Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 318 din 20 martie 2003

privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial si a comitetelor judetene pentru zona montana

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din  3 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    In vederea coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii si protectiei zonelor montane din Romania se constituie Comitetul interministerial pentru zona montana, denumit in continuare Comitet interministerial, organism fara personalitate juridica, ce functioneaza pe langa Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 2
    (1) Comitetul interministerial se compune din reprezentantii urmatoarelor ministere:
    a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    b) Ministerul Administratiei Publice;
    c) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    d) Ministerul Culturii si Cultelor;
    e) Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    f) Ministerul Turismului;
    g) Ministerul Finantelor Publice;
    h) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    i) Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie;
    j) Ministerul Dezvoltarii si Prognozei;
    k) Ministerul Sanatatii si Familiei;
    l) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Componenta nominala a Comitetului interministerial se aproba de presedintele acestuia, pe baza propunerilor formulate de conducatorii ministerelor prevazute la alin. (1).
    (3) Membrii Comitetului interministerial sunt reprezentati la nivel de secretar de stat. In situatiile in care acestia sunt in imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de director general sau director, dupa caz, imputernicit de ministru sau de secretarul de stat.
    (4) In functie de ordinea de zi a reuniunii, Comitetul interministerial poate invita pentru participare, cu rol consultativ, specialisti din cadrul ministerelor sau ai unor organizatii guvernamentale si neguvernamentale cu activitati in zona montana.
    (5) In cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial, prin grija conducerii acestora, se va constitui cate un grup de lucru pentru zona montana.
    Art. 3
    Presedintele onorific al Comitetului interministerial este primul-ministru, iar presedintele executiv este ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, care poate delega, ca reprezentant al ministrului, pe unul dintre secretarii de stat ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pentru desfasurarea activitatilor curente ale Comitetului interministerial.
    Art. 4
    (1) Comitetul interministerial avizeaza si coordoneaza proiectele de actiuni, politici si strategii sectoriale pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel national.
    (2) Comitetul interministerial exercita urmatoarele atributii:
    a) adopta decizii, cu caracter de recomandare, in vederea asigurarii coerentei in procesul de elaborare si de promovare a actelor normative care vizeaza dezvoltarea si protectia zonei montane, valorificarea superioara a resurselor naturale si umane din zona montana;
    b) indruma si participa la aplicarea strategiilor si politicilor nationale si sectoriale pentru zona montana de catre organele de specialitate ale administratiei publice centrale si, la nivel local, prin comitetele judetene pentru zona montana;
    c) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu institutiile de invatamant superior, cu autoritatile administratiei publice locale, cu comitetele judetene pentru zona montana, precum si cu organizatii neguvernamentale si agenti economici, cu alte persoane de drept public si privat din Romania si din strainatate, in scopul crearii unui cadru favorabil dezvoltarii durabile a zonei montane;
    d) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana, in baza datelor primite din partea comitetelor judetene pentru zona montana, stabileste prioritatile si prezinta periodic informari Guvernului in legatura cu evolutia actiunilor ce se intreprind si face propuneri privind prevenirea oricaror actiuni defavorabile zonei montane;
    e) colaboreaza la organizarea manifestarilor stiintifice si culturale, a targurilor si expozitiilor, precum si a altor activitati cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane, pe plan intern, si participa la astfel de actiuni pe plan international;
    f) promoveaza prin mass-media programe educative privitoare la zona montana, contribuind la formarea unei culturi montane in Romania;
    g) practica schimbul de informatii in domeniul activitatii proprii si foloseste experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor si studiilor de specialitate;
    h) editeaza materiale informativ-educative si promotionale, independent sau in colaborare cu institutii din tara si din strainatate;
    i) organizeaza activitatea de instruire, pentru specificul dezvoltarii durabile a mediului montan, a membrilor grupurilor de lucru pentru zona montana din cadrul ministerelor reprezentate in Comitetul interministerial.
    Art. 5
    Regulamentul propriu de organizare si functionare se elaboreaza si se adopta la prima reuniune a Comitetului interministerial, care va avea loc in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Agentia Nationala a Zonei Montane, asigura secretariatul Comitetului interministerial.
    (2) Secretarul general al Comitetului interministerial este directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care asigura coordonarea activitatii secretariatului acestuia.
    (3) Atributiile si responsabilitatile secretariatului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului interministerial.
    Art. 7
    Deciziile adoptate de Comitetul interministerial potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) se comunica Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor in termen de 10 zile de la adoptare, in vederea stabilirii masurilor si demersurilor necesare.
    Art. 8
    (1) Pentru buna functionare a secretariatului Comitetului interministerial, la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se constituie colectivul de lucru pentru zona montana, aflat in coordonarea Agentiei Nationale a Zonei Montane.
    (2) Colectivul de lucru pentru zona montana este condus de directorul Agentiei Nationale a Zonei Montane si are in componenta specialisti desemnati prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, care, pe langa atributiile specifice posturilor ocupate, vor participa si la lucrarile secretariatului Comitetului interministerial.
    Art. 9
    (1) In judetele cu zona montana se constituie, prin ordin al prefectului, comitetul judetean pentru zona montana, organism fara personalitate juridica, in scopul coordonarii unor actiuni unitare in domeniul dezvoltarii si protectiei zonei montane la nivel judetean.
    (2) Comitetul judetean pentru zona montana se compune din prefect, presedintele consiliului judetean, precum si din conducatorii urmatoarelor institutii publice:
    a) directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana;
    b) inspectoratul teritorial de regim silvic si cinegetic;
    c) directia silvica;
    d) inspectoratul judetean de protectie a mediului;
    e) directia apelor;
    f) directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judeteana;
    g) inspectoratul scolar judetean;
    h) directia generala a finantelor publice judeteana;
    i) directia de sanatate publica judeteana;
    j) directia de munca si solidaritate sociala judeteana.
    (3) Membrii comitetului judetean pentru zona montana sunt reprezentati la nivel de director general, inspector scolar general, inspector-sef sau director.
    (4) Functia de presedinte al comitetului judetean pentru zona montana este indeplinita de prefectul judetului, care il poate delega ca reprezentant pe subprefect pentru desfasurarea activitatilor curente ale comitetului judetean pentru zona montana.
    (5) Functia de prim-vicepresedinte al comitetului judetean pentru zona montana este indeplinita de presedintele consiliului judetean, iar functia de vicepresedinte este indeplinita de directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    (6) Secretariatul comitetului judetean pentru zona montana se asigura prin structura specializata pentru zona montana din cadrul directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
    Art. 10
    (1) Comitetul judetean pentru zona montana coordoneaza si avizeaza proiectele locale privind actiunile pentru protectia si dezvoltarea durabila a zonei montane la nivel local si asigura implementarea deciziilor Comitetului interministerial.
    (2) Comitetul judetean pentru zona montana exercita urmatoarele atributii:
    a) indruma si coordoneaza organele de specialitate ale administratiei publice la nivel local pentru punerea in aplicare a deciziilor Comitetului interministerial privind politicile nationale si sectoriale pentru zona montana;
    b) colaboreaza cu organismele neguvernamentale si agentii economici din zona montana, cu universitati, cu alte persoane de drept public si privat, in scopul dezvoltarii durabile a zonei montane;
    c) efectueaza analiza, sinteza si prognoza fenomenelor social-economice din zona montana, la nivel de judet, si prezinta periodic informari Comitetului interministerial;
    d) initiaza si organizeaza la nivel local manifestari stiintifice, culturale, targuri si expozitii, alte activitati cu caracter promotional si educativ, destinate zonei montane;
    e) pune in aplicare programele cultural-educative si difuzeaza materiale promotionale privitoare la dezvoltarea durabila a zonei rural montane;
    f) realizeaza schimbul de informatii cu alte comitete judetene pentru zona montana si creeaza parteneriate cu experti, agenti economici si alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea de proiecte specifice, studii de fezabilitate, memorii de necesitate sau fundamentari pentru dezvoltarea durabila montana la nivel local;
    g) atrage fonduri din surse interne si externe si le utilizeaza pentru punerea in aplicare a programelor de dezvoltare durabila montana la nivel local;
    h) sprijina persoanele fizice si juridice pentru infiintarea de exploatatii agricole montane, constructii agroturistice, grajduri, anexe gospodaresti moderne si pentru formarea profesionala a celor interesati;
    i) stabileste reprezentantul comitetului judetean pentru zona montana in vederea participarii la sedinte comune cu Comitetul interministerial.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 318/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 318 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu