Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 318 din 20 martie 2003

privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din  3 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In vederea coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii si protectiei zonelor montane din Romania se constituie Comitetul interministerial pentru zona montana, denumit in continuare Comitet interministerial, organism fara personalitate juridica, ce functioneaza pe langa Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 2
    (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentantii urmatoarelor ministere:
    a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    b) Ministerul Administratiei Publice;
    c) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    d) Ministerul Culturii si Cultelor;
    e) Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    f) Ministerul Turismului;
    g) Ministerul Finantelor Publice;
    h) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    i) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;
    j) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei;
    k) Ministerul Sanatatii si Familiei;
    l) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Componenta nominala a Comitetului interministerial se aproba de presedintele acestuia, pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor prevazute la alin. (1).
    (3) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentati la nivel de secretar de stat. In situatiile in care acestia sunt in imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de director general sau director, dupa caz, imputernicit de ministru sau de secretarul de stat.
    (4) In functie de ordinea de zi a reuniunii, Comitetul interministerial poate invita pentru participare, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor sau ai unor organizatii guvernamentale si neguvernamentale cu activitati in zona montana.
    (5) In cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial, prin grija conducerii acestora, se va constitui cate un grup de lucru pentru zona montana.
    Art. 3
    Presedintele onorific al Comitetului interministerial este primul-ministru, iar presedintele executiv este ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, care poate delega, ca reprezentant al ministrului, pe unul dintre secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pentru desfasurarea activitatilor curente ale Comitetului interministerial.
    Art. 4
    (1) Comitetul interministerial avizeaza si coordoneaza proiectele de actiuni, politici si strategii sectoriale pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel national.
    (2) Comitetul interministerial exercita urmatoarele atributii:
    a) adopta decizii, cu caracter de recomandare, in vederea asigurarii coerentei in procesul de elaborare si de promovare a actelor normative care vizeaza dezvoltarea si protectia zonei montane, valorificarea superioara a resurselor naturale si umane din zona montana;
    b) indruma si participa la aplicarea strategiilor si politicilor nationale si sectoriale pentru zona montana de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si, la nivel local, prin comitetele judetene pentru zona montana;
    c) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu institutiile de invatamant superior, cu autoritatile administratiei publice locale, cu comitetele judetene pentru zona montana, precum si cu organizatii neguvernamentale si agenti economici, cu alte persoane de drept public si privat din Romania si din strainatate, in scopul crearii unui cadru favorabil dezvoltarii durabile a zonei montane;
    d) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana, in baza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montana, stabileste prioritatile si prezinta periodic informari Guvernului in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind si face propuneri privind prevenirea oricaror actiuni defavorabile zonei montane;
    e) colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice si culturale, a targurilor si expozitiilor, precum si a altor activitati cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane, pe plan intern, si participa la astfel de actiuni pe plan international;
    f) promoveaza prin mass-media programe educative privitoare la zona montana, contribuind la formarea unei culturi montane in Romania;
    g) practica schimbul de informatii in domeniul activitatii proprii si foloseste experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor si studiilor de specialitate;
    h) editeaza materiale informativ-educative si promotionale, independent sau in colaborare cu institutii din tara si din strainatate;
    i) organizeaza activitatea de instruire, pentru specificul dezvoltarii durabile a mediului montan, a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montana din cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial.
    Art. 5
    Regulamentul propriu de organizare si functionare se elaboreaza si se adopta la prima reuniune a Comitetului interministerial, care va avea loc in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, asigura secretariatul Comitetului interministerial.
    (2) Secretarul general al Comitetului interministerial este directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care asigura coordonarea activitatii secretariatului acestuia.
    (3) Atributiile si responsabilitatile secretariatului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial.
    Art. 7
    Deciziile adoptate de Comitetul interministerial potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) se comunica Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor in termen de 10 zile de la adoptare, in vederea stabilirii masurilor si demersurilor necesare.
    Art. 8
    (1) Pentru buna functionare a secretariatului Comitetului interministerial, la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se constituie colectivul de lucru pentru zona montana, aflat in coordonarea Agentiei Nationale a Zonei Montane.
    (2) Colectivul de lucru pentru zona montana este condus de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane si are in componenta specialisti desemnati prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, care, pe langa atributiile specifice posturilor ocupate, vor participa si la lucrarile secretariatului Comitetului interministerial.
    Art. 9
    (1) In judetele cu zona montana se constituie, prin ordin al prefectului, comitetul judetean pentru zona montana, organism fara personalitate juridica, in scopul coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii si protectiei zonei montane la nivel judetean.
    (2) Comitetul judetean pentru zona montana se compune din prefect, presedintele consiliului judetean, precum si din conducatorii urmatoarelor institutii publice:
    a) directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana;
    b) inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic;
    c) directia silvica;
    d) inspectoratul judetean de protectie a mediului;
    e) directia apelor;
    f) directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judeteana;
    g) inspectoratul scolar judetean;
    h) directia generala a finantelor publice judeteana;
    i) directia de sanatate publica judeteana;
    j) directia de munca si solidaritate sociala judeteana.
    (3) Membrii comitetului judetean pentru zona montana sunt reprezentati la nivel de director general, inspector scolar general, inspector-sef sau director.
    (4) Functia de presedinte al comitetului judetean pentru zona montana este indeplinita de prefectul judetului, care il poate delega ca reprezentant pe subprefect pentru desfasurarea activitatilor curente ale comitetului judetean pentru zona montana.
    (5) Functia de prim-vicepresedinte al comitetului judetean pentru zona montana este indeplinita de presedintele consiliului judetean, iar functia de vicepresedinte este indeplinita de directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    (6) Secretariatul comitetului judetean pentru zona montana se asigura prin structura specializata pentru zona montana din cadrul directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    Art. 10
    (1) Comitetul judetean pentru zona montana coordoneaza si avizeaza proiectele locale privind actiunile pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel local si asigura implementarea deciziilor Comitetului interministerial.
    (2) Comitetul judetean pentru zona montana exercita urmatoarele atributii:
    a) indruma si coordoneaza organele de specialitate ale administratiei publice la nivel local pentru punerea in aplicare a deciziilor Comitetului interministerial privind politicile nationale si sectoriale pentru zona montana;
    b) colaboreaza cu organismele neguvernamentale si agentii economici din zona montana, cu universitati, cu alte persoane de drept public si privat, in scopul dezvoltarii durabile a zonei montane;
    c) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana, la nivel de judet, si prezinta periodic informari Comitetului interministerial;
    d) initiaza si organizeaza la nivel local manifestari stiintifice, culturale, targuri si expozitii, alte activitati cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane;
    e) pune in aplicare programele cultural-educative si difuzeaza materiale promotionale privitoare la dezvoltarea durabila a zonei rural montane;
    f) realizeaza schimbul de informatii cu alte comitete judetene pentru zona montana si creeaza parteneriate cu experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea de proiecte specifice, studii de fezabilitate, memorii de necesitate sau fundamentari pentru dezvoltarea durabila montana la nivel local;
    g) atrage fonduri din surse interne si externe si le utilizeaza pentru punerea in aplicare a programelor de dezvoltare durabila montana la nivel local;
    h) sprijina persoanele fizice si juridice pentru infiintarea de exploatatii agricole montane, constructii agroturistice, grajduri, anexe gospodaresti moderne si pentru formarea profesionala a celor interesati;
    i) stabileste reprezentantul comitetului judetean pentru zona montana in vederea participarii la sedinte comune cu Comitetul interministerial.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu