Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 50 din 9 iunie 2010

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentru animale

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 397 din 15 iunie 2010Văzând Referatul de aprobare nr. 128 din 30 aprilie 2010, întocmit de Direcţia de relaţii internaţionale şi programe comunitare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanţele nedorite din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 140 din 30 mai 2002, aşa cum a fost modificată de Directiva 2009/141/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelurile maxime pentru arsen, teobromină, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. şi Abrus precatorius L., publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 308 din 24 noiembrie 2009, şi de Directiva 2010/6/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte mercurul, gosipolul liber, nitriţii şi Mowrah, Bassia, Madhuca, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 37 din 10 februarie 2010."

2. In anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, numerele curente 1, 4, 5, 9, 10, 14 şi 15 vor avea următorul cuprins:

Substanţe nedorite

Produse destinate hrănirii animalelor

Conţinut maxim în mg/kg (ppm) al furajelor

cu umiditate de 12%

(1)

(2)

(3)

„1. Arsen (5) (5*)

Materii prime furajere, cu excepţia:

2

- făinii din iarbă, lucernei uscate şi trifoiului uscat, a pulpei de sfeclă de zahăr uscată şi a pulpei de sfeclă de zahăr melasată, uscată

4

- turtei de presare din sâmburi de palmier

4(6)

- fosfaţilorşi algelor marine calcaroase

10

- carbonatului de calciu

15

- oxidului de magneziu

20

- hranei pentru animale obţinute prin prelucrarea peştelui sau a altor animale marine

25(6)

- făinii de alge şi a materiilor prime furajere derivate din alge

40(6)

Particule de fier utilizate ca marcator

50

Aditivi care aparţin grupei funcţionale a compuşilor de oligoelemente, cu excepţia:

30

- sulfatului de cupru pentahidrat şi a carbonatului de cupru

50

- oxidului de zinc, a oxidului de mangan şi a oxidului de cupru

100

Furaje complete, cu excepţia:

2

- furajelor complete pentru peşti şi a furajelor complete pentru animalele crescute pentru blană

10(6)

(1)

(2)

(3)

Furaje complementare, cu excepţia:

4

- furajelor minerale

12

(5) Nivelurile maxime se referă la arsenul total.

(5*) Nivelurile maxime se referă la o determinare analitică a arsenului, extracţia efectuându-se în acid azotic (5% procente de greutate), timp de 30 de minute, la temperatura de fierbere. Se pot utiliza metode de extracţie echivalente, în cazul în care se demonstrează că acestea au o eficienţă egală de extracţie.

(6) La cererea autorităţilor competente, operatorul responsabil trebuie să efectueze o analiză care să demonstreze un conţinut de arsen anorganic mai mic de 2 ppm. Această analiză prezintă o importanţă deosebită în cazul speciilor de alge Hizikia fusiforme.

.....................................................................................................................................

4. Mercur (*) (**)

Materii prime furajere, cu excepţia:

0,1

- furajelor produse prin prelucrarea peştelui sau a altor animale marine

0,5

- carbonatului de calciu

0,3

Furaje (complementare şi complete) combinate, cu excepţia:

0,1

- furajelor minerale

0,2

- furajelor combinate pentru peşti

0,2

- furajelor combinate pentru câini, pisici şi animale crescute pentru blană

0,3

(*) Nivelurile maxime se referă la mercurul total.

(**) Nivelurile maxime conduc la o determinare analitică a mercurului, extracţia efectuându-se în acid azotic (5% p/p), timp de 30 de minute, la temperatura de fierbere. Se pot utiliza metode de extracţie echivalente, în cazul în care se demonstrează că acestea au o eficienţă egală de extracţie.

5. Nitriti

Materii prime furajere, cu excepţia:

15 (exprimat ca nitrit de sodiu)

- făinii de peşte

30 (exprimat ca nitrit de sodiu)

- produselor însilozate

-

Furaje complete, cu excepţia:

15 (exprimat ca nitrit de sodiu)

- furajelor complete pentru câini şi pisici cu un conţinut de umiditate mai mare de 20%

-

....................................................................................................................................

9. Gosipol liber

Materii prime furajere, cu excepţia:

20

- seminţelor de bumbac

5.000

- turtelor din seminţe de bumbac şi făinii din seminţe de bumbac

1.200

Furaje complete, cu excepţia:

20

- furajelor complete pentru bovine adulte

500

- furajelor complete pentru ovine (cu excepţia mieilor) şi pentru caprine (cu excepţia iezilor)

300

- furajelor complete pentru păsări (cu excepţia găinilor ouătoare) şi viţei

100

- furajelor complete pentru iepuri, miei, iezi şi porcine (cu excepţia purceilor)

60

10. Teobromină

Furaje complete, cu excepţia:

300

- furajelor complete pentru porci

200

- hranei complete pentru animale destinată câinilor, iepurilor, cailor şi animalelor crescute pentru blană

50

...............................................................................................................................

14. Seminţe de buruieni şi fructe nemăcinate şi nezdrobite care conţin alcaloizi, glucozide sau alte substanţe toxice, separate sau în combinaţii, conţinând:

Datura sp.

Toate furajele

3.000

1.000

(1)

(2)

(3)

15. Seminţe şi coji de Ricinus communis L, Croton tiglium L. şi Abrus precatorius L, precum şi derivatele provenite din prelucrarea acestora (****), separat sau în combinaţii

Toate furajele

10

(****) In măsura în care acestea se pot determina prin microscopie analitică."

3. In anexa nr. 1 din la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, numerele curente 32 şi 34 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva 2009/141/CE a Comisiei din 23 noiembrie 2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelurile maxime pentru arsen, teobromină, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. şi Abrus precatorius L., publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 308 din 24 noiembrie 2009, şi Directiva 2010/6/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte mercurul, gosipolul liber, nitriţii şi Mowrah, Bassia, Madhuca, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 37 din 10 februarie 2010.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Corneliu Ceică


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 50/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 50 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu