Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 53 din 18 aprilie 2002

privind aprobarea formularelor tipizate ale notificarilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

ACT EMIS DE: AVOCATUL POPORULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din  5 iunie 2002


SmartCity3


    Avocatul Poporului,
    in temeiul Hotararii Senatului Romaniei nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,
    vazand prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si ale art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului,
    in aplicarea art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
    avand in vedere Nota privind aspecte legate de activitatea Avocatului Poporului, ca autoritate de supraveghere, in sensul Legii nr. 677/2001, inregistrata sub nr. 4.219 din 16 aprilie 2002, a adjunctului Avocatului Poporului,
    avand in vedere exigenta aprobarii formularelor tipizate ale notificarilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si a publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in scopul ca acestea sa poata fi utilizate in mod corespunzator de catre operatorii care efectueaza prelucrari de date cu caracter personal,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba formularele tipizate ale notificarilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, prevazute in anexele nr. 1 - 4.
    Art. 2
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare si de utilizare a formularelor de notificare sunt prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul ordin.

                           AVOCATUL POPORULUI,
                       prof. univ dr. IOAN MURARU

    ANEXA 1

                                NOTIFICARE
pentru prelucrarea de date cu caracter personal

    1. Numele (denumirea) operatorului .........................................
................................................................................
    2. Domiciliul (sediul) operatorului ........................................
................................................................................
    3. Numele (denumirea) reprezentantului (reprezentantilor) ..................
................................................................................
    4. Domiciliul (sediul) reprezentantului (reprezentantilor) .................
................................................................................
    5. Numele (denumirea) imputernicitului (imputernicitilor)*1) ...............
................................................................................
    6. Domiciliul (sediul) imputernicitului (imputernicitilor) .................
................................................................................
    7. Scopul (scopurile) prelucrarii ..........................................
................................................................................
    8. Descrierea categoriei (categoriilor) de persoane vizate*2) ..............
................................................................................
    9. Descrierea datelor ori a categoriilor de date ce vor fi prelucrate*3) ...
................................................................................
    10. Sursa din care sunt colectate datele ...................................
................................................................................
    11. Operatiunile prin care se realizeaza prelucrarea datelor ...............
................................................................................
    12. Destinatarii sau categoriile de destinatari carora urmeaza sa li se dezvaluie datele*4) ............................................................
................................................................................
    13. Garantiile care insotesc dezvaluirea datelor catre terti*5) ............
................................................................................
    14. Modul in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor ..
................................................................................
    15. Data estimata pentru incheierea operatiunilor de prelucrare ............
................................................................................
    16. Destinatia ulterioara a datelor ........................................
................................................................................
    17. Transferuri de date care se intentioneaza sa fie facute catre alte state*6) .......................................................................
................................................................................
    18. Descriere generala care sa permita aprecierea preliminara a masurilor luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii ................................
................................................................................
    19. Specificarea oricarui sistem de evidenta a datelor cu caracter personal, care are legatura cu prelucrarea, precum si a eventualelor legaturi cu alte prelucrari de date sau cu alte sisteme de evidenta a datelor cu caracter personal, indiferent daca se efectueaza, respectiv daca sunt sau nu sunt situate pe teritoriul Romaniei .........................................................
................................................................................
    20. Motivele care justifica aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau (6) din Legea nr. 677/2001, in situatia in care prelucrarea datelor se face exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice ori in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica ....................................................................
................................................................................

          Data ..............                   Semnatura
                                           ...................

------------
    *1) Daca este cazul.
    *2) In cazul in care se prelucreaza date in scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de persoane vizate, in functie de scopul prelucrarii.
    *3) In cazul in care se prelucreaza date in scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de date prelucrate, in functie de scopul prelucrarii.
    *4) In cazul in care se prelucreaza date in scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de destinatari, in functie de scopul prelucrarii.
    *5) Se vor mentiona actele normative in baza carora are loc dezvaluirea datelor cu caracter personal catre terti. In lipsa acestor acte normative se va mentiona daca exista consimtamantul persoanei vizate.
    *6) In situatia in care se intentioneaza ca datele care sunt prelucrate sa fie transferate in strainatate, se va completa si notificarea pentru transferul in strainatate al datelor cu caracter personal.

    ANEXA 2

                                NOTIFICARE
pentru prelucrarea de date cu caracter personal, efectuata in cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate in domeniul dreptului penal, in limitele si cu restrictiile stabilite de lege

    1. Denumirea operatorului ..................................................
................................................................................
    2. Sediul operatorului .....................................................
................................................................................
    3. Scopul prelucrarii ......................................................
................................................................................
    4. Temeiul legal al prelucrarii ............................................
................................................................................
    5. Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrarii .............
................................................................................

              Data ...........                  Semnatura
                                              ..............

    ANEXA 3

                           NOTIFICARE SIMPLIFICATA

    1. Numele (denumirea) operatorului .........................................
................................................................................
    2. Sediul si numarul de telefon ale operatorului ...........................
................................................................................
    3. Numele reprezentantului (reprezentantilor) ..............................
................................................................................
    4. Domiciliul reprezentantului (reprezentantilor) ..........................
................................................................................
    5. Numele (denumirea) imputernicitului (imputernicitilor)*1) ...............
................................................................................
    6. Domiciliul (sediul) imputernicitului (imputernicitilor) .................
................................................................................
    7. Scopul (scopurile) prelucrarii ..........................................
................................................................................
    8. Datele sau categoriile de date ce urmeaza a fi prelucrate*2) ............
................................................................................
    9. Categoria (categoriile) de persoane vizate*3) ...........................
................................................................................
    10. Destinatarii (categoriile) de destinatari*4) ...........................
................................................................................
    11. Perioada pentru care sunt stocate datele ...............................
................................................................................

                Data ...........                  Semnatura
                                                ..............

------------
    *1) Daca este cazul.
    *2) In cazul in care se prelucreaza date in scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de date prelucrate, in functie de scopul prelucrarii.
    *3) In cazul in care se prelucreaza date in scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de persoane vizate, in functie de scopul prelucrarii.
    *4) In cazul in care se prelucreaza date in scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de destinatari, in functie de scopul prelucrarii.

    ANEXA 4

                                NOTIFICARE
pentru transferul in strainatate al datelor cu caracter personal

    1. Numele (denumirea) operatorului .........................................
................................................................................
    2. Sediul si numarul de telefon ale operatorului ...........................
................................................................................
    3. Numele reprezentantului (reprezentantilor) ..............................
................................................................................
    4. Domiciliul reprezentantului (reprezentantilor) ..........................
................................................................................
    5. Numele (denumirea) imputernicitului (imputernicitilor)*1) ...............
................................................................................
    6. Domiciliul (sediul) imputernicitului (imputernicitilor) .................
................................................................................
    7. Categoriile de date transmise*2) ........................................
................................................................................
    8. Scopul prelucrarii ......................................................
................................................................................
    9. Durata propusa pentru prelucrare ........................................
................................................................................
    10. Statul de origine ......................................................
................................................................................
    11. Statul de destinatie finala ............................................
................................................................................
    12. Garantiile cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor*3) .................................................................
................................................................................

               Data ...........                  Semnatura
                                               .............

------------
    *1) Daca este cazul.
    *2) In cazul in care se prelucreaza date in scopuri diferite, se va mentiona distinct fiecare categorie de date prelucrate, in functie de scopul prelucrarii.
    *3) Stabilite prin contracte incheiate intre operatori.

    ANEXA 5

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare si de utilizare a formularelor de notificare

    Denumirea formularului: Notificare pentru prelucrarea de date cu caracter personal, Notificare pentru prelucrarea de date cu caracter personal, efectuata in cadrul activitatilor de prevenire, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate in domeniul dreptului penal, in limitele si cu restrictiile stabilite de lege, Notificare simplificata, Notificare pentru transferul in strainatate al datelor cu caracter personal.
    Format: A4
    Se difuzeaza: gratuit
    Se utilizeaza la: notificarea prelucrarilor de date cu caracter personal ce cad sub incidenta Legii nr. 677/2001
    Se intocmeste de: operator
    Circula: un exemplar la autoritatea de supraveghere
    Se arhiveaza: un exemplar la autoritatea de supraveghere.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 53/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 53 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu