Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 528 din  9 aprilie 2004

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoare adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din 23 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si al Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   p. Ministrul finantelor publice,
                          Gheorghe Gherghina,
                           secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara Romaniei de cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau in contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul insusi si folosite la echiparea ori aprovizionarea ambarcatiunilor de agrement si avioanelor de turism sau a oricarui mijloc de transport de uz privat. Scutirea de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza, in conformitate cu prevederile art. 149 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, prin restituirea taxei pe valoarea adaugata catre cumparatorii care nu sunt stabiliti in Romania, in conditiile prevazute de prezentele norme, cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de reglementarile vamale in vigoare.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) se considera cumparator care nu este stabilit in Romania persoana fizica, indiferent de nationalitate, al carei domiciliu stabil sau resedinta nu se afla in Romania. In intelesul prezentei prevederi domiciliu stabil sau resedinta este locul mentionat pe cartea de identitate, pasaport sau alt document recunoscut ca atare de statul roman. Cumparatorul care nu este stabilit in Romania este denumit in continuare cumparator strain.
    (3) Dovada exportului se face pe baza facturii fiscale vizate de organele vamale.

    CAP. 2
    Conditii de restituire si autorizare

    Art. 2
    (1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata poate fi efectuata in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) cumparatorul sa nu fie stabilit in Romania;
    b) bunurile sa fie expediate sau transportate in afara Romaniei inainte de a se incheia cea de-a treia luna urmatoare celei in cursul careia s-a facut achizitionarea bunurilor;
    c) valoarea globala a bunurilor achizitionate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, sa depaseasca contravaloarea in moneda nationala a 2,5 milioane de lei;
    d) bunurile sa nu fie prohibite sau restrictionate la scoaterea din tara, potrivit reglementarilor legale;
    e) bunurile sa fie cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor straini dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
    f) scoaterea din tara a bunurilor sa fie efectuata prin birourile vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale.
    (2) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata este limitat pentru bunurile achizitionate de la acelasi magazin, a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii fiscale, este superioara sumei de 2,5 milioane lei. Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi fiscale, daca suma globala a fiecarei facturi este superioara sumei de 2,5 milioane lei.
    Art. 3
    (1) Pentru livrarile de bunuri catre cumparatorii straini, care depasesc suma de 2,5 milioane lei, magazinul autorizat are obligatia:
    a) sa emita factura fiscala si sa incaseze de la cumparatorul strain contravaloarea bunurilor, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
    b) sa emita si sa completeze in doua exemplare formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini", prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata impreuna cu originalul facturii fiscale vor fi inmanate cumparatorului strain, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la unitatea autorizata. Unitatea autorizata poate fi ori magazinul, daca este o unitate comerciala de sine statatoare, ori unitatea comerciala care are mai multe magazine ca puncte de lucru.
    (2) Pentru a beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata in momentul scoaterii din tara a bunului, cumparatorul strain prezinta organelor vamale bunurile cumparate, insotite de originalul facturii fiscale, documentul care atesta achitarea contravalorii bunurilor si originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (3) Organele vamale verifica:
    a) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, referitoare la cumparator, si datele din actele de identificare a persoanei care se prezinta la organele vamale;
    b) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire, factura fiscala si bunurile prezentate;
    c) incadrarea in termenul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. b).
    (4) Certificarea iesirii bunurilor din tara poate fi refuzata de organele vamale daca:
    a) formularul nu este completat corespunzator normelor legale in vigoare de catre vanzator;
    b) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    c) valoarea bunurilor din factura fiscala emisa de vanzator nu depaseste 2,5 milioane lei;
    d) datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului strain si cu datele din factura fiscala.
    (5) Dupa verificare organele vamale vizeaza documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata si factura fiscala, pe care le returneaza cumparatorului strain.
    (6) Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini poate fi efectuata de:
    a) unitatile autorizate sa restituie taxa pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale. Acestea vor retine din suma de restituit un comision in lei de pana la 30% din taxa pe valoarea adaugata solicitata a fi restituita. Comisionul este scutit de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, conform art. 143 alin. (1) lit. b) si p) din Legea nr. 571/2003, si se recupereaza prin decontul de taxa pe valoarea adaugata conform prevederilor art. 8;
    b) magazinele autorizate care au efectuat vanzarea bunurilor. Restituirea se poate efectua atat catre cumparatorul strain, cat si catre orice alta persoana care prezinta documentele prevazute la alin. (7). Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adaugata decat pentru bunurile vandute in propria unitate. Magazinele vor efectua restituirea taxei pe valoarea adaugata integral catre cumparatorii straini, fara a se retine comision.
    (7) Documentele pe baza carora se poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata sunt:
    a) documentul de restituire, vizat de organele vamale care functioneaza in incinta aeroporturilor internationale;
    b) factura fiscala vizata de organele vamale, insotita de documentul care atesta achitarea contravalorii bunurilor.
    (8) Taxa pe valoarea adaugata se restituite in lei. Sumele restituite in lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata, pot fi:
    a) scoase din Romania in limitele prevazute in reglementarile privind operatiunile valutare;
    b) depuse la organele vamale, contra chitantei de consemnare, pentru acele sume care depasesc limitele legale de scoatere din tara conform reglementarilor in vigoare;
    c) convertite in valuta la punctele de schimb valutar existente in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat. Convertirea sumelor se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

    CAP. 3
    Procedura de autorizare a magazinelor care efectueaza vanzarea si, dupa caz, restituirea taxei pe valoarea adaugata

    Art. 4
    Autorizarea magazinelor care efectueaza vanzarea de bunuri cumparatorilor stabiliti in strainatate si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor vandute in propria unitate, precum si autorizarea unitatilor in vederea restituirii taxei pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale se realizeaza de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe sau, dupa caz, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in cazul in care unitatile solicitante sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe la acestea. Autorizatiile emise sunt valabile 2 ani calendaristici incepand cu data obtinerii autorizarii. Dupa expirarea acestui termen unitatile care doresc sa fie autorizate trebuie sa solicite o alta autorizatie.
    Art. 5
    (1) Magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul trebuie sa fie autorizate atat pentru vanzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, cat si pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari. Magazinele, daca sunt unitati de sine statatoare, sau unitatea comerciala care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie sa depuna o cerere de autorizare la organele fiscale prevazute la art. 4, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    (2) Cererea va fi semnata de persoanele care angajeaza legal unitatea solicitanta si va fi insotita de:
    a) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    b) copie de pe documentul de inregistrare fiscala a unitatii care solicita autorizarea;
    c) copie de pe documentul de inregistrare la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla magazinul pentru care se solicita autorizarea;
    d) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta unitatii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea.
    (3) In situatia in care unitatile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc sa autorizeze si alte magazine, trebuie sa solicite pentru acestea o alta autorizare, conform procedurii descrise in prezentul articol.
    (4) Pe baza cererii si a documentelor anexate, organele fiscale pot aproba si emite autorizatii conform modelului din anexa nr. 3 la prezentele norme. Termenul de solutionare a cererilor este de 30 de zile de la data depunerii. Neprezentarea documentelor prevazute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante.
    (5) Autorizatiile emise magazinelor se inregistreaza intr-un registru al carui model este prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de organul fiscal.
    (6) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care au eliberat autorizatii, vor transmite in termen de 3 zile de la autorizare organelor fiscale interesate, in a caror raza teritoriala se afla amplasate magazinele apartinand unitatii autorizate, lista cuprinzand unitatile comerciale si magazinele care au fost autorizate, conform modelului din anexa nr. 5 la prezentele norme.
    (7) Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini va fi tiparit de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. pe baza de comenzi scrise aprobate de organele fiscale. Modelul comenzilor este prezentat in anexa nr. 6 la prezentele norme. Distribuirea formularelor comandate se face contra cost de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., cu alocarea unei plaje speciale de serii si numere pentru fiecare unitate autorizata. Evidenta documentelor de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini se tine cu ajutorul documentului al carui model este prezentat in anexa nr. 7 la prezentele norme.
    (8) O noua comanda de formulare va fi conditionata de justificarea utilizarii formularelor achizitionate anterior, prin prezentarea evidentei intocmite conform anexei nr. 7, vizata de organele fiscale care emit autorizatiile conform prezentelor norme.
    (9) Dupa obtinerea autorizatiei magazinul va afisa la loc vizibil sigla "TAX FREE", conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme. Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. In mijlocul siglei se inscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule avand inaltimea de minimum 5 cm.

    CAP. 4
    Procedura de autorizare a unitatilor in vederea restituirii taxei pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

    Art. 6
    (1) Conform prevederilor art. 3 alin. (6) lit. a), restituirea taxei pe valoarea adaugata poate fi efectuata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale de catre unitatile autorizate in acest sens.
    (2) In vederea solicitarii autorizarii unitatile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa fie inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata de cel putin 12 luni;
    b) sa nu aiba obligatii bugetare restante, reprezentand taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, inainte de depunerea cererii de autorizare;
    c) in obiectul de activitate sa fie mentionata si activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini.
    (3) Cererea de autorizare, al carei model este prezentat in anexa nr. 9 la prezentele norme, se depune de catre unitatea solicitanta la organele fiscale prevazute la art. 4 si este insotita de urmatoarele documente:
    a) copie de pe statutul unitatii sau de pe actul constitutiv al acesteia;
    b) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata;
    c) certificat de atestare fiscala.
    (4) Pe baza cererii si a documentelor anexate, organele fiscale pot aproba si emite autorizatia pentru activitatea de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la prezentele norme, in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale.
    (5) Autorizatiile emise se inregistreaza intr-un registru, al carui model este prezentat in anexa nr. 11 la prezentele norme. Acest registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de organul fiscal care a emis autorizatia.
    (6) Unitatile autorizate pot efectua restituirea de taxa pe valoarea adaugata atat prin puncte de lucru proprii situate in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale, cat si prin alte unitati mandatate care au puncte de lucru in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale. In intelesul prezentei prevederi, unitatile mandatate sunt persoanele juridice mandatate pe baze contractuale de catre unitatile anterior autorizate, pentru ca acestea sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale, in numele unitatilor anterior autorizate.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 7
    (1) Unitatile autorizate conform prevederilor cap. III si IV au obligatia sa intocmeasca semestrial Situatia privind restituirea taxei pe valoarea adaugata, efectuata cumparatorilor straini, conform modelului prezentat in anexa nr. 12 la prezentele norme.
    (2) Situatia va fi transmisa organului fiscal care a emis autorizatia, pana la data de 15 a lunii urmatoare incheierii semestrului in cauza.
    Art. 8
    (1) In vederea restituirii taxei pe valoarea adaugata in punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale cumparatorilor straini, unitatile autorizate prevazute la cap. IV vor evidentia taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor straini si comisionul perceput pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata in formularul "Decont privind taxa pe valoarea adaugata", la randul 16, indiferent daca restituirea este efectuata prin puncte de lucru proprii sau prin alte unitati mandatate. Sumele inscrise in decont se justifica cu documentele prevazute in prezentele norme.
    (2) Unitatile mandatate nu reflecta in decontul propriu de taxa pe valoarea adaugata sumele care fac obiectul restituirii taxei. Acestea sunt obligate sa transmita unitatilor autorizate, in termen de 5 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei luni, documentele in original ce fac obiectul restituirii de taxa pe valoarea adaugata si un borderou cu platile efectuate in cursul fiecarei luni. Unitatile mandatate vor pastra o copie de pe documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata in evidenta proprie. Activitatea desfasurata de unitatile mandatate constituie prestare de servicii, iar veniturile obtinute din aceasta activitate nu sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Magazinele autorizate, prevazute la cap. III, vor inscrie in decontul de taxa pe valoarea adaugata, la randul 16, taxa efectiv restituita cumparatorilor straini, pe care o justifica cu documentele de restituire a taxei pe valoarea adaugata, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b).
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                 DOCUMENT
    de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini*)
                       Nr. ........ data ...............

    1. Valoarea bunurilor din factura fiscala     _________________________
    nr. ............. din data ...............   |_________________________|

    2. Valoarea taxei pe valoarea                 _________________________
       adaugata de restituit                     |_________________________|

 ______________________________________________________________________________
| CUMPARATOR                          1 | VANZATOR                           2 |
| 1. Numele si prenumele:               | 1. Denumirea societatii:             |
| 2. Data si locul nasterii: | 2. Adresa:                           |
| 3. Tara de domiciliu:                 | 3. Numarul de inregistrare fiscala:  |
| 4. Numarul pasaportului/documentului  | 4. Data vanzarii:                    |
|    de identitate:                     |                                      |
| 5. Data emiterii pasaportului/        | 5. Organul fiscal la care este       |
|    documentului de identitate:        |    inregistrat vanzatorul:           |
|                                       |                                      |
|                                       |         Semnatura si stampila        |
|                                       |      ...........................     |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                                                            3 |
| CONFIRMAREA DE CATRE AUTORITATEA VAMALA A SCOATERII DIN TARA A BUNURILOR     |
|                                                                              |
| Biroul vamal:                                                                |
| Codul biroului vamal:                                                        |
| Numarul si data inregistrarii:                                               |
|                                                 Semnatura si stampila        |
|                                              ...........................     |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                            4 |
| UNITATEA AUTORIZATA SA EFECTUEZE RESTITUIREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA      |
| 1. Denumirea unitatii:                                                       |
| 2. Adresa:                                                                   |
| 3. Numarul de inregistrare fiscala:                           |
| 4. Organul fiscal la care este inregistrata unitatea:                        |
| 5. Data restituirii:                                                         |
|                                                                              |
|        Semnatura si stampila unitatii     Semnatura pentru primirea sumei,   |
|       ................................   ..................................  |
|______________________________________________________________________________|
    *) Instructiuni de completare a anexei nr. 1 intitulate "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini"
    1. Formularul "Document de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini" se emite si se completeaza in doua exemplare de catre unitatea autorizata. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata impreuna cu originalul facturii fiscale vor fi inmanate cumparatorului strain, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la unitatea autorizata. Unitatea autorizata poate fi ori magazinul, daca este o unitate comerciala de sine statatoare, ori unitatea comerciala care are mai multe magazine ca puncte de lucru.
    2. Punctele 1 si 2 din anexa se completeaza de catre unitatea vanzatoare.
    3. Casetele nr. 1 si 2 se vor completa si se vor semna de catre unitatea vanzatoare, care da dreptul cumparatorilor straini la restituirea taxei pe valoarea adaugata in urma achizitionarii unor bunuri.
    4. Caseta nr. 3 va fi completata de catre organele vamale.
    5. Autoritatea vamala poate refuza certificarea iesirii bunurilor daca:
    - formularul nu este completat corespunzator de catre vanzator, respectiv pct. 1 si 2 si casetele nr. 1 si 2 din anexa in cauza (nu este admisa completarea ulterioara);
    - bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura fiscala;
    - valoarea bunurilor din factura vanzatorului nu depaseste 2,5 milioane lei;
    - datele din documentul de restituire nu corespund cu datele din actele de identificare a cumparatorului strain si cu datele din factura fiscala;
    - bunurile nu sunt expediate sau transportate in afara Romaniei inainte de a se incheia cea de-a treia luna urmatoare celei in cursul careia s-a facut livrarea.
    6. Caseta nr. 4 va fi completata de catre unitatea autorizata sau, dupa caz, de magazinul autorizat sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata. In aceasta caseta semneaza atat unitatea autorizata/magazinul sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata, cat si persoana care primeste suma restituita.

    ANEXA 2
    la norme

                                     CERERE
de autorizare a magazinelor pentru vanzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, precum si pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari

    ........................................................, cu sediul in
                       (persoana juridica)
............................, judetul/sectorul ......................., str. ............................ nr. ........, codul postal ......................., telefon ......................., telex/fax ......................., numar de inregistrare fiscala ............................., reprezentata prin ......................................., domiciliat in ........................, str. .................................. nr. ..........,
posesor al ........................... seria .............. nr. ..............,
              (actul de identitate)
eliberat de ................................., avand functia de .............................., solicit eliberarea autorizatiei pentru magazinele/unitatile comerciale din ..........................................., judetul/sectorul ...................., str. .............................. nr. ......., codul postal .............., telefon .............., telex/fax ............................. .

    ...........................
     (semnatura si stampila)                     Data ..................

    ANEXA 3
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                 AUTORIZATIE
                       Nr. ........ din ....................
                                         (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ............................................................,
                                    (persoana juridica)
cu sediul in ................................, str. ............................ nr. ........, judetul/sectorul .........................., codul postal ................., telex/fax ......................., numar de inregistrare fiscala ..........................., sa efectueze vanzari de bunuri cumparatorilor care nu sunt stabiliti in Romania, care beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata, si sa restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor vanzari prin urmatoarele magazine:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    (se vor mentiona denumirea si adresa exacta a fiecarui magazin apartinand
                    unitatii care a solicitat autorizatia)
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ............... din ...................... si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a judetului ............................./Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Administratia finantelor publice a sectorului .................... .

    Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberarii

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,
          ..............................................................

    ANEXA 4
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                 REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise unitatilor comerciale care efectueaza atat vanzari de bunuri cumparatorilor straini care pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata, cat si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari catre cumparatorii straini

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Denumirea
    L - Localitatea
    N - Nr. de inregistrare fiscala
    O - Organul fiscal la care este inregistrata
 ______________________________________________________________________________
|Autorizatia|Unitatea comerciala autorizata|  Numarul  |  Magazinul autorizat  |
|___________|______________________________|magazinelor|_______________________|
|Nr.|  Data | D |        Sediul      |  |  |autorizate | D|       Sediul       |
|   |       |   |____________________|  |  |           |  |____________________|
|   |       |   | L|Str.|Nr.|Judetul/| N| O|           |  | L|Str.|Nr.|Judetul/|
|   |       |   |  |    |   |sectorul|  |  |           |  |  |    |   |sectorul|
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|
| 1 |    2  | 3 | 4|  5 | 6 |    7   | 8| 9|     10    |11|12| 13 | 14|   15   |
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|
|   |       |   |  |    |   |        |  |  |           |  |  |    |   |        |
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|

    Prezentul registru contine ......................... pagini numerotate de la 1 la ..............., fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de .......................... .

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,

                        ...........................
                          (semnatura si stampila)

    ANEXA 5
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                   LISTA
cuprinzand unitatile comerciale si magazinele care au fost autorizate sa efectueze vanzari pentru care se acorda restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Denumirea
    L - Localitatea
    N - Nr. de inregistrare fiscala
    O - Organul fiscal la care este inregistrata
 ______________________________________________________________________________
|Autorizatia|Unitatea comerciala autorizata|  Numarul  |  Magazinul autorizat  |
|___________|______________________________|magazinelor|_______________________|
|Nr.|  Data | D |        Sediul      |  |  |autorizate | D|       Sediul       |
|   |       |   |____________________|  |  |           |  |____________________|
|   |       |   | L|Str.|Nr.|Judetul/| N| O|           |  | L|Str.|Nr.|Judetul/|
|   |       |   |  |    |   |sectorul|  |  |           |  |  |    |   |sectorul|
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|
| 1 |    2  | 3 | 4|  5 | 6 |    7   | 8| 9|     10    |11|12| 13 | 14|   15   |
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|
|   |       |   |  |    |   |        |  |  |           |  |  |    |   |        |
|___|_______|___|__|____|___|________|__|__|___________|__|__|____|___|________|

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,
          ..............................................................

    ANEXA 6
    la norme

                    NOTA DE COMANDA Nr. ........./...........
pentru Documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini

    Denumirea unitatii autorizate  ............................................
    Numarul de inregistrare fiscala ...........................................
    Numarul autorizatiei/data .................................................
    Sediul: localitatea .............................., str. ..................
    nr. ....., sectorul ......, judetul ................, telefon .............

 ______________________________________________________________________________
|  Cantitatea solicitata  | U.M. |  Pretul unitar |  Valoarea totala  | T.V.A. |
|_________________________|______|________________|___________________|________|
|            1            |   2  |        3       |         4         |    5   |
|_________________________|______|________________|___________________|________|
|                         |      |                |                   |        |
|_________________________|______|________________|___________________|________|

........................   Aprobat
 (semnatura si stampila    Directia generala a finantelor publice a judetului
    solicitantului)        ........................../
                           Directia generala de administrare a marilor
                           contribuabili/
                           Administratia finantelor publice a sectorului .......
                           Data aprobarii comenzii .............................
                           Numarul documentelor aprobate .......................
                           Seria ...............................................
                           Modalitatea de plata ................................

                                                     .........................
                                                      (semnatura si stampila)

    ANEXA 7
    la norme

                                  EVIDENTA
achizitionarii si utilizarii documentelor de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini, in luna .................... anul ..........

    Denumirea unitatii autorizate ..............................
    Data ..............................
    Sediul: localitatea .............................., str. ................... nr. .........., sectorul .........., judetul ......................, numarul de inregistrare fiscala ..............................

 _____________________________________________________________________
|Nr. |             Explicatii              |        Numarul           |
|crt.|                                     |documentelor de restituire|
|____|_____________________________________|__________________________|
|  1.| Stoc la inceputul lunii             |                          |
|  2.| Achizitii in cursul lunii           |                          |
|  3.| TOTAL I (randul 1 + randul 2)       |                          |
|  4.| Cantitatea utilizata in cursul lunii|                          |
|  5.| Cantitatea anulata in cursul lunii  |                          |
|  6.| TOTAL II (randul 4 + randul 5)      |                          |
|  7.| Stoc la sfarsitul lunii             |                          |
|    | (randul 3 - randul 6)               |                          |
|____|_____________________________________|__________________________|

                                        Semnatura si stampila unitatii
                                       ................................

                                                     Data
                                            .......................

    Verificat de organul fiscal
    Semnatura ........................
    Data ...................

    ANEXA 8
    la norme

                              MODELUL SIGLEI

                         _________________________
                        |                         |
                        |                         |
                        |                         |
                        |           TAX           |
                        |           FREE          |
                        |                         |
                        |                         |
                        |                         |
                        |_________________________|

    ANEXA 9
    la norme

                                  CERERE
de autorizare a activitatii de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

    ........................................................, cu sediul in
                       (persoana juridica)
............................, judetul/sectorul ......................., str. ............................ nr. ........, codul postal ......................., telefon ......................., telex/fax ......................., numar de inregistrare fiscala ............................., reprezentata prin ......................................., domiciliat/domiciliata in ...................................., str. ................................. nr.
......., posesor/posesoare al/a ....................... seria .............. nr.
                                 (actul de identitate)
.............., eliberat de ................................., avand functia de .............................., solicit eliberarea autorizatiei pentru efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .
(se va mentiona punctul de control pentru trecerea frontierei de stat unde este
       situat fiecare punct de lucru pentru care se solicita autorizarea)

    Data .................
                                               .........................
                                                (semnatura si stampila)

    ANEXA 10
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                 AUTORIZATIE
                   Nr. ........... din ....................
                                        (ziua, luna, anul)

    Se autorizeaza ........................................................., cu
                                           (unitatea)
sediul in ........................................., str. ...................... nr. ......, judetul/sectorul ....................., codul postal .................., telex/fax .................., numar de inregistrare fiscala ..................., sa efectueze restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale din ......................, incepand cu data de .................., cu obligativitatea respectarii reglementarilor in vigoare privind taxa pe valoarea adaugata.
    Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. ................ din .................... si a documentatiei prezentate, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a judetului .................../Directia generala de administrare a marilor contribuabili/Administratia finantelor publice a sectorului ........ .

    Termen de valabilitate: 2 ani calendaristici de la data eliberarii

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,
          ..............................................................

    ANEXA 11
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Directia generala de administrare a marilor contribuabili
    Administratia finantelor publice a sectorului .........................

                                   REGISTRUL
pentru evidenta autorizatiilor emise unitatilor care restituie taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor straini la punctele de trecere a frontierei de stat ale aeroporturilor internationale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    N - Nr. de inregistrare fiscala
    O - Organul fiscal la care este inregistrata
 ______________________________________________________________________________
|Autorizatia|                Unitatea autorizata           |Numarul| Punctele  |
|___________|______________________________________________|       | de lucru  |
|Nr.|  Data |Denumirea|           Sediul            | N| O |       |   care    |
|   |       |         |_____________________________|  |   |       |efectueaza |
|   |       |         |Localitatea|Str.|Nr.|Judetul/|  |   |       |restituirea|
|   |       |         |           |    |   |Sectorul|  |   |       |     *)    |
|___|_______|_________|___________|____|___|________|__|___|_______|___________|
| 1 |    2  |     3   |      4    |  5 | 6 |    7   | 8| 9 |   10  |     11    |
|___|_______|_________|___________|____|___|________|__|___|_______|___________|

    Prezentul registru contine ................. pagini numerotate de la 1 la ........., fiecare fila fiind parafata/stampilata in data de ................. .

                            Director executiv/
           Sef al Administratiei finantelor publice a sectorului .....,
          ..............................................................
                          (semnatura si stampila)

------------
    *) Se va mentiona si daca punctele de lucru sunt ale unitatii autorizate sau ale unitatilor mandatate de aceasta.

    ANEXA 12
    la norme

    Unitatea autorizata .....................................
    Numarul de inregistrare fiscala .........................
    Organul fiscal ..........................................

                                SITUATIE
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata, efectuata cumparatorilor straini in semestrul ...... anul .........

 ______________________________________________________________________________
|N |        Cumparator       | Document | Document |Valoare| Taxa pe valoarea  |
|r.|                         |    de    |de vanzare|       | adaugata          |
|  |                         |restituire|          |       |                   |
|c |_________________________|__________|__________|       |___________________|
|r |Numele si|Tara| Numarul  |Numar|Data|Numar|Data|       |Restituita|Comision|
|t.|prenumele|    |pasaportu-|     |    |     |    |       |          |   *)   |
|  |         |    |   lui    |     |    |     |    |       |          |        |
|__|_________|____|__________|_____|____|_____|____|_______|__________|________|
| 1|    2    |  3 |     4    |   5 |  6 |   7 |  8 |    9  |    10    |   11   |
|__|_________|____|__________|_____|____|_____|____|_______|__________|________|
    *) Se va completa numai de catre unitatile autorizate conform cap. IV din norme.

        Director general,
    .........................
                                                             Data
                                                   ........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 528/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 528 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 528/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu