Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 318 din 20 martie 2003

privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din  3 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In vederea coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii si protectiei zonelor montane din Romania se constituie Comitetul interministerial pentru zona montana, denumit in continuare Comitet interministerial, organism fara personalitate juridica, ce functioneaza pe langa Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 2
    (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentantii urmatoarelor ministere:
    a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    b) Ministerul Administratiei Publice;
    c) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    d) Ministerul Culturii si Cultelor;
    e) Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    f) Ministerul Turismului;
    g) Ministerul Finantelor Publice;
    h) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    i) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;
    j) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei;
    k) Ministerul Sanatatii si Familiei;
    l) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Componenta nominala a Comitetului interministerial se aproba de presedintele acestuia, pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor prevazute la alin. (1).
    (3) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentati la nivel de secretar de stat. In situatiile in care acestia sunt in imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de director general sau director, dupa caz, imputernicit de ministru sau de secretarul de stat.
    (4) In functie de ordinea de zi a reuniunii, Comitetul interministerial poate invita pentru participare, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor sau ai unor organizatii guvernamentale si neguvernamentale cu activitati in zona montana.
    (5) In cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial, prin grija conducerii acestora, se va constitui cate un grup de lucru pentru zona montana.
    Art. 3
    Presedintele onorific al Comitetului interministerial este primul-ministru, iar presedintele executiv este ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, care poate delega, ca reprezentant al ministrului, pe unul dintre secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pentru desfasurarea activitatilor curente ale Comitetului interministerial.
    Art. 4
    (1) Comitetul interministerial avizeaza si coordoneaza proiectele de actiuni, politici si strategii sectoriale pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel national.
    (2) Comitetul interministerial exercita urmatoarele atributii:
    a) adopta decizii, cu caracter de recomandare, in vederea asigurarii coerentei in procesul de elaborare si de promovare a actelor normative care vizeaza dezvoltarea si protectia zonei montane, valorificarea superioara a resurselor naturale si umane din zona montana;
    b) indruma si participa la aplicarea strategiilor si politicilor nationale si sectoriale pentru zona montana de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si, la nivel local, prin comitetele judetene pentru zona montana;
    c) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu institutiile de invatamant superior, cu autoritatile administratiei publice locale, cu comitetele judetene pentru zona montana, precum si cu organizatii neguvernamentale si agenti economici, cu alte persoane de drept public si privat din Romania si din strainatate, in scopul crearii unui cadru favorabil dezvoltarii durabile a zonei montane;
    d) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana, in baza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montana, stabileste prioritatile si prezinta periodic informari Guvernului in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind si face propuneri privind prevenirea oricaror actiuni defavorabile zonei montane;
    e) colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice si culturale, a targurilor si expozitiilor, precum si a altor activitati cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane, pe plan intern, si participa la astfel de actiuni pe plan international;
    f) promoveaza prin mass-media programe educative privitoare la zona montana, contribuind la formarea unei culturi montane in Romania;
    g) practica schimbul de informatii in domeniul activitatii proprii si foloseste experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor si studiilor de specialitate;
    h) editeaza materiale informativ-educative si promotionale, independent sau in colaborare cu institutii din tara si din strainatate;
    i) organizeaza activitatea de instruire, pentru specificul dezvoltarii durabile a mediului montan, a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montana din cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial.
    Art. 5
    Regulamentul propriu de organizare si functionare se elaboreaza si se adopta la prima reuniune a Comitetului interministerial, care va avea loc in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, asigura secretariatul Comitetului interministerial.
    (2) Secretarul general al Comitetului interministerial este directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care asigura coordonarea activitatii secretariatului acestuia.
    (3) Atributiile si responsabilitatile secretariatului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial.
    Art. 7
    Deciziile adoptate de Comitetul interministerial potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) se comunica Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor in termen de 10 zile de la adoptare, in vederea stabilirii masurilor si demersurilor necesare.
    Art. 8
    (1) Pentru buna functionare a secretariatului Comitetului interministerial, la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se constituie colectivul de lucru pentru zona montana, aflat in coordonarea Agentiei Nationale a Zonei Montane.
    (2) Colectivul de lucru pentru zona montana este condus de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane si are in componenta specialisti desemnati prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, care, pe langa atributiile specifice posturilor ocupate, vor participa si la lucrarile secretariatului Comitetului interministerial.
    Art. 9
    (1) In judetele cu zona montana se constituie, prin ordin al prefectului, comitetul judetean pentru zona montana, organism fara personalitate juridica, in scopul coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii si protectiei zonei montane la nivel judetean.
    (2) Comitetul judetean pentru zona montana se compune din prefect, presedintele consiliului judetean, precum si din conducatorii urmatoarelor institutii publice:
    a) directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana;
    b) inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic;
    c) directia silvica;
    d) inspectoratul judetean de protectie a mediului;
    e) directia apelor;
    f) directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judeteana;
    g) inspectoratul scolar judetean;
    h) directia generala a finantelor publice judeteana;
    i) directia de sanatate publica judeteana;
    j) directia de munca si solidaritate sociala judeteana.
    (3) Membrii comitetului judetean pentru zona montana sunt reprezentati la nivel de director general, inspector scolar general, inspector-sef sau director.
    (4) Functia de presedinte al comitetului judetean pentru zona montana este indeplinita de prefectul judetului, care il poate delega ca reprezentant pe subprefect pentru desfasurarea activitatilor curente ale comitetului judetean pentru zona montana.
    (5) Functia de prim-vicepresedinte al comitetului judetean pentru zona montana este indeplinita de presedintele consiliului judetean, iar functia de vicepresedinte este indeplinita de directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    (6) Secretariatul comitetului judetean pentru zona montana se asigura prin structura specializata pentru zona montana din cadrul directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    Art. 10
    (1) Comitetul judetean pentru zona montana coordoneaza si avizeaza proiectele locale privind actiunile pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel local si asigura implementarea deciziilor Comitetului interministerial.
    (2) Comitetul judetean pentru zona montana exercita urmatoarele atributii:
    a) indruma si coordoneaza organele de specialitate ale administratiei publice la nivel local pentru punerea in aplicare a deciziilor Comitetului interministerial privind politicile nationale si sectoriale pentru zona montana;
    b) colaboreaza cu organismele neguvernamentale si agentii economici din zona montana, cu universitati, cu alte persoane de drept public si privat, in scopul dezvoltarii durabile a zonei montane;
    c) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana, la nivel de judet, si prezinta periodic informari Comitetului interministerial;
    d) initiaza si organizeaza la nivel local manifestari stiintifice, culturale, targuri si expozitii, alte activitati cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane;
    e) pune in aplicare programele cultural-educative si difuzeaza materiale promotionale privitoare la dezvoltarea durabila a zonei rural montane;
    f) realizeaza schimbul de informatii cu alte comitete judetene pentru zona montana si creeaza parteneriate cu experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea de proiecte specifice, studii de fezabilitate, memorii de necesitate sau fundamentari pentru dezvoltarea durabila montana la nivel local;
    g) atrage fonduri din surse interne si externe si le utilizeaza pentru punerea in aplicare a programelor de dezvoltare durabila montana la nivel local;
    h) sprijina persoanele fizice si juridice pentru infiintarea de exploatatii agricole montane, constructii agroturistice, grajduri, anexe gospodaresti moderne si pentru formarea profesionala a celor interesati;
    i) stabileste reprezentantul comitetului judetean pentru zona montana in vederea participarii la sedinte comune cu Comitetul interministerial.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu