Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 493 din  9 iulie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din  2 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile ulterioare,
    in baza propunerilor conducerilor ministerelor componente ale Comitetului interministerial pentru zona montana si comunicate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin adresele: nr. 4.889 din 23 iunie 2003 a Ministerului Finantelor Publice, nr. 728/IO din 27 mai 2003 a Ministerului Culturii si Cultelor, nr. 10.067 din 29 mai 2003 a Ministerului Educatiei si Cercetarii, nr. 1.940/MS din 6 mai 2003 a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, nr. 625/ITU din 12 mai 2003 a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nr. 3.426/MB din 18 septembrie 2003 a Ministerului Sanatatii, nr. 151.362 din 2 octombrie 2003 a Ministerului Economiei si Comertului, nr. 5.447/IS din 26 septembrie 2003 a Ministerului Administratiei si Internelor, nr. 1.463 din 14 ianuarie 2004 a Ministerului Integrarii Europene,
    vazand Referatul de aprobare nr. 86.831 din 2 iulie 2004 intocmit de Agentia Nationala a Zonei Montane,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Componenta Comitetului interministerial pentru zona montana, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Secretariatul Comitetului interministerial pentru zona montana se asigura de catre specialisti din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, coordonati de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane.
    Art. 4
    Directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane coordoneaza activitatea colectivului de lucru pentru zona montana, nominalizat in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Comitetul interministerial pentru zona montana, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Comitet interministerial, este un organism consultativ care functioneaza pe langa Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in scopul coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane din Romania.
    Art. 2
    Comitetul interministerial are ca scop avizarea si coordonarea actiunilor, politicilor si strategiilor sectoriale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel national.
    Art. 3
    Comitetul interministerial este format din 11 membri, aprobati de catre presedinte, pe baza propunerilor inaintate de catre conducatorii institutiilor publice din care acestia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.
    Art. 4
    (1) Atributiile Comitetului interministerial sunt cele prevazute la art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 318/2003.
    (2) Membrii comitetului interministerial, in exercitarea atributiilor si pe baza rapoartelor privind activitatile desfasurate in zona montana pe domeniul de competenta, fac propuneri presedintelui executiv pentru elaborarea de decizii care sunt supuse adoptarii in sedintele Comitetului interministerial.

    CAP. 2
    Modul de functionare

    Art. 5
    (1) Comitetul interministerial este condus de presedintele executiv sprijinit in activitatea sa de secretarul general.
    (2) Presedintele executiv al Comitetului interministerial este ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, iar secretarul general este conducatorul Agentiei Nationale a Zonei Montane, care coordoneaza activitatea colectivului de lucru pentru zona montana si a secretariatului Comitetului interministerial.
    (3) Comitetul interministerial se intruneste semestrial in consfatuiri ordinare si in consfatuiri extraordinare, de cate ori este necesar. Consfatuirile extraordinare au loc la initiativa presedintelui executiv sau la solicitarea a cel putin 3 membri.
    (4) Consfatuirile se desfasoara in prezenta a minimum 2/3 din numarul membrilor.
    (5) Deciziile se adopta prin vot deschis, cu majoritatea absoluta a celor prezenti la consfatuire.
    (6) Deciziile Comitetului interministerial cuprind propuneri care se inainteaza spre aprobare presedintelui executiv.
    (7) In cazul in care membrii Comitetului interministerial sunt in imposibilitatea de a participa, reprezentarea se va face la nivel de director general sau director, dupa caz, imputernicit de ministru sau de secretarul de stat.
    (8) Membrii Comitetului interministerial pot inainta, prin secretarul general, spre aprobarea presedintelui executiv, propuneri de invitati, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor, altor institutii publice si organizatii neguvernamentale cu activitati in zona montana.
    Art. 6
    (1) Colectivul de lucru pentru zona montana, desemnat de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura continuitatea activitatii intre sedintele Comitetului interministerial;
    b) duce la indeplinire deciziile Comitetului interministerial impreuna cu grupurile de lucru din ministerele membre, dupa caz;
    c) efectueaza analiza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montana si prezinta periodic informari presedintelui executiv in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind si face propuneri pentru includerea temelor de dezbatere pe ordinea de zi a sedintelor;
    d) pregateste participarea Comitetului interministerial, cu aportul grupurilor de lucru pentru zona montana, la organizarea manifestarilor stiintifice si culturale, a targurilor si expozitiilor, precum si a altor activitati al caror obiect il reprezinta zona montana, pe plan national si participarea la actiunile internationale cu aceeasi destinatie. Identifica sursele pentru editarea materialelor informativ-educative destinate problematicii montane;
    e) face propuneri Comitetului interministerial, prin secretarul general, pentru organizarea activitatii de instruire a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montana si a altor specialisti din cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial.
    f) analizeaza si solutioneaza corespondenta interna si internationala a Comitetului interministerial;
    g) contribuie la buna desfasurare a activitatilor secretariatului Comitetului interministerial.
    (2) Colectivul de lucru pentru zona montana participa fara drept de vot la lucrarile Comitetului interministerial.
    Art. 7
    Secretariatul Comitetului interministerial este compus din 3 membri, selectati de secretarul general al Comitetului interministerial din cadrul colectivului de lucru pentru zona montana.
    Art. 8
    Secretariatul Comitetului interministerial, coordonat de secretarul general, indeplineste urmatoarele atributii:
    a) convoaca consfatuirile ordinare cu minimum 10 zile inainte de data sedintei si pe cele extraordinare in termenul cel mai scurt posibil, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (3);
    b) indeplineste orice alte activitati care sa asigure conditiile necesare unei bune desfasurari a sedintei Comitetului interministerial;
    c) inregistreaza in registrul special de intrari-iesiri, tinut de Agentia Nationala a Zonei Montane, primirea si expedierea corespondentei Comitetului interministerial.

    ANEXA 2

                                 COMPONENTA
                 Comitetului interministerial pentru zona montana

    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
    Ministru - presedinte
    Secretar de stat Nicolae Istudor - membru
    Secretar general al Comitetului interministerial pentru zona montana - Gheorghe Pogan

    Ministerul Administratiei si Internelor:
    Secretar de stat Gheorghe Emacu - membru

    Ministerul Culturii si Cultelor:
    Secretar de stat Ioan Opris - membru

    Ministerul Educatiei si Cercetarii:
    Secretar de stat Chiran Ioana-Irinel - membru

    Ministerul Finantelor Publice:
    Secretar de stat Gheorghe Gherghina - membru

    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:
    Secretar de stat Ileana Tureanu - membru

    Ministerul Sanatatii:
    Secretar de stat Vasile Cepoi - membru

    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei:
    Secretar de stat Ioan Cindrea - membru

    Ministerul Economiei si Comertului:
    Secretar de stat Gavril Baican - membru

    Ministerul Integrarii Europene:
    Secretar de stat Maria Crivineanu - membru

    ANEXA 3

                                 COMPONENTA
                  colectivului de lucru pentru zona montana

_______________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele           Compartimentul               Functia
crt.
_______________________________________________________________________________
  1. Ionescu Corneliu              Agentia Nationala a       consilier superior
                                   Zonei Montane
  2. Dragomir Viorel-Constantin    Agentia Nationala a       consilier superior
                                   Zonei Montane
  3. Mitrofan Mihail-Valentin      Agentia Nationala a       consilier juridic
                                   Zonei Montane             principal
  4. Dragomirescu Bianca-Simona    Agentia Nationala a       consilier asistent
                                   Zonei Montane
  5. Popa Florentina-Carmen        Agentia Nationala a       consilier debutant
                                   Zonei Montane
  6. Stoian Elena-Daniela          Agentia Nationala a       referent superior
                                   Zonei Montane
_______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 493/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 493 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu