Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 381 din 26 august 2002

pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 749 din 14 octombrie 2002


SmartCity3


    In baza art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante,
    avand in vedere necesitatea armonizarii legislatiei romanesti cu reglementarile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 92/33/CEE privind comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulile si normele tehnice privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                  Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                           REGULI SI NORME TEHNICE
privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele

    CAP. 1
    Domeniul de aplicare

    Art. 1
    (1) Prezentele reguli si norme tehnice se aplica producerii in vederea comercializarii, prelucrarii, controlului calitatii si/sau comercializarii materialului de inmultire si plantare legumicol, altul decat semintele, din urmatoarele genuri si specii, precum si hibrizilor acestora:
    1. Allium ascalonicum - ceapa esalota
    2. Allium cepa L. - ceapa
    3. Allium fistulosum L. - ceapa de stufat
    4. Allium porrum L. - praz
    5. Allium sativum L. - usturoi comun
    6. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - asmatui
    7. Apium graveolens L. - telina
    8. Asparagus officinalis L. - sparanghel
    9. Beta vulgaris L. var. vulgaris - sfecla de petiol
    10. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. - sfecla rosie
    11. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. - varza creata
    12. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. - conopida
    13. Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. - brocoli
    14. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC - varza de Bruxelles
    15. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. - varza creata de Milano
    16. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC - varza alba
    17. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC - varza rosie
    18. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes L. - gulie
    19. Brassica pekinensis (Lour.) Ruper. - varza chinezeasca
    20. Brassica rapa L. var. rapa - napi
    21. Capsicum annuum L. - ardei
    22. Cichorium endivia L. - cicoare creata si scarola
    23. Cichorium intybus L. (partim) - cicoare industriala, andiva
    24. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsun et Nakai - pepene verde
    25. Cucumis melo L. - pepene galben
    26. Cucumis sativus L. - castravete
    27. Cucurbita maxima Duchesne - dovleac de copt
    28. Cucurbita pepo L. - dovlecel
    29. Cynara cardunculus L. - cardon
    30. Cynara scolymus L. - anghinare
    31. Daucus carota L. - morcov
    32. Foeniculum vulgare Miller - fenicul
    33. Lactuca sativa L. - salata
    34. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw - tomate
    35. Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex AW. Hill - patrunjel de frunze, patrunjel de radacina
    36. Phaseolus coccineus L. - fasole de Spania
    37. Phaseolus vulgaris L. - fasole
    38. Pisum sativum L. (partim) - mazare
    39. Raphanus sativus L. - ridichi
    40. Rheum rhabarbarum L. - revent
    41. Scorzonera hispanica L. - scortonera
    42. Solanum melongena L. - vinete
    43. Spinacia oleracea L. - spanac
    44. Valerianella locusta (L.) Laterr. - fetica
    45. Vicia faba L. (partim) - bob.
    (2) Prezentele reguli si norme tehnice se aplica si portaltoilor sau altor parti ale plantelor apartinand altor genuri, specii sau hibrizi nementionati la alin. (1), in cazul in care materialul apartinand genurilor, speciilor sau hibrizilor prevazuti la alin. (1) este sau trebuie altoit pe acesti portaltoi sau parti ale plantei.
    (3) Materialul de inmultire si plantare legumicol din speciile enumerate la alin. (1) nu se comercializeaza decat daca apartine unui soi inregistrat si publicat in Catalogul oficial al Romaniei sau in Catalogul comun al soiurilor speciilor de legume al Uniunii Europene.
    (4) Face exceptie de la prevederile alin. (1) si (3) materialul de inmultire si plantare legumicol destinat urmatoarelor scopuri, fara a aduce atingere prevederilor de carantina fitosanitara:
    a) teste sau scopuri stiintifice; sau
    b) munca de selectie; sau
    c) masuri care vizeaza conservarea diversitatii genetice.
    (5) Modificarea listei genurilor si speciilor prevazute la alin. (1) se poate face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
    (6) Materialul de inmultire si plantare legumicol din productia interna, destinat pietei interne, apartinand altor genuri, specii sau hibrizi interspecifici nementionati la alin. (1) si care apartine unui soi inregistrat sau protejat in Romania, se va supune unor reguli si norme interne aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.

    CAP. 2
    Definirea termenilor utilizati

    Art. 2
    In cadrul prezentelor reguli si norme tehnice termenii utilizati se definesc astfel:
    a) materialul de inmultire: parti ale plantei si tot materialul plantei, incluzand portaltoiul destinat pentru inmultire si pentru productia de legume;
    b) materialul de plantare: plante intregi si parti de plante, incluzand componente ale plantelor altoite, destinate plantarii pentru productia de legume;
    c) furnizor sau agent economic: orice persoana fizica sau juridica care desfasoara cel putin una dintre urmatoarele activitati profesionale privind materialul de inmultire si plantare: reproducere, producere, prelucrare, mentinere si/sau tratare si comercializare la intern, import sau export;
    d) comercializare: cantitatile disponibile sau din stoc, prezentate sau oferite pentru vanzare, vanzarea si/sau livrarea catre o alta persoana, sub orice forma, a materialului de inmultire sau plantare;
    e) autoritatea oficiala responsabila: autoritate unica si centrala, creata sau desemnata, aflata sub controlul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si responsabila cu problemele de asigurare a calitatii:
    (i) autoritatea centrala desemnata din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si responsabila de problemele privind calitatea este Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor, denumita in continuare INCS, conform Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante;
    (ii) autoritatile stabilite la nivel teritorial, in subordinea autoritatii nationale centrale, sunt: inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului saditor, denumite in continuare ITCSMS, si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor, denumit in continuare LCCSMS;
    f) masuri oficiale: masuri luate de autoritatea oficiala responsabila;
    g) inspectie oficiala: inspectia efectuata de autoritatea oficiala responsabila;
    h) document oficial: document intocmit de autoritatea oficiala responsabila sau sub responsabilitatea sa;
    i) lot: un numar de unitati dintr-un singur produs, identificabil prin omogenitatea compozitiei si a originii sale;
    j) laborator: entitate publica sau privata ce desfasoara o activitate de analiza si diagnosticare propriu-zisa, iar rezultatele testelor efectuate permit furnizorului sa isi monitorizeze calitatea productiei.

    CAP. 3
    Obligatiile furnizorului

    Art. 3
    (1) Furnizorii inregistrati pentru producerea materialului de inmultire si plantare legumicol vor lua toate masurile pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli si norme tehnice in toate etapele de producere, prelucrare si de comercializare a materialului de inmultire si plantare legumicol.
    (2) Furnizorii trebuie sa fie inregistrati in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind inregistrarea agentilor economici, persoane fizice si juridice, pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor.
    (3) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) furnizorii efectueaza prin personalul propriu acreditat sau prin personalul oficial al autoritatii verificari avand la baza urmatoarele principii:
    a) identificarea punctelor critice din procesul de productie, pe baza metodelor utilizate;
    b) elaborarea si implementarea unor metode de monitorizare si verificare a punctelor critice ale procesului de productie prevazute la lit. a);
    c) ridicarea probelor pentru efectuarea analizelor intr-un laborator acreditat;
    d) inregistrarea datelor si documentelor referitoare la prevederile lit. a), b) si c), in forma scrisa sau in alte forme durabile, tinerea evidentei productiei si comercializarii intr-un registru de intrari si iesiri, conform modelului prevazut in Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 253/2002, care sa fie la dispozitia inspectorului ITCSMS sau LCCSMS. Aceste documente si inregistrari vor fi pastrate cel putin 2 ani, dar nu mai putin decat prevad dispozitiile ITCSMS sau LCCSMS, in functie de particularitatile procesului de productie. Furnizorii a caror activitate se limiteaza doar la comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol, produs si ambalat de alti furnizori, trebuie sa tina doar evidenta operatiunilor de cumparare si de vanzare a acestui material in registrul de intrari si iesiri.
    (4) Daca in urma verificarilor sau a altor informatii de care dispun furnizorii prevazuti la alin. (1) descopera prezenta unuia sau mai multor organisme daunatoare care fac obiectul Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001, sau a organismelor daunatoare prevazute in anexa nr. 2 la prezentele reguli si norme tehnice, in masura in care afecteaza calitatea materialului, furnizorii sunt obligati sa informeze autoritatea fitosanitara si ITCSMS sau LCCSMS si sa adopte masurile pe care aceste autoritati le recomanda sau orice masura necesara reducerii riscului raspandirii organismelor daunatoare mentionate. Furnizorii tin intr-un registru evidenta aparitiei organismelor daunatoare in unitatile lor si a tuturor masurilor luate pentru combaterea acestora.
    Art. 4
    Furnizorii efectueaza personal sau prin intermediul personalului oficial controale avand ca obiectiv urmatoarele reguli si conditii:
    a) luarea in considerare, in permanenta, a urmatoarelor puncte critice, dupa caz:
    1. planul, schita, metoda de cultura;
    2. calitatea materialului de inmultire si plantare legumicol folosit pentru inceperea procesului de productie;
    3. insamantarea, plantarea, repicarea, repicarea la cuburi nutritive si plantarea materialului de inmultire;
    4. indeplinirea conditiilor de stare fitosanitara;
    5. ingrijirea culturii;
    6. operatiunile de inmultire;
    7. masuri luate pentru protectia soiului si masuri de igiena;
    8. tratamente;
    9. operatiunile de recoltare, ambalare;
    10. pastrare, depozitare;
    11. transport;
    12. administrare, prin care se intelege:
    (i) locul unde se afla parcelele pentru insamantat sau plantat;
    (ii) originea materialului, toate fazele de multiplicare, de control, de ridicare a probelor, ca si rezultatele lor;
    (iii) cui i-a livrat fiecare dintre loturile aprobate, mentionand numele, adresele si datele respective si toate celelalte activitati efectuate de catre furnizor;
    b) tinerea insemnarilor in registrul de intrari si iesiri cu privire la informarea completa a persoanelor oficiale, despre samanta, plante sau alte obiecte:
    1. cumparate pentru pastrare sau plantare pe teren;
    2. aflate in productie sau livrate la beneficiari;
    3. tratamente chimice aplicate plantelor si mentinerea documentelor respective cel putin un an;
    c) mentinerea de catre furnizor, prin personalul acreditat sau prin intermediul unui responsabil numit de el, a legaturii cu autoritatea oficiala si raspunderea in fata persoanei oficiale cu referire la calitatea si starea fitosanitara a materialului de inmultire si plantare legumicol;
    d) executarea inspectiilor vizuale necesare si la date corespunzatoare, in conditiile admise si acceptate de persoana oficiala;
    e) asigurarea permanenta de catre furnizor ca ridicarea probelor se face conform metodologiilor si standardelor in vigoare;
    f) asigurarea de catre furnizor, in orice moment, a accesului liber al persoanelor oficiale, in special pentru inspectie si/sau luarea probelor, precum si accesul la insemnarile si documentele prevazute la lit. b), in toate sectoarele de productie sau ale laboratorului, pentru ca aceste persoane oficiale sa se asigure ca prevederile prezentelor norme si reguli tehnice sunt respectate de furnizor;
    g) punerea la dispozitie de catre furnizor persoanei oficiale a tuturor datelor, documentelor si informatiilor referitoare la materialul de inmultire si plantare legumicol de care dispune sau permiterea persoanei oficiale sa faca investigatiile pe care aceasta le considera necesare;
    h) identificarea de catre furnizor, in camp, in timpul vegetatiei sau la recoltare, in timpul sortarii, ambalarii si al pastrarii materialului de inmultire si plantare legumicol. Acesta va elimina toate plantele netipice din punctul de vedere al autenticitatii si calitatii materialului de inmultire si plantare legumicol;
    i) asigurarea echipamentului tehnic corespunzator al furnizorului astfel incat productia, ambalarea, pastrarea si depozitarea materialului de inmultire si plantare legumicol sa se poata realiza intr-o maniera adecvata obtinerii unui material de calitate corespunzatoare;
    j) comercializarea de catre furnizor a materialului pe loturi, etichetat si marcat corespunzator, in respectul si protectia beneficiarului;
    k) asigurarea altor cooperari cu persoanele oficiale.

    CAP. 4
    Acreditarea activitatilor furnizorului

    Art. 5
    (1) Acreditarea personalului furnizorului inregistrat pentru producerea in vederea comercializarii si comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol se fac de catre autoritatea oficiala, respectiv ITCSMS si LCCSMS, dupa ce a verificat daca metodele de productie si aplicarea acestora sunt conforme cu prezentele reguli si norme tehnice.
    (2) Acreditarea personalului pentru inspectie in camp si ridicari de probe se efectueaza cu respectarea conditiilor si procedurilor de acreditare in vigoare, adaptate la activitatile specifice reglementate de prezentele reguli si norme tehnice.
    (3) Acreditarea laboratorului se efectueaza de autoritatea oficiala, cu respectarea conditiilor si procedurilor de acreditare in vigoare si daca metodele folosite si dotarile laboratoarelor corespund prevederilor in vigoare pentru activitatile de analiza.
    (4) Acreditarea activitatilor furnizorului se concretizeaza daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3 si 4 si daca este asigurat managementul calitatii prin personal calificat care sa urmareasca, sa remedieze si sa raspunda in fata autoritatii oficiale de luarea masurilor necesare realizarii si respectarii prevederilor legale.
    (5) Acreditarea trebuie reinnoita daca furnizorul se decide sa execute alte activitati decat cele pentru care a fost acreditat.
    (6) Pana la acreditarea personalului si a laboratorului furnizorului, verificarile, prelevarea probelor, analizele si eliberarea documentelor se efectueaza de personalul ITCSMS sau LCCSMS.
    (7) Dupa acreditare persoana oficiala va supraveghea si va monitoriza furnizorul pentru a se asigura ca acesta continua sa ia in considerare punctele critice din procesul de productie si sa respecte prezentele reguli si norme tehnice.

    CAP. 5
    Supravegherea si monitorizarea furnizorilor

    Art. 6
    (1) Supravegherea si monitorizarea furnizorilor inregistrati pentru producerea materialului de inmultire si plantare legumicol, a unitatilor lor producatoare si a laboratoarelor se efectueaza de catre ITCSMS sau LCCSMS, in cazul in care verificarile procesului de productie, prelucrare, analiza calitatii si cea fitosanitara sunt efectuate de furnizor insusi prin personalul si laboratorul propriu acreditat.
    (2) Autoritatea oficiala supravegheaza si monitorizeaza furnizorii si unitatile lor, avand in vedere natura activitatii acestora, pe baza principiilor pe care trebuie sa le indeplineasca conform art. 3 si 4, precum si a altor prevederi ale prezentelor reguli si norme tehnice sau a altor reglementari in vigoare.
    (3) Persoana oficiala supravegheaza si monitorizeaza furnizorii pentru stabilirea si implementarea metodelor de verificare a punctelor critice mentionate la art. 4 si se asigura ca aceste metode sunt avute in vedere de catre furnizor, urmarind in special:
    a) disponibilitatea, fidelitatea si folosirea metodelor existente pentru verificarea fiecaruia dintre punctele critice mentionate la art. 4 lit. a);
    b) siguranta (exactitatea) acestor metode;
    c) daca metodele sunt potrivite pentru o evaluare corecta a continutului productiei si comercializarii, inclusiv aspectele administrative;
    d) competenta personalului furnizorului de a efectua verificarile.
    (4) Persoana oficiala va supraveghea si va monitoriza furnizorul la ridicarea probelor pentru analiza intr-un laborator acreditat, conform art. 3 alin. (2) lit. c), pentru a se asigura ca:
    a) se iau probe in diferite faze ale productiei, la intervalele stabilite de persoana oficiala, atunci cand metodele de productie au fost stabilite in timpul verificarii pentru acreditare;
    b) probele sunt luate dupa metode tehnice corecte si folosind procedee sigure privind felul analizelor de efectuat;
    c) probele sunt luate de personal acreditat; si
    d) analizele sunt efectuate intr-un laborator acreditat in acest scop.
    (5) Persoana oficiala va executa regulat, cel putin o data pe an, in momentele cele mai potrivite, supravegherea si monitorizarea activitatilor si dotarilor, luand in considerare natura specifica a activitatii sau activitatilor furnizorului.
    (6) In urma fiecarei inspectii persoana oficiala va consemna rezultatele si concluziile sale, iar inainte de inceperea comercializarii, eventual dupa efectuarea remedierilor necesare, va decide daca materialul se aproba sau se respinge de la comercializare, intocmind un raport de control prin care anunta imediat furnizorul, in scris, iar acest raport va fi luat la cunostinta de conducerea furnizorului.
    Art. 7
    (1) In caz de respingere de la comercializare a materialului sau a unei parti a materialului, conducerea furnizorului poate cere reinspectia, adresand solicitarea la ITCSMS sau LCCSMS, in maximum 3 zile de la data primirii deciziei inspectorului oficial.
    (2) Inspectorul-sef al ITCSMS sau directorul LCCSMS trebuie, nu mai tarziu de 3 zile de cand solicitarea reinspectiei a fost primita de catre autoritatea oficiala, sa organizeze efectuarea reinspectiei. Dupa efectuarea acesteia conducerea ITCSMS sau LCCSMS va trimite furnizorului raportul intocmit in urma reinspectiei.
    (3) In cazul in care furnizorul contesta decizia luata in urma reinspectiei, litigiul se rezolva de INCS pe baza documentelor sau a verificarilor faptice. INCS poate folosi si constatarile efectuate de alti specialisti. Decizia luata de INCS este definitiva.
    Art. 8
    (1) Daca in timpul inspectiei, reinspectiei sau litigiului se stabileste ca materialul de inmultire si plantare legumicol nu intruneste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice, lotul sau materialul in cauza respins este interzis de la comercializare.
    (2) Daca materialul de inmultire si plantare legumicol este respins conform alin. (1), furnizorul anunta in scris, in timp util, autoritatea oficiala despre intentia de schimbare a destinatiei sau despre distrugere, precizand modul, data si ora de efectuare a acestora, la care trebuie sa participe un reprezentant al autoritatii oficiale.
    Art. 9
    In cazul in care furnizorul solicita control oficial pentru producere, prelucrare si comercializare, in urma caruia se elibereaza documente oficiale, supravegherea si monitorizarea furnizorului de catre autoritatea oficiala se limiteaza la urmarirea respectarii cerintelor prevazute in documentele oficiale pe perioada producerii, procesarii, pastrarii si comercializarii materialului legumicol.

    CAP. 6
    Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca materialul de inmultire si plantare legumicol

    Art. 10
    Furnizorul poate comercializa materialul de inmultire si plantare legumicol numai daca acesta indeplineste conditiile specificate in prezentele reguli si norme tehnice.
    Art. 11
    (1) Materialul trebuie, cel putin la o inspectie vizuala, sa fie efectiv liber de organismele daunatoare calitatii sau de simptomele acestora, care reduc utilitatea materialului legumicol de inmultire si plantare, si in special sa fie liber de acele organisme daunatoare cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele reguli si norme tehnice, in ceea ce priveste genurile si speciile enumerate.
    (2) Orice material de inmultire si plantare legumicol care prezinta semne vizibile sau simptome specifice ale organismelor daunatoare mentionate la alin. (1) trebuie tratat corespunzator imediat dupa aparitie, in faza de crestere a culturii, sau, daca este cazul, va fi eliminat.
    (3) Prezenta organismelor daunatoare trebuie sa fie cat mai redusa astfel incat sa nu fie afectata valoarea de utilizare a materialului legumicol. Materialul trebuie sa indeplineasca, acolo unde este cazul, conditiile de stare fitosanitara prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001.
    (4) Materialul trebuie sa aiba identitate si puritate in ceea ce priveste genul si specia si trebuie sa aiba, de asemenea, o suficienta identitate si puritate varietala.
    (5) Materialul trebuie sa fie efectiv liber de orice defecte care afecteaza calitatea lui ca material de inmultire sau plantare.
    (6) Verificarile din perioada de vegetatie sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentele reguli si norme tehnice.
    (7) Vigoarea si dimensiunile materialului trebuie sa fie satisfacatoare in ceea ce priveste utilitatea lui ca material de inmultire si plantare legumicol; in plus, raportul dintre radacini, tulpina si frunze trebuie sa corespunda scopului de utilizare propus.
    (8) Materialul parental de origine al materialului de inmultire si plantare legumicol trebuie sa satisfaca conditiile prevazute in prezentul capitol.
    Art. 12
    (1) Intentia de producere in vederea comercializarii a materialului de inmultire si plantare legumicol se anunta de catre furnizor printr-un document numit "Declaratie de multiplicare", cu mentiunile stabilite de INCS, pentru a fi luat in evidenta de catre ITCSMS sau LCCSMS in scopul supravegherii si monitorizarii. Declaratia de multiplicare initiala sau o noua declaratie va cuprinde elementele privind identificarea loturilor care rezulta, ambalarea, etichetarea, intentia de a amesteca (mixtura) unele loturi, dupa caz.
    (2) In urma unei inspectii oficiale a materialului de inmultire si plantare, persoana oficiala va intocmi un raport de control conform modelului stabilit de INCS, prin care stabileste daca materialul corespunde regulilor si normelor in vigoare sau masurile de remediere necesare ori daca se respinge de la comercializare.

    CAP. 7
    Comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol

    Art. 13
    (1) Materialul de inmultire si plantare legumicol poate fi comercializat numai de furnizori inregistrati pentru producerea in vederea comercializarii, prelucrarea si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol si care respecta conditiile prevazute de prezentele reguli si norme tehnice.
    (2) In timpul cresterii sau in timpul mutarii (separarii) si ambalarii materialul parental legumicol si cel de inmultire si plantare vor fi tinute in loturi separate, bine identificate.
    (3) In cazul comercializarii de material de inmultire si plantare legumicol de origine diferita in amestec, furnizorul va tine evidenta si va inregistra intr-un registru urmatoarele date: compozitia lotului si originea fiecarei componente individuale care compune lotul, mentionand totodata acest lucru pe documentele de livrare.
    (4) Prevederile alin. (2) si (3) se supun inspectiei oficiale.
    (5) Autoritatea oficiala, in cadrul supravegherii si monitorizarii, va inspecta oficial materialul legumicol in timpul producerii, prelucrarii si comercializarii, prin ridicarea si verificarea de probe, in conformitate cu normele si regulile in vigoare.
    Art. 14
    (1) Materialul legumicol va fi comercializat numai in loturi suficient de omogene, corespunzator cerintelor prezentelor reguli si norme tehnice, si insotit de documentele eliberate de furnizor. Daca exista si un document al autoritatii oficiale, acesta se va mentiona separat de documentul furnizorului.
    (2) Materialul de inmultire si plantare legumicol trebuie ambalat, inchis, etichetat si sigilat, potrivit cu natura materialului, astfel incat sa nu poata fi inlocuit sau deteriorat.
    (3) Materialul legumicol va fi comercializat insotit de un document de calitate al furnizorului, si anume "Certificat de calitate" si/sau eticheta furnizorului, care nu au mai fost folosite anterior si care trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    a) indicarea "Calitate Romania";
    b) indicarea autoritatii oficiale responsabile sau codul distinct al acesteia;
    c) numarul de inregistrare sau acreditare;
    d) numele furnizorului;
    e) numarul lotului sau numarul individual al ambalajului;
    f) numarul de referinta al lotului semintei de baza in cazul in care materialul legumicol provine direct din samanta de legume certificata oficial sau din samanta standard, conform anexei nr. 2.6 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfecla, cartof si legume.
    g) denumirea comuna si botanica a speciei;
    h) denumirea soiului; in cazul portaltoiului, denumirea varietatii sau denumirea acestuia;
    i) cantitatea;
    j) data eliberarii documentului furnizorului;
    k) in cazul importurilor se va mentiona numele tarii de productie a materialului.
    (4) In cazul vanzarii cu amanuntul catre un consumator final, eticheta poate tine loc de certificat de calitate, continand informatii adecvate privind identitatea produsului si folosirea acestuia.
    (5) La comercializarea angro materialul de inmultire si plantare legumicol va fi insotit de un certificat de calitate emis de furnizor, iar ambalajele sau pachetele vor purta eticheta furnizorului.
    (6) Materialul de inmultire si plantare din speciile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001, poate circula numai insotit de pasaport fitosanitar.
    Art. 15
    Se excepteaza de la prevederile art. 14, precum si de la cele privind controlul si inspectiile oficiale micii producatori a caror productie si comercializare de material legumicol sunt destinate in totalitate utilizarii finale de catre persoane neimplicate profesional in productia de material de inmultire si plantare legumicol, pe piata locala. Micii producatori sunt persoane fizice care detin certificat de producator eliberat de primaria locala, care isi produc singuri material pentru propria productie de legume, iar surplusul il vand sau distribuie pe piata neorganizata din judetul respectiv sau cel mult in judetele limitrofe.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 16
    In cazul unor dificultati temporare privind asigurarea pietei cu material de inmultire si plantare legumicol care sa indeplineasca cerintele prezentelor reguli si norme tehnice, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor poate admite la comercializare, prin derogare, material produs in conditii de calitate mai putin stricte, dar fara a aduce prejudicii conditiilor fitosanitare prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001.
    Art. 17
    (1) Materialul de inmultire si plantare legumicol care indeplineste conditiile prezentelor reguli si norme tehnice nu va fi supus nici unei restrictii de comercializare in ceea ce priveste furnizorul, normele fitosanitare, mediul de cultura si modalitatile de inspectie.
    (2) Comercializarea materialului legumicol dintr-un soi care figureaza in cataloagele mentionate la art. 1 alin. (3) nu este supusa nici unei restrictii in ceea ce priveste soiul, cu exceptia celor prevazute in prezentele reguli si norme tehnice.
    Art. 18
    (1) Materialul de inmultire si plantare legumicol produs in baza prezentelor reguli si norme tehnice se considera echivalent cu cel produs in tarile comunitare in conformitate cu prevederile Directivei Consiliului nr. 92/33/CEE si nu este supus altor restrictii de comercializare.
    (2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va decide daca materialul de inmultire si plantare legumicol produs intr-o tara din afara comunitatii si prezentand aceleasi garantii privind obligatiile furnizorului, identitatea, caracteristicile, starea fitosanitara, stadiul de vegetatie, modalitatile de inspectare, ambalarea, marcarea si inchiderea, este echivalent cu materialul de inmultire si plantare legumicol produs in conformitate cu prevederile si cerintele stabilite prin prezentele reguli si norme tehnice.
    (3) Materialul de inmultire si plantare legumicol importat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor si cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.030/2001, nu este supus nici unei alte restrictii de comercializare.
    Art. 19
    (1) ITCSMS si LCCSMS in colaborare cu Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor (ISTIS) si autoritatea fitosanitara pot supune la testare si analiza in perioada de multiplicare, mentinere, pastrare si comercializare, inclusiv in postcontrol, probe luate prin sondaj din materialul de inmultire si plantare legumicol produs de furnizori sau importat.
    (2) Testele si analizele prevazute la alin. (1) vor fi utilizate pentru a verifica daca acestea sunt conforme cu prevederile prezentelor reguli si norme tehnice, inclusiv cu cele privind normele fitosanitare, precum si in vederea armonizarii metodelor tehnice de examinare. Rezultatele si rapoartele referitoare la testele si analizele efectuate sunt transmise confidential intre autoritatile prevazute la alin. (1).
    Art. 20
    Pentru supravegherea si monitorizarea furnizorului, pentru efectuarea verificarilor, analizelor si a eliberarii documentelor de control, furnizorul va achita obligatiile financiare de plata fata de autoritatea oficiala, conform normelor in vigoare.
    Art. 21
    Verificarile oficiale, altele decat cele de supraveghere si monitorizare, ale materialului de inmultire si plantare legumicol sunt efectuate, la cererea expresa a furnizorilor producatori, de catre ITCSMS sau LCCSMS, conform prezentelor reguli si norme tehnice si prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 350/2002, autoritatea asigurandu-se ca materialul satisface cerintele prevazute de prezentele reguli si norme tehnice. Furnizorul isi va achita obligatiile financiare fata de autoritate, conform tarifelor in vigoare.
    Art. 22
    (1) Daca in urma supravegherii si monitorizarii sau in urma testarii materialului ori in postcontrol, prin sondaj, se constata ca materialul de inmultire si plantare legumicol nu corespunde prezentelor reguli si norme tehnice, autoritatea oficiala va instiinta furnizorul prin raportul de control sau alt document scris cu constatarile efectuate, prin care se stabilesc masurile corective necesare indeplinirii acestor prevederi, daca este posibil, sau materialul in cauza se interzice de la comercializare, dupa caz.
    (2) In momentul in care se constata ca materialul de inmultire si plantare legumicol a fost comercializat de catre furnizor inainte de primirea aprobarii persoanei oficiale sau a fost comercializat neaplicandu-se masurile corective ori a fost comercializat dupa ce a fost interzis de catre persoana oficiala, se vor lua masuri in conformitate cu Legea nr. 266/2002.
    (3) In cazul repetarii de catre furnizor a nerespectarii prevederilor prezentelor reguli si norme tehnice, autoritatea oficiala poate retrage temporar sau definitiv acreditarea si/sau inregistrarea furnizorului.
    (4) Aplicarea oricarei masuri asupra furnizorului va inceta in momentul in care autoritatea oficiala stabileste cu certitudine ca acesta respecta prezentele reguli si norme tehnice.
    Art. 23
    INCS poate emite instructiuni si precizari de aplicare a prevederilor prezentelor reguli si norme tehnice.

    ANEXA 1
    la regulile si normele tehnice

                             EFECTUAREA
                 verificarilor in timpul vegetatiei

    A. Verificari in perioada de vegetatie
    1. La culturile pentru producerea materialului de inmultire si plantare furnizorul efectueaza verificari, dintre care minimum una la pregatirea pentru livrare, privind:
    a) la infiintarea culturii: provenienta semintelor, amplasarea;
    b) in timpul vegetatiei: respectarea lucrarilor si metodelor specifice pentru asigurarea calitatii, eliminarea plantelor netipice si bolnave;
    c) mentinerea materialului legumicol de catre furnizor pe loturi separate pe toata perioada de crestere si de livrare a acestuia.
    2. Inainte de comercializare persoana acreditata sau oficiala ridica probe pentru efectuarea de verificari si analize de laborator in vederea respectarii conditiilor minime de calitate.
    3. Dupa sortare inspectorul acreditat sau oficial elibereaza documentul de aprobare in vederea comercializarii, daca materialul indeplineste conditiile minime prevazute de regulile si normele in vigoare.

    B. Verificari specifice la arpagic si usturoi
    1. In perioada de vegetatie furnizorul controleaza cultura cel putin de doua ori, verificand aplicarea lucrarilor specifice, efectuarea purificarilor biologice si starea fitosanitara.
    2. Pe tot parcursul perioadei de vegetatie se vor elimina plantele slab dezvoltate sau bolnave.
    3. Bulbii de arpagic si usturoi trebuie sa indeplineasca urmatoarele norme si conditii:
    a) materialul de inmultire trebuie sa provina direct dintr-un material care, in faza de vegetatie, a fost controlat si gasit liber de orice boala si organism daunator sau semne ori simptome ale acestora, care reduc valoarea de utilizare a materialului legumicol, in special cele din anexa nr. 2 la regulile si normele tehnice. La recoltare se vor controla autenticitatea si puritatea varietala a bulbilor si starea fitosanitara;
    b) bulbii trebuie sa fie sortati si calibrati astfel incat sa indeplineasca conditiile inscrise in tabelul de mai jos. Ca aspect trebuie sa fie bulbi intregi, sanatosi, caracteristici soiului, bine imbracati in foitele exterioare, care trebuie sa fie curate, lucioase si sa fosneasca la frecare in mana, cu codita si radacinile scurte si bine uscate.

    Conditii de calitate la bulbii de arpagic
________________________________________________________________________________
Marimea (diametrul), mm                                    peste 7 pana la 20
                                                           sau 7 - 14 si 15 - 20
________________________________________________________________________________
Impuritati totale, procent maxim, din care:                         6
________________________________________________________________________________
- bulbi raniti mecanic (taiati, loviti), bulbi golasi,
  procent maxim                                                     3
________________________________________________________________________________
- bulbi incinsi, moi, mucegaiti, atacati de daunatori si
  boli, procent maxim                                               1
________________________________________________________________________________
- bulbi seci, foite, pamant, procent maxim                          2
________________________________________________________________________________
Bulbi incoltiti, procent maxim                                      2
________________________________________________________________________________
Bulbi crescuti                                                    lipsa
________________________________________________________________________________
Acarieni si alti daunatori vii                                    lipsa
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Procentele din tabel se refera la greutate.
    Bulbii se considera incoltiti din momentul in care coltul este vizibil sub foitele coditei si pana cand ajunge la lungimea de 1 cm.
    Bulbii incoltiti avand coltii mai mari de 1 cm se considera bulbi crescuti.

    ANEXA 2*)
    la regulile si normele tehnice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                              LISTA
cuprinzand organismele daunatoare care pot afecta semnificativ calitatea materialului legumicol

 ______________________________________________________________________________
|  Genul sau specia   |           Organisme daunatoare specifice               |
|_____________________|________________________________________________________|
|           1         |                           2                            |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Allium ascalonicum| Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Delia spp.                                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ditylenchus dipsaci                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Thrips tabaci               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Botrytis spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Peronospora destructor                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotium cepivorum                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special virusul Onion yellow dwarf     |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Allium cepa       | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Delia spp.                                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ditylenchus dipsaci                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Thrips tabaci               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Botrytis spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium oxysporum f. sp. cepae                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Peronospora destructor                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotium cepivorum                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special virusul Onion yellow dwarf     |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Allium fistulosum | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Delia spp.                                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ditylenchus dipsaci                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Thrips tabaci               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotium cepivorum                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Allium porum      | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Delia spp.                                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ditylenchus dipsaci                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Alternaria porri                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium culmorum                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora porri                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotium cepivorum                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special virusul Leek yellow stripe     |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Allium sativum    | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aceria tulipae                                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Delia spp.                                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ditylenchus dipsaci                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas fluorescens                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotium cepivorum                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special virusul Onion yellow dwarf     |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Apium graveolens  | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Acidia heraclei                                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lygus spp.                                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Psila rosae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     | si Thrips tabaci                                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia carotovora subsp. carotovora                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. apii                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium oxysporum f. sp. apii                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phoma apiicola                                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia sclerotiorum                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Septoria apiicola                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special virusul Celery mosaic si       |
|                     | Cucumber mosaic, Tomato spotted wilt virus             |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Asparagus         | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
| officinalis         | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Brachyorynella asparagi                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Hypopta caestrum                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Platyparea poecyloptera                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia violacea                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Beta vulgaris     | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pegomya betae                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     |  Fungi                                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phoma betae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special virusul Beet necrotic yellow   |
|                     | vein                                                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Brassica oleracea | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Heterodera spp.                                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lepidoptera, dar in special Pieris brassicae         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. maculicola                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Xanthomonas campestris pv. campestris                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Alternaria brassicae                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Mycosphaerella spp.                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phoma lingam                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Plasmodiophora brassicae                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia solani                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special Cauliflower mosaic virus,      |
|                     | Tospovirusuri si Turnip mosaic virus                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Brassica          | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
| pekinensis          | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Lepidoptera, dar in special Pieris brassicae         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia carotovora                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Xanthomonas campestris pv. campestris                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Alternaria brassicae                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Botrytis cinerea                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Mycosphaerella spp.                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phoma lingam                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Plasmodiophora brassicae                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special Tospovirusuri                  |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Capsicum annuum   | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Leptinotarsa decemlineata                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Ostrinia nubilalis                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phthorimaea operculella                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychidae                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Leveillula taurica                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pyrenochaeta lycopersici                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora capsici                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium albo atrum                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium dahliae                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special Cucumber mosaic virus, Tomato  |
|                     | mosaic virus, Pepper mild mottle virus si Tobacco      |
|                     | mosaic virus, Tomato spotted wilt virus, Potato        |
|                     | stolbur mycoplasm                                      |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Cichorium endivia | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Botrytis cinerea                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erysiphe cichoracearum                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special virusul Beet western yellows si|
|                     | Lettuce mosaic                                         |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Cichorium intybus | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Napomyza cichorii                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Apion assimile                                       |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia carotovora                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia chrysanthemi                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas marginalis                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phoma exigua                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora erythroseptica                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia sclerotiorum                             |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Citrullus lanatus | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Polyphagotarsonemus latus                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychus spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Colletotrichum lagenarium                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, dar in special Watermelon mosaic virus 2      |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Cucumis melo      | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Polyphagotarsonemus latus                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychus spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. lachrymans                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Colletotrichum lagenarium                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sphaerotheca fuliginea                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, in special Cucumber green mottle virus,       |
|                     | Cucumber mosaic virus si Squash mosaic virus, Tomato   |
|                     | spotted wilt virus                                     |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Cucumis sativus   | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Delia platura                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Polyphagotarsonemus latus                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychus spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. lachrymans                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudoperonospora cubensis                           |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sphaerotheca fuliginea                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Cucurbita maxima  | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Polyphagotarsonemus latus                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychus spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Cucurbita pepo    | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Polyphagotarsonemus latus                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychus spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. lachrymans                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sphaerotheca fuliginea                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, in special Cucumber mosaic virus, Squash      |
|                     | mosaic virus, Zucchini yellow mosaic virus si          |
|                     | Tospovirusuri                                          |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Cynara cardunculus| Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
| si                  | dezvoltare                                             |
| Cynara scolymus     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Bremia lactucae                                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Leveillula taurica f. sp. cynara                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia solani                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotium rolfsii                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia sclerotiorum                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium dahliae                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Foeniculum vulgare| Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia carotovora subsp. carotovora                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas marginalis pv. marginalis                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Cercospora foeniculi                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora syringae                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Virusul Celery mosaic                                |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Lactuca sativa    | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Botrytis cinerea                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Bremia lactucae                                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, in special Lettuce big vein, Lettuce mosaic   |
|                     | virus si Lettuce ring necrosis, Tomato spotted wilt    |
|                     | virus                                                  |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Lycopersicon      | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
| lycopersicum        | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Hauptidia maroccana                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychus spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Vasates lycopersici                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pseudomonas syringae pv. tomato                      |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Alternaria solani                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Cladosporium fulvum                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Colletotrichum coccoides                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Didymella lycopersici                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium oxysporum                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Leveillula taurica                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Phytophthora nicotianae                              |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pyrenochaeta lycopersici                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia solani                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia sclerotiorum                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, in special Cucumber mosaic virus, Potato virus|
|                     | X, Potato virus Y, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic |
|                     | virus si Tomato yellow leaf curl virus, Tomato spotted |
|                     | wilt virus, Potato stolbur mycoplasm                   |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Rheum spp.        | Bacterii                                               |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Agrobacterium tumefaciens                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Erwinia rhapontici                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Armillariella mellea                                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, in special Arabis mosaic virus si Turnip      |
|                     | mosaic virus                                           |
|_____________________|________________________________________________________|
| - Solanum melongena | Insecte, acarieni si nematozi in toate stadiile de     |
|                     | dezvoltare                                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aleyrodidae                                          |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Aphididae                                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Hermitarsonemus latus                                |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Leptinotarsa decemlineata                            |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Liriomyza bryoniae si L. trifolii                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Meloidogyne spp.                                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Tetranychidae                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Thysanoptera, in special Frankliniella occidentalis  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Fungi                                                  |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Fusarium spp.                                        |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Leveillula taurica f. sp. cynara                     |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Rhizoctonia solani                                   |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Pythium spp.                                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Sclerotinia sclerotiorum                             |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Verticillium spp.                                    |
|                     |________________________________________________________|
|                     | Virusuri si organisme similare                         |
|                     |________________________________________________________|
|                     | - Toate, in special Cucumber mosaic virus, Eggplant    |
|                     | mosaic virus, Potato virus Y si Tobacco mosaic virus,  |
|                     | Tomato spotted wilt virus, Potato stolbur mycoplasm    |
|_____________________|________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 381/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 381 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu