Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 493 din  9 iulie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din  2 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile ulterioare,
    in baza propunerilor conducerilor ministerelor componente ale Comitetului interministerial pentru zona montana si comunicate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin adresele: nr. 4.889 din 23 iunie 2003 a Ministerului Finantelor Publice, nr. 728/IO din 27 mai 2003 a Ministerului Culturii si Cultelor, nr. 10.067 din 29 mai 2003 a Ministerului Educatiei si Cercetarii, nr. 1.940/MS din 6 mai 2003 a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, nr. 625/ITU din 12 mai 2003 a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nr. 3.426/MB din 18 septembrie 2003 a Ministerului Sanatatii, nr. 151.362 din 2 octombrie 2003 a Ministerului Economiei si Comertului, nr. 5.447/IS din 26 septembrie 2003 a Ministerului Administratiei si Internelor, nr. 1.463 din 14 ianuarie 2004 a Ministerului Integrarii Europene,
    vazand Referatul de aprobare nr. 86.831 din 2 iulie 2004 intocmit de Agentia Nationala a Zonei Montane,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Componenta Comitetului interministerial pentru zona montana, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Secretariatul Comitetului interministerial pentru zona montana se asigura de catre specialisti din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, coordonati de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane.
    Art. 4
    Directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane coordoneaza activitatea colectivului de lucru pentru zona montana, nominalizat in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Comitetul interministerial pentru zona montana, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Comitet interministerial, este un organism consultativ care functioneaza pe langa Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in scopul coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane din Romania.
    Art. 2
    Comitetul interministerial are ca scop avizarea si coordonarea actiunilor, politicilor si strategiilor sectoriale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel national.
    Art. 3
    Comitetul interministerial este format din 11 membri, aprobati de catre presedinte, pe baza propunerilor inaintate de catre conducatorii institutiilor publice din care acestia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.
    Art. 4
    (1) Atributiile Comitetului interministerial sunt cele prevazute la art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 318/2003.
    (2) Membrii comitetului interministerial, in exercitarea atributiilor si pe baza rapoartelor privind activitatile desfasurate in zona montana pe domeniul de competenta, fac propuneri presedintelui executiv pentru elaborarea de decizii care sunt supuse adoptarii in sedintele Comitetului interministerial.

    CAP. 2
    Modul de functionare

    Art. 5
    (1) Comitetul interministerial este condus de presedintele executiv sprijinit in activitatea sa de secretarul general.
    (2) Presedintele executiv al Comitetului interministerial este ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, iar secretarul general este conducatorul Agentiei Nationale a Zonei Montane, care coordoneaza activitatea colectivului de lucru pentru zona montana si a secretariatului Comitetului interministerial.
    (3) Comitetul interministerial se intruneste semestrial in consfatuiri ordinare si in consfatuiri extraordinare, de cate ori este necesar. Consfatuirile extraordinare au loc la initiativa presedintelui executiv sau la solicitarea a cel putin 3 membri.
    (4) Consfatuirile se desfasoara in prezenta a minimum 2/3 din numarul membrilor.
    (5) Deciziile se adopta prin vot deschis, cu majoritatea absoluta a celor prezenti la consfatuire.
    (6) Deciziile Comitetului interministerial cuprind propuneri care se inainteaza spre aprobare presedintelui executiv.
    (7) In cazul in care membrii Comitetului interministerial sunt in imposibilitatea de a participa, reprezentarea se va face la nivel de director general sau director, dupa caz, imputernicit de ministru sau de secretarul de stat.
    (8) Membrii Comitetului interministerial pot inainta, prin secretarul general, spre aprobarea presedintelui executiv, propuneri de invitati, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor, altor institutii publice si organizatii neguvernamentale cu activitati in zona montana.
    Art. 6
    (1) Colectivul de lucru pentru zona montana, desemnat de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura continuitatea activitatii intre sedintele Comitetului interministerial;
    b) duce la indeplinire deciziile Comitetului interministerial impreuna cu grupurile de lucru din ministerele membre, dupa caz;
    c) efectueaza analiza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montana si prezinta periodic informari presedintelui executiv in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind si face propuneri pentru includerea temelor de dezbatere pe ordinea de zi a sedintelor;
    d) pregateste participarea Comitetului interministerial, cu aportul grupurilor de lucru pentru zona montana, la organizarea manifestarilor stiintifice si culturale, a targurilor si expozitiilor, precum si a altor activitati al caror obiect il reprezinta zona montana, pe plan national si participarea la actiunile internationale cu aceeasi destinatie. Identifica sursele pentru editarea materialelor informativ-educative destinate problematicii montane;
    e) face propuneri Comitetului interministerial, prin secretarul general, pentru organizarea activitatii de instruire a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montana si a altor specialisti din cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial.
    f) analizeaza si solutioneaza corespondenta interna si internationala a Comitetului interministerial;
    g) contribuie la buna desfasurare a activitatilor secretariatului Comitetului interministerial.
    (2) Colectivul de lucru pentru zona montana participa fara drept de vot la lucrarile Comitetului interministerial.
    Art. 7
    Secretariatul Comitetului interministerial este compus din 3 membri, selectati de secretarul general al Comitetului interministerial din cadrul colectivului de lucru pentru zona montana.
    Art. 8
    Secretariatul Comitetului interministerial, coordonat de secretarul general, indeplineste urmatoarele atributii:
    a) convoaca consfatuirile ordinare cu minimum 10 zile inainte de data sedintei si pe cele extraordinare in termenul cel mai scurt posibil, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (3);
    b) indeplineste orice alte activitati care sa asigure conditiile necesare unei bune desfasurari a sedintei Comitetului interministerial;
    c) inregistreaza in registrul special de intrari-iesiri, tinut de Agentia Nationala a Zonei Montane, primirea si expedierea corespondentei Comitetului interministerial.

    ANEXA 2

                                 COMPONENTA
                 Comitetului interministerial pentru zona montana

    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
    Ministru - presedinte
    Secretar de stat Nicolae Istudor - membru
    Secretar general al Comitetului interministerial pentru zona montana - Gheorghe Pogan

    Ministerul Administratiei si Internelor:
    Secretar de stat Gheorghe Emacu - membru

    Ministerul Culturii si Cultelor:
    Secretar de stat Ioan Opris - membru

    Ministerul Educatiei si Cercetarii:
    Secretar de stat Chiran Ioana-Irinel - membru

    Ministerul Finantelor Publice:
    Secretar de stat Gheorghe Gherghina - membru

    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:
    Secretar de stat Ileana Tureanu - membru

    Ministerul Sanatatii:
    Secretar de stat Vasile Cepoi - membru

    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei:
    Secretar de stat Ioan Cindrea - membru

    Ministerul Economiei si Comertului:
    Secretar de stat Gavril Baican - membru

    Ministerul Integrarii Europene:
    Secretar de stat Maria Crivineanu - membru

    ANEXA 3

                                 COMPONENTA
                  colectivului de lucru pentru zona montana

_______________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele           Compartimentul               Functia
crt.
_______________________________________________________________________________
  1. Ionescu Corneliu              Agentia Nationala a       consilier superior
                                   Zonei Montane
  2. Dragomir Viorel-Constantin    Agentia Nationala a       consilier superior
                                   Zonei Montane
  3. Mitrofan Mihail-Valentin      Agentia Nationala a       consilier juridic
                                   Zonei Montane             principal
  4. Dragomirescu Bianca-Simona    Agentia Nationala a       consilier asistent
                                   Zonei Montane
  5. Popa Florentina-Carmen        Agentia Nationala a       consilier debutant
                                   Zonei Montane
  6. Stoian Elena-Daniela          Agentia Nationala a       referent superior
                                   Zonei Montane
_______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 493/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 493 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu