Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 471 din 14 iulie 2006

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 663 din 2 august 2006In baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 87 lit. d) -h) şi ale art. 94 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 232.067 din 14 iulie 2006 al Direcţiei generale de inspecţii, în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 14 aprilie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10 se introduc 10 alineate noi, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legislaţiei în domeniul organismelor modificate genetic se efectuează controale oficiale tuturor cultivatorilor, până la nivel de solă.

(6)   Inspectorii specializaţi din cadrul compartimentului înfiinţat potrivit prevederilor alin. (1) sunt funcţionari publici în cadrul DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti şi sunt coordonaţi tehnic de Direcţia generală de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, având obligaţia de a verifica respectarea legislaţiei în vigoare privind cultivarea organismelor modificate genetic, fiind abilitaţi să efectueze controale în cultură şi să verifice documentele care atestă autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic.

(7)   Inspectorii specializaţi desemnaţi să efectueze activitatea de control pentru respectarea legislaţiei în domeniul organismelor modificate genetic, judeţele în care aceştia îşi desfăşoară activitatea de control, precum şi indicativul ştampilei sunt prevăzute în anexa nr. 8.

(8)  Inspectorii specializaţi sesizează în scris, ori de câte ori este cazul, în termen de 24 de ore, Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru a lua măsurile legale ce se impun.

(9)   Inspectorii specializaţi menţionaţi în anexa nr. 8 se legitimează cu legitimaţii de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, şi vor primi ştampile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, pentru desfăşurarea activităţii de control în domeniul organismelor modificate genetic.

(10)  Cultivatorii de plante modificate genetic au obligaţia de a prezenta DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, informaţiile prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 6, pentru producţia anului 2006.

(11)  Inspectorii specializaţi menţionaţi în anexa nr. 8 vor participa alături de specialiştii din cadrul centrelor agricole, care vor fi nominalizaţi prin decizie de directorii executivi ai DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru fiecare cultivator de plante modificate genetic, la următoarele acţiuni:

a)  evaluarea producţiei şi întocmirea fişelor de evaluare a producţiei;

b)   urmărirea recoltării şi întocmirea de procese-verbale de recoltare;

c)  urmărirea activităţii de depozitare a producţiei;

d)   urmărirea activităţii de livrare a producţiei, cu evidenţierea tuturor cantităţilor livrate, a destinaţiei acestora şi a datelor de identificare ale cumpărătorului;

e)  urmărirea stocurilor la cultivatori.

(12)  DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit MAPDR informaţiile centralizate prevăzute la alin. (10), până la data de 15 a fiecărei luni.

(13)  DADR judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti şi comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, până la data de 15 a fiecărei luni, situaţia stocurilor şi a cantităţilor de seminţe modificate genetic, livrate de fiecare cultivator, cu specificarea cantităţii livrate, a destinaţiei acesteia, precum şi a datelor de identificare ale cumpărătorului.

(14)   Direcţia generală de inspecţii din cadrul MAPDR întocmeşte planuri şi tematici-cadru de control, a căror realizare va fi raportată lunar şi ori de câte ori este nevoie ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale."

2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) al art. 13 se reduce la 7 zile lucrătoare.

3. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Un exemplar se depune la DADR în termen de 7 zile lucrătoare de la încheierea recoltării, iar DADR comunică Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale datele cuprinse în anexa nr. 5, până cel târziu la data de 1 decembrie a fiecărui an, iar celălalt exemplar se păstrează timp de 5 ani în acelaşi dosar menţionat la art. 13 alin. (2)."

4.  Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin."

5.   După anexa nr. 7 se introduc anexele nr. 8-10 al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 -3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

ANEXA Nr. V)

(Anexa nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006)

LISTA

privind inspectorii specializaţi desemnaţi să efectueze activitatea de control pentru respectarea legislaţiei în domeniul organismelor modificate genetic, judeţele în care aceştia îşi desfăşoară activitatea de control şi indicativul ştampilei

Nr. Crt

Numele si prenumele

Indicativul ştampilei

Judeţul în care se exercită

activitatea

1.

Ioan Mihacea

01

ALBA

2.

Liviu Isai

02

ARAD

3.

Gheorghe Mihai

03

ARGEŞ

4.

Neculai Asandei

04

BACĂU

5.

Nicolae Hodisan

05

BIHOR

6.

Viorel Toma

06

BISTRIŢA NASÂUD

7.

Constantin Botoşeneanu

07

BOTOŞANI

8.

Ioan Balea Paler

08

BRAŞOV

9.

Cristian Dumitrescu

Cecilia Filoti

09

10

BRĂILA

10.

Ştefan Ghiţa

11

BUZĂU

11.

Maria Huza

12

CARAS SEVERIN

12.

Constantin Angelescu

13

CĂLĂRAŞI

13.

Aurel Săbăduş

14

CLUJ

14.

Sorin Bulancea

15

CONSTANTA

15.

Laszlo Kovacs

16

COVASNA

16.

Stelian Parcalabu

Gheorghe Burcea

 17

18

DÂMBOVIŢA

17.

Iulian Vatau

19

DOLJ

18.

Dragoş Mihail Achim

20

GALAŢI

19.

Dragoş Ginga

21

GIURGIU

20.

Constantin Brandusescu

22

GORJ

21.

Ştefan Orban

23

HARGHITA

22.

Marius Ene

24

HUNEDOARA

23.

Constanta Diamandi Bucur

25

IALOMIŢA

24.

Mihai Ciobatariu

26

IAŞI

25.

Ioan Chioran

27

MARAMUREŞ

26.

Gheorghe Citu

Nicoleta Şerban

 28

29

MEHEDINŢI

27.

Maria Man

30

MUREŞ

28.

Gheorghe Atanasoae

31

NEAMŢ

29.

George Popescu

32

OLT

30.

Elena Niţa

33

PRAHOVA

31.

Ioan Cioltean

34

SATU MARE

32.

Gavrilă Sas

35

SĂLAJ

33.

Octavian Tambulea

36

SIBIU

34.

Andriesi Conrad Mircea

37

SUCEAVA

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Nr. Crt

Numele si prenumele

indicativul ştampilei

Judeţul în care se exercita activitatea

35.

George Martac

38

TELEORMAN

36.

Victor Popoviciu

Constantin Bardas Paturica

 39

40

TIMIŞ

37.

Gheorghe Raureanu

Simion Milian

 41

42

TULCEA

38.

Stan Constantin

43

VASLUI

39.

Eugen Stroe

44

VÂLCEA

40.

Daniela Iosif

45

VRANCEA

41.

Roman Ninel Baicu

46

ILFOV

42.

Ion Dumitru

47

BUCUREŞTI

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 9 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006)

LEGITIMAŢIE   DE   CONTROL

- model -

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 10 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 237/2006)

MODEL   DE   ŞTAMPILĂ

pentru inspectorii specializaţi desemnaţi să efectueze activitatea de control pentru respectarea legislaţiei în domeniul organismelor modificate genetic

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 471/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 471 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 471/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu