Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 454 din  6 martie 1998

pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 18 martie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale, prevazuta in anexa care face parte din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia Generala a Vamilor, precum si unitatile sale subordonate vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 349/1994 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea platii taxelor vamale si prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 486/1995 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea platii taxei pe valoarea adaugata se abroga.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministrul finantelor,
                  Dan Radu Rusanu,
                  secretar de stat

    ANEXA 1

                           METODOLOGIA
privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, Directia Generala a Vamilor poate acorda scutiri de la obligatia garantarii datoriei vamale, in cazuri temeinic justificate, pentru urmatoarele categorii de bunuri:
    a) bunurile care fac obiectul unor acorduri guvernamentale, plasate intr-un regim vamal suspensiv;
    b) navele, aeronavele, elicopterele, locomotivele si vagoanele de cale ferata, plasate in regimul vamal de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import, in vederea repararii si returnarii lor partenerilor externi. Aceste dispozitii sunt aplicabile si in cazul in care aceste bunuri se introduc in tara si/sau se scot din tara, in stare demontata, in mai multe transporturi, cu conditia ca produsele compensatoare, mentionate in autorizatia de perfectionare activa, sa reprezinte nave, aeronave, elicoptere, locomotive sau vagoane de cale ferata;
    c) marfurile plasate in regimul vamal de tranzit, daca acesta se efectueaza sub supravegherea brigazilor din subordinea Directiei de supraveghere si control vamal;
    d) masinile si utilajele agricole din Republica Moldova, plasate in regimul vamal de admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale, in vederea executarii lucrarilor mecanice in campaniile agricole;
    e) bunurile pentru care se acorda custodie vamala in vederea intregirii unor produse (inainte de depunerea declaratiei vamale) si care nu pot fi importate in intregime intr-un singur transport;
    f) marfurile straine, destinate vanzarii prin magazinele duty free, plasate in regim vamal de tranzit sau de antrepozit;
    g) marfurile exceptate de la plata taxelor vamale, conform actelor normative in vigoare, plasate intr-unul dintre regimurile vamale de antrepozit, perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import, transformare sub control vamal si admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale;
    h) masinile, utilajele si instalatiile destinate productiei, care se aduc in tara de catre persoanele juridice romane, in baza unui contract de leasing, admise in regim de import temporar, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 12/1995, aprobata prin Legea nr. 59/1995.
    Art. 2
    Cererea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale (modelul cuprins in anexa nr. 1) se depune de titularul operatiunii la Directia Generala a Vamilor, impreuna cu urmatoarele documente:
    a) acordul guvernamental, respectiv contractul in baza caruia se deruleaza operatiunea (original si copie);
    b) autorizatia emisa de autoritatea vamala, in cazul bunurilor plasate in regimurile vamale de antrepozit, perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara;
    c) autorizatia de functionare a magazinului care comercializeaza marfuri in regim de duty free, in cazul marfurilor mentionate la art. 1 lit. f);
    d) declaratia titularului operatiunii, prin care se obliga sa achite drepturile vamale datorate, in cazul in care operatiunea nu este finalizata in termenul stabilit de autoritatile vamale. In declaratie se mentioneaza cuantumul drepturilor vamale datorat. Declaratia se semneaza de catre reprezentantul legal al titularului operatiunii.
    Art. 3
    Cererea insotita de documentele mentionate la art. 2 este analizata de un comitet de avizare format din:
    - directorul Directiei economice si investitii din cadrul Directiei Generale a Vamilor sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul Directiei reglementari si proceduri vamale sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul Directiei juridice, legislatie vamala si acorduri din cadrul Directiei Generale a Vamilor sau inlocuitorul acestuia.
    Art. 4
    In situatia prevazuta la art. 1 lit. c), pe declaratia vamala de tranzit, in caseta 44, se mentioneaza:
    "transport insotit de echipajul Brigazii de supraveghere si control vamal .................".
    Art. 5
    Aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale se acorda pe formularul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale se acorda pe o perioada de cel mult 3 luni.
    Daca titularul operatiunii doreste sa prelungeasca operatiunea, in cadrul termenului acordat, adreseaza Directiei Generale a Vamilor o noua cerere insotita de documentele mentionate la art. 2.
    Art. 7
    In cazul in care aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale nu a fost reinnoita la expirarea termenului acordat, aceasta isi pierde valabilitatea. In aceasta situatie, autoritatea vamala incheie regimul vamal suspensiv, din oficiu, procedand la incasarea drepturilor vamale datorate, potrivit prevederilor art. 61 si ale art. 95 alin. (2) din Legea nr. 141/1997.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                                CERERE
            de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale

    1. Denumirea titularului operatiunii
............................................................
    2. ADRESA
............................................................
............................................................
    3. Codul fiscal
............................................................
    4. Numarul de cont
............................................................
    5. Regimul vamal solicitat
............................................................
    6. Numarul si data documentelor prevazute la art. 2 din Metodologia privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 454/1998 .......
..............................................................................
..............................................................................


    Numele ....................
    Prenumele .................
    Functia ...................
    Data ......................

                                         Semnatura si stampila

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Nr. .......... data .......

                                                       Aprobat
                                                  secretar de stat,

                               APROBARE
        de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale

    Comitetul de avizare, constituit in baza art. 3 din Metodologia privind
scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale, aprobata prin Ordinul
ministrului finantelor nr. 454/1998, propune spre aprobare cererea nr. .......
din ............, privind operatiunea ........................................
..............................................................................
..............................................................................
..................., solicitata de titularul operatiunii ................., cu
sediul/domiciliul in ..........................., codul fiscal ............. .
    Aprobarea are valabilitate pana la data de .............. pentru birourile
vamale ................................... .


                                    Comitetul de avizare
                                    --------------------
                                    --------------------
                                                       
                                                       SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 454/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 454 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu