Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 380/864/226 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 380 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 864 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 226 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 967 din 21 octombrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                    Ministrul agriculturii,
                    padurilor si dezvoltarii rurale,
                    Ilie Sarbu

                    Ministrul sanatatii,
                    Ovidiu Brinzan

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor,
                    Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                 NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea castravetilor conservati pe teritoriul Romaniei, pentru a putea garanta ca acestia nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentati corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica castravetilor conservati preparati in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
    Art. 3
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 4
    Castraveti conservati este denumirea de produs finit, fabricat in scopul vanzarii, data in general alimentelor preparate din castraveti din soiurile de cultura ale speciei Cucumis sativus L., care sunt ambalati cu sau fara lichid de conservare, cu sau fara ingrediente auxiliare, in recipiente care se inchid ermetic, conservati prin lactofermentare naturala sau controlata ori marinati pana ajung la un pH de 4,5 sau mai mic, inainte sau dupa introducerea lor in ambalaj, pasteurizati, refrigerati sau cu adaos de conservanti chimici, dupa caz.
    Art. 5
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea grupei de produse: "Castraveti conservati", "Castraveti murati", "Cornison in otet" etc.;
    b) denumirea caracteristicii care confera specificitate produsului, de exemplu: "Castraveti proaspeti in otet cu marar" (sau numele plantei aromatice) etc., conform specificatiilor prevazute in anexa nr. 1;
    c) descrierea modului de prezentare, de exemplu: "intregi", "felii" etc., conform specificatiilor prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 6
    Alimentul "Castraveti conservati", definit si descris in prezenta norma, trebuie sa fie sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman, preparat din materii prime si auxiliare sanatoase, fabricat si ambalat in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 7
    Materia prima folosita la fabricarea castravetilor conservati trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in anexa nr. 1 si cerintele privind calitatea si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete, prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Ingredientele utilizate la fabricarea castravetilor conservati, definite si descrise in anexa nr. 2, trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxime admise.
    Art. 9
    Spatiile in care se fabrica castravetii conservati, incluzand instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul trebuie sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare, stabilite de reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 10
    Castravetii conservati trebuie sa indeplineasca cerintele organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 3, respectiv in anexa nr. 4. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 11
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme trebuie sa nu depaseasca limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 12
    Se interzic fabricarea si comercializarea castravetilor conservati care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 13
    Ambalajele care intra in contact cu alimentele definite in prezenta norma trebuie sa fie confectionate din materiale care indeplinesc cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 14
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produsului, sa fie curate, uscate, in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau din alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 15
    Etichetarea si marcarea produselor finite trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea pe eticheta a tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4;
    2. cantitatea neta;
    3. cantitatea neta fara lichid;
    4. lista ingredientelor;
    5. conditiile de depozitare, conform art. 17;
    6. data durabilitatii minimale, care se inscrie sub forma: "a se consuma, de preferinta, inainte de .....", cu mentionarea lunii si a anului;
    7. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si a lunii, in aceasta ordine);
    8. numele/denumirea si sediul/adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    9. tara de origine a produsului.
    Art. 16
    Pentru castravetii conservati care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 17
    Depozitarea produsului definit in prezenta norma se face in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 18
    Transportul castravetilor conservati trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia impotriva razelor solare sau inghetului.
    Art. 19
    Fiecare transport de castraveti conservati trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                   MATERIA PRIMA. DEFINITII SI DESCRIERE

    1. Castravetii (Cucumis sativus L.) trebuie sa fie intregi, sanatosi, cu aspect proaspat, tari, curati, fara umiditate exterioara anormala, fara miros si/sau gust straine, fara gust amar.
    2. Castravetii conservati pot fi prezentati sub urmatoarele forme:
    a) intregi - fructe cu diametrul de maximum 54 mm; in recipiente de capacitate mai mare de 4 l, castravetii pot avea diametrul de maximum 65 mm. Castravetii intregi pot fi denumiti "cornison" numai in cazul in care au diametrul de maximum 27 mm;
    b) intregi curbati - fructe cu diametrul de maximum 54 mm si avand unghiul curburii de cel putin 35 grade;
    c) jumatati - fructe taiate longitudinal in doua parti aproximativ egale;
    d) "julienne" - fructe taiate longitudinal sub forma de felii cu dimensiuni aproximativ egale;
    e) rondele - fructe taiate perpendicular pe axa longitudinala in rondele avand diametrul de maximum 54 mm si grosimea de 10 - 40 mm;
    f) felii - fructe taiate perpendicular pe axa longitudinala in felii avand grosimea de maximum 10 mm si diametrul de 54 mm;
    g) batoane ("Asier") - fructe de dimensiuni mari, decojite, taiate longitudinal. Jumatatile astfel obtinute sunt taiate perpendicular pe axa longitudinala, in batoane cu latimea de aproximativ 10 mm;
    h) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele de mai sus si sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile de calitate si siguranta alimentara cuprinse in prezentele norme.
    3. Castravetii conservati pot fi preparati din:
    a) castraveti proaspeti;
    b) castraveti murati sau marinati anterior, pana la un pH de 4,5 desarati, in vederea aplicarii unui tratament ulterior.
    4. Castravetii conservati pot fi fabricati in gama sortimentala prezentata in tabelul urmator:

        SORTIMENTELE DE CASTRAVETI CONSERVATI SI CARACTERISTICILE FIZICE

________________________________________________________________________________
Nr.   Sortimentul   Gustul         Materia    Aciditate      NaCl (%)  Substanta
crt.                caracteristic  prima      totala                   uscata
                                   utilizata  (g acid                  solubila
                                              acetic/100 g)            (exclusiv
                                                                       adaosul
                                                                       de sare)
                                                                          (%)
________________________________________________________________________________
  1. Castraveti     mararului      castraveti   0,4 - 2,0   1,0 - 4,5      -
     ("cornison")   si/sau esentei proaspeti
     cu marar       de marar       sau murati
________________________________________________________________________________
  2. Castraveti     plantei        castraveti   0,4 - 2,0   1,0 - 4,5      -
     ("cornison")   aromatice      proaspeti
     cu "plante     si/sau esentei sau murati
     aromatice"     acesteia
     (numele        (altele decat
     plantei        mararul si/sau
     aromatice)     esenta de
                    marar)
________________________________________________________________________________
  3. Castraveti     acru pronuntat castraveti   0,7 - 3,5   1,0 - 5,0      -
     ("cornison")                  proaspeti
     in otet                       sau murati
________________________________________________________________________________
  4. Castraveti     dulce-acrisor  castraveti   0,5 - 2,0   0,5 - 3,0  1,5 - 14
     ("cornison")                  proaspeti
     dulce-acrisori                sau murati
________________________________________________________________________________
  5. Castraveti     dulce          castraveti   0,5 - 2,5   0,5 - 3,0  minimum
     ("cornison")   pronuntat      proaspeti                           14
     dulci                         sau murati
________________________________________________________________________________
  6. Castraveti     sosului de     castraveti   0,5 - 3,0   1,0 - 3,0      -
     ("cornison")   mustar,        proaspeti
     cu mustar      semintelor de  sau murati
                    mustar si/sau
                    esentei de
                    mustar
________________________________________________________________________________
  7. Castraveti     sarat          castraveti   0,5 - 3,5   5,0 - 10,0     -
     ("cornison")   pronuntat      proaspeti
     sarati in otet
________________________________________________________________________________
  8. Castraveti     specific, nici castraveti   0,4 - 0,7   1,0 - 3,5      -
     ("cornison")   dulce, nici    proaspeti
     "mild"         acrisor        sau murati
________________________________________________________________________________
  9. Castraveti     piperat        castraveti   0,5 - 3,0   1,0 - 3,0      -
     ("cornison")   pronuntat      proaspeti
     piperati                      sau murati
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la norma

                       INGREDIENTE. LIMITE MAXIME

________________________________________________________________________________
              Ingredientul                               Limita admisa
________________________________________________________________________________
Castraveti                               conform anexei nr. 1 la norma
________________________________________________________________________________
Apa, otet, clorura de sodiu, uleiuri     stabilita prin tehnologia de fabricatie
vegetale, zaharuri (carbohidrati),
boia iute, plante aromatice uscate,
condimente
________________________________________________________________________________
Legume                                   maximum 5% din cantitatea neta, cu
                                         exceptia sortimentului "Castraveti
                                         (<<cornichon>>) cu mustar" in care se
                                         admit in proportie de maximum 30%
________________________________________________________________________________
Aditivi alimentari:

Stabilizatori                            se pot utiliza simpli sau in amestec
Polisorbat 80 (monooleat de
polioxietilen sorbitan) - E 433
Guma Xantan - E 415
Guma arabica - E 414                     stabilita prin tehnologia de fabricatie
Alginat de calciu - E 404, alginat de
amoniu - E 403, alginat de sodiu -
E 401, alginat de potasiu - E 402,
Caragenan - E 407

Conservanti                              se pot utiliza si in amestec,
                                         concentratia maxima fiind de
                                         2.000 mg/kg, dupa caz
Dioxid de sulf - E 220                   maximum 100 mg/kg (exprimat in SO2)
Acid benzoic - E 210 si saruri de        maximum 2.000 mg/kg (fara continut de
sodiu - E 211 sau potasiu - E 212 ale    acid)
acestuia
Sorbat de potasiu - E 202                1.000 mg/kg (individual sau in
                                         combinatie)

Coloranti
Riboflavina - E 101 i
Complex cupru-clorofila - E 141 i        stabilita prin tehnologia de fabricatie
Beta-caroten - E 160 a ii
Caramel simplu - E 150 a
Caramel tratat cu sulfit de
amoniu - E 150 d

Agentii de ingrosare admisi prin         stabilita prin tehnologia de fabricatie
reglementarile in vigoare se utilizeaza
doar in cazul "Castravetilor
<<cornison>> cu mustar"

Acidifianti
Acid acetic - E 260, acid lactic -       stabilita prin tehnologia de fabricatie
E 270, acid malic - E 296, acid
citric - E 330

Aromatizanti naturali si identic         stabilita prin tehnologia de fabricatie
naturali
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3
    la norma

             CERINTE ORGANOLEPTICE PENTRU CASTRAVETII CONSERVATI

________________________________________________________________________________
         Caracteristica                    Conditiile de admisibilitate
________________________________________________________________________________
Aspectul exterior al recipientului  curat, ermetic inchis, nebombat, sa nu
                                    prezinte fisuri, sa nu prezinte pete de
                                    rugina la exteriorul sau in interiorul
                                    recipientului ori pelicula de lac desprinsa
                                    de pe interiorul cutiei; eticheta sa fie
                                    curata, vizibil imprimata cu toate
                                    elementele de identificare, lipita simetric
                                    in planul recipientului; la cutiile metalice
                                    se admit usoare deformari la corp, dar nu la
                                    falt
________________________________________________________________________________
Aspectul continutului               culoarea trebuie sa fie caracteristica
Culoare                             soiului, tipului de conservare si
                                    sortimentului fabricat
________________________________________________________________________________
Gust si miros                       gustul si mirosul trebuie sa fie placute,
                                    acru, acru-dulceag, caracteristice
                                    sortimentului fabricat si condimentelor
                                    folosite; fara gust amar, fara miros de
                                    mucegai, ranced sau alt gust si miros
                                    straine
________________________________________________________________________________
Corpuri straine: nisip, pamant sau  maximum 0,08% (m/m) impuritati minerale
orice impuritate minerala ce
afecteaza comestibilitatea
produsului si care se gaseste in
lichidul de acoperire sau adera
la coaja ori la pulpa
castravetilor
________________________________________________________________________________
Aspectul castravetilor
________________________________________________________________________________
Aspectul general                    castravetii trebuie sa fie uniformi ca
                                    dimensiune, fermi, crocanti, fara
                                    zbarcituri, parti sau exemplare moi
________________________________________________________________________________
Cerinte privind forma,              sub limitele prevazute in tabelele
uniformitatea, pete, defecte        nr. 1 si 2
mecanice, prezenta coditelor,
textura necorespunzatoare, culoare
anormala, goluri
Uniformitatea dimensiunii
castravetilor*1)
"intregi" si "julienne"             lungimea celui mai lung castravete nu
                                    trebuie sa depaseasca cu mai mult de 50% pe
                                    al celui mai scurt;
                                    diametrul celui mai mare castravete nu
                                    trebuie sa depaseasca cu mai mult de 50% pe
                                    al celui mai mic
"rondele" si "felii"                pentru cel putin 80% (m/m) din unitatile
                                    cele mai uniforme ca dimensiune, continute
                                    intr-un recipient sau unitate esantion,
                                    diametrul celei mai mari unitati nu trebuie
                                    sa depaseasca cu mai mult de 50% pe al celei
                                    mai mici
________________________________________________________________________________
    *1) Aceste specificatii nu se aplica castravetilor conservati, ambalati in recipiente cu capacitate mai mare de 4 l.

    Acceptarea lotului
    O proba de castraveti conservati care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice este considerata "necorespunzatoare".
    Un lot de castraveti conservati va fi considerat corespunzator calitativ daca numarul recipientelor "necorespunzatoare" nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate", nivel de calitate acceptabil, NCA = 6,5, din Codex alimentarius.

    Tabelul nr. 1

    Tolerantele defectelor pentru castravetii "intregi", "intregi curbati", "jumatati" si "julienne"

_______________________________________________________________________
              Defecte                           Limita maxima*1)
                                                (nr. de bucati)
                                        _______________________________
                                        "intregi",          "jumatati",
                                        "intregi curbati"   "julienne"

_______________________________________________________________________
a) Castraveti curbati (exceptand modul
   de prezentare "curbati")                     3               2
b) Castraveti diformi                           2               1
c) Castraveti patati                            3               3
d) Defecte mecanice                             2               3
e) Codite                                       3               2
f) Textura necorespunzatoare                    1               3
g) Culoare anormala                             1               2
h) Castraveti ce prezinta goluri                1               -
_______________________________________________________________________
   Total maxim admisibil a) ... h)              7              11
_______________________________________________________________________
    *1) Unitatea esantion standard la care se aplica tolerantele defectelor prezentate in tabelul nr. 1 este de 20 de bucati pentru castravetii "intregi", respectiv 40 de bucati pentru castravetii "jumatati" si "julienne".

    Tabelul nr. 2

    Tolerantele defectelor pentru castravetii sub forma de "rondele", "felii" si "batoane"

_________________________________________________________
              Defecte              Limita maxima*2)
_________________________________________________________
a) Pete                                 15 g
b) Defecte mecanice                     30 g
c) Textura necorespunzatoare            10 g
d) Culoare anormala                     10 g
e) Goluri                               30 g
f) Codite                               2 buc. pentru
                                        fiecare esantion
_________________________________________________________
Total maxim admisibil a) ... e)         75 g
_________________________________________________________
    *2) Unitatea esantion standard la care se aplica tolerantele defectelor prezentate in tabelul nr. 2 este de 300 g castraveti (fara lichid de acoperire).

    ANEXA 4
    la norma

          PROPRIETATILE FIZICO-CHIMICE ALE CASTRAVETILOR CONSERVATI

________________________________________________________________________________
  Denumirea caracteristicii    Conditii de                Metode de analiza
                               admisibilitate
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere pentru:
a) sortimentele de castraveti  minimum 55% castraveti  calculate ca procent din
   "intregi" si "intregi       murati                  volumul total al
   curbati"                    minimum 53% castraveti  recipientului
                               proaspeti
b) alte moduri de prezentare   minimum 57% pentru
                               castraveti murati
                               minimum 55% pentru
                               castraveti proaspeti
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere admis        minimum 90%             calculat ca procent din
pentru un recipient cu produs                          volumul de apa distilata
(inclusiv lichidul de                                  continut de recipientul
acoperire)                                             complet umplut si inchis,
                                                       masurat la temperatura de
                                                       20 grade C
________________________________________________________________________________

    Acceptarea lotului
    Se considera criteriul gradului de umplere indeplinit daca media rezultatelor obtinute in urma analizei recipientelor reprezentative pentru un lot nu este mai mica decat minimul impus si nici unul dintre recipiente nu prezinta o umplere insuficienta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 380/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 380 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu