Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.3986 din 01.04.2020

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal", domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de laborator", „asistent medical de radiologie", „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 360 din 06 mai 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.497/2013*),*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.497/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 26 din 11.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 4 iunie-6 decembrie 2019,în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin. Articolul 1Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal" (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de laborator", „asistent medical de radiologie", „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare", limba de predare „română", forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)", din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 1, strada Walter Mărăcineanu nr. 1-3, respectiv strada Vespasian nr. 58, cod de identificare fiscală 34716765, începând cu anul şcolar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025. Articolul 3Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal", domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de laborator", „asistent medical de radiologie", „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare", autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal", domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale „asistent medical de laborator", „asistent medical de radiologie", „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare", acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti. Articolul 4
(1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
(2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.
Articolul 5Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. Articolul 6Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Fundaţia Ecologică Green - Filiala Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 7 Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei şi cercetării,Cristina Monica AnisieANEXĂMunicipiul Bucureşti

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/data Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare Profilul/ Domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea Limba de predare Forma de învăţământ
1. Şcoală Postliceală FEG 12/4.06.2018 şi 35/5.12.2019 Fundaţia Ecologică Green - Filiala Bucureşti Str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3, str. Vespasian nr. 58, sectorul 1, tel.: 021/3111054, fax: 021/3111058, scoala_feg@yahoo.com Postliceal/ Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare) Sănătate şi asistenţă pedagogică Asistent medical de laborator Română Cu frecvenţă (zi)
Asistent medical de radiologie Română Cu frecvenţă (zi)
Asistent medical balneofizio-kinetoterapie şi recuperare Română Cu frecvenţă (zi)
Capacitate maximă de şcolarizare*) - 56 de formaţiuni de studiu/2 schimburi, respectiv: *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ. Capacitate maximă de şcolarizare pentru spaţiul din str. Walter Mărăcineanu nr. 1-3: 18 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 2) Capacitate maximă de şcolarizare pentru spaţiul din str. Vespasian nr. 58: 38 formaţiuni de studiu/ 2 schimburi (maximum 19 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 19 formaţiuni de studiu/schimbul 2)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3986/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3986 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3986/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu