|                   (iv) Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitis:  |
| *5) fie           [in cursul ultimilor 3 ani]                                |
| *5) either        [within the last three years,]                             |
| *5) fie           [in cursul ultimelor 12 luni, si toate animalele           |
|                   infectate au fost taiate, ramanand animalele care au       |
|                   reactionat negativ la doua teste efectuate la un interval  |
|                   de cel putin sase luni unul fata de celalalt]              |
| *5) or            [within the last 12 months, and all the infected animals   |
|                   were slaughtered and the remaining animals subsequently    |
|                   reacted negatively to two tests carried out at least six   |
|                   months apart,]                                             |
|                   (b) sunt incluse intr-un sistem oficial pentru             |
|                   notificarea acestor boli si                                |
|                   (b) are included in an official system for notification    |
|                   of these diseases, and                                     |
|                   (c) nu a existat o evidenta clinica sau alte evidente      |
|                   privind bruceloza sau tuberculoza cu 3 ani inainte de      |
|                   export.                                                    |
|                   (c) have been free from clinical or other evidence of      |
|                   tuberculosis and brucellosis during the three years prior  |
|                   to export;                                                 |
| 10.5              Acestea nu sunt animale care sa fie ucise in baza unui     |
|                   program national pentru eradicarea bolilor sau nu au fost  |
|                   vaccinate impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1.    |
| 10.5              They are not animals to be killed under a national         |
|                   programme for the eradication of diseases, nor have they   |
|                   been vaccinated against the diseases mentioned under       |
|                   point 10.1.                                                |
| 10.6 A            Acestea sunt originare:                                    |
| 10.6 A            They originate:                                            |
| *5),*11) fie      [din teritoriul descris la punctul 3.2 care a fost         |
|                   recunoscut ca liber oficial de bruceloza;]                 |
| *5),*11) either   [from the territory described under point 3.2, which has   |
|                   been recognised as officially brucellosis-free;]           |
| *5) fie           [din exploatatia (exploatatiile) descrisa(e) la punctul    |
|                   6.1 in privinta brucelozei (Brucella melitensis)           |
| *5) or            [from the holding(s) described under point 6.1, where,     |
|                   in respect brucellosis (Brucella melitensis):              |
|                   (a) toate animalele suspecte nu au prezentat semne         |
|                   clinice sau alte semne ale acestei boli in ultimele 12 luni|
|                   (a) all susceptible animals have been free from clinical   |
|                   or any signs of this disease for the last 12 months,       |
|                   (b) un numar reprezentativ de ovine si caprine in varsta   |
|                   de peste 6 luni sunt supuse anual testului serologic*12)   |
|                   (b) a representative number of the ovine and caprine       |
|                   animals over an age of six months are submitted each       |
|                   year to a serological test,*12)                            |
| *5),*13) fie      [(c) toate ovinele si caprinele nu au fost vaccinate       |
|                   impotriva acestei boli in afara celor vaccinate cu         |
|                   vaccinul Rev.1 cu mai mult de doi ani in urma              |
| *5),*13) either   [(c) all ovine or caprine animals have not been            |
|                   vaccinated against this disease, save those vaccinated     |
|                   with Rev. 1 vaccine more than two years ago,               |
|                   (d) ultimele doua teste*14), separate de un interval de    |
|                   cel putin 6 luni efectuate in ............ (data) si in    |
|                   ............ (data) pentru toate ovinele si caprinele cu   |
|                   varsta peste 6 luni care au dat rezultate negative si]     |
|                   (d) the last two tests*14), separated by an interval of    |
|                   at least six months, carried out the ........... (date)    |
|                   and the ............ (date) on all ovine and caprine       |
|                   animals over six months of age gave negative results, and] |
| *5) fie           [(c) ovinele si caprinele cu varsta sub sapte luni sunt    |
|                   vaccinate impotriva acestei boli cu vaccinul Rev. 1        |
| *5) or            [(c) ovine or caprine animals under the age of 7 months    |
|                   are vaccinated against this disease with Rev. 1 vaccine,   |
|                   (d) ultimele doua teste*14), separate printr-un interval   |
|                   de timp de cel putin 6 luni, efectuate:                    |
|                   (d) the last two tests*14), separated by an interval of    |
|                   at least six months, carried out:                          |
|                   - in ............. (data) si in ............ (data) la     |
|                   toate ovinele si caprinele nevaccinate in varsta de peste  |
|                   sase luni, si                                              |
|                   - the ............. (date) and the ............. (date)    |
|                   on all non-vaccinated ovine and caprine animals over six   |
|                   months of age, and                                         |
|                   - in ............. (data) si in ............ (data) la     |
|                   toate ovinele si caprinele vaccinate in varsta de peste    |
|                   18 luni,                                                   |
|                   - the ............. (date) and the ............. (date)    |
|                   on all vaccinated ovine and caprine animal over 18 months  |
|                   of age                                                     |
|                   care au dat rezultate negative, si]                        |
|                   gave negative results, and]                                |
|                   (e) sunt numai ovine si caprine care indeplinesc cel putin |
|                   conditiile si cerintele de mai sus.]                       |
|                   (e) there are only ovine and caprine animals on this       |
|                   holding that fulfil at least the above conditions and      |
|                   requirements.]                                             |
| *5)[10.6 B        Berbecii necastrati au fost tinuti continuu in cursul      |
|                   ultimelor 60 de zile in exploatatia in care nu au existat  |
|                   cazuri de epididimita contagioasa (Brucella ovis)          |
|                   diagnosticata in ultimele 12 luni si acesti berbeci au     |
|                   fost supusi in cursul ultimelor 30 de zile unui test de    |
|                   fixare a complementului pentru detectarea epididimitei     |
|                   contagioase cu rezultate mai mici de 50 UI/ml.]            |
| *5)[10.6 B        The uncastrated rams have been kept continuously during    |
|                   the previous 60 days in a holding where no case of         |
|                   contagious epididymitis (Brucella ovis) has been diagnosed |
|                   in the last 12 months and, these rams have undergone       |
|                   during the previous 30 days a complement fixation test to  |
|                   detect contagious epididymitis with a result of less than  |
|                   50 IU/ml.]                                                 |
| 10.6.C            In ceea ce priveste scrapia                                |
| 10.6.C            In respect of scrapie                                      |
| *5),*16)          [10.6.C.1. daca animalele sunt destinate unui stat membru  |
|                   care beneficiaza, pentru intreg teritoriul sau pentru o    |
|                   parte a acestuia de prevederile stabilite la punctele (b)  |
|                   si (c) ale capitolului A (I) din anexa VIII a              |
|                   Regulamentului 999/2001, animalele respecta garantiile     |
|                   prevazute in programele la care se refera acel punct si    |
|                   animalele trebuie sa indeplineasca garantiile cerute de    |
|                   statele membre de destinatie ale UE in privinta scrapiei,  |
|                   si                                                         |
| *5),*16)          [10.6.C.1. if they are destined for a Member State which   |
|                   benefits, for all or part of its territory, from the       |
|                   provisions laid down in point (b) or (c) of Chapter A(I)   |
|                   of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001, the animals  |
|                   comply with the guarantees provided for in the programmes  |
|                   referred to in that point and the animals comply with the  |
|                   guarantees requested by the EU Member States of            |
|                   destination regarding scrapie, and]                        |
| fie                                                                          |
| *5)[10.6.C.2      sunt animale destinate productiei nascute si crescute in   |
|                   mod continuu in exploatatiile in care nici un caz de       |
|                   scrapie nu a fost niciodata diagnosticat]                  |
| either                                                                       |
| *5)[10.6.C.2      are animals intended for production born in and            |
|                   continuously reared on holdings in which a case of scapie  |
|                   has never been diagnosed]                                  |
| *5),*15)[10.6.C.2 pentru animalele destinate reproductiei certificate        |
|                   inainte si inclusiv 30 iunie 2004                          |
| *5),*15)[10.6.C.2 for animals for breeding certifted before and including    |
|                   30 June 2004                                               |
|                   acestea au fost nascute si crescute in mod continuu in     |
|                   exploatatii in care nici un caz de scrapie nu a fost       |
|                   diagnosticat si care au indeplinit urmatoarele cerinte     |
|                   pentru o perioada de cel putin 3 ani:                      |
|                   they were born in and continuously reared on holdings in   |
|                   which a case of scrapie has never been diagnosed and which |
|                   have satisfied the following requirements for at least     |
|                   three years:                                               |
|                   - sunt supuse controalelor veterinare oficiale regulate,   |
|                   - they are subject to regular official veterinary checks,  |
|                   - animalele sunt marcate,                                  |
|                   - the animals are marked,                                  |
|                   - in exploatatie se efectueaza verificarea prin prelevare  |
|                   de probe de la femele batrane destinate reformei; si       |
|                   - checking by sampling of old female animals intended for  |
|                   culling is carried out on the holding, and                 |
|                   - femelele sunt introduse in ferma numai daca acestea      |
|                   provin dintr-o ferma care indeplineste cerintele de mai    |
|                   sus;]                                                      |
|                   - female sheep are introduced into the holding only if     |
|                   they come from a holding which complies with the above     |
|                   requirements;]                                             |
| *5),*15)[10.6.C.2 pentru animalele certificate intre 1 iulie 2004 si         |
|                   30 iunie 2007:                                             |
| *5),*15)[10.6.C.2 for animals certified between 1 July 2004 and              |
|                   30 June 2007:                                              |
|                   acestea au fost nascute si crescute continuu in            |
|                   exploatatiile care indeplinesc urmatoarele cerinte:        |
|                   they were born in and continuously reared on holdings      |
|                   which have satisfied the following requirements:           |
|                   1. nu a fost diagnosticat nici un caz de scrapie; si       |
|                   1. no case of scrapie has ever been diagnosed; and         |
|                   2. cu cel putin trei ani inaintea certificarii:            |
|                   2. for at least three years prior to certification:        |
|                   2.1. exploatatiile sunt supuse controalelor veterinare     |
|                   oficiale regulate;                                         |
|                   2.1. the holdings are subject to regular official          |
|                   veterinary checks;                                         |
|                   2.2. animalele din exploatatii sunt marcate;               |
|                   2.2. the animals on the holdings are marked;               |
|                   2.3.1. femelele in varsta destinate reformei sunt          |
|                   verificate prin prelevare de probe; si                     |
|                   2.3.1. old female animals intended for culling are         |
|                   checked by sampling; and                                   |
|                   2.3.2. toate animalele peste varsta de 18 luni din aceste  |
|                   exploatatii care au murit sau au fost ucise dupa 1 iulie   |
|                   2004 (cu exceptia animalelor ucise in cadrul unei campanii |
|                   de eradicare a bolilor sau taiate pentru consumul uman)    |
|                   au fost examinate pentru scrapie in conformitate cu        |
|                   metodele de laborator stabilite de anexa X, capitolul C,   |
|                   punctul 3.2(b) din Regulamentul nr. 999/2001/CE;           |
|                   2.3.2. all animals over the age of 18 months on these      |
|                   holdings which have died or been killed after 1 July 2004  |
|                   (except the animals killed in the framework of a disease   |
|                   eradication campaign or slaughtered for human consumption) |
|                   have examined for scrapie in accordance with the           |
|                   laboratory methods laid down in Annex X, Chapter C, point  |
|                   3.2(b) to Regulation (EC) No 999/2001;                     |
|                   2.4.1. femelele sunt introduse in exploatatie numai daca   |
|                   acestea provin din exploatatii ce indeplinesc cerintele de |
|                   la punctele 1.2.1, 2.2, 2.3.1 si                           |
|                   2.4.1. females are introduced into the holding only if     |
|                   they come from holdings which comply with the requirements |
|                   in 1.2.1, 2.2, 2.3.1 and                                   |
|                   2.4.2. de la 1 iulie 2004, ovinele si caprinele, cu        |
|                   exceptia ovinelor apartinand genotipului de proteina-prion |
|                   ARR/ARR au fost introduse in exploatatie numai daca        |
|                   acestea provin din exploatatii ce indeplinesc cerintele    |
|                   de la 1.2.1, 2.2, 2.3.1 si 2.4.1]                          |
|                   2.4.2. from 1 July 2004, ovine and caprine animals, with   |
|                   the exception of sheep of the ARR/ARR prion protein        |
|                   genotype have been introduced into the holding only if     |
|                   they come from holdings which comply with the requirements |
|                   in 1.2.1, 2.2, 2.3.1 and 2.4.1]                            |
| *5),*15)[10.6.C.2 pentru animalele certificate dupa 1 iulie 2007:            |
| *5),*15)[10.6.C.2 for animals certified after 1 July 2007:                   |
|                   acestea au fost nascute si crescute continuu in            |
|                   exploatatiile in care nici un caz de scrapie nu a fost     |
|                   diagnosticat si care au indeplinit urmatoarele cerinte     |
|                   pentru o perioada de cel putin 3 ani:                      |
|                   they were born in and continuously reared on holdings in   |
|                   which a case of scrapie has never been diagnosed and which |
|                   have satisfied the following requirements for at least     |
|                   three years:                                               |
|                   - sunt supuse controalelor veterinare oficiale regulate,   |
|                   - they are subject to regular official veterinary checks,  |
|                   - animalele sunt marcate,                                  |
|                   - the animals are marked,                                  |
|                   - toate animalele peste varsta de 18 luni din aceste       |
|                   exploatatii care au murit sau au fost ucise in exploatatii |
|                   (cu exceptia animalelor ucise in cadrul unei campanii de   |
|                   eradicare a bolilor sau taiate pentru consumul uman) au    |
|                   fost examinate pentru scrapie in conformitate cu metodele  |
|                   de laborator stabilite de anexa X, capitolul C, punctul    |
|                   3.2(b) din Regulamentul nr. 999/2001/CE;                   |
|                   - all animals over the age of 18 months which have died or |
|                   been killed on the holdings (except the animals killed in  |
|                   the framework of a disease eradication campaign or         |
|                   slaughtered for human consumption) have been examined for  |
|                   scrapie in accordance with the laboratory methods laid     |
|                   down in Annex X, Chapter C, point 3.2(b) to Regulation     |
|                   (EC) No 999/2001, and                                      |
|                   - ovinele si caprinele, cu exceptia ovinelor apartinand    |
|                   genotipului de proteina-prion ARR/ARR au fost introduse    |
|                   in exploatatie numai daca acestea provin din exploatatii   |
|                   ce indeplinesc cerintele de mai sus]                       |
|                   - ovine and caprine animals, with the exception of sheep   |
|                   of the ARR/ARR prion protein genotype have been introduced |
|                   into the holding only if they come from holdings which     |
|                   complies with the above requirements]                      |
| *5) fie [10.6.C.3 acestea sunt ovine apartinand genotipului de               |
|                   proteina-prion ARR/ARR asa cum este definit de anexa I a   |
|                   Deciziei Comisiei 2002/1003/CE care provin dintr-o         |
|                   exploatatie in care nici un caz de scrapie nu a fost       |
|                   raportat in ultimele 6 luni]                               |
| *5) or [10.6.C.3  [they are sheep of the ARR/ARR prion protein genotype, as  |
|                   defined in Annex I to Commission Decision 2002/1003/EC,    |
|                   coming from a holding where no case of scrapie has been    |
|                   reported in the last six months;]                          |
| *5),*17)[10.6.D   Animalele ce au reactionat negativ la un test serologic    |
|                   pentru detectarea anticorpilor pentru boala limbii         |
|                   albastre si boala hemoragica epizootica, efectuat in doua  |
|                   etape pe probe de sange prelevate la inceputul perioadei   |
|                   de carantina/izolare si la cel putin 28 de zile mai tarziu |
|                   in ........... (data) si in ............ (data), in a doua |
|                   situatie probele trebuie prelevate cu cel putin 10 zile    |
|                   inainte de export.                                         |
| *5),*17)[10.6.D   The animals have reacted negatively to a serological test  |
|                   for the detection of antibodies for bluetongue and         |
|                   epizootic-haemorrhagic-disease, carried out on two         |
|                   occasions on samples of blood taken at the beginning of    |
|                   the isolation/quarantine period and at least 28 days later |
|                   on ............ (date) and on ............ (date), the     |
|                   second of which must have been taken within 10 days of     |
|                   export.]                                                   |
| 10.7              Acestea sunt/au fost*5) expediate din exploatatia          |
|                   (exploatatiile) lor de origine, fara a trece prin nici o   |
|                   piata:                                                     |
| 10.7              They are/were*5) dispatched from their holding(s) of       |
|                   origin, without passing through any market:                |
| *5) fie           [direct catre Comunitatea Europeana]                       |
| *5) either        [directly to the European Community,]                      |
| *5) fie           [catre un centru de colectare aprobat oficial descris la   |
|                   punctul 6.2. situat in cadrul teritoriului descris la      |
|                   punctul 10.1.]                                             |
| *5) or            [to the officially authorised assembly centre described    |
|                   under point 6.2 situated within the territory described    |
|                   under point 10.1,]                                         |
|                   si pana la expedierea catre Comunitatea Europeana:         |
|                   and, until dispatched to the European Community:           |
|                   (a) acestea nu au venit in contact cu alte animale         |
|                   biongulate ce nu indeplinesc cel putin aceleasi cerinte    |
|                   de sanatate ca cele descrise in prezentul certificat, si   |
|                   (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed  |
|                   animals not complying with at least the same health        |
|                   requirements as described in this certificate, and         |
|                   (b) acestea nu au fost in nici intr-un loc in care sau in  |
|                   jurul caruia pe o raza de 20 km a existat un caz/focar     |
|                   din bolile mentionate la punctul 10.1 in timpul celor 30   |
|                   de zile anterioare.                                        |
|                   (b) they were not at any place where, or around which      |
|                   within a 20 km radius, during the previous 30 days there   |
|                   has been a case/outbreak of any of the diseases mentioned  |
|                   under point 10.1.                                          |
| 10.8              Orice mijloc de transport sau container in care animalele  |
|                   sunt incarcate, a fost curatat si dezinfectat inainte de   |
|                   incarcare cu un dezinfectant autorizat oficial;            |
| 10.8              Any transport vehicles or containere in which they were    |
|                   loaded were cleaned and disinfected before loading with    |
|                   an officially authorised disinfectant;                     |
| 10.9              Acestea au fost examinate de catre un medic veterinar      |
|                   oficial in cursul a 24 ore inainte de incarcare si nu au   |
|                   prezentat nici un semn de boala.                           |
| 10.9              They were examined by an official veterinarian within 24   |
|                   hours of loading and showed no clinical sign of disease;   |
| 10.10             Acestea au fost incarcate pentru expediere catre           |
|                   Comunitatea Europeana in .......................*18) in    |
|                   mijloacele de transport descrise la punctul 7 de mai sus   |
|                   care au fost curatate si dezinfectate inainte de incarcare |
|                   utilizand un dezinfectant autorizat oficial si au fost in  |
|                   asa fel construite incat resturile de furaje, asternut,    |
|                   urina si fecalele sa nu poata curge sau cadea din vehicul  |
|                   sau container in timpul transportului.                     |
| 10.10             They have been loaded for dispatch to the European         |
|                   Community on ..................*18) in the means of        |
|                   transport described under point 7 above that were cleaned  |
|                   and disinfected before loading with an officially          |
|                   authorised disinfectant and so constructed that faeces,    |
|                   urine, litter or fodder could not flow or fall out of the  |
|                   vehicle or container during transportation.                |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Atestarea transportului de animale                                       |
| 11. Animal transport attestation                                             |
|     Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca     |
|     animalele descrise mai sus au fost tratate inainte si in timpul          |
|     incarcarii in conformitate cu prevederile relevante ale                  |
|     Directivei Consiliului 91/628/CEE, mai ales cu privire la cerintele de   |
|     furajare si adapare si acestea sunt corespunzatoare pentru transportul   |
|     in cauza.                                                                |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals|
|     described above have been treated before and at the time of loading in   |
|     accordance with the relevant provisions of Council Directive 91/628/EEC, |
|     in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the  |
|     intended transport.                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ....................... in .......................               |
| Done at ........................... on .......................               |
|                                                                              |
|                                      (semnatura medicului veterinar oficial) |
|                                         (signature of official veterinarian) |
|              Stampila                                                        |
|              (Stamp)                                                         |
|                                 (numele cu majuscule, calificarea si titlul) |
|                          (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    NOTES:
    *1) Ovine vii (Ovis aries) si caprine vii (Capra Hircus) destinate reproductiei sau productiei.
    Dupa import animalele trebuie sa fie trimise fara intarziere la exploatatia de destinatie unde vor ramane pentru o perioada de minimum 30 de zile inainte de a fi miscate in afara exploatatiei cu exceptia cazului in care expedierea se face la un abator.
    *1) Live sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for breeding or production.
    After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse.
    *2) Emis de autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului asa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *4) Trebuie sa se indice numarul (numerele) de inregistrare al vagonului de tren sau al camionului si numele vaporului dupa cum este corespunzator. Daca se cunoaste, numarul zborului de avion.
    In cazul transportului in containere sau cutii, trebuie sa se indice numarul total, numerele de inregistrare a lor si numerele de sigilii, daca este cazul, conform punctului 7.3.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Pastrati dupa caz.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati dupa caz.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Centrul de colectare trebuie sa indeplineasca conditiile pentru autorizare, dupa cum sunt stabilite la partea 3 B a anexei I.
    *7) The assembly centre must fulfil the conditions for its approval, as laid down in Part 3.B of this Annex I.
    *8) Animalele trebuie sa poarte:
    *8) The animals must bear:
    (a) un numar individual care sa permita trasabilitatea locurilor lor de origine. Specificati sistemul de identificare (crotalie, tatuaj, marcare cu fier inrosit, cip, transponder) si locul anatomic unde este plasat sistemul de identificare,
    (a) an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tattoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal,
    (b) o crotalie auriculara care include codul ISO al tarii exportatoare.
    (b) an ear tag that includes the ISO code of the exporting country.
    In cazul unui transport care include mai multe specii de animale indicati, de asemenea, dupa caz, "ovine" si "caprine" dupa cum este corespunzator.
    In case of a consignment of more than one animal species, indicate also "ovine" and "caprine" as appropriate.
    *9) Varsta (in luni), Sexul (M = masculin, F = feminin, C = castrat)
    *9) Age (months). Sex (M = male, F = female, C = castrated).
    *10) Testele efectuate pe animal, unde este cazul, inainte de expedierea pentru export. Utilizarea daca este cazul, in urmatoarea ordine a codurilor de identificare a bolilor testate in conformitate cu punctul (12) Bruceloza (B. melitensis si B. ovis): cod: "BRL"; punctul (13), boala limbii albastre: cod "BTG" si boala hemoragica epizootica: cod "EHD";
    *10) Tests carried out in the animal, where appropriate, before dispatch for exportation. Use, as appropriate, in the following order the codes identifying the diseases tested for in accordance with point (12), brucellosis (B. melitensis and B. ovis): code "BRL"; point (13), bluetongue: code "BTG", and epizootic haemorrhagic disease: code "EHD".
    *11) Numai pentru un teritoriu care apare introdus cu "V" in coloana 6 din partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimul amendament).
    *11) Only for a territory appearing with the entry "V" in column 6 of Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *12) Numarul reprezentativ de animale ce trebuie testate pentru bruceloza consta, pentru fiecare exploatatie in:
    *12) The representative number of animals to be tested for brucellosis must, for each holding, consist of:
    - toti masculii necastrati in varsta de peste 6 luni care nu au fost vaccinati impotriva brucelozei
    - all non-castrated male animals, which have not been vaccinated against brucellosis, over six months old,
    - toti masculii necastrati in varsta de peste 18 luni care au fost vaccinati impotriva brucelozei
    - all non-castrated male animals, which have been vaccinated against brucellosis, over 18 months old,
    - toate animalele aduse in exploatatie incepand de la testul anterior, si
    - all animals brought onto the holding since the previous tests, and
    - 25% din femelele care au varsta de reproductie (mature sexual) sau de productie (in lapte) in cadrul unui minim de 50 femele.
    - 25% of females which are of reproductive age (sexually mature) or in milk, within a minimum of 50 females.
    *13) Acesta trebuie sa fie completat cand destinatia este un stat membru sau parte a unui stat membru stabilit in una din anexele Deciziei Comisiei 93/52/CEE (cu ultimele amendamente).
    *13) This must be completed when the destination is a Member State or part of a Member State laid down in one of the Annexes of Commission Decision 93/52/EEC (as last amended).
    *14) In conformitate cu partea 3.C a anexei I.
    Atunci cand este implicata mai mult de o exploatatie de origine, data celui mai recent test pe fiecare exploatatie trebuie sa fie indicata clar.
    *14) In accordance with Part 3.C of this Annex I.
    Where more than one holding of origin is involved the date of the most recent test or each holding must be clearly indicated.
    *15) In cazul animalelor destinate exclusiv in scopul reproductiei.
    *15) In the case of animals intended, exclusively, for breeding purposes.
    *16) Garantiile in legatura cu un program de control al scrapiei, asa cum este solicitat de statul membru al Uniunii Europene de destinatie, in aplicarea art. 15 si anexei IX, cap. E al Regulamentului Consiliului 999/2001.
    *16) Guarantees in relation to a programme of control of scrapie, as requested by the EU Member State of destination, in application of Article 15 and Annex IX, Chapter E of Council Regulation No 999/2001.
    *17) Garantii suplimentare trebuie sa fie furnizate atunci cand sunt cerute in coloana 5 "GS" din partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimul amendament) introduse cu "A".
    Teste pentru boala limbii albastre si pentru boala hemoragica epizootica in conformitate cu partea 3.C a prezentei anexe I.
    *17) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "A".
    Tests for bluetongue and for epizootic haemorrhagic disease in accordance with Part 3.C of this Annex I.
    *18) Data incarcarii. Importurile acestor animale nu trebuie sa fie permise cand animalele au fost incarcate fie inainte de data autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana a teritoriului mentionat la*3), fie in timpul unei perioade in care au fost adoptate masuri restrictive de catre Comunitatea Europeana impotriva importurilor acestor animale din acest teritoriu.
    *18) Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of these animals from this territory.

                                 Model OVY-Y

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |            CERTIFICAT VETERINAR          |
|    completa)                      |           VETERINARY CERTIFICATE         |
| 1. Consignor (name and address in | pentru ovine si/sau caprine domestice*1) |
|    full)                          | pentru taiere imediata destinate         |
|    .............................. | Comunitatii Europene                     |
|    .............................. | for domestic ovine and caprines*1) for   |
|    .............................. | immediate slaughter, consigned to the    |
|    .............................. | European Community                       |
|    .............................. | Nr.*2)                     ORIGINAL      |
|    .............................. | No*2)                      ORIGINAL      |
|___________________________________|__________________________________________|
| 2. Destinatar (nume si adresa     | 3.  Originea animalelor*3)               |
|    completa)                      | 3.  Origin of the animals*3)             |
| 2. Consignee (name and address in | 3.1 Tara ............................... |
|    full)                          | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|    .............................. | 4.  Autoritatea competenta               |
|___________________________________| 4.  Competent authority                  |
| 5.  Destinatia animalelor         | 4.1 Ministerul ......................... |
| 5.  Intended destination of the   | 4.1 Ministry ........................... |
|     animals                       | 4.2 Serviciul .......................... |
| 5.1 Statul membru al Uniunii      | 4.2 Service ............................ |
|     Europene                      |     .................................... |
|     ............................. | 4.3 Nivelul local regional               |
| 5.1 EU Member State: ............ | 4.3 Local/regional level ............... |
| 5.2 Numele, adresa si numarul de  |     .................................... |
|     inregistrare al abatorului    |     .................................... |
| 5.2 Name, address and registration|__________________________________________|
|     number of the slaughterhouse  | 6.  Unitatea (unitatile) si locul de     |
|     ............................. |     incarcare pentru export (nume si     |
|     ............................. |     adresa unitatii sau unitatilor)      |
|     ............................. | 6.  Establishment(s) and place of loading|
|___________________________________|     for exportation (name and address of |
| 7.  Mijlocul de transport si      |     the establishment(s))                |
|     identificarea transportului*4)| 6.1 Exploatatie (exploatatii)            |
| 7.  Means of transport and        | 6.1 Holding(s) ......................... |
|     consignment identification*4) |     .................................... |
| 7.1 (Camion, vagon de tren, vapor |     .................................... |
|     sau avion)                    |     .................................... |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |     .................................... |
|     aircraft)*5)                  |     .................................... |
| 7.2 Numarul (numerele) de         |     .................................... |
|     inregistrare, numele vaporului| 6.2 Centrul de colectare aprobat*6),*7)  |
|     sau numarul avionului         | 6.2 Approved assembly centre*6),*7) .... |
| 7.2 Registration number(s), ship  |     .................................... |
|     name or flight number:        |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
| 7.3 Detalii de identificare a     |                                          |
|     transportului*6)              |                                          |
| 7.3 Consignment identification    |                                          |
|     details*6)                    |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea animalelor                                                 |
| 8.  Identification of the animals                                            |
| 8.1 Speciile de animale si/sau hibrizii .................................... |
| 8.1 Animal species and/or cross-breeds ..................................... |
|______________________________________________________________________________|
| 8.2 Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport*8)     |
| 8.2 Individual identification of the animals included in this consignment*8) |
| ____________________________________________________________________________ |
|  Numerele de identificare oficiale*8)  | Varsta si sexul*9)                  |
|  Official identification numbers*8)    | Age and sex*9)                      |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| _______________________________________|____________________________________ |
| 8.3 Numarul total de animale (in cifre si litere) .......................... |
| 8.3 Total number of animals (in figures and letters) ....................... |
|______________________________________________________________________________|
| 9.  Atestarea sanatatii publice                                              |
| 9.  Public health attestation                                                |
|     Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale faptul |
|     ca animalele descrise in prezentul certificat:                           |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals|
|     described in this certificate:                                           |
| 9.1 provin din exploatatii care au fost libere de orice restrictii oficiale  |
|     din motive de sanatate a animalelor, pentru ultimele 42 de zile in cazul |
|     brucelozei, pentru ultimele 30 de zile in cazul antraxului si pentru     |
|     ultimele sase luni in cazul rabiei si nu au fost in contact cu animale   |
|     din exploatatii ce nu indeplineau aceste conditii;                       |
| 9.1 come from holdings which have been free from any official prohibition on |
|     health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the |
|     last 30 days in the case of anthrax and for the last six months in the   |
|     case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings |
|     which did not satisfy these conditions;                                  |
| 9.2 nu li s-au administrat:                                                  |
| 9.2 have not received:                                                       |
|     - nici o substanta tireostatica sau stilbena                             |
|     - any stilbene or thyrostatic substances,                                |
|     - substante estrogenice, androgenice, gestagenice sau beta-agoniste      |
|     pentru alte scopuri decat tratamente terapeutice sau zootehnice (asa cum |
|     sunt definite de Directiva Consiliului 96/22/CE)                         |
|     - oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for     |
|     purposes other than therapeutic or zootechnic treatment (as defined in   |
|     Council Directive 96/22/EC);                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 10.        Atestarea sanatatii animalelor                                    |
| 10.        Animal health attestation                                         |
|            Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale |
|            ca animalele descrise mai sus indeplinesc urmatoarele cerinte:    |
|            I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the |
|            animals described above meet the following requirements:          |
| 10.1       Acestea provin din teritoriul avand codul .............*3) care   |
|            la data intocmirii acestui certificat:                            |
| 10.1       They come from the territory with code: ..............*3), which, |
|            at the date of issuing this certificate:                          |
| *5) fie    [(a) a fost liber pentru 24 de luni de febra aftoasa, pentru 12   |
|            luni de pesta bovina, boala limbii albastre, febra Vaii de Rift,  |
|            pesta micilor rumegatoare, variola ovina si variola caprina,      |
|            pleuropneumonia contagioasa a caprinelor, boala hemoragica        |
|            epizootica si pentru sase luni de stomatita veziculoasa si]       |
| *5) either [(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for |
|            12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever, peste   |
|            des petits ruminants, sheep pox and goat pox, contagious caprine  |
|            pleuro-pneumonia and epizootic haemorrhagic disease and for 6     |
|            months from vesicular stomatitis, and]                            |
| *5) fie    [(a)(i) a fost liber pentru 12 luni de pesta bovina, boala limbii |
|            albastre, febra Vaii de Rift, pesta micilor rumegatoare, variola  |
|            ovina si variola caprina, pleuropneumonia contagioasa a           |
|            caprinelor, boala hemoragica epizootica si pentru sase luni de    |
|            stomatita veziculoasa si]                                         |
| *5) or     [(a)(i) has been free for 12 months from rinderpest, bluetongue,  |
|            Rift valley fever, peste des petits ruminants, sheep pox and goat |
|            pox, contagious caprine pleuro-pneumonia and epizootic            |
|            haemorrhagic disease, and for 6 months from vesicular stomatitis, |
|            and                                                               |
|            (ii) a fost considerat liber de febra aftoasa inca din .......... |
|            (data), fara a se mai inregistra ulterior cazuri/focare si        |
|            autorizat pentru exportul acestor animale prin Decizia Comisiei   |
|            ..../..../CE din .......... (data), si]                           |
|            (ii) has been considered free from foot-and-mouth disease since   |
|            ......... (date), without having had cases/outbreaks afterwards,  |
|            and authorised to export these animals by Commission Decision     |
|            ...../..../EC, of .............. (date), and]                     |
|            (b) unde in timpul ultimelor 12 luni nu s-au efectuat vaccinari   |
|            impotriva acestor boli si nu au fost permise importuri de animale |
|            biongulate vaccinate impotriva acestor boli.                      |
|            (b) where during the last 12 months, no vaccination against these |
|            diseases has been carried out and imports of domestic             |
|            cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not   |
|            permitted.                                                        |
| 10.2.      Acestea au ramas de la nastere sau cu cel putin 40 de zile inainte|
|            de expediere in exploatatia(-iile) descrisa(-e) la la punctul 6.1:|
| 10.2.      They have remained since birth or at least 40 days before dispatch|
|            in the holding(s) described under point 6.1:                      |
|            (a) in si in jurul careia, pe o suprafata cu raza de 150 km, nu a |
|            existat nici un caz/focar de boala limbii albastre si boala       |
|            hemoragica epizootica in timpul ultimelor 100 de zile, si         |
|            (a) in and around which, in an area with a 150 km radius, there   |
|            nas been no case/outbreak of bluetongue and epizootic haemorrhagic|
|            disease during the previous 100 days, and                         |
|            (b) in si in jurul careia, pe o suprafata cu raza de 20 km, nu a  |
|            existat nici un caz/focar de alte boli mentionate la punctul 10.1 |
|            in timpul ultimelor 40 de zile.                                   |
|            (b) in and around which, in an area with a 20 km radius, there    |
|            has been no case/outbreak of the other diseases mentioned under   |
|            point 10.1 during the previous 40 days.                           |
| 10.3       Acestea nu sunt animale care sa fie distruse in baza unui program |
|            national pentru eradicarea bolilor sau nu au fost vaccinate       |
|            impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1.                     |
| 10.3       They are not animals to be killed under a national programme for  |
|            the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against|
|            the diseases mentioned under point 10.1.                          |
| 10.4       Acestea sunt/au fost*5) expediate din exploatatia (exploatatiile) |
|            lor de origine, fara a trece prin nici o piata:                   |
| 10.4       They are/were*5) dispatched from their holding(s) of origin,      |
|            without passing through any market:                               |
| *5) fie    [direct catre Comunitatea Europeana]                              |
| *5) either [directly to the European Community,]                             |
| *5) fie    [catre un centru de colectare aprobat oficial, descris la punctul |
|            6.2 situat in cadrul teritoriului descris la punctul 10.1]        |
| *5) or     [to the officially authorised assembly centre described under     |
|            point 6.2 situated within the territory described under point     |
|            10.1,]                                                            |
|            si pana la expedierea catre Comunitatea Europeana:                |
|            and, until dispatched to the European Community:                  |
|            (a) acestea nu au venit in contact cu alte animale biongulate ce  |
|            nu indeplinesc cel putin aceleasi conditii de sanatate ca cele    |
|            descrise in prezentul certificat, si                              |
|            (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals |
|            not complying with at least the same health requirements as       |
|            described in this certificate, and                                |
|            (b) acestea nu au fost in nici intr-un loc in care sau in jurul   |
|            caruia pe o raza de 20 km a existat un caz/focar din bolile       |
|            mentionate la punctul 10.1 in timpul ultimelor 30 de zile.        |
|            (b) they were not at any place where, or around which within a 20 |
|            km radius, during the previous 30 days there has been a           |
|            case/outbreak of any of the diseases mentioned under point 10.1.  |
| 10.5       In ceea ce priveste scrapia:                                      |
| 10.5       In respect of scrapie:                                            |
| *5),*10)   [daca animalele sunt destinate unui stat membru al Uniunii        |
|            Europene care beneficiaza, pentru intreg teritoriul sau pentru o  |
|            parte a acestuia de prevederile stabilite la punctele (b) si (c)  |
|            ale capitolului A (I) din anexa VIII a Regulamentului 999/2001,   |
|            acestea respecta garantiile prevazute in programele la care se    |
|            refera acel punct, si]                                            |
| *5),*10)   [if they are destined for a Member State which benefits, for all  |
|            or part of its territory, from the provisions laid down in point  |
|            (b) or (c) of Chapter A (I) of Annex VIII to Regulation (EC)      |
|            No 999/2001, they comply with the guarantees provided for in the  |
|            programmes referred to in that point, and]                        |
| *5) fie    [au fost nascute si crescute in continuare in exploatatii in care |
|            nici un caz de scrapie nu a fost diagnosticat]                    |
| *5) either [were born in and continuously reared on holdings in which a case |
|            of scrapie has never been diagnosed;]                             |
| *5) fie    [sunt oi apartinand genotipului de proteina-prion ARR/ARR asa cum |
|            este definit la anexa I a Deciziei Comisiei 2002/1003/CE si provin|
|            dintr-o exploatatie in care nici un caz de scrapie nu a fost      |
|            raportat in ultimele 6 luni]                                      |
| *5) or     [are sheep of the ARR/ARR prion protein genotype as defined in    |
|            Annex I to Commission Decision 2002/1003/EC, coming from a holding|
|            where no case of scrapie has been reported in the last six        |
|            months.]                                                          |
| 10.6       Orice mijloc de transport sau container in care animalele au fost |
|            incarcate, a fost curatat si dezinfectat inainte de incarcare cu  |
|            un dezinfectant autorizat oficial;                                |
| 10.6       Any transport vehicles or containers in which they were loaded    |
|            were cleaned and disinfected before loading with an officially    |
|            authorised disinfectant.                                          |
| 10.7.      Acestea au fost examinate de catre un medic veterinar oficial in  |
|            cursul a 24 de ore inainte de incarcare si nu au prezentat nici   |
|            un semn de boala.                                                 |
| 10.7       They were examined by an official veterinarian within 24 hours of |
|            loading and showed no clinical sign of disease.                   |
| 10.8       Acestea au fost incarcate pentru expediere catre Comunitatea      |
|            Europeana in ...............*11) in mijloacele de transport       |
|            descrise la punctul 7 de mai sus care au fost curatate si         |
|            dezinfectate inainte de incarcare folosind un dezinfectant        |
|            autorizat oficial si au fost in asa fel construite incat resturile|
|            de furaje, asternut, urina si fecale sa nu poata curge sau cadea  |
|            din vehicul sau container in timpul transportului.                |
| 10.8       They have been loaded for dispatch to the European Community      |
|            on ...................*11) in the means of transport described    |
|            under point 7 above that were cleaned and disinfected before      |
|            loading with an officially authorised disinfectant and so         |
|            constructed that faeces, urine, litter or fodder could not flow   |
|            or fall out of the vehicle or container during transportation.    |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Atestarea transportului de animale                                       |
| 11. Animal transport attestation                                             |
|     Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca     |
|     animalele descrise mai sus au fost tratate inainte si in timpul          |
|     incarcarii in conformitate cu prevederile relevante ale                  |
|     Directivei Consiliului 91/628/CEE, mai ales cu privire la cerintele de   |
|     furajare si adapare si acestea sunt corespunzatoare pentru transportul   |
|     in cauza.                                                                |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals|
|     described above have been treated before and at the time of loading in   |
|     accordance with the relevant provisions of Council Directive 91/628/EEC, |
|     in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the  |
|     intended transport.                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
| Intocmit la .......................... in .........................          |
| Done at .............................. on .........................          |
|                                                                              |
|                                      (semnatura medicului veterinar oficial) |
|                                         (signature of official veterinarian) |
|             (Stampila)                                                       |
|              (Stamp)                                                         |
|                                 (numele cu majuscule, calificarea si titlul) |
|                          (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    NOTES:
    *1) Ovine vii (Ovis aries) si capre (Capra Hircus) destinate taierii imediat dupa import.
    Dupa import animalele trebuie sa fie duse fara intarziere la abatorul de destinatie unde vor fi taiate in cursul a cinci zile lucratoare.
    *1) Live sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) intended for immediate slaughter after importation.
    After importation the animals must be conveyed without delay to the slaughterhouse of destination to be slaughtered within five working days.
    *2) Intocmit de autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului asa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente)
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *4) Trebuie sa se indice numarul (numerele) de inregistrare al vagonului de tren sau al camionului si numele vaporului dupa cum este corespunzator. Daca se cunoaste, numarul zborului de avion.
    In cazul transportului in containere sau cutii, trebuie sa se indice numarul total, numerele de inregistrare si numerele de sigilii, daca este cazul, conform punctului 7.3.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Pastrati dupa caz.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati dupa caz.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Centrul de colectare trebuie sa indeplineasca conditiile pentru autorizare, asa cum sunt stabilite in partea 3 B a prezentei anexe I.
    *7) The assembly centre must fulfil the conditions for its approval, as laid down in Part 3.B of this Annex I.
    *8) Animalele trebuie sa poarte:
    *8) The animals must bear:
    a) un numar individual care permite trasabilitatea locurilor de origine. Specificati sistemul de identificare (crotalie, tatuaj, marcare cu fier inrosit, cip, transponder) si locul anatomic unde este plasat sistemul de identificare;
    (a) an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tattoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal;
    b) o crotalie auriculara care include codul ISO al tarii exportatoare,
    (b) an ear tag that includes the ISO code of the exporting country.
    In cazul unui transport care include mai multe specii de animale indicati, de asemenea, dupa caz, "Ovine" si "Caprine".
    In case of a consignment of more than one animal species, indicate also "ovine" and "caprine" as appropriate.
    *9) Varsta (in luni), Sexul (M = masculin, F = feminin, C = castrat)
    *9) Age (months). Sex (M = male, F = female, C = castrated).
    *10) Garantiile in legatura cu un program ai controlului scrapiei, asa cum este solicitat de statul membru al Uniunii Europene de destinatie, in aplicarea art. 15 si anexei IX, cap. E al Regulamentului Consiliului 999/2001.
    *10) Guarantees in relation to a programme of contral of scrapie, as requested by the EU Member State of destination, in application of Article 15 and Annex IX, Chapter E of Council Regulation No 999/2001.
    *11) Data incarcarii. Importurile acestor animale nu trebuie sa fie permise cand animalele au fost incarcate fie inainte de data autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana a teritoriului mentionat la (*3), fie in timpul unei perioade in care au fost adoptate masuri restrictive de catre Comunitatea Europeana impotriva importurilor acestor animale din acest teritoriu.
    *11) Date of loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under (*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of these animals from this territory.

                                Model POR-X

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (numele si adresa    |            CERTIFICAT VETERINAR          |
|    completa)                      |           VETERINARY CERTIFICATE         |
| 1. Consignor (name and address in | pentru porcine domestice*1) destinate    |
|    full)                          | reproductiei si/sau productiei si        |
|    .............................. | expediate catre Comunitatea Europeana    |
|    .............................. | for domestic porcines*1) for breeding    |
|    .............................. | and/or production consigned to the       |
|    .............................. | European Community                       |
|___________________________________| Nr.*2)                  ORIGINAL         |
| 2. Destinatar (numele si adresa   | No*2)                   ORIGINAL         |
|    completa)                      |__________________________________________|
| 2. Consignee (name and address in | 3.  Originea animalelor*3)               |
|    full).                         | 3.  Origin of the animals*3)             |
|    .............................. | 3.1 Tara ............................... |
|    .............................. | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|___________________________________| 3.2 Code of territory .................. |
| 5.  Destinatia animalelor         |__________________________________________|
| 5.  Intended destination of the   | 4.  Autoritate competenta                |
|     animals                       | 4.  Competent authority                  |
| 5.1 Statul membru al Uniunii      | 4.1 Minister: .......................... |
|     Europene .................... | 4.1 Ministry ........................... |
|     ............................. | 4.2 Serviciu ........................... |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.2 Service ............................ |
| 5.2 Numele, adresa si numarul de  | 4.3 Nivel local/regional ............... |
|     inregistrare al exploatatiei  | 4.3 Local/regional level ............... |
| 5.2 Name, address and registration|     .................................... |
|     number of holding             |     .................................... |
|     ............................. |__________________________________________|
|     ............................. | 6.  Unitatea (unitatile) si locul de     |
|     ............................. |     incarcare pentru export (numele si   |
|     ............................. |     adresa unitatii (unitatilor))        |
|___________________________________| 6.  Establishment(s) and place of loading|
| 7.  Mijloace de transport si      |     for exportation (name and address of |
|     identificarea transportului*4)|     the establishment(s))                |
| 7.  Means of transport and        | 6.1 Exploatatie(ii) .................... |
|     consignment identification*4) | 6.1 Holdings(s) ........................ |
| 7.1 Camion, vagon de tren, vas sau|     .................................... |
|     avion*5)                      |     .................................... |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |     .................................... |
|     aircraft)*5)                  | 6.2 Centru de colectare aprobat*6),*7)   |
| 7.2 Numar(e) de inregistrare,     | 6.2 Approved assembly centre*6),*7)      |
|     numele vasului sau numarul de |     .................................... |
|     zbor                          |     .................................... |
| 7.2 Registration number(s), ship  |     .................................... |
|     name or flight number         |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
| 7.3 Detalii de identificare a     |     .................................... |
|     transportului*6)              |     .................................... |
| 7.3 Consignment identification    |     .................................... |
|     details*6)                    |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea animalelor si teste                                        |
| 8.  Identification of the animals and tests                                  |
| 8.1 Specii de animale ...................................................... |
| 8.1 Animal species ......................................................... |
| 8.2 Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport*8)     |
| 8.2 Individual identification of the animals included in this consignment*8) |
|______________________________________________________________________________|
| Numere oficiale de identificare*8) | Varsta si sex*9) | Teste*6),*10)        |
| Official identification numbers*8) | Age and sex*9)   | Tests*6),*10)        |
|____________________________________|__________________|______________________|
|____________________________________|__________________|______________________|
|____________________________________|__________________|______________________|
|____________________________________|__________________|______________________|
|____________________________________|__________________|______________________|
| 8.3 Numar total de animale (in cifre si litere) ............................ |
| 8.3 Total number of animals (in figures and letters) ....................... |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 9.  Atestarea sanatatii publice                                              |
| 9.  Public health attestation                                                |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca    |
|     animalele descrise in acest certificat:                                  |
|     I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the       |
|     animals descrided in this certificate:                                   |
| 9.1 provin din exploatatii ce au fost indemne de orice interdictie oficiala  |
|     din motive de sanatate in ultimele 42 de zile in cazul brucelozei, in    |
|     ultimele 30 de zile in cazul antraxului si in ultimele 6 luni in cazul   |
|     rabiei si animalele nu au fost in contact cu animale ce provin din       |
|     exploatatii ce nu indeplinesc aceste conditii;                           |
| 9.1 come from holdings which have been free any official prohibition on      |
|     health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the |
|     last 30 days in the case of anthrax and for the past six months in the   |
|     case of rabies and the animals have not been in contact with animals from|
|     holdings which did not satisfy these conditions;                         |
| 9.2 nu au primit:                                                            |
| 9.2 have not received:                                                       |
|     - nici o substanta tireostatica sau stilbena                             |
|     - any stilbene or thyrostatic substances                                 |
|     - substante estrogene, androgene, gestagene sau beta-agoniste pentru     |
|     alte scopuri decat tratament terapeutic sau zootehnic (definite de       |
|     Directiva Consiliului 96/22/CE)                                          |
|     - oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for     |
|     purposes other than therapeutic or zootechnic tretment (as defined in    |
|     Council Directive 96/22/EC)                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10.        Atestarea sanatatii animale                                       |
| 10.        Animal health attestation                                         |
|            Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale|
|            ca animalele descrise mai sus indeplinesc urmatoarele cerinte:    |
|            I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that    |
|            the animals descrided above meet the following requirements:      |
| 10.1       Acestea provin din teritoriul cu cod .............*3) ce, la data |
|            emiterii acestui certificat:                                      |
| 10.1       They come from the territory with code .........*3) which, at the |
|            date of issuing this certificate:                                 |
| *5) fie    [(a) a fost indemn pentru 24 de luni de febra aftoasa, pentru 12  |
|            luni de pesta bovina, pesta porcina africana, pesta porcina       |
|            clasica, boala veziculoasa a porcului si exantem vezicular si     |
|            pentru 6 luni de stomatita veziculoasa, si                        |
| *5) either [(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for |
|            12 months from rinderpest, African swine fever, classical swine   |
|            fever, swine vesicular disease and vesicular exanthema, and for   |
|            six months from vesicular stomatitis, and                         |
| *5) fie    [(a)(i) a fost indemn [(pentru 24 de luni de febra aftoasa)*5),   |
|            pentru 12 luni de pesta bovina, pesta porcina africana, exantem   |
|            vezicular, [(pesta porcina clasica)]*5), si [boala veziculoasa a  |
|            porcului]*5), si pentru 6 luni de stomatita veziculoasa, si       |
| *5) or     [(a)(i) has been free [(for 24 months from foot-and-mouth         |
|            disease)*5), for 12 months from rinderpest, African swine fever,  |
|            vesicular exanthema, [(classical swine fever)]*5), and [swine     |
|            vesicular disease]*5), and for six months from vesicular          |
|            stomatitis, and                                                   |
|            (ii) a fost considerat indemn  de [febra  aftoasa]*5), [pesta     |
|            porcina clasica]*5), si [boala veziculoasa a porcului]*5), de la  |
|            ................. (data), fara sa fi avut cazuri/focare aparute   |
|            ulterior si a fost autorizat sa exporte aceste animale in baza    |
|            Deciziei Comisiei .../.../CE din ............. (data) si]         |
|            (ii) has been considerated free from [foot-and-mouth disease]*5), |
|            [classical swine fever]*5), and [swine vesicular disease]*5),     |
|            since .... (date), without having had cases/outbreaks afterwards, |
|            and authorised to export these animals by Commission Decision     |
|            .../.../EC, of ......... (data), and]                             |
|            (b) in timpul ultimelor 12 luni nu a fost efectuata nici o        |
|            vaccinare impotriva acestor boli si sunt interzise activitati de  |
|            import de animale biongulate domestice vaccinate impotriva acestor|
|            boli                                                              |
|            (b) were during the last 12 months, no vaccination against        |
|            diseases has been carried out and imports of domestic             |
|            cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not   |
|            permitted.                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 10.2   Acestea au ramas pe teritoriul descris la punctul 10.1 de la fatare   |
|        sau cel putin in cursul ultimelor 6 luni inainte de expediere catre   |
|        Comunitatea Europeana, fara sa aiba contact cu animale biongulate     |
|        importate in ultimele 30 de zile                                      |
| 10.2   They have remained in the territory described under point 10.1 since  |
|        birth, or for at least the last six months before dispatch to the     |
|        European Community and without contact with imported cloven-hoofed    |
|        animals for the last 30 days.                                         |
| 10.3   Acestea au ramas in exploatatia (exploatatiile) descrisa(e) la punctul|
|        6.1 de la fatare sau cu cel putin 40 de zile inainte de expediere si  |
|        in timpul acestei perioade, nu a fost nici un caz/focar al bolilor    |
|        mentionate la punctul 10.1 in exploatatie(ii) si intr-o zona cu o     |
|        raza de 20 km in jurul exploatatiei (exploatatiilor) de origine,      |
| 10.3   They have remained in the holding(s) described under point 6.1 since  |
|        birth, or for at least 40 days prior to dispatch, and during this     |
|        period, in the holding(s) and in an area with a 20 km radius          |
|        around the holding(s) of origin, there has been no case/outbreak of   |
|        the diseases mentioned under point 10.1                               |
| 10.4 A Acestea nu sunt animale ce urmeaza sa fie ucise in baza unui program  |
|        national pentru eradicarea bolilor si nici nu au fost vaccinate       |
|        impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1.                         |
| 10.4 A They are not animals to be killed under a national programme for the  |
|        eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the    |
|        diseases mentioned under point 10.1.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| *5),*11)[10.4B Acestea au fost supuse in ultimele 30 de zile unui test       |
|                pentru depistarea anticorpilor impotriva bolii veziculoase a  |
|                porcului si unui test pentru depistarea anticorpilor          |
|                impotriva pestei porcine clasice, cu rezultate negative in    |
|                ambele cazuri.]                                               |
| *5),*11)[10.4B They have been subjected within the past 30 days to at test   |
|                for swine vesicular disease antibodies and a test             |
|                for classical swine fever antibodies with negative results in |
|                both cases.]                                                  |
| *5),*12)[10.4C Acestea au fost supuse in ultimele 30 de zile unui test cu    |
|                antigen brucelic tamponat pentru bruceloza porcina, cu        |
|                rezultate negative.]                                          |
| *5),*12)[10.4C They have been subjected within the past 30 days to a         |
|                buffered brucella antigen test for porcine brucellosis with   |
|                negative results]                                             |
| 10.5           Acestea provin din efective ce nu sunt supuse restrictiilor   |
|                in baza programului national de eradicare a brucelozei.       |
| 10.5           They come from herds which are not restricted under the       |
|                national brucellosis eradication programme.                   |
| 10.6           Acestea sunt/au fost*5) expediate din exploatatia(iile) de    |
|                origine a(ale) acestora fara sa treaca prin nici o piata      |
| 10.6           They are/were*5) dispatched from their holding(s) of origin   |
|                without passing through any market,                           |
| *5) fie        [direct catre Comunitatea Europeana,]                         |
| *5) either     [directly to the European Community]                          |
|______________________________________________________________________________|
| *5) fie [la centrul de colectare aprobat oficial descris la punctul 6.2,     |
|         situat pe teritoriul descris la punctul 10.1]                        |
| *5) or  to the officialy authorised assembly centre described under point 6.2|
|         situated within the territory described under point 10.1             |
|         si pana sa fie expediate catre Comunitatea Europeana                 |
|         and, until dispatched to the European Community;                     |
|         (a) acestea nu au venit in contact cu alte animale biongulate ce nu  |
|         respecta cel putin aceleasi cerinte de sanatate ca cele descrise     |
|         in acest certificat, si                                              |
|         (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals not|
|         complying with at least the same health requirements as descrided    |
|         in this certificate, and                                             |
|         (b) acestea nu s-au aflat in nici un loc unde, sau in jurul caruia pe|
|         o raza de 20 km, sa fi existat un caz/focar pentru bolile mentionate |
|         la punctul 10.1, in timpul celor 40 de zile anterioare.              |
|         (b) they were not at any place where, or around which within a 20 km |
|         radius, during the previous 40 days there has been a case/outbreak   |
|         of any of the diseases mentioned under point 10.1.                   |
| 10.7    Orice mijloc de transport sau container in care animalele sunt       |
|         incarcate, a fost curatat si dezinfectat inainte de incarcare cu     |
|         un dezinfectant autorizat oficial.                                   |
| 10.7    Any transport vehicles or containers in which they were loaded were  |
|         cleaned and disinfected before loading with an officialy authorised  |
|         desinfectant.                                                        |
| 10.8    Acestea au fost examinate de un medic veterinar oficial in 24 de ore |
|         de la incarcare si nu au prezentat nici un semn clinic de boala.     |
| 10.8    They were examined by an official veterinarian within 24 hours of    |
|         loading and showed no clinical sign of disease.                      |
| 10.9    Acestea au fost incarcate pentru expediere catre Comunitatea         |
|         Europeana la data de ........*13) in mijloacele de transport descrise|
|         la punctul 7 de mai sus si au fost curatate si dezinfectate inainte  |
|         de incarcare cu un dezinfectant autorizat oficial si construite      |
|         astfel incat fecalele, urina, gunoiul sau furajul sa nu poata sa     |
|         curga sau sa cada din vehicul sau container in timpul transportului. |
| 10.9    They have been loaded for dispatch to the European Community on      |
|         .............*13) in the means of transport described under point 7  |
|         above that were cleaned and desinfected before loading with an       |
|         official authorised desinfected and so constructed that faeces,      |
|         urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle    |
|         or container during transportation.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 11.         Atestarea transportului de animale                               |
| 11.         Animal transport attestation                                     |
|             Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta |
|             ca animalele descrise anterior au fost tratate inainte si in     |
|             timpul incarcarii in conformitate cu prevederile relevante ale   |
|             Directivei Consiliului 91/628/CEE, in special cu referire la     |
|             adapare si furajare si sunt corespunzatoare pentru transportul   |
|             in cauza.                                                        |
|             I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the|
|             animals desribed above have been treated before and at the time  |
|             of loading in accordance with the relevant provisions of         |
|             Council Directive 91/628/CEE, in particular as regards watering  |
|             and feeding, and they are fit for the intended transport.        |
| *5),*14)[12 Cerinte specifice                                                |
| *5),*14)[12 Specific requirements                                            |
| 12.1        Boala Aujeszky este notificabila in tara mentionata la punctul   |
|             3.1                                                              |
| 12.1        Aujeszky's disease is notifiable in the country referred to in   |
|             point 3.1.                                                       |
| 12.2        Conform informatiilor oficiale, nu a fost inregistrat in ultimele|
|             12 luni nici un semn clinic, patologic sau serologic al bolii    |
|             Aujeszky in exploatatia(ile) de origine mentionata(e) la punctul |
|             6.1 si in acele exploatatii situate in vecinatatea acesteia      |
|             pe o distanta de 5 km                                            |
| 12.2        According to official information, no clinical, pathological or  |
|             serological evidence of Aujeszky's disease has been recorded     |
|             for the last 12 months in the holding(s) of origin  referred to  |
|             in point 6, and in those holdings situated in its vicinity within|
|             5 km.                                                            |
| 12.3        Animalele mentionate la punctul 8:                               |
| 12.3        The animals referred to in point 8:                              |
|             (a) inainte de a fi expediate pentru export au ramas de la       |
|             nastere in exploatatia(iile) de origine mentionata(e) la punctul |
|             6.1 sau au ramas in aceasta(e) exploatatie(ii) in ultimele trei  |
|             luni si in alte exploatatii cu status echivalent de la nastere;  |
|             (a) prior to dispatch for exportation, have remained since birth |
|             in the holding(s) of origin referred to in point 6.1 or they have|
|             remained in this(ese) holding(s) for the last three months and   |
|             in other of equivalent status since birth;                       |
|             (b) au fost izolate in adaposturi aprobate de autoritatea        |
|             competenta in cursul ultimelor 30 de zile imediat urmatoare      |
|             expedierii pentru export, fara sa aiba contact direct sau        |
|             indirect cu alte animale din specia suine;                       |
|             (b) have been isolated in accommodation approved by the competent|
|             authority for the last 30 days immediately prior to dispatch for |
|             export, without direct or indirect contact with other suidae     |
|             animals;                                                         |
|             (c) au fost supuse unui test ELISA pentru a detecta prezenta de  |
|             anticorpi gl*15) pe seruri prelevate cu cel putin 21 de zile     |
|             dupa ce au fost izolate, cu rezultate negative si toate animalele|
|             izolate au obtinut, de asemenea, rezultate negative la acest     |
|             test, si                                                         |
|             (c) have been subjected to an ELISA test for the presence of  gl |
|             antibody*15) on sera taken at least 21 days after entry into     |
|             isolation, with negative results; and, all animals in isolation  |
|             have also given negative results to this test, and               |
|             (d) nu au fost vaccinate impotriva bolii Aujeszky si nu au fost  |
|             in contact cu alte animale vaccinate si efectivul de origine nu  |
|             a fost vaccinat in timpul celor 12 luni anterioare expedierii.   |
|             (d) have not been vaccinated against Aujeszky's disease and have |
|             not been in contact with vaccinated animals and the herd of      |
|             origin has not been vaccinated during the previous 12 months.    |
|______________________________________________________________________________|
| *5),*16)[12.4  ............. (alte cerinte si/sau teste ulterioare) ......]  |
| *5),*16)[12.4  ............. (further requirements and/or tests) .........]  |
|                                                                              |
| Semnatura si stampila oficiala                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on ............................ |
|    ________                                                                  |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificare si functia) |
|  \ ________ /             (name in capital letters, qualification and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    NOTES:
    *1) Suine vii (Sus scrofa) destinate pentru reproductie sau productie.
    Dupa import, animalele trebuie sa fie transportate fara intarziere la exploatatia de destinatie, unde acestea trebuie sa ramana pentru o perioada minima de 30 de zile inaintea altor miscari in afara exploatatiei, cu exceptia expedierii acestora la un abator.
    *1) Live swine. (Sus scrofa) intended for breeding or production.
    After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of dispatch to a slaughterhouse.
    *2) Emise de autoritatea competenta
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului dupa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei I la Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente)
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/CEE (as last amended)
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului, daca este necesar. Se indica numarul de zbor al avionului, daca se cunoaste.
    In cazul transportului in containere sau boxe, trebuie sa fie indicate la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-vaggon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Sa se mentina daca este necesar.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Centrul de colectare trebuie sa indeplineasca conditiile pentru autorizarea sa, asa cum este stabilit in partea 3B a anexei I.
    *7) The assembly centre must fulfil the conditions for its approval, as laid down in Part 3 B of Annex I.
    *8) Animalele trebuie sa poarte:
    *8) The animals must bear:
    (a) un numar individual care sa permita urmarirea acestora in incinta de origine. Se specifica sistemul de identificare (ex. crotalie, tatuaje, dangalizare, cip, transponder) si locul anatomic utilizat la animal.
    (a) an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tatoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal,
    (b) o crotalie auriculara ce include codul ISO al tarii exportatoare
    (b) an ear tag that includes the ISO code of the exporting country.
    *9) Varsta (luni). Sex (M = mascul, F = femela, C = castrat).
    *9) Age (months). Sex (M = male, F = female, C = castrated).
    *10) Teste efectuate pe animal inainte de expediere pentru export. Utilizati, daca este necesar, in urmatoarea ordine codurile ce identifica bolile testate in conformitate cu partea 3 C a anexei I.
    boala veziculoasa a porcului: cod "SVD", pesta porcina clasica: cod "CSF"; bruceloza: cod "BRL"; boala Aujeszky: cod "AJD" si gastroenterita transmisibila: cod "TGE".
    *10) Tests carried out in the animal before dispatch for exportation. Use, as appropriate, in the following order the codes identifying the diseases tested for in accordance with Part 3.C of Annex I.
    swine vesicular disease: code "SVD"; classical swine fever: code "CSF"; brucellosis: code "BRL"; Aujeszky's disease: code "AJD" and transsmisible gastroenteritis: code "TGE".
    *11) Garantii suplimentare trebuie sa fie furnizate atunci cand sunt solicitate la coloana 5 "GS", partea I a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE, cu mentiunea "B."
    *11) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 SG of Part I of Annex 1 to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "B."
    *12) Garantii suplimentare ce trebuie furnizate atunci cand sunt solicitate la coloana 5 "GS" a partii I a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE, cu mentiunea "C."
    *12) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 SG of Part I of Annex 1 to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry C.
    *13) Data incarcarii. Trebuie sa fie interzise activitati de import ale acestor animale, atunci cand animalele au fost incarcate, fie anterior datei de autorizare pentru export catre Comunitatea Europeana pe teritoriul mentionat sau in timpul unei perioade, in cursul careia Comunitatea Europeana a adoptat masuri restrictive impotriva acestor animale din acest teritoriu.
    *13) Date loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under (*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by European Community against imports of these animals from this territory.
    *14) Atunci cand sunt solicitate de statul membru de destinatie, in conformitate cu Decizia Comisiei 2001/618/CE (cu ultimele amendamente), cu exceptia acelor tari cu "IX" in coloana 6. "Conditii specifice" a partii I a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).
    *14) When required by the EU Member Sate of destination, in accordance with Commission Decision 2001/618/EC (as last amended) except for those countries with "IX" in column 6 "Specific conditions" of Part I of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *15) Trebuie sa fie efectuate teste in conformitate cu standardele stabilite la anexa III la Decizia Comisiei 2001/618/CE (cu ultimele amendamente). In cazul purceilor mai mari de 4 luni, testul utilizat trebuie sa fie virusologie complet ELISA.
    *15) To be carried out according to the standards laid down in Annex III to Commission Decision 2001/618/EC (as last amended). In the case of pigs aged over four months, the test used shall be the whole virus ELISA.
    *16) Alte cerinte ulterioare solicitate de Finlanda in ceea ce priveste gastroenterita transmisibila.
    *16) Further requirements requested by Finland in respect of transmissible gastroenteritis.

                                Model POR-Y

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (numele si adresa    |            CERTIFICAT VETERINAR          |
|    completa)                      | pentru porcine domestice*1) destinate    |
| 1. Consignor (name and address in | pentru taiere imediata si expediate catre|
|    full)                          | Comunitatea Europeana                    |
|    .............................. |           VETERINARY CERTIFICATE         |
|    .............................. | for domestic porcines*1) intended for    |
|    .............................. | immediate slaughter consigned to the     |
|    .............................. | European Community                       |
|___________________________________|                                          |
| 2. Destinatar (numele si adresa   | Nr.*2)                  ORIGINAL         |
|    completa)                      | No*2)                   ORIGINAL         |
| 2. Consignee (name and address in |__________________________________________|
|    full)                          | 3.  Originea animalelor*3)               |
|    .............................. | 3.  Origin of the animals*3)             |
|    .............................. | 3.1 Tara ............................... |
|    .............................. | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|___________________________________| 3.2 Code of territory .................. |
| 5.  Destinatia animalelor         |__________________________________________|
| 5.  Intended destination of the   | 4.  Autoritate competenta                |
|     animals                       | 4.  Competent authority                  |
| 5.1 Statul Membru ............... | 4.1 Minister: .......................... |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.1 Ministry: .......................... |
| 5.2 Numele, adresa si numarul de  | 4.2 Serviciu ........................... |
|     inregistrare al abatorului    | 4.2 Service ............................ |
| 5.2 Name, address and registration| 4.3 Nivel local/regional ............... |
|     number of the slaughterhouse  | 4.3 Local/regional level ............... |
|     ............................. |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
|___________________________________|__________________________________________|
| 7.  Mijloace de transport si      | 6.  Unitatea (unitatile) si locul de     |
|     identificarea transportului*4)|     incarcare pentru export (numele si   |
| 7.  Means of transport and        |     adresa unitatii (unitatilor))        |
|     consignment identification*4) | 6.  Establishment(s) and place of loading|
| 7.1 Camion, vagon de tren, vas sau|     for exportation (name and address of |
|     avion*5)                      |     the establishment(s))                |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   | 6.1 Exploatatie(ii) .................... |
|     aircraft)*5)                  | 6.1 Holdings(s) ........................ |
| 7.2 Numar(e) de inregistrare,     |     .................................... |
|     numele vasului sau numarul de |     .................................... |
|     zbor                          |     .................................... |
| 7.2 Registration number(s), ship  | 6.2 Centru de colectare aprobat*6),*7)   |
|     name or flight number         |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
|     ............................. | 6.2 Approved assembly centre*6),*7) .... |
| 7.3 Detalii de identificare a     |     .................................... |
|     transportului*6)              |     .................................... |
| 7.3 Consignment identification    |                                          |
|     details*6)                    |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea animalelor si teste                                        |
| 8.  Identification of the animals and tests                                  |
| 8.1 Specii de animale ...................................................... |
| 8.1 Animal species ......................................................... |
| 8.2 Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport*8)     |
| 8.2 Individual identification of the animals included in this consignment*8) |
|______________________________________________________________________________|
|     Numere oficiale de identificare*8)    |      Varsta si sex*9)            |
|     Official identification numbers*8)    |      Age and sex*9)              |
|___________________________________________|__________________________________|
|___________________________________________|__________________________________|
|___________________________________________|__________________________________|
|___________________________________________|__________________________________|
|___________________________________________|__________________________________|
| 8.3 Numar total de animale (in cifre si litere) ............................ |
| 8.3 Total number of animals (in figures and letters) ....................... |
|______________________________________________________________________________|
| 9.  Atestarea sanatatii publice                                              |
| 9.  Public health attestation                                                |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca    |
|     animalele descrise in acest certificat:                                  |
|     I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the       |
|     animals descrided in this certificate:                                   |
| 9.1 provin din exploatatii ce au fost indemne de orice interdictie oficiala  |
|     din motive de sanatate in ultimele 42 de zile in cazul brucelozei, in    |
|     ultimele 30 de zile in cazul antraxului si in ultimele 6 luni in cazul   |
|     rabiei si animalele nu au fost in contact cu animale ce provin din       |
|     exploatatii ce nu indeplinesc aceste conditii                            |
| 9.1 come from holdings which have been free any official prohibition on      |
|     health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for     |
|     the last 30 days in the case of anthrax and for the past six months in   |
|     the case of rabies and the animals have not been in contact with         |
|     animals from holdings which did not satisfy these conditions;            |
| 9.2 nu au primit:                                                            |
| 9.2 have not received:                                                       |
|     - nici o substanta stilbena sau tireostatica                             |
|     - any stilbene or thyrostatic substances.                                |
|     - substante estrogene, androgene, gestagene sau beta-agoniste pentru alte|
|     scopuri decat tratament terapeutic sau zootehnic (definite de            |
|     Directiva Consiliului 96/22/CE)                                          |
|     - oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for     |
|     purposes other than therapeutic or zootechnic tretment (as defined in    |
|     Council Directive 96/22/EC)                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10.        Atestarea sanatatii animale                                       |
| 10.        Animal health attestation                                         |
|            Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta  |
|            ca animalele descrise mai sus indeplinesc urmatoarele cerinte:    |
|            I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the|
|            animals descrided above meet the following requirements:          |
| 10.1       Acestea provin din teritoriul cu cod ...........*3) ce, la data   |
|            emiterii acestui certificat:                                      |
| 10.1       They come from the territory with code ........*3) which, at the  |
|            date of issuing this certificate:                                 |
| *5) fie    [(a) a fost indemn pentru 24 de luni de febra aftoasa, pentru 12  |
|            luni de pesta bovina, pesta porcina africana, pesta porcina       |
|            clasica, boala veziculoasa a porcului si exantem vezicular si     |
|            pentru 6 luni de stomatita veziculoasa, si                        |
| *5) either [(a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for |
|            12 months from rinderpest, African swine fever, classical swine   |
|            fever, swine vesicular disease and vesicular exanthema, and for   |
|            six months from vesicular stomatitis, and                         |
| *5) fie    [(a)(i) a fost indemn [(pentru 24 de luni de febra aftoasa)*5),   |
|            pentru 12 luni de pesta bovina, pesta porcina africana, exantem   |
|            vezicular, [(pesta porcina clasica)]*5), si [boala veziculoasa a  |
|            porcului]*5), si pentru 6 luni de stomatita veziculoasa, si       |
| *5) or     [(a)(i) has been free [(for 24 months from foot-and-mouth         |
|            disease)*5), for 12 months from rinderpest, African swine fever,  |
|            vesicular exanthema, [(classical swine fever)]*5), and [swine     |
|            vesicular disease]*5), and for six months from vesicular          |
|            stomatitis, and                                                   |
|            (ii) a fost considerat liber de [febra aftoasa]*5), [pesta porcina|
|            clasica]*5), si [boala veziculoasa a porcului]*5), de la          |
|            .............. (data), fara sa fi avut cazuri/focare aparute      |
|            ulterior, si a fost autorizat sa exporte aceste animale in baza   |
|            Deciziei Comisiei .../..../CE, din ............ (data) si]        |
|            (ii) has been considerated free from [foot-and-mouth disease]*5), |
|            [classical swine fever]*5), and [swine vesicular disease]*5),     |
|            since .... (date), without having had cases/outbreaks afterwards, |
|            and authorised to export these animals by Commission Decision     |
|            ...../...../EC, of ....... (date), and]                           |
|            (b) in timpul ultimelor 12 luni nu a fost efectuata nici o        |
|            vaccinare impotriva acestor boli si sunt interzise activitati de  |
|            import de animale biongulate domestice vaccinate impotriva acestor|
|            boli                                                              |
|            (b) were during the last 12 months, no vaccination against        |
|            diseases has been carried out and imports of domestic             |
|            cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are not   |
|            permitted.                                                        |
| 10.2       Acestea au ramas pe teritoriul descris la punctul 10.1 de la      |
|            fatare sau cel putin 6 luni inainte de expediere catre Comunitatea|
|            Europeana, fara sa aiba contact cu animale biongulate importate in|
|            ultimele 30 de zile.                                              |
| 10.2       They have remained in the territory described under point 10.1    |
|            since birth, or for at least the last six months before dispatch  |
|            to the European Community and without contact with imported       |
|            cloven-hoofed animals for the last 30 days.                       |
| 10.3       Acestea au ramas in exploatatia(ile) descrisa(e) la punctul 6.1 de|
|            la fatare sau cel putin 40 de zile inainte de expediere si in     |
|            timpul acestei perioade, nu a existat nici un caz/focar al bolilor|
|            mentionate la punctul 10.1 in exploatatia(ile) si intr-o zona cu o|
|            raza de 20 km in jurul exploatatiei(ilor) de origine.             |
| 10.3       They have remained in the holding(s) described under point 6.1    |
|            since birth, or for at least 40 days prior to dispatch, and during|
|            this period, in the holding(s) and in an area with a 20 km radius |
|            the holding(s) of origin, there has been no case/outbreak of the  |
|            diseases mentioned under point 10.1.                              |
| 10.4       Acestea nu sunt animale ce trebuie sa fie ucise in baza unui      |
|            program national pentru eradicarea bolilor si nici nu au fost     |
|            vaccinate impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1.           |
| 10.4       They are not animals to be killed under a national programme for  |
|            the eradication of diseases, nor have they been vaccinated against|
|            the diseases mentioned under point 10.1.                          |
| 10.5       Acestea sunt/au fost*5) expediate din exploatatia(ile) de origine |
|            a(ale) acestora fara sa treaca prin nici o piata                  |
| 10.5       They are/were*5) dispatched from their holding(s) of origin       |
|            without passing through any market,                               |
| *5) fie    [direct catre Comunitatea Europeana]                              |
| *5) either [directly to the European Community,]                             |
| *5) fie    [la centrul de colectare aprobat oficial descris la punctul 6.2,  |
|            situat pe teritoriul descris la punctul 10.1,]                    |
| *5) or     [to the officialy authorised assembly centre described under point|
|            6.2 situated within the territory described under point 10.1]     |
|            si pana sa fie expediate catre Comunitatea Europeana:             |
|            and, until dispatched to the European Community:                  |
|            (a) acestea nu au venit in contact cu alte animale biongulate ce  |
|            nu respecta cel putin aceleasi cerinte ca cele descrise in acest  |
|            certificat, si                                                    |
|            (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed animals |
|            not complying with at least the same health requirements as       |
|            descrided in this certificate, and                                |
|            (b) acestea nu s-au aflat in nici un loc unde, sau in jurul caruia|
|            pe o raza de 20 km, sa fi existat un caz/focar al bolilor         |
|            mentionate la punctul 10.1, in timpul celor 40 de zile anterioare |
|            expedierii.                                                       |
|            (b) they were not at any place where, or around which within a 20 |
|            km radius, during the previous 40 days there has been a           |
|            case/outbreak of any of the diseases mentioned under point 10.1.  |
| 10.6       Animalele au fost incarcate in mijloace de transport sau          |
|            containere ce au fost curatate si dezinfectate inainte de         |
|            incarcare cu un dezinfectant autorizat oficial.                   |
| 10.6       Any transport vehicles or containers in which they were loaded    |
|            were cleaned and disinfected before loading with an officialy     |
|            authorised desinfectant.                                          |
| 10.7       Acestea au fost examinate de un medic veterinar oficial in 24 de  |
|            ore de la incarcare si nu au prezentat nici un semn clinic de     |
|            boala.                                                            |
| 10.7       They were examined by an official veterinarian within 24 hours of |
|            loading and showed no clinical sign of disease.                   |
| 10.8       Acestea au fost incarcate pentru expediere catre Comunitatea      |
|            Europeana la data de .............*10) in mijloacele de transport |
|            descrise la punctul 7 de mai sus si au fost curatate si           |
|            dezinfectate inainte de incarcare cu un dezinfectant autorizat    |
|            oficial si construite astfel incat fecalele, urina, gunoiul sau   |
|            furajul sa nu poata sa curga sau sa cada din vehicul sau container|
|            in timpul transportului.                                          |
| 10.8       They have been loaded for dispatch to the European Community on   |
|            ..............*10) in the means of transport described under point|
|            7 above that were cleaned and desinfected before loading with an  |
|            official authorised desinfected and so constructed that faeces,   |
|            urine, litter or fodder could not flow or fall out of the vehicle |
|            or container during transportation.                               |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Atestarea transportului de animale                                       |
| 11. Animal transport attestation                                             |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca    |
|     animalele descrise anterior au fost tratate inainte si in timpul         |
|     incarcarii in conformitate cu prevederile relevante ale                  |
|     Directivei Consiliului 91/628/CEE, in special cu referire la adapare si  |
|     furajare si sunt corespunzatoare pentru transportul in cauza.            |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals|
|     desribed above have been treated before and at the time of loading in    |
|     accordance with the relevant provisions of Council Directive 91/628/CEE, |
|     in particular as regards watering and feeding, and they are fit for the  |
|     intended transport.                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| *5),*11)[12 Cerinte specifice                                                |
| *5),*11)[12 Specific requirements                                            |
| 12.1        Boala Aujeszky este notificabila in tara mentionata la punctul   |
|             3.1                                                              |
| 12.1        Aujeszky's disease is notifiable in the country referred to in   |
|             point 3.1.                                                       |
| 12.2        Conform informatiilor oficiale, nu a fost inregistrat in ultimele|
|             trei luni nici un semn clinic, patologic sau serologic al bolii  |
|             Aujeszky in exploatatia(ile) de origine mentionata(e) la punctul |
|             6.1.                                                             |
| 12.2        According to official information, no clinical, pathological or  |
|             serological evidence of Aujeszky's disease has been recorded in  |
|             the holding(s) of origin referred to in point 6.1, for the last  |
|             three months.                                                    |
| 12.3        Animalele mentionate la punctul 8:                               |
| 12.3        The animals referred to in point 8:                              |
|             (a) au ramas in exploatatia(ile) de origine mentionata(e) la     |
|             punctul 6.1 de la nastere sau in ultimele 60 de zile inainte de  |
|             expediere pentru export, si                                      |
|             (a) have remained in the holding(s) of origin referred to in     |
|             point 6.1 since birth or for the last 60 days prior to dispatch  |
|             for exportation, and                                             |
|             (b) nu au fost vaccinate impotriva bolii Aujesyky]               |
|             (b) have not been vaccinated against Aujeszky's disease]         |
|______________________________________________________________________________|
| Semnatura si stampila oficiala                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ..............................., la data de .................... |
| Done at .................................... on ............................ |
|    ________                                                                  |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificare si functia) |
|  \ ________ /             (name in capital letters, qualification and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    NOTES:
    *1) Suine vii (Sus Scrofa) destinate pentru taiere imediata dupa activitati de import.
    Dupa import, animalele trebuie sa fie transportate fara intarziere la abatorul de destinatie pentru a fi taiate in timp de cinci zile lucratoare.
    *1) Live swine (Sus Scrofa) intended for immediate slaughteraafter importation.
    After importation the animals must be conveyed without delay to the slaughterhouse of destination to be slaughter within five working days.
    *2) Emise de autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului dupa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente)
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/CEE (as last amended)
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului, daca este necesar. Se indica numarul de zbor al avionului, daca se cunoaste. In cazul transportului in containere sau boxe, trebuie sa se indice la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-vaggon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Sa se mentina daca este necesar.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Centrul de colectare trebuie sa indeplineasca conditiile pentru autorizarea acestuia, precum cele stabilite la partea 3.B a anexei I.
    *7) The assembly center must fulfil the conditions for its approval, as laid down in Part 3.B of Annex I.
    *8) Animalele trebuie sa poarte:
    *8) The animals must bear:
    (a) un numar individual care sa permita urmarirea acestora in incinta de origine. Se specifica sistemul de identificare (ex. crotalie, tatuaje, dangalizare, cip, transponder) si locul anatomic utilizat la animal.
    (a) an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tatoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal.
    (b) o crotalie auriculara ce include codul ISO al tarii exportatoare.
    (b) an ear tag that includes the ISO code of the exporting country.
    *9) Varsta (luni). Sex (M = mascul, F = femela, C = castrat).
    *9) Age (months). Sex (M = male, F = female, C = castrated).
    *10) Data incarcarii. Trebuie sa fie interzise activitati de import ale acestor animale, atunci cand animalele au fost incarcate, fie anterior datei de autorizare pentru export catre Comunitatea Europeana sau in timpul unei perioade, in cursul careia Comunitatea Europeana a adoptat masuri restrictive impotriva acestor animale din acest teritoriu.
    *10) Date loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by European Community against imports of these animals from this territory.
    *11) Atunci cand sunt solicitate de statul membru de destinatie, in conformitate cu Decizia Comisiei 2001/618/CE (cu utlimele amendamente).
    *11) When required by the EU Member Sate of destination, in accordance with Commission Decision 2001/618/EC (as last amended).

                               Model RUM

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |            CERTIFICAT VETERINAR          |
|    completa)                      |           VETERINARY CERTIFICATE         |
| 1. Consignor (name and address in | pentru animale nedomestice*1) altele     |
|    full)                          | decat suinele si expediate catre         |
|    .............................. | Comunitatea Europeana                    |
|    .............................. | for non-domestic animals*1) other than   |
|    .............................. | suidae consigned to European Community   |
|    .............................. |                                          |
|___________________________________| Nr.*2)                  ORIGINAL         |
| 2. Destinatar (numele si adresa   | No*2)                   ORIGINAL         |
|    completa)                      |__________________________________________|
| 2. Consignee (name and address in | 3.  Originea animalelor*3)               |
|    full)                          | 3.  Origin of the animals*3)             |
|    .............................. | 3.1 Tara ............................... |
|    .............................. | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|___________________________________|__________________________________________|
| 5.  Destinatia animalelor         | 4.  Autoritate competenta                |
| 5.  Intended destination of the   | 4.  Competent authority                  |
|     animals                       | 4.1 Minister: .......................... |
| 5.1 Statul membru al Uniunii      | 4.1 Ministry: .......................... |
|     Europene .................... | 4.2 Serviciu ........................... |
|     ............................. | 4.2 Service ............................ |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.3 Nivel local/regional ............... |
|     ............................. | 4.3 Local/regional level ............... |
| 5.2 Numele, adresa si numarul de  |     .................................... |
|     inregistrare al exploatatiei  |     .................................... |
|     ............................. |__________________________________________|
| 5.2 Name, address and registration| 6. Unitatea unde sunt incarcate animale  |
|     number of holding             |    pentru export (numele si adresa       |
|     ............................. |    exploatatiei)                         |
|     ............................. | 6. Establishment where animals are loaded|
|     ............................. |    for exportation (name and address     |
|     ............................. |    of the holding)                       |
|___________________________________|    ..................................... |
| 7.  Mijloace de transport si      |    ..................................... |
|     identificarea transportului*4)|    ..................................... |
| 7.  Means of transport and        |    ..................................... |
|     consignment identification*4) |    ..................................... |
| 7.1 Camion, vagon de tren, vas    |    ..................................... |
|     sau avion*5)                  |    ..................................... |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |    ..................................... |
|     aircraft)*5)                  |    ..................................... |
| 7.2 Numar(e) de inregistrare,     |                                          |
|     numele vasului sau numarul de |                                          |
|     zbor                          |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number         |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
| 7.3 Detalii de identificare a     |                                          |
|     transportului*6)              |                                          |
| 7.3 Consignment identification    |                                          |
|     details*6)                    |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea animalelor si teste                                        |
| 8.  Identification of the animals and tests                                  |
| 8.1 Specii de animale ............... (o singura specie de animale) ........ |
| 8.1 Animal species .................. (one single animal species) .......... |
| 8.2 Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport*7)     |
| 8.2 Individual identification of the animals included in this consignment*7) |
|______________________________________________________________________________|
| Numere oficiale de identificare*7)   | Varsta si sex*8)   | Teste*5),*9)     |
| Official identification numbers*7)   | Age and sex*8)     | Tests*5),*9)     |
|______________________________________|____________________|__________________|
|______________________________________|____________________|__________________|
|______________________________________|____________________|__________________|
|______________________________________|____________________|__________________|
|______________________________________|____________________|__________________|
| 8.3 Numar total de animale (in cifre si litere): ........................... |
| 8.3 Total number of animals (in figures and letters): ...................... |
|______________________________________________________________________________|
| 9.  Atestarea sanatatii publice                                              |
| 9.  Public health attestation                                                |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta ca      |
|     animalele descrise in acest certificat:                                  |
|     I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the       |
|     animals descrided in this certificate:                                   |
| 9.1 provin din exploatatii ce au fost indemne de orice interdictie oficiala  |
|     din motive de sanatate, in ultimele 42 de zile in cazul brucelozei, in   |
|     ultimele 30 de zile in cazul antraxului si in ultimele 6 luni in cazul   |
|     rabiei si nu au fost in contact cu animale ce provin din exploatatii ce  |
|     nu indeplinesc aceste conditii;                                          |
| 9.1 come from holdings which have been free any official prohibition on      |
|     health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the |
|     last 30 days in the case of anthrax and for the past six months in the   |
|     case of rabies, and, have not been in contact with animals from holdings |
|     which did not satisfy these conditions;                                  |
| 9.2 nu au primit:                                                            |
| 9.2 have not received:                                                       |
|     - nici o substanta tireostatica sau stilbena                             |
|     - any stilbene or thyrostatic substances                                 |
|     - substante estrogene, androgene, gestagene sau beta-agoniste pentru alte|
|     scopuri decat tratament terapeutic sau zootehnic (definite in            |
|     Directiva Consiliului 96/22/CE)                                          |
|     - oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for     |
|     purposes other than therapeutic or zootechnic tretment (as defined in    |
|     Council Directive 96/22/EC)                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10.             Atestarea sanatatii animale                                  |
| 10.             Animal health attestation                                    |
|                 Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin      |
|                 prezenta ca animalele descrise mai sus indeplinesc           |
|                 urmatoarele cerinte:                                         |
|                 I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify    |
|                 that the animals descrided above meet the following          |
|                 requirements:                                                |
| 10.1            Acestea provin din teritoriul cu codul ............*3) ce, la|
|                 data emiterii acestui certificat:                            |
| 10.1            They come from the territory with code ............*3) which,|
|                 at the date of issuing this certificate:                     |
|                 (a) a fost indemn pentru 24 de luni de febra aftoasa, pentru |
|                 12 luni de pesta bovina, boala limbii albastre, febra vaii de|
|                 Rift, pleuropneumonia contagioasa bovina, dermatoza nodulara |
|                 bovina, pesta rumegatoarelor mici, variola ovina si variola  |
|                 caprina, pleuropneumonia contagioasa caprina boala hemoragica|
|                 epizootica si pentru 6 luni de stomatita veziculoasa, si     |
|                 (a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, |
|                 for 12 months from rinderpest, bluetongue, Rift valley fever,|
|                 contagious bovine pleuropneumonia, lumpy skin disease, peste |
|                 des petitis ruminants sheep pox and goat pox, contagious     |
|                 caprine pleuropneumonia and epizootic haemoragic disease and |
|                 for six months from vesicular stomatitis, and                |
|                 (b) in timpul ultimelor 12 luni nu a fost efectuata nici o   |
|                 vaccinare impotriva acestor boli si sunt interzise activitati|
|                 de import de animale biongulate domestice vaccinate impotriva|
|                 acestor boli.                                                |
|                 (b) were during the last 12 months, no vaccination against   |
|                 these diseases has been carried out and imports of domestic  |
|                 cloven-hoofed animals vaccinated against these diseases are  |
|                 not permitted.                                               |
| 10.2            Acestea au ramas                                             |
| 10.2            They have remained                                           |
| fie             pe teritoriul descris la punctul 10.1 de la fatare sau cel   |
|                 putin in ultimele 6 luni inainte de expediere catre          |
|                 Comunitatea Europeana, fara sa aiba contact cu animale       |
|                 biongulate importate in acest teritoriu cu mai putin de      |
|                 6 luni in urma.                                              |
| either          in the territory described under point 10.1 since birth, or  |
|                 for at least the last six months before dispatch to the      |
|                 European Community and without contact with cloven-hoofed    |
|                 animals imported into this territory less than six months    |
|                 ago.                                                         |
| fie             in tara de expediere cel putin 60 de zile de la intrare, daca|
|                 acestea sunt animale din speciile relevante enumerate in     |
|                 anexa IV, partea a IV-a a Deciziei 79/542/CEE si acestea au  |
|                 fost importate direct in baza conditiilor pentru fiecare     |
|                 specie in anexa IV, partea 4, dintr-o tara terta pentru o    |
|                 perioada de cel putin 6 luni anterior imbarcarii catre       |
|                 Comunitatea Europeana si in orice caz acestea au fost        |
|                 separate de alte animale care nu aveau acelasi status de     |
|                 sanatate dupa ce au fost sosirea in tara exportatoare si     |
|                 inainte de exportul catre Uniunea Europeana*10).             |
| or              in the country of dispatch for at least 60 days since entry, |
|                 if they are animals of the relevant species listed in        |
|                 Annex IV, Part 4 to Decision 79/542/EEC and they were        |
|                 imported directly under the conditions specified for each    |
|                 species in Annex IV, Part 4 to Decision 79/542/EEC from a    |
|                 third country during a period of less six month prior to     |
|                 embarkation to the European Community and in any case they   |
|                 have been separated from other animals not of the same health|
|                 status after being released in the exporting country and     |
|                 before exportation to the UE*10).                            |
| 10.3            Acestea au ramas de la fatare sau cu cel putin 40 de zile    |
|                 inainte de expediere in exploatatia descrisa la punctul 6.   |
| 10.3            They have remained since birth or at least 40 days before    |
|                 dispatch in the holding described under point 6.             |
|                 (a) in si in jurul careia pe o raza de 150 km nu a existat   |
|                 nici un caz/focar al bolii limbii albastre si al bolii       |
|                 hemoragice epizootice in timpul celor 100 de zile anterioare |
|                 expedierii, si                                               |
|                 (a) in and arround which in an area of radius of 150 km,     |
|                 there has been no case/outbreak of blutongue and epizootie   |
|                 haemorrhagic disease during the previous 100 days, and       |
|                 (b) in si in jurul careia pe o raza de 20 km nu a existat    |
|                 nici un caz/focar al altei boli mentionate la punctul 10.1 in|
|                 timpul celor 40 de zile anterioare expedierii;               |
|                 (b) in and arround which in an area of 20 km radius, there   |
|                 has been no case/outbreak of the other diseases mentioned    |
|                 under point 10.1 during the previous 40 days;                |
| 10.4            Acestea nu sunt animale ce trebuie sa fie ucise in baza unui |
|                 program national pentru eradicarea bolilor si nici nu au fost|
|                 vaccinate impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1 si    |
|                 acestea                                                      |
| 10.4            They are not animals to be killed under a national programme |
|                 for the eradication of diseases, nor have they been          |
|                 vaccinated against the diseases mentioned under point 10.1,  |
|                 and they                                                     |
| *5),*11) fie    [provin dintr-un efectiv ce este recunoscut ca fiind         |
|                 oficial indemn de tuberculoza, si]                           |
| *5),*11) either [come from a herd which is recognised as officialy           |
|                 tuberculosis free, and]                                      |
| *5),*12) fie    [au fost supuse unui test intradermic de tuberculinare in    |
|                 ultimele 30 de zile, cu rezultate negative si]               |
| *5),*12) or     [have been subjected to an intradermal tuberculin test       |
|                 within the past 30 days with negative results, and]          |
|                 acestea nu au fost vaccinate impotriva brucelozei si         |
|                 acestea:                                                     |
|                 they have not been vaccinated against brucellosis and they:  |
| *5),*11) fie    [provin dintr-un efectiv ce este recunoscut ca fiind oficial |
|                 indemn de bruceloza si]                                      |
| *5),*11) either [come from a herd which is recognised as officialy           |
|                 brucellosis - free, and]                                     |
| *5),*12) fie    [au fost supuse in ultimele 30 de zile unui test de          |
|                 seroaglutinare ce prezinta un titru mai mic de 30 UI de      |
|                 aglutinare pe ml]                                            |
| *5),*12) or     [have been subjected to a serum agglutation test which       |
|                 showed a brucella count of less than 30 IU of agglutation    |
|                 per ml, within past 30 days;]                                |
| *5) fie         [sunt masculi castrati de orice varsta]                      |
| *5) or          [are castrated males of any age]                             |
| 10.5            Conform cunostintelor mele si declaratiei scrise facute de   |
|                 proprietar, animalele:                                       |
| 10.5            According to my knowledge and to the written declaration     |
|                 made by the owner, the animals:                              |
|                 (a) nu provin din exploatatii si nici nu au fost in contact  |
|                 cu animale dintr-o exploatatie in care au fost detectate     |
|                 clinic urmatoarele boli:                                     |
|                 (a) do not come from holdings, and have not been in contact  |
|                 with animals of a holding, in which the following diseases   |
|                 have been clinically detected:                               |
|                 (i) agalaxia contagioasa a oilor si a caprelor (Mycoplasma   |
|                 agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var.  |
|                 mycoides "colonii mari"), in ultimele 6 luni,                |
|                 (i) contagious agalactia of sheep or goats (Mycoplasma       |
|                 agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides var.  |
|                 mycoides "large colony"), within the last six months,        |
|                 (ii) paratuberculoza si limfadenita cazeoasa, in cursul in   |
|                 ultimelor 12 luni,                                           |
|                 (ii) paratuberculosis and caseous lymphadenitis, within the  |
|                 last 12 months,                                              |
|                 (iii) adenomatoza pulmonara, in ultimii trei ani, si         |
|                 (iii) pulmonary adenomatosis, within the last three years,   |
|                 and                                                          |
|                 (iv) Maedi/Visna sau artrita/encefalita virala caprina       |
|                 (iv) Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitis.    |
| *5) fie         [in ultimii trei ani]                                        |
| *5) either      [within the last three years]                                |
| *5) fie         [in ultimele 12 luni toate animalele infectate au fost taiate|
|                 iar animalele ramase au reactionat ulterior negativ la doua  |
|                 teste efectuate la un interval de cel putin sase luni]       |
| *5) or          [within the last 12 months, and all the infected animals were|
|                 slaughtered and the remaining animals subsequently reacted   |
|                 negatively to two tests carried out at least six months      |
|                 apart,]                                                      |
|                 (b) sunt incluse intr-un sistem oficial pentru notificarea   |
|                 acestor boli, si                                             |
|                 (b) are included in an official system for notification of   |
|                 these diseases, and                                          |
|                 (c) nu au prezentat semne clinice sau alte semne de          |
|                 tuberculoza si bruceloza in timpul celor trei ani anteriori  |
|                 exportului.                                                  |
|                 (c) have been free from clinical or other evidence of        |
|                 tuberculosis and brucellosis during the three years prior to |
|                 export.                                                      |
| 10.6            Acestea sunt expediate din exploatatia descrisa la punctul 6 |
|                 direct catre Comunitatea Europeana si pana la data expedierii|
|                 acestora catre Comunitatea Europeana                         |
| 10.6            They are dispatched from the holding described under point 6 |
|                 directly to the European Community and, until dispatched to  |
|                 the European Community                                       |
|                 (a) acestea nu au venit in contact cu alte animale biongulate|
|                 ce nu respecta cel putin aceleasi cerinte de sanatate ca cele|
|                 descrise in acest certificat, si                             |
|                 (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed    |
|                 animals not complying with at least the same health          |
|                 requirements as descrided in this certificate, and           |
|                 (b) acestea nu s-au aflat in nici un loc unde, sau in jurul  |
|                 caruia pe o raza de 20 km, sa fi existat un caz/focar al     |
|                 bolilor mentionate la punctul 10.1, in timpul celor 30 de    |
|                 zile anterioare expedierii.                                  |
|                 (b) they were not at any place where, or around which within |
|                 a 20 km radius, during the previous 30 days there has been a |
|                 case/outbreak of any of the diseases mentioned under point   |
|                 10.1.                                                        |
| 10.7            Orice mijloc de transport sau container in care animalele    |
|                 sunt incarcate, a fost curatat si dezinfectat inainte de     |
|                 incarcare cu un dezinfectant autorizat oficial.              |
| 10.7            Any transport vehicles or containere in which they were      |
|                 loaded were cleaned and disinfected before loading with an   |
|                 officialy authorised desinfectant.                           |
| 10.8            Acestea au fost examinate de un medic veterinar oficial in   |
|                 24 de ore de la incarcare si nu au prezentat nici un semn    |
|                 clinic de boala.                                             |
| 10.8            They were examined by an official veterinarian within        |
|                 24 hours of loading and showed no clinical sign of disease.  |
| 10.9            Acestea au fost incarcate pentru expediere catre Comunitatea |
|                 Europeana la data de ..............*13) in mijloacele de     |
|                 transport descrise la punctul 7 de mai sus si au fost        |
|                 curatate si dezinfectate inainte de incarcare cu un          |
|                 dezinfectant autorizat oficial si construite astfel incat    |
|                 fecalele, urina, gunoiul sau furajul sa nu poata sa curga sau|
|                 sa cada din vehicul sau container in timpul transportului.   |
| 10.9            They have been loaded for dispatch to the European Community |
|                 on ............*13) in the means of transport described under|
|                 point 7 above that were cleaned and desinfected before       |
|                 loading with an official authorised desinfected and so       |
|                 constructed that faeces, urine, litter or fodder could not   |
|                 flow or fall out of the vehicle or container during          |
|                 transportation.                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Atestarea transportului de animale                                       |
| 11. Animal transport attestation                                             |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific pe aceasta cale ca    |
|     animalele descrise anterior au fost tratate inainte si in timpul         |
|     incarcarii in conformitate cu prevederile relevante ale                  |
|     Directivei Consiliului 91/628/CEE, in special cu referire la adapare si  |
|     furajare si sunt corespunzatoare pentru transportul in cauza.            |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the        |
|     animals desribed above have been treated before and at the time of       |
|     loading in accordance with the relevant provisions of                    |
|     Council Directive 91/628/EEC, in particular as regards watering and      |
|     feeding, and they are fit for the intended transport.                    |
|______________________________________________________________________________|
| *5),*14)[12. Cerinte specifice                                               |
| *5),*14)[12. Specific requirements                                           |
| 12.1         Conform informatiilor oficiale, nu a fost inregistrat in        |
|              ultimele trei luni nici un semn clinic, patologic al            |
|              rinotraheitei infectioase bovine (IBR) in exploatatia de        |
|              origine mentionata la punctul 6, in ultimele 12 luni            |
| 12.1         According to official information, no clinical, pathological    |
|              evidence of infectious bovine rhinotraheitis (IBR) disease has  |
|              been recorded in the holding of origin referred to in point 6,  |
|              for the last 12 months.                                         |
| 12.2         Animalele mentionate la punctul 8:                              |
| 12.2         The animals referred to in point 8:                             |
|              (a) au fost izolate in adaposturi aprobate de autoritatea       |
|              competenta in cursul ultimelor 30 de zile imediat anterioare    |
|              imbarcarii pentru export, si                                    |
|              (a) have been isolated in accommodation approved by the         |
|              competent authority for the last 30 days immediately prior to   |
|              dispatch for export, and                                        |
|              (b) au fost supuse unui test serologic pentru a detecta         |
|              rinotraheita infectioasa bovina (IBR), efectuat pe seruri       |
|              prelevate cu cel putin 21 de zile dupa ce au fost izolate, cu   |
|              rezultate negative si toate animalele izolate au obtinut, de    |
|              asemenea, rezultate negative la acest test, si                  |
|              (b) have been subjected to a serological test for IBR on sera   |
|              taken at least 21 days after entry into isolation, with         |
|              negative results; and all animals in isolation have also        |
|              given negative results to this test, and                        |
|              (c) nu au fost vaccinate impotriva IBR                          |
|              (c) have not been vaccinated against IBR                        |
| *5)[12.3     ................ (alte cerinte si/sau teste) .................. |
|              ............................................................... |
| *5)[12.3     ................ (further requirements and/or tests) .......... |
|              ............................................................... |
|______________________________________________________________________________|
| Semnatura si stampila oficiala                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on............................. |
|    ________                                                                  |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificare si functia) |
|  \ ________ /             (name in capital letters, qualification and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    NOTES:
    *1) Animale vii din Ordinul Proboscidea si Artiodactyla (cu exceptia suinelor, Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries and Capra hircus)
    Dupa import, animalele trebuie sa fie transportate fara intarziere catre exploatatia de destinatie, unde trebuie sa ramana o perioada de minimum 30 de zile inaintea altor miscari in afara exploatatiei, cu exceptia cazului in care sunt expediate catre un abator.
    *1) Live animals of the taxa Proboscidea and Artiodactyla (excluding suidae, Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis, Ovis aries and Capra hircus)
    After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of a dispatch to a slaughterhouse.
    *2) Emise de autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului dupa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului, daca este necesar. Se indica numarul de zbor al avionului, daca se cunoaste.
    In cazul transportului in containere sau boxe, trebuie sa se indice la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-vaggon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Sa se mentina daca este necesar.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Animalele trebuie sa poarte:
    *7) The animals must bear:
    (a) un numar individual care sa permita urmarirea acestora in incinta de origine. Se specifica sistemul de identificare (ex. crotalie, tatuaje, dangalizare, cip, transponder) si locul anatomic in care este plasat la animal.
    (a) an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tatoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal.
    (b) o crotalie auriculara ce include codul ISO al tarii exportatoare.
    (b) an ear tag that includes the ISO code of the exporting country.
    *8) Varsta (luni). Sex (M = mascul, F = femela, C = castrat).
    *8) Age (months). Sex (M = male, F = female, C = castrated).
    *9) Se pot efectua teste pe animal in timpul celor 30 de zile anterioare expedierii pentru export. Se utilizeaza, daca este necesar, codurile de identificare a bolilor ce apar la partea 3 a anexei I, ce au fost testate in conformitate cu protocoalele partii 3.C sau se utilizeaza teste solicitate de statul membru de destinatie.
    *9) Tests that may have been carried out in the animal during 30 days prior to dispatch to dispatch for exportation. Use, as appropriate, the codes as appearing in Part 3.C of this Annex I identifying the disesses that have been tested in accordance with the protocols of this Part 3.C or using tests for diseases requested by the Member State of destination.
    *10) In acest caz certificatul de sanatate trebuie sa fie insotit de un document oficial privind conditiile de testare si carantina din partea 1, anexa I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (model CAM)
    *10) In this case, the health certificate has to be accompanied by the official document on quarantine and tests condition in Annex I, Part 1 to Decision 79/542/EEC (model "CAM")
    *11) Regiunile sau efectivele recunoscute ca fiind oficial indemne de tuberculoza/bruceloza ce indeplinesc cerintele echivalente stabilite la anexa A a Directivei Consiliului 64/432/CEE si ce apar la coloana 6, partea 1 a anexei I a Directivei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu mentiunile "VII", cu referire la tuberculoza si "VIII", cu referire la bruceloza.
    *11) Officialy tuberculosis/brucellosis - free regions or herds recognised as equivalent to the requiremets laid down in Annex A to Council Directive 64/432/EEC and which appear in column 6 of Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entries "VII", as regards tuberculosis and "VIII", as regards brucellosis.
    *12) La partea 3.C a anexei I sunt descrise teste efectuate in conformitate cu protocoalele ce corespund bolii in cauza. Totusi, pentru testul de tuberculinare, la animalele la care s-a constatat o crestere a grosimii pliului pielii de la locul injectarii de 2 mm sau mai mare sau semne clinice cum ar fi edemul, exsudatia, necroza, durerea si/sau inflamatia canalelor limfatice sau ale limfonodurilor din regiunea respectiva, trebuie considerate ca fiind pozitive la testare.
    *12) Tests carried out in accordance with the protocols that, for the disease concerned, are described in Part 3.C of this Annex I. However for the tuberculin test a result of an increase in skin fold thickness of 2 mm or more or clinical signs of such as oedema, exudation, necrosis, pain and/or inflammation shall be deemed to be positive.
    *13) Data incarcarii. Trebuie sa se interzica activitatile de import ale acestor animale, atunci cand animalele au fost incarcate, fie anterior datei de autorizare pentru export catre Comunitatea Europeana pe teritoriul mentionat la nota (*3) sau in timpul unei perioade, in cursul careia Comunitatea Europeana a adoptat masuri restrictive impotriva acestor animale din acest teritoriu.
    *13) Date loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to European Community of the territory mentioned under (*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of these animals from this territory.
    *14) Atunci cand sunt solicitate de statul membru de destinatie al Uniunii Europene.
    *14) When required by the EU Member Sate of destination.

                               Model SUI

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (numele si adresa    |            CERTIFICAT VETERINAR          |
|    completa)                      |           VETERINARY CERTIFICATE         |
| 1. Consignor (name and address in | pentru porcine nedomestice*1) expediate  |
|    full)                          | catre Comunitatea Europeana              |
|    .............................. | for non-domestic suidae*1) consigned     |
|    .............................. | to the European Community                |
|    .............................. | Nr.*2)                  ORIGINAL         |
|    .............................. | No*2)                   ORIGINAL         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 2. Destinatar (numele si adresa   | 3.  Originea animalelor*3)               |
|    completa)                      | 3.  Origin of the animals*3)             |
| 2. Consignee (name and address in | 3.1 Tara ............................... |
|    full).                         | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|    .............................. | 4.  Autoritate competenta                |
|___________________________________| 4.  Competent authority                  |
| 5.  Destinatia animalelor         | 4.1 Minister ........................... |
| 5.  Intended destination of the   | 4.1 Ministry ........................... |
|     animals                       | 4.2 Serviciu ........................... |
| 5.1 Statul membru ............... | 4.2 Service ............................ |
|     ............................. | 4.3 Nivel local/regional ............... |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.3 Local/regional level ............... |
|     ............................. |     .................................... |
| 5.2 Numele, adresa si numarul de  |     .................................... |
|     inregistrare al exploatatiei  |__________________________________________|
|     ............................. | 6. Unitatea unde sunt incarcate animale  |
| 5.2 Name, address and registration|    pentru export (numele si adresa       |
|     number of holding             |    exploatatiei)                         |
|     ............................. | 6. Establishment where animals are loaded|
|     ............................. |    for exportation (name and address     |
|     ............................. |    of the holding)                       |
|     ............................. |    ..................................... |
|___________________________________|    ..................................... |
| 7.  Mijloace de transport si      |    ..................................... |
|     identificarea transportului*4)|    ..................................... |
| 7.  Means of transport and        |    ..................................... |
|     consignment identification*4) |    ..................................... |
| 7.1 Camion, vagon de tren, vas sau|    ..................................... |
|     avion*5)                      |    ..................................... |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |    ..................................... |
|     aircraft)*5)                  |    ..................................... |
| 7.2 Numar(e) de inregistrare,     |    ..................................... |
|     numele vasului sau numarul de |    ..................................... |
|     zbor                          |    ..................................... |
| 7.2 Registration number(s), ship  |    ..................................... |
|     name or flight number         |    ..................................... |
|     ............................. |    ..................................... |
|     ............................. |    ..................................... |
| 7.3 Detalii de identificare a     |    ..................................... |
|     transportului*6)              |    ..................................... |
| 7.3 Consignment identification    |    ..................................... |
|     details*6)                    |    ..................................... |
|     ............................. |    ..................................... |
|     ............................. |    ..................................... |
|     ............................. |    ..................................... |
|     ............................. |    ..................................... |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea animalelor si teste                                        |
| 8.  Identification of the animals and tests                                  |
| 8.1 Specii de animale ............... (o singura specie de animale) ........ |
| 8.1 Animal species .................. (one single animal species) .......... |
| 8.2 Identificarea individuala a animalelor incluse in acest transport*7)     |
| 8.2 Individual identification of the animals included in this consignment*7) |
|______________________________________________________________________________|
| Numere oficiale de identificare*7)   | Varsta si sex*8)   | Teste*6),*9)     |
| Official identification numbers*7)   | Age and sex*8)     | Tests*6),*9)     |
|______________________________________|____________________|__________________|
|______________________________________|____________________|__________________|
|______________________________________|____________________|__________________|
|______________________________________|____________________|__________________|
|______________________________________|____________________|__________________|
| 8.3 Numar total de animale (in cifre si litere): ........................... |
| 8.3 Total number of animals (in figures and letters): ...................... |
|______________________________________________________________________________|
| 9.  Atestarea sanatatii publice                                              |
| 9.  Public health attestation                                                |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta ca      |
|     animalele descrise in acest certificat:                                  |
|     I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the       |
|     animals descrided in this certificate:                                   |
| 9.1 provin dintr-o exploatatie ce a fost indemna de orice interdictie        |
|     oficiala din motive de sanatate, in ultimele 42 de zile in cazul         |
|     brucelozei, in ultimele 30 de zile in cazul antraxului si in ultimele 6  |
|     luni in cazul rabiei si animalele nu au fost in contact cu animale ce    |
|     provin din exploatatii ce nu indeplinesc aceste conditii;                |
| 9.1 come from holdings which have been free any official prohibition on      |
|     health grounds, for the last 42 days in the case of brucellosis, for the |
|     last 30 days in the case of anthrax and for the past six months in the   |
|     case of rabies and the animals have not been in contact with animals     |
|     from holdings which did not satisfy these conditions;                    |
| 9.2 nu au primit:                                                            |
| 9.2 have not received:                                                       |
|     - nici o substanta tireostatica sau stilbena                             |
|     - any stilbene or thyrostatic substances.                                |
|     - substante estrogene, androgene, gestagene sau beta-agoniste pentru alte|
|     scopuri decat tratament terapeutic sau zootehnic (definite in            |
|     Directiva Consiliului 96/22/CE)                                          |
|     - oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for     |
|     purposes other than therapeutic or zootechnic tretment (as defined in    |
|     Council Directive 96/22/EC)                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 10.  Atestarea sanatatii animale                                             |
| 10.  Animal health attestation                                               |
|      Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta ca     |
|      animalele descrise mai sus indeplinesc urmatoarele cerinte:             |
|      I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the      |
|      animals descrided above meet the following requirements:                |
| 10.1 Acestea provin din teritoriul cu codul .............*3) ce, la data     |
|      emiterii acestui certificat:                                            |
| 10.1 They come from the territory with code .............*3) which, at the   |
|      date of issuing this certificate:                                       |
|      (a) a fost liber pentru 24 de luni de febra aftoasa, pentru 12 luni de  |
|      pesta bovina, pesta porcina africana, pesta porcina clasica, boala      |
|      veziculoasa a porcului si exantem vezicular si pentru 6 luni de         |
|      stomatita veziculoasa, si                                               |
|      (a) has been free for 24 months from foot-and-mouth disease, for 12     |
|      months from rinderpest, African swine fever, classical swine fever,     |
|      swine vesicular disease and vesicular exanthema, and for six months     |
|      from vesicular stomatitis, and                                          |
|      (b) in timpul ultimelor 12 luni nu a fost efectuata nici o vaccinare    |
|      impotriva acestor boli si sunt interzise activitati de import de        |
|      animale biongulate domestice vaccinate impotriva acestor boli           |
|      (b) were during the last 12 months, no vaccination against diseases has |
|      been carried out and imports of domestic cloven-hoofed animals          |
|      vaccinated against these diseases are not permitted.                    |
|______________________________________________________________________________|
| 10.2   Acestea au ramas pe teritoriul descris la punctul 10.1 de la fatare   |
|        sau cel putin in cursul ultimelor 6 luni inainte de expediere catre   |
|        Comunitatea Europeana, fara sa aiba contact cu animale biongulate     |
|        importate in acest teritoriu cu mai putin de 6 luni in urma.          |
| 10.2   They have remained in the territory described under point 10.1 since  |
|        birth, or for at least the last six months before dispatch to the     |
|        European Community and without contact with cloven-hoofed animals     |
|        imported into this territory less than six months ago.                |
| 10.3   Acestea au ramas in exploatatia descrisa la punctul 6 de la fatare    |
|        sau pentru cel putin 40 de zile anterioare expedierii si in timpul    |
|        acestei perioade, nu a existat nici un caz/focar al bolilor           |
|        mentionate la punctul 10.1 in exploatatia (exploatatiile) si intr-o   |
|        zona cu o raza de 20 km in jurul exploatatiei (exploatatiilor) de     |
|        origine.                                                              |
| 10.3   They have remained in the holding described under point 6 since       |
|        birth, or for 40 days prior to dispatch, and, during this period, in  |
|        the holding(s) and in an area with a 20 km radius the holding(s) of   |
|        origin, there has been no case/outbreak of the diseases mentioned     |
|        under point 10.1.                                                     |
| 10.4 A Acestea nu sunt animale ce urmeaza sa fie ucise in baza unui program  |
|        national pentru eradicarea bolilor si nici nu au fost vaccinate       |
|        impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1 si au fost supuse in     |
|        ultimele 30 de zile unui test cu antigen brucelic tamponat pentru     |
|        bruceloza porcina, cu rezultate negative.                             |
| 10.4 A They are not animals to be killed under a national programme for the  |
|        eradication of diseases, nor have they been vaccinated against the    |
|        diseases mentioned under point 10.1 and they have been subjected      |
|        within the past 30 days to a buffered Brucella antigen test for       |
|        porcine brucellosis with negative results.                            |
|______________________________________________________________________________|
| *5),*10)[10.4B Acestea au fost supuse in ultimele 30 de zile unui test       |
|                pentru depistarea anticorpilor impotriva bolii veziculoase a  |
|                porcului si unui test pentru depistarea anticorpilor          |
|                impotriva pestei porcine clasice, cu rezultate negative in    |
|                ambele cazuri.]                                               |
| *5),*10)[10.4B They have been subjected within the past 30 days to at test   |
|                for swine vesicular disease antibodies and a test for         |
|                classical swine fever antibodies with negative results in     |
|                both cases.]                                                  |
| 10.5           Acestea provin din exploatatii ce:                            |
| 10.5           They come from holdings which:                                |
|                (a) nu sunt supuse restrictiilor in baza unui program         |
|                national pentru controlul si eradicarea brucelozei,           |
|                encefalomielitei enterovirale porcine (boala Teschen) si      |
|                (a) are not restricted under a national control and           |
|                eradication programme for brucellosis, porcine enteroviral    |
|                encephalomyelitis (Teschen disease), and                      |
|                (b) sunt incluse intr-un sistem oficial pentru notificarea    |
|                acestor boli                                                  |
|                (b) are included in an official system for notification of    |
|                these diseases.                                               |
| 10.6           Acestea sunt expediate din exploatatia descrisa la punctul 6  |
|                direct catre Comunitatea Europeana si, pana sa fie expediate  |
|                catre Comunitatea Europeana:                                  |
| 10.6           They dispatched from their holding described under point 6    |
|                directly to the European Community and, until dispatched to   |
|                the European Community:                                       |
|                (a) acestea nu au venit in contact cu alte animale biongulate |
|                ce nu respecta cel putin aceleasi cerinte de sanatate ca cele |
|                descrise in acest certificat, si                              |
|                (a) they did not come in contact with other cloven-hoofed     |
|                animals not complying with at least the same health           |
|                requirements as descrided in this certificate, and            |
|                (b) acestea nu s-au aflat in nici un loc unde sau in jurul    |
|                caruia pe o raza de 20 km, sa fi existat un caz/focar al      |
|                bolilor mentionate la punctul 10.1, in timpul celor 40 de     |
|                zile anterioare expedierii.                                   |
|                (b) they were not at any place where, or around which within  |
|                a 20 km radius, during the previous 40 days there has been a  |
|                case/outbreak of any of the diseases mentioned under point    |
|                10.1.                                                         |
| 10.7           Orice mijloc de transport sau container in care animalele     |
|                sunt incarcate, a fost curatat si dezinfectat inainte de      |
|                incarcare cu un dezinfectant autorizat oficial.               |
| 10.7           Any transport vehicles or containers in which they were       |
|                loaded were cleaned and disinfected before loading with an    |
|                officialy authorised desinfectant.                            |
| 10.8           Acestea au fost examinate de un medic veterinar oficial in 24 |
|                de ore de la incarcare si nu au prezentat nici un semn clinic |
|                de boala.                                                     |
| 10.8           They were examined by an official veterinarian within 24      |
|                hours of loading and showed no clinical sign of disease.      |
| 10.9           Acestea au fost incarcate pentru expediere catre Comunitatea  |
|                Europeana la data de ..............*11) in mijloacele de      |
|                transport descrise la punctul 7 de mai sus si au fost curatate|
|                si dezinfectate inainte de incarcare cu un dezinfectant       |
|                autorizat oficial si construite astfel incat fecalele, urina, |
|                gunoiul sau furajul sa nu curga sau sa cada din vehicul sau   |
|                container in timpul transportului.                            |
| 10.9           They have been loaded for dispatch to the European Community  |
|                on ..............*11) in the means of transport described     |
|                under point 7 above that were cleaned and desinfected before  |
|                loading with an official authorised desinfected and so        |
|                constructed that faeces, urine, litter or fodder could not    |
|                flow or fall out of the vehicle or container during           |
|                transportation.                                               |
| 11.            Atestarea transportului de animale                            |
| 11.            Animal transport attestation                                  |
|                Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin       |
|                prezenta ca animalele descrise anterior au fost tratate       |
|                inainte si in timpul incarcarii in conformitate cu            |
|                prevederile relevante Directivei Consiliului 91/628/CEE, in   |
|                special cu referire la adapare si furajare si sunt            |
|                corespunzatoare pentru transportul in cauza.                  |
|                I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that |
|                the animals desribed above have been treated before and at    |
|                the time of loading in accordance with the relevant           |
|                provisions of Council Directive 91/628/CEE, in particular as  |
|                regards watering and feeding, and they are fit for the        |
|                intended transport                                            |
| *5),*12)[12.   Cerinte specifice                                             |
| *5),*12)[12.   Specific requirements                                         |
| 12.1           Boala Aujeszky este notificabila in tara mentionata la        |
|                punctul 3.1                                                   |
| 12.1           Aujeszky's disease is notifiable in the country referred to   |
|                in point 3.1                                                  |
| 12.2           Conform informatiilor oficiale, nu a fost inregistrat in      |
|                ultimele 12 luni nici un semn clinic, patologic sau serologic |
|                al bolii Aujeszky in exploatatia(ile) de origine mentionata(e)|
|                la punctul 6 si si intr-o zona cu o raza de 5 km in jurul     |
|                exploatatiei(ilor).                                           |
| 12.2           According to official information, no clinical, pathological  |
|                or serological evidence of Aujeszky's disease has been        |
|                recorded for the last 12 months in the holding(s) of origin   |
|                referred to in point 6 and in an area with a 5 km radius      |
|                around the holding(s).                                        |
| 12.3           Animalele mentionate la punctul 8:                            |
| 12.3           The animals referred to in point 8:                           |
|                (a) inainte de a fi expediate pentru export, au ramas de la   |
|                nastere in exploatatia de origine mentionata la punctul 6 sau |
|                au ramas in aceasta exploatatie in ultimele trei luni si in   |
|                alte exploatatii cu status echivalent de la nastere.          |
|                (a) prior to dispatch for exportation, have remained since    |
|                birth in the holding of origin referred to in point 6 or they |
|                have remained in this holding for the last three months and   |
|                in other of equivalent status since birth.                    |
|                (b) au fost izolate in adaposturi aprobate de autoritatea     |
|                competenta in ultimele 30 de zile imediat expedierii pentru   |
|                export, fara sa aiba contact direct sau indirect cu alte      |
|                animale din specia suine                                      |
|                (b) have been isolated in accommodation approved by the       |
|                competent authority for the last 30 days immediately prior to |
|                dispatch for export, without direct or indirect contact with  |
|                other Suidae                                                  |
|                (c) au fost supuse unui test ELISA pentru a detecta prezenta  |
|                de anticorpi gl*13), pe seruri prelevate cu cel putin 21 de   |
|                zile dupa ce au fost izolate, cu rezultate negative si toate  |
|                animalele izolate au obtinut, de asemenea, rezultate negative |
|                la acest test, si                                             |
|                (c) have been subjected to an ELISA test for the presence of  |
|                gl antibody*13) on sera taken at least 21 days after entry    |
|                into isolation, with negative results; and all animals in     |
|                isolation have also given negative results to this test, and  |
|                (d) nu au fost vaccinate impotriva bolii Aujesyky si nu au    |
|                fost in contact cu alte animale vaccinate si efectivul de     |
|                origine nu a fost vaccinat in timpul celor 12 luni anterioare |
|                expedierii.                                                   |
|                (d) have not been vaccinated against Aujeszky's disease and   |
|                have not been in contact with vaccinated animals and the herd |
|                of origin has not been vaccinated during the previous 12      |
|                months                                                        |
| *5),*14)[12.4  ............... (alte cerinte si/sau teste) ................] |
| *5),*14)[12.4  ............... (further requirements and/or tests) ........] |
|                                                                              |
| Semnatura si stampila oficiala                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on............................. |
|    ________                                                                  |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificare si functia) |
|  \ ________ /             (name in capital letters, qualification and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    NOTES:
    *1) Suidee vii, altele decat suinele. Dupa import, animalele trebuie sa fie transportate fara intarziere la exploatatia de destinatie, unde acestea raman pentru o perioada minima de 30 de zile inaintea altor miscari in afara exploatatiei, cu exceptia cazului expedierii la un abator.
    *1) Live suidae other than swine. After importation the animals must be conveyed without delay to the holding of destination where they shall remain for a minimum period of 30 days before further movement outside the holding, except in the case of dispatch to a slaughterhouse.
    *2) Emise de autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului dupa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex I to Council Decision 79/542/CEE (as last amended).
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului daca este necesar. Se indica numarul de zbor al avionului, daca se cunoaste. In cazul transportului in containere sau boxe, trebuie sa se indice la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-vaggon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Sa se mentina daca este necesar.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Animalele trebuie sa poarte:
    *7) The animals must bear:
    (a) un numar individual care sa permita urmarirea acestora in incinta de origine. Se specifica sistemul de identificare (ex. crotalie, tatuaje, dangalizare, cip, transponder) si locul anatomic utilizat la animal.
    (a) an individual number which permits tracing of their premises of origin. Specify the identification system (i.e. tag, tatoos, brand, chip, transponder) and the anatomic place used in the animal.
    (b) o crotalie auriculara ce include codul ISO al tarii exportatoare.
    (b) an ear tag that includes the ISO code of the exporting country.
    *8) Varsta (luni). Sex (M = mascul, F = femela, C = castrat).
    *8) Age (months). Sex (M = male, F = female, C = castrated).
    *9) Se pot efectua teste pe animal in timpul celor 30 de zile anterioare expedierii pentru export. Se utilizeaza, daca este necesar, codurile de identificare a bolilor ce apar la partea 3 a anexei I care identifica bolile, ce au fost testate in conformitate cu protocoalele partii 3.C sau se utilizeaza teste solicitate de statul membru de destinatie.
    *9) Tests that may have been carried aut in the animal during 30 days prior to dispatch to dispatch for exportation. Use, as appropriate, the codes as appearing in Part 3.C of this Annex I identifying the disesses that have been tested in accordance with the protocols of this Part 3.C or using tests for diseases requested by the Member State of destination.
    *10) Garantii suplimentare ce trebuie furnizate atunci cand sunt solicitate la coloana 5 "GS" a partii I a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE, cu mentiunea "B."
    *10) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 SG of Part I of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "B."
    *11) Data incarcarii. Trebuie interzise activitatile de import ale acestor animale atunci cand animalele au fost incarcate, fie anterior datei de autorizare pentru export catre Comunitatea Europeana pe teritoriul mentionat sau in timpul unei perioade, in cursul careia Comunitatea Europeana a adoptat masuri restrictive impotriva acestor animale din acest teritoriu.
    *11) Date loading. Imports of these animals shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of these animals from this territory.
    *12) Atunci cand sunt solicitate de statul membru de destinatie, in conformitate cu Decizia Comisiei 2001/618/CEE (cu ultimele amendamente), cu exceptia acelor tari cu "X" in coloana 6" Conditii specifice" a partii I a anexei I a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).
    *12) When required by the EU Member Sate of destination, in accordance with Commission Decision 2001/618/EC (as last amended) except for those countries with "IX" in column 6 "Specific conditions" of Part I of Annex I to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *13) Trebuie sa fie efectuate teste in conformitate cu standardele stabilite in anexa Deciziei Comisiei 2001/618/CEE (cu ultimele amendamente). In cazul animalelor mai mari de 4 luni, testul utilizat trebuie sa fie virusologic complet ELISA.
    *13) To be carried out according to the standards laid down in Annex to Commission Decision 2001/618/EC (as last amended). In the case of animals aged over four months, the test used shall be the whole virus ELISA.
    *14) Alte cerintele solicitate de Finlanda in ceea ce priveste gastroenterita transmisibila.
    *14) Further requirements requested by Finland in respect of transmissible gastroenteritis.

    PARTEA 3

    A - Addendum pentru transportul animalelor pe mare
    (Pentru a fi completat si atasat la certificatul veterinar atunci cand transportul catre frontiera Comunitatii Europene include, chiar pentru parte a calatoriei, transportul pe vas)

 ______________________________________________________________________________
| Declaratia comandantului de vas                                              |
| Declaration by master of the ship                                            |
|                                                                              |
|    Eu, subsemnatul, comandant de vas (nume ...............................), |
| declar ca animalele la care se face referire in certificatul veterinar atasat|
| nr. .................. au ramas la bordul vasului pe durata calatoriei de la |
| ....................... in ....................... (tara exportatoare) catre |
| ....................... in Comunitatea Europeana si acest vas nu a facut     |
| escala in nici un loc in afara ....................................... (tara |
| exportatoare) in ruta catre Comunitatea Europeana alta decat: .............. |
| (porturi de escala in itinerariu). In plus, pe durata calatoriei, aceste     |
| animale nu au venit in contact pe bord cu alte animale cu un statut de       |
| sanatate inferior.                                                           |
| I, the undersigned, master of ship (name .................................), |
| declare that the animals referred to in the attached veterinary certificate  |
| No ............... have remained on board the ship during the voyage from    |
| ....................... in ....................... (exporting country) to    |
| ....................... in the European Community and that the ship did not  |
| call at any place outside ....................................... (exporting |
| country) en route to the European Community other than: .................... |
| (ports of call en route). Moreover, during the journey, these animals have   |
| not been in contact with other animals on board of a lower health status.    |
|                                                                              |
| Intocmit .................. pe ....................                          |
|           (Port de sosire)       (Data de sosire)                            |
|                                                                              |
| Done at ................... on ....................                          |
|          (Port of arrival)       (Date or arrival)                           |
|                                                                              |
|      ______                                                                  |
|    /        \                                                                |
|   | Stampila |                                    (semnatura comandantului)  |
|   | (Stamp)  |                                        (signature of master)  |
|    \________/                                                                |
|                                              (numele cu majuscule si titlu)  |
|                                         (name in capital letters and title)  |
|______________________________________________________________________________|

    B - Conditii pentru aprobarea centrelor de colectare

    Centre de colectare aprobate trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
    I. Acestea trebuie sa fie supravegheate de un medic veterinar oficial.
    II. Acestea trebuie sa fie situate fiecare in centrul unei arii cu diametrul de 20 kilometri, in care, in conformitate cu prevederile legale, nu a existat nici un caz de febra aftoasa pentru cel putin 30 de zile anterioare utilizarii lor ca centre aprobate.
    III. Acestea trebuie sa fie curatate si dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial in tara exportatoare considerat ca fiind eficient in controlul bolii mentionate de conditia anterioara, inainte de fiecare utilizare ca centre aprobate.
    IV. Acestea trebuie sa aiba, tinandu-se cont de capacitatea animalelor:
    (a) un spatiu destinat exclusiv acestui scop;
    (b) facilitati corespunzatoare, usor de curatat si dezinfectat, pentru incarcare, descarcare si adapost adecvat al unui standard corespunzator pentru animale, pentru adaparea si hranirea lor, si pentru a le aplica orice tratament necesar;
    (c) dotari corespunzatoare pentru inspectie si izolare;
    (d) echipament adecvat pentru curatare si dezinfectarea camerelor si platformelor;
    (e) o suprafata de depozitare corespunzatoare pentru furaj, gunoi si pentru balegar;
    (f) sisteme corespunzatoare de colectare si stocare a apelor reziduale;
    (g) un birou pentru medicul veterinar oficial.
    V. Cand opereaza, centrele trebuie sa aiba suficienti medici veterinari pentru a executa toate indatoririle.
    VI. Acestea trebuie sa admita doar animale ce sunt identificate individual astfel incat sa se garanteze trasabilitatea. In acest scop, cand animalele sunt admise, proprietarul sau personalul de serviciu al centrului se vor asigura ca animalele sunt identificate corespunzator si insotite de documente de sanatate sau certificate pentru speciile si categoriile implicate. In plus, aceasta persoana trebuie sa inregistreze intr-un registru sau intr-o baza de date si va pastra pentru cel putin trei ani numele proprietarului, originea, data de intrare si iesire, numarul de identificare al animalelor sau numarul de inregistrare al efectivului de origine si destinatia lor si numarul de inregistrare al insotitorului si numarul de inregistrare al camionului de distribuire sau colectare de animale de la exploatatie.
    VII. Toate animalele ce trec prin aceste centre trebuie sa indeplineasca conditiile de sanatate stabilite pentru activitatile de import in Comunitatea Europeana a categoriei de animale la care se refera.
    VIII. Pentru a fi exportate catre Comunitatea Europeana, animalele ce trec printr-un centru aprobat trebuie, in sase zile de la sosire, sa fie incarcate si trimise direct catre frontiera tarii exportatoare (Romaniei): (a) fara sa vina in contact cu animale biongulate altele decat animale ce indeplinesc conditiile de sanatate stabilite pentru activitati de import in Comunitatea Europeana ale categoriei de animale in cauza; (b) impartite in loturi astfel incat nici un lot sa nu contina ambele categorii de animale pentru reproductie sau productie si animale pentru taiere imediata; (c) in vehicule de transport sau containere care mai intai au fost curatate si dezinfectate cu un dezinfectant oficial autorizat in tara exportatoare ca eficient in controlul bolilor mentionate in situatia anterioara si care au fost astfel construite incat fecalele, urina, gunoiul si furajele sa nu curga sau sa cada in timpul transportului.
    IX. Atunci cand conditiile pentru exportul de animale catre Comunitatea Europeana solicita ca un test sa fie efectuat intr-o perioada specifica inaintea incarcarii, acesta poate fi efectuat intr-o perioada de pana la sase zile dupa sosirea animalelor la centrele aprobate.
    X. Tara exportatoare trebuie sa desemneze acele centre aprobate pentru animalele pentru reproductie si productie si acele centre aprobate pentru animalele de taiere si trebuie sa notifice Comisiei Europene numele si adresa fiecarei unitati si actualizarile lor regulate.
    XI. Tara exportatoare trebuie sa stabileasca procedura pentru supraveghere oficiala a centrelor aprobate si sa se asigure de efectuarea ei.
    XII. Acestea trebuie sa fie cu regularitate inspectate pentru a se asigura ca cerintele pentru aprobare continua sa subziste. In cazul anularii sau suspendarii aprobarii, aceasta trebuie sa fie refacuta atunci cand autoritatea competenta constata deplina conformitate a centrului cu prevederile mentionate mai sus.

    C - Protocoale pentru standardizarea de materiale si de proceduri de testare

    Tuberculoza (TBL)
    Testul unic cu tuberculina intradermica unica ce utilizeaza tuberculina bovina, va fi efectuat in conformitate cu anexa nr. 2 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine" aprobata prin Ordinul nr. 236/2002 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 835 din 20 noiembrie 2002 ce transpune Directiva Consiliului 64/432/CEE. In cazul animalelor din specia suidae, testul unic cu tuberculina intradermica ce utilizeaza tuberculina bovina va fi efectuat in conformitate cu anexa nr. 2 a normei sanitare veterinare mentionate anterior cu diferenta ca locul de inoculare va fi pielea moale de la baza urechii.

    Bruceloza (Brucella abortus) (BRL)
    Testul de aglutinare cu ser, testul de fixare a complementului, testul cu antigen brucella tamponat si testele imunoenzimatice (ELISA) vor fi executate in conformitate cu anexa nr. 3 a "Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine" aprobata prin Ordinul nr. 236/2002 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 835 din 20 noiembrie 2002 ce transpune Directiva Consiliului 64/432/CEE.

    Bruceloza (Brucella melitensis) (BRL)
    Testul va fi executat in conformitate cu anexa nr. 7 a "Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si certificarea veterinara pentru comertul Romaniei cu statele membre ale Comunitatii Europene cu ovine si caprine" aprobata prin Ordinul nr. 66/2002 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002 ce transpune Directiva Consiliului 91/68/CEE.

    Leucoza enzootica bovina (LEB)
    Testul de imunodifuzie in gel de agar si testul imunoenzimatic (ELISA) vor fi executate in conformitate cu paragrafele A si C din capitolul II al anexei nr. 4 din "Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine" aprobata prin Ordinul nr. 236/2002 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 835 din 20 noiembrie 2002 ce transpune Directiva Consiliului 64/432/EEC.

    Boala limbii albastre
    A. ELISA de blocare sau de competitie vor fi efectuate in conformitate cu urmatorul protocol:
    ELISA de competitie ce utilizeaza anticorpi monoclonali 3-17-A3 este capabila sa identifice anticorpi fata de toate serotipurile cunoscute de virus al bolii limbii albastre (BTV).
    Principiul testului este intreruperea reactiei intre antigenul bolii limbii albastre si un grup specific de anticorpi monoclonali (3-17-A3) prin adaugarea la serul de testat. Anticorpii fata de boala limbii albastre prezenti in serul de testat blocheaza reactivitatea anticorpilor monoclonali (Mab) si determina o reducere a culorii asteptate, dezvoltata dupa adaugarea de anticorpi anti-soarece marcati cu enzima si dupa adaugarea de cromogen/substrat. Serul poate fi testat la o singura dilutie unica de 1:5 (test spot - apendice 1) sau poate fi titrat (titratea serului - apendice 2) pentru a da dilutia finala. Valorile inhibitiei mai mari de 50% pot fi considerate pozitive.
    Materiale si reagenti:
    1. Placi corespunzatoare pentru microtitrare ELISA.
    2. Antigen: furnizat ca si concentrat de extract celular, preparat conform descrierii anterioare si stocat la -20 grade C sau -70 grade C.
    3. Tampon de blocare: fosfat salin tamponat (PBS) continand 0,3% ser bovin adult BTV negativ, 0,1% (v/v) Tween-20 (furnizat ca solutie monolaurat sorbitol polioxietilen) in PBS.
    4. Anticorpi monoconali: 3-17-A3 (furnizat ca supernatant cultura de tesut hibridom) impotriva grupului specific polipeptid VP7, stocati la -20 grade C sau liofilizati si se dilueaza inainte de utilizare 1/100 in tampon de blocare, inainte de utilizare.
    5. Conjugat: globulina de iepure anti-soarece (adsorbita si eluata) conjugata cu peroxidaza din hrean si pastrata la intuneric la 4 grade C.
    6. Cromogen si substrat: ortofenilen diamina (cromogen-OPD) la o concentratie finala de 0,4 mg/ml in apa distilata sterila; peroxid de hidrogen (30% m/v-substrat) 0,05% v/v adaugat imediat inainte de utilizare (5 microlitri H2O2 la 10 ml OPD). (Manipulare atenta OPD - a se purta manusi de cauciuc-suspect de a fi mutagen).
    7. Acid sulfuric solutie 1 molar: 26,6 ml de acid se adauga pentru 473,4 ml de apa distilata. (Atentie - totdeauna se adauga acid peste apa, niciodata apa peste acid).
    8. Agitator orbital.
    9. Placa ELISA de citire (testul se poate citi cu ochiul liber).

    Forma testului
    Cc: testare (control) conjugat (fara ser/fara anticorp monoclonal); C++: testare (control) ser intens pozitiv; C+: testare (control) ser slab pozitiv; C-: testare (control) ser negativ; Cm: testare (control) anticorpi monoclonali (fara ser).

    Apendice 1: dilutie spot (1:5) format (40 ser/placa)

 __________________________________________________________
|   | Controale |             Ser de testat                |
|   |___________|__________________________________________|
|   |  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| A | Cc  | C-  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |  9 | 10 |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| B | Cc  | C-  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |  9 | 10 |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| C | C++ | C++ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| D | C++ | C++ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| E | C+  | C+  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| F | C+  | C+  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| G | Cm  | Cm  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 40 |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|
| H | Cm  | Cm  |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 40 |
|___|_____|_____|___|___|___|___|___|___|___|____|____|____|

    Apendice 2: Format de titrare de ser (10 ser/placa)

 _________________________________________________________________
|   | Controale |                  Ser de testat                  |
|   |___________|_________________________________________________|
|   |  1  |  2  |   3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12   |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|
| A | Cc  | C-  | 1:5   |   |   |   |   |   |   |    |    | 1:5   |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|
| B | Cc  | C-  | 1:10  |   |   |   |   |   |   |    |    | 1:10  |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|
| C | C++ | C++ | 1:20  |   |   |   |   |   |   |    |    | 1:20  |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|
| D | C++ | C++ | 1:40  |   |   |   |   |   |   |    |    | 1:40  |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|
| E | C+  | C+  | 1:80  |   |   |   |   |   |   |    |    | 1:80  |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|
| F | C+  | C+  | 1:160 |   |   |   |   |   |   |    |    | 1:160 |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|
| G | Cm  | Cm  | 1:320 |   |   |   |   |   |   |    |    | 1:320 |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|
| H | Cm  | Cm  | 1:640 |   |   |   |   |   |   |    |    | 1:640 |
|___|_____|_____|_______|___|___|___|___|___|___|____|____|_______|

    Protocol de testare:
    Control conjugat (Cc):     Godeurile 1A si 1B reprezinta un blank de control
                               continand antigen al bolii limbii albastre si
                               conjugat. Acesta poate fi utilizat ca blank la
                               cititorul ELISA.
    Control al Mab (Cm):       Coloane 1 si 2, randurile G si H reprezinta
                               controlul de anticorpi monoclonali si contin
                               antigen BTH, anticorpi monoclonali si conjugat.
                               Aceste godeuri reprezinta culoare maxima.
                               Densitatea optica pentru citirea controlului
                               reprezinta valoarea de inhibare 0% .
    Control pozitiv (C++, C-): Coloane 1 si 2, randurile C-D-E-F. Aceste godeuri
                               contin antigen BTV, antiser BTV intens pozitiv si
                               slab pozitiv si respectiv, Mab si conjugat.
    Control negativ (C-):      Godeurile 2A si 2B sunt controale negative ce
                               contin antigen BTV, antiser BTV negativ, Mab si
                               conjugat.
    Seruri test:               Pentru examinari serologice pe scara larga si
                               evidentiere rapida, pot fi testate seruri la o
                               singura dilutie de 1:5 (apendice 1). In mod
                               alternativ, 10 seruri pot fi testate peste o
                               dilutie cuprinsa intre 1:5 si 1:640 (apendice 2).
                               Aceste godeuri ofera o indicatie asupra titrului
                               de anticorpi in serurile de testat.
    Procedura:
    1. Se dilueaza antigen BTV in PBS la concentratie de pretitrare, sonicat rapid pentru a dispersa virus agregat (daca sonicatorul nu este disponibil se pipeteaza puternic) si se adauga 50 microlitri pe toate godeurile placii ELISA. Se lovesc usor laturile placii pentru a dispersa antigenul.
    2. Se incubeaza la 37 grade C timp de 60 de minute pe un agitator orbital. Se spala placile de trei ori prin umplerea si golirea godeurilor cu PBS nesteril si se usuca prin scuturare (lovire puternica a placii cu fata in jos pe o hartie de filtru) pe hartie de filtru.
    3. Control godeuri: Se adauga 100 microlitri de tampon de blocare in godeurile Cc. Se adauga 50 microlitri de seruri negative si pozitive de controlat, la o dilutie de 1:5 (10 microlitri ser + 40 microlitri tampon de blocare), in godeuri respectiv C-, C+ si C++. Se adauga 50 microlitri tampon de blocare in godeurile pentru controlul Mab.
    Metoda de titrare Spot: se adauga o dilutie de 1:5 din fiecare ser de testat in tampon de blocare pentru godeurile duplicat ale coloanelor de la 3 la 12 (10 microlitri ser + 40 microlitri tampon de blocare),
    sau
    Metoda de titrare a serului: Se prepara o dilutie in serie, in binare din fiecare proba de testat (1:5 la 1:640) in tampon de blocare de-a lungul a opt godeuri, pe cate o singura coloana de la 3 la 12.
    4. Imediat dupa adaugarea serurilor de testat, se dilueaza Mab 1:100 in tampon de blocare si se adauga 50 microlitri in toate godeurile placii exceptand blank-ul de control.
    5. Se incubeaza la 37 grade C timp de 60 minute pe un agitator. Se spala de trei ori cu PBS si se usuca bine.
    6. Se dilueaza concentratul de globuline de iepure anti-soarece la 1/5000 in solutie tampon si se adauga 50 microlitri din aceasta in toate godeurile placii.
    7. Se incubeaza la 37 grade C timp de 60 minute pe un agitator orbital. Se spala de trei ori cu PBS si se usuca bine.
    8. Se dezgheata OPD-ul si imediat inainte de utilizare se adauga 5 microlitri de peroxid de hidrogen 30% pentru fiecare 10 ml de OPD. Se adauga 50 microlitri in toate godeurile placii. Se lasa sa evidentieze culoarea timp de 10 minute si se stopeaza reactia cu acid sulfuric 1 M (50 microlitri in fiecare godeu). Culoarea se dezvolta in godeurile de control al Mab si in acele godeuri cu seruri ce nu contin anticorpi fata de boala limbii albastre.
    9. Fiecare placa se examineaza si se inregistreaza vizual sau utilizand un cititor spectofotometric.

    Analize si rezultate:
    Utilizand pachetul software se tiparesc valorile DO (densitatilor optice) si procentajul de inhibitie (PI) pentru testare si control de seruri bazate pe valorile inregistrate in godeurile de control al antigenului. Data exprimata ca valori DO si PI este utilizata pentru a determina daca testul a fost efectuat in limite acceptabile. Limitele de control superioare (UCL) si limitele de control inferioare (LCL) pentru controlul Mab (antigen si cu Mab in absenta serurilor de testare) sunt in intervalul de valori DO 0,4 si 1,4. Orice placa ce nu indeplineste criteriile de mai sus trebuie eliminata.
    Daca un pachet software al calculatorului nu este utilizabil, se printeaza valorile DO utilizand imprimanta ELISA. Se calculeaza valoarea medie DO pentru godeurile de control al antigenului, ce sunt echivalente cu valoarea 100% . Se determina valoarea DO 50% si se calculeaza manual pozitivitatea si negativitatea fiecarei probe.
    Valoarea procentuala de inhibitie (PI) = 100 - (DO al fiecarui test de control/DO medii ale Cm) x 100.
    Godeurile de control duble ale serurilor negative si godeurile blank in duplicat trebuie sa inregistreze valori PI intre +25% si -25% si respectiv intre +95% si +105% . Neincadrarea in aceste limite nu invalideaza placa, dar sugereaza ca fondul de culoare se dezvolta.
    Controlul serurilor intens pozitive si slab pozitive trebuie sa inregistreze valori PI intre +81% si +100% si respectiv intre +51% si +80% .
    Diagnosticul de prag pentru seruri de testat este de 50% (50% PI sau 50% DO). Probele ce inregistreaza valori PI > 50% sunt inregistrate ca negative. Probele ce inregistreaza valori PI peste si sub pragul pentru godeurile duble sunt considerate dubioase; asemenea probe pot fi retestate prin testarea spot sau/si prin titrare. Probe pozitive pot fi de asemenea titrate a prevedea o indicatie a gradului de pozitivitate.
    Citire vizuala (cu ochiul liber): Probele pozitive si negative sunt usor diferentiate cu ochiul liber; cele slab pozitive sau probele intens negative pot fi mai dificil de interpretat cu ochiul liber.

    Preparare de antigen ELISA pentru boala limbii albastre:
    1. Se spala de trei ori cu mediu Eagle fara ser 40 - 60 (placi) Roux cu celule BHK-21 confluente si se infecteaza cu serotip 1 de virus al bolii limbii albastre in mediul Eagle fara ser.
    2. Se incubeaza la 37 grade C si se examineaza zilnic pentru observarea efectului citopatic (ECP).
    3. Cand ECP este complet, respectiv in proportie de 90 pana 100% din substratul celular al fiecarei placi Roux, se recolteaza virusul agitandu-se in vederea desprinderii oricaror celule ramase atasate de placa de sticla.
    4. Se centrifugheaza la 2000 pana la 3000 rpm (pentru a desprinde celulele aglutinate).
    5. Se inlatura supernatantul si se resuspenda celulele in aproximativ 30 ml de PBS ce contine 1% "Sarkosyl" si 2 ml florura de fenilmetilsulfonil (tampon de liza). Aceasta poate determina celulele sa formeze un gel si poate fi adaugat mai mult tampon de liza pentru a reduce acest efect. (NB: florura de fenilmetilsulfonil este nociv (toxic) - a se manipula cu mare atentie).
    6. Se distrug celulele timp de 60 de secunde, utilizand un ultrasonator, la o amplitudine de 30 de microni.
    7. Se centrifugheaza la 10000 rpm timp de 10 minute.
    8. Se pastreaza supernatantul la +4 grade C si se resuspenda celulele ramase conglomerate (aglutinate) in 10 - 20 ml de tampon de liza.
    9. Se ultrasoneaza si se clarifica, pastrand supernatantul pentru fiecare stadiu, in total de trei ori.
    10. Se comaseaza supernatantii si se centrifugheaza la 24000 rpm (100000 g) timp de 120 minute la +4 grade C pe o perna de 5 ml zaharoza 40% (m/v in PBS) utilizand tuburi de centrifugare Beckmann de 30 ml si un rotor SW 28.
    11. Se indeparteaza supernatantul, se scurge complet si se resuspenda in PBS prin sonicare. Se stocheaza antigenul alicotat la -20 grade C.

    Titrare de antigen ELISA al bolii limbii albastre:
    Antigenul ELISA pentru boala limbii albastre este titrat prin ELISA indirecta. Dilutii binare de antigen sunt titrate fata de o dilutie constanta (1/100) de anticorpi monoclonali 3-17-A3. Protocolul este urmatorul:
    1. Se titreaza o dilutie de 1:20 in PBS de antigen al bolii limbii albastre in raport cu o dilutie serica binara (50 microlitri/godeu) pe placa de microtitrare, utilizand o pipeta multicanal.
    2. Se incubeaza timp de o ora la 37 grade C pe un agitator orbital.
    3. Se spala cu PBS de trei ori.
    4. Se adauga 50 microlitri de anticorpi monoclonali 3-17-A3 (dilutie 1/100) in fiecare godeu al placii de microtitrare.
    5. Se incubeaza o ora la 37 grade C pe un agitator orbital.
    6. Se spala cu PBS de trei ori.
    7. Se adauga 50 microlitri de globulina de iepure anti-soarece conjugat cu peroxidaza din hrean, diluat la o concentratie optima de pretitrare, in fiecare godeu al placii.
    8. Se incubeaza timp de o ora la 37 grade C pe un agitator orbital.
    9. Adaugare de substrat si cromogen asa cum este descris anterior. Se stopeaza reactia dupa 10 minute prin adaugare de acid sulfuric solutie 1 Molar.
    In proba de competitie, anticorpii monoclonali trebuie sa fie in exces; prin urmare este aleasa o dilutie de antigen descendenta pe curba de titrare (nu in regiunea in platou) care da aproximativ 0,8 DO dupa 10 minute.

    B. Testul de imunodifuzie in gel de agar va fi efectuat in conformitate cu urmatorul protocol:
    Antigen:
    Antigenul precipitat este preparat in orice sistem de cultivare a celulelor ce suporta multiplicarea rapida a unei tulpini de referinta de virus al bolii limbii albastre. Celule VERO si BHK sunt recomandate. Antigenul este prezent in supernatant la sfarsitul multiplicarii virusului dar necesita concentrare de 50 pana la 100 de ori pentru a fi eficient. Aceasta poate fi obtinuta prin oricare procedura de concentrare a proteinei; virusul din antigen poate fi inactivat prin adaugare de 0,3% beta-propiolactona.
    Ser martor pozitiv cunoscut:
    Utilizand ser si antigen de referinta international, se produce un ser standard national, standardizat pentru a obtine o proportie optima in raport cu serul de referinta international, liofilizat si utilizat ca ser martor cunoscut la fiecare test.
    Serul de testat
    Procedeu:     1% agaroza preparata in tampon barbital sodic sau borat, pH
                  8,5% pana la 9% este turnata intr-o placa Petri pentru a
                  obtine o grosime minima a stratului de 0,3 mm. Un sablon
                  (rozeta) de testare, cu sapte godeuri uscate, fiecare cu
                  diametrul de 5 mm, este decupat (facuta cu o matrita) in agar.
                  Rozeta contine un godeu central si sase godeuri dispuse in
                  cerc cu raza de 3 cm. Godeul central este umplut cu antigen
                  standard. Godeurile periferice 2, 4 si 6 sunt umplute cu ser
                  martor pozitiv, godeurile 3 si 5 sunt umplute cu seruri de
                  testat. Sistemul este incubat timp de 72 ore la temperatura
                  camerei intr-o camera inchisa si umeda.
    Interpretare: Un ser de testat este pozitiv daca formeaza o linie specifica
                  de precipitare cu antigenul si daca formeaza o linie completa
                  identica cu cea a serului martor. Un ser de testat este
                  negativ daca nu formeaza o linie specifica cu antigenul si
                  daca linia nu se intersecteaza linia serului martor. Placa
                  Petri trebuie examinata in raport cu un fond intunecat
                  utilizand lumina indirecta.

    Boala hemoragica epizootica (BHE)
    Testul de imunodifuzie in gel de agar va fi efectuat in conformitate cu urmatorul protocol:
    Antigen:
    Antigenul precipitat este preparat in orice sistem de cultivare a celulelor ce suporta multiplicarea rapida a unei tulpini de referinta de virus al bolii hemoragice epizootice. Celule VERO si BHK sunt recomandate. Antigenul este prezent in supernatant la sfarsitul multiplicarii virusului, dar necesita concentrare de 50 pana la 100 de ori pentru a fi eficient. Aceasta poate fi obtinuta prin oricare procedura de concentrare a proteinei; virusul din antigen poate fi inactivat prin adaugare de 0,3% beta-propiolactona.
    Ser martor pozitiv cunoscut:
    Utilizand ser si antigen de referinta international, se produce un ser standard national, standardizat pentru a obtine o proportie optima, in raport cu serul de referinta international, liofilizat si utilizat ca ser martor cunoscut la fiecare test.
    Serul de testat
    Procedeu:     1% agaroza preparata in tampon barbitol sodic sau borat,
                  pH
                  8,5% pana la 9% este turnata intr-o placa Petri pentru a
                  obtine o grosime minima a stratului de 0,3 mm. Un sablon
                  (rozeta) de testare, cu sapte godeuri uscate, fiecare cu
                  diametrul de 5 mm, este decupat (facuta cu o matrita) in agar.
                  Rozeta contine un godeu central si sase godeuri dispuse in
                  cerc cu raza de 3 cm. Godeul central este umplut cu antigen
                  standard. Godeurile periferice 2, 4 si 6 sunt umplute cu ser
                  martor pozitiv, godeurile 3 si 5 sunt umplute cu seruri de
                  testat. Sistemul este incubat timp de 72 ore la temperatura
                  camerei intr-o camera inchisa si umeda.
    Interpretare: Un ser de testat este pozitiv daca formeaza o linie specifica
                  de precipitare cu antigenul si daca formeaza o linie completa
                  identica cu ce a serului martor. Un ser de testat este negativ
                  daca nu formeaza o linie specifica cu antigenul si daca linia
                  nu se intersecteaza linia serului martor. Placa Petri trebuie
                  examinata in raport cu un fond intunecat utilizand iluminare
                  indirecta.

    Rino-traheita infectioasa bovina (IBR)/Vulvo-vaginita pustuloasa bovina (IPV)
    Testul de seroneutralizare va fi efectuat in conformitate cu urmatorul protocol:
    Serul:        Toate serurile, inainte de utilizare, sunt inactivate la cald
                  la 56 grade C, timp de 30 minute.
    Procedeu:     Testul de seroneutralizare cu ser in dilutie constanta si
                  antigen in dilutii diferite pe placa de microtitrare,
                  utilizand MDBK sau alte celule susceptibile. Tulpina de virus
                  Oxford, tulpina Colorado sau orice alta tulpina de referinta
                  este utilizata la un titru de 100 TCID^50/0,025 ml; probe
                  inactivate de ser nediluat sunt amestecate cu un volum egal de
                  (0,025 ml) de suspensie de virus. Amestecul ser/virus este
                  incubat 24 de ore la 37 grade C in placi de microtitrare
                  inainte de a se adauga celulele MDBK. Celulele sunt utilizate
                  la o concentratie ce formeaza un monostrat celular complet.
    Martori:      (i) proba de virus infectant, (ii) martori de toxicitate
                  serica, (ii) martori de cultura celulara neinoculata, (iv)
                  antiseruri de referinta.
    Interpretare: Rezultatele testului de neutralizare si titrul virusului
                  utilizat in test sunt inregistrate dupa trei pana la sase zile
                  de incubatie la 37 grade C. Titrurile de ser sunt considerate
                  negative daca nu exista neutralizare la o dilutie de 1/2 (ser
                  nediluat).

    Febra Aftoasa
    A. Prelevarea si testarea de probe din esofag/faringe vor fi efectuate in conformitate cu urmatorul protocol:
    Reactivi:     Anterior recoltarii de probe, este preparat mediul de
                  transport. Sunt repartizate volume de cate 2 ml astfel incat
                  numarul de containere sa corespunda numarului de animalele ce
                  urmeaza sa fie esantionate. Containerele utilizate trebuie sa
                  reziste la congelarea cu CO2 solid sau la azot lichid. Probele
                  sunt recoltate prin utilizarea unui colector de sputa special
                  proiectat sau "probang". Pentru a obtine o proba, cupa
                  probang-ului este trecuta prin cavitatea bucala, peste fata
                  dorsala a limbii si coborata in partea superioara a
                  esofagului. Pentru a racla suprafata epiteliului partii
                  superioare a esofagului si faringelui se fac incercari prin
                  miscari directionate lateral si dorsal. Probang-ul este
                  retras, preferabil inainte ca animalul sa inghita. Cupa
                  trebuie sa fie plina si sa contina un amestec de mucus,
                  saliva, fluid esofagian si resturi celulare. Trebuie sa se
                  asigure ca fiecare esantion sa contina material celular
                  vizibil. Trebuie sa se evite miscarile brutale ce provoaca
                  sangerari. Probe de la anumite animale pot fi puternic
                  contaminate cu continut ruminal. Asemenea probe trebuie sa fie
                  eliminate si gura animalului spalata cu apa, sau preferabil cu
                  ser fiziologic inainte de a repeta esantionarea.
    Tratare de probe: Fiecare proba colectata in cupa probang-ului este
                  examinata calitativ si se adauga 2 ml intr-un volum egal de
                  mediu de transport, intr-un container ce rezista congelarii.
                  Containerele sunt inchise etans, stampilate, dezinfectate si
                  etichetate. Probele sunt pastrate la rece (+4 grade C) si
                  examinate in interval de 3 - 4 ore ori asezate pe gheata
                  uscata (-69 grade C) sau in azot lichid si pastrate congelate
                  pana la examinare. Probang-ul este dezinfectat si spalat de
                  trei ori cu apa curata inainte de reutilizarea la un alt
                  animal.
    Testare pentru depistarea virusul febrei aftoase: Probele sunt inoculate in
                  culturi primare de celule tiroidiene bovine utilizand cel
                  putin trei tuburi cu culturi celulare pentru fiecare proba.
                  Alte celule susceptibile, de exemplu culturi primare de celule
                  renale bovine sau suine, pot fi utilizate, dar trebuie avut in
                  vedere ca pentru anumite tulpini de virus al febrei aftoase
                  acestea sunt mai putin sensibile. Tuburile sunt incubate la
                  37 grade C pe aparate roller (in sistem rotativ) si examinate
                  zilnic timp de 48 de ore pentru prezenta efectului citopatic
                  (ECP). In cazul in care sunt negative, se fac pasaje oarbe ale
                  culturii peste culturi noi si se reexamineaza timp de 48 de
                  ore. Specificitatea fiecarui efect citopatic trebuie sa fie
                  confirmata.
    Mediul de transport recomandat:
    1. 0.08 M tampon fosfat pH 7,2 continand 0,01% albumina serica bovina, 0,002% rosu fenol si antibiotice.
    2. Mediu pentru culturi celulare (exemplul MEM Eagle) cu pH 7,2, continand 0.04 M tampon Hepes, 0,01% albumina serica bovina si antibiotice.
    3. Antibiotice (per mililitru final) trebuie sa fie adaugate la mediul de transport, de exemplu penicilina 1000 UI, neomicina sulfat 100 UI, polimixin B sulfat 50 UI, micostatin 100 UI.

    B. Testul de virus - neutralizare va fi efectuat in conformitate cu urmatorul protocol:
    Reactivi:     preparat stoc de antigen al virusului febrei aftoase in
                  culturi celulare sau pe limbi de vita si stocat la -70 grade C
                  sau mai putin sau la -20 grade C dupa adaugarea a 50%
                  glicerol. Acesta este antigenul stoc. Virusul febrei aftoase
                  este stabil in aceste conditii si titrul variaza putin pe o
                  perioada de luni de zile.
    Procedeu:     Testul este efectuat in placi de microtitrare cu fund plat
                  destinate pentru culturi tisulare, utilizand celule
                  susceptibile de tipul IB-RS-2, BHK-21 sau celule renale de
                  vitel. Serurile pentru test sunt diluate 1/4 in mediul pentru
                  culturi celulare fara ser cu adaugarea a 100 UI/ml neomicina
                  sau alt antibiotic corespunzator. Serurile sunt inactivate la
                  56 grade C timp de 30 de minute si sunt utilizate cantitati de
                  0,05 ml pentru a prepara dilutii binare (duble) in serie pe
                  placi de microtitrare utilizand anse de dilutie de 0,05 ml. De
                  asemenea, virusul titrat in prealabil se dilueaza in mediul de
                  cultura fara ser continand 100 TCID 50/0,05 ml, apoi se adauga
                  in fiecare godeu. Urmeaza incubarea timp de o ora la 37 grade
                  C pentru a permite sa aiba loc neutralizarea, se adauga in
                  fiecare godeu 0,05 ml de suspensie celulara continand 0,5 pana
                  la 1,0 x 106 celule la 1 ml mediu de cultura celulara ce
                  contine ser fara anticorpi fata de virusul febrei aftoase si
                  apoi placa se inchide ermetic. Placile sunt incubate la 37
                  grade C; monostratul este complet in 24 de ore. Efectul
                  citopatic este, in mod obisnuit, suficient dezvoltat la 48 de
                  ore pentru o citire microscopica in cadrul testului. La acest
                  moment poate fi facuta o citire microscopica finala sau
                  placile pot fi fixate si colorate pentru citire macroscopica,
                  utilizand spre exemplu 10% formol salin si 0.05% albastru de
                  metilen.
    Martori:      Martorii pentru fiecare test includ antiser omolog cu titrul
                  cunoscut, o cultura de celule martor, un martor de toxicitate
                  a serului, un martor de mediu si o titrare de virus din care
                  este calculata cantitatea actuala de virus utilizata in
                  testare.
    Interpretare: Godeurile cu efect citopatic prezent sunt considerate ca
                  infectate si titrurile de neutralizare sunt exprimate ca si
                  corespunzatoare dilutiei finale de ser prezenta in
                  amestecurile ser/virus la punct final 50% estimat in
                  conformitate cu metoda Spearman-Karber. (Karber, G., 1931,
                  Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162,
                  480). Testele sunt considerate a fi valide cand cantitatea
                  actuala de virus utilizata per godeu in testare este intre
                  101,5 si 102,5 TCID50 si cand titrul serului de referinta este
                  binar in raport cu titrul asteptat, estimat din maniera
                  titrarilor anterioare. Cand valorile martorilor depasesc
                  aceste limite, testarile se repeta. La un titru final de 1/11
                  sau mai putin sunt considerate negative.

    C. Determinarea si cuantificarea de anticorpi prin ELISA va fi efectuata in conformitate cu urmatorul protocol:
    Reactivi:     Antiserul de iepure in raport cu antigen 146S a sapte tipuri
                  de virus al febrei aftoase (FMDV) utilizat la o concentratie
                  optima predeterminata in tampon carbonat/bicarbonat, pH 9,6.
                  Antigenele sunt preparate din tulpini selectate de virus
                  multiplicat pe monostraturi de celule BHK-21. Supernatantul
                  nepurificat este utilizat si pretitrat in conformitate cu
                  protocolul, dar fara adaugare de ser, pentru a da o dilutie
                  care dupa adaugarea unui volum egal de PBST (tampon fosfat
                  salin continand 0,05% Tween -20 si indicator rosu fenol) ce va
                  da o densitate optica intre 1,2 si 1,5. Virusii pot fi
                  utilizati inactivati. PBST este utilizat ca diluant. Antiserul
                  de porc de Guineea este preparat prin inocularea porcilor de
                  Guineea cu antigen 146S al fiecarui serotip. O concentratie
                  optima predeterminata este preparata in PBST continand 10% ser
                  bovin normal si 5% ser de iepure normal. Imunoglobulina de
                  iepure anti-porc de Guineea conjugata cu peroxidaza din hrean
                  este utilizata la o concentratie optima in PBST continand 10%
                  ser bovin normal si 5% ser de iepure normal. Serurile de
                  testat sunt diluate in PBST.
    Procedeu:
    1. Placile ELISA sunt captusite cu 50 microlitri de seruri antivirale de iepure, peste noapte, intr-o camera umeda si la temperatura camerei.
    2. Cincizeci de microlitri din fiecare ser de testat in dilutii serice in baza 2, in duplicat, pornind de la 1/4 sunt preparati in placi de microtitrare cu godeuri multiple cu fund sub forma literei "U" (placi carrier). Sunt adaugati cincizeci de microlitri dintr-o doza constanta de antigen in fiecare godeu si amestecul este lasat peste noapte la 4 grade C. Adaugarea antigenului reduce dilutia de start a serului la 1/8.
    3. Placile ELISA sunt spalate de cinci ori cu PBST.
    4. Cincizeci de microlitri de amestec ser/antigen sunt apoi transferati din placile carrier in placile ELISA captusite cu ser de iepure si incubate la 37 grade C timp de o ora pe un agitator rotativ.
    5. Dupa spalare, se adauga in fiecare godeu 50 microlitri de antiser de porc de Guineea la antigenul utilizat la pct 4. Placile sunt incubate la 37 grade C timp de o ora pe un agitator rotativ.
    6. Placile sunt spalate si se adauga in fiecare godeu 50 microlitri de imunoglobulina de iepure anti-porc de Guineea conjugata cu peroxidaza din hrean. Placile sunt incubate la 37 grade C timp de o ora pe un agitator rotativ.
    7. Placile sunt spalate si se adauga in fiecare godeu 50 microlitri de ortofenil-diamina continand 0,05% H2O2 (30%) m/v.
    8. Reactia este stopata dupa 15 minute cu H2SO4 solutie 1,25 M.
    Placile sunt citite spectofotometric la 492 nm la un cititor ELISA legat la un microcomputer.
    Martori:      Pentru fiecare antigen se utilizeaza 40 de godeuri ce nu
                  contin ser dar contin antigen diluat in PBST; o dilutie binara
                  in serie, dubla de antiser de referinta, omolog bovin; o
                  dilutie binara in serie, dubla de ser negativ bovin.
    Interpretare: Titrurile de anticorpi sunt exprimate ca dilutie finala a
                  serului de testat ce da 50% din valoarea medie a densitatilor
                  optice inregistrata in godeurile de control al virusului unde
                  serul de testat este absent. Titrurile superioare valorii de
                  1/40 sunt considerate pozitive.
    Referinte:    Hamblin C, Barnett ITR si Hedger RS (1986) "A new
                  enzime-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of
                  antibodies against foot-and-mouth disease virus. I.
                  Development and method of ELISA." Journal of Imunological
                  Methods, 93, 115 pana la 121.11.

    Boala Aujeszky
    A. Testul de seroneutralizare va fi efectuat in conformitate cu urmatorul protocol:
    Ser:          Toate serurile, inainte de utilizare, sunt inactivate prin
                  caldura la 56 grade C timp de 30 de minute.
    Procedeu:     Testul de neutralizare cu cantitate constanta de virus si
                  variind serul pe placi de microtitrare utilizeaza VERO sau
                  alte sisteme celulare sensibile. Virusul bolii Aujeszky este
                  utilizat la 100TCID50/0,025 ml; sunt amestecate probe de ser
                  nediluat si inactivat cu volume egale de suspensie virala
                  (0,025 ml). Amestecul virus/ser este incubat timp de doua ore
                  la 37 grade C in placi de microtitrare inainte ca celulele
                  corespunzatoare sa fie adaugate. Celulele sunt utilizate la
                  concentratia care formeaza un monostrat complet dupa 24 de
                  ore.
    Martori:      (i) proba de infectivitate a virusului, (ii) martori de
                  toxicitate a serului, (iii) martori de cultura celulara
                  neinoculata, (iv) antiseruri de referinta.
    Interpretare: Rezultatele testului de neutralizare si titrul virusului
                  utilizat in testare sunt inregistrate dupa trei pana la sapte
                  zile de incubatie la 37 grade C. Titrurile de ser mai mici de
                  1/2 (ser nediluat) sunt considerate negative.

    B. Orice alt test recunoscut in conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2001/618/CE.

    Gastroenterita transmisibila (GET)
    Testul de seroneutralizare va fi efectuat in conformitate cu urmatorul protocol:
    Serul:        Toate serurile, inainte de utilizare, sunt inactivate prin
                  caldura la 56 grade C timp de 30 de minute.
    Procedeu:     Testul de neutralizare cu virus constant si variind antigenul
                  (aceeasi dilutie de virus cu dilutii diferite de ser) pe placi
                  de microtitrare foloseste celule A72 (linie celulara tumorala
                  de caine) sau alte sisteme celulare sensibile. Virusul
                  gastroenteritei transmisibile este utilizat la 100TCID50 per
                  0.025 ml; probe de ser nediluat inactivat sunt amestecate cu
                  un volum egal (0,025 ml) de suspensie virala. Amestecurile
                  virus/ser sunt incubate in placi de microtitrare, la 37 grade
                  C timp de 30 pana la 60 minute inainte de a fi adaugate
                  celulele corespunzatoare. Celulele sunt utilizate la
                  concentratia care formeaza un monostrat complet dupa 24 de
                  ore. In fiecare godeu se pun 0,1 ml suspensie celulara.
    Martori:      (i) proba de infectivitate a virusului, (ii) martori de
                  toxicitate a serului, (iii) martori de cultura celulara
                  neinoculata, (iv) antiseruri de referinta.
    Interpretare: Rezultatele testului de seroneutralizare si titrul virusului
                  utilizat in testare sunt inregistrate dupa trei pana la sapte
                  zile de incubatie la 37 grade C. Titrurile de ser mai mici de
                  1/2 (ser nediluat) sunt considerate negative. Daca probele de
                  ser sunt toxice pentru culturile tisulare, acele seruri pot fi
                  diluate 1/2 inainte de a fi utilizate in testare. Aceasta va
                  fi echivalent cu dilutia finala de ser 1/4. Titrurile de ser
                  mai mici de 1/4 (dilutie finala) sunt considerate, in acest
                  caz, negative.

    Boala veziculoasa a porcului
    Testele pentru boala veziculoasa a porcului vor fi efectuate in conformitate cu Decizia Comisiei 2000/428/CE transpusa prin "Norma sanitara veterinara privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare de probe si criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator, pentru confirmarea si diagnosticul diferential al bolii veziculoase a porcului" aprobata prin Ordinul nr. 484/2002 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 878 din 5 decembrie 2002.

    Pesta porcina clasica
    Testele pentru pesta porcina clasica vor fi efectuate in conformitate cu Decizia Comisiei 2002/106/CE transpusa prin "Norma sanitara veterinara privind procedurile de diagnostic, metodele de prelevare a probelor si criteriile pentru evaluarea rezultatelor testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice" aprobata prin Ordinul nr. 558/2002 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 952 din 24 decembrie 2002.
    Realizarea de teste pentru depistarea pestei porcine clasice trebuie sa urmeze linia directoare stabilita in Manualul de standarde OIE pentru teste de diagnostic si vaccinuri - Capitol 2.1.13.
    Examenul sensibilitatii si specificitatii unui test serologic pentru pesta porcina clasica trebuie sa fie efectuat de un laborator national dispunand de un sistem de asigurare a calitatii.
    Trebuie demonstrat ca testele utilizate permit recunoasterea unei game de seruri de referinta intens si slab pozitive si permit detectarea de anticorpi in faza timpurie si in faza de convalescenta.

    ANEXA 2
    la norma sanitara veterinara

                               CARNE PROASPATA

    PARTEA 1
    Lista tarilor terte sau parti ale acestora*)

 ______________________________________________________________________________
|      Tara      |Cod      |    Descriere teritoriu    | Certificat  |Conditii |
|                |teritoriu|                           | veterinar   |specifice|
|                |         |                           |_____________|         |
|                |         |                           |Model(e) |GS |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|        1       |     2   |            3              |    4    | 5 |     6   |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|AL - Albania    | AL - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|AR - Argentina  | AR - 0  |Intreaga tara              |EQU      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 1  |Provinciile Buenos Aires,  |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |Catamarca, Corrientes,     |         |   |         |
|                |         |Entre Rios, La Rioja,      |         |   |         |
|                |         |Mendoza, Misiones, Neuquen,|         |   |         |
|                |         |Rio Negro, San Juan,       |         |   |         |
|                |         |San Luis, Santa Fe si      |         |   |         |
|                |         |Tucuman                    |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 2  |La Pampa si Santiago del   |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |Estero                     |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 3  |Cordoba                    |BOV      | A | 1 si 2  |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 4  |Chubut, Santa Cruz si      |BOV, OVI |   |         |
|                |         |Tierra del Fuego           |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 5  |Formosa (numai teritoriul  |BOV      |   | 1 si 2  |
|                |         |Ramon Lista) si Salta      |         |   |         |
|                |         |(numai departamentul       |         |   |         |
|                |         |Rivadavia)                 |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 6  |Salta (numai departamentul |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |General Jose de san Martin,|         |   |         |
|                |         |oran, Iruya si Santa       |         |   |         |
|                |         |Victoria)                  |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 7  |Chaco, Formosa (exceptand  |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |teritoriul Ramon Lista),   |         |   |         |
|                |         |Salta (exceptand           |         |   |         |
|                |         |departamentele General Jose|         |   |         |
|                |         |de San Martin, Rivadavia,  |         |   |         |
|                |         |Oran, Iruya  si Santa      |         |   |         |
|                |         |Victoria), Jujuy           |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 8  |Chaco, Formosa, Salta,     |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |Jujuy, cu exceptia unei    |         |   |         |
|                |         |zone tampon de 25 de km de |         |   |         |
|                |         |la frontiera cu Bolivia si |         |   |         |
|                |         |Paraguay ce se extinde de  |         |   |         |
|                |         |la districtul Santa        |         |   |         |
|                |         |Catalina in provincia Jujuy|         |   |         |
|                |         |catre districtul Laishi in |         |   |         |
|                |         |provincia Formosa          |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | AR - 9  |Zona tampon de 25 de km de |    -    | A | 1 si 2  |
|                |         |la frontiera cu Bolivia si |         |   |         |
|                |         |Paraguay ce se extinde de  |         |   |         |
|                |         |la districtul              |         |   |         |
|                |         |Santa Catalina in provincia|         |   |         |
|                |         |Jujuy catre districtul     |         |   |         |
|                |         |Laishi in provincia Formosa|         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|AU - Australia  | AU - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|                |         |                           |POR, EQU,|   |         |
|                |         |                           |RUF, RUW,|   |         |
|                |         |                           |SUF, SUW |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|BA - Bosnia si  | BA - 0  |Intreaga tara              |   -     |   |         |
|Hertegovina     |         |                           |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|BG - Bulgaria   | BG - 0  |Intreaga tara              |EQU      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | BG - 1  |Provinciile Varna, Dobrich,|BOV, OVI,|   |         |
|                |         |Silistra, Choumen,         |RUW, RUF |   |         |
|                |         |Targovitchte, Razgrad,     |         |   |         |
|                |         |Rousse, V. Tarnovo,        |         |   |         |
|                |         |Gabrovo, Pleven, Lovetch,  |         |   |         |
|                |         |Plovdic, Smolian,          |         |   |         |
|                |         |Pasardjik, districtul      |         |   |         |
|                |         |Sofia, orasul Sofia,       |         |   |         |
|                |         |Pernik, Kustendil,         |         |   |         |
|                |         |Blagoevgrad, Vratza,       |         |   |         |
|                |         |Montana si Vidin           |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | BG - 2  |Provinciile Bourgas,       |         |   |         |
|                |         |Jambol, Sliven,            |         |   |         |
|                |         |Starazagora, Hasskovo si   |         |   |         |
|                |         |Kardjali excluzand culoarul|         |   |         |
|                |         |larg de 20 km la granita cu|         |   |         |
|                |         |Turcia                     |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|BH - Bahrain    | BH - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|BR - Brazil     | BR - 0  |Intreaga tara              |EQU      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | BR - 1  |Statele Paranas, Minas     |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |Gerais (cu exceptia        |         |   |         |
|                |         |delegatiilor regionale     |         |   |         |
|                |         |Oliveira, Passes, Sao      |         |   |         |
|                |         |Goncalo de Sapucai,        |         |   |         |
|                |         |Setelagoas si Bambui),     |         |   |         |
|                |         |Sao Paulo, Espiritu Santo, |         |   |         |
|                |         |Mato Grosso do Sul (cu     |         |   |         |
|                |         |exceptia municipalitatilor |         |   |         |
|                |         |Sete Quedas, Sonora,       |         |   |         |
|                |         |Aquidauana, Bodoqueno,     |         |   |         |
|                |         |Bonito, Caracol, Coxim,    |         |   |         |
|                |         |Jardim, Ladario, Miranda,  |         |   |         |
|                |         |Pedro Gomes, Porto         |         |   |         |
|                |         |Murtinho, Rio Negro,       |         |   |         |
|                |         |Rio Verde din Mato Grosso  |         |   |         |
|                |         |si Corumba), Santa         |         |   |         |
|                |         |Catarina, Goias si         |         |   |         |
|                |         |districtele regionale din  |         |   |         |
|                |         |Cuiaba (cu exceptia        |         |   |         |
|                |         |municipalitatilor San      |         |   |         |
|                |         |Antonio de Leverger,       |         |   |         |
|                |         |Nossa Senhora do           |         |   |         |
|                |         |Livramento, Pocone si      |         |   |         |
|                |         |Barao de Melgaco), Caceres |         |   |         |
|                |         |(cu exceptia               |         |   |         |
|                |         |municipalitatii Caceres),  |         |   |         |
|                |         |Lucas do Rio Verde,        |         |   |         |
|                |         |Rondonopolis (cu exceptia  |         |   |         |
|                |         |municipalitatii Itiquiora),|         |   |         |
|                |         |Barra do Garca si Barra do |         |   |         |
|                |         |Burges din Mato Grosso.    |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | BR - 2  |Statul Rio Grande do Sul   |BOV      | A | 1 si 2  |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | BR - 3  |Statul Mato Grosso do Sul, |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |municipalitatea Sete Quedas|         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|BW - Botswana   | BW - 0  |Intreaga tara              |EQU, EQW |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | BW - 1  |Zone veterinare de control |BOV, OVI,| F | 1 si 2  |
|                |         |ale bolilor 5, 6, 7, 8, 9  |RUF, RUW |   |         |
|                |         |si 18                      |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | BW - 2  |Zone veterinare de control |BOV, OVI,| F | 1 si 2  |
|                |         |ale bolilor 10, 11, 12, 13 |RUF, RUW |   |         |
|                |         |si 14                      |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|BY - Belarus    | BY - 0  |Intreaga tara              |   -     |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|BZ - Belize     | BZ - 0  |Intreaga tara              |BOV, EQU |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|CA - Canada     | CA - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,| G |         |
|                |         |                           |POR, EQU,|   |         |
|                |         |                           |SUF, SUW,|   |         |
|                |         |                           |RUF, RUW |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|CH - Elvetia    | CH - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|                |         |                           |POR, EQU,|   |         |
|                |         |                           |RUF, RUW,|   |         |
|                |         |                           |SUF, SUW |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|CL - Chile      | CL - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|                |         |                           |POR, EQU,|   |         |
|                |         |                           |RUF, RUW,|   |         |
|                |         |                           |SUF, SUW |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|CN - China      | CN - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|(Republica      |_________|___________________________|_________|___|_________|
|populara)       |         |                           |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|CO - Columbia   | CO - 0  |Intreaga tara              |EQU      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | CO - 1  |Zona delimitata prin       |BOV      | A |    2    |
|                |         |frontierele: de la punctul |         |   |         |
|                |         |unde raul Murri se varsa in|         |   |         |
|                |         |raul Atrato, in aval de-a  |         |   |         |
|                |         |lungul raului Atrato pana  |         |   |         |
|                |         |acolo unde acesta se varsa |         |   |         |
|                |         |in Oceanul Atlantic, de la |         |   |         |
|                |         |acest punct catre frontiera|         |   |         |
|                |         |cu Panama urmand coasta    |         |   |         |
|                |         |atlantica spre Cabo        |         |   |         |
|                |         |Tiburon; de la acest punct |         |   |         |
|                |         |catre Oceanul Pacific de-a |         |   |         |
|                |         |lungul frontierei intre    |         |   |         |
|                |         |Columbia si Panama; de la  |         |   |         |
|                |         |acest punct catre gura     |         |   |         |
|                |         |raului Valle, de-a lungul  |         |   |         |
|                |         |coastei Pacificului si de  |         |   |         |
|                |         |la acest punct de-a lungul |         |   |         |
|                |         |unei linii drepte catre    |         |   |         |
|                |         |punctul unde raul Murri se |         |   |         |
|                |         |varsa in raul Atrato.      |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | CO - 2  |Municipalitatile Arboletas,|EQU      |   |         |
|                |         |Necocli, San Pedro de Urah,|         |   |         |
|                |         |Turbo, Apartado, Chigorodo,|         |   |         |
|                |         |Mutata, Daheiba, Uramita,  |         |   |         |
|                |         |Murindo, Riosucio (malul   |         |   |         |
|                |         |drept al raului Atrato) si |         |   |         |
|                |         |Frontino.                  |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | CO - 3  |Zona delimitata prin       |BOV      | A |    2    |
|                |         |frontierele: de la gura    |         |   |         |
|                |         |raului Sinu la Oceanul     |         |   |         |
|                |         |Atlantic, in amonte de-a   |         |   |         |
|                |         |lungul raului Sinu catre   |         |   |         |
|                |         |izvorul Alto Paramillo, de |         |   |         |
|                |         |la acest punct la Puerto   |         |   |         |
|                |         |Rey spre Oceanul Atlantic, |         |   |         |
|                |         |urmand frontiera intre     |         |   |         |
|                |         |departamentele Antiquia si |         |   |         |
|                |         |Cordoba, si de la acest    |         |   |         |
|                |         |punct catre gura raului    |         |   |         |
|                |         |Sinu de-a lungul coastei   |         |   |         |
|                |         |Atlanticului.              |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|CR - Costa Rica | CR - 0  |Intreaga tara              |BOV, EQU |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|CS - Serbia si  | CS - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|Muntenegru (*) |         |                           |EQU      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|CU - Cuba       | CU - 0  |Intreaga tara              |BOV, EQU |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|DZ - Algeria    | DZ - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|ET - Ethiopia   | ET - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|FK - Falkland   | FK - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|Islands         |         |                           |EQU      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|GL - Groenlanda | GL - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|                |         |                           |EQU, RUF,|   |         |
|                |         |                           |RUW      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|GT - Guatemala  | GT - 0  |Intreaga tara              |BOV, EQU |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|HK - Hong Kong  | HK - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|HN - Honduras   | HN - 0  |Intreaga tara              |BOV, EQU |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|HR - Croatia    | HR - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI |   |         |
|                |         |                           |EQU, RUF,|   |         |
|                |         |                           |RUW      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|IL - Israel     | IL - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|IN - India      | IN - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|IS - Iceland    | IS - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|                |         |                           |EQU, RUF,|   |         |
|                |         |                           |RUW      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|KE - Kenya      | KE - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|MA - Morocco    | MA - 0  |Intreaga tara              |EQU      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|MG - Madagascar | MG - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|MK - Republica  | MK - 0  |Intreaga tara              |OVI, EQU,|   |         |
|Macedonia       |         |                           |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|MU - Mauritius  | MU - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|MX - Mexico     | MX - 0  |Intreaga tara              |BOV, EQU |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|NA - Namibia    | NA - 0  |Intreaga tara              |EQU, EQW |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | NA - 1  |Sudul barierelor cordonului|BOV, OVI,| F |    2    |
|                |         |ce se intinde de la punctul|RUW, RUF |   |         |
|                |         |Palgrave in vest pana la   |         |   |         |
|                |         |Gam in est                 |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|NC - Noua       | NC - 0  |Intreaga tara              |BOV, RUW,|   |         |
|Caledonie       |         |                           |RUF      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|NI - Nicaragua  | NI - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|NZ - Noua       | NZ - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|Zeelanda        |         |                           |POR, EQU,|   |         |
|                |         |                           |RUF, RUW,|   |         |
|                |         |                           |SUF, SUW |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|PA - Panama     | PA - 0  |Intreaga tara              |BOV, EQU |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|PY - Paraguay   | PY - 0  |Intreaga tara              |EQU      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | PY - 1  |Chaco central si zona San  |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |Pedro                      |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|RO - Romania    | RO - 0  |Intreaga tara              |BOV, OVI,|   |         |
|                |         |                           |EQU,     |   |         |
|                |         |                           |RUW, RUF |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|RU - Federatia  | RU - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|Rusa            |_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | RU - 1  |Regiunea Murmansk          |RUF      |   |         |
|                |         |(Murmanskaya oblast)       |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|SV - El Salvador| SV - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|SZ - Swaziland  | SZ - 0  |Intreaga tara              |EQU, EQW |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | SZ - 1  |Zona de la vest de bordura |BOV, RUF,| F | 1 si 2  |
|                |         |"liniei rosii" ce se       |RUW      |   |         |
|                |         |intinde catre nord de la   |         |   |         |
|                |         |raul Usutu pana la         |         |   |         |
|                |         |frontiera cu Africa de Sud,|         |   |         |
|                |         |la vest de Nkalashane, dar |         |   |         |
|                |         |excluzand zonele de control|         |   |         |
|                |         |pentru vaccinare si        |         |   |         |
|                |         |supraveghere veterinara    |         |   |         |
|                |         |pentru febra aftoasa,      |         |   |         |
|                |         |publicate ca un instrument |         |   |         |
|                |         |statutar sub nota legala   |         |   |         |
|                |         |nr. 51 din 2001            |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|TH - Thailanda  | TH - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|TN - Tunisia    | TN - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|TR - Turcia     | TR - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | TR - 1  |Provinciile din Amasya,    |EQU      |   |         |
|                |         |Ankara, Aydin, Balikesir,  |         |   |         |
|                |         |Bursa, Cankiri, Corum,     |         |   |         |
|                |         |Denizli, Izmir, Kastamonu, |         |   |         |
|                |         |Kutahya, Manisa, Usak,     |         |   |         |
|                |         |Yozgat si Kirikkale        |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|UA - Ukraina    | UA - 0  |Intreaga tara              |    -    |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|US - Statele    | US - 0  |Intreaga tara              |BOV,     | G |         |
|Unite           |         |                           |OVI, POR,|   |         |
|                |         |                           |EQU, SUF,|   |         |
|                |         |                           |SUW, RUF,|   |         |
|                |         |                           |RUW      |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|UY - Uruguay    | UY - 0  |Intreaga tara              |EQU      |   |         |
|                |         |                           |_________|___|_________|
|                |         |                           |BOV      | A | 1 si 2  |
|                |         |                           |_________|___|_________|
|                |         |                           |OVI      | A | 1 si 2  |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|ZA - Africa de  | ZA - 0  |Intreaga tara              |EQU, EQW |   |         |
|Sud             |_________|___________________________|_________|___|_________|
|                | ZA - 1  |Intreaga tara cu exceptia: |BOV, OVI,| F |    2    |
|                |         |- partea din zona de       |RUF, RUW |   |         |
|                |         |control pentru febra       |         |   |         |
|                |         |aftoasa situata in         |         |   |         |
|                |         |regiunile veterinare       |         |   |         |
|                |         |Mpumalanga si provinciile  |         |   |         |
|                |         |nordice, in districtul     |         |   |         |
|                |         |Ingwavuma al regiunii      |         |   |         |
|                |         |veterinare Natal si in     |         |   |         |
|                |         |zona de granita cu         |         |   |         |
|                |         |Botswana, la est de        |         |   |         |
|                |         |longitudinea 28 grade, si  |         |   |         |
|                |         |- districtul Camperdown, in|         |   |         |
|                |         |provincia KwaZuluNatal.    |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
|ZW - Zimbabwe   | ZW - 0  |Intreaga tara              |         |   |         |
|________________|_________|___________________________|_________|___|_________|
    (*) Fara a se aduce atingere cerintelor de certificare specifice prevazute de orice acord comunitar cu tarile terte.
    (*) Nu se include Kosovo asa cum este definita de Rezolutia Consiliului de Securitate a Natiunilor Unite 1244 din 10 iunie 1999.
    - = nici un certificat stabilit, iar importul de carne proaspata este interzis (cu exceptia acelor specii la care este indicat in rand pentru intreaga tara).

    Conditii specifice la care se refera coloana 6

    "1": Restrictii geografice si temporale

 ______________________________________________________________________________
|Cod      |  Certificat  | Perioade de timp/datele la care importul in Romania |
|teritoriu|  veterinar   | este autorizat sau interzis in functie de datele de |
|         |______________| sacrificare/ucidere a animalelor de la care a fost  |
|         |  Model   | GS| obtinuta carnea                                     |
|_________|__________|___|_____________________________________________________|
| AR - 1  | BOV      | A | Pana la 31 ianuarie 2002 inclusiv | Interzis        |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 1 februarie 2002     | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| AR - 2  | BOV      | A | Pana la 8 martie 2002 inclusiv    | Interzis        |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 9 martie 2002        | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| AR - 3  | BOV      | A | Pana la 26 martie 2002 inclusiv   | Interzis        |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 27 martie 2002       | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| AR - 4  | BOV, OVI,| - | Pana la 28 februarie 2002 inclusiv| Interzis        |
|         | RUM, RUF |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 1 martie 2002        | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| AR - 5  | BOV      | A | De la 1 februarie 2002 pana la 10 | Autorizat       |
|         |          |   | iulie 2003 inclusiv               |                 |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 11 iulie 2003        | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| AR - 6  | BOV      | A | De la 1 februarie 2002 pana la 4  | Autorizat       |
|         |          |   | septembrie 2003 inclusiv          |                 |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 5 septembrie 2003    | Interzis        |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| AR - 7  | BOV      | A | De la 1 februarie 2002 pana la 7  | Autorizat       |
|         |          |   | octombrie 2003 inclusiv           |                 |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Dupa 8 octombrie 2003 inclusiv    | Interzis        |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| AR - 8  | BOV      | A | Inainte de 18 martie 2005 inclusiv| Vezi AR - 5,    |
|         |          |   |                                   | AR - 6 si AR - 7|
|         |          |   |                                   | pentru          |
|         |          |   |                                   | perioadele unde |
|         |          |   |                                   | teritoriile     |
|         |          |   |                                   | specifice din   |
|         |          |   |                                   | aceasta zona la |
|         |          |   |                                   | care se refera  |
|         |          |   |                                   | AR - 8 nu au    |
|         |          |   |                                   | fost autorizate |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Dupa 18 martie 2005 inclusiv      | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| BR - 2  | BOV      | A | Pana la 30 noiembrie 2001 inclusiv| Interzis        |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 1 decembrie 2001     | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| BR - 3  | BOV      | A | Pana la 31 octombrie 2002 inclusiv| Autorizat       |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 1 noiembrie 2002     | Interzis        |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| BW - 1  | BOV, OVI,| A | Pana la 7 iulie 2002 inclusiv     | Interzis        |
|         | RUM, RUF |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 8 iulie 2002 pana la | Autorizat       |
|         |          |   | 22 decembrie 2002                 |                 |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 23 decembrie 2002    | Interzis        |
|         |          |   | pana la 6 iunie 2003              |                 |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 7 iunie 2003         | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| BW - 2  | BOV, OVI,| A | Pana la 6 martie 2002 inclusiv    | Autorizat       |
|         | RUM, RUF |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 7 martie 2002        | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| PY - 1  | BOV      |   | Pana la 31 august 2002 inclusiv   | Interzis        |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 1 septembrie 2002    | Autorizat       |
|         |          |   | pana la 19 februarie 2003         |                 |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 20 februarie 2003    | Interzis        |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| SZ - 2  | BOV, RUF,| A | Inainte de 3 august 2003 inclusiv | Interzis        |
|         | RUW      |   |                                   |                 |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
|         |          |   | Inainte de 4 august 2003 inclusiv | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|
| UY - 0  | BOV, OVI | A | Pana la 31 octombrie 2001 inclusiv| Interzis        |
|         |          |   |___________________________________|_________________|
|         |          |   | Incepand din 1 noiembrie 2001     | Autorizat       |
|_________|__________|___|___________________________________|_________________|

    "2": Restrictii referitoare la categorie
    Organe interne sunt interzise (cu exceptia diafragmei si a muschilor maseteri de la bovine)

    PARTEA 2
    Modele de certificate veterinare

    Model(e):
    "BOV": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de animale domestice din specia bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis si hibrizi ai acestora)
    "POR": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de animale domestice din specia porcine (Sus scrofa)
    "OVI": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de ovine (Ovis aries) si caprine (Capra hircus) domestice
    "EQU": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de animale din specia ecvine (Equus caballus, Equus asinus si hibrizi ai acestora)
    "RUF": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de la animale nedomestice de crescatorie altele decat suine si solipede
    "RUW": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de animale de la animale nedomestice salbatice altele decat suine si solipede
    "SUF": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de suine nedomestice de crescatorie
    "SUW": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de animale suine nedomestice salbatice
    "EQW": Model de certificat veterinar pentru carne proaspata de solipede nedomestice salbatice

    GS (Garantii suplimentare) in vigoare de la 1.01.2005:
    "A": garantii privind maturarea, masurarea pH-ului si dezosarea pentru carne proaspata, exclusiv organe, certificata in conformitate cu modelele de certificate BOV (punctul 10.6), OVI (punctul 10.6), RUF (punctul 10.7) si RUW (punctul 10.4)
    "B": garantii privind organe portionate maturate asa cum sunt descrise in modelul de certificat BOV (10.6)
    "C": garantii privind testarea de laborator pentru pesta porcina clasica la carcasele din care s-a obtinut carne proaspata certificata in conformitate cu modelul de certificat SUW (punctul 10.3)
    "D": garantii privind furaje reziduale din ferma(e) pentru animale de la care s-a obtinut carne proaspata certificata in conformitate cu modelele de certificat POR (punctul 10.3 (d))
    "E": garantii privind testarea pentru tuberculoza la animalele de la care s-a obtinut carne proaspata certificata in conformitate cu modele de certificat BOV (punctul 10.4 (d))
    "F": garantii privind maturarea si dezosarea pentru carne proaspata, exclusiv organe, certificata in conformitate cu modelele de certificate BOV (punctul 10.6), OVI (punctul 10.6), RUF (punctul 10.7) si RUW (punctul 10.4)
    "G": garantii privind 1, excluzand organe si maduva spinarii; si 2 testarea si originea animalelor cervidee in ceea ce priveste encefalopatia spongiforma a cervideelor la care se refera modelele de certificate RUF (pct. 9.2.1.) si RUW (pct. 9.3.1.)

    Note:
    (a) Certificatele veterinare vor fi eliberate de catre tara exportatoare, in baza modelelor ce apar in partea 2 a anexei nr. 2, in conformitate cu aspectul modelului ce corespunde cu carnea respectiva. Acestea vor contine in ordinea numerica ce apare in model, atestarile ce sunt solicitate pentru orice tara terta si, in cazul in care este posibil, acele garantii suplimentare ce sunt solicitate pentru tarile terte exportatoare sau parti ale acestora.
    (b) Un certificat separat si unic trebuie sa fie prevazut pentru carnea ce este exportata dintr-un singur teritoriu ce apare in coloanele 2 si 3 din partea 1 a anexei nr. 2 ce este expediata catre aceeasi destinatie si este transportata in acelasi vagon feroviar, camion, avion sau vas.
    (c) Originalul pentru fiecare certificat va consta intr-o singura pagina, pe ambele fete, sau, atunci cand este necesar mai mult text, va fi intr-o asemenea forma incat toate paginile necesare sa fie parte a unui intreg integrat si indivizibil.
    (d) In cazul exportului romanesc, certificatul trebuie sa fie redactat in limba statului membru in care se efectueaza inspectia la postul de inspectie la frontiera si in a statului membru de destinatie. Totusi, statele membre ale Uniunii Europene pot solicita o alta limba comunitara si o traducere oficiala.
    (e) Daca din scopuri de identificare ale articolelor transportului (lista la punctul 8.3 din modelul de certificat), sunt atasate certificatului pagini aditionale, aceste pagini vor fi, de asemenea, considerate ca facand parte din originalul certificatului prin aplicarea semnaturii si stampilei medicului veterinar care certifica pe fiecare dintre pagini.
    (f) Atunci cand certificatul, inclusiv listele aditionale mentionate la (e), cuprinde mai mult de o pagina, fiecare pagina va fi numerotata - (numar pagina) din (total numar pagini) - in partea de jos si va purta numarul de cod al certificatului, ce a fost desemnat de catre autoritatea competenta, in partea de sus.
    (g) Originalul certificatului trebuie sa fie completat si semnat de un medic veterinar oficial. In realizarea acesteia, autoritatea competenta a Romaniei se va asigura ca sunt urmate principiile de certificare echivalente cu cele stabilite de Ordinul nr. 367/2003 pentru aprobarea "Normei sanitare veterinare cu privire la certificarea animalelor si a produselor de origine animala" ce transpune Directiva Consiliului nr. 96/93/CE.
    Culoarea semnaturii trebuie sa fie diferita de cea imprimata. Aceeasi regula se aplica stampilelor in afara de cele in relief sau filigramate.
    (h) Originalul certificatului trebuie sa insoteasca transportul pana la postul de inspectie de frontiera al Comunitatii Europene.

                                 Model BOV

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |            CERTIFICAT VETERINAR          |
|    completa)                      |           VETERINARY CERTIFICATE         |
| 1. Consignor (name and address    | pentru carne proaspata provenita de la   |
|    in full)                       | bovine domestice*1) destinata importului |
|    .............................. | in Comunitatea Europeana                 |
|    .............................. | for fresh meat of domestic bovines*1)    |
|    .............................. | consigned to the European Community      |
|    .............................. | Nr.*2)                  ORIGINAL         |
|    .............................. | No*2)                   ORIGINAL         |
|___________________________________|__________________________________________|
| 2. Destinatar (nume si adresa     | 3.  Originea carnii*3)                   |
|    completa)                      | 3.  Origin of the meat*3)                |
| 2. Consignee (name and address in | 3.1 Tara ............................... |
|    full)                          | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|    .............................. | 4.  Autoritatea competenta               |
|    .............................. | 4.  Competent authority                  |
|    .............................. | 4.1 Minister ........................... |
|___________________________________| 4.1 Ministry ........................... |
| 5.  Destinatia carnii             | 4.2 Serviciu ........................... |
| 5.  Intended destination of the   | 4.2 Service ............................ |
|     meat                          | 4.3 Nivel local/regional ............... |
| 5.1 Statul membru ............... | 4.3 Local/regional level ............... |
| 5.1 EU Member State ............. |     .................................... |
| 5.2 Unitate                       |     .................................... |
| 5.2 Establishment                 |__________________________________________|
| Nume si adresa: ................. | 6.  Loc de incarcare pentru export       |
| Name and address: ............... | 6.  Place of loading for exportation     |
| Numar de aprobare sau inregistrare|     .................................... |
| (unde este necesar):              |     .................................... |
| Approval or registration number   |__________________________________________|
| (where applicable):               | 7.3 Detalii de identificare a            |
| ................................. |     transportului*6)                     |
| ................................. | 7.3 Consignment identification details*6)|
| ................................. |     .................................... |
|___________________________________|     .................................... |
| 7.  Mijloace de transport si      |     .................................... |
|     identificarea transportului4*)|     .................................... |
| 7.  Means of transport and        |     .................................... |
|     consignment identification*4) |                                          |
| 7.1 (Camion, vagon de tren, vapor |                                          |
|     sau avion*5)                  |                                          |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |                                          |
|     aircraft)*5)                  |                                          |
| 7.2 Numarul (numerele) de         |                                          |
|     inregistrare, numele vaporului|                                          |
|     sau numarul avionului         |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number         |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea carnii                                                     |
| 8.  Identification of the meat                                               |
| 8.1 Carne provenita de la: ............................. (specia animalului) |
| 8.1 Meat from: ......................................... (animal species)    |
| 8.2 Conditii de temperatura ale carnii incluse in acest transport:           |
|     racita/congelata*5)                                                      |
| 8.2 Temperature conditions of the meat included in this consignment:         |
|     chilled/frozen*5)                                                        |
| 8.3 Identificarea individuala a carnii incluse in acest transport*8)         |
| 8.3 Individual identification of the meat included in this consignment*8)    |
|                                                                              |
|                       Numarul de autorizare al unitatilor                    |
|                       Approval number of the establishments                  |
|                                                                              |
| Natura        |Abator        |Taiere/      | Depozit   | Numar de |Greutate  |
| taieturilor*7)|Slaughterhouse|Manufacturare| frigorific| pachete/ |neta (kg) |
| Nature of     |              |Cutting/     | Cold store| bucati   |Net       |
| cuts*7)       |              |Manufacturing|           | Number of|weight    |
|               |              |             |           | packages/|(kg)      |
|               |              |             |           | pieces   |          |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
| ______________|______________|_____________|___________|__________|_________ |
|                                            | TOTAL     |          |          |
| ___________________________________________|___________|__________|_________ |
|______________________________________________________________________________|
| 9.             Atestarea sanatatii publice                                   |
| 9.             Public health attestation                                     |
|                Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific prin        |
|                prezenta urmatoarele:                                         |
|                I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:|
| 9.1            carnea proaspata a fost obtinuta, preparata, manipulata si    |
|                depozitata in baza conditiilor de sanatate ce guverneaza      |
|                producerea si controlul stabilit de legislatia comunitara*8)  |
|                si este, pentru aceasta, considerata a fi potrivita pentru    |
|                consum uman;                                                  |
| 9.1            the fresh meat has been obtained, prepared, handled and stored|
|                under the health conditions governing production and control  |
|                laid down in European Community legislation*8) and it is,     |
|                therefore, considered as such to be fit for human consumption;|
| *5)            [si carnea tocata a fost produsa si congelata profund in      |
|                unitati de prelucrare, in conformitate cu cerintele stabilite |
|                de legislatia comunitara*8);]                                 |
| *5)            [and the minced meat was produced and deep-frozen in          |
|                manufacturing establishments, in accordance with the          |
|                requirements laid down in European Community legislation*8);] |
| 9.2            carnea proaspata sau pachetele de carne poarta o marca        |
|                oficiala de sanatate pentru a demonstra ca, in fapt, carnea a |
|                fost pregatita si inspectata in intregime in unitatile        |
|                indicate la punctul 8.3 ce sunt aprobate pentru export catre  |
|                Comunitatea Europeana;                                        |
| 9.2            the fresh meat, or the packages of meat, bear an official     |
|                health mark to the effect that the meat has been wholly       |
|                dressed and inspected in the establishments indicated in point|
|                8.3 that are approved for exportation to the European         |
|                Community;                                                    |
| 9.3            mijloacele de transport si conditiile de incarcare ale acestui|
|                transport indeplinesc cerintele de igiena stabilite de        |
|                legislatia comunitara*8);                                     |
| 9.3            the means of transport and the loading conditions of this     |
|                consignment meet the hygiene requirements laid down in        |
|                European Community legislation*8);                            |
| 9.4            referitor la encefalopatia spongiforma bovina (ESB)*8);       |
| 9.4            with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE)*8);     |
| *5),*9) fie    [carnea proaspata nu contine material bovin altul decat cel   |
|                provenit de la animale fatate, crescute permanent si taiate pe|
|                teritoriul descris la punctul 3, si/sau de la animale         |
|                nascute si crescute permanent pe teritoriul ...........*3),*9)|
|                si importate si taiate pe teritoriul descris la punctul 3.]   |
| *5),*9) either [the fresh meat does not contain bovine material other than   |
|                those derived from animals born, continuously reared and      |
|                slaughtered in the territory described in point 3, and/or from|
|                animals born and continuously reared in the territory of      |
|                .................*3),*9), and imported and slaughtered in the |
|                territory described in point 3.]                              |
| *5),*10) fie   [inserati textul relevant al Regulamentului (CE) Nr. 999/2001 |
|                (cu ultimele amendamente)                                     |
| *5),*10) or    [insert the relevant text of Regulation (EC) No 999/2001 (as  |
|                last amended)                                                 |
|                ............................................................. |
|                ............................................................. |
|                ............................................................] |
|______________________________________________________________________________|
| 10.            Atestarea sanatatii animalelor                                |
| 10.            Animal health attestation                                     |
|                Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific pe aceasta  |
|                cale ca, in fapt, carnea proaspata descrisa mai sus:          |
|                I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that |
|                the fresh meat described above:                               |
| 10.1           A fost obtinuta intr-un teritoriu avand codul ............*3) |
|                ce, la data emiterii acestui certificat:                      |
| 10.1           Has been obtained in the territory with code .............*3) |
|                which, at the date of issuing this certificate:               |
|                (a) a fost liber pentru 12 luni de pesta bovina si in timpul  |
|                acestei perioade nu a fost efectuata nici o vaccinare         |
|                impotriva acestei boli si                                     |
|                (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during   |
|                the same period no vaccination against this disease has taken |
|                place, and                                                    |
| *5) fie        [(b) a fost liber pentru 12 luni de febra aftoasa si in timpul|
|                acestei perioade nu a fost efectuata nici o vaccinare         |
|                impotriva acestei boli;]                                      |
| *5) either     [(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, |
|                and during the same period no vaccination against this disease|
|                has taken place;]                                             |
| *5) fie        [(b) a fost considerat liber de febra aftoasa inca din        |
|                .................. (data), fara a se mai inregistra           |
|                cazuri/focare dupa aceasta data si a fost autorizat pentru a  |
|                exporta aceasta carne prin Decizia Comisiei ..../...../CE din |
|                ................. (data)]                                     |
| *5) or         [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease     |
|                since ................... (date), without having had          |
|                cases/outbreaks afterwards, and authorised to export this meat|
|                by Decision ..../.....EC of ............ (date)]              |
| *5),*11) fie   [(b) programele de vaccinare impotriva febrei aftoase sunt    |
|                efectuate oficial si controlate la animale bovine domestice;] |
| *5),*11) or    [(b) vaccination programmes against foot-and mouth disease are|
|                being officially carried out and controlled in domestic bovine|
|                animals;]                                                     |
| 10.2           A fost obtinuta de la animale ce:                             |
| 10.2           Has been obtained from animals that:                          |
| *5)            [au ramas pe teritoriul descris la punctul 10.1 inca de la    |
|                fatare sau pentru cel putin trei luni inainte de taiere;]     |
| *5)            [have remained in the territory described in point 10.1 since |
|                birth, or for at least the last three months before           |
|                slaughter;]                                                   |
| *5) si/sau     [au fost introduse pe .................. (data) pe teritoriul |
|                descris la punctul 10.1 dintr-un teritoriu avand codul        |
|                .............*3) ce la acea data era autorizat pentru export  |
|                de carne proaspata catre Comunitatea Europeana;]              |
| *5) and/or     [were introduced on ...................... (date) into the    |
|                territory described in point 10.1 from the territory with code|
|                .............*3) that at that date was authorised to export   |
|                this fresh meat to the European Community;]                   |
| *5) si/sau     [au fost introduse pe .................. (data) pe teritoriul |
|                descris la punctul 10.1, din statul membru al Uniunii         |
|                Europene ............................;]                       |
| *5) and/or     [were introduced on ....................... (date) into the   |
|                territory described in point 10.1, from the EU Membre         |
|                State ..............................;]                        |
| 10.3           A fost obtinuta de la animale ce provin din exploatatii ce:   |
| 10.3           Has been obtained from animals coming from holdings in which: |
|                (a) Nici un animal prezent acolo nu a fost vaccinat impotriva |
|                febrei aftoase sau*12) pestei bovine si                       |
|                (a) None of the animals present therein have been vaccinated  |
|                against foot-and-mouth disease or*12) rinderpest, and         |
| *5) fie        [(b) in aceste exploatatii si in exploatatiile situate in     |
|                vecinatatea acestora pe o suprafata de 10 km, nu a existat    |
|                nici un caz/focar de febra aftoasa sau pesta bovina cu 30 de  |
|                zile inainte;]                                                |
| *5) either     [(b) in these holdings, and in the holdings situated in their |
|                vicinity within 10 km, there has been no case/outbreak of     |
|                foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 30   |
|                days;]                                                        |
| *5),*13) fie   [(b) nu exista nici o restrictie oficiala din motive de       |
|                sanatate si in aceste exploatatii si in exploatatiile situate |
|                in vecinatatea acestora pe o suprafata de 25 de km nu a       |
|                existat nici un caz/focar de febra aftoasa sau pesta bovina cu|
|                60 de zile inainte si                                         |
| *5),*13) or    [(b) there is no official restriction for health reasons and  |
|                where, in these holdings and in the holdings situated in their|
|                vicinity within 25 km, there has been no case/outbreak of     |
|                foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 60   |
|                days, and,                                                    |
|                (c) au fost pastrate cel putin 40 de zile inainte de expediere|
|                directa catre abator;                                         |
|                (c) they have remained for at least 40 days before direct     |
|                dispatch to the slaughterhouse;                               |
| *5),*14) fie   [(b) nu exista nici o restrictie oficiala din motive de       |
|                sanatate si in aceste exploatatii si in exploatatiile situate |
|                in vecinatatea acestora pe o suprafata de 10 km nu a existat  |
|                nici un caz/focar de febra aftoasa sau pesta porcina cu 12    |
|                luni inainte si                                               |
| *5),*14) or    (b) there is no official restriction for health reasons and   |
|                where, in these holdings and in the holdings situated in their|
|                vicinity within 10 km, there has been no case/outbreak of     |
|                foot-and-mouth disease or rinderpest during the previous 12   |
|                months, and                                                   |
|                (c) au fost pastrate cel putin 40 de zile inainte de expediere|
|                directa catre abator;]                                        |
|                (c) they have remained for at least 40 days before direct     |
|                dispatch to the slaughterhouse;]                              |
| 10.4           A fost obtinuta de la animale ce:                             |
| 10.4           Has been obtained from animals which:                         |
|                (a) au fost transportate de la exploatatiile acestora in      |
|                vehicule curatate si dezinfectate inainte de incarcare catre  |
|                un abator aprobat fara a avea contact cu alte animale ce nu se|
|                conformeaza conditiilor mentionate mai sus,                   |
|                (a) have been transported from their holdings in vehicles,    |
|                cleaned and disinfected before loading, to an approved        |
|                slaughterhouse without contact with other animals which did   |
|                not comply with the conditions mentioned above,               |
|                (b) la abator, au trecut inspectia de sanatate ante-mortem cu |
|                24 de ore inainte de taiere si, in special, nu au prezentat   |
|                nici un semn al bolilor mentionate la punctul 10.1,           |
|                (b) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health     |
|                inspection during the 24 hours before slaughter and, in       |
|                particular, have shown no evidence of the diseases mentioned  |
|                in point 10.1,                                                |
|                (c) au fost taiate pe sau intre ..........................*15)|
|                (c) have been slaughtered on or between ..................*15)|
| *5),*16)       [(d) au reactionat negativ la un test intradermic oficial de  |
|                tuberculoza efectuat in decurs de trei luni inainte de        |
|                taiere,]                                                      |
| *5),*16)       [(d) have reacted negatively to an official intra-dermal      |
|                tuberculosis test carried out within three months before      |
|                slaughter;]                                                   |
| 10.5           a fost obtinuta intr-o unitate de jur imprejurul careia, pe o |
|                raza de 10 km, nu a existat nici un caz/focar de boli         |
|                mentionate la punctul 10.1 cu 30 de zile inainte sau in       |
|                eventualitatea unui caz de boala, prepararea carnii pentru    |
|                export catre Comunitatea Europeana a fost autorizata doar dupa|
|                taierea carnii in totalitate si curatarea si dezinfectarea    |
|                totala a unitatii, sub controlul unui medic veterinar oficial |
| 10.5           has been obtained in an establishment around which, within a  |
|                radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the       |
|                diseases mentioned in point 10.1 during the previous 30 days  |
|                or, in the event of a case of disease, the preparation of meat|
|                for exportation to the European Community has been authorized |
|                only after slaughter of all meat and the total cleaning and   |
|                disinfection of the establishment under the control of an     |
|                official veterinarian                                         |
| 10.6                                                                         |
| 10.6                                                                         |
| *5) fie        [a fost obtinuta si preparata fara a avea contact cu alte     |
|                carnuri ce nu sunt conforme conditiilor mentionate mai sus;]  |
| *5) either     [has been obtained and prepared without contact with other    |
|                meats not complying with the conditions required above;]      |
| *5),*13)       fie [contine [carne fara oase] [si] [carne tocata]*6),        |
|                obtinuta doar din carne dezosata alta decat organele, ce a    |
|                fost obtinuta din carcase la care glandele limfatice          |
|                principale accesibile au fost indepartate, ce a fost supusa   |
|                maturarii la o temperatura mai mare de +2 grade C pentru cel  |
|                putin 24 de ore inainte ca oasele sa fie indepartate si la    |
|                care valoarea pH-ului carnii este mai mica de 6,0 cand este   |
|                testata electronic in mijlocul muschiului longissimus dorsi   |
|                dupa maturare si inainte de dezosare si                       |
| *5)*13)        or [contains [boneless meat] [and] [minced meat]*5), obtained |
|                only from de-boned meat other than offal that was obtained    |
|                from carcases in which the main accessible lymphatic glands   |
|                have been removed, which have been submitted to maturation at |
|                a temperature above +2 grade C for at least 24 hours before   |
|                the bones were removed and in which the pH value of the meat  |
|                was below 6,0 when tested electronically in the middle of the |
|                longissimus dorsi muscle after maturation and before          |
|                de-boning, and                                                |
|                a fost pastrata strict separata de carnea neconforma          |
|                cerintelor mentionate mai sus pe durata tuturor etapelor de   |
|                productie, dezosare si depozitare pana ce a fost ambalata in  |
|                cutii sau cutii de carton pentru depozitare ulterioara in zone|
|                amenajate special.                                            |
|                has been kept strictly separate from meat not conforming to   |
|                the requirements mentioned above during all stages of its     |
|                production, de-boning and storage until it has been packed in |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas.      |
| *5),*17) fie   [contine [carne fara oase] [si] [carne tocata]*5), obtinuta   |
|                doar din carne dezosata alta decat organele ce a fost obtinuta|
|                din carcase de la care glandele limfatice principale          |
|                accesibile au fost indepartate, ce a fost supusa maturarii la |
|                o temperatura mai mare de +2 grade C pentru cel putin 24 de   |
|                ore inainte ca oasele sa fie indepartate, si                  |
| *5),*17) or    [contains [boneless meat] [and] [minced meat]*5), obtained    |
|                only from de-boned meat other than offal that was obtained    |
|                from carcases in which the main accessible lymphatic glands   |
|                have been removed, which have been submitted to maturation at |
|                a temperature above +2 grade C for at least 24 hours before   |
|                the bones were removed, and                                   |
|                a fost pastrata strict separata de carnea neconforma          |
|                cerintelor mentionate mai sus pe durata tuturor etapelor de   |
|                productie, dezosare si depozitare pana ce aceasta a fost      |
|                ambalata in cutii sau cutii de carton pentru depozitare       |
|                ulterioara in zone amenajate special.]                        |
|                has been kept strictly separate from meat not conforming to   |
|                the requirements mentioned above during all stages of its     |
|                production, de-boning and storage until it has been packed in |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas,]     |
| *5),*14) fie   [(a) contine doar organe maruntite ce au fost maturate la o   |
|                temperatura ambientala mai mare de +2 grade C pentru cel putin|
|                trei ore, sau, in cazul diafragmei si a muschilor maseteri,   |
|                pentru cel putin 24 de ore;                                   |
| *5),*14) or    [(a) contains only trimmed offal which have matured at an     |
|                ambient temperature of more than +2 grade C for at least three|
|                hours, or, in the case of diaphragm and masseter muscles, for |
|                at least 24 hours;                                            |
|                (b) a fost strict separata de carnea neconforma cerintelor    |
|                mentionate mai sus pe durata tuturor etapelor de productie,   |
|                maruntire si depozitare pana ce aceasta este ambalata in cutii|
|                sau cutii de carton pentru depozitare ulterioara in zone      |
|                amenajate special si                                          |
|                (b) has been strictly separate from meat not conforming to the|
|                requirements mentioned above during all stages of its         |
|                production, trimming and storage until it has been packed in  |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas; and  |
|                (c) a fost ambalata in cutii/containere sigilate si ermetice  |
|                ce poarta etichete ce indica "ORGANE DIN CARNE PENTRU         |
|                TRATAMENT TERMIC", numele si adresa unitatii procesatoare de  |
|                destinatie a UE.                                              |
|                (c) has been packed in leak-proof and sealed boxes/containers |
|                which bear labels indicating "MEAT-OFFAL FOR HEAT-TREATMENT", |
|                the name and the address of the EU processing establishment of|
|                destination.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 11.            Atestarea bunastarii animalelor                               |
| 11.            Animal welfare attestation                                    |
|                Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin aceasta   |
|                ca, in fapt, carnea proaspata descrisa mai sus deriva de la   |
|                animale ce au fost tratate inainte in abator si tratate in    |
|                momentul taierii sau uciderii in conformitate cu prevederile  |
|                relevante ale legislatiei comunitare*8).                      |
|                I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that |
|                the fresh meat described above derives from animals which nave|
|                been treated in the slaughterhouse before and at the time of  |
|                slaughter or killing in accordance with the relevant          |
|                provisions of European Community legislation*8).              |
|______________________________________________________________________________|
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
| Intocmit la .................... in ........................................ |
| Done at ........................ on ........................................ |
|                                 ............................................ |
|     ______                           (semnatura medicului veterinar oficial) |
|   /        \                            (signature of official veterinarian) |
|  | Stampila |                   ............................................ |
|  | Stamp    |                   (numele cu majuscule, calificarea si titlul) |
|   \ ______ /             (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    Note:
    Notes:
 ______________________________________________________________________________
| *1) Carne proaspata inseamna toate partile, fie proaspata, racita sau        |
|     congelata, destinata pentru consum uman de la bovine domestice (Bos      |
|     taurus, Bison bison, Bubalus bubalis si hibrizi ai acestora), inclusiv   |
|     carnea tocata congelata profund.                                         |
|     In cazul organelor maruntite ce indeplinesc garantiile suplimentare      |
|     mentionate la nota 14, dupa activitatea de import, acestea trebuie sa fie|
|     transportate fara intarziere la unitatea procesatoare de destinatie.     |
| *1) Fresh meat means all parts, whether fresh, chilled or frozen, fit for    |
|     human consumption of domestic cattle (Bos taurus, Bison bison, Bubalus   |
|     bubalis and their cross-breeds), including deep-frozen minced meat.      |
|     In the case of trimmed offal fulfilling the supplementary guarantees     |
|     mentioned in note 14, after importation, it must be conveyed without     |
|     delay to the processing establishment of destination.                    |
| *2) Intocmit de autoritatea competenta.                                      |
| *2) Issued by the competent authority.                                       |
| *3) Tara si codul teritoriului asa cum sunt prezentate la partea 1 a         |
|     anexei II a Deciziei 79/542/CEE (cu ultimele amendamente)                |
| *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to      |
|     Decision 79/542/EEC (as last amended).                                   |
| *4) Trebuie sa se indice numarul (numerele) de inregistrare ale vagonului de |
|     tren sau ale camionului si numele vaporului dupa cum este corespunzator. |
|     Daca se cunoaste, numarul zborului de avion.                             |
| *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the    |
|     ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the  |
|     aircraft.                                                                |
| *5) A se pastra dupa caz.                                                    |
| *5) Keep as appropriate.                                                     |
| *6) A se completa dupa caz.                                                  |
| *6) Complete if appropriate.                                                 |
| *7) Daca este cazul, indicati "maturata" si/sau "tocata". Daca este          |
|     congelata, indicati data congelarii (luna/anul) a bucatilor/partilor.    |
|     Organele maruntite ale bovinelor domestice trebuie sa fie exclusiv acele |
|     organe de la care au fost indepartate oasele, cartilajul, traheea si     |
|     bronhiile principale, glandele limfatice aderente la tesutul conjunctiv, |
|     grasimea si mucusul. Sunt de asemenea permisi muschi maseteri in         |
|     intregime, incizati in conformitate cu alin. 41 A (a) al cap. VIII al    |
|     anexei I la Directiva 64/433/CEE (cu ultimele amendamente).              |
|     Carnea tocata este carnea ce a fost tocata in fragmente sau trecuta      |
|     printr-un tocator spiralat si ce trebuie sa fie preparata exclusiv din   |
|     muschi striati (inclusiv tesuturi grase adiacente) cu exceptia muschiului|
|     inimii.                                                                  |
| *7) If appropriate, indicate "matured" and/or "minced". If frozen, indicate  |
|     the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.                         |
|     Trimmed offal of domestic bovines must be exclusively those offal from   |
|     which the bones, cartilage, trachea and main bronchi, lymphatic glands   |
|     adhering connective tissue, fat and mucus have been completely removed.  |
|     Whole masseter muscles, incised in accordance with paragraph 41 A (a) of |
|     Chapter VIII of Annex I to Directive 64/433/EEC (as last amended), are   |
|     also permitted.                                                          |
|     Minced meat is meat which has been minced into fragments or passed       |
|     through a spiral-screw mincer and that must have been prepared           |
|     exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) |
|     except heart muscle.                                                     |
| *8) Referitor la carnea proaspata, trebuie sa se aplice de la 8 iunie 2003   |
|     prevederile Directivei 72/462/CEE (cu ultimele amendamente), carnea      |
|     proaspata trebuie sa provina din unitati ce implementeaza controale      |
|     referitoare la igiena generala, in conformitate cu Decizia 2001/471/CE   |
|     (cu ultimele amendamente). Pentru carnea tocata, prevederile Directivei  |
|     94/65/CE sunt de asemenea aplicabile cu ultimele amendamente. Referitor  |
|     la bunastarea la taiere, trebuie sa se aplice prevederile                |
|     Directivei 93/119/CE (cu ultimele amendamente). Referitor la ESB,        |
|     trebuie sa se aplice prevederile Regulamentului (CE) nr. 999/2001 (cu    |
|     ultimele amendamente).                                                   |
| *8) Regarding fresh meat, the provisions of Directive 72/462/EEC (as last    |
|     amended) shall apply from 8 June 2003, fresh meat shall come from        |
|     establishments implementing checks on general hygiene, in accordance with|
|     Decision 2001/471/EC (as last amended). For minced meat, those of        |
|     Directive 94/65/EC are also applicable as last amended. Regarding welfare|
|     at slaughter, the provisions of Directive 93/119/EC (as last amended)    |
|     shall apply. Regarding BSE, the provisions of Regulation (EC) No 999/2001|
|     (as last amended) shall apply.                                           |
| *9) Doar tarile listate la anexa XI, capitolul A, punctul 15 (b) al          |
|     Regulamentului (CE) Nr. 999/2001 (cu ultimele amendamente).              |
| *9) Only countries listed in Annex XI, Chapter A, point 15 (b) of Regulation |
|     (EC) No 999/2001 (as last amended).                                      |
|*10) Inserati cuvintele exacte dupa cum sunt stabilite la anexa XI, capitolul |
|     A, punctul 15 (b) al Regulamentului (CE) Nr. 999/2001 (cu ultimele       |
|     amendamente).                                                            |
|*10) Insert the exact wording as laid down in Annex XI, Chapter A,            |
|     point 15 (b) of Regulation (EC) No 999/2001 (as last amended).           |
|*11) Doar carnea dezosata maturata ce indeplineste garantiile suplimentare    |
|     mentionate la nota 13 sau in cazul organelor maruntite ce indeplinesc    |
|     garantiile suplimentare mentionate la nota 14.                           |
|*11) Only matured de-boned meat fulfilling the supplementary guarantees       |
|     mentioned in note 13, or in the case of trimmed offal, fulfilling the    |
|     supplementary guarantees mentioned in note 14.                           |
|*12) Stergeti cand tara exportatoare efectueaza vaccinare impotriva febrei    |
|     aftoase cu serotip A, O sau C si aceasta tara are permisiunea de a       |
|     exporta catre Comunitatea Europeana carne dezosata maturata sau organe   |
|     maruntite, ce indeplinesc garantiile suplimentare descrise, respectiv, la|
|     nota 13 sau 14.                                                          |
|*12) Delete when the exporting country carries out vaccination against        |
|     foot-and-mouth disease with serotype A, O or C, and this country is      |
|     allowed for export to the European Community matured de-boned meat or    |
|     trimmed offal, which fulfils the supplementary guarantees described in,  |
|     respectively, note 13 or 14.                                             |
|*13) Garantiile suplimentare referitoare la carnurile provenite din carne     |
|     dezosata maturata trebuie prevazute cand se solicita astfel la coloana 5 |
|     "GS" a partii 1 a anexei II la Decizia 79/542/CEE (cu ultimele           |
|     amendamente), cu inscrisul "A".                                          |
|*13) Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be|
|     provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to         |
|     Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "A".               |
|*14) Garantiile suplimentare referitoare la organe maruntite maturate trebuie |
|     prevazute cand se solicita astfel la coloana 5 "GS" a partii 1 a         |
|     anexei II la Decizia 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu inscrisul  |
|     "B".                                                                     |
|*14) Supplementary guarantees regarding matured trimmed offal to be provided  |
|     when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to                  |
|     Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "B".               |
|*15) Data sau datele de taiere. Activitatile de import pentru aceasta carne nu|
|     trebuie permise atunci cand aceasta este obtinuta de la animale taiate   |
|     fie inainte de data de autorizare pentru export catre Comunitatea        |
|     Europeana de pe teritoriul mentionat la nota 3, fie pe parcursul unei    |
|     perioade in care au fost adoptate masuri restrictive de catre Comunitatea|
|     Europeana impotriva activitatilor de import pentru aceasta carne de pe   |
|     acest teritoriu.                                                         |
|*15) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed    |
|     when obtained from animals slaughtered either prior to the date of       |
|     authorisation for exportation to the European Community of the territory |
|     mentioned in note 3 or during a period where restrictive measures have   |
|     been adopted by the European Community against imports of this meat from |
|     this territory.                                                          |
|*16) Garantiile suplimentare referitoare la testele tuberculinice trebuie     |
|     prevazute cand se solicita astfel la coloana 5 "GS" a partii 1 a         |
|     anexei II la Decizia 79/542/CEE (cu ultimele amendamente) cu inscrisul   |
|     "E". Testele tuberculinice intradermice trebuie efectuate in conformitate|
|     cu prevederile anexei B a Directivei 64/432/CEE (cu ultimele             |
|     amendamente).                                                            |
|*16) Supplementary guarantees concerning tuberculosis test, to be provided    |
|     when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to                  |
|     Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "E".               |
|     Intra-dermal tuberculosis test to be carried out in accordance with the  |
|     provisions of Annex B to Directive 64/432/EEC (as last amended).         |
|*17) Garantiile suplimentare referitoare la carnuri provenite din carne       |
|     dezosata maturata trebuie prevazute cand se solicita astfel la coloana 5 |
|     "GS" a partii 1 a anexei II a Deciziei 79/542/CEE (cu ultimele           |
|     amendamente), cu inscrisul "F". Carnea dezosata maturata nu trebuie      |
|     aprobata pentru import catre Comunitatea Europeana pana ce nu au trecut  |
|     21 de zile de la data taierii animalelor.                                |
|*17) Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be|
|     provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to         |
|     Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "F". The matured   |
|     de-boned meat shall not be allowed for importation into the European     |
|     Community until 21 days after the date of slaughter of the animals.      |
|______________________________________________________________________________|

                               Model OVI

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |          CERTIFICAT VETERINAR            |
|    completa)                      |         VETERINARY CERTIFICATE           |
| 1. Consignor (name and address in | pentru carne proaspata de ovine si       |
|    full)                          | caprine domestice*1) expediata in        |
|    .............................. | Comunitatea Europeana                    |
|    .............................. | for fresh meat of domestic sheep and     |
|    .............................. | goats*1) consigned to the European       |
|    .............................. | Community                                |
|    .............................. |                                          |
|___________________________________| Nr.*2)                  ORIGINAL         |
| 2. Destinatar (nume si adresa     | No*2)                   ORIGINAL         |
|    completa)                      |__________________________________________|
| 2. Consignee (name and address in | 3.  Originea carnii*3)                   |
|    full)                          | 3.  Origin of the meat*3)                |
|    .............................. | 3.1 Tara ............................... |
|    .............................. | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|___________________________________| 4.  Autoritatea Competenta               |
| 5.  Destinatia carnii             | 4.  Competent Authority                  |
| 5.  Intended destination of the   | 4.1 Ministerul: ........................ |
|     meat                          | 4.1 Ministry: .......................... |
| 5.1 Statul membru ............... | 4.2 Serviciul: ......................... |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.2 Service: ........................... |
| 5.2 Unitatea                      |      ................................... |
| 5.2 Establishment                 | 4.3 Nivel local/regional: .............. |
| Nume si adresa:                   | 4.3 Local/regional level: .............. |
| Name and address:                 |     .................................... |
| ................................. |     .................................... |
| ................................. |     .................................... |
| ................................. |__________________________________________|
| Numar de autorizare sau           | 6. Loc de incarcare pentru export        |
| inregistrare (acolo unde este     | 6. Place of loading for exportation      |
| aplicabil):                       |    ..................................... |
| Approval or registration number   |    ..................................... |
| (where applicable):               |    ..................................... |
| ................................. |                                          |
| ................................. |                                          |
| ................................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 7.  Mijloace de transport si      | 7.3. Detalii privind identificarea       |
|     identificarea                 |      transportului*6):                   |
|     transportului*4)              | 7.3. Consignment identification          |
| 7.  Means of transport and        |      details*6):                         |
|     consignment identification*4) |      ................................... |
| 7.1 Camion, vagon de tren sau     |      ................................... |
|     avion*5)                      |      ................................... |
| 7.1 Lorry, rail-wagon, ship       |      ................................... |
|     or aircraft*5)                |      ................................... |
| 7.2 Numar (numere) de             |                                          |
|     inregistrare, numele vasului  |                                          |
|     sau numarul zborului:         |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number: ...... |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea carnii                                                     |
| 8.  Identification of the meat                                               |
| 8.1 Carne de la ............................. (specia).                      |
| 8.1 Meat from: .............................. (animal species).              |
| 8.2 Conditiile de temperatura a carnii incluse in acest transport: ......... |
|     racita/congelata*5)                                                      |
| 8.2 Temperature conditions of the meat included in this consignment: ....... |
|     chilled/frozen*5)                                                        |
| 8.3 Identificarea individuala a carnii incluse in acest transport:           |
| 8.3 Individual identification of the meat included in this consignment:      |
|                     Numarul de autorizare al unitatilor                      |
|                    Approval number of the establishments                     |
| ____________________________________________________________________________ |
| Natura     |Abator        |Transare/    |Depozit   |Numar de       |Greutate |
| taieturilor|Slaughterhouse|fabricare    |frigorific|pachete/bucati |neta     |
| *7)        |              |Cutting/     |Cold store|Number of      |Net      |
| Nature of  |              |Manufacturing|          |packages/pieces|weight   |
| cuts*7)    |              |             |          |               |(kg)     |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
| ___________|______________|_____________|__________|_______________|________ |
|                                         | Total    |               |         |
|_________________________________________|__________|_______________|_________|
| 9.             Atestarea sanatatii publice                                   |
| 9.             Public health attestation                                     |
|                Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific prin        |
|                prezenta urmatoarele:                                         |
|                I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:|
| 9.1            carnea proaspata a fost obtinuta, preparata, manipulata si    |
|                depozitata in baza conditiilor de sanatate ce guverneaza      |
|                producerea si controlul stabilit de legislatia comunitara*8)  |
|                si este, pentru aceasta, considerata a fi potrivita pentru    |
|                consum uman;                                                  |
| 9.1            the fresh meat has been obtained, prepared, handled and stored|
|                under the health conditions governing production and control  |
|                laid down in European Community legislation*8) and it is,     |
|                therefore, considered as such to be fit for human consumption;|
| *5)            [si carnea tocata a fost produsa si congelata profund in      |
|                unitati de prelucrare, in conformitate cu cerintele stabilite |
|                de legislatia comunitara*8)]                                  |
| *5)            [and the minced meat was produced and deep-frozen in          |
|                manufacturing establishments, in accordance with the          |
|                requirements laid down in European Community legislation*8)]  |
| 9.2            carnea proaspata sau pachetele de carne poarta o marca        |
|                oficiala de sanatate pentru a demonstra ca, in fapt, carnea a |
|                fost pregatita si inspectata in intregime in unitatile        |
|                indicate la punctul 8.3 ce sunt aprobate pentru export catre  |
|                Comunitatea Europeana;                                        |
| 9.2            the fresh meat, or the packages of meat, bear an official     |
|                health mark to the effect that the meat has been wholly       |
|                dressed and inspected in the establishments indicated in point|
|                8.3 that are approved for exportation to the European         |
|                Community;                                                    |
| 9.3            mijloacele de transport si conditiile de incarcare ale acestui|
|                transport indeplinesc cerintele de igiena stabilite de        |
|                legislatia comunitara*8);                                     |
| 9.3            the means of transport and the loading conditions of this     |
|                consignment meet the hygiene requirements laid down in        |
|                European Community legislation*8);                            |
| 9.4            referitor la encefalopatia spongiforma bovina (ESB)*8);       |
| 9.4            with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE)*8);     |
| *5),*9) fie    [carnea proaspata nu contine material ovin sau caprin altul   |
|                decat cel provenit de la animale fatate, crescute permanent   |
|                si taiate pe teritoriul descris la punctul 3, si/sau de la    |
|                animale nascute si crescute permanent pe teritoriul ......... |
|                ............................*3),*9) si importate si taiate pe |
|                teritoriul descris la punctul 3.]                             |
| *5),*9) either [the fresh meat does not contain ovine or caprine material    |
|                other than those derived from animals born, continuously      |
|                reared and slaughtered in the territory described in point 3, |
|                and/or from animals born and continuously reared in the       |
|                territory of ...........*3),*9), and imported and slaughtered |
|                in the territory described in point 3.]                       |
| *5),*10) fie   [(inserati textul relevant al Regulamentului (CE) nr. 999/2001|
|                (cu ultimele amendamente)                                     |
| *5),*10) or    [(insert the relevant text of Regulation (EC) No 999/2001 (as |
|                last amended)]                                                |
|                ............................................................. |
|                ............................................................. |
|                ............................................................. |
| 10.            Atestarea sanatatii animalelor                                |
| 10.            Animal health attestation                                     |
|                Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific prin        |
|                prezenta ca, in fapt, carnea proaspata descrisa mai sus:      |
|                I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that |
|                the fresh meat described above:                               |
| 10.1           a fost obtinuta intr-un teritoriu avand codul ............*3) |
|                ce, la data emiterii acestui certificat:                      |
| 10.1           has been obtained in the territory with code: ............*3) |
|                which, at the date of issuing this certificate:               |
|                (a) a fost liber pentru 12 luni de pesta bovina si in timpul  |
|                acestei perioade nu a fost efectuata nici o vaccinare         |
|                impotriva acestei boli; si                                    |
|                (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during   |
|                the same period no vaccination against this disease has taken |
|                place, and                                                    |
| *5) fie        [(b) a fost liber pentru 12 luni de febra aftoasa si in timpul|
|                acestei perioade nu a fost efectuata nici o vaccinare         |
|                impotriva acestei boli;]                                      |
| *5) either     [(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, |
|                and during the same period no vaccination against this disease|
|                has taken place;]                                             |
| *5) fie        [(b) a fost considerat liber de febra aftoasa inca din        |
|                .............. (data), fara a se mai inregistra cazuri/focare |
|                dupa aceasta data si a fost autorizat pentru a exporta aceasta|
|                carne prin Decizia Comisiei .../.../CE din ......... (data);] |
| *5) or         [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease     |
|                since ............................ (date), without having had |
|                cases/outbreaks afterwards, and authorised to export this meat|
|                by Decision .../.../EC of .......................... (date);] |
| *5),*12) fie   [(b) programele de vaccinare impotriva febrei aftoase sunt    |
|                efectuate oficial si controlate la animale domestice din      |
|                specia bovine;]                                               |
| *5),*12) or    [(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease    |
|                are being officially carried out and controlled in domestic   |
|                bovine animals;]                                              |
| 10.2           a fost obtinuta de la animale ce:                             |
| 10.2           has been obtained from animals that:                          |
| *5)            [au ramas pe teritoriul descris la punctul 10.1 inca de la    |
|                fatare sau pentru cel putin trei luni inainte de taiere;]     |
| *5)            [have remained in the territory described in point 10.1 since |
|                birth, or for at least the three months before slaughter;]    |
| *5) si/sau     [au fost introduse pe ......................... (data) pe     |
|                teritoriul descris la punctul 10.1, dintr-un teritoriu avand  |
|                codul ...................*3) ce la acea data era autorizat    |
|                pentru export de carne proaspata catre Comunitatea Europeana;]|
| *5) and/or     [were introduced on .......................... (date) into the|
|                territory described in point 10.1, from the territory with    |
|                code ....................*3) that at that date was authorised |
|                to export this fresh meat to the European Community;]         |
| *5) si/sau     [au fost introduse pe ........................ (data) pe      |
|                teritoriul descris la punctul 10.1, din statul membru al      |
|                Uniunii Europene ..................................;]         |
| *5) and/or     [were introduced on ............................. (date) into |
|                the territory described in point 10.1, from the EU Member     |
|                State .............................................;]         |
| 10.3           a fost obtinuta de la animale ce provin din exploatatii:      |
| 10.3           has been obtained from animals coming from holdings:          |
|                (a) in care nici un animal prezent acolo nu a fost vaccinat   |
|                impotriva [febrei aftoase sau]*13) pestei bovine,             |
|                (a) in which none of the animals present therein have been    |
|                vaccinated against [foot-and-mouth disease or]*13) rinderpest,|
|                (b) ce nu au fost subiectul interzicerii ca rezultat al unui  |
|                focar de bruceloza ovina sau caprina cu 6 saptamani inainte;  |
|                si                                                            |
|                (b) not subject prohibition as a result of an outbreak of     |
|                ovine or caprine brucellosis during the previous six weeks,   |
|                and                                                           |
| *5) fie        [(c) in sau de jur imprejurul acestora, pe o suprafata de     |
|                10 km, nu a existat nici un caz/focar de febra aftoasa sau    |
|                pesta bovina cu 30 de zile inainte;]                          |
| *5) either     [(c) in and around which, in an area of 10 km radius, there   |
|                has been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or        |
|                rinderpest during the previous 30 days;]                      |
| *5),*12) fie   [(c) nu exista nici o restrictie oficiala din motive de       |
|                sanatate si in sau de jur imprejurul acestora, pe o suprafata |
|                de 50 de km, nu a existat nici un caz/focar de febra aftoasa  |
|                sau de pesta bovina cu 90 de zile inainte; si                 |
| *5),*12) or    [(c) where there is no official restriction for health reasons|
|                and in and around which, in area of 50 km radius, there has   |
|                been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest |
|                during the previous 90 days, and,                             |
|                (d) au fost pastrate cel putin 40 de zile inainte de expediere|
|                directa catre abator;]                                        |
|                (d) where they have remained for at least 40 days before      |
|                direct dispatch to the slaughterhouse;]                       |
| 10.4           a fost obtinuta de la animale ce:                             |
| 10.4           has been obtained from animals which:                         |
|                (a) au fost transportate din exploatatiile acestora in        |
|                vehicule curatate si dezinfectate inainte de incarcare catre  |
|                un abator aprobat fara a avea contact cu alte animale ce nu   |
|                se conformeaza conditiilor mentionate mai sus,                |
|                (a) have been transported from their holdings in vehicles,    |
|                cleaned and disinfected before loading, to an approved        |
|                slaughterhouse without contact with other animals which did   |
|                not comply with the conditions mentioned above,               |
|                (b) la abator, au trecut inspectia de sanatate ante-mortem cu |
|                24 de ore inainte de taiere si, in special, nu au prezentat   |
|                nici un semn al bolilor mentionate la punctul 10.1 de mai sus,|
|                (b) at the slaughterhouse, have passed ante mortem health     |
|                inspection during the 24 hours before slaughter and, in       |
|                particular, have shown no evidence of the diseases mentioned  |
|                in point 10.1 above,                                          |
|                (c) au fost taiate pe sau intre ....................*14);     |
|                (c) have been slaughtered on or between ................*14); |
| 10.5           a fost obtinuta intr-o unitate de jur imprejurul careia, pe o |
|                raza de 10 km, nu a existat nici un caz/focar de boala        |
|                mentionata la punctul 10.1 cu 30 de zile inainte sau in       |
|                eventualitatea unui caz de boala, prepararea carnii pentru    |
|                export catre Comunitatea Europeana a fost autorizata numai    |
|                dupa taierea tuturor animalelor prezente, indepartarii carnii |
|                in totalitate si dupa curatarea si dezinfectarea totala a     |
|                unitatii sub controlul unui medic veterinar oficial;          |
| 10.5           has been obtained in an establishment around which, within a  |
|                radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the       |
|                diseases mentioned in point 10.1 during the previous 30 days  |
|                or, in the event of a case of disease, the preparation of meat|
|                for exportation to the European Community has been authorised |
|                only after slaughter of all animals present, removal of all   |
|                meat, and the total cleaning and disinfection of the          |
|                establishment under the control of an official veterinarian;  |
| 10.6                                                                         |
| 10.6                                                                         |
| *5) fie        [a fost obtinuta si preparata fara a avea contact cu alte     |
|                carnuri ce nu sunt conforme cu conditiile mentionate mai sus.]|
| *5) either     [has been obtained and prepared without contact with other    |
|                meats not complying with the conditions required above.]      |
| *5),*12) fie   [contine [carne fara oase] [si] [carne tocata]*5), obtinuta   |
|                numai din carne dezosata alta decat organele, ce a fost       |
|                obtinuta din carcase la care glandele limfatice principale    |
|                accesibile au fost indepartate, ce a fost supusa maturarii la |
|                o temperatura mai mare de +2 grade C cu cel putin 24 de ore   |
|                inainte ca oasele sa fi fost indepartate si la care valoarea  |
|                pH-ului carnii a fost mai mica de 6,0 atunci cand a fost      |
|                testata electronic in mijlocul muschiului longissimus dorsi   |
|                dupa maturare si inainte de dezosare; si                      |
| *5),*12) or    [contains [boneless meat] [and] [minced meat]*5), obtained    |
|                only from de-boned meat other than offal that was obtained    |
|                from carcases in which the main accesible lymphatic glands    |
|                have been removed, which have been submitted to maturation at |
|                a temperature above +2 degrees C for at least 24 hours before |
|                the bones were removed and in which the pH value of the meat  |
|                was below 6.0 when tested electronically in the middle of the |
|                longissimus dorsi muscle after maturation and before          |
|                de-boning, and                                                |
|                a fost pastrata strict separata de carnea ce nu este conforma |
|                cerintelor mentionate mai sus pe durata tuturor etapelor de   |
|                productie, dezosare si depozitare pana ce a fost ambalata in  |
|                cutii sau cutii de carton pentru depozitare ulterioara in zone|
|                special amenajate pentru aceasta.]                            |
|                has been kept strictly separate from meat not conforming to   |
|                the requirements mentioned above during all stages of its     |
|                production, de-boning and storage until it has been packed in |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]     |
| *5),*15) fie   [contine [carne fara oase] [si] [carne tocata]*5), obtinuta   |
|                numai din carne dezosata alta decat organele ce a fost        |
|                obtinuta din carcase de la care glandele limfatice principale |
|                accesibile au fost indepartate, ce a fost supusa maturarii la |
|                o temperatura mai mare de +2 grade C cu cel putin 24 de ore   |
|                inainte ca oasele sa fie indepartate; si                      |
| *5),*15) or    [contains [boneless meat] [and] [minced meat]*5), obtained    |
|                only from de-boned meat other than offal that was obtained    |
|                from carcases in which the main accesible lymphatic glands    |
|                have been removed, which have been submitted to maturation at |
|                a temperatura above +2 degrees C for at least 24 hours before |
|                the bones were removed, and                                   |
|                a fost pastrata strict separata de carnea ce nu este conforma |
|                cu cerintele mentionate mai sus pe durata tuturor etapelor de |
|                productie, dezosare si depozitare pana ce aceasta a fost      |
|                ambalata in cutii sau cutii de carton pentru depozitare       |
|                ulterioara in zone special amenajate.]                        |
|                has been kept strictly separate from meat not conforming to   |
|                the requirements mentioned above during all stages of its     |
|                production, de-boning and storage until it has been packed in |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]     |
| 11.            Atestarea bunastarii animalelor                               |
| 11.            Animal welfare attestation                                    |
|                Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta  |
|                ca, in fapt, carnea proaspata descrisa mai sus deriva de la   |
|                animale ce au fost tratate inainte in abator si tratate in    |
|                momentul taierii sau uciderii in conformitate cu prevederile  |
|                relevante ale legislatiei comunitare*8).                      |
|                I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that |
|                the fresh meat described above derives from animals which have|
|                been treated in the slaughterhouse before and at the time of  |
|                slaughter or killing in accordance with the relevant          |
|                provisions of European Community legislation*8).              |
|                                                                              |
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on ............................ |
|    ________              ................................................... |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |           ................................................... |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificarea si titlul) |
|  \ ________ /            (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    Note:
    Notes:
    *1) Carne proaspata inseamna toate partile, fie proaspata, racita sau congelata, corespunzatoare pentru consum uman de la animale domestice din specia ovine (Ovis aries) si caprine (Capra hircus), inclusiv carnea tocata congelata profund.
    *1) Fresh meat means all parts, whether fresh, chilled or frozen, fit for human consumption of domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus), including deep-frozen minced meat.
    *2) Emis de catre autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului dupa cum sunt prezentate la partea I a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).
    *3) Country and code of territory as appearing in Part I of Annex II to Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *4) Numarul (numerele) de inregistrare ale vagonului de tren sau camionului si numele vasului trebuie sa se indice dupa cum este corespunzator. Daca este cunoscut, numarul de zbor al avionului.
    In cazul transportului in containere sau cutii, trebuie de asemenea indicate la punctul 7.3., daca sunt prezente, numarul total, numerele de inregistrare ale acestora si numerele de sigiliu.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated in point 7.3.
    *5) A se pastra dupa cum este corespunzator.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) A se completa daca este cazul.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Daca este cazul, indicati "maturata" si/sau "tocata". Daca este congelata, indicati data congelarii (ll/aa) bucatilor/partilor.
    Carnea tocata este carnea ce a fost tocata in fragmente sau trecuta printr-un tocator spiralat si ce trebuie sa fie preparata exclusiv din muschi striati (inclusiv tesuturi grase adiacente) cu exceptia muschiului inimii.
    *7) If appropriate, indicate "matured" and/or "minced". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.
    Minced meat is meat which has been minced into fragments or passed through a spiral-screw mincer and that must have been prepared exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) except heart muscle.
    *8) Referitor la carnea proaspata, trebuie sa se aplice prevederile Directivei 72/462/CEE (cu ultimele amendamente). Din 8 iunie 2003, carnea proaspata trebuie sa provina din unitati ce implementeaza controale referitoare la igiena generala, in conformitate cu Decizia 2001/471/CE (cu ultimele amendamente). Pentru carnea tocata, sunt de asemenea aplicabile prevederile Directivei 94/65/CE (cu ultimele amendamente). Referitor la bunastarea animalelor, la taiere, trebuie sa se aplice prevederile Directivei 93/119/CE (cu ultimele amendamente). Referitor la ESB, trebuie sa se aplice prevederile Regulamentului (CE) nr. 999/2001 (cu ultimele amendamente).
    *8) Regarding fresh meat, the provisions of Directive 72/462/EEC (as last amended) shall apply. From 8 June 2003, fresh meat shall come from establishments implementing checks on general hygiene, in accordance with Decision 2001/471/EC (as last amended). For minced meat, those of Directive 94/65/EC are also applicable as last amended. Regarding welfare at slaughter, the provisions of Directive 93/119/EC (as last amended) shall apply. Regarding BSE, the provisions of Regulation (EC) No 999/2001 (as last amended) shall apply.
    *9) Doar tarile listate la anexa XI, Capitolul A, punctul 15 (b) al Regulamentului (CE) nr. 999/2001 (cu ultimele amendamente).
    *9) Only countries listed in Annex XI, Chapter A, point 15 (b) of Regulation (EC) No 999/2001 (as last amended).
    *10) Inserati cuvintele exacte dupa cum sunt stabilite la anexa XI, capitolul A, punctul 15 (b) al Regulamentului (CE) Nr. 999/2001 (cu ultimele amendamente).
    *10) Insert the exact wording as laid down in Annex XI, Chapter A, point 15 (b) of Regulation (EC) No 999/2001 (as last amended).
    *11) STEARSA
    *11) DELETED
    *12) Garantiile suplimentare referitoare la carnurile provenite din carne dezosata maturata trebuie prevazute cand se solicita astfel la coloana 5 "GS" a partii 1 a anexei II la Decizia 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu inscrisul "A".
    *12) Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "A".
    *13) Stergeti cand tara exportatoare efectueaza vaccinare impotriva febrei aftoase cu serotip A, O sau C si aceasta tara are permisiunea de a exporta catre Comunitatea Europeana carne dezosata maturata ce indeplineste garantiile suplimentare descrise, respectiv la nota 12.
    *13) Delete when the exporting country carries out vaccination against foot-and-mouth disease with serotype A, O or C, and this country is allowed for export to the European Community matured de-boned meat which fulfils the supplementary guarantees described in note 12.
    *14) Data sau datele sacrificarii. Importurile din aceasta carne nu trebuie permise atunci cand sunt obtinute din animale taiate fie inainte de data autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana a teritoriului mentionat la nota 3, fie in timpul unei perioade unde masuri restrictive au fost adoptate de Comunitatea Europeana impotriva importurilor din aceasta carne de la acest teritoriu.
    *14) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned in note 3, or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of this meat from this territory.
    *15) Garantiile suplimentare referitoare la carnuri provenite din carne dezosata maturata trebuie prevazute cand se solicita astfel la coloana 5 "GS" a partii 1 a anexei II a Deciziei 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu inscrisul "F". Carnea dezosata maturata nu trebuie aprobata pentru import in Comunitatea Europeana pana ce nu au trecut 21 de zile de la data taierii animalelor.
    *15) Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "F". The matured de-boned meat shall not be allowed for importation into the European Community until 21 days after the date of slaughter of the animals.

                               Model POR

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (numele si adresa    |          CERTIFICAT VETERINAR            |
|    completa)                      |         VETERINARY CERTIFICATE           |
| 1. Consignor (name and address in | pentru carne proaspata provenita de la   |
|    full)                          | suine domestice*1) expediata catre       |
|    .............................. | Comunitatea Europeana                    |
|    .............................. | for fresh meat of domestic swine*1)      |
|    .............................. | consigned to the European Community      |
|    .............................. | Nr.*2)                  ORIGINAL         |
|___________________________________| No*2)                   ORIGINAL         |
| 2. Destinatar (numele si adresa   |__________________________________________|
|    completa)                      | 3.  Originea carnii*3)                   |
| 2. Consignee (name and address in | 3.  Origin of the meat*3)                |
|    full)                          | 3.1 Tara ............................... |
|    .............................. | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|___________________________________| 4.  Autoritatea competenta               |
| 5.  Destinatia carnii             | 4.  Competent authority                  |
| 5.  Intended destination of the   | 4.1 Minister: .......................... |
|     meat                          | 4.1 Ministry: .......................... |
| 5.1 Stat membru ................. | 4.2 Seviciu: ........................... |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.2 Service: ........................... |
| 5.2 Unitate ..................... | 4.3 Nivel local/regional: .............. |
| 5.2 Establishment ............... | 4.3 Local/regional level: .............. |
| Nume si adresa: ................. |     .................................... |
| Name and address: ............... |     .................................... |
| Numar de autorizare si            |__________________________________________|
| inregistrare (cand este cazul)    | 6. Locul de incarcare pentru export      |
| ................................. | 6. Place of loading for exportation      |
| Approval or registration number   |    ..................................... |
| (where applicable) .............. |    ..................................... |
|___________________________________|    ..................................... |
| 7.  Mijloace de transport si      |    ..................................... |
|     identificarea                 |    ..................................... |
|     transportului*4)              |__________________________________________|
| 7.  Means of transport and        | 7.3 Detalii de identificare a            |
|     consignment identification*4) |     transportului*6):                    |
| 7.1 Camion, vagon de tren vas sau | 7.3 Consignment identification           |
|     avion*5)                      |     details*6):                          |
| 7.1 Lorry, rail-wagon, ship or    |     .................................... |
|     aircraft*5)                   |     .................................... |
| 7.2 Numar(e) de inregistrare,     |     .................................... |
|     numele vasului sau numarul de |     .................................... |
|     zbor:                         |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number: ...... |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea carnii                                                     |
| 8.  Identification of the meat                                               |
| 8.1 Carne provenita de la ......................... (specia)                 |
| 8.1 Meat from: .................................... (animal species)         |
| 8.2 Conditii de temperatura a carnii incluse in acest transport:             |
|     racita/congelata*5)                                                      |
| 8.2 Temperatura conditions of the meat included in this consignment:         |
|     chilled/frozen*5)                                                        |
| 8.3 Identificare individuala a carnii incluse in acest transport:            |
| 8.3 Individual identification of the meat included in this consignment:      |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Natura      |  Numarul de autorizare al unitatilor  |Numar de        |Greutate|
|bucatilor*7)| Approval number of the establishments |pachete/portiuni|neta    |
|Nature of   |                                       |Number of       |Net     |
|cuts*7)     |                                       |packages/pieces |weight  |
|            |                                       |                |(kg)    |
|____________|_______________________________________|                |        |
|            |Abator        |Transare/    |Depozit   |                |        |
|            |Slaughterhouse|prelucrare   |frigorific|                |        |
|            |              |Cutting/     |Cold store|                |        |
|            |              |Manufacturing|          |                |        |
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|____________|______________|_____________|__________|________________|________|
|                                              Total |                         |
|                                              Total |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| 9.         Atestarea sanatatii publice                                       |
| 9.         Public health attestation                                         |
|            Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta, |
|            ca:                                                               |
|            I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that:   |
| 9.1        in fapt, carnea proaspata a fost obtinuta, preparata, manipulata  |
|            si depozitata in conditii de sanatate ce reglementeaza productia  |
|            si controlul stabilite de legislatia comunitara*8) si este, de    |
|            asemenea, considerata a fi corespunzatoare pentru consumul uman   |
| 9.1        the fresh meat has been obtained, prepared, handled and stored    |
|            under the health conditions governing production and control laid |
|            down in European Community legislation*8) and it is, therefore,   |
|            considered as such to be fit for human consumption                |
| *5)        [si carnea tocata a fost produsa si congelata profund in unitati  |
|            de prelucrare in conformitate cu cerintele stabilite de legislatia|
|            comunitara*8);]                                                   |
| *5)        [and the minced meat was produced and deep-frozen in manufacturing|
|            establishments, in accordance with the requirements laid down in  |
|            European Community legislation*8);]                               |
| 9.2        carnea proaspata sau pachetele de carne poarta o marca de sanatate|
|            oficiala ce atesta ca, in fapt, carnea a fost prelucrata in       |
|            intregime si inspectata in unitatile indicate la punctul 8.3 care |
|            sunt autorizate pentru export catre Comunitatea Europeana;        |
| 9.2        the fresh meat, or the packages of meat, bear an official health  |
|            mark to the effect that the meat has been wholly dressed and      |
|            inspected in the establishments indicated under point 8.3 that are|
|            approved for exportation to the European Community;               |
| 9.3        mijloacele de transport si conditiile de incarcare ale acestui lot|
|            indeplinesc cerintele de igiena stabilite de legislatia           |
|            comunitara*8)                                                     |
| 9.3        the means of transport and the loading conditions of this         |
|            consignment meet the hygiene requirements laid down in European   |
|            Community legislation*8)                                          |
| 9.4        cu referire la trichineloza, carnea proaspata:                    |
| 9.4        with regard to trichinosis, the fresh meat:                       |
| *5)        [a fost supusa unui examen prin metoda digestiei*8) cu rezultate  |
|            negative;]                                                        |
| *5)        [has been subject to an examination by a digestion method*8) with |
|            negative results;]                                                |
| *5)si/sau  [a fost supusa unui tratament de racire, in conformitate cu       |
|            legislatia comunitara*8).]                                        |
| *5) and/or [has been subject to a cold treatment, according to European      |
|            Community legislation*8).]                                        |
| 10.        Atestarea sanatatii animalelor                                    |
| 10.        Animal health attestation                                         |
|            Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta  |
|            ca, in fapt, carnea proaspata descrisa mai sus:                   |
|            I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that    |
|            the fresh meat described above:                                   |
| 10.1       a fost obtinuta din teritoriul cu codul .............*3) care, la |
|            data emiterii acestui certificat:                                 |
| 10.1       has been obtained in the territory with code ........*3) which, at|
|            the date of issuing this certificate:                             |
| *5) fie    [(a) a fost indemn timp de 12 luni de febra aftoasa, pesta bovina,|
|            pesta porcina africana, pesta porcina clasica, boala veziculoasa a|
|            porcului si]                                                      |
| *5) either [(a) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease,     |
|            rinderpest, African swine fever, classical swine fever, swine     |
|            vesicular disease, and]                                           |
| *5) sau    [(a) (i) a fost considerat indemn timp de 12 luni de pesta bovina,|
|            pesta porcina africana, [(febra aftoasa)]*5) si [boala veziculoasa|
|            a porcului] si                                                    |
| *5) or     [(a) (i) has been free for 12 months from rinderpest, African     |
|            swine fever, [foot-and-mouth disease]*5), [(classical swine       |
|            fever)]*5), and [swine vesicular disease]*5), and                 |
|            (ii) a fost considerat indemn de [febra aftoasa]*5), [pesta       |
|            porcina clasica]*5), si [boala veziculoasa a porcului]*5), de     |
|            la ................. (data), fara sa fi avut cazuri/focare aparute|
|            ulterior, si a fost autorizat sa exporte aceasta carne in baza    |
|            Deciziei Comisiei .../.../CE din ................ (data) si]      |
|            (ii) has been considered free from [foot-and-mouth disease]*5),   |
|            [classical swine fever]*5), and swine vesicular disease]*5),      |
|            since ............ (date), without having had cases/outbreaks     |
|            afterwards, and authorised to export these animals by Commission  |
|            Decision .../.../EC, of .............. (data), and]               |
|            (b) in cursul ultimelor 12 luni nu a fost efectuata nici o        |
|            vaccinare impotriva acestor boli si sunt interzise activitati de  |
|            import de animale domestice vaccinate impotriva acestor boli in   |
|            acest teritoriu;                                                  |
|            (b) were during the last 12 months, no vaccination against        |
|            diseases has been carried out and imports of domestic animals     |
|            vaccinated against these diseases are not permitted in this       |
|            territory;                                                        |
| 10.2       a fost obtinuta de la animale care:                               |
| 10.2       has been obtained from animals that:                              |
| *5)        [au ramas pe teritoriul descris la punctul 10.1 de la fatare sau  |
|            cel putin cu 3 luni inainte de taiere;]                           |
| *5)        [have remained in the territory described under point 10.1 since  |
|            birth, or for at least the last three month before slaughter;]    |
| *5) si/sau [au fost introduse la .............. (data) in teritoriul descris |
|            la punctul 10.1 de la fatare din teritoriul cu codul .........*3) |
|            care la acea data era autorizat sa exporte aceasta carne proaspata|
|            catre Comunitatea Europeana;]                                     |
| *5) and/or [have been introduced on ........ (date) into territory described |
|            under point 10.1, from the territory with code ...............*3) |
|            that at that date was authorized to export this fresh meat to     |
|            the European Community;]                                          |
| *5) si/sau [au fost introduse pe .............. (data) in teritoriul descris |
|            la punctul 10.1 din statul membru de destinatie ...............;] |
| *5) and/or [have been introduced on ................. (date) into territory  |
|            described under point 10.1, from the EU Member State ..........;] |
| 10.3       a fost obtinuta de la animale ce provin din exploatatii:          |
| 10.3       has been obtained from animals coming from holdings:              |
|            (a) in care nici unul din animalele prezente acolo nu au fost     |
|            vaccinate impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1            |
|            (a) in which none of animals present therein have been vaccinated |
|            against the diseases mentioned under point 10.1;                  |
|            (b) in si in jurul careia, intr-o zona cu o raza de 10 km nu a    |
|            existat nici un caz/focar al bolilor mentionate la punctul 10.1,  |
|            in cursul celor 40 de zile anterioare                             |
|            (b) in and around which, in an area of 10 km radius, there has not|
|            been no case/outbreak of the diseases mentioned under point 10.1  |
|            during previous 40 days;                                          |
|            (c) ce nu sunt supuse interdictiei ca rezultat al unui focar de   |
|            bruceloza porcina in cursul celor 6 saptamani anterioare;         |
|            (c) that are not subject to prohibition as a results of an        |
|            outbreak of porcine brucellosis during the previous six weeks;    |
| *5),*9)    [(d) unde a fost primita o garantie ca porcii nu sunt hraniti cu  |
|            resturi menajere, sunt supusi controalelor oficiale si sunt       |
|            incluse pe lista stabilita de autoritatea competenta in scopul    |
|            exportului carnii de porc catre Comunitatea Europeana;]           |
| *5),*9)    [(d) where an undertaking has been received that pigs are not fed |
|            with catering waste, are subject to official controls and are     |
|            included in the list established by the competent authority for   |
|            the purpose of exporting pig meat to the European Community;]     |
|______________________________________________________________________________|
| 10.4 a fost obtinuta de la animale care:                                     |
| 10.4 has been obtained from animals that:                                    |
|      (a) au ramas separate de la nastere de animale salbatice biongulate;    |
|      (a) have remained separate since birth from wild cloven-hoofed animals; |
|      (b) au fost transportate din exploatatiile acestora in mijloace de      |
|      transport spalate si dezinfectate inaintea incarcarii catre un abator   |
|      aprobat fara sa aiba contact cu alte animale ce nu au respectat         |
|      conditiile mentionate mai sus;                                          |
|      (b) have been transported from their holdings in vehicles, cleaned and  |
|      desinfected before loading, to an approved slaughterhouse without       |
|      contact with other animals which did not comply with the conditions     |
|      mentioned above;                                                        |
|      (c) in abator, au trecut de inspectia de sanatate ante-mortem in cursul |
|      a 24 de ore inainte de taiere si in special nu au prezentat nici un semn|
|      al bolilor mentionate la punctul 10.1 de mai sus si                     |
|      (c) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health inspection    |
|      during the 24 hours before slaughter and, in particular, have shown no  |
|      evidence of the diseases mentioned under point 10.1 above, and          |
|      (d) au fost taiate pe sau intre ..................................*10)  |
|      (d) have been slaughtered on or between ..........................*10)  |
| 10.5 a provenit dintr-o unitate in jurul careia pe o raza de 10 km nu a      |
|      existat nici un caz/focar al bolilor mentionate la punctul 10.1 de mai  |
|      sus, in decursul celor 40 de zile anterioare sau in eventualitatea unui |
|      caz de boala, prepararea carnii pentru export catre Comunitatea         |
|      Europeana a fost autorizata numai dupa taierea tuturor animalelor       |
|      prezente, indepartarea in totalitate a carnii si spalarea si dezinfectia|
|      totala a unitatii sub supravegherea unui medic veterinar oficial;       |
| 10.5 has been obtained in an establishment around which, within a radius of  |
|      10 km, there has been no case/outbreak of the disease mentioned under   |
|      point 10.1 above during the previous 40 days or, in the event of a case |
|      of disease, the preparation of meat for exportation to the European     |
|      Community has been authorized only after slaughter of all animals       |
|      present, removal of all meat, and the total cleaning and disinfection of|
|      the establishment under the control of an official veterinarian;        |
|______________________________________________________________________________|
| 10.6 a fost obtinuta si preparata fara a avea contact cu alta carne ce nu    |
|      respecta conditiile solicitate mai sus.                                 |
| 10.6 has been obtained and prepared without contact with other meats not     |
|      complying with the conditions required above.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Atestarea bunastarii animalelor                                          |
| 11. Animal welfare attestation                                               |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta ca, in  |
|     fapt, carnea proaspata descrisa mai sus provine de la animale care au    |
|     fost tratate in abatoare inainte si in timpul taierii sau uciderii, in   |
|     conformitate cu prevederile relevante ale legislatiei comunitare*8)      |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the fresh  |
|     meat described above derives from animals which have been treated in the |
|     slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in         |
|     accordance with the relevant provisions of European Community            |
|     legislation*8)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on ............................ |
|    ________                                                                  |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificari si functia) |
|  \__________/             (name in capital letters, qualification and title) |
|______________________________________________________________________________|

    Note
    Notes
    *1) Carne proaspata inseamna toate partile, fie proaspete, refrigerate sau congelate corespunzatoare pentru consum uman de la animale domestice din specia suine (Sus scrofa), inclusiv carnea tocata congelata profund.
    *1) Fresh meat means all parts, whether fresh, chilled or frozen, fit for human consumption of domestic swine (Sus scrofa), including deep-frozen minced meat.
    *2) Emis de autoritatea competenta
    *2) Issued by the competent authority
    *3) Tara si codul teritoriului asa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente)
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended)
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului dupa caz. Daca se cunoaste numarul de zbor al avionului.
    In cazul transportului in containere sau cutii, trebuie sa se indice la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Se mentine dupa caz.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Se completeaza daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Daca este necesar se indica "tocata". Daca este congelata se indica data congelarii (luna/an) bucatilor/portiunilor.
    Carnea tocata este carnea care a fost tocata in fragmente sau trecuta printr-o masina de tocat si care trebuie sa fie preparata exclusiv din musculatura striata (inclusiv tesutul adipos invecinat) cu exceptia muschiului cardiac.
    *7) If appropriate, indicate "minced". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.
    Minced meat is meat which has been minced into fragments or passed through a spiral-screw mincer and that must have been prepared exclusively from striated muscle (including the adjoining fatty tissues) except heart muscle.
    *8) Referitor la carnea proaspata, se aplica prevederile Directivei Consiliului 72/462/CEE. Din 8 iunie 2003, carnea proaspata trebuie sa provina din unitati ce implementeaza controale privind igiena generala in conformitate cu Decizia Comisiei 2001/471/CE. Pentru carnea tocata, cele ale Directivei Consiliului 94/65/CE sunt de asemenea aplicabile. Privind trichineloza, se aplica prevederile Directivei Consiliului 77/96/CEE. In ceea ce priveste bunastarea in momentul taierii se aplica prevederile Directivei Consiliului 93/119/CE.
    *8) Regarding fresh meat, the provisions of Council Directive 72/462/EEC (as last amended) shall apply. From 8 June 2003, fresh meat shall come from establishments implementing checks on general hygiene, in accordance with Commission Decision 2001/471/EC (as last amended). For minced meat, those of Council Directive 94/65/EC (as last amended) are also applicable. Regarding trichinosis, the provisions of Council Directive 77/96/EEC (as last amended) shall apply. Regarding welfare at slaughter, the provisions of Council Directive 93/119/EC (as last amended) shall apply
    *9) Garantii suplimentare ce trebuie furnizate atunci cand sunt solicitate la coloana 5 GS, partea 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE, cu mentiunea "D."
    *9) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "D".
    Resturi culinare inseamna: toate resturile provenite din alimentele destinate pentru consum uman din restaurante, unitati de preparare a hranei sau bucatarii inclusiv bucatariile industriale si bucatariile din gospodariile fermierilor sau ale persoanelor care cresc porci.
    Catering waste means: all waste from food intended for human consumption from restaurants, catering facilities or kitchens, including industrial kitchens and household kitchens of the farmer or persons tending pigs.
    *10) Data sau datele taierii. Importul acestei carni este interzis, atunci cand provine de la animale taiate fie anterior datei autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana din teritoriul mentionat la punctul*3), fie in timpul unei perioade, in decursul careia Comunitatea Europeana a adoptat masuri restrictive impotriva activitatilor de import ale acestei carni din acest teritoriu.
    *10) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of this meat from this territory.

                                 Model RUF

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |          CERTIFICAT VETERINAR            |
|    completa)                      |         VETERINARY CERTIFICATE           |
| 1. Consignor (name and address in | pentru carne proaspata provenita de la   |
|    full)                          | animale nedomestice de crescatorie*1),   |
|    .............................. | altele decat ecvine si suine expediata   |
|    .............................. | catre Comunitatea Europeana              |
|    .............................. | for fresh meat of farmed non-domestic    |
|    .............................. | animals*1) other than Equidae and Suidae |
|    .............................. | consigned to the European Community      |
|    .............................. |                                          |
|___________________________________| Nr.*2)                  ORIGINAL         |
| 2. Destinatar (nume si adresa     | No*2)                   ORIGINAL         |
|    completa)                      |__________________________________________|
| 2. Consignee (name and address in | 3.   Originea carnii*3)                  |
|    full)                          | 3.   Origin of the meat*3)               |
|    .............................. | 3.1. Tara: ............................. |
|    .............................. | 3.1. Country: .......................... |
|    .............................. | 3.2. Codul teritoriului: ............... |
|    .............................. | 3.2. Code of territory: ................ |
|    .............................. |__________________________________________|
|___________________________________| 4.   Autoritatea Competenta              |
| 5.  Destinatia carnii             | 4.   Competent Authority                 |
| 5.  Intended destination of the   | 4.1. Minister: ......................... |
|     meat                          | 4.1. Ministry: ......................... |
| 5.1 Statul membru ..............  | 4.2. Serviciu: ......................... |
| 5.1 EU Member State ............  | 4.2. Service: .......................... |
| 5.2 Unitatea                      | 4.3. Nivel local/regional: ............. |
| 5.2 Establishment                 | 4.3. Local/regional level .............. |
|     Nume si adresa: ............  | ........................................ |
|     Name and address: ..........  | ........................................ |
|     ............................  |__________________________________________|
|     Numar de autorizare sau       | 6. Loc de incarcare pentru export        |
|     inregistrare (acolo unde est e| 6. Place of loading for exportation      |
|     aplicabil):                   | ........................................ |
|     Approval or registration      | ........................................ |
|     number (where applicable):    |                                          |
|     ............................  |                                          |
|     ............................  |                                          |
|     ............................  |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 7.  Mijloace de transport si      | 7.3. Detalii privind identificarea       |
|     indentificarea transportului  |      transportului*6):                   |
|     *4)                           | 7.3. Consignment identification          |
|     7. Means of transport and     |      details*6):                         |
| 7.1 consignment identification*4) |      ................................... |
|     (Camion, vagon de tren sau    |                                          |
|     avion)*5)                     |                                          |
| 7.1 (Lorry, Rail-wagon, Ship or   |                                          |
|     Aircraft)*5)                  |                                          |
| 7.2 Numar (numere) de             |                                          |
|     inregistrare, numele vasului  |                                          |
|     sau numarul zborului:         |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number: .....  |                                          |
|     ............................  |                                          |
|     ............................  |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8. Identificarea carnii                                                      |
| 8. Identification of the meat                                                |
| 8.1 Carne provenita de la ....................................... (specia).  |
| 8.1 Meat from: .......................................... (animal species).  |
| 8.2 Conditiile de temperatura a carnii incluse in acest transport: ........  |
|      racita/congelata*5)                                                     |
| 8.2 Temperature conditions of the meat included in this consignment: ......  |
|      chilled/frozen*5)                                                       |
| 8.3 Identificarea individuala a carnii incluse in acest transport:           |
| 8.3 Individual identification of the meat included in this consignment:      |
|______________________________________________________________________________|
| Natura      |    Numarul de autorizare al unitatilor    | Numar de | Greutate|
| bucatilor*7)|    Approval number of the establishments  | pachete/ | neta    |
| Nature of   |___________________________________________| portiuni | Net     |
| cuts*7)     | Abator         | Unitate de | Depozit     | Number of| weight  |
|             | Slaughterhouse | transare   | frigorific  | packeges/| (kg)    |
|             |                | Cutting    | Cold store  | pieces   |         |
|             |                | plant      |             |          |         |
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|_____________|________________|____________|_____________|__________|_________|
|                                           | Total       |          |         |
|                                           | Total       |          |         |
|___________________________________________|_____________|__________|_________|
| 9.             Atestarea sanatatii publice                                   |
| 9.             Public health attestation                                     |
|                Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin       |
|                prezenta ca:                                                  |
|                I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify     |
|                that:                                                         |
| 9.1            in fapt, carnea proaspata a fost obtinuta, preparata,         |
|                manipulata si depozitata in conditii de sanatate ce           |
|                reglementeaza productia si controlul stabilite de legislatia  |
|                comunitara*8) si este, prin urmare, considerata a fi proprie  |
|                consumului uman;                                              |
| 9.1            the fresh meat has been obtained, prepared, handled and stored|
|                under the health conditions governing production and control  |
|                laid down in European Community legislation*8) and it is,     |
|                therefore, considered as such to be fit for human consumption;|
| 9.2            carnea proaspata sau pachetele de carne poarta o marca de     |
|                sanatate oficiala ce arata ca, in fapt, carnea a fost         |
|                prelucrata in intregime si inspectata in unitatile indicate la|
|                punctul 8.3 ce sunt autorizate pentru export catre Comunitatea|
|                Europeana;                                                    |
| 9.2            the fresh meat, or the packages of meat, bear an official     |
|                health mark to the effect that the meat has been wholly       |
|                dressed and inspected in the establishments indicated under   |
|                point 8.3 that are approved for exportation to the European   |
|                Community;                                                    |
| *14)           [9.2.1. cu privire la encefalopatia spongiforma transmisibila |
|                la cervidee:                                                  |
|                acest produs contine sau provine exclusiv din carne, excluzand|
|                organele si maduva spinarii a cervideelor ce au fost examinate|
|                pentru encefalopatie spongiforma transmisibila la cervidee    |
|                histopatologic, imunohistochimic sau printr-o alta metoda de  |
|                diagnostic recunoscuta de autoritatea competenta cu rezultate |
|                negative si nu provine de la animale dintr-un efectiv unde s-a|
|                confirmat sau suspectat oficial encefalopatie spongiforma     |
|                transmisibila la cervidee;]                                   |
| *14)           [9.2.1. with regard to chronic wasting disease (CWD):         |
|                this product contains or is derived exclusively from meat,    |
|                excluding offal and spinal cord of cervid animals which have  |
|                been examined for chronic wasting disease by histopathology,  |
|                immunohistochemistry or other diagnostic method recognized by |
|                the competent authority with negative results and is not      |
|                derived from animals coming from a herd were chronic wasting  |
|                disease has been confirmed or is officially suspected;]       |
| 9.3            mijloacele de transport si conditiile de incarcare ale acestui|
|                transport indeplinesc cerintele de igiena stabilite de        |
|                legislatia comunitara*8)                                      |
| 9.3            the means of transport and the loading conditions of this     |
|                consignments meet the hygiene requirements laid down in       |
|                European Community legislation*8)                             |
|______________________________________________________________________________|
| 10.            Atestarea sanatatii animale                                   |
| 10.            Animal health attestation                                     |
|                Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin       |
|                prezenta ca, in fapt, carnea proaspata descrisa mai sus:      |
|                I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that|
|                the fresh meat described above:                               |
| 10.1           a fost obtinuta din teritoriul cu codul ...............*3) ce,|
|                la data emiterii acestui certificat:                          |
| 10.1           has been obtained in the territory with code ............*3)  |
|                which, at the date of issuing this certificate:               |
|______________________________________________________________________________|
|                (a) a fost considerat indemn timp de 12 luni de pesta bovina  |
|                si in timpul aceleiasi perioade nu a avut loc nici o vaccinare|
|                impotriva acestei boli;                                       |
|                (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during   |
|                the same period no vaccination against this disease has taken |
|                place;                                                        |
| *5) fie        [(b) a fost indemn timp de 12 luni de febra aftoasa si in     |
|                timpul aceleiasi perioade nu a avut loc nici o vaccinare      |
|                impotriva acestei boli;]                                      |
| *5) either     [(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, |
|                and during the same period no vaccination against this disease|
|                has taken place;]                                             |
| *5) fie        [(b) a fost considerat indemn de febra aftoasa de la  ........|
|                (data), fara sa fi avut cazuri/focare aparute ulterior, si au |
|                fost autorizate sa exporte aceasta carne in baza Deciziei     |
|                Comisiei 2004/..../CE din 3 decembrie 2004;]                  |
| *5) or         [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease     |
|                since ............ (date), without having had cases/outbreaks |
|                afterwards, and authorized to export this meat by Commission  |
|                Decision 2004/..../EC, of 3 December 2004;]                   |
| *5),*9) fie    [(b) sunt efectuate si controlate oficial programele de       |
|                vaccinare impotriva febrei aftoase la animalele domestice din |
|                specia bovine;]                                               |
| *5),*9) or     [(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are|
|                being officially carried out and controlled in domestic bovine|
|                animals;]                                                     |
| 10.2           a fost obtinuta de la animale care:                           |
| 10.2           has been obtained from animals that:                          |
| *5)            [au ramas pe teritoriul descris la punctul 10.1 de la fatare  |
|                sau cel putin cu 3 luni inainte de taiere;]                   |
| *5)            [have remained in the territory described under point 10.1    |
|                since birth, or for at least the last three months before     |
|                slaughter;]                                                   |
| *5) si/sau     [au fost introduse la ........... (data) pe teritoriul descris|
|                la punctul 10.1 din teritoriul cu codul ..........*3) care la |
|                acea data era autorizat sa exporte aceasta carne proaspata    |
|                catre Comunitatea Europeana;]                                 |
| *5) and/or     [have been introduced on ......... (date) into territory      |
|                described under point 10.1, from the territory with code      |
|                ........*3) that at that date was authorized to export this   |
|                fresh meat to the European Community;]                        |
| 10.3           a fost obtinuta de la animale care provin din exploatatii:    |
| 10.3           has been obtained from animals coming from holdings:          |
|                (a) in care nici unul din animalele prezente nu a fost        |
|                vaccinat impotriva febrei aftoase*10) sau impotriva pestei    |
|                bovine                                                        |
|                (a) in which none of animals present therein have been        |
|                vaccinated against foot-and-mouth disease*10) or rinderpest   |
|                (b) unde au fost efectuate cu regularitate inspectii          |
|                veterinare pentru a diagnostica bolile transmisibile oamenilor|
|                sau animalelor si aceste exploatatii nu au fost supuse        |
|                interzicerii, ca rezultat al unui focar de bruceloza, in      |
|                timpul celor 6 saptamani anterioare expedierii; si            |
|                (b) where regular veterinary inspections are carried out to   |
|                diagnose diseases transmissible to humans or animals and,     |
|                these holdings are not subject to prohibition as a result of  |
|                an outbreak of brucellosis during the previous six weeks; and |
| *5) fie        [(c) in si in jurul careia intr-o zona pe o raza de 10 km nu a|
|                existat nici un caz/focar de febra aftoasa sau pesta bovina in|
|                timpul celor 30 de zile anterioare expedierii                 |
| *5) either     [(c) in and around which, in an area of 10 km radius, there   |
|                has not been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or    |
|                rinderpest during the previous 30 days                        |
| *5),*9) fie    [(c) nu exista nici o restrictie oficiala din motive de       |
|                sanatate si in sau de jur imprejurul acestora, pe o suprafata |
|                de 50 de km, nu a existat nici un caz/focar de febra aftoasa  |
|                sau de pesta bovina cu 90 de zile inainte; si                 |
| *5),*9) or     [(c) where there is no official restriction for health reasons|
|                and in and around which in an area of 50 km radius, there has |
|                been no case/outbreak of foot-and-mouth disease or rinderpest |
|                during the previous 90 days; and                              |
|                (d) unde animalele au ramas cel putin 40 de zile inainte de a |
|                fi expediate direct catre abator.]                            |
|                (d) where the animals have remained for at least 40 days      |
|                before direct dispatch to the slaughterhouse has been obtained|
|                from animals;]                                                |
| 10.4           a fost obtinuta de la animale:                                |
| 10.4           has been obtained from animals:                               |
| *5) fie        [(a) ce au fost transportate din exploatatiile acestora in    |
|                mijloace de transport spalate si dezinfectate inaintea        |
|                incarcarii catre un abator aprobat, fara sa aiba contact cu   |
|                alte animale ce nu au respectat conditiile mentionate mai sus;|
| *5) either     [(a) which have been transported from their holdings in       |
|                vehicles, cleaned and disinfected before loading, to an       |
|                approved slaughterhouse, without contact with other animals   |
|                which did not comply with the conditions mentioned above;     |
|                (b) ce la abator, au trecut de inspectia de sanatate          |
|                ante-mortem in decursul a 24 de ore inainte de taiere si, in  |
|                special, cele care nu au prezentat nici un semn al bolilor    |
|                mentionate la punctul 10.1 de mai sus                         |
|                (b) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health     |
|                inspection during the 24 hours before slaughter and, in       |
|                particular, have shown no evidence of the diseases mentioned  |
|                under point 10.1 above,                                       |
|                (c) ce au fost taiate la data de sau intre .............*11)] |
|                (c) which have been slaughtered on or between ..........*11)] |
| *5) fie        [(a) ce au fost taiate in exploatatia de origine, ca urmare a |
|                autorizarii de catre un medic veterinar oficial responsabil de|
|                exploatatie, ce a dat o declaratie scrisa ca:                 |
| *5) or         [(a) which have been slaughtered on the holding of origin,    |
|                following authorisation by an official veterinarian           |
|                responsible for the holding, who has provided a written       |
|                statement that:                                               |
|                - dupa parerea acestuia, transportul animalelor catre un      |
|                  abator constituie un risc inacceptabil pentru bunastarea    |
|                  animalelor sau pentru cei care manipuleaza carnea           |
|                - in his opinion an unacceptable risk would have been posed to|
|                  the welfare of the animals or to their handlers by the      |
|                  transport of the animals to a slaughterhouse                |
|                - exploatatia a fost inspectata si autorizata de catre        |
|                  autoritatea competenta pentru taierea vanatului,            |
|                - the holding had been inspected and authorised by the        |
|                  competent authority for the slaughter of game animals       |
|                - animalele au trecut de inspectia de sanatate ante-mortem cu |
|                  24 de ore inainte de taiere si, in special, nu au prezentat |
|                  nici un semn al bolilor mentionate la punctul 10.1 de mai   |
|                  sus                                                         |
|                - the animals have passed the ante-mortem health inspection   |
|                  during the 24 hours before the slaughter and, in particular,|
|                  have shown no evidence of the diseases mentioned under point|
|                  10.1 above;                                                 |
|                - animalele au fost taiate intre .......... si ..........*11),|
|                - the animals were slaughtered between ..... and ........*11),|
|                - sangerarea animalelor a fost efectuata corect, si           |
|                - the bleeding of the animals was performed correctly, and    |
|                - animalele taiate au fost eviscerate in cursul celor trei ore|
|                  de la taiere, si                                            |
|                - the slaughtered animals were eviscerated within three hours |
|                  of the time of slaughter, and                               |
|                (b) a caror carcase au fost transportate in conditii igienice |
|                la abatorul aprobat si, atunci cand a trecut mai mult de o ora|
|                de la taiere, a fost constatata o temperatura intre 0 grade C |
|                si +4 grade C la sosirea vehiculului utilizat pentru          |
|                transport;]                                                   |
|                (b) the carcases of which have been transported to the        |
|                approved slaughterhouse under hygienic conditions and, where  |
|                more than one hour elapsed since the time of slaughter, a     |
|                temperature of between 0 degrees C and +4 degrees C has been  |
|                found on the arrival of the vehicle used for the transport;]  |
| *12) 10.5      a fost obtinuta de la animale ce au ramas separate de la      |
|                nastere de animale biongulate salbatice                       |
| *12) 10.5      has been obtained from animals that have remained separate    |
|                since birth from wild cloven-hoofed animals;                  |
| 10.6           a provenit dintr-o unitate in jurul careia pe o raza de 10 km |
|                nu a existat nici un caz/focar al bolilor mentionate la       |
|                punctul 10.1 de mai sus, in timpul celor 30 de zile anterioare|
|                sau in eventualitatea unui caz de boala, prepararea carnii    |
|                pentru export catre Comunitatea Europeana a fost autorizata   |
|                numai dupa taierea tuturor animalelor prezente, indepartarea  |
|                in totalitate a carnii si spalarea si dezinfectia totala a    |
|                unitatii sub supravegherea unui medic veterinar oficial;      |
| 10.6           has been obtained in an establishment around which, within a  |
|                radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the       |
|                disease mentioned under point 10.1 above during the previous  |
|                30 days or, in the event of a case of disease, the preparation|
|                of meat for exportation to the European Community has been    |
|                authorized only after slaughter of all animals present,       |
|                removal of all meat, and the total cleaning and disinfection  |
|                of the establishment under the control of an official         |
|                veterinarian;                                                 |
| 10.7                                                                         |
| 10.7                                                                         |
| *5) fie        [a fost obtinuta si preparata fara sa aiba contact cu alta    |
|                carne ce nu respecta conditiile solicitate mai sus;]          |
| *5) either     [has been obtained and prepared without contact with other    |
|                meat not complying with the conditions required above;]       |
| *5),*9) fie    [contine [carne fara oase] [si] [carne tocata]*5), obtinuta   |
|                numai din carne dezosata, alta decat organele ce au fost      |
|                obtinute din carcase, in care principalele glande limfatice   |
|                accesibile au fost indepartate, ce a fost supusa unui proces  |
|                de maturare la o temperatura mai mare de +2 grade C cel putin |
|                24 de ore inainte ca oasele sa fie indepartate si in care     |
|                valoarea pH-ului carnii a fost mai mica de 6 atunci cand a    |
|                fost testata electronic in mijlocul muschiului longissimus    |
|                dorsi dupa maturare si inainte de dezosare, si                |
| *5),*9) or     [contains [boneless meat] [and] [minced meat]*5), obtained    |
|                only from deboned meat other than offal that was obtained from|
|                carcasses in which the main accessible lymphatic glands have  |
|                been removed, which have been submitted to maturation at a    |
|                temperature above +2 degrees C for at least 24 hours before   |
|                the bones were removed and in which the pH value of the meat  |
|                was below 6,0 when tested electronically in the middle of the |
|                longissimus-dorsi muscle after maturation and before deboning,|
|                and                                                           |
|                a fost mentinuta complet separat de carnea ce nu respecta     |
|                cerintele mentionate mai sus in toate stadiile de producere,  |
|                dezosare si depozitare pana cand aceasta a fost ambalata in   |
|                cutii sau cartoane pentru o depozitare ulterioara in zonele   |
|                special amenajate.]                                           |
|                has been kept strictly separate from meat not conforming to   |
|                the requirements mentioned above during all stages of its     |
|                production, deboning and storage until it has been packed in  |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]     |
| *5),*13) fie   [contine [carne fara oase] [si] [carne tocata]*5), obtinuta   |
|                numai din carne dezosata, alta decat organele ce au fost      |
|                obtinute din carcase, in care principalele glande limfatice   |
|                accesibile au fost indepartate, ce a fost supusa unui proces  |
|                de maturare la o temperatura mai mare de + 2 grade C cu cel   |
|                putin 24 de ore inainte ca oasele sa fie indepartate si       |
| *5),*13) or    [contains [boneless meat] [and] [minced meat]*5), obtained    |
|                only from deboned meat other than offal that was obtained from|
|                carcasses in which the main accessible lymphatic glands have  |
|                been removed, which have been submitted to maturation at a    |
|                temperature above +2 degrees C for at least 24 hours before   |
|                the bones were removed, and                                   |
|                a fost mentinuta complet separat de carnea ce nu respecta     |
|                cerintele mentionate mai sus in toate stadiile de producere,  |
|                dezosare si depozitare pana cand aceasta a fost ambalata in   |
|                cutii sau cartoane pentru o depozitare ulterioara in zonele   |
|                special amenajate.]                                           |
|                has been kept strictly separate from meat not conforming to   |
|                the requirements mentioned above during all stages of its     |
|                production, deboning and storage until it has been packed in  |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on ............................ |
|    ________                                                                  |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificari si functia) |
|  \__________/            (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    Note
    Notes
    *1) Carne proaspata inseamna toate partile, cu exceptia organelor, fie proaspata, refrigerata sau congelata, proprie consumului uman, de mamifere salbatice ce apartin Ordinului Perissodactyla - cu exceptia ecvinelor - Proboscidea sau Artiodactyla - cu exceptia suinelor, ce sunt crescute ca animale domestice sau crescute de la nastere in ferme.
    *1) Fresh meat means all parts, excluding offal, whether fresh, chilled or frozen, fit for human consumption of wild mammal animals belonging to the taxa Perissodactyla except equidae - Proboscidea or Artiodactyla except suidae - that are domestically kept or bred since birth in farms.
    *2) Emise de autoritatea competenta
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului asa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/CEE (as last amended)
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului daca este cazul. Se indica numarul de zbor al avionului, daca se cunoaste.
    In cazul transportului in containere sau cutii trebuie sa se indice la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Sa se mentina daca este necesar.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Daca este necesar, se indica "maturata". Daca este congelata, se indica data congelarii (luna/an) a bucatilor/portiunilor.
    *7) If appropriate, indicate "matured". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.
    *8) Referitor la carnea proaspata, se aplica prevederile Directivei Consiliului 91/495/CEE (cu ultimele amendamente). Referitor la conditiile de bunastare a animalelor la taiere, se aplica prevederile Directivei Consiliului 93/119/CE (cu ultimele amendamente).
    *8) Regarding fresh meat, the provisions of Council Directive 91/495/EEC (as last amended). Regarding welfare at slaughter, the provisions of Council Directive 93/119/EC (as last amended) shall apply.
    *9) Garantii suplimentare privind carnea provenind de la carne maturata dezosata urmeaza sa fie furnizate atunci cand sunt cerute la coloana 5 "GS", partea 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamenete), cu mentiunea "A."
    *9) Supplementary guarantees regarding meats from matured de-boned meat to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "A".
    *10) Se elimina atunci cand tara exportatoare efectueaza vaccinari impotriva febrei aftoase cu serotipurile A, O sau C si aceasta tara este autorizata sa exporte catre Comunitatea Europeana carne dezosata maturata, ce indeplineste garantiile suplimentare descrise la punctul*9) de mai sus.
    *10) Delete when the exporting country carries out vaccination against foot-and-mouth disease with serotypes A, O or C, and this country is allowed for export to the European Community matured deboned meat which fulfils the supplementary guarantees described under*9) above.
    *11) Data sau datele taierii. Sunt interzise activitati de import ale acestei carni, atunci cand aceasta provine de la animale taiate, fie anterior datei autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana din teritoriul mentionat la*3), fie in timpul unei perioade, in cursul careia Comunitatea Europeana a adoptat masuri restrictive impotriva activitatilor de import a acestei carni din acest teritoriu.
    *11) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of this meat from this territory.
    *12) Nu este necesar pentru animale de vanat de crescatorie ce sunt mentinute permanent in regiunile arctice.
    *12) Not necessary for farmed game animals kept permanently in Arctic regions.
    *13) Trebuie sa se furnizeze garantii suplimentare referitoare la carnea provenita din carne dezosata atunci cand sunt solicitate la coloana 5 "GS" a partii 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu mentiunea "F." Carnea dezosata maturata este interzisa pentru export in Comunitatea Europeana pana la 21 de zile de la data taierii animalelor.
    *13) Supplementary guarantees regarding meats from matured deboned meat to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "F". The matured deboned meat shall not be allowed for importation into the European Community until 21 days after the date of slaughter of the animals.
    *14) Garantii suplimentare privind carnea proaspata obtinuta de la cervidee urmeaza sa se furnizeze atunci cand sunt solicitate la coloana 5 "GS" a partii 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu mentiunea "G".
    *14) Supplementary guarantees regarding fresh meat obtained from cervids to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "G".

                               Model RUW

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (numele si adresa    |          CERTIFICAT VETERINAR            |
|    completa)                      |         VETERINARY CERTIFICATE           |
| 1. Consignor (name and address in | pentru carne proaspata de la animale     |
|    full).                         | salbatice altele decat ecvine si suine*1)|
|    .............................. | expediate catre Comunitatea Europeana    |
|    .............................. | for fresh meat of wild non-domestic      |
|    .............................. | animals*1) other than Equidae and Suidae |
|    .............................. | consigned to the European Community      |
|                                   |                                          |
|___________________________________| Nr.*2)                  ORIGINAL         |
| 2. Destinatar (numele si adresa   | No*2)                   ORIGINAL         |
|    completa)                      |__________________________________________|
| 2. Consignee (name and address in | 3. Originea carnii*3)                    |
|    full).                         | 3. Origin of the meat*3)                 |
|    .............................. | 3.1 Tara ............................... |
|    .............................. | 3.1 Country ............................ |
|    .............................. | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|___________________________________|__________________________________________|
| 5. Destinatia carnii              | 4. Autoritate competenta                 |
| 5. Intended destination of the    | 4. Competent authority                   |
|    meat                           | 4.1 Minister: .......................... |
| 5.1 Stat membru ................. | 4.1 Ministry ........................... |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.2 Serviciu ........................... |
| 5.2 Unitate                       | 4.2 Service ............................ |
| 5.2 Establishment                 | 4.3 Nivel local/regional ............... |
|     Nume si adresa                | 4.3 Local/regional level ............... |
|     Name and address              | ........................................ |
|     Numar de inregistrare sau de  | ........................................ |
|     aprobare (unde este aplicabil)|__________________________________________|
|     Aproval or registration number| 6. Locul de incarcare pentru export      |
|     (where applicable)            | 6. Place of loading for exportation      |
|     ............................. | ........................................ |
|     ............................. | ........................................ |
|     ............................. |__________________________________________|
|     ............................. | 7.3 Detalii de identificare a            |
|___________________________________|     transportului*8)                     |
| 7.  Mijloace de transport si      | 7.3 Consignment identification details*8)|
|     identificarea transportului*4)| ........................................ |
| 7.  Means of transport and        | ........................................ |
|     consignment identification*4) | ........................................ |
| 7.1 Camion, vagon de tren, vas sau| ........................................ |
|     avion*5)                      |                                          |
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |                                          |
|     aircraft)*5)                  |                                          |
| 7.2 Numar(e) de inregistrare,     |                                          |
|     numele vasului sau numarul de |                                          |
|     zbor.                         |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number ....... |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea carnii                                                     |
| 8.  Identification of the meat                                               |
| 8.1 Carne provenita de la ......................................... (specia) |
| 8.1 Meat from ............................................. (animal species) |
| 8.2 Conditii de temperatura a carnii incluse in acest transport:             |
|     racita/congelata*5)                                                      |
| 8.2 Temperature conditions of the meat included in this consignment:         |
|     chilled/frozen*5)                                                        |
| 8.3 Identificare individuala a carnii incluse in acest transport:            |
| 8.3 Individual identification of the meat included in this consignment:      |
|______________________________________________________________________________|
| Natura        |   Numarul de autorizare al unitatilor   | Numar de | Greutate|
| portiunilor*7)|  Approval number of the establishments  | pachete/ | neta    |
| Nature of     |_________________________________________| portiuni | Net     |
| cuts*7)       | Unitate de vanat| Unitate de| Depozit   | Number of| weight  |
|               | Game            | transare  | frigorific| packeges/| (kg)    |
|               | establishment   | Cutting   | Cold store| pieces   |         |
|               |                 | plant     |           |          |         |
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|_______________|_________________|___________|___________|__________|_________|
|                                                   Total |__________|_________|
|                                                   Total |__________|_________|
|_________________________________________________________|__________|_________|
| 9.             Atestarea sanatatii publice                                   |
| 9.             Public health attestation                                     |
|                Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin       |
|                prezenta ca:                                                  |
|                I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify     |
|                that:                                                         |
| 9.1            in fapt, carnea proaspata a fost obtinuta, preparata,         |
|                manipulata si depozitata in conditii de sanatate ce           |
|                reglementeaza productia si controlul stabilite de legislatia  |
|                comunitara*8) si este, prin urmare, considerata a fi          |
|                corespunzatoare pentru consum uman;                           |
| 9.1            the fresh meat has been obtained, prepared, handled and       |
|                stored under the health conditions governing production and   |
|                control laid down in European Community legislation*8) and it |
|                is, therefore, considered as such to be fit for human         |
|                consumption;                                                  |
| *5) fie [9.2   carnea proaspata a fost obtinuta din carcase jupuite si       |
|                eviscerate si ulterior a fost supusa unei inspectii           |
|                post-mortem la unitatea de vanat autorizata;                  |
| *5) either     the fresh meat has been obtained from carcases that have      |
|     [9.2       been skinned and eviscerated and, afterwards, have undergone a|
|                post-mortem inspection at the approved game establishment;    |
| 9.3            carnea proaspata sau pachetele de carne poarta o marca de     |
|                sanatate oficiala ce arata ca, in fapt, carnea a fost         |
|                prelucrata in intregime si inspectata in unitatile indicate la|
|                punctul 8.3 care sunt autorizate pentru export catre          |
|                Comunitatea Europeana;]                                       |
| 9.3            the fresh meat, or the packages of meat, bear an official     |
|                health mark to the effect that the meat has been wholly       |
|                dressed and inspected in the establishments indicated under   |
|                point 8.3 that are approved for exportation to the European   |
|                Community;]                                                   |
| *5) fie [9.2   carcasele nejupuite au fost eviscerate si dupa aceea acestea  |
|                au fost transportate la unitatea de vanat autorizata unde     |
|                viscerele au fost supuse unei inspectii post-mortem unde nu   |
|                s-a constatat ca respectivele carcase sunt improprii          |
|                consumului uman;                                              |
| *5) or [9.2    the unskinned carcases were eviscerated and, afterwards,      |
|                they were conveyed to the approved game establishment where   |
|                the viscera have undergone a post-mortem inspection which did |
|                not lead to the carcases being judged unfit for human         |
|                consumption;                                                  |
| 9.3            carcasele nejupuite poarta o marca oficiala a originii        |
|                indicate la punctul 8.3 anterior, si                          |
| 9.3            The underskinned carcases bear an offcial mark of the origin  |
|                indicated under point 8.3 above, and                          |
| *5) fie        [dupa ce au fost racite si mentinute la o temperatura intre   |
|                -1 grad C si +7 grade C, acestea sunt destinate a fi          |
|                transportate catre unitatea de vanat aprobata a destinatiei   |
|                finale din Uniunea Europeana, in sapte zile de la inspectia   |
|                post-mortem,]                                                 |
| *5) either     [after having been chilled to and maintained at a temperature |
|                between -1 degree C and + 7 degrees C they are intended to be |
|                transported to the final EU approved game establishment of    |
|                destination, within seven days of post-mortem inspection,]    |
| *5) fie        [dupa ce au fost racite si mentinute la o temperatura intre   |
|                -1 grad C si +1 grad C, acestea sunt destinate a fi           |
|                transportate catre unitatea de vanat aprobata a destinatiei   |
|                finale din Uniunea Europeana, in 15 zile de la inspectia      |
|                post-mortem,]                                                 |
|                intr-un mijloc de transport capabil sa mentina aceasta        |
|                temperatura pe durata transportului;]                         |
| *5) either     [after having been chilled to and maintained at a temperature |
|                between -1 degree C and +1 degree C, they are intended to be  |
|                transported to the final EU approved game establishment of    |
|                destination, within 15 day of post-mortem inspection,]        |
|                in a means of transport capable of maintaining this           |
|                temperature during transport;]                                |
| *12) [9.3.1.   cu privire la encefalopatia spongiforma transmisibila la      |
|                cervidee acest produs contine sau provine exclusiv din carne, |
|                excluzand organele si maduva spinarii a cervideelor ce au fost|
|                examinate pentru encefalopatie spongiforma transmisibila la   |
|                cervidee histopatologic, imunohistochimic sau printr-o alta   |
|                metoda de diagnostic recunoscuta de autoritatea competenta cu |
|                rezultate negative si nu provine de la animale dintr-o regiune|
|                unde s-a confirmat encefalopatia spongiforma transmisibila la |
|                cervidee in ultimii trei ani sau unde este oficial suspectata]|
| *12) [9.3.1    with regard to chronic wasting disease (CWD) this product     |
|                contains or is derived exclusively from meat, excluding offal |
|                and spinal cord of cervid animals which have been examined for|
|                chronic wasting disease by histopathology,                    |
|                immunohistochemistry or other diagnostic method recognised by |
|                the competent authority with negative results and is not      |
|                derived from animals coming from a region where chronic       |
|                wasting disease has been confirmed in the last three years or |
|                is officially suspected;]                                     |
| 9.4            mijloacele de transport si conditiile de incarcare ale acestui|
|                transport indeplinesc cerintele de igiena stabilite de        |
|                legislatia comunitara*8)                                      |
| 9.4            the means of transport and the loading conditions of this     |
|                consignments meet the hygiene requirements laid down in       |
|                European Community legislation*8)                             |
|______________________________________________________________________________|
| 10.            Atestarea sanatatii animale                                   |
| 10.            Animal health attestation                                     |
|                Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin       |
|                prezenta ca, in fapt, carnea proaspata descrisa mai sus:      |
|                I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that|
|                the fresh meat described above:                               |
| 10.1.          a fost obtinuta din teritoriul cu codul ..........*3) care, la|
|                data emiterii acestui certificat:                             |
| 10.1.          has been obtained in the territory with code ......*3) which, |
|                at the date of issuing this certificate:                      |
|                (a) a fost indemn pentru 12 luni de pesta bovina si in timpul |
|                aceleiasi perioade nu a avut loc nici o vaccinare impotriva   |
|                acestei boli si                                               |
|                (a) has been free for 12 months from rinderpest, and during   |
|                the same period no vaccination against this disease has taken |
|                place, and                                                    |
| *5) fie        [(b) a fost indemn pentru 12 luni de febra aftoasa si in      |
|                timpul aceleiasi perioade nu a avut loc nici o vaccinare      |
|                impotriva acestei boli;]                                      |
| *5) either     [(b) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease, |
|                and during the same period no vaccination against this disease|
|                has taken place;]                                             |
| *5) fie        [(b) a fost considerat indemn de febra aftoasa de la ........ |
|                (data), fara sa fi existat cazuri/focare ulterior si a fost   |
|                autorizat sa exporte aceste animale in baza Deciziei Comisiei |
|                2004/.../CE, din ......... (data);                            |
| *5) or         [(b) has been considered free from foot-and-mouth disease     |
|                since ......... (date), without having had cases/outbreaks    |
|                afterwards, and authorised to export these animals by         |
|                Commission Decision 2004/.../EC, of .......... (date);]       |
| *5),*9) fie    [(b) programele de vaccinare impotriva febrei aftoase au fost |
|                efectuate si controlate oficial la bovine domestice;]         |
| *5),*9) or     [(b) vaccination programmes against foot-and-mouth disease are|
|                being officially carried out and controlled in domestic bovine|
|                animals;]                                                     |
| 10.2.          a fost obtinuta de la animale salbatice care au fost ucise    |
|                intre ............. si ...............*10) in teritoriul      |
|                mentionat la punctul 10.1, si uciderea a avut loc:            |
| 10.2.          has been obtained from wild animals that were killed between  |
|                ................. and .................*10) inside the        |
|                territory mentioned under point 10.1, and the killing took    |
|                place:                                                        |
|                (a) la o distanta ce depaseste 20 km de la frontierele tarii  |
|                sau parti ale acesteia, ce nu este autorizata pe durata       |
|                acestei perioade sa exporte aceasta carne proaspata catre     |
|                Comunitatea Europeana;                                        |
|                (a) at a distance that exceeds 20 km from the borders of a    |
|                country or part therefore, which is not authorized during this|
|                period for exporting this fresh meat to the European          |
|                Community;                                                    |
|                (b) intr-o suprafata unde pe durata ultimelor 60 de zile nu au|
|                existat restrictii pentru boala mentionata la punctul 10.1;   |
|                (b) in an area where during the last 60 days there have been  |
|                no restrictions for the disease mentioned under point 10.1;   |
| 10.3.          a fost obtinuta de la animale care dupa ucidere au fost       |
|                transportate pentru racire in 12 ore [la un centru de         |
|                colectare si imediat dupa aceea]*5) la o unitate pentru vanat |
|                autorizata in jurul careia pe o raza de 10 km nu a existat    |
|                nici un caz/focar din bolile mentionate la punctul 10.1 de mai|
|                sus pe durata a 30 de zile precedente sau in eventualitatea   |
|                unui caz de boala, prepararea carnii pentru activitati de     |
|                export in Comunitatea Europeana a fost autorizata doar dupa   |
|                eliminarea intregii carni si dupa curatarea si dezinfectarea  |
|                completa a unitatii sub controlul unui medic veterinar        |
|                oficial;                                                      |
| 10.3.          has been obtained from animals which after killing were       |
|                transported within 12 hours for chilling [to a collection     |
|                centre, and immediately afterwards]*5) to an approved game    |
|                establishment around which, whithin a radius of 10 km, there  |
|                has been no case/outbreak of the diseases mentioned under     |
|                point 10.1 above during the prevision 30 days or, in the event|
|                of a case of disease, the preparation of meat for exportation |
|                to the European Community has been authorised only after      |
|                removal of all meat, and the total cleaning and desinfection  |
|                of the establishment under the control of an official         |
|                veterinarian;                                                 |
| 10.4.                                                                        |
| 10.4.                                                                        |
| *5) fie        [au fost obtinute si preparate fara sa intre in contact cu    |
|                alte feluri de carne ce nu se conformeaza conditiilor         |
|                solicitate mai sus;]                                          |
| *5) either     [has been obtained and prepared without contact with other    |
|                meats not complying with the conditions required above;       |
| *5),*9) fie    [contine [carne fara os] [si] [carne tocata]*6), obtinuta     |
|                numai din carne dezosata alta decat organele, ce a fost       |
|                obtinuta din carcase in care glandele limfatice principale    |
|                accesibile au fost indepartate, ce a fost supusa maturarii la |
|                o temperatura de peste +2 grade C pentru cel putin 24 ore     |
|                inainte ca oasele sa fi fost indepartate si in care valoarea  |
|                pH-ului carnii a fost sub 6,0 cand s-a testat electronic in   |
|                mijlocul muschiului longissimus dorsi dupa maturare si inainte|
|                de dezosare si                                                |
| *5),*9) or     [contains [boneless meat] [and] [minced meat]*5), obtained    |
|                only from deboned meat other than offal that was obtained from|
|                carcases in which the main accesible lymphatic glands have    |
|                been removed, which have been submitted to maturation at a    |
|                temperature above +2 degrees C for at least 24 hours before   |
|                the bones were removed and which the pH value of the meat was |
|                below 6,0 when tested electronically in the middle of the     |
|                longissimus-dorsi muscle after maturation and before boning,  |
|                and                                                           |
|                a fost tinuta strict separat de carne ce nu se conformeaza cu |
|                cerintele mentionate mai sus, pe durata tuturor stadiilor     |
|                prelucrarii sale, dezosarii si depozitarii pana cand a fost   |
|                impachetata in cutii sau cartoane pentru depozitare ulterioara|
|                in zone special amenajate.]                                   |
|                has been kept strictly separate from meat not conforming to   |
|                the requirements mentioned above during all stages of its     |
|                production, deboning and storage until it has been packed in  |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]     |
| *5),*11) fie   [contine [carne fara os] [si] [carne tocata]*5), obtinuta     |
|                numai din carne dezosata, alta decat organele, ce a fost      |
|                obtinuta din carcase de la care glandele limfatice principale |
|                accesibile au fost indepartate, ce a fost supusa maturarii la |
|                o temperatura de peste +2 grade C pentru cel putin 24 ore     |
|                inainte ca oasele sa fi fost indepartate; si                  |
| *5),*11) or    [contains [boneless meat] [and] [minced meat]*5) obtained only|
|                from deboned meat other than offal that was obtained from     |
|                carcases in which the main accessible lymphatic glands have   |
|                been removed, which have been submitted to maturation at a    |
|                temperature above +2 degrees C for at least 24 hours before   |
|                the bones were removed, and                                   |
|                a fost tinuta strict separat de carne ce nu se conformeaza cu |
|                cerintele mentionate mai sus, pe durata tuturor stadiilor     |
|                prelucrarii sale, dezosarii si depozitarii pana cand a fost   |
|                impachetata in cutii sau cartoane pentru depozitare ulterioara|
|                in zone special amenajate.]                                   |
|                has been kept strictly separate from meat not conforming to   |
|                the requirements mentioned above during all stages of its     |
|                production, deboning and storage until it has been packed in  |
|                boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]     |
|______________________________________________________________________________|
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ............................ la data de .......................  |
| Done at ................................ on ...............................  |
|                                                                              |
|    ________                                                                  |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificari si titlu)   |
|  \ ________ /             (name in capital letters, qualification and title) |
|______________________________________________________________________________|

    Note
    Notes
    *1) Carne proaspata inseamna toate partile, exclusiv organele, fie proaspata, racita sau congelata corespunzatoare pentru consum uman, de mamifere salbatice ce apartin taxonului Perissodactyla - exceptie equidae-Proboscidea or Artiodactyla - exceptie suidae ce sunt ucise sau vanate in salbaticie.
    Dupa activitatea de import, carcasele jupuite trebuie sa fie transportate fara intarziere unitatilor de procesare de destinatie.
    *1) Fresh meat means all parts, excluding offal, whether fresh, chilled or frozen, fit for human consumption of wild mammal animals belonging to the taxa Perissodactyla - except equidae-Proboscidea or Artiodactyla - except suidae - that are killed or hunted in the wild.
    After importation, skin-in carcases must be conveyed without delay to the processing establishment of destination.
    *2) Emise de autoritatea competenta
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului dupa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente)
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended)
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului daca este necesar. Numarul de zbor al avionului, daca acesta se cunoaste.
    In cazul transportului in containere sau cutii, trebuie sa se indice la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Sa se mentina dupa caz.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Dupa caz se indica "maturata" sau "jupuita". Daca este congelata, se indica data congelarii (luna/an) pentru bucati/portiuni.
    Se indica, in caz de carne jupuita, marca(ile) de identificare pentru origine. Aceasta marca nu poate fi marca de sanatate folosita pentru declararea potrivirii pentru consum uman, aceasta din urma urmeaza sa fie atribuita de catre unitatea de vanat aprobata din statul de destinatie de indata ce carnea a fost jupuita si a fost supusa unei inspectii post-mortem.
    *7) If appropriate, indicate "matured" or "unskinned". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.
    In the case of unskined meat indicate the origin identification mark(s). This mark cannot be the health mark used for declaring suitability for human consumption, the latter to be attributed by the approved game establishment in the EU Member State of destination once the meat has been skinned and undergone a post-mortem inspection.
    *8) Referitor la carnea proaspata, se aplica prevederile Directivei Consiliului 92/45/CEE (cu ultimele amendamente).
    *8) Regarding fresh meat, the provisions of Council Directive 92/45/EEC (as last amended) shall apply.
    *9) Garantiile suplimentare privind carnea ce provine din carne maturata dezosata urmeaza sa fie furnizate atunci cand sunt solicitate la coloana 5 "GS" partea 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu mentiunea "A".
    Nu va fi aprobata pentru activitati de import catre Comunitatea Europeana carnea maturata dezosata inainte de 21 de zile de la data uciderii animalelor.
    *9) Supplementary guarantees regarding meat from matured deboned meat to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "A".
    The matured deboned meat shall not be allowed for importation into the European Community until 21 days after the date of killing of the animals.
    *10) Date. Importul acestei carni trebuie sa fie interzis atunci cand provine de la animale ucise sau taiate fie anterior datei autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana din teritoriul mentionat la*3) fie in timpul unei perioade unde au fost adoptate masuri restrictive impotriva activitatilor de import a acestei carni din acest teritoriu de catre Comunitatea Europeana.
    *10) Dates. Import of this meat shall not be allowed when obtained from animals killed or hunted either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of this meat from this territory.
    *11) Garantii suplimentare privind carnea ce provine din carne maturata dezosata urmeaza sa fie furnizate la coloana 5 "GS" din partea 1 din anexa II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu mentiunea "F". Carnea maturata dezosata nu va fi permisa pentru activitati de import catre Comunitatea Europeana pana la 21 de zile dupa data de taiere a animalelor.
    *11) Supplementary guarantees regarding meat from matured deboned meat to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "F". The matured deboned meat shall not be allowed for importation into the European Community until 21 days after the date of slaughter of the animals.
    *12) Garantiile suplimentare privind carnea proaspata obtinuta de la cervidee urmeaza sa fie furnizate atunci cand este solicitat la coloana 5 "GS" din partea 1 din anexa II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente), cu mentiunea "G".
    *12) Supplementary guarantees regarding fresh meat obtained from cervids to be provided when required in column 5 "SG" of Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "G".

                                  Model SUF

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |            CERTIFICAT VETERINAR          |
|    completa)                      |           VETERINARY CERTIFICATE         |
| 1. Consignor (name and address in | pentru carne proaspata provenita de la   |
|    full)                          | suine nedomestice de crescatorie*1) si   |
|    .............................. | expediata catre Comunitatea Europeana    |
|    .............................. | for fresh meat of farmed non-domestic    |
|    .............................. | suidae*1) consigned to the European      |
|    .............................. | Community                                |
|                                   |                                          |
|___________________________________| Nr.*2)                  ORIGINAL         |
| 2.  Destinatar (nume si adresa    | No*2)                   ORIGINAL         |
|     completa)                     |__________________________________________|
| 2.  Consignee (name and address   | 3.  Originea carnii*3)                   |
|     in full)                      | 3.  Origin of the meat*3)                |
|     ............................. | 3.1 Tara: .............................. |
|     ............................. | 3.1 Country: ........................... |
|     ............................. | 3.2 Codul teritoriului: ................ |
|     ............................. | 3.2 Code of territory: ................. |
|___________________________________|__________________________________________|
| 5.  Destinatia carnii             | 4.  Autoritatea Competenta               |
| 5.  Intended destination of the   | 4.  Competent Authority                  |
|     meat                          | 4.1 Minister: .......................... |
| 5.1 Statul membru ............... | 4.1 Ministry: .......................... |
| 5.1 EU Member State ............. | 4.2 Serviciu: .......................... |
| 5.2 Unitatea                      | 4.2 Service: ........................... |
| 5.2 Establishment                 | 4.3 Nivel local/regional: .............. |
| Nume si adresa:                   | 4.3 Local/regional level: .............. |
| Name and address:                 |     .................................... |
| ................................. |     .................................... |
| ................................. |     .................................... |
| ................................. |__________________________________________|
| Numar de autorizare sau           | 6.  Loc de incarcare pentru export       |
| inregistrare (acolo unde este     | 6.  Place of loading for exportation     |
| aplicabil):                       |     .................................... |
| Approval or registration number   |     .................................... |
| (where applicable):               |     .................................... |
| ................................. |__________________________________________|
| ................................. | 7.3  Detalii privind identificarea       |
| ................................. |      transportului*6):                   |
|___________________________________| 7.3  Consignment identification          |
| 7.  Mijloace de transport si      |      details*6):                         |
|     identificarea                 |     .................................... |
|     transportului*4)              |     .................................... |
| 7.  Means of transport and        |     .................................... |
|     consignment identification*4) |     .................................... |
| 7.1 Camion, vagon de tren sau     |     .................................... |
|     avion*5)                      |                                          |
| 7.1 Lorry, rail-wagon, ship or    |                                          |
|     aircraft*5)                   |                                          |
| 7.2 Numar (numere) de             |                                          |
|     inregistrare, numele vasului  |                                          |
|     sau numarul zborului:         |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number:        |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea carnii                                                     |
| 8.  Identification of the meat                                               |
| 8.1 Carne provenita de la ..................................... (specia).    |
| 8.1 Meat from: ........................................ (animal species).    |
| 8.2 Conditiile de temperatura a carnii incluse in acest transport: ......... |
|     racita/congelata*5)                                                      |
| 8.2 Temperature conditions of the meat included in this consignment: ....... |
|     chilled/frozen*5)                                                        |
| 8.3 Identificarea individuala a carnii incluse in acest transport:           |
| 8.3 Individual identification of the meat included in this consignment:      |
|______________________________________________________________________________|
| Natura       | Numarul de autorizare al unitatilor   | Numar de  | Greutate  |
| bucatilor*7) | Approval number of the establishments | pachete/  | neta      |
| Nature of    |                                       | portiuni  | Net       |
| cuts*7)      |                                       | Number of | weight    |
|              |                                       | packages/ | (kg)      |
|              |                                       | pieces    |           |
|______________|_______________________________________|           |           |
|              | Abator        | Unitate de| Depozit   |           |           |
|              | Slaughterhouse| transare  | frigorific|           |           |
|              |               | Cutting   | Cold store|           |           |
|              |               | plant     |           |           |           |
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|______________|_______________|___________|___________|___________|___________|
|                                          | Total     |           |           |
|                                          | Total     |           |           |
|__________________________________________|___________|___________|___________|
| 9.  Atestarea sanatatii publice                                              |
| 9.  Public health attestation                                                |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta, ca:    |
|     I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that:          |
| 9.1 in fapt, carnea proaspata a fost obtinuta, preparata, manipulata si      |
|     depozitata in conditii de sanatate ce reglementeaza productia si         |
|     controlul stabilite de legislatia comunitara*8) si este, prin urmare     |
|     considerata a fi proprie consumului uman.                                |
| 9.1 the fresh meat has been obtained, prepared, handled and stored under the |
|     health conditions governing production and control laid down in European |
|     Community legislation*8) and it is, therefore, considered as such to be  |
|     fit for human consumption                                                |
| 9.2 carnea proaspata sau pachetele de carne poarta o marca de sanatate       |
|     oficiala ce arata ca, in fapt, carnea a fost prelucrata in intregime si  |
|     inspectata in unitatile indicate la punctul 8.3 ce sunt autorizate pentru|
|     export catre Comunitatea Europeana;                                      |
| 9.2 the fresh meat, or the packages of meat, bear an official health mark to |
|     the effect that the meat has been wholly dressed and inspected in the    |
|     establishments indicated under point 8.3 that are approved for           |
|     exportation to the European Community                                    |
| 9.3 mijloacele de transport si conditiile de incarcare ale acestui transport |
|     indeplinesc cerintele de igiena stabilite de legislatia comunitara*8)    |
| 9.3 the means of transport and the loading conditions of this consignments   |
|     meet the hygiene requirements laid down in European Community            |
|     legislation*8)                                                           |
| 9.4 carnea proaspata a fost supusa unui examen pentru trichineloza prin      |
|     metoda digestiei, cu rezultate negative.                                 |
| 9.4 the fresh meat has been subject to an examination for trichinosis by a   |
|     digestion method*8) with negative results.                               |
|______________________________________________________________________________|
| 10.  Atestarea sanatatii animale                                             |
| 10.  Animal health attestation                                               |
|      Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta ca, in |
|      fapt, carnea proaspata descrisa mai sus:                                |
|      I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the fresh|
|      meat described above:                                                   |
| 10.1 a fost obtinuta din teritoriul cu codul ...............*3) ce, la data  |
|      emiterii acestui certificat:                                            |
| 10.1 has been obtained in the territory with code ............*3) which, at  |
|      the date of issuing this certificate:                                   |
|______________________________________________________________________________|
| *5) fie    [(a) a fost indemn timp de 12 luni de febra aftoasa, pesta bovina,|
|            pesta porcina africana, pesta porcina clasica, boala veziculoasa a|
|            porcului si]                                                      |
| *5) either [(a) has been free for 12 months from foot-and-mouth disease,     |
|            rinderpest, African swine fever, classical swine fever, swine     |
|            vesicular disease, and]                                           |
| *5) fie    [(a)(i) a fost considerat indemn timp de 12 luni de pesta bovina, |
|            pesta porcina africana, [febra aftoasa]*5), [pesta porcina        |
|            clasica]*5) si [boala veziculoasa a porcului]*5) si               |
| *5) or     [(a)(i) has been free for 12 months from rinderpest, African      |
|            swine fever, [foot-and-mouth disease]*5), [classical swine        |
|            fever]*5), and [swine vesicular disease]*5), and                  |
|            (ii) a fost considerat indemn de [febra aftoasa]*5), [pesta       |
|            porcina clasica]*5) si [boala veziculoasa a porcului]*5), de      |
|            la ............ (data), fara sa fi avut cazuri/focare aparute     |
|            ulterior, si a fost autorizat sa exporte aceasta carne in baza    |
|            Deciziei Comisiei ..../..../CE, din ........... (data) si]        |
|            (ii) has been considered free from [foot-and-mouth disease]*5),   |
|            [classical swine fever]*5), and swine vesicular disease]*5),      |
|            since ........... (date), without having had cases/outbreaks      |
|            afterwards, and authorized to export this meat by Commission      |
|            Decision ...../..../EC, of ............ (data), and]              |
|            (b) in cursul ultimelor 12 luni nu a fost efectuata nici o        |
|            vaccinare impotriva acestor boli si sunt interzise activitati de  |
|            import de animale domestice vaccinate impotriva acestor boli in   |
|            acest teritoriu;                                                  |
|            (b) were during the last 12 months, no vaccination against        |
|            diseases has been carried out and imports of domestic animals     |
|            vaccinated against these diseases are not permitted in this       |
|            territory;                                                        |
| 10.2       a fost obtinuta de la animale care:                               |
| 10.2       has been obtained from animals that:                              |
| *5)        [au ramas pe teritoriul descris la punctul 10.1 de la fatare sau  |
|            cel putin cu 3 luni inainte de taiere]                            |
| *5)        [have remained in the territory described under point 10.1 since  |
|            birth, or for at least the last three months before slaughter]    |
| *5) si/sau [au fost introduse la .......... (data) pe teritoriul descris la  |
|            punctul 10.1 din teritoriul cu codul ...............*3) care la   |
|            acea data era autorizat sa exporte aceasta carne proaspata catre  |
|            Comunitatea Europeana;]                                           |
| *5) and/or [have been introduced on ................ (date) into territory   |
|            described under point 10.1, from the territory with code          |
|            ...............*3) that at that date was authorized to export this|
|            fresh meat to the European Community;                             |
| 10.3       a fost obtinuta de la animale ce provin din exploatatii:          |
| 10.3       has been obtained from animals coming from holdings:              |
|            (a) in care nici unul din animalele prezente nu a fost vaccinat   |
|            impotriva bolilor mentionate la punctul 10.1;                     |
|            (a) in which none of animals present therein have been vaccinated |
|            against the diseases mentioned under point 10.1;                  |
|            (b) in si in jurul careia intr-o zona pe o raza de 10 km nu a     |
|            existat nici un caz/focar al bolilor mentionate la punctul 10.1,  |
|            in timpul celor 40 de zile anterioare                             |
|            (b) in and around which, in an area of 10 km radius, there has    |
|            been no case/outbreak of the diseases mentioned under point 10.1  |
|            during the previous 40 days;                                      |
|            (c) in care sunt efectuate cu regularitate inspectii veterinare   |
|            pentru a diagnostica bolile transmisibile oamenilor sau animalelor|
|            si aceste exploatatii nu au fost supuse interzicerii, ca rezultat |
|            al unui focar de bruceloza porcina, in timpul celor 6 saptamani   |
|            anterioare expedierii.                                            |
|            (c) in which regular veterinary inspections are carried out to    |
|            diagnose diseases transmissible to human or animals and, these    |
|            holdings are not subject to prohibition as a result of an         |
|            outbreak of porcine brucellosis during the previous six weeks;    |
| 10.4       a fost obtinuta de la animale ce:                                 |
| 10.4       has been obtained from animals which:                             |
| *5) fie    [(a) au fost transportate din exploatatiile acestora in mijloace  |
|            de transport spalate si dezinfectate inaintea incarcarii catre un |
|            abator aprobat, fara sa aiba contact cu alte animale ce nu au     |
|            respectat conditiile mentionate mai sus;                          |
| *5) either [(a) have been transported from their holdings in vehicles,       |
|            cleaned and disinfected before loading, to an approved            |
|            slaughterhouse, without contact with other animals which did not  |
|            comply with the conditions mentioned above;                       |
|            (b) la abator, au trecut de inspectia de sanatate ante-mortem in  |
|            timpul celor 24 de ore inainte de taiere si, in special, cele     |
|            care nu au prezentat nici un semn al bolilor mentionate la punctul|
|            10.1 de mai sus;                                                  |
|            (b) at the slaughterhouse, have passed ante-mortem health         |
|            inspection during the 24 hours before slaughter and, in           |
|            particular, have shown no evidence of the diseases mentioned under|
|            point 10.1 above;                                                 |
|            (c) au fost taiate la data de sau intre ...................*9);]  |
|            (c) have been slaughtered on or between ...................*9);]  |
| *5) fie    [(a) au fost taiate in exploatatie de origine, ca urmare a        |
|            autorizarii de catre un medic veterinar oficial responsabil de    |
|            exploatatie, ce au dat o declaratie scrisa ca:                    |
| *5) or     [(a) have been slaughtered on the holding of origin, following    |
|            authorisation by an official veterinarian responsible for the     |
|            holding, who has provided a written statement that:               |
|            - dupa parerea acestuia, transportul animalelor catre abator      |
|            constituie un risc inacceptabil pentru bunastarea animalelor sau  |
|            pentru cei care manipuleaza transportul animalelor catre un abator|
|            - in his opinion an unacceptable risk would have been posed to the|
|            welfare of the animals or to their handlers by the transport of   |
|            the animals to a slaughterhouse,                                  |
|            - exploatatia a fost inspectata si autorizata de catre autoritatea|
|            competenta pentru taierea vanatului,                              |
|            - the holding had been inspected and authorised by the competent  |
|            authority for the slaughter of game,                              |
|            - animalele au trecut de inspectia de sanatate ante-mortem cu 24  |
|            de ore inainte de taiere si, in special, nu au prezentat nici un  |
|            semn al bolilor mentionate la punctul 10.1 de mai sus             |
|            - the animals have passed the ante-mortem health inspection during|
|            the 24 hours before the slaughter and, in particular, have shown  |
|            no evidence of the diseases mentioned under point 10.1 above;     |
|            - animalele au fost taiate intre ........... si ............*9),  |
|            - the animals were slaughtered between .......... and ........*9),|
|            - sangerarea animalelor a fost efectuata corect, si               |
|            - the bleeding of the animals was performed correctly, and        |
|            - animalele taiate au fost eviscerate in cursul celor trei ore de |
|            la taiere, si                                                     |
|            - the slaughtered animals were eviscerated within three hours of  |
|            the time of slaughter, and                                        |
|            (b) carcasele acestora au fost transportate in conditii igienice  |
|            la abatorul aprobat si, atunci cand a trecut mai mult de o ora de |
|            la taiere, a fost gasita o temperatura intre 0 grade C si +4 grade|
|            C la sosirea vehiculului utilizat pentru transport;]              |
|            (b) their carcases were transported to the approved slaughterhouse|
|            under hygienic conditions and, where more than one hour elapsed   |
|            since the time of slaughter, a temperature of between 0 degrees C |
|            and +4 degrees C was found on the arrival of the vehicle used for |
|            the transport;]                                                   |
| 10.5       a fost obtinuta de la animale ce au ramas separate de la nastere  |
|            de animale biongulate salbatice                                   |
| 10.5       has been obtained from animals that have remained separate since  |
|            birth from wild cloven-hoofed animals;                            |
| 10.6       a provenit dintr-o unitate in jurul careia pe o raza de 10 km, nu |
|            a existat nici un caz/focar al bolilor mentionate la punctul 10.1 |
|            de mai sus, in timpul celor 40 de zile anterioare sau in          |
|            eventualitatea unui caz de boala, prepararea carnii pentru export |
|            catre Comunitatea Europeana a fost autorizata numai dupa taierea  |
|            tuturor animalelor prezente, indepartarea in totalitate a carnii  |
|            si spalarea si dezinfectia totala a unitatii sub supravegherea    |
|            unui medic veterinar oficial;                                     |
| 10.6       has been obtained in an establishment around which, within a      |
|            radius of 10 km, there has been no case/outbreak of the diseases  |
|            mentioned under point 10.1 above during the previous 40 days or,  |
|            in the event of a case of disease, the preparation of meat for    |
|            exportation to the European Community has been authorized only    |
|            after slaughter of all animals present, removal of all meat, and  |
|            the total cleaning and disinfection of the establishment under    |
|            the control of an official veterinarian;                          |
| 10.7       a fost obtinuta si preparata fara sa aiba contact cu alta carne   |
|            ce nu respecta conditiile solicitate mai sus                      |
| 10.7       has been obtained and prepared without contact with other meat    |
|            not complying with the conditions required above.                 |
|______________________________________________________________________________|
| 11. Atestarea bunastarii animalelor                                          |
| 11. Animal welfare attestation                                               |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin acesta ca, in    |
|     fapt, carnea proaspata descrisa mai sus provine de la animale care au    |
|     fost tratate in abatoare inainte si in timpul taierii sau uciderii, in   |
|     conformitate cu prevederile relevante ale legislatiei comunitare*8)      |
|     I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that the fresh |
|     meat described above derives from animals which have been treated in the |
|     slaughterhouse before and at the time of slaughter or killing in         |
|     accordance with the relevant provisions of European Community            |
|     legislation*8)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on............................. |
|    ________                                                                  |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                    (nume cu majuscule, calificari si functia) |
|  \ ________ /            (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    Note
    Notes
    *1) Carne proaspata inseamna toate partile, cu exceptia organelor, fie proaspata, refrigerata sau congelata, proprie consumului uman, de animale salbatice ce apartin Ordinului Suidae, ce sunt crescute ca animale domestice sau crescute de la nastere in ferme.
    *1) Fresh meat means all parts, excluding offal, whether fresh, chilled or frozen, fit for human consumption belonging to the taxon suidae that are domestically kept or bred since birth in farms.
    *2) Emise de autoritatea competenta.
    *2) Issued by the competent authority.
    (3) Tara si codul teritoriului dupa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended).
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului daca este necesar. Se indica numarul de zbor al avionului, daca se cunoaste.
    In cazul transportului in containere sau cutii, trebuie sa se indice la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Sa se mentina daca este necesar.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Daca este congelata se indica data congelarii (luna/an) a bucatilor/portiunilor.
    *7) If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.
    *8) Referitor la carnea proaspata, se aplica prevederile Directivei Consiliului 91/495/CEE (cu ultimele amendamente). Testul pentru trichina trebuie efectuat conform Directivei Consiliului 77/96/CEE (cu ultimele amendamente). Referitor la conditiile de bunastare a animalelor la taiere, se aplica prevederile Directivei Consiliului 93/119/CE (cu ultimele amendamente).
    *8) Regarding fresh meat, the provisions of Council Directive 91/495/EEC (as last amended). Test for trichina, in accordance with Council Directive 77/96/EEC (as last amended). Regarding welfare at slaughter, the provisions of Council Directive 93/119/EC (as last amended) shall apply.
    *9) Data sau datele taierii. Sunt interzise activitati de import ale acestei carni, atunci cand aceasta provine de la animale taiate, fie anterior datei autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana din teritoriul mentionat la*3), fie in timpul unei perioade in cursul careia Comunitatea Europeana a adoptat masuri restrictive impotriva activitatilor de import a acestei carni din acest teritoriu.
    *9) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals slaughtered either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of this meat from this territory.

                                Model SUW

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (numele si adresa    |           CERTIFICAT VETERINAR           |
|    completa)                      |          VETERINARY CERTIFICATE          |
| 1. Consignor (name and address in | pentru carne proaspata de la suine       |
|    full)                          | salbatice*1) expediata catre Comunitatea |
|    .............................. | Europeana                                |
|    .............................. | for fresh meat of wild suidae*1)         |
|    .............................. | consigned to the European Community      |
|    .............................. |                                          |
|                                   | Nr.*2)                  ORIGINAL         |
|                                   | No*2)                   ORIGINAL         |
|                                   |__________________________________________|
|___________________________________| 3.  Originea carnii*3)                   |
| 2. Destinatar (numele si adresa   | 3.  Origin of the meat*3)                |
|    completa)                      | 3.1 Tara ............................... |
| 2. Consignee (name and address in | 3.1 Country ............................ |
|    full)                          | 3.2 Codul teritoriului ................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory .................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|    .............................. | 4.  Autoritatea competenta               |
|    .............................. | 4.  Competent authority                  |
|                                   | 4.1 Minister: .......................... |
|___________________________________| 4.1 Ministry: .......................... |
| 5.  Destinatia carnii             | 4.2 Serviciu ........................... |
| 5.  Intended destination of the   | 4.2 Service ............................ |
|     meat                          | 4.3 Nivel local/regional ............... |
| 5.1 Stat membru ................. | 4.3 Local/regional level ............... |
| 5.1 EU Member State ............. |     .................................... |
| 5.2 Unitate                       |     .................................... |
| 5.2 Establishment                 |__________________________________________|
|     Nume si adresa .............. | 6.  Locul de incarcare pentru export     |
|     Name and address ............ | 6.  Place of loading for exportation     |
|     Numar de inregistrare sau de  |     .................................... |
|     aprobare (unde este aplicabil)|     .................................... |
|     ............................. |                                          |
|     Aproval or registration       |                                          |
|     number (where applicable)     |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|                                          |
| 7.  Mijloace de transport si      |                                          |
|     identificarea transportului*4)|                                          |
| 7.  Means of transport and        |__________________________________________|
|     consignment identification*4) | 7.3 Detalii de identificare a            |
| 7.1 Camion, vagon de tren, vas    |     transportului*6)                     |
|     sau avion*5)                  | 7.3 Consignment identification details*6)|
| 7.1 (Lorry, rail-wagon, ship or   |     .................................... |
|     aircraft)*5)                  |     .................................... |
| 7.2 Numar(e) de inregistrare,     |     .................................... |
|     numele vasului sau numarul de |     .................................... |
|     zbor                          |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number         |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|                                   |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea carnii                                                     |
| 8.  Identification of the meat                                               |
| 8.1 Carne provenita de la ................................. (specia)         |
| 8.1 Meat from ............................................. (animal species) |
| 8.2 Conditii de temperatura a carnii incluse in acest transport:             |
|     racita/congelata*5)                                                      |
| 8.2 Temperature conditions of the meat included in this consignment:         |
|     chilled/frozen*5)                                                        |
| 8.3 Identificare individuala a carnii incluse in acest transport             |
| 8.3 Individual identification of the meat included in this consignment       |
|______________________________________________________________________________|
|Natura        |   Numarul de autorizare al unitatilor     |Numar de | Greutate|
|portiunilor*7)|   Approval number of the establishments   |pachete/ | neta    |
|Nature of     |                                           |portiuni | Net     |
|cuts*7)       |                                           |Number of| weight  |
|______________|___________________________________________|packages/| (kg)    |
|              |Unitate de vanat  |Unitate de   |Depozit   |pieces   |         |
|              |                  |transare     |frigorific|         |         |
|              |Game establishment|Cutting plant|Cold store|         |         |
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|______________|__________________|_____________|__________|_________|_________|
|                                                    Total |         |         |
|                                                          |_________|_________|
|                                                    Total |                   |
|__________________________________________________________|___________________|
| 9.               Atestarea sanatatii publice                                 |
| 9.               Public health attestation                                   |
|                  Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin     |
|                  prezenta, ca:                                               |
|                  I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify   |
|                  that:                                                       |
| 9.1              in fapt, carnea proaspata a fost obtinuta, preparata,       |
|                  manipulata si depozitata in conditii de sanatate ce         |
|                  reglementeaza productia si controlul stabilite de legislatia|
|                  comunitara*8) si este, prin urmare considerata a fi         |
|                  corespunzatoare pentru consumul uman                        |
| 9.1              the fresh meat has been obtained, prepared, handled and     |
|                  stored under the health conditions governing production and |
|                  control laid down in European Community legislation*8) and  |
|                  it is, therefore, considered as such to be fit for human    |
|                  consumption                                                 |
| *5) fie [9.2     carnea proaspata a fost obtinuta din carcase ce au fost     |
|                  jupuite si eviscerate si, dupa aceea, a fost supusa unei    |
|                  inspectii post-mortem la unitatea de vanat autorizata;      |
| *5) either [9.2  the fresh meat has been obtained from carcases that have    |
|                  been skinned and eviscerated and, afterwards, have undergone|
|                  a post-mortem inspection at the approved game establishment;|
| 9.3              carnea proaspata sau pachetele de carne poarta o marca de   |
|                  sanatate oficiala ce arata ca, in fapt, carnea a fost       |
|                  prelucrata in intregime si inspectata in unitatile indicate |
|                  la punctul 8.3 care sunt autorizate pentru export catre     |
|                  Comunitatea Europeana;                                      |
| 9.3              the fresh meat, or the packages of meat, bear an official   |
|                  health mark to the effect that the meat has been wholly     |
|                  dressed and inspected in the establishments indicated under |
|                  point 8.3 that are approved for exportation to the European |
|                  Community;                                                  |
| *5) fie [9.2     carcasele nejupuite au fost eviscerate si, dupa aceea,      |
|                  acestea au fost transportate la unitatea de vanat autorizata|
|                  unde viscerele au fost supuse unei inspectii post-mortem    |
|                  unde nu s-a constatat ca respectivele carcase sunt improprii|
|                  consumului uman.                                            |
| *5) or [9.2      the unskinned carcases were eviscerated and, afterwards,    |
|                  they were conveyed to the approved game establishment where |
|                  the viscera have undergone a post-mortem inspection which   |
|                  did not lead to the carcases being judged unfit for human   |
|                  consumption;                                                |
| 9.3              carcasele jupuite poarta o marca oficiala a originii        |
|                  indicate la punctul 8.3 anterior, si                        |
| 9.3              the underskinned carcases bear an official mark of the      |
|                  origin indicated under point 8.3 above, and                 |
| *5) fie          [inainte de a fi racite si mentinute la o temperatura intre |
|                  -1 grad C si +7 grade C, acestea sunt destinate a fi        |
|                  transportate catre unitatea de vanat aprobata a destinatiei |
|                  finale din Uniunea Europeana in 7 zile de la inspectia      |
|                  post-mortem,]                                               |
| *5) either       [after having been chilled to and maintained at a           |
|                  temperature between -1 degree C and +7 degrees C, they are  |
|                  intended to be transported to the final EU approved game    |
|                  establishment of destination, within 7 days of post-mortem  |
|                  inspection,]                                                |
| *5) fie          [inainte de a fi refrigerate si mentinute la o temperatura  |
|                  intre -1 grad C si +1 grad C, acestea sunt destinate a fi   |
|                  transportate catre unitatea de vanat aprobata a destinatiei |
|                  finale din Uniunea Europeana in 15 zile de la inspectia     |
|                  post-mortem,]                                               |
|                  intr-un mijloc de transport capabil sa mentina aceasta      |
|                  temperatura pe durata transportului;]                       |
| *5) either       [after having been chilled to and maintained at a           |
|                  temperature between -1 degree C and +1 degree C, they are   |
|                  intended to be transported to the final EU approved game    |
|                  establishment of destination, within 15 days of post-mortem |
|                  inspection,]                                                |
|                  into a means of transport capable to maintain this          |
|                  temperature during transport;                               |
| 9.4              mijloacele de transport si conditiile de incarcare ale      |
|                  acestui transport indeplinesc cerintele de igiena stabilite |
|                  de legislatia comunitara*8)                                 |
| 9.4              the means of transport and the loading conditions of this   |
|                  consignments meet the hygiene requirements laid down in     |
|                  European Community legislation*8)                           |
| 9.5              carnea proaspata a fost supusa unei examinari pentru        |
|                  trichina prin metoda digestiei cu rezultate negative.       |
| 9.5              the fresh has been subject to an examination for trichinosis|
|                  by a digestion method with negative results.                |
|______________________________________________________________________________|
| 10.              Atestarea sanatatii animale                                 |
| 10.              Animal health attestation                                   |
|                  Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific ca, in   |
|                  fapt, carnea proaspata descrisa mai sus:                    |
|                  I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify   |
|                  that the fresh meat described above:                        |
| 10.1.            a fost obtinuta din teritoriul cu codul ...........*3) care,|
|                  la data emiterii acestui certificat:                        |
| 10.1             has been obtained in the territory with code .........*3)   |
|                  which, at the date of issuing this certificate:             |
| *5) fie          [(a) a fost liber pentru 12 luni de febra aftoasa, pesta    |
|                  bovina, pesta porcina africana, pesta porcina clasica, boala|
|                  veziculoasa a porcului si]                                  |
| *5) either       [(a) has been free for 12 months from foot-and-mouth        |
|                  disease, rinderpest, African swine fever, classical swine   |
|                  fever, swine vesicular disease, and]                        |
| *5) fie          [(a) (i) a fost liber pentru 12 luni de pesta bovina, pesta |
|                  porcina africana, [febra aftoasa]*5), [pesta porcina        |
|                  clasica]*5) si [boala veziculoasa a porcului]*5);           |
| *5) or           [(a) (i) has been free for 12 months from rinderpest,       |
|                  African swine fever, [foot-and-mouth disease]*5), [classical|
|                  swine fever]*5), and [swine vesicular disease]*5);          |
|                  (ii) a fost considerat liber de [febra aftoasa]*5), [pesta  |
|                  porcina clasica]*5), si [boala veziculoasa a porcului]*5),  |
|                  din ............... (data), fara sa fi avut cazuri/focare   |
|                  aparute ulterior, si a fost autorizat sa exporte aceste     |
|                  animale in baza Deciziei Comisiei ...../......../CE din     |
|                  .............. (data) si]                                   |
|                  (ii) has been considerated free from [foot-and-mouth        |
|                  disease]*5), [classical swine fever]*5), and [swine         |
|                  vesicular disease]*5), since ............ (date), without   |
|                  having had cases/outbreaks afterwards, and authorised to    |
|                  export these animals by Commission Decision ..../......./EC,|
|                  of ........... (data), and]                                 |
|                  (b) in timpul ultimelor 12 luni nu a fost efectuata nici o  |
|                  vaccinare impotriva acestor boli si sunt interzise          |
|                  activitati de import de animale domestice vaccinate         |
|                  impotriva acestor boli in acest teritoriu.                  |
|                  (b) were during the last 12 months no vaccination against   |
|                  these diseases has been carried out and imports of domestic |
|                  animals vaccinated against these diseases are not permitted |
|                  in this territory.                                          |
| 10.2             a fost obtinuta de la animale salbatice care au fost ucise  |
|                  intre .............. si ...............*9) in teritoriul    |
|                  mentionat la punctul 10.1 si uciderea a avut loc:           |
| 10.2             has been obtained from wild animals that were killed        |
|                  between .............. and ...............*9) inside the    |
|                  territory mentioned under point 10.1, and the killing took  |
|                  place:                                                      |
|                  (a) la o distanta ce depaseste 20 km de la frontierele tarii|
|                  sau parti ale acesteia, ce nu este autorizata pe durata     |
|                  acestei perioade sa exporte aceasta carne proaspata catre   |
|                  Comunitatea Europeana;                                      |
|                  (a) at a distance that exceeds 20 km from the borders of a  |
|                  country or part therefore, which is not authorized during   |
|                  this period for exporting this fresh meat to the European   |
|                  Community;                                                  |
|                  (b) intr-o suprafata unde pe durata ultimelor 60 de zile nu |
|                  au existat restrictii pentru bolile mentionate la punctul   |
|                  10.1;                                                       |
|                  (b) in an area where during the last 60 days, there have    |
|                  been no restrictions for the diseases mentioned under point |
|                  10.1;                                                       |
| 10.3.A           a fost obtinuta de la animale care dupa ucidere au fost     |
|                  transportate pentru racire in 12 ore [la un centru de       |
|                  colectare si imediat dupa aceea]*5) la o unitate pentru     |
|                  vanat autorizata in jurul careia pe o raza de 10 km nu a    |
|                  existat nici un caz/focar din bolile mentionate la punctul  |
|                  10.1 anterior pe durata a 40 de zile precedente sau in      |
|                  eventualitatea unui caz de boala, prepararea carnii pentru  |
|                  activitati de export in Comunitatea Europeana a fost        |
|                  autorizata doar dupa eliminarea intregii carni si dupa      |
|                  curatarea si dezinfectarea completa a unitatii sub controlul|
|                  unui medic veterinar oficial;                               |
| 10.3.A           has been obtained from animals which after killing were     |
|                  transported within 12 hours for chilling [to a collection   |
|                  centre, and immediately afterwards]*5) to an approved game  |
|                  establishment around which, whithin a radius of 10 km, there|
|                  has been no case/outbreak of the diseases mentioned under   |
|                  point 10.1 above during the prevision 40 days or, in the    |
|                  event of a case of disease, the preparation of meat for     |
|                  exportation to the European Community has been authorised   |
|                  only after removal of all meat, and the total cleaning and  |
|                  desinfection of the establishment under the control of an   |
|                  official veterinarian;                                      |
| *5),*10) [10.3.B a fost obtinuta de la carcase la care a fost efectuat       |
|                  urmatorul test pentru pesta porcina clasica cu rezultate    |
|                  negative:                                                   |
| *5),*10) [10.3.B has been obtained from carcases on which the following test |
|                  for classical swine fever was carried out and provided      |
|                  negative results:                                           |
| *5) fie          [izolare de virus din sange (EDTA)]                         |
| *5) either       [virus isolation from blood (EDTA)]                         |
| *5) fie          [izolare de virus din probe de ......................;]     |
| *5) or           [virus isolation samples of .........................;]     |
| *5) fie          [imunoflorescenta pentru antigen viral din probe de         |
|                  .......................;                                  |
| *5) or           [immunofluorescence for viral antigen on samples of         |
|                  .......................;                                  |
| 10.4             a fost obtinuta si preparata fara sa fi intrat in contact cu|
|                  alte feluri de carne ce nu sunt in conformitate cu          |
|                  conditiile solicitate anterior.                             |
| 10.4             has been obtained and prepared without contact with other   |
|                  meats not complying with the conditions required above.     |
|______________________________________________________________________________|
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on ............................ |
|   __________                                                                 |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |                      (nume cu majuscule, calificari si titlu) |
|  \__________/            (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    NOTES:
    *1) Carne proaspata inseamna toate partile, exceptand organele, fie proaspete, refrigerate sau congelate corespunzatoare pentru consum uman de animale apartinand taxonului suine, ucise sau vanate in salbaticie.
    Dupa import, carcasele nejupuite trebuie sa fie trimise fara intarziere la unitatea de procesare de destinatie.
    *1) Fresh meat means all parts, excluding offal, whether fresh, chilled or frozen, fit for human consumption of animals belonging the taxon suidea killed or hunted in the wild.
    After importation, unskinned carcases must be conveyed without delay to the processing establishment of destination.
    *2) Emise de autoritatea competenta
    *2) Issued by the competent authority.
    *3) Tara si codul teritoriului asa cum sunt prezentate la partea 1 a anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente)
    *3) Country and code of territory as appearing in Part 1 of Annex II to Council Decision 79/542/EEC (as last amended)
    *4) Trebuie sa se precizeze numarul(ele) de inregistrare a(ale) vagonului(lor) de tren sau a(ale) camionului(lor) si numele vasului daca este necesar. Daca se cunoaste numarul de zbor al avionului.
    In cazul transportului in containere sau boxe, trebuie sa se indice la punctul 7.3 numarul total, numerele de inregistrare si de sigiliu ale acestora, daca exista.
    *4) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the aircraft.
    In the case of transport in containers or boxes, the total number, their registration and seal numbers, if present, should be indicated under point 7.3.
    *5) Sa se mentina dupa caz.
    *5) Keep as appropriate.
    *6) Completati daca este necesar.
    *6) Complete if appropriate.
    *7) Dupa caz, se indica "nejupuita". Daca este congelata se indica data congelarii (luna/an) a bucatii/portiunii.
    In cazul carnii nejupuite, se indica marca (marcile) de identificare a originii. Aceasta marca nu poate fi marca de sanatate utilizata pentru a declara carnea corespunzatoare pentru consum uman, aceasta din urma este atribuita pentru unitatea de vanat autorizata in statul membru de destinatie de indata ce carnea a fost jupuita si a fost supusa unei inspectii post-mortem.
    *7) If appropriate, indicate "unskinned". If frozen, indicate the date of freezing (mm/yy) of the cuts/pieces.
    In the case of unskinned meat, indicate the origin identification mark(s). This mark cannot be the health mark used for declaring suitability for human consumption, the latter to be attributed by the approved game establishment in the EU Member State of destination once the meat has been skinned and has undergone a post-mortem inspection.
    *8) Referitor la carnea proaspata, trebuie sa se aplice prevederile Directivei Consiliului 92/45/CEE (cu ultimele amendamente). Test pentru trichina, in conformitate cu Directiva Consiliului 77/96/CEE (cu ultimele amendamente).
    *8) Regarding fresh meat, the provisions of Council Directive 92/45/EEC (as last amended) shall apply. Test for trichina, in accordance with Council Directive 77/96/EEC (as last amended).
    *9) Date. Activitatile de import ale acestei carni nu vor fi permise atunci cand aceasta este obtinuta de la animale ucise sau vanate fie inaintea datei de autorizare pentru activitati de export catre teritoriile Comunitatii Europene mentionate la*3) fie in timpul unei perioade unde au fost adoptate masuri restrictive impotriva activitatilor de import a acestei carni din acest teritoriu de catre Comunitatea Europeana.
    *9) Dates. Imports of this meat shall not be allowed when obtained from animals killed or hunted either prior to the date of authorisation for exportation to the European Community of the territory mentioned under*3), or during a period where restrictive measures have been adopted by the European Community against imports of this meat from this territory.
    *10) Garantii suplimentare ce trebuie furnizate atunci cand sunt solicitate la coloana 5 "GS" a partii I a anexei II a Deciziei 79/542/CEE, cu mentiunea "C". In acest scop, in testele altele decat EDTA, probele utilizate sunt o proba de tonsile si splina plus o proba de ileum sau rinichi si o proba din cel putin unul din urmatorii limfonoduli: retrofaringian, parotidian, mandibular si mezenteric. Probele utilizate trebuie sa fie indicate.
    *10) Supplementary guarantees to be provided when required in column 5 SG of Part I of Annex 1 to Council Decision 79/542/EEC (as last amended), with the entry "C". For such purpose, in the tests other than EDTA, the samples to be used are a sample of tosil and splin plus a sample of ileum or kidney and a sample of at least one of the following lymph nodes: retropharyngeal, parotid, mandibular or mesenteric. The samples used shall be indicated.

    ANEXA 3
    la norma sanitara veterinara

                        (Tranzit si/sau depozitare)
                         (Transit and/or storage)

    Modelul TRANZIT/DEPOZITARE
    Model TRANSIT/STORAGE

 ______________________________________________________________________________
| 1. Expeditor (nume si adresa      |           CERTIFICAT VETERINAR           |
|    completa)                      |          VETERINARY CERTIFICATE          |
| 1. Consignor (name and address in | pentru carne proaspata*1) pentru tranzit |
|    full)                          | si/sau depozitare*2),*7) in Comunitatea  |
|    .............................. | Europeana                                |
|    .............................. | for fresh meat*1), for transit and/or    |
|    .............................. | storage*2),*7) in the European Community |
|    .............................. |                                          |
|    .............................. | Nr.*3)                  ORIGINAL         |
|___________________________________| No*3)                   ORIGINAL         |
| 2. Destinatar (nume si adresa     |__________________________________________|
|    completa)                      | 3.  Originea carnii*4)                   |
| 2. Consignee (name and address in | 3.  Origin of the meat*4)                |
|    full)                          | 3.1 Tara: .............................. |
|    .............................. | 3.1 Country: ........................... |
|    .............................. | 3.2 Cod de teritoriu: .................. |
|    .............................. | 3.2 Code of territory: ................. |
|    .............................. |__________________________________________|
|    .............................. | 4.  Autoritatea Competenta               |
|___________________________________| 4.  Competent Authority                  |
| 5.  Destinatia intentionata de    | 4.1 Ministerul: ........................ |
|     tranzit/depozitare*2),*7) a   | 4.1 Ministry: .......................... |
|     carnii                        | 4.2 Serviciul: ......................... |
| 5.  Intended transit/             | 4.2 Service: ........................... |
|     storage*2),*7) destination of |     .................................... |
|     the meat                      |     .................................... |
| 5.1 Depozitare in statul membru   | 4.3 Nivel local/regional:                |
|     al UE                         | 4.3 Local/regional level:                |
| 5.1 Storage in EU Member          |     .................................... |
|     Stat membru: ................ |     .................................... |
|     EU Member State: ............ |     .................................... |
|     Numele si adresa              |__________________________________________|
|     unitatii*5),*10):             | 6.  Loc de incarcare pentru export       |
|     Name and address of the       | 6.  Place of loading for exportation     |
|     establishment*5),*10):        |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
|     ............................. |     .................................... |
| 5.2 Tara terta de destinatie      |     .................................... |
|     pentru tranzitul final*10):   |                                          |
| 5.2 Transit final third country   |                                          |
|     destination*10):              |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     Nume si adresa PIF de iesire  |                                          |
|     din Comunitatea Europeana*10):|                                          |
|     Exit Community BIP name and   |                                          |
|     address*10):                  |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 7.  Mijloace de transport si      | 7.3 Detalii privind identificarea        |
|     identificarea transportului*6)|     transportului*8):                    |
| 7.  Means of transport and        |     Consignment identification           |
|     consignment identification*6) |     details*8):                          |
| 7.1 Camion, vagon de tren sau     |     .................................... |
|     avion*7)                      |     .................................... |
| 7.1 Lorry, rail-wagon, ship or    |     .................................... |
|     aircraft)*7)                  |     .................................... |
| 7.2 Numar (numere) de             |     .................................... |
|     inregistrare, numele vasului  |                                          |
|     sau numarul zborului:         |                                          |
| 7.2 Registration number(s), ship  |                                          |
|     name or flight number:        |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|     ............................. |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
| 8.  Identificarea carnii                                                     |
| 8.  Identification of the meat                                               |
| 8.1 Carne de la: .......................................... (specia)         |
| 8.1 Meat from: ............................................ (animal species) |
| 8.2 Conditii de temperatura a carnii incluse in acest transport:             |
|     ............... racita/congelata*7)                                      |
| 8.2 Temperature conditions of the meat included in this consignment:         |
|     ............... chilled/frozen*7)                                        |
| 8.3 Identificarea individuala a carnii incluse in acest transport:           |
| 8.3 Individual identification of the meat included in this consignment:      |
| ____________________________________________________________________________ |
| Natura taierilor|     Numarul unitatii (unitatilor)      |Numar de |Greutate |
| Nature of cuts  |     Number of the establishment(s)     |pachete/ |neta     |
|                 |                                        |bucati   |Net      |
|                 |                                        |Number of|weight   |
|                 |                                        |packages/|(kg)     |
|                 |                                        |pieces   |         |
| ________________|________________________________________|_________|________ |
|                 |Abator         |Transare/    |Depozit   |         |         |
|                 |Slaughterhouse |fabricare    |frigorific|         |         |
|                 |               |Cutting/     |Cold store|         |         |
|                 |               |Manufacturing|          |         |         |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
| ________________|_______________|_____________|__________|_________|________ |
|                                               | Total    |         |         |
|                                               |__________|_________|________ |
|                                                                              |
| 9.  Atestare de sanatate                                                     |
| 9.  Health attestation                                                       |
|     Eu, subsemnatul, medic veterinar oficial, certific prin prezenta ca, in  |
|     fapt, carnea proaspata descrisa anterior:                                |
|     I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the meat  |
|     described above:                                                         |
| 9.1 provine dintr-o tara sau dintr-o regiune autorizata pentru import in     |
|     Comunitatea Europeana dupa cum s-a stabilit la partea I, anexa II a      |
|     Deciziei 79/542/CEE in momentul taierii si,                              |
| 9.1 comes from a country or region authorized for imports into the Community |
|     as laid down in Annex II, part I to 79/542/EEC at the time of slaughter  |
|     and,                                                                     |
| 9.2 indeplineste conditiile de sanatate animala relevante dupa cum s-a       |
|     stabilit la atestarea de sanatate animala din certificatele model        |
|     BOV/POR/OVI/EQU/RUF/RUW/SUF/SUW/EQW*7) din partea a II-a, anexa II a     |
|     Deciziei 79/542/CEE si                                                   |
| 9.2 complies with the relevant animal health conditions as laid down in the  |
|     animal health attestation in the model certificate                       |
|     BOV/POR/OVI/EQU/RUF/RUW/SUF/SUW/EQW*7) in Annex II, part II to 79/542/EEC|
|     and                                                                      |
| 9.3 este derivata din animale ce au fost taiate si procesate la sau intre    |
|     ......................*9).                                               |
| 9.3 is derived from animals which were slaughtered and processed on or       |
|     between ......................*9).                                       |
|                                                                              |
| Stampila oficiala si semnatura                                               |
| Official stamp and signature                                                 |
|                                                                              |
| Intocmit la ................................ la data de .................... |
| Done at .................................... on ............................ |
|                                                                              |
|    ________              ................................................... |
|  /          \                        (semnatura medicului veterinar oficial) |
| | (Stampila) |                          (signature of official veterinarian) |
| |  (Stamp)   |                                                               |
| |            |           ................................................... |
|  \ ________ /                   (numele cu majuscule, calificarea si titlul) |
|                          (name in capital letters, qualifications and title) |
|______________________________________________________________________________|

    NOTE:
    NOTES:
 ______________________________________________________________________________
|    *1) Carne proaspata inseamna toate partile, fie proaspete, racite sau     |
| congelate inclusiv carnea tocata congelata puternic destinate consumului uman|
| de: (1) animale domestice din specia bovine (Bos taurus, Bison bison, Bubalus|
| bubalis si hibrizii acestora) (modelul "BOV"); (2) animale domestice din     |
| specia porcine (Sus scrofa) (modelul "POR"); (3) animale domestice din specia|
| ovine (Ovis aries) si animale domestice din specia caprine (Capra hircus)    |
| (modelul "OVI"); (4) animale domestice din specia ecvine (Equus caballus,    |
| Equus asinus si hibrizii acestora) (modelul "EQU"); (5) suine de crescatorie |
| ne-domestice (modelul "SUF"); (7) suine salbatice ne-domestice (modelul      |
| "SUW"); (8) solipede salbatice ne-domestice (modelul "EQW").                 |
|    *1) Fresh meat means all parts, whether fresh, chilled or frozen including|
| deep-frozen minced meat, intended for human consumption of: (1) domestic     |
| bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their           |
| cross-breeds) (model "BOV"); (2) domestic porcine animals (Sus scrofa) (model|
| "POR"); (3) domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus) (model      |
| "OVI"); (4) domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their  |
| cross-breeds) (model "EQU"); (5) farmed non-domestic Suidae (model "SUF");   |
| (7) wild non-domestic Suidae (model "SUW"); (8) wild non-domestic Solipeds   |
| (model "EQW").                                                               |
|    *2) In conformitate cu art. 12 (4) sau cu art. 13 al Directivei           |
| Consiliului 97/78/CE.                                                        |
|    *2) In accordance with Article 12 (4) or Article 13 of Council Directive  |
| 97/78/EC.                                                                    |
|    *3) Emis de catre autoritatea competenta.                                 |
|    *3) Issued by the competent authority.                                    |
|    *4) Tara si codul teritoriului dupa cum sunt prezentate la partea I a     |
| anexei II a Deciziei Consiliului 79/542/CEE (cu ultimele amendamente).       |
|    *4) Country and code of territory as appearing in Part I of Annex II to   |
| Council Decision 79/542/EEC (as last amended).                               |
|    *5) Trebuie sa se includa adresa (si numarul de aprobare daca este        |
| cunoscut) depozitului din zona libera, depozitul liber, depozitul vamii sau  |
| depozitul naval.                                                             |
|    *5) Address (and approval number if known) of the warehouse in a free     |
| zone, free warehouse, customs warehouse or ship chandler shall be included.  |
|    *6) Numarul (numerele) de inregistrare ale vagonului de tren sau          |
| camionului si numele vasului trebuie sa se acorde dupa cum este              |
| corespunzator. Daca este cunoscut, numarul de zbor al avionului.             |
|    *6) The registration number(s) of rail-wagon or lorry and the name of the |
| ship should be given as appropriate. If known, the flight number of the      |
| aircraft.                                                                    |
|    *7) A se pastra dupa cum este corespunzator.                              |
|    *7) Keep as appropriate.                                                  |
|    *8) A se completa daca este cazul.                                        |
|    *8) Complete if appropriate.                                              |
|    *9) Data sau datele sacrificarii. Importurile din aceasta carne nu trebuie|
| permise atunci cand sunt obtinute din animale sacrificate fie inainte de data|
| autorizarii pentru export catre Comunitatea Europeana a teritoriului         |
| mentionat la (4), fie in timpul unei perioade acolo unde masuri restrictive  |
| au fost adoptate de Comunitatea Europeana impotriva importurilor din aceasta |
| carne de la acest teritoriu.                                                 |
|    *9) Date or dates of slaughter. Imports of this meat shall not be allowed |
| when obtained from animals slaughtered either prior to the date of           |
| authorisation for exportation to the European Community of the territory     |
| mentioned under (4), or during a period where restrictive measures have been |
| adopted by the European Community against imports of this meat from this     |
| territory.                                                                   |
|    *10) A se completa dupa cum este corespunzator.                           |
|    *10) Complete as appropriate.                                             |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 53/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 53 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 53/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu