Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 380/864/226 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 380 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 864 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 226 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 967 din 21 octombrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                    Ministrul agriculturii,
                    padurilor si dezvoltarii rurale,
                    Ilie Sarbu

                    Ministrul sanatatii,
                    Ovidiu Brinzan

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor,
                    Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                 NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul castravetilor conservati

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea castravetilor conservati pe teritoriul Romaniei, pentru a putea garanta ca acestia nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentati corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica castravetilor conservati preparati in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
    Art. 3
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 4
    Castraveti conservati este denumirea de produs finit, fabricat in scopul vanzarii, data in general alimentelor preparate din castraveti din soiurile de cultura ale speciei Cucumis sativus L., care sunt ambalati cu sau fara lichid de conservare, cu sau fara ingrediente auxiliare, in recipiente care se inchid ermetic, conservati prin lactofermentare naturala sau controlata ori marinati pana ajung la un pH de 4,5 sau mai mic, inainte sau dupa introducerea lor in ambalaj, pasteurizati, refrigerati sau cu adaos de conservanti chimici, dupa caz.
    Art. 5
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea grupei de produse: "Castraveti conservati", "Castraveti murati", "Cornison in otet" etc.;
    b) denumirea caracteristicii care confera specificitate produsului, de exemplu: "Castraveti proaspeti in otet cu marar" (sau numele plantei aromatice) etc., conform specificatiilor prevazute in anexa nr. 1;
    c) descrierea modului de prezentare, de exemplu: "intregi", "felii" etc., conform specificatiilor prevazute in anexa nr. 1.

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 6
    Alimentul "Castraveti conservati", definit si descris in prezenta norma, trebuie sa fie sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman, preparat din materii prime si auxiliare sanatoase, fabricat si ambalat in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 7
    Materia prima folosita la fabricarea castravetilor conservati trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in anexa nr. 1 si cerintele privind calitatea si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete, prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Ingredientele utilizate la fabricarea castravetilor conservati, definite si descrise in anexa nr. 2, trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxime admise.
    Art. 9
    Spatiile in care se fabrica castravetii conservati, incluzand instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul trebuie sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare, stabilite de reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 10
    Castravetii conservati trebuie sa indeplineasca cerintele organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 3, respectiv in anexa nr. 4. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 11
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme trebuie sa nu depaseasca limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 12
    Se interzic fabricarea si comercializarea castravetilor conservati care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute de reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 13
    Ambalajele care intra in contact cu alimentele definite in prezenta norma trebuie sa fie confectionate din materiale care indeplinesc cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 14
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produsului, sa fie curate, uscate, in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau din alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 15
    Etichetarea si marcarea produselor finite trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea pe eticheta a tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4;
    2. cantitatea neta;
    3. cantitatea neta fara lichid;
    4. lista ingredientelor;
    5. conditiile de depozitare, conform art. 17;
    6. data durabilitatii minimale, care se inscrie sub forma: "a se consuma, de preferinta, inainte de .....", cu mentionarea lunii si a anului;
    7. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si a lunii, in aceasta ordine);
    8. numele/denumirea si sediul/adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    9. tara de origine a produsului.
    Art. 16
    Pentru castravetii conservati care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 17
    Depozitarea produsului definit in prezenta norma se face in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 18
    Transportul castravetilor conservati trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia impotriva razelor solare sau inghetului.
    Art. 19
    Fiecare transport de castraveti conservati trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 20
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                   MATERIA PRIMA. DEFINITII SI DESCRIERE

    1. Castravetii (Cucumis sativus L.) trebuie sa fie intregi, sanatosi, cu aspect proaspat, tari, curati, fara umiditate exterioara anormala, fara miros si/sau gust straine, fara gust amar.
    2. Castravetii conservati pot fi prezentati sub urmatoarele forme:
    a) intregi - fructe cu diametrul de maximum 54 mm; in recipiente de capacitate mai mare de 4 l, castravetii pot avea diametrul de maximum 65 mm. Castravetii intregi pot fi denumiti "cornison" numai in cazul in care au diametrul de maximum 27 mm;
    b) intregi curbati - fructe cu diametrul de maximum 54 mm si avand unghiul curburii de cel putin 35 grade;
    c) jumatati - fructe taiate longitudinal in doua parti aproximativ egale;
    d) "julienne" - fructe taiate longitudinal sub forma de felii cu dimensiuni aproximativ egale;
    e) rondele - fructe taiate perpendicular pe axa longitudinala in rondele avand diametrul de maximum 54 mm si grosimea de 10 - 40 mm;
    f) felii - fructe taiate perpendicular pe axa longitudinala in felii avand grosimea de maximum 10 mm si diametrul de 54 mm;
    g) batoane ("Asier") - fructe de dimensiuni mari, decojite, taiate longitudinal. Jumatatile astfel obtinute sunt taiate perpendicular pe axa longitudinala, in batoane cu latimea de aproximativ 10 mm;
    h) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele de mai sus si sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile de calitate si siguranta alimentara cuprinse in prezentele norme.
    3. Castravetii conservati pot fi preparati din:
    a) castraveti proaspeti;
    b) castraveti murati sau marinati anterior, pana la un pH de 4,5 desarati, in vederea aplicarii unui tratament ulterior.
    4. Castravetii conservati pot fi fabricati in gama sortimentala prezentata in tabelul urmator:

        SORTIMENTELE DE CASTRAVETI CONSERVATI SI CARACTERISTICILE FIZICE

________________________________________________________________________________
Nr.   Sortimentul   Gustul         Materia    Aciditate      NaCl (%)  Substanta
crt.                caracteristic  prima      totala                   uscata
                                   utilizata  (g acid                  solubila
                                              acetic/100 g)            (exclusiv
                                                                       adaosul
                                                                       de sare)
                                                                          (%)
________________________________________________________________________________
  1. Castraveti     mararului      castraveti   0,4 - 2,0   1,0 - 4,5      -
     ("cornison")   si/sau esentei proaspeti
     cu marar       de marar       sau murati
________________________________________________________________________________
  2. Castraveti     plantei        castraveti   0,4 - 2,0   1,0 - 4,5      -
     ("cornison")   aromatice      proaspeti
     cu "plante     si/sau esentei sau murati
     aromatice"     acesteia
     (numele        (altele decat
     plantei        mararul si/sau
     aromatice)     esenta de
                    marar)
________________________________________________________________________________
  3. Castraveti     acru pronuntat castraveti   0,7 - 3,5   1,0 - 5,0      -
     ("cornison")                  proaspeti
     in otet                       sau murati
________________________________________________________________________________
  4. Castraveti     dulce-acrisor  castraveti   0,5 - 2,0   0,5 - 3,0  1,5 - 14
     ("cornison")                  proaspeti
     dulce-acrisori                sau murati
________________________________________________________________________________
  5. Castraveti     dulce          castraveti   0,5 - 2,5   0,5 - 3,0  minimum
     ("cornison")   pronuntat      proaspeti                           14
     dulci                         sau murati
________________________________________________________________________________
  6. Castraveti     sosului de     castraveti   0,5 - 3,0   1,0 - 3,0      -
     ("cornison")   mustar,        proaspeti
     cu mustar      semintelor de  sau murati
                    mustar si/sau
                    esentei de
                    mustar
________________________________________________________________________________
  7. Castraveti     sarat          castraveti   0,5 - 3,5   5,0 - 10,0     -
     ("cornison")   pronuntat      proaspeti
     sarati in otet
________________________________________________________________________________
  8. Castraveti     specific, nici castraveti   0,4 - 0,7   1,0 - 3,5      -
     ("cornison")   dulce, nici    proaspeti
     "mild"         acrisor        sau murati
________________________________________________________________________________
  9. Castraveti     piperat        castraveti   0,5 - 3,0   1,0 - 3,0      -
     ("cornison")   pronuntat      proaspeti
     piperati                      sau murati
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la norma

                       INGREDIENTE. LIMITE MAXIME

________________________________________________________________________________
              Ingredientul                               Limita admisa
________________________________________________________________________________
Castraveti                               conform anexei nr. 1 la norma
________________________________________________________________________________
Apa, otet, clorura de sodiu, uleiuri     stabilita prin tehnologia de fabricatie
vegetale, zaharuri (carbohidrati),
boia iute, plante aromatice uscate,
condimente
________________________________________________________________________________
Legume                                   maximum 5% din cantitatea neta, cu
                                         exceptia sortimentului "Castraveti
                                         (<<cornichon>>) cu mustar" in care se
                                         admit in proportie de maximum 30%
________________________________________________________________________________
Aditivi alimentari:

Stabilizatori                            se pot utiliza simpli sau in amestec
Polisorbat 80 (monooleat de
polioxietilen sorbitan) - E 433
Guma Xantan - E 415
Guma arabica - E 414                     stabilita prin tehnologia de fabricatie
Alginat de calciu - E 404, alginat de
amoniu - E 403, alginat de sodiu -
E 401, alginat de potasiu - E 402,
Caragenan - E 407

Conservanti                              se pot utiliza si in amestec,
                                         concentratia maxima fiind de
                                         2.000 mg/kg, dupa caz
Dioxid de sulf - E 220                   maximum 100 mg/kg (exprimat in SO2)
Acid benzoic - E 210 si saruri de        maximum 2.000 mg/kg (fara continut de
sodiu - E 211 sau potasiu - E 212 ale    acid)
acestuia
Sorbat de potasiu - E 202                1.000 mg/kg (individual sau in
                                         combinatie)

Coloranti
Riboflavina - E 101 i
Complex cupru-clorofila - E 141 i        stabilita prin tehnologia de fabricatie
Beta-caroten - E 160 a ii
Caramel simplu - E 150 a
Caramel tratat cu sulfit de
amoniu - E 150 d

Agentii de ingrosare admisi prin         stabilita prin tehnologia de fabricatie
reglementarile in vigoare se utilizeaza
doar in cazul "Castravetilor
<<cornison>> cu mustar"

Acidifianti
Acid acetic - E 260, acid lactic -       stabilita prin tehnologia de fabricatie
E 270, acid malic - E 296, acid
citric - E 330

Aromatizanti naturali si identic         stabilita prin tehnologia de fabricatie
naturali
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3
    la norma

             CERINTE ORGANOLEPTICE PENTRU CASTRAVETII CONSERVATI

________________________________________________________________________________
         Caracteristica                    Conditiile de admisibilitate
________________________________________________________________________________
Aspectul exterior al recipientului  curat, ermetic inchis, nebombat, sa nu
                                    prezinte fisuri, sa nu prezinte pete de
                                    rugina la exteriorul sau in interiorul
                                    recipientului ori pelicula de lac desprinsa
                                    de pe interiorul cutiei; eticheta sa fie
                                    curata, vizibil imprimata cu toate
                                    elementele de identificare, lipita simetric
                                    in planul recipientului; la cutiile metalice
                                    se admit usoare deformari la corp, dar nu la
                                    falt
________________________________________________________________________________
Aspectul continutului               culoarea trebuie sa fie caracteristica
Culoare                             soiului, tipului de conservare si
                                    sortimentului fabricat
________________________________________________________________________________
Gust si miros                       gustul si mirosul trebuie sa fie placute,
                                    acru, acru-dulceag, caracteristice
                                    sortimentului fabricat si condimentelor
                                    folosite; fara gust amar, fara miros de
                                    mucegai, ranced sau alt gust si miros
                                    straine
________________________________________________________________________________
Corpuri straine: nisip, pamant sau  maximum 0,08% (m/m) impuritati minerale
orice impuritate minerala ce
afecteaza comestibilitatea
produsului si care se gaseste in
lichidul de acoperire sau adera
la coaja ori la pulpa
castravetilor
________________________________________________________________________________
Aspectul castravetilor
________________________________________________________________________________
Aspectul general                    castravetii trebuie sa fie uniformi ca
                                    dimensiune, fermi, crocanti, fara
                                    zbarcituri, parti sau exemplare moi
________________________________________________________________________________
Cerinte privind forma,              sub limitele prevazute in tabelele
uniformitatea, pete, defecte        nr. 1 si 2
mecanice, prezenta coditelor,
textura necorespunzatoare, culoare
anormala, goluri
Uniformitatea dimensiunii
castravetilor*1)
"intregi" si "julienne"             lungimea celui mai lung castravete nu
                                    trebuie sa depaseasca cu mai mult de 50% pe
                                    al celui mai scurt;
                                    diametrul celui mai mare castravete nu
                                    trebuie sa depaseasca cu mai mult de 50% pe
                                    al celui mai mic
"rondele" si "felii"                pentru cel putin 80% (m/m) din unitatile
                                    cele mai uniforme ca dimensiune, continute
                                    intr-un recipient sau unitate esantion,
                                    diametrul celei mai mari unitati nu trebuie
                                    sa depaseasca cu mai mult de 50% pe al celei
                                    mai mici
________________________________________________________________________________
    *1) Aceste specificatii nu se aplica castravetilor conservati, ambalati in recipiente cu capacitate mai mare de 4 l.

    Acceptarea lotului
    O proba de castraveti conservati care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice este considerata "necorespunzatoare".
    Un lot de castraveti conservati va fi considerat corespunzator calitativ daca numarul recipientelor "necorespunzatoare" nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate", nivel de calitate acceptabil, NCA = 6,5, din Codex alimentarius.

    Tabelul nr. 1

    Tolerantele defectelor pentru castravetii "intregi", "intregi curbati", "jumatati" si "julienne"

_______________________________________________________________________
              Defecte                           Limita maxima*1)
                                                (nr. de bucati)
                                        _______________________________
                                        "intregi",          "jumatati",
                                        "intregi curbati"   "julienne"

_______________________________________________________________________
a) Castraveti curbati (exceptand modul
   de prezentare "curbati")                     3               2
b) Castraveti diformi                           2               1
c) Castraveti patati                            3               3
d) Defecte mecanice                             2               3
e) Codite                                       3               2
f) Textura necorespunzatoare                    1               3
g) Culoare anormala                             1               2
h) Castraveti ce prezinta goluri                1               -
_______________________________________________________________________
   Total maxim admisibil a) ... h)              7              11
_______________________________________________________________________
    *1) Unitatea esantion standard la care se aplica tolerantele defectelor prezentate in tabelul nr. 1 este de 20 de bucati pentru castravetii "intregi", respectiv 40 de bucati pentru castravetii "jumatati" si "julienne".

    Tabelul nr. 2

    Tolerantele defectelor pentru castravetii sub forma de "rondele", "felii" si "batoane"

_________________________________________________________
              Defecte              Limita maxima*2)
_________________________________________________________
a) Pete                                 15 g
b) Defecte mecanice                     30 g
c) Textura necorespunzatoare            10 g
d) Culoare anormala                     10 g
e) Goluri                               30 g
f) Codite                               2 buc. pentru
                                        fiecare esantion
_________________________________________________________
Total maxim admisibil a) ... e)         75 g
_________________________________________________________
    *2) Unitatea esantion standard la care se aplica tolerantele defectelor prezentate in tabelul nr. 2 este de 300 g castraveti (fara lichid de acoperire).

    ANEXA 4
    la norma

          PROPRIETATILE FIZICO-CHIMICE ALE CASTRAVETILOR CONSERVATI

________________________________________________________________________________
  Denumirea caracteristicii    Conditii de                Metode de analiza
                               admisibilitate
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere pentru:
a) sortimentele de castraveti  minimum 55% castraveti  calculate ca procent din
   "intregi" si "intregi       murati                  volumul total al
   curbati"                    minimum 53% castraveti  recipientului
                               proaspeti
b) alte moduri de prezentare   minimum 57% pentru
                               castraveti murati
                               minimum 55% pentru
                               castraveti proaspeti
________________________________________________________________________________
Gradul de umplere admis        minimum 90%             calculat ca procent din
pentru un recipient cu produs                          volumul de apa distilata
(inclusiv lichidul de                                  continut de recipientul
acoperire)                                             complet umplut si inchis,
                                                       masurat la temperatura de
                                                       20 grade C
________________________________________________________________________________

    Acceptarea lotului
    Se considera criteriul gradului de umplere indeplinit daca media rezultatelor obtinute in urma analizei recipientelor reprezentative pentru un lot nu este mai mica decat minimul impus si nici unul dintre recipiente nu prezinta o umplere insuficienta.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 380/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 380 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu