Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 318 din 20 martie 2003

privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din  3 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In vederea coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii si protectiei zonelor montane din Romania se constituie Comitetul interministerial pentru zona montana, denumit in continuare Comitet interministerial, organism fara personalitate juridica, ce functioneaza pe langa Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 2
    (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentantii urmatoarelor ministere:
    a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    b) Ministerul Administratiei Publice;
    c) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    d) Ministerul Culturii si Cultelor;
    e) Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    f) Ministerul Turismului;
    g) Ministerul Finantelor Publice;
    h) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    i) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;
    j) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei;
    k) Ministerul Sanatatii si Familiei;
    l) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Componenta nominala a Comitetului interministerial se aproba de presedintele acestuia, pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor prevazute la alin. (1).
    (3) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentati la nivel de secretar de stat. In situatiile in care acestia sunt in imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de director general sau director, dupa caz, imputernicit de ministru sau de secretarul de stat.
    (4) In functie de ordinea de zi a reuniunii, Comitetul interministerial poate invita pentru participare, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor sau ai unor organizatii guvernamentale si neguvernamentale cu activitati in zona montana.
    (5) In cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial, prin grija conducerii acestora, se va constitui cate un grup de lucru pentru zona montana.
    Art. 3
    Presedintele onorific al Comitetului interministerial este primul-ministru, iar presedintele executiv este ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, care poate delega, ca reprezentant al ministrului, pe unul dintre secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pentru desfasurarea activitatilor curente ale Comitetului interministerial.
    Art. 4
    (1) Comitetul interministerial avizeaza si coordoneaza proiectele de actiuni, politici si strategii sectoriale pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel national.
    (2) Comitetul interministerial exercita urmatoarele atributii:
    a) adopta decizii, cu caracter de recomandare, in vederea asigurarii coerentei in procesul de elaborare si de promovare a actelor normative care vizeaza dezvoltarea si protectia zonei montane, valorificarea superioara a resurselor naturale si umane din zona montana;
    b) indruma si participa la aplicarea strategiilor si politicilor nationale si sectoriale pentru zona montana de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si, la nivel local, prin comitetele judetene pentru zona montana;
    c) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu institutiile de invatamant superior, cu autoritatile administratiei publice locale, cu comitetele judetene pentru zona montana, precum si cu organizatii neguvernamentale si agenti economici, cu alte persoane de drept public si privat din Romania si din strainatate, in scopul crearii unui cadru favorabil dezvoltarii durabile a zonei montane;
    d) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana, in baza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montana, stabileste prioritatile si prezinta periodic informari Guvernului in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind si face propuneri privind prevenirea oricaror actiuni defavorabile zonei montane;
    e) colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice si culturale, a targurilor si expozitiilor, precum si a altor activitati cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane, pe plan intern, si participa la astfel de actiuni pe plan international;
    f) promoveaza prin mass-media programe educative privitoare la zona montana, contribuind la formarea unei culturi montane in Romania;
    g) practica schimbul de informatii in domeniul activitatii proprii si foloseste experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor si studiilor de specialitate;
    h) editeaza materiale informativ-educative si promotionale, independent sau in colaborare cu institutii din tara si din strainatate;
    i) organizeaza activitatea de instruire, pentru specificul dezvoltarii durabile a mediului montan, a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montana din cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial.
    Art. 5
    Regulamentul propriu de organizare si functionare se elaboreaza si se adopta la prima reuniune a Comitetului interministerial, care va avea loc in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, asigura secretariatul Comitetului interministerial.
    (2) Secretarul general al Comitetului interministerial este directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care asigura coordonarea activitatii secretariatului acestuia.
    (3) Atributiile si responsabilitatile secretariatului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial.
    Art. 7
    Deciziile adoptate de Comitetul interministerial potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) se comunica Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor in termen de 10 zile de la adoptare, in vederea stabilirii masurilor si demersurilor necesare.
    Art. 8
    (1) Pentru buna functionare a secretariatului Comitetului interministerial, la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se constituie colectivul de lucru pentru zona montana, aflat in coordonarea Agentiei Nationale a Zonei Montane.
    (2) Colectivul de lucru pentru zona montana este condus de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane si are in componenta specialisti desemnati prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, care, pe langa atributiile specifice posturilor ocupate, vor participa si la lucrarile secretariatului Comitetului interministerial.
    Art. 9
    (1) In judetele cu zona montana se constituie, prin ordin al prefectului, comitetul judetean pentru zona montana, organism fara personalitate juridica, in scopul coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii si protectiei zonei montane la nivel judetean.
    (2) Comitetul judetean pentru zona montana se compune din prefect, presedintele consiliului judetean, precum si din conducatorii urmatoarelor institutii publice:
    a) directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana;
    b) inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic;
    c) directia silvica;
    d) inspectoratul judetean de protectie a mediului;
    e) directia apelor;
    f) directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judeteana;
    g) inspectoratul scolar judetean;
    h) directia generala a finantelor publice judeteana;
    i) directia de sanatate publica judeteana;
    j) directia de munca si solidaritate sociala judeteana.
    (3) Membrii comitetului judetean pentru zona montana sunt reprezentati la nivel de director general, inspector scolar general, inspector-sef sau director.
    (4) Functia de presedinte al comitetului judetean pentru zona montana este indeplinita de prefectul judetului, care il poate delega ca reprezentant pe subprefect pentru desfasurarea activitatilor curente ale comitetului judetean pentru zona montana.
    (5) Functia de prim-vicepresedinte al comitetului judetean pentru zona montana este indeplinita de presedintele consiliului judetean, iar functia de vicepresedinte este indeplinita de directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    (6) Secretariatul comitetului judetean pentru zona montana se asigura prin structura specializata pentru zona montana din cadrul directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    Art. 10
    (1) Comitetul judetean pentru zona montana coordoneaza si avizeaza proiectele locale privind actiunile pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel local si asigura implementarea deciziilor Comitetului interministerial.
    (2) Comitetul judetean pentru zona montana exercita urmatoarele atributii:
    a) indruma si coordoneaza organele de specialitate ale administratiei publice la nivel local pentru punerea in aplicare a deciziilor Comitetului interministerial privind politicile nationale si sectoriale pentru zona montana;
    b) colaboreaza cu organismele neguvernamentale si agentii economici din zona montana, cu universitati, cu alte persoane de drept public si privat, in scopul dezvoltarii durabile a zonei montane;
    c) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana, la nivel de judet, si prezinta periodic informari Comitetului interministerial;
    d) initiaza si organizeaza la nivel local manifestari stiintifice, culturale, targuri si expozitii, alte activitati cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane;
    e) pune in aplicare programele cultural-educative si difuzeaza materiale promotionale privitoare la dezvoltarea durabila a zonei rural montane;
    f) realizeaza schimbul de informatii cu alte comitete judetene pentru zona montana si creeaza parteneriate cu experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea de proiecte specifice, studii de fezabilitate, memorii de necesitate sau fundamentari pentru dezvoltarea durabila montana la nivel local;
    g) atrage fonduri din surse interne si externe si le utilizeaza pentru punerea in aplicare a programelor de dezvoltare durabila montana la nivel local;
    h) sprijina persoanele fizice si juridice pentru infiintarea de exploatatii agricole montane, constructii agroturistice, grajduri, anexe gospodaresti moderne si pentru formarea profesionala a celor interesati;
    i) stabileste reprezentantul comitetului judetean pentru zona montana in vederea participarii la sedinte comune cu Comitetul interministerial.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu