Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 493 din  9 iulie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din  2 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile ulterioare,
    in baza propunerilor conducerilor ministerelor componente ale Comitetului interministerial pentru zona montana si comunicate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin adresele: nr. 4.889 din 23 iunie 2003 a Ministerului Finantelor Publice, nr. 728/IO din 27 mai 2003 a Ministerului Culturii si Cultelor, nr. 10.067 din 29 mai 2003 a Ministerului Educatiei si Cercetarii, nr. 1.940/MS din 6 mai 2003 a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, nr. 625/ITU din 12 mai 2003 a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nr. 3.426/MB din 18 septembrie 2003 a Ministerului Sanatatii, nr. 151.362 din 2 octombrie 2003 a Ministerului Economiei si Comertului, nr. 5.447/IS din 26 septembrie 2003 a Ministerului Administratiei si Internelor, nr. 1.463 din 14 ianuarie 2004 a Ministerului Integrarii Europene,
    vazand Referatul de aprobare nr. 86.831 din 2 iulie 2004 intocmit de Agentia Nationala a Zonei Montane,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Componenta Comitetului interministerial pentru zona montana, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Secretariatul Comitetului interministerial pentru zona montana se asigura de catre specialisti din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, coordonati de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane.
    Art. 4
    Directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane coordoneaza activitatea colectivului de lucru pentru zona montana, nominalizat in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Comitetul interministerial pentru zona montana, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Comitet interministerial, este un organism consultativ care functioneaza pe langa Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in scopul coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane din Romania.
    Art. 2
    Comitetul interministerial are ca scop avizarea si coordonarea actiunilor, politicilor si strategiilor sectoriale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel national.
    Art. 3
    Comitetul interministerial este format din 11 membri, aprobati de catre presedinte, pe baza propunerilor inaintate de catre conducatorii institutiilor publice din care acestia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.
    Art. 4
    (1) Atributiile Comitetului interministerial sunt cele prevazute la art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 318/2003.
    (2) Membrii comitetului interministerial, in exercitarea atributiilor si pe baza rapoartelor privind activitatile desfasurate in zona montana pe domeniul de competenta, fac propuneri presedintelui executiv pentru elaborarea de decizii care sunt supuse adoptarii in sedintele Comitetului interministerial.

    CAP. 2
    Modul de functionare

    Art. 5
    (1) Comitetul interministerial este condus de presedintele executiv sprijinit in activitatea sa de secretarul general.
    (2) Presedintele executiv al Comitetului interministerial este ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, iar secretarul general este conducatorul Agentiei Nationale a Zonei Montane, care coordoneaza activitatea colectivului de lucru pentru zona montana si a secretariatului Comitetului interministerial.
    (3) Comitetul interministerial se intruneste semestrial in consfatuiri ordinare si in consfatuiri extraordinare, de cate ori este necesar. Consfatuirile extraordinare au loc la initiativa presedintelui executiv sau la solicitarea a cel putin 3 membri.
    (4) Consfatuirile se desfasoara in prezenta a minimum 2/3 din numarul membrilor.
    (5) Deciziile se adopta prin vot deschis, cu majoritatea absoluta a celor prezenti la consfatuire.
    (6) Deciziile Comitetului interministerial cuprind propuneri care se inainteaza spre aprobare presedintelui executiv.
    (7) In cazul in care membrii Comitetului interministerial sunt in imposibilitatea de a participa, reprezentarea se va face la nivel de director general sau director, dupa caz, imputernicit de ministru sau de secretarul de stat.
    (8) Membrii Comitetului interministerial pot inainta, prin secretarul general, spre aprobarea presedintelui executiv, propuneri de invitati, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor, altor institutii publice si organizatii neguvernamentale cu activitati in zona montana.
    Art. 6
    (1) Colectivul de lucru pentru zona montana, desemnat de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura continuitatea activitatii intre sedintele Comitetului interministerial;
    b) duce la indeplinire deciziile Comitetului interministerial impreuna cu grupurile de lucru din ministerele membre, dupa caz;
    c) efectueaza analiza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montana si prezinta periodic informari presedintelui executiv in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind si face propuneri pentru includerea temelor de dezbatere pe ordinea de zi a sedintelor;
    d) pregateste participarea Comitetului interministerial, cu aportul grupurilor de lucru pentru zona montana, la organizarea manifestarilor stiintifice si culturale, a targurilor si expozitiilor, precum si a altor activitati al caror obiect il reprezinta zona montana, pe plan national si participarea la actiunile internationale cu aceeasi destinatie. Identifica sursele pentru editarea materialelor informativ-educative destinate problematicii montane;
    e) face propuneri Comitetului interministerial, prin secretarul general, pentru organizarea activitatii de instruire a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montana si a altor specialisti din cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial.
    f) analizeaza si solutioneaza corespondenta interna si internationala a Comitetului interministerial;
    g) contribuie la buna desfasurare a activitatilor secretariatului Comitetului interministerial.
    (2) Colectivul de lucru pentru zona montana participa fara drept de vot la lucrarile Comitetului interministerial.
    Art. 7
    Secretariatul Comitetului interministerial este compus din 3 membri, selectati de secretarul general al Comitetului interministerial din cadrul colectivului de lucru pentru zona montana.
    Art. 8
    Secretariatul Comitetului interministerial, coordonat de secretarul general, indeplineste urmatoarele atributii:
    a) convoaca consfatuirile ordinare cu minimum 10 zile inainte de data sedintei si pe cele extraordinare in termenul cel mai scurt posibil, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (3);
    b) indeplineste orice alte activitati care sa asigure conditiile necesare unei bune desfasurari a sedintei Comitetului interministerial;
    c) inregistreaza in registrul special de intrari-iesiri, tinut de Agentia Nationala a Zonei Montane, primirea si expedierea corespondentei Comitetului interministerial.

    ANEXA 2

                                 COMPONENTA
                 Comitetului interministerial pentru zona montana

    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
    Ministru - presedinte
    Secretar de stat Nicolae Istudor - membru
    Secretar general al Comitetului interministerial pentru zona montana - Gheorghe Pogan

    Ministerul Administratiei si Internelor:
    Secretar de stat Gheorghe Emacu - membru

    Ministerul Culturii si Cultelor:
    Secretar de stat Ioan Opris - membru

    Ministerul Educatiei si Cercetarii:
    Secretar de stat Chiran Ioana-Irinel - membru

    Ministerul Finantelor Publice:
    Secretar de stat Gheorghe Gherghina - membru

    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:
    Secretar de stat Ileana Tureanu - membru

    Ministerul Sanatatii:
    Secretar de stat Vasile Cepoi - membru

    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei:
    Secretar de stat Ioan Cindrea - membru

    Ministerul Economiei si Comertului:
    Secretar de stat Gavril Baican - membru

    Ministerul Integrarii Europene:
    Secretar de stat Maria Crivineanu - membru

    ANEXA 3

                                 COMPONENTA
                  colectivului de lucru pentru zona montana

_______________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele           Compartimentul               Functia
crt.
_______________________________________________________________________________
  1. Ionescu Corneliu              Agentia Nationala a       consilier superior
                                   Zonei Montane
  2. Dragomir Viorel-Constantin    Agentia Nationala a       consilier superior
                                   Zonei Montane
  3. Mitrofan Mihail-Valentin      Agentia Nationala a       consilier juridic
                                   Zonei Montane             principal
  4. Dragomirescu Bianca-Simona    Agentia Nationala a       consilier asistent
                                   Zonei Montane
  5. Popa Florentina-Carmen        Agentia Nationala a       consilier debutant
                                   Zonei Montane
  6. Stoian Elena-Daniela          Agentia Nationala a       referent superior
                                   Zonei Montane
_______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 493/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 493 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu