Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 493 din  9 iulie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 694 din  2 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile ulterioare,
    in baza propunerilor conducerilor ministerelor componente ale Comitetului interministerial pentru zona montana si comunicate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale prin adresele: nr. 4.889 din 23 iunie 2003 a Ministerului Finantelor Publice, nr. 728/IO din 27 mai 2003 a Ministerului Culturii si Cultelor, nr. 10.067 din 29 mai 2003 a Ministerului Educatiei si Cercetarii, nr. 1.940/MS din 6 mai 2003 a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, nr. 625/ITU din 12 mai 2003 a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nr. 3.426/MB din 18 septembrie 2003 a Ministerului Sanatatii, nr. 151.362 din 2 octombrie 2003 a Ministerului Economiei si Comertului, nr. 5.447/IS din 26 septembrie 2003 a Ministerului Administratiei si Internelor, nr. 1.463 din 14 ianuarie 2004 a Ministerului Integrarii Europene,
    vazand Referatul de aprobare nr. 86.831 din 2 iulie 2004 intocmit de Agentia Nationala a Zonei Montane,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana, prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se aproba Componenta Comitetului interministerial pentru zona montana, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Secretariatul Comitetului interministerial pentru zona montana se asigura de catre specialisti din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, coordonati de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane.
    Art. 4
    Directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane coordoneaza activitatea colectivului de lucru pentru zona montana, nominalizat in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
                               Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Comitetului interministerial pentru zona montana

    CAP. 1
    Organizare

    Art. 1
    Comitetul interministerial pentru zona montana, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Comitet interministerial, este un organism consultativ care functioneaza pe langa Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in scopul coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii durabile a zonei montane din Romania.
    Art. 2
    Comitetul interministerial are ca scop avizarea si coordonarea actiunilor, politicilor si strategiilor sectoriale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel national.
    Art. 3
    Comitetul interministerial este format din 11 membri, aprobati de catre presedinte, pe baza propunerilor inaintate de catre conducatorii institutiilor publice din care acestia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.
    Art. 4
    (1) Atributiile Comitetului interministerial sunt cele prevazute la art. 4 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 318/2003.
    (2) Membrii comitetului interministerial, in exercitarea atributiilor si pe baza rapoartelor privind activitatile desfasurate in zona montana pe domeniul de competenta, fac propuneri presedintelui executiv pentru elaborarea de decizii care sunt supuse adoptarii in sedintele Comitetului interministerial.

    CAP. 2
    Modul de functionare

    Art. 5
    (1) Comitetul interministerial este condus de presedintele executiv sprijinit in activitatea sa de secretarul general.
    (2) Presedintele executiv al Comitetului interministerial este ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, iar secretarul general este conducatorul Agentiei Nationale a Zonei Montane, care coordoneaza activitatea colectivului de lucru pentru zona montana si a secretariatului Comitetului interministerial.
    (3) Comitetul interministerial se intruneste semestrial in consfatuiri ordinare si in consfatuiri extraordinare, de cate ori este necesar. Consfatuirile extraordinare au loc la initiativa presedintelui executiv sau la solicitarea a cel putin 3 membri.
    (4) Consfatuirile se desfasoara in prezenta a minimum 2/3 din numarul membrilor.
    (5) Deciziile se adopta prin vot deschis, cu majoritatea absoluta a celor prezenti la consfatuire.
    (6) Deciziile Comitetului interministerial cuprind propuneri care se inainteaza spre aprobare presedintelui executiv.
    (7) In cazul in care membrii Comitetului interministerial sunt in imposibilitatea de a participa, reprezentarea se va face la nivel de director general sau director, dupa caz, imputernicit de ministru sau de secretarul de stat.
    (8) Membrii Comitetului interministerial pot inainta, prin secretarul general, spre aprobarea presedintelui executiv, propuneri de invitati, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor, altor institutii publice si organizatii neguvernamentale cu activitati in zona montana.
    Art. 6
    (1) Colectivul de lucru pentru zona montana, desemnat de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, indeplineste urmatoarele atributii:
    a) asigura continuitatea activitatii intre sedintele Comitetului interministerial;
    b) duce la indeplinire deciziile Comitetului interministerial impreuna cu grupurile de lucru din ministerele membre, dupa caz;
    c) efectueaza analiza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montana si prezinta periodic informari presedintelui executiv in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind si face propuneri pentru includerea temelor de dezbatere pe ordinea de zi a sedintelor;
    d) pregateste participarea Comitetului interministerial, cu aportul grupurilor de lucru pentru zona montana, la organizarea manifestarilor stiintifice si culturale, a targurilor si expozitiilor, precum si a altor activitati al caror obiect il reprezinta zona montana, pe plan national si participarea la actiunile internationale cu aceeasi destinatie. Identifica sursele pentru editarea materialelor informativ-educative destinate problematicii montane;
    e) face propuneri Comitetului interministerial, prin secretarul general, pentru organizarea activitatii de instruire a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montana si a altor specialisti din cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial.
    f) analizeaza si solutioneaza corespondenta interna si internationala a Comitetului interministerial;
    g) contribuie la buna desfasurare a activitatilor secretariatului Comitetului interministerial.
    (2) Colectivul de lucru pentru zona montana participa fara drept de vot la lucrarile Comitetului interministerial.
    Art. 7
    Secretariatul Comitetului interministerial este compus din 3 membri, selectati de secretarul general al Comitetului interministerial din cadrul colectivului de lucru pentru zona montana.
    Art. 8
    Secretariatul Comitetului interministerial, coordonat de secretarul general, indeplineste urmatoarele atributii:
    a) convoaca consfatuirile ordinare cu minimum 10 zile inainte de data sedintei si pe cele extraordinare in termenul cel mai scurt posibil, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (3);
    b) indeplineste orice alte activitati care sa asigure conditiile necesare unei bune desfasurari a sedintei Comitetului interministerial;
    c) inregistreaza in registrul special de intrari-iesiri, tinut de Agentia Nationala a Zonei Montane, primirea si expedierea corespondentei Comitetului interministerial.

    ANEXA 2

                                 COMPONENTA
                 Comitetului interministerial pentru zona montana

    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale:
    Ministru - presedinte
    Secretar de stat Nicolae Istudor - membru
    Secretar general al Comitetului interministerial pentru zona montana - Gheorghe Pogan

    Ministerul Administratiei si Internelor:
    Secretar de stat Gheorghe Emacu - membru

    Ministerul Culturii si Cultelor:
    Secretar de stat Ioan Opris - membru

    Ministerul Educatiei si Cercetarii:
    Secretar de stat Chiran Ioana-Irinel - membru

    Ministerul Finantelor Publice:
    Secretar de stat Gheorghe Gherghina - membru

    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:
    Secretar de stat Ileana Tureanu - membru

    Ministerul Sanatatii:
    Secretar de stat Vasile Cepoi - membru

    Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei:
    Secretar de stat Ioan Cindrea - membru

    Ministerul Economiei si Comertului:
    Secretar de stat Gavril Baican - membru

    Ministerul Integrarii Europene:
    Secretar de stat Maria Crivineanu - membru

    ANEXA 3

                                 COMPONENTA
                  colectivului de lucru pentru zona montana

_______________________________________________________________________________
Nr.    Numele si prenumele           Compartimentul               Functia
crt.
_______________________________________________________________________________
  1. Ionescu Corneliu              Agentia Nationala a       consilier superior
                                   Zonei Montane
  2. Dragomir Viorel-Constantin    Agentia Nationala a       consilier superior
                                   Zonei Montane
  3. Mitrofan Mihail-Valentin      Agentia Nationala a       consilier juridic
                                   Zonei Montane             principal
  4. Dragomirescu Bianca-Simona    Agentia Nationala a       consilier asistent
                                   Zonei Montane
  5. Popa Florentina-Carmen        Agentia Nationala a       consilier debutant
                                   Zonei Montane
  6. Stoian Elena-Daniela          Agentia Nationala a       referent superior
                                   Zonei Montane
_______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 493/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 493 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu