Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 454 din  6 martie 1998

pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 18 martie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale, prevazuta in anexa care face parte din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia Generala a Vamilor, precum si unitatile sale subordonate vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 349/1994 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea platii taxelor vamale si prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 486/1995 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea platii taxei pe valoarea adaugata se abroga.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministrul finantelor,
                  Dan Radu Rusanu,
                  secretar de stat

    ANEXA 1

                           METODOLOGIA
privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale

    Art. 1
    In baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, Directia Generala a Vamilor poate acorda scutiri de la obligatia garantarii datoriei vamale, in cazuri temeinic justificate, pentru urmatoarele categorii de bunuri:
    a) bunurile care fac obiectul unor acorduri guvernamentale, plasate intr-un regim vamal suspensiv;
    b) navele, aeronavele, elicopterele, locomotivele si vagoanele de cale ferata, plasate in regimul vamal de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import, in vederea repararii si returnarii lor partenerilor externi. Aceste dispozitii sunt aplicabile si in cazul in care aceste bunuri se introduc in tara si/sau se scot din tara, in stare demontata, in mai multe transporturi, cu conditia ca produsele compensatoare, mentionate in autorizatia de perfectionare activa, sa reprezinte nave, aeronave, elicoptere, locomotive sau vagoane de cale ferata;
    c) marfurile plasate in regimul vamal de tranzit, daca acesta se efectueaza sub supravegherea brigazilor din subordinea Directiei de supraveghere si control vamal;
    d) masinile si utilajele agricole din Republica Moldova, plasate in regimul vamal de admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale, in vederea executarii lucrarilor mecanice in campaniile agricole;
    e) bunurile pentru care se acorda custodie vamala in vederea intregirii unor produse (inainte de depunerea declaratiei vamale) si care nu pot fi importate in intregime intr-un singur transport;
    f) marfurile straine, destinate vanzarii prin magazinele duty free, plasate in regim vamal de tranzit sau de antrepozit;
    g) marfurile exceptate de la plata taxelor vamale, conform actelor normative in vigoare, plasate intr-unul dintre regimurile vamale de antrepozit, perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import, transformare sub control vamal si admitere temporara cu exonerare partiala de la plata taxelor vamale;
    h) masinile, utilajele si instalatiile destinate productiei, care se aduc in tara de catre persoanele juridice romane, in baza unui contract de leasing, admise in regim de import temporar, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 12/1995, aprobata prin Legea nr. 59/1995.
    Art. 2
    Cererea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale (modelul cuprins in anexa nr. 1) se depune de titularul operatiunii la Directia Generala a Vamilor, impreuna cu urmatoarele documente:
    a) acordul guvernamental, respectiv contractul in baza caruia se deruleaza operatiunea (original si copie);
    b) autorizatia emisa de autoritatea vamala, in cazul bunurilor plasate in regimurile vamale de antrepozit, perfectionare activa, transformare sub control vamal si admitere temporara;
    c) autorizatia de functionare a magazinului care comercializeaza marfuri in regim de duty free, in cazul marfurilor mentionate la art. 1 lit. f);
    d) declaratia titularului operatiunii, prin care se obliga sa achite drepturile vamale datorate, in cazul in care operatiunea nu este finalizata in termenul stabilit de autoritatile vamale. In declaratie se mentioneaza cuantumul drepturilor vamale datorat. Declaratia se semneaza de catre reprezentantul legal al titularului operatiunii.
    Art. 3
    Cererea insotita de documentele mentionate la art. 2 este analizata de un comitet de avizare format din:
    - directorul Directiei economice si investitii din cadrul Directiei Generale a Vamilor sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul Directiei reglementari si proceduri vamale sau inlocuitorul acestuia;
    - directorul Directiei juridice, legislatie vamala si acorduri din cadrul Directiei Generale a Vamilor sau inlocuitorul acestuia.
    Art. 4
    In situatia prevazuta la art. 1 lit. c), pe declaratia vamala de tranzit, in caseta 44, se mentioneaza:
    "transport insotit de echipajul Brigazii de supraveghere si control vamal .................".
    Art. 5
    Aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale se acorda pe formularul prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale se acorda pe o perioada de cel mult 3 luni.
    Daca titularul operatiunii doreste sa prelungeasca operatiunea, in cadrul termenului acordat, adreseaza Directiei Generale a Vamilor o noua cerere insotita de documentele mentionate la art. 2.
    Art. 7
    In cazul in care aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale nu a fost reinnoita la expirarea termenului acordat, aceasta isi pierde valabilitatea. In aceasta situatie, autoritatea vamala incheie regimul vamal suspensiv, din oficiu, procedand la incasarea drepturilor vamale datorate, potrivit prevederilor art. 61 si ale art. 95 alin. (2) din Legea nr. 141/1997.

    ANEXA Nr. 1
    la metodologie

                                CERERE
            de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale

    1. Denumirea titularului operatiunii
............................................................
    2. ADRESA
............................................................
............................................................
    3. Codul fiscal
............................................................
    4. Numarul de cont
............................................................
    5. Regimul vamal solicitat
............................................................
    6. Numarul si data documentelor prevazute la art. 2 din Metodologia privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 454/1998 .......
..............................................................................
..............................................................................


    Numele ....................
    Prenumele .................
    Functia ...................
    Data ......................

                                         Semnatura si stampila

    ANEXA Nr. 2
    la metodologie

    MINISTERUL FINANTELOR
    DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
    Nr. .......... data .......

                                                       Aprobat
                                                  secretar de stat,

                               APROBARE
        de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale

    Comitetul de avizare, constituit in baza art. 3 din Metodologia privind
scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale, aprobata prin Ordinul
ministrului finantelor nr. 454/1998, propune spre aprobare cererea nr. .......
din ............, privind operatiunea ........................................
..............................................................................
..............................................................................
..................., solicitata de titularul operatiunii ................., cu
sediul/domiciliul in ..........................., codul fiscal ............. .
    Aprobarea are valabilitate pana la data de .............. pentru birourile
vamale ................................... .


                                    Comitetul de avizare
                                    --------------------
                                    --------------------
                                                       
                                                       SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 454/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 454 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu