Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 528 din  9 aprilie 2004

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoare adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din 23 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   p. Ministrul finantelor publice,
                          Gheorghe Gherghina,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Romaniei de cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau in contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul insusi si folosite la echiparea ori aprovizionarea ambarcatiunilor de agrement si avioanelor de turism sau a oricarui mijloc de transport de uz privat. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza, in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, prin restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii care nu sunt stabiliti in Romania, in conditiile prevazute de prezentele norme, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de reglementarile vamale in vigoare.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) se considera cumparator care nu este stabilit in Romania persoana fizica, indiferent de nationalitate, al carei domiciliu stabil sau resedinta nu se afla in Romania. In intelesul prezentei prevederi domiciliu stabil sau resedinta este locul mentionat pe cartea de identitate, pasaport sau alt document recunoscut ca atare de statul roman. Cumparatorul care nu este stabilit in Romania este denumit in continuare cumparator strain.
    (3) Dovada exportului se face pe baza facturii fiscale vizate de organele vamale.

    CAP. 2
    Conditii de restituire si autorizare

    Art. 2
    (1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata poate fi efectuata in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) cumparatorul sa nu fie stabilit in Romania;
    b) bunurile sa fie expediate sau transportate in afara Romaniei inainte de a se incheia cea de-a treia luna urmatoare celei in cursul careia s-a facut achizitionarea bunurilor;
    c) valoarea globala a bunurilor achizitionate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, sa depaseasca contravaloarea in moneda nationala a 2,5 milioane de lei;
    d) bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara, potrivit reglementarilor legale;
    e) bunurile sa fie cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor straini dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
    f) scoaterea din tara a bunurilor sa fie efectuata prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale.
    (2) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata este limitat pentru bunurile achizitionate de la acelasi magazin, a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii fiscale, este superioara sumei de 2,5 milioane lei. Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi fiscale, daca suma globala a fiecarei facturi este superioara sumei de 2,5 milioane lei.
    Art. 3
    (1) Pentru livrarile de bunuri catre cumparatorii straini, care depasesc suma de 2,5 milioane lei, magazinul autorizat are obligatia:
    a) sa emita factura fiscala si sa incaseze de la cumparatorul strain contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    b) sa emita si sa completeze in doua exemplare formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini", prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata impreuna cu originalul facturii fiscale vor fi inmanate cumparatorului strain, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la unitatea autorizata. Unitatea autorizata poate fi ori magazinul, daca este o unitate comerciala de sine statatoare, ori unitatea comerciala care are mai multe magazine ca puncte de lucru.
    (2) Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata in momentul scoaterii din tara a bunului, cumparatorul strain prezinta organelor vamale bunurile cumparate, insotite de originalul facturii fiscale, documentul care atesta achitarea contravalorii bunurilor si originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Organele vamale verifica:
    a) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, referitoare la cumparator, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezinta la organele vamale;
    b) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, factura fiscala si bunurile prezentate;
    c) incadrarea in termenul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b).
    (4) Certificarea iesirii bunurilor din tara poate fi refuzata de organele vamale daca:
    a) formularul nu este completat corespunzator normelor legale in vigoare de catre vanzator;
    b) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    c) valoarea bunurilor din factura fiscala emisa de vanzator nu depaseste 2,5 milioane lei;
    d) datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului strain si cu datele din factura fiscala.
    (5) Dupa verificare organele vamale vizeaza documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata si factura fiscala, pe care le returneaza cumparatorului strain.
    (6) Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini poate fi efectuata de:
    a) unitatile autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale. Acestea vor retine din suma de restituit un comision in lei de pana la 30% din taxa pe valoarea adaugata solicitata a fi restituita. Comisionul este scutit de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, conform art. 143 alin. (1) lit. b) si p) din Legea nr. 571/2003, si se recupereaza prin decontul de taxa pe valoarea adaugata conform prevederilor art. 8;
    b) magazinele autorizate care au efectuat vanzarea bunurilor. Restituirea se poate efectua atat catre cumparatorul strain, cat si catre orice alta persoana care prezinta documentele prevazute la alin. (7). Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adaugata decat pentru bunurile vandute in propria unitate. Magazinele vor efectua restituirea taxei pe valoarea adaugata integral catre cumparatorii straini, fara a se retine comision.
    (7) Documentele pe baza carora se poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata sunt:
    a) documentul de restituire, vizat de organele vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale;
    b) factura fiscala vizata de organele vamale, insotita de documentul care atesta achitarea contravalorii bunurilor.
    (8) Taxa pe valoarea adaugata se restituite in lei. Sumele restituite in lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, pot fi:
    a) scoase din Romania in limitele prevazute in reglementarile privind operatiunile valutare;
    b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depasesc limitele legale de scoatere din tara conform reglementarilor in vigoare;
    c) convertite in valuta la punctele de schimb valutar existente in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Convertirea sumelor se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare a magazinelor care efectueaza vanzarea si, dupa caz, restituirea taxei pe valoarea adaugata

    Art. 4
    Autorizarea magazinelor care efectueaza vanzarea de bunuri cumparatorilor stabiliti in strainatate si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor vandute in propria unitate, precum si autorizarea unitatilor in vederea restituirii taxei pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale se realizeaza de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe sau, dupa caz, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in cazul in care unitatile solicitante sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe la acestea. Autorizatiile emise sunt valabile 2 ani calendaristici incepand cu data obtinerii autorizarii. Dupa expirarea acestui termen unitatile care doresc sa fie autorizate trebuie sa solicite o alta autorizatie.
    Art. 5
    (1) Magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul trebuie sa fie autorizate atat pentru vanzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, cat si pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari. Magazinele, daca sunt unitati de sine statatoare, sau unitatea comerciala care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie sa depuna o cerere de autorizare la organele fiscale prevazute la art. 4, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (2) Cererea va fi semnata de persoanele care angajeaza legal unitatea solicitanta si va fi insotita de:
    a) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) copie de pe documentul de inregistrare fiscala a unitatii care solicita autorizarea;
    c) copie de pe documentul de inregistrare la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla magazinul pentru care se solicita autorizarea;
    d) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta unitatii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea.
    (3) In situatia in care unitatile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc sa autorizeze si alte magazine, trebuie sa solicite pentru acestea o alta autorizare, conform procedurii descrise in prezentul articol.
    (4) Pe baza cererii si a documentelor anexate, organele fiscale pot aproba si emite autorizatii conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme. Termenul de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data depunerii. Neprezentarea documentelor prevazute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante.
    (5) Autorizatiile emise magazinelor se inregistreaza intr-un registru al carui model este prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de organul fiscal.
    (6) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care au eliberat autorizatii, vor transmite in termen de 3 zile de la autorizare organelor fiscale interesate, in a caror raza teritoriala se afla amplasate magazinele apartinand unitatii autorizate, lista cuprinzand unitatile comerciale si magazinele care au fost autorizate, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentele norme.
    (7) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini va fi tiparit de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. pe baza de comenzi scrise aprobate de organele fiscale. Modelul comenzilor este prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme. Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizata. Evidenta documentelor de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se tine cu ajutorul documentului al carui model este prezentat in anexa nr. 7 la prezentele norme.
    (8) O noua comanda de formulare va fi conditionata de justificarea utilizarii formularelor achizitionate anterior, prin prezentarea evidentei intocmite conform anexei nr. 7, vizata de organele fiscale care emit autorizatiile conform prezentelor norme.
    (9) Dupa obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla "TAX FREE", conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme. Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. In mijlocul siglei se inscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule avand inaltimea de minimum 5 cm.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare a unitatilor in vederea restituirii taxei pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

    Art. 6
    (1) Conform prevederilor art. 3 alin. (6) lit. a), restituirea taxei pe valoarea adaugata poate fi efectuata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale de catre unitatile autorizate in acest sens.
    (2) In vederea solicitarii autorizarii unitatile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata de cel putin 12 luni;
    b) sa nu aiba obligatii bugetare restante, reprezentand taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, inainte de depunerea cererii de autorizare;
    c) in obiectul de activitate sa fie mentionata si activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini.
    (3) Cererea de autorizare, al carei model este prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme, se depune de catre unitatea solicitanta la organele fiscale prevazute la art. 4 si este insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe statutul unitatii sau de pe actul constitutiv al acesteia;
    b) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    c) certificat de atestare fiscala.
    (4) Pe baza cererii si a documentelor anexate, organele fiscale pot aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la prezentele norme, in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale.
    (5) Autorizatiile emise se inregistreaza intr-un registru, al carui model este prezentat in anexa nr. 11 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de organul fiscal care a emis autorizatia.
    (6) Unitatile autorizate pot efectua restituirea de taxa pe valoarea adaugata atat prin puncte de lucru proprii situate in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale, cat si prin alte unitati mandatate care au puncte de lucru in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale. In intelesul prezentei prevederi, unitatile mandatate sunt persoanele juridice mandatate pe baze contractuale de catre unitatile anterior autorizate, pentru ca acestea sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale, in numele unitatilor anterior autorizate.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 7
    (1) Unitatile autorizate conform prevederilor cap. III si IV au obligatia sa intocmeasca semestrial Situatia privind restituirea taxei pe valoarea adaugata, efectuata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 12 la prezentele norme.
    (2) Situatia va fi transmisa organului fiscal care a emis autorizatia, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii semestrului in cauza.
    Art. 8
    (1) In vederea restituirii taxei pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale cumparatorilor straini, unitatile autorizate prevazute la cap. IV vor evidentia taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor straini si comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata in formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", la randul 16, indiferent daca restituirea este efectuata prin puncte de lucru proprii sau prin alte unitati mandatate. Sumele inscrise in decont se justifica cu documentele prevazute in prezentele norme.
    (2) Unitatile mandatate nu reflecta in decontul propriu de taxa pe valoarea adaugata sumele care fac obiectul restituirii taxei. Acestea sunt obligate sa transmita unitatilor autorizate, in termen de 5 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni, documentele in original ce fac obiectul restituirii de taxa pe valoarea adaugata si un borderou cu platile efectuate in cursul fiecarei luni. Unitatile mandatate vor pastra o copie de pe documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata in evidenta proprie. Activitatea desfasurata de unitatile mandatate constituie prestare de servicii, iar veniturile obtinute din aceasta activitate nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Magazinele autorizate, prevazute la cap. III, vor inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata, la randul 16, taxa efectiv restituita cumparatorilor straini, pe care o justifica cu documentele de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b).
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                 DOCUMENT
    de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini*)
                       Nr. ........ data ...............

    1. Valoarea bunurilor din factura fiscala     _________________________
    nr. ............. din data ...............   |_________________________|

    2. Valoarea taxei pe valoarea                 _________________________
       adaugata de restituit                     |_________________________|

 ______________________________________________________________________________
| CUMPARATOR                          1 | VANZATOR                           2 |
| 1. Numele si prenumele:               | 1. Denumirea societatii:             |
| 2. Data si locul nasterii: | 2. Adresa:                           |
| 3. Tara de domiciliu:                 | 3. Numarul de inregistrare fiscala:  |
| 4. Numarul pasaportului/documentului  | 4. Data vanzarii:                    |
|    de identitate:                     |                                      |
| 5. Data emiterii pasaportului/        | 5. Organul fiscal la care este       |
|    documentului de identitate:        |    inregistrat vanzatorul:           |
|                                       |                                      |
|                                       |         Semnatura si stampila        |
|                                       |      ...........................     |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                                                            3 |
| CONFIRMAREA DE CATRE AUTORITATEA VAMALA A SCOATERII DIN TARA A BUNURILOR     |
|                                                                              |
| Biroul vamal:                                                                |
| Codul biroului vamal:                                                        |
| Numarul si data inregistrarii:                                               |
|                                                 Semnatura si stampila        |
|                                              ...........................     |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                            4 |
| UNITATEA AUTORIZATA SA EFECTUEZE RESTITUIREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA      |
| 1. Denumirea unitatii:                                                       |
| 2. Adresa:                                                                   |
| 3. Numarul de inregistrare fiscala:                           |
| 4. Organul fiscal la care este inregistrata unitatea:                        |
| 5. Data restituirii:                                                         |
|                                                                              |
|        Semnatura si stampila unitatii     Semnatura pentru primirea sumei,   |
|       ................................   ..................................  |
|______________________________________________________________________________|
    *) Instructiuni de completare a anexei nr. 1 intitulate "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini"
    1. Formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini" se emite si se completeaza in doua exemplare de catre unitatea autorizata. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata impreuna cu originalul facturii fiscale vor fi inmanate cumparatorului strain, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la unitatea autorizata. Unitatea autorizata poate fi ori magazinul, daca este o unitate comerciala de sine statatoare, ori unitatea comerciala care are mai multe magazine ca puncte de lucru.
    2. Punctele 1 si 2 din anexa se completeaza de catre unitatea vanzatoare.
    3. Casetele nr. 1 si 2 se vor completa si se vor semna de catre unitatea vanzatoare, care da dreptul cumparatorilor straini la restituirea taxei pe valoarea adaugata in urma achizitionarii unor bunuri.
    4. Caseta nr. 3 va fi completata de catre organele vamale.
    5. Autoritatea vamala poate refuza certificarea iesirii bunurilor daca:
    - formularul nu este completat corespunzator de catre vanzator, respectiv pct. 1 si 2 si casetele nr. 1 si 2 din anexa in cauza (nu este admisa completarea ulterioara);
    - bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    - valoarea bunurilor din factura vanzatorului nu depaseste 2,5 milioane lei;
    - datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului strain si cu datele din factura fiscala;
    - bunurile nu sunt expediate sau transportate in afara Romaniei inainte de a se incheia cea de-a treia luna urmatoare celei in cursul careia s-a facut livrarea.
    6. Caseta nr. 4 va fi completata de catre unitatea autorizata sau, dupa caz, de magazinul autorizat sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata. In aceasta caseta semneaza atat unitatea autorizata/magazinul sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata, cat si persoana care primeste suma restituita.

    ANEXA 2
    la norme

                                     CERERE
de autorizare a magazinelor pentru vanzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, precum si pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari

    ........................................................, cu sediul in
                       (persoana juridica)
............................, judetul/sectorul ......................., str. ............................ nr. ........, codul postal ......................., telefon ......................., telex/fax ......................., numar de inregistrare fiscala ............................., reprezentata prin ......................................., domiciliat in ........................, str. .................................. nr. ..........,
posesor al ........................... seria .............. nr. ..............,
              (actul de identitate)
eliberat de ................................., avand functia de .............................., solicit eliberarea autorizatiei pentru magazinele/unitatile comerciale din ..........................................., judetul/sectorul ...................., str. .............................. nr. ......., codul postal .............., telefon .............., telex/fax ............................. .

    ...........................
     (semnatura si stampila)                     Data ..................

    ANEXA 3
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                 AUTORIZATIE
                       Nr. ........ din ....................
                                         (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ............................................................,
                                    (persoana juridica)
cu sediul in ................................, str. ............................ nr. ........, judetul/sectorul .........................., codul postal ................., telex/fax ......................., numar de inregistrare fiscala ..........................., sa efectueze vanzari de bunuri cumparatorilor care nu sunt stabiliti in Romania, care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, si sa restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor vanzari prin urmatoarele magazine:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    (se vor mentiona denumirea si adresa exacta a fiecarui magazin apartinand
                    unitatii care a solicitat autorizatia)
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ............... din ...................... si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a judetului ............................./Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Administratia finantelor publice a sectorului .................... .

    Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberarii

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,
          ..............................................................

    ANEXA 4
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                 REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise unitatilor comerciale care efectueaza atat vanzari de bunuri cumparatorilor straini care pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, cat si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari catre cumparatorii straini

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Denumirea
    L - Localitatea
    N - Nr. de inregistrare fiscala
    O - Organul fiscal la care este inregistrata
 ______________________________________________________________________________
|Autorizatia|Unitatea comerciala autorizata|  Numarul  |  Magazinul autorizat  |
|___________|______________________________|magazinelor|_______________________|
|Nr.|  Data | D |        Sediul      |  |  |autorizate | D|       Sediul       |
|   |       |   |____________________|  |  |           |  |____________________|
|   |       |   | L|Str.|Nr.|Judetul/| N| O|           |  | L|Str.|Nr.|Judetul/|
|   |       |   |  |    |   |sectorul|  |  |           |  |  |    |   |sectorul|
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|
| 1 |    2  | 3 | 4|  5 | 6 |    7   | 8| 9|     10    |11|12| 13 | 14|   15   |
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|
|   |       |   |  |    |   |        |  |  |           |  |  |    |   |        |
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|

    Prezentul registru contine ......................... pagini numerotate de la 1 la ..............., fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de .......................... .

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,

                        ...........................
                          (semnatura si stampila)

    ANEXA 5
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                   LISTA
cuprinzand unitatile comerciale si magazinele care au fost autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Denumirea
    L - Localitatea
    N - Nr. de inregistrare fiscala
    O - Organul fiscal la care este inregistrata
 ______________________________________________________________________________
|Autorizatia|Unitatea comerciala autorizata|  Numarul  |  Magazinul autorizat  |
|___________|______________________________|magazinelor|_______________________|
|Nr.|  Data | D |        Sediul      |  |  |autorizate | D|       Sediul       |
|   |       |   |____________________|  |  |           |  |____________________|
|   |       |   | L|Str.|Nr.|Judetul/| N| O|           |  | L|Str.|Nr.|Judetul/|
|   |       |   |  |    |   |sectorul|  |  |           |  |  |    |   |sectorul|
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|
| 1 |    2  | 3 | 4|  5 | 6 |    7   | 8| 9|     10    |11|12| 13 | 14|   15   |
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|
|   |       |   |  |    |   |        |  |  |           |  |  |    |   |        |
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,
          ..............................................................

    ANEXA 6
    la norme

                    NOTA DE COMANDA Nr. ........./...........
pentru Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    Denumirea unitatii autorizate  ............................................
    Numarul de inregistrare fiscala ...........................................
    Numarul autorizatiei/data .................................................
    Sediul: localitatea .............................., str. ..................
    nr. ....., sectorul ......, judetul ................, telefon .............

 ______________________________________________________________________________
|  Cantitatea solicitata  | U.M. |  Pretul unitar |  Valoarea totala  | T.V.A. |
|_________________________|______|________________|___________________|________|
|            1            |   2  |        3       |         4         |    5   |
|_________________________|______|________________|___________________|________|
|                         |      |                |                   |        |
|_________________________|______|________________|___________________|________|

........................   Aprobat
 (semnatura si stampila    Directia generala a finantelor publice a judetului
    solicitantului)        ........................../
                           Directia generala de administrare a marilor
                           contribuabili/
                           Administratia finantelor publice a sectorului .......
                           Data aprobarii comenzii .............................
                           Numarul documentelor aprobate .......................
                           Seria ...............................................
                           Modalitatea de plata ................................

                                                     .........................
                                                      (semnatura si stampila)

    ANEXA 7
    la norme

                                  EVIDENTA
achizitionarii si utilizarii documentelor de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, in luna .................... anul ..........

    Denumirea unitatii autorizate ..............................
    Data ..............................
    Sediul: localitatea .............................., str. ................... nr. .........., sectorul .........., judetul ......................, numarul de inregistrare fiscala ..............................

 _____________________________________________________________________
|Nr. |             Explicatii              |        Numarul           |
|crt.|                                     |documentelor de restituire|
|____|_____________________________________|__________________________|
|  1.| Stoc la inceputul lunii             |                          |
|  2.| Achizitii in cursul lunii           |                          |
|  3.| TOTAL I (randul 1 + randul 2)       |                          |
|  4.| Cantitatea utilizata in cursul lunii|                          |
|  5.| Cantitatea anulata in cursul lunii  |                          |
|  6.| TOTAL II (randul 4 + randul 5)      |                          |
|  7.| Stoc la sfarsitul lunii             |                          |
|    | (randul 3 - randul 6)               |                          |
|____|_____________________________________|__________________________|

                                        Semnatura si stampila unitatii
                                       ................................

                                                     Data
                                            .......................

    Verificat de organul fiscal
    Semnatura ........................
    Data ...................

    ANEXA 8
    la norme

                              MODELUL SIGLEI

                         _________________________
                        |                         |
                        |                         |
                        |                         |
                        |           TAX           |
                        |           FREE          |
                        |                         |
                        |                         |
                        |                         |
                        |_________________________|

    ANEXA 9
    la norme

                                  CERERE
de autorizare a activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

    ........................................................, cu sediul in
                       (persoana juridica)
............................, judetul/sectorul ......................., str. ............................ nr. ........, codul postal ......................., telefon ......................., telex/fax ......................., numar de inregistrare fiscala ............................., reprezentata prin ......................................., domiciliat/domiciliata in ...................................., str. ................................. nr.
......., posesor/posesoare al/a ....................... seria .............. nr.
                                 (actul de identitate)
.............., eliberat de ................................., avand functia de .............................., solicit eliberarea autorizatiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .
(se va mentiona punctul de control pentru trecerea frontierei de stat unde este
       situat fiecare punct de lucru pentru care se solicita autorizarea)

    Data .................
                                               .........................
                                                (semnatura si stampila)

    ANEXA 10
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                 AUTORIZATIE
                   Nr. ........... din ....................
                                        (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ........................................................., cu
                                           (unitatea)
sediul in ........................................., str. ...................... nr. ......, judetul/sectorul ....................., codul postal .................., telex/fax .................., numar de inregistrare fiscala ..................., sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale din ......................, incepand cu data de .................., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ................ din .................... si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a judetului .................../Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Administratia finantelor publice a sectorului ........ .

    Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberarii

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,
          ..............................................................

    ANEXA 11
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                   REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise unitatilor care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nr. de inregistrare fiscala
    O - Organul fiscal la care este inregistrata
 ______________________________________________________________________________
|Autorizatia|                Unitatea autorizata           |Numarul| Punctele  |
|___________|______________________________________________|       | de lucru  |
|Nr.|  Data |Denumirea|           Sediul            | N| O |       |   care    |
|   |       |         |_____________________________|  |   |       |efectueaza |
|   |       |         |Localitatea|Str.|Nr.|Judetul/|  |   |       |restituirea|
|   |       |         |           |    |   |Sectorul|  |   |       |     *)    |
|___|_______|_________|___________|____|___|________|__|___|_______|___________|
| 1 |    2  |     3   |      4    |  5 | 6 |    7   | 8| 9 |   10  |     11    |
|___|_______|_________|___________|____|___|________|__|___|_______|___________|

    Prezentul registru contine ................. pagini numerotate de la 1 la ........., fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de ................. .

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,
          ..............................................................
                          (semnatura si stampila)

------------
    *) Se va mentiona si daca punctele de lucru sunt ale unitatii autorizate sau ale unitatilor mandatate de aceasta.

    ANEXA 12
    la norme

    Unitatea autorizata .....................................
    Numarul de inregistrare fiscala .........................
    Organul fiscal ..........................................

                                SITUATIE
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata, efectuata cumparatorilor straini in semestrul ...... anul .........

 ______________________________________________________________________________
|N |        Cumparator       | Document | Document |Valoare| Taxa pe valoarea  |
|r.|                         |    de    |de vanzare|       | adaugata          |
|  |                         |restituire|          |       |                   |
|c |_________________________|__________|__________|       |___________________|
|r |Numele si|Tara| Numarul  |Numar|Data|Numar|Data|       |Restituita|Comision|
|t.|prenumele|    |pasaportu-|     |    |     |    |       |          |   *)   |
|  |         |    |   lui    |     |    |     |    |       |          |        |
|__|_________|____|__________|_____|____|_____|____|_______|__________|________|
| 1|    2    |  3 |     4    |   5 |  6 |   7 |  8 |    9  |    10    |   11   |
|__|_________|____|__________|_____|____|_____|____|_______|__________|________|
    *) Se va completa numai de catre unitatile autorizate conform cap. IV din norme.

        Director general,
    .........................
                                                             Data
                                                   ........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 528/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 528 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 528/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu