E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 8 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 9 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 18 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 21 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 24 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 25 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 27 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 28 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 30 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 31 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 34 din actul Ordin 890 2003
Articolul 1 din actul Ordin 397 2004 modifica articolul 37 din actul Ordin 890 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 999/397 din 12 august 2004

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 999 din 12 august 2004
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 397 din 10 august 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 754 din 19 august 2004

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate,

    ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexele nr. 1, 8, 9, 18, 18 a), 21, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34 si 37 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 si 17 bis din 9 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul sanatatii,
                         Ovidiu Brinzan

                         Presedintele
                         Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                         Cristian Celea

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    1. La capitolul I a doua liniuta de la punctul 5 litera A din anexa nr. 1 la ordin se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "- recomandare pentru examene paraclinice in caz de necesitate sau suspiciune atunci cand exista argumente clinice (microradiografie pulmonara*, RPR sau VDRL).
------------
    * pentru cadrele didactice se recomanda cu ocazia efectuarii controlului medical anual"

    2. La capitolul II punctul I din anexa nr. 8 la ordin, se introduce titlul "Alte investigatii" intre pozitia 195 si pozitia 196.
    3. La capitolul II punctul I din anexa nr. 8 la ordin se introduce NOTA 5 cu urmatorul cuprins:
    "Investigatiile medicale paraclinice recomandate gravidelor, considerate necesare de catre medic in situatie de urgenta medicala sunt oricare dintre investigatiile medicale paraclinice prevazute in pachetul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice"
    4. Alineatul (2) al articolului 3 din anexa nr. 9 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Serviciile conexe actului medical, efectuate in paralel cu activitatea medicala, prestate de persoanele sau cabinetele de practica organizate conform legii, mentionate la art. 2 alin. (2), pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au solicitat, in vederea decontarii de casele de asigurari de sanatate cu care sunt in relatie contractuala, complementar cu activitatea corespunzatoare programului propriu de lucru. Punctajul aferent serviciilor conexe actului medical nu poate depasi 200 de puncte in medie pe zi, cuvenite celui care le presteaza, reprezentand consultatii si/sau servicii, dupa caz. La contractele furnizorilor de servicii medicale, incheiate cu casele de asigurari de sanatate, se vor anexa: actele doveditoare privind relatia contractuala dintre furnizorul de servicii medicale si furnizorul de servicii conexe actului medical, din care sa reiasa calitatea de angajat sau de prestator de servicii in cabinetul de practica organizat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, aprobata si modificata prin Legea nr. 598/2001, acte aditionale care sa contina datele de identitate ale persoanelor care presteaza servicii conexe actului medical, avizul de libera practica, programul de activitate, tipul de servicii conform anexei nr. 8 la ordin."
    5. Prima teza de la litera c) a articolului 5 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "c) suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute in spitale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 18 a) la ordin, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate in sectiile si compartimentele de acuti (de sine statatoare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii in structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare, care se stabileste astfel:"
    6. Liniuta a 2-a de la punctul I de la litera a) de la alineatul (1) al articolului 8 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "- indicele de case-mix prevazut in anexa nr. 18 a) la prezentul ordin;"
    7. Prima teza de la litera c) de la alineatul (1) al articolului 8 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "c) serviciile medicale spitalicesti, pentru care plata se face prin tarif mediu pe caz rezolvat, acordate pentru afectiuni acute in spitale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 18 a) la ordin, precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate in sectiile si compartimentele de acuti (de sine statatoare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii in structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare, decontarea lunara si regularizarea trimestriala se realizeaza astfel:"
    8. Articolul 15 din anexa nr. 18 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Serviciile medicale spitalicesti acordate unei persoane ca urmare a prejudiciilor sau daunelor cauzate sanatatii acesteia de alte persoane (accidente rutiere si vatamari corporale prin agresiune) sunt suportate de persoanele vinovate. Aceste servicii sunt evidentiate distinct la nivelul unitatii sanitare respective si vor fi decontate de casele de asigurari de sanatate, iar sumele vor fi recuperate prin grija caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale fondului national unic de asigurari sociale de sanatate."
    9. Anexa nr. 18 a) la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 18 a)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Cod  |                Denumire spitale              |  ICM   | Tarif pe |
|crt.|spital|                                              |        | caz      |
|    |      |                                              |        | ponderat |
|    |      |                                              |        | 2004     |
|    |      |                                              |        | (mii lei)|
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  1 | AB01 | SPITALUL JUDETEAN ALBA IULIA                 | 0,7307 |    8.643 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  2 | AB03 | SPITALUL MUNICIPAL BLAJ                      | 0,6103 |    6.333 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  3 | AB05 | SPITALUL MUNICIPAL AIUD                      | 0,6537 |    6.307 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  4 | AB08 | SPITALUL MUNICIPAL SEBES                     | 0,5979 |    6.136 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  5 | AG01 | SPITALUL JUDETEAN ARGES                      | 0,7092 |    7.299 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  6 | AG02 | SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI                | 0,4958 |    9.412 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  7 | AG05 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG                 | 0,6650 |    5.879 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  8 | AG07 | SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES           | 0,6170 |    5.889 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|  9 | AR01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD     | 0,8119 |    9.437 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 10 | AR02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD               | 0,7978 |    7.357 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 11 | AR03 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE    |        |          |
|    |      | DR. SALVATOR VUIA ARAD                       | 0,6077 |    8.627 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 12 | B_01 | SPITALUL CLINIC "SF. MARIA" BUCURESTI        | 0,8248 |   11.791 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 13 | B_02 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA FLOREASCA         | 1,0437 |   16.254 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 14 | B_03 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE SI CHIRURGIE      |        |          |
|    |      | PLASTICA, REPARATORIE SI ARSURI              | 1,3910 |   14.406 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 15 | B_04 | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL     |        |          |
|    |      | DAVILA" BUCURESTI                            | 0,7836 |   12.388 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 16 | B_05 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII      |        |          |
|    |      | "GRIGORE ALEXANDRESCU"                       | 0,6448 |   10.762 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 17 | B_06 | SPITALUL CLINIC FILANTROPIA                  | 0,6864 |    9.795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 18 | B_08 | SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE     | 0,6392 |    4.564 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 19 | B_09 | SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE         |        |          |
|    |      | "DR. DAN THEODORESCU" BUCURESTI              | 0,8600 |    7.693 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 20 | B_11 | INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI               |        |          |
|    |      | "PR. DR. AL. TRESTIOREANU"                   | 1,0040 |    6.118 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 21 | B_12 | INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE "DR. C.I.       |        |          |
|    |      | PARHON" BUCURESTI                            | 0,5587 |    8.294 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 22 | B_13 | SPITALUL CLINIC "DR. I. CANTACUZINO"         | 0,7315 |   10.141 |
|    |      | BUCURESTI                                    |        |          |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 23 | B_14 | INSTITUTUL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI       |        |          |
|    |      | METABOLICE "DR. N. PAULESCU" BUCURESTI       | 0,7240 |   13.968 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 24 | B_15 | SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE   |        |          |
|    |      | "FOISOR" BUCURESTI                           | 0,8340 |   16.471 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 25 | B_16 | SPITALUL CLINIC COLENTINA                    | 0,7623 |   11.732 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 26 | B_18 | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI                    | 1,0721 |   11.572 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 27 | B_19 | INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE "DR. C.C. ILIESCU" |        |          |
|    |      | BUCURESTI                                    | 1,1544 |    9.290 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 28 | B_20 | INSTITUTUL DE OCROTIRE A MAMEI SI COPILULUI  |        |          |
|    |      | "DR. ALFRED RUSESCU"                         | 0,7229 |   11.578 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 29 | B_21 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF. PANTELIMON    |        |          |
|    |      | BUCURESTI                                    | 0,7620 |   10.040 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 30 | B_22 | SPITALUL CLINIC DE COPII "DR. V. GOMOIU"     | 0,5472 |    9.432 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 31 | B_23 | SPITALUL CLINIC COLTEA                       | 1,1011 |    7.710 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 32 | B_24 | SPITALUL CLINIC CARITAS BUCURESTI            | 0,6600 |    8.217 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 33 | B_25 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI BOLI  |        |          |
|    |      | TROPICALE "DR. V. BABES" BUCURESTI           | 0,5948 |   12.187 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 34 | B_28 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII      |        |          |
|    |      | "M.S. CURIE"                                 | 0,6865 |    8.493 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 35 | B_29 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SF. IOAN"        |        |          |
|    |      | BUCURESTI                                    | 0,7731 |   10.795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 36 | B_31 | SPITALUL CLINIC "PROF. DR. THEODOR BURGHELE" |        |          |
|    |      | BUCURESTI                                    | 0,7249 |   17.089 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 37 | B_32 | INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE    |        |          |
|    |      | FUNCTIONALA ORL "DR. HOCIOTA"                | 0,7181 |   10.192 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 38 | B_33 | SPITALUL DE URGENTA UNIVERSITAR BUCURESTI    | 0,8607 |   12.655 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 39 | B_34 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE    |        |          |
|    |      | "DR. PANAIT SARBU" BUCURESTI                 | 0,6545 |    8.793 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 40 | B_35 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA                   |        |          |
|    |      | "DR. BAGDASAR-ARSENI"                        | 1,1023 |   10.793 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 41 | B_36 | INSTITUTUL DE BOLI CEREBROVASCULARE          |        |          |
|    |      | "DR. VLAD VOICULESCU" BUCURESTI              | 0,9389 |    9.528 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 42 | B_41 | CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE          |        |          |
|    |      | "Dr. ION STOIA" BUCURESTI                    | 0,7218 |    7.438 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 43 | B_42 | SPITALUL CLINIC "NICOLAE MALAXA" BUCURESTI   | 0,6121 |    8.406 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 44 | B_48 | INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE               |        |          |
|    |      | "Dr. MATEI BALS"                             | 0,7160 |    9.836 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 45 | B_80 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS        | 0,6659 |   14.400 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 46 | BC01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU           | 0,7440 |    7.148 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 47 | BC03 | SPITALUL MUNICIPAL ONESTI                    | 0,6710 |    6.037 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 48 | BC06 | SPITALUL MUNICIPAL MOINESTI                  | 0,6375 |    6.630 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 49 | BC10 | SPITALUL DE PEDIATRIE BACAU                  | 0,5314 |   10.691 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 50 | BH01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA              | 0,8357 |    7.431 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 51 | BH02 | SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA              | 0,6405 |    9.100 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 52 | BH03 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE ORADEA          | 0,6400 |    9.274 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 53 | BH05 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE ORADEA    | 0,5545 |    9.429 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 54 | BH12 | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA                   | 0,6138 |    5.992 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 55 | BN01 | SPITALUL JUDETEAN BISTRITA                   | 0,6716 |    8.440 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 56 | BR01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA          | 0,7738 |    8.456 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 57 | BR04 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BRAILA    | 0,5624 |    9.238 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 58 | BT01 | SPITALUL JUDETEAN "MAVROMATI" BOTOSANI       | 0,7582 |    5.839 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 59 | BT02 | SPITALUL "SF. GHEORGHE" BOTOSANI             | 0,6271 |    4.821 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 60 | BT04 | SPITALUL DE COPII BOTOSANI                   | 0,5591 |    9.911 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 61 | BT05 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BOTOSANI  | 0,5485 |    6.773 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 62 | BT06 | SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI                   | 0,6081 |    6.193 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 63 | BV01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRASOV          | 0,8271 |    8.003 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 64 | BV02 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE           |        |          |
|    |      | "DR. ION SBARCEA" BRASOV                     | 0,5726 |    6.795 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 65 | BV03 | SPITALUL DE PEDIATRIE BRASOV                 | 0,6049 |    9.744 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 66 | BV04 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV          | 0,5486 |    9.519 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 67 | BV06 | SPITALUL MUNICIPAL FAGARAS                   | 0,6387 |    7.651 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 68 | BV08 | SPITALUL MUNICIPAL CODLEA                    | 0,6259 |    5.763 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 69 | BV09 | SPITALUL MUNICIPAL SACELE                    | 0,4960 |    5.670 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 70 | BZ01 | SPITALUL JUDETEAN BUZAU                      | 0,6299 |    8.102 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 71 | BZ02 | SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT             | 0,6926 |    6.451 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 72 | CJ01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN CLUJ-NAPOCA         | 0,7677 |   10.584 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 73 | CJ02 | SPITALUL CLINIC DE ADULTI CLUJ-NAPOCA        | 0,8103 |    8.593 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 74 | CJ03 | SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ-NAPOCA         | 0,6016 |    9.226 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 75 | CJ05 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE          |        |          |
|    |      | CLUJ-NAPOCA                                  | 0,6061 |   10.078 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 76 | CJ07 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA        | 0,7654 |    9.353 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 77 | CJ08 | INSTITUTUL ONCOLOGIC "I. CHIRCUTA"           |        |          |
|    |      | CLUJ-NAPOCA                                  | 1,0347 |   10.302 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 78 | CJ09 | INSTITUTUL INIMII "DR. N. STANCIOIU"         |        |          |
|    |      | CLUJ-NAPOCA                                  | 1,3380 |   14.689 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 79 | CJ10 | SPITALUL MUNICIPAL DEJ                       | 0,6479 |    6.419 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 80 | CJ11 | SPITALUL MUNICIPAL TURDA                     | 0,7033 |    6.756 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 81 | CJ12 | SPITALUL MUNICIPAL GHERLA                    | 0,5587 |    5.355 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 82 | CJ14 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPIA TURZII             | 0,6162 |    6.913 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 83 | CJ21 | INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL   |        |          |
|    |      | CLUJ-NAPOCA                                  | 0,9941 |   13.510 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 84 | CL01 | SPITALUL JUDETEAN CALARASI                   | 0,6548 |    8.156 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 85 | CL02 | SPITALUL ORASENESC OLTENITA                  | 0,6171 |    7.005 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 86 | CS01 | SPITALUL JUDETEAN RESITA                     | 0,6760 |    7.757 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 87 | CS02 | SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES                | 0,6184 |    7.845 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 88 | CT01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA          |        |          |
|    |      | CONSTANTA                                    | 0,7329 |    7.359 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 89 | CT04 | SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA                  | 0,6297 |    7.094 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 90 | CT06 | SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA                  | 0,6234 |   10.337 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 91 | CT14 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA| 0,7646 |    7.280 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 92 | CV01 | SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE               | 0,7176 |    8.454 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 93 | CV03 | SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC              | 0,6453 |    5.669 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 94 | DB01 | SPITALUL JUDETEAN TARGOVISTE                 | 0,7117 |    7.967 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 95 | DB04 | SPITALUL ORASENESC MORENI                    | 0,5714 |    6.117 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 96 | DB11 | SPITALUL MUNICIPAL MANASTIREA DEALU          | 0,7571 |    5.673 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 97 | DJ01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CRAIOVA NR. 1   | 0,7476 |    9.634 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 98 | DJ02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA        |        |          |
|    |      | CRAIOVA NR. 2                                | 0,7120 |    8.807 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
| 99 | DJ03 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI       |        |          |
|    |      | PNEUMOLOGIE "VICTOR BABES" CRAIOVA NR. 3     | 0,7031 |   12.157 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|100 | DJ04 | SPITALUL MUNICIPAL BAILESTI                  | 0,6422 |    5.283 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|101 | DJ07 | SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT                   | 0,6421 |    6.148 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|102 | DJ21 | CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA               | 0,7266 |   15.280 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|103 | GJ01 | SPITALUL JUDETEAN TARGU JIU                  | 0,6326 |    7.038 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|104 | GJ02 | SPITALUL MUNICIPAL MOTRU                     | 0,5485 |    5.892 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|105 | GL01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA                 |        |          |
|    |      | "SF. APOSTOL ANDREI" GALATI                  | 0,7108 |    6.785 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|106 | GL02 | SPITALUL PENTRU COPII "SF. IOAN" GALATI      | 0,5565 |    7.110 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|107 | GL04 | SPITALUL OBSTETRICA-GINECOLOGIE              |        |          |
|    |      | "BUNA VESTIRE" GALATI                        | 0,5612 |    6.729 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|108 | GL06 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUVIOASA   |        |          |
|    |      | PARASCHIVA" GALATI                           | 0,6137 |    5.456 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|109 | GL07 | SPITALUL MUNICIPAL "ANTON CINCU" TECUCI      | 0,5395 |    5.156 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|110 | GR01 | SPITALUL JUDETEAN GIURGIU                    | 0,6301 |    7.991 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|111 | HD01 | SPITALUL JUDETEAN DEVA                       | 0,7312 |   11.137 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|112 | HD02 | SPITALUL MUNICIPAL "A. SIMIONESCU" HUNEDOARA | 0,7273 |   11.619 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|113 | HD03 | SPITALUL DE URGENTA PETROSANI                | 0,6998 |   12.146 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|114 | HD07 | SPITALUL MUNICIPAL BRAD                      | 0,6115 |    8.359 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|115 | HD08 | SPITALUL MUNICIPAL ORASTIE                   | 0,6411 |    8.256 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|116 | HR01 | SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA CIUC             | 0,7420 |    8.719 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|117 | HR02 | SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC         | 0,6480 |    5.621 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|118 | HR04 | SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA                   | 0,6013 |    5.740 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|119 | IF01 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE           |        |          |
|    |      | "DR. MARIA BURGHELE" BUFTEA                  | 0,5632 |    9.685 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|120 | IF06 | SPITALUL JUDETEAN ILFOV                      | 0,7010 |    7.662 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|121 | IL01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA        | 0,6143 |    8.073 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|122 | IL02 | SPITALUL MUNICIPAL URZICENI                  | 0,5308 |    6.307 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|123 | IL03 | SPITALUL MUNICIPAL FETESTI                   | 0,6060 |    5.848 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|124 | IS01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA          |        |          |
|    |      | "SF. SPIRIDON" IASI                          | 1,0073 |    8.352 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|125 | IS02 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII      |        |          |
|    |      | "SF. MARIA" IASI                             | 0,7418 |   10.196 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|126 | IS03 | CENTRUL DE CARDIOLOGIE IASI                  | 1,2819 |   17.598 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|127 | IS04 | SPITALUL CLINIC "DR. C.I. PARHON" IASI       | 0,8649 |   18.255 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|128 | IS05 | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE    |        |          |
|    |      | "CUZA-VODA" IASI                             | 0,5454 |    9.981 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|129 | IS06 | SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE       |        |          |
|    |      | "ELENA DOAMNA" IASI                          | 0,5459 |    8.882 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|130 | IS09 | SPITALUL CLINIC BOLI INFECTIOASE             |        |          |
|    |      | "SF. PARASCHIVA" IASI                        | 0,6349 |    8.988 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|131 | IS10 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA IASI              | 1,0204 |   12.907 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|132 | IS11 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA "SF. TREIME" IASI | 0,9268 |    7.068 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|133 | IS14 | SPITALUL MUNICIPAL PASCANI                   | 0,6392 |    7.450 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|134 | IS22 | INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI           |        |          |
|    |      | HEPATOLOGIE IASI                             | 0,9014 |    7.349 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|135 | MH01 | SPITALUL JUDETEAN DROBETA-TURNU SEVERIN      | 0,6862 |    7.538 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|136 | MH02 | SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA                    | 0,5511 |    6.860 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|137 | MM01 | SPITALUL JUDETEAN BAIA MARE                  | 0,7539 |    7.706 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|138 | MM02 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE DERMATO-        |        |          |
|    |      | VENEROLOGIE SI PSIHIATRIE BAIA MARE          | 0,7687 |    6.470 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|139 | MM04 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI         | 0,6702 |    7.770 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|140 | MS01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA MURES    | 0,8697 |   11.185 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|141 | MS03 | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE SI        |        |          |
|    |      | TRANSPLANT TARGU MURES                       | 1,1265 |   17.715 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|142 | MS04 | SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA                | 0,6198 |    7.687 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|143 | MS06 | SPITALUL MUNICIPAL "DR. EUGEN NICOARA"       |        |          |
|    |      | REGHIN                                       | 0,6885 |    6.246 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|144 | MS07 | SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU"  |        |          |
|    |      | TARNAVENI                                    | 0,7811 |    7.235 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|145 | NT01 | SPITALUL JUDETEAN PIATRA-NEAMT               | 0,7620 |    7.617 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|146 | NT02 | SPITALUL MUNICIPAL ROMAN                     | 0,6666 |    6.056 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|147 | OT01 | SPITALUL JUDETEAN SLATINA                    | 0,6791 |    6.929 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|148 | OT03 | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL                   | 0,6860 |    5.559 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|149 | PH01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI        | 0,7914 |    7.896 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|150 | PH04 | SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE PLOIESTI  | 0,5344 |   10.160 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|151 | PH07 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA                   | 0,5940 |    7.628 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|152 | PH20 | SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI        | 0,5547 |    8.060 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|153 | PH98 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI                  | 0,7894 |    7.222 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|154 | PH99 | SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI               | 0,5790 |    9.791 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|155 | SB01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU               | 0,7651 |   11.454 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|156 | SB04 | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS                    | 0,7004 |    5.481 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|157 | SB08 | SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU           | 0,7162 |   10.495 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|158 | SJ01 | SPITALUL JUDETEAN ZALAU                      | 0,6852 |    7.102 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|159 | SM01 | SPITALUL JUDETEAN SATU-MARE                  | 0,6685 |    8.065 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|160 | SM04 | SPITALUL MUNICIPAL CAREI                     | 0,5725 |    6.189 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|161 | SV01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA                 |        |          |
|    |      | "SF. IOAN CEL NOU" SUCEAVA                   | 0,6632 |    6.832 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|162 | SV02 | SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC     | 0,6172 |    6.564 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|163 | SV03 | SPITALUL MUNICIPAL FALTICENI                 | 0,5454 |    6.206 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|164 | SV05 | SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI                   | 0,6394 |    5.582 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|165 | SV07 | SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI              | 0,5965 |    6.414 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|166 | TL01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TULCEA          | 0,6333 |    8.171 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|167 | TM01 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN TIMISOARA           | 0,8257 |   10.677 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|168 | TM02 | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA          | 0,8418 |    8.974 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|169 | TM03 | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII      |        |          |
|    |      | "Dr. LOUIS TURCANU" TIMISOARA                | 0,8170 |   10.720 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|170 | TM04 | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI       |        |          |
|    |      | PNEUMOFTIZIOLOGIE "DR. V. BABES" TIMISOARA   | 0,7087 |   14.617 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|171 | TM05 | SPITALUL CLINIC OBSTETRICA-GINECOLOGIE       |        |          |
|    |      | "DR. D. POPESCU" TIMISOARA                   | 0,5699 |    9.970 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|172 | TM06 | INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA | 1,2876 |   12.180 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|173 | TM07 | SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ                     | 0,5900 |    7.853 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|174 | TR01 | SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA                 | 0,6553 |    7.280 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|175 | TR02 | SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE            | 0,6148 |    6.013 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|176 | TR03 | SPITALUL MUNICIPAL "CARITAS" ROSIORII DE VEDE| 0,5949 |    6.417 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|177 | VL01 | SPITALUL JUDETEAN VALCEA                     | 0,6928 |    8.435 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|178 | VL02 | SPITALUL OBSTETRICA-GINECOLOGIE RM. VALCEA   | 0,5281 |    9.261 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|179 | VL03 | SPITALUL MUNICIPAL DRAGASANI                 | 0,6399 |    5.965 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|180 | VN01 | SPITALUL JUDETEAN FOCSANI                    | 0,6257 |   10.335 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|181 | VN02 | SPITALUL MUNICIPAL ADJUD                     | 0,5655 |    5.368 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|182 | VS01 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI          | 0,6547 |    6.884 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|183 | VS02 | SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BARLAD          | 0,7905 |    6.346 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|184 | VS03 | SPITALUL MUNICIPAL DE COPII "SF. NICOLAE"    |        |          |
|    |      | BARLAD                                       | 0,6387 |    5.508 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|
|185 | VS04 | SPITALUL MUNICIPAL HUSI                      | 0,5587 |    6.044 |
|____|______|______________________________________________|________|__________|

    10. Litera c) de la alineatul (1) al articolului 7 din anexa nr. 21 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "c) Suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate pentru afectiuni acute in spitale, altele decat cele prevazute in anexa nr. 18 a) la ordin precum si pentru servicii medicale spitalicesti acordate in sectiile si compartimentele de acuti (de sine statatoare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii in structura spitalelor) din spitalele de cronici si de recuperare, care se stabileste astfel:"
    11. Alineatele (1), (2), (3), (4) si (5) ale articolului 6 din anexa nr. 24 la ordin vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Decontarea serviciilor medicale de urgenta si de transport sanitar se face lunar, in raport cu numarul efectiv de kilometri echivalenti parcursi pentru mediul urban si cu numar de kilometri realizati pentru mediul rural, mile marine efectiv parcurse, respectiv ore de zbor, si tarifele negociate, precum si cu numarul efectiv de solicitari si tarifele negociate pe solicitare, in limita sumelor contractate iar trimestrial se face regularizare pentru perioada de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv avand in vedere incadrarea in sumele contractate, in limita fondurilor aprobate pentru aceasta destinatie.
    (2) In situatia in care, la regularizarea trimestriala, numarul total al kilometrilor echivalenti parcursi pentru mediul urban, numarul de kilometri efectiv realizati pentru mediul rural (indiferent de tipul autovehiculului folosit), numarul total al milelor marine parcurse, respectiv numarul total al orelor de zbor, realizate de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv este mai mare decat numarul contractat, casele de asigurari de sanatate deconteaza nivelul realizat al acestora numai daca depasirea este justificata, cu incadrarea in suma aferenta serviciilor medicale de urgenta si de transport sanitar aprobata pentru aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari de sanatate.
    (3) In situatia in care la regularizarea trimestriala, numarul total al kilometrilor echivalenti parcursi pentru mediul urban, numarul de kilometri efectiv realizati pentru mediul rural (indiferent de tipul autovehiculului folosit), numarul total al milelor marine parcurse, respectiv numarul total al orelor de zbor, realizate de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv este mai mic decat numarul contractat, casele de asigurari de sanatate deconteaza nivelul realizat al acestora.
    (4) In situatia in care la regularizarea trimestriala, numarul solicitarilor rezolvate de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv este mai mare decat numarul solicitarilor contractate, casele de asigurari de sanatate pot deconta numarul solicitarilor rezolvate numai daca depasirea este justificata, cu incadrarea in suma aferenta serviciilor medicale de urgenta si de transport sanitar aprobata pentru aceasta destinatie la nivelul casei de asigurari de sanatate.
    (5) In situatia in care la regularizarea trimestriala, numarul solicitarilor rezolvate de la inceputul anului pana la sfarsitul trimestrului respectiv este mai mic decat numarul solicitarilor contractate, casele de asigurari de sanatate deconteaza la nivelul numarului de solicitari rezolvate si la tariful negociat."
    12. La articolul 10 din anexa nr. 25 la ordin, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Trimestrial, pana la data de ......... a lunii urmatoare incheierii trimestrului se fac regularizarile si decontarile, tinandu-se seama de realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractati."
    13. Alineatul (2) al articolului 2 din anexa nr. 27 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Perioada pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, cu obligativitatea precizarii ritmicitatii/periodicitatii serviciilor, consemnate in formularul "Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu" dar nu mai mult de 56 zile/an in una sau mai multe etape (seturi de ingrijire). Fiecare set nou de ingrijire se recomanda utilizand o noua foaie de recomandare."
    14. Anexa nr. 28 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 28

    Unitatea sanitara cu paturi (spitalul)
    ......................................
    Nr. contract ......... incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ...................................

              Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu

    1. Numele si prenumele asiguratului ........................................
    2. Domiciliul ..............................................................
    3. Codul numeric personal al asiguratului ..................................
    4. Diagnosticul medical la externare .......................................
       .........................................................................
       .........................................................................
    5. Servicii de ingrijiri medicale recomandate:
          (din anexa nr. 26 la ordin)               periodicitate/ritmicitate
    a) .................................          ..............................
    b) .................................          ..............................
    c) .................................          ..............................
    d) .................................          ..............................
    6. Numele medicului ........................................................
    7. Codul medicului .........................................................

                 Stampila sectiei din care se externeaza
                 asiguratul si semnatura sefului de sectie

                 Data ....................................

                 .........................................
                 Semnatura si parafa medicului care a avut
                      in ingrijire asiguratul internat"
    15. La articolul 1 din anexa nr. 30 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) La nivelul medicului de familie va exista o evidenta distincta a pensionarilor cu pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar. In intelesul actelor normative care reglementeaza materia asigurarilor sociale de sanatate, prin <<pensii cumulate>> se intelege veniturile obtinute din pensie cumulate cu alte venituri. Cu ocazia primei prezentari intr-o luna la medicul de familie, pensionarii trebuie sa prezinte obligatoriu ultimul talon de pensie precum si o declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri peste 6.000.000 lei lunar in cazul pensiilor cumulate. Medicul de familie va consemna in fisa medicala a pensionarului numarul talonului si cuantumul pensiei si va atasa la aceasta declaratia pe proprie raspundere a pensionarului. In cazul trimiterilor catre alte specialitati, medicul de familie va preciza pe biletul de trimitere daca pensionarul se incadreaza in categoria pensionarilor cu pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar. Pensionarii care se prezinta direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate in conditiile actelor normative in vigoare sunt obligati sa faca dovada, cu ocazia fiecarei prezentari la medic ca sunt beneficiari de pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar prin prezentarea ultimului talon de pensie precum si a unei declaratii pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri peste 6.000.000 lei in cazul pensiilor cumulate. Medicul de specialitate va consemna in registrul de consultatii numarul talonului si cuantumul pensiei si va atasa la acesta declaratia pe proprie raspundere a pensionarului."
    16. Prima fraza de la alineatul (1) al articolului 2 din anexa nr. 30 la ordin se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de pana la 3 - 5 zile in afectiuni acute, de pana la 8 - 10 zile in afectiuni subacute si de pana la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diagnosticul diabet zaharat, pentru care perioada poate fi de pana la 60 de zile".
    17. Articolul 3 din anexa nr. 30 la ordin se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Numarul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1 - 3 produse, cu exceptia copiilor cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni si a bolnavilor inclusi in programele de sanatate finantate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru care numarul medicamentelor prescrise este in concordanta cu schema terapeutica. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se noteaza in cifre si litere."
    18. Alineatul (1) al articolului 13 din anexa nr. 30 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Suma care se deconteaza de catre casele de asigurari de sanatate pentru fiecare medicament care se elibereaza cu contributie personala reprezinta pretul de referinta. Pretul de referinta reprezinta 65% din pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic din cadrul unui DCI al medicamentelor cu aceeasi concentratie si forma farmaceutica, pentru medicamentele notate cu litera "a" din lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii cu contributie personala pe baza de prescriptie medicala in sistemul asigurarilor sociale de sanatate sau 50% din pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic din cadrul unui DCI al medicamentelor cu aceeasi concentratie si forma farmaceutica, pentru medicamentele notate cu litera "b" din aceeasi lista. Pentru pensionarii care beneficiaza de pensie/pensii cumulate in cuantum de pana la 6.000.000 lei lunar, pretul de referinta reprezinta 90% din pretul de vanzare cu amanuntul cel mai mic din cadrul unui DCI al medicamentelor cu aceeasi concentratie si forma farmaceutica, atat pentru medicamentele notate cu litera "a", cat si pentru medicamentele notate cu litera "b" din lista cu medicamentele de care beneficiaza asiguratii cu contributie personala pe baza de prescriptie medicala in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate suportata din fondul national unic pentru asigurari sociale de sanatate in conditiile legii, casele de asigurari de sanatate suporta integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzatoare fiecarei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse in lista, pentru aceeasi concentratie si forma farmaceutica."
    19. Alineatul (1) al articolului 16 din anexa nr. 30 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Farmaciile intocmesc borderou centralizator. Pentru pensionarii care beneficiaza de compensare 90% se intocmeste un borderou centralizator distinct in care se va evidentia atat suma care reprezinta nivelul de compensare de 50% respectiv 65%, cat si suma reprezentand diferenta intre nivelul de compensare de 90% si nivelul de compensare 65%, respectiv 50% . Pe borderou fiecare prescriptie medicala poarta un numar curent care trebuie sa fie acelasi cu numarul de ordine pe care il poarta prescriptia medicala. Borderoul va contine si codul medicului precum si codul numeric personal al asiguratului."
    20. Alineatul (2) al articolului 16 din anexa nr. 30 la ordin se completeaza cu: "Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa tina evidenta distincta pentru sumele decontate reprezentand compensare 90% corespunzator borderourilor intocmite de farmacii in acest sens."
    21. Litera c) a articolului 17 din anexa nr. 30 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    c) Suma obtinuta conform calculului de la lit. b) va fi impartita procentual dupa cum urmeaza:
    - 60% din valoarea contractului pentru acoperirea consumului de medicamente fara contributie personala
    - 40% din valoarea contractului pentru acoperirea consumului de medicamente cu contributie personala
    Pe parcursul derularii contractului, cu acordul casei de asigurari de sanatate, procentele pot fi modificate la solicitarea farmaciei/farmaciilor, cu incadrarea in sumele contractate in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie."
    22. In anexa nr. 30 la ordin se introduce articolul 17^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    Fondurile aprobate cu destinatie consum de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, altele decat cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor incheiate cu farmaciile, vor fi repartizate de casele de asigurari de sanatate prin acte aditionale distincte la contractele initiale. Valoarea actelor aditionale la contractele initiale se stabileste astfel: casa de asigurari de sanatate repartizeaza fondurile aprobate cu aceasta destinatie pe zone/localitati in functie de numarul de locuitori si consumul de medicamente cu sau fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu pe semestrul I."
    23. Alineatul (2) al articolului 21 din anexa nr. 30 la ordin se completeaza cu sintagma: "inclusiv cele eliberate pentru bolile cuprinse in programele nationale."
    24. Articolul 10 din anexa nr. 31 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Valoarea contractului pentru eliberare de medicamente este de ...................... lei, din care:
    Trimestrul I ....................... lei
    Trimestrul II ...................... lei
    Trimestrul III ..................... lei
    Trimestrul IV ...................... lei"
    25. La coloana "C5" de la litera J "Solutie vascoelastica pentru infiltratii intraarticulare" din anexa nr. 34 la ordin, sintagma "(max. 5 doze)" se inlocuieste cu sintagma "(max. 3 doze)"
    26. In anexa nr. 37 la ordin se introduce articolul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1
    Asiguratii suporta contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare si/sau masa) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, in ceea ce priveste cazarea, se intelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico sanitare si fara dotari suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, aer conditionat si altele asemenea), iar in ceea ce priveste masa, cea acordata la nivelul alocatiei de hrana stabilite prin acte normative. Contributia personala a asiguratilor reprezinta diferenta dintre tarifele stabilite pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort, stabilite de fiecare unitate furnizoare, si cele corespunzatoare confortului standard."SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 397/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 397 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 397/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu