E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 380 din 11 iunie 2009

privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 425 din 22 iunie 2009Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 2.055 din 14 aprilie 2009,

în temeiul art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura,

în temeiul art. (7) alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin pescuit în scop ştiinţific se înţelege extragerea resurselor acvatice vii din domeniul public al statului şi din amenajările piscicole, în orice perioadă a anului, inclusiv în perioadele de prohibiţie, în orice zonă, pentru orice specie acvatică, la orice vârstă şi dimensiune, cu utilizarea oricăror metode, unelte, dispozitive şi plase de pescuit, atât pe timpul zilei, cât şi pe timpul nopţii, în baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.

(2)  Pescuitul în scop ştiinţific poate fi practicat de instituţiile de cercetare care au obiectivele de cercetare menţionate la art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.

(3)   Cantităţile de produse obţinute în urma practicării pescuitului în scop ştiinţific nu fac obiectul comercializării.

Art. 2. - (1) In vederea obţinerii autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, instituţiile de cercetare depun la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, denumită în continuare Agenţie, o cerere însoţită de următoarele documente:

a)  datele de identificare ale instituţiei de cercetare: actul normativ în baza căruia funcţionează, din care să reiasă că are în obiectul de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul resurselor acvatice vii, al pescuitului şi acvaculturii, o copie a certificatului de înregistrare fiscală, adresa, numerele de telefon şi fax, adresa de e-mail;

b) extrasul din planul de cercetare, care să prevadă temele de cercetare aprobate, cu termene şi domenii definite şi care corespund obiectivelor cercetării ştiinţifice în domeniul evaluării resurselor acvatice vii, pescuitului şi acvaculturii;

c) regulamentul de desfăşurare a pescuitului în scop ştiinţific, elaborat de fiecare instituţie de cercetare şi avizat de Agenţie;

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei privind obligaţia de a transmite Agenţiei, în termen de 30 de zile de la expirarea valabilităţii autorizaţiei, o sinteză care să cuprindă activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute ca urmare a practicării pescuitului în scop ştiinţific;

e)  lista cu cercetătorii responsabili ai tematicii/temei de cercetare, personalul care participă la pescuit, navele/ambarcaţiunile, uneltele şi metodele folosite la pescuit.

(2) Navele/ambarcaţiunile proprii folosite la pescuitul în scop ştiinţific se înscriu în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi primesc licenţă de pescuit în scop ştiinţific.

(3)  Nava/ambarcaţiunea licenţiată pentru pescuitul în scop ştiinţific va fi radiată din Fişierul navelor si ambarcaţiunilor de pescuit comercial, iar licenţa de pescuit comercial se suspendă pe timpul desfăşurării activităţii de pescuit în scop ştiinţific.

(4) Modelul licenţei de pescuit în scop ştiinţific este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -Autorizaţiile speciale de pescuit în scop ştiinţific se eliberează de Agenţie şi se înregistrează într-un registru special.

Art. 4. - (1) Titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific eliberează periodic ordine de serviciu personalului înscris în autorizaţie.

(2) Pescuitul în scop ştiinţific practicat cu metode şi echipamente interzise de lege se exercită strict în prezenţa personalului de cercetare special desemnat de către deţinătorul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.

Art. 5. - (1) Autorizaţia specială de pescuit în scop ştiinţific se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an calendaristic, în concordanţă cu termenele fazelor prevăzute în tematica/tema de cercetare, pentru fiecare zonă.

(2) Activitatea de pescuit în scop ştiinţific în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" se va desfăşura în baza permisului de cercetare eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", conform prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - In cazul nerespectării condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei, aceasta poate fi reţinută/suspendată pe o durată de 90 de zile, la propunerea personalului Agenţiei cu drept de inspecţie şi control.

Art. 7. - Instituţiile de cercetare care nu transmit Agenţiei sinteza menţionată la art. 2 alin. (1) lit. d) nu vor mai putea obţine autorizaţie de pescuit în scop ştiinţific la următoarea solicitare.

Art. 8. - Modelul autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. - Formularele licenţei şi autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific se asigură prin grija Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura.

Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 405/2008 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale pentru pescuit în scop ştiinţific, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 19 iunie 2008, se abrogă.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURA

LICENŢĂ DE PESCUIT

ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC

Nr............din.............................

Numărul de identificare din Fişierul Navelor şi Ambarcaţiunilor de Pescuit (CFR):

...............................................................................

DATE DE IDENTIFICARE

1.    Numele navei/ambarcatiunii si numărul A.N.R.:................../.....................

2.    Tipul ambarcaţiunii:.................................................................................

3.    Marcajul exterior:...................................................................................

4.    Numele proprietarului:.............................................................................

5.    Adresa proprietarului:..............................................................................

CARACTERISTICI TEHNICE ŞI ECHIPAMENTE

1.    Puterea motorului principal:............ kW

2.    Lungimea maximă:........................ m

3.    Tonajul brut:...............................TRB

4.    Unelte de pescuit:.................................................................................

       Tipul:........................................               Marca:..................................

5.    Zona de pescuit:...................................................................................

PREŞEDINTE,

ANEXA Nr. 2

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOTARII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURA

AUTORIZAŢIE

DE PESCUIT ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC

nr............./.....................

valabilă de la...............-.......................

Instituţia de cercetare...............................................

Adresa: ...................................................................

Inregistrare Fiscală:...................................................

Poate practica pescuitul în scop ştiinţific în zona: ...............................................

In vederea realizării tematicii /temei de cercetare: ..............................................

I. Responsabil temă: ...................................................................

CNP...........................................................................................

II.        Personalul care participă la pescuit:

Nr.crt.

Nume şi prenume

Funcţia

CNP

III. Nave şi ambarcaţiuni folosite la pescuitul în scop ştiinţific:

Nr.crt.

Nr. licenţă de pescuit

Marcaj exterior

IV.      Unelte, dispozitive şi metode de pescuit

Nr.crt.

Denumire unelte/dispozitive

Metode de pescuit

Caracteristici

Număr

V.        Observaţii:

a)   Specii capturate (denumire)..............................

b)   Nr./kg exemplare.............................................

VI. Alte observaţii..................................................

PREŞEDINTE


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 380/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 380 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu