Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 376 din  8 martie 2004

privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 250 din 22 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 74 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pentru indeplinirea obligatiei de declarare a veniturilor realizate in anul fiscal 2003 se aproba transmiterea prin posta de catre organul fiscal catre contribuabili - persoane fizice a unui pachet informational continand urmatoarele:
    a) formularul 200 "Declaratie de venit global", cod 14.13.01.13;
    b) formularul 202 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente", cod 14.13.01.13/4;
    c) formularul 203 "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor", cod 14.13.01.13/3;
    d) Ghidul pentru completarea si depunerea declaratiilor de venit pentru anul 2003;
    e) scrisoarea adresata contribuabililor, semnata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
    f) plicul "CR", destinat transmiterii declaratiilor de venit de catre contribuabili.
    Art. 2
    Modelele si continutul formularelor adaptate pentru trimiterea/primirea prin posta, precum si cele ale Ghidului pentru completarea si depunerea declaratiilor de venit pentru anul 2003, ale scrisorii semnate de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ale plicului "CR", destinat transmiterii declaratiilor de venit de catre contribuabili, sunt prezentate in anexa*).
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 3
    (1) Costurile postale pentru transmiterile in regim "Infadres Fiscal" cu indicatia "recomandat", precum si costurile postale pentru transmiterile returate sunt suportate de catre Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
    (2) Costurile postale pentru trimiterile sosite cu indicatia speciala "CR" - recomandat, de la contribuabili la unitatile fiscale destinatare, sunt suportate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, din bugetele proprii.
    Art. 4
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia economica si administrativa, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile lor subordonate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                                               __________
                                                             /   ROMANIA  \
                                                            |     _____    |
                                                            |    | MFP |   |
    200                DECLARATIE DE VENIT GLOBAL           |    |_____|   |
                                   _ _ _ _                  |  MINISTERUL  |
                             Anul |2|0|0|3|                 |  FINANTELOR  |
                                  |_|_|_|_|                 |    PUBLICE   |
                                                             \____________/

                                                    Declaratie
                                                    rectificativa
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
________________________________________________________________________________
                                     Initiala
    Nume       R/DB/0075534          tatalui         Cod numeric personal
    _________________________________________   __   _________________________
   | POPESCU                        | A      | |  | |1 2 1 0 4 1 1 1 3 1 2 1 5|
   |________________________________|________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    Prenume
    _________________________________________     Unitatea fiscala la care s-a
   | VASILE                                  |    depus ultima declaratie de
 a |_________________________________________|    venit global:
 d  Strada                           Nr.          .............................
 r  _________________________________________
 e | Stefan cel Mare                | 57     |    Cont bancar
 s |________________________________|________|
 a  Bloc Scara Etaj Ap. Judet/Sector
    _________________________________________
   | M17| C   | 1  |25 | CONSTANTA           |    Banca .......................
   |____|_____|____|___|_____________________|
    Localitate                     Cod postal
    _________________________________________
   | MUNICIPIUL CONSTANTA         |          |    Numar cont ..................
   |______________________________|__________|

    Telefon:      Fax:        E-mail:
    ___________   _________   _______________
   |___________| |_________| |_______________|

    Persoana trimisa in misiune permanenta in strainatate
    Perioada de la: _____/_____/_____ la: _____/_____/_____
________________________________________________________________________________
                                           |
  B. VENIT DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE     |
                                           |
  B1. Comerciale                           |
  Determinat in sistem real, pe baza       |                            - lei -
  datelor din evidenta contabila in partida|  _________________________________
  simpla                                   | | 1.|                             |
  1. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 2.|                             |
  2. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  B2. Profesii libere                      |
  Determinat in sistem real, pe baza       |
  datelor din evidenta contabila in partida|  _________________________________
  simpla                                   | | 3.|                             |
  3. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 4.|                             |
  4. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B3. Stabilit pe baza normelor de venit   | | 5.|                             |
  5. Norma de venit ...................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  B4. Drepturi de proprietate intelectuala | | 6.|                             |
  6. Venit net ........................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | | 7.|                             |
  7. Pierdere fiscala .................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  C. VENIT NET DIN SALARII                 |  _________________________________
  8. Venit net din salarii, realizat la    | | 8.|                             |
     functia de baza ....................  | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
  9. Venit net din salarii, realizat in    | | 9.|                             |
     afara functiei de baza .............  | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  10. Venit net din salarii primite din    |  _________________________________
      strainatate pentru activitatea       | |10.|                             |
      desfasurata in Romania ............. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  D. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI      |
     BUNURILOR                             |  _________________________________
                                           | |11.|                             |
  11. Venit net .......................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |
  E. VENIT DIN STRAINATATE                 |  _________________________________
                                           | |12.|                             |
  12. Venit .............................. | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                           |  _________________________________
                                           | |13.|                             |
  13. Pierdere fiscala ................... | |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
___________________________________________|____________________________________
 ______________________________________________________________________________
| Nota. Se vor anexa copiile declaratiilor speciale si fiselor fiscale pe baza |
|       carora s-a completat prezenta declaratie                               |
|______________________________________________________________________________|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Va rugam sa introduceti declaratia     Destinatar:
     in plic astfel incat datele din     Administratia Finantelor Publice
          chenarul alaturat ------->     a Municipiului Constanta
                  sa fie vizibile in     Str.: Gheorghe Doja nr.: 3
                 fereastra plicului:     Cod postal: 1275 Localitatea: Constanta
                                         Judet: Constanta
                                         Oficiul postal: Constanta 1

  cod 14.13.01.13

    PAG. 2
________________________________________________________________________________

  F. VENITURI SCUTITE LA PLATA IMPOZITULUI
     PE VENIT REALIZATE IN ANUL FISCAL
     DE RAPORTARE
                                              _________________________________
  14. Venit net din activitati               |14.|                             |
      independente .......................   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                              _________________________________
  15. Pierdere fiscala din activitati        |15.|                             |
      independente .......................   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
                                              _________________________________
                                             |16.|                             |
  16. Venit net din salarii ..............   |___|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
________________________________________________________________________________

  G. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ANEXATE
                                                                         _
  - certificat de casatorie ........................................... |_|
                                                                         _
  - certificat de nastere (copii) ..................................... |_|
                                                                         _
  - certificat comisie expertiza medicala ............................. |_|
                                                                         _
  - decizie de pensionare pentru cazurile de invaliditate ............. |_|
                                                                         _
  - adeverinta de venit pentru persoana aflata in intretinere ......... |_|
                                                                         _
  - declaratie pe propria raspundere .................................. |_|
                                                                         _
  - altele: ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|
                                                                         _
            ........................................................... |_|

                   (Se completeaza tipul documentului anexat)
________________________________________________________________________________

  H. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

  Nume, prenume/Denumire ......................................................
  Adresa: Judet ............... Sector ......... Localitate ...................
          Strada .............. Nr. ... Bloc ..... Scara .... Etaj ... Ap. ....
          Cod postal ........... Telefon ........ Fax ........ E-mail .........
                                                    ___   ____________________
  Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |____________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil _          data _       | reprezentant             data _
                |               |      | fiscal                         |
                v               v      |                                v
                ..............  ...... | .............................  .......
                                       |
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................
________________________________________________________________________________

                                                               __________
                                                             /   ROMANIA  \
    202                    DECLARATIE SPECIALA              |     _____    |
                         PRIVIND VENITURILE DIN             |    | MFP |   |
                         ACTIVITATI INDEPENDENTE            |    |_____|   |
                                   _ _ _ _                  |  MINISTERUL  |
                             Anul |_|_|_|_|                 |  FINANTELOR  |
                                                            |    PUBLICE   |
                                                             \____________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
     Nume               tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE DESPRE ACTIVITATEA DESFASURATA

  1. Natura veniturilor:
     Venituri    _    Venituri din     _    Venituri din drepturi        _
     comerciale |_|   profesii libere |_|   de proprietate intelectuala |_|

  2. Obiectul principal de activitate .........................................
               __ __ __ __
     Cod CAEN |__|__|__|__|

  3. Forma de organizare:
                 _
     Individual |_|
                                     _
     Asocieri intre persoane fizice |_|
                                                                 _
     Asocieri intre persoane fizice si persoane juridice romane |_|

  4. Sediul principal de desfasurare a activitatii ............................
  5. Autorizatie/Contract Nr. ....... Data ...../..../.........
     Organ emitent ............................................................
  6. Data inceperii activitatii ..../..../........
  7. Data incetarii activitatii ..../..../........
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET
                                                                       - lei -
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit brut .................................. |____|_____________________|
                                                    __________________________
  2. Cheltuieli deductibile ...................... | 2. |                     |
     (rd. 2.1. sau rd. 2.2. + rd. 2.3. +           |____|_____________________|
     rd. 2.4. + rd. 2.5., dupa caz)
                                                    __________________________
                                                   | 2.1|                     |
     2.1. Cheltuieli deductibile ................. |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2.2|                     |
     2.2. Cheltuieli forfetare (40%) ............. |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 2.3|                     |
     2.3. Cheltuieli forfetare (50%) ............. |____|_____________________|
                                                    __________________________
     2.4. Sume ce revin organismelor de gestiune   | 2.4|                     |
          colectiva .............................. |____|_____________________|
                                                    __________________________
     2.5. Contributii obligatorii, datorate        | 2.5|                     |
          potrivit legii ......................... |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 3. |                     |
  3. Venit net (rd. 1 - rd. 2) ................... |____|_____________________|
                                                    __________________________
     3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim | 3.1|                     |
          de retinere la sursa ................... |____|_____________________|
                                                    __________________________
                                                   | 4. |                     |
  4. Pierdere fiscala (rd. 2 - rd. 1) ............ |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  D. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT
                                                    __________________________
                                                   | 1. |                     |
  1. Venit net/Pierdere fiscala .................  |____|_____________________|
________________________________________________________________________________

  E. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
     Adresa: Judet ............... Sector ...... Localitate ...................
             Strada .............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
             Cod postal ........ Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                       ___   _________________
     Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil            data         | reprezentant             data
               ..........      ....... | fiscal .................      ........
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................

  cod 14.13.01.13/4

                                                               __________
                                                             /   ROMANIA  \
                                                            |     _____    |
    203               DECLARATIE SPECIALA PRIVIND           |    | MFP |   |
               VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR  |    |_____|   |
                                 _ _ _ _                    |  MINISTERUL  |
                           Anul |_|_|_|_|                   |  FINANTELOR  |
                                                            |    PUBLICE   |
                                                             \____________/

                                                    Declaratie       _
                                                    rectificativa   |_|
                                                    Se completeaza cu X in cazul
                                                    declaratiilor rectificative

  A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

                        Initiala                     Cod numeric personal/Numar
 Nume                   tatalui   Prenume            de identificare fiscala
 ____________________________________________   __   _________________________
|                      |       |             | |  | |                         |
|______________________|_______|_____________| |__| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 ______________________________________________________________________________
|   Judet                           Sector         Localitate                  |
|A  _________________________________________________________________________  |
|d |______________________________|________|_________________________________| |
|r   Strada                          Nr.    Bloc   Scara   Etaj    Ap.         |
|e  _________________________________________________________________________  |
|s |______________________________|_______|______|_______|_______|___________| |
|a              _________           ________       _________          _______  |
|   Cod postal |_________| Telefon |________| Fax |_________| E-mail |_______| |
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________

  B. DATE PRIVIND CONTRACTUL INCHEIAT INTRE PARTI

   1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia
      i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului .............................
   2. Contract de inchiriere/arendare Nr. ....... Data .../.../......
   3. Data inceperii realizarii venitului ..../..../........
   4. Data incetarii realizarii venitului ..../..../........
   5. Date de identificare ale bunului ........................................
                                       ........................................
                                   _                 _
   6. Natura bunului: Constructii |_|        Altele |_|
________________________________________________________________________________

  C. VENIT NET DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR
                                                                        - lei -

                                                 C1. CONSTRUCTII C2. ALTE BUNURI
                                                 ______________________________
  1. Contravaloarea chiriei/arendei, conform    |1.1|           |2.1|          |
     contractului ............................. |___|___________|___|__________|
  2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor
     legale, in sarcina proprietarului,
     uzufructuarului sau a altui detinator
     legal, daca sunt efectuate de cealalta      ______________________________
     parte contractanta, prevazute in           |1.2|           |2.2|          |
     contract ................................. |___|___________|___|__________|
                                                 ______________________________
  3. Venit brut (rd. 1.1 + rd. 1.2, respectiv   |1.3|           |2.3|          |
     rd. 2.1 + rd. 2.2) ....................... |___|___________|___|__________|
                                                 ______________________________
  4. Cheltuieli deductibile (rd. 1.3 x 50%,     |1.4|           |2.4|          |
     respectiv rd. 2.3 x 30%) ................. |___|___________|___|__________|
                                                 ______________________________
  5. Venit net (rd. 1.3 - rd. 1.4, respectiv    |1.5|           |2.5|          |
     rd. 2.3 - rd. 2.4) ....................... |___|___________|___|__________|
                                                 ______________________________
                                                | 6 |                          |
  6. Total venit net (rd. 1.5 + rd. 2.5) ...... |___|__________________________|
________________________________________________________________________________

  D. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL

     Nume, prenume/Denumire ...................................................
     Adresa: Judet ............... Sector ...... Localitate ...................
             Strada .............. Nr. ... Bloc ... Scara ... Etaj ... Ap. ....
             Cod postal ........ Telefon ......... Fax ....... E-mail .........
                                                       ___   _________________
     Cod de inregistrare fiscala/Cod numeric personal |___| |_________________|
________________________________________________________________________________

    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.

  Semnatura                            | Semnatura
  contribuabil            data         | reprezentant             data
               ..........      ....... | fiscal .................      ........
________________________________________________________________________________

  Loc rezervat organului fiscal          Nr. inregistrare .....................
                                         Data .................................

  cod 14.13.01.13/3

    GHID PENTRU COMPLETAREA SI DEPUNEREA DECLARATIILOR DE VENIT PENTRU ANUL 2003

    Stimate contribuabil,
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala doreste sa va sprijine in completarea, in minimum de timp si fara dificultate, a declaratiilor fiscale pentru veniturile obtinute in anul 2003, transmise prin acest pachet.
    De aceea, am considerat necesar si util sa va transmitem, in afara formularelor de declaratii, si cateva informatii in legatura cu modul de completare a fiecarui formular de declaratie in parte, precum si in legatura cu modul de depunere a declaratiilor. Speram ca acestea va vor fi de un real sprijin in completarea fara eforturi deosebite a formularelor de declarare a veniturilor realizate in anul 2003.

    Cum trebuie sa procedati dupa deschiderea acestui pachet informational?
    Dupa deschiderea pachetului informational, va rugam sa cititi cu atentie indrumarile de mai jos, care va vor ajuta atat sa stabiliti daca aveti obligatia sa depuneti declaratia de venit global si/sau declaratii speciale, cat si sa completati aceste declaratii si sa le transmiteti organului fiscal potrivit.

    I. TREBUIE SA DEPUN DECLARATIA DE VENIT GLOBAL?

    Continutul acestui pachet a fost realizat pe baza informatiilor existente in baza de date a organului fiscal, referitoare la categoriile de venit obtinute de dvs. in anul 2003. Ati primit acest pachet pentru ca, din informatiile existente in baza noastra de date reiese ca aveti obligatia depunerii declaratiei. Puteti verifica existenta acestei obligatii, parcurgand pasii de mai jos.

    A. Daca ati realizat numai venituri din salarii:
    Va rugam sa verificati daca, in cursul anului 2003, v-ati aflat intr-una dintre urmatoarele situatii (1 - 4):
    1) Ati fost incadrat cu contract de munca la functia de baza?
    - la un singur angajator, numai o parte a anului?
    - la un singur angajator, pe intreaga perioada a anului fiscal (respectiv de la 01.01 la 31.12.2003), cu norma intreaga sau cu timp partial, insa angajatorul nu v-a regularizat Fisa fiscala 1 (caz in care nu sunt completate toate randurile la cap. VI "Date referitoare la regularizarea impozitului" din formularul FF1)?
    - la mai multi angajatori, in perioade diferite din cursul anului?
    V-ati aflat in una dintre aceste situatii in anul 2003? Daca da, atunci aveti obligatia declararii venitului anual.

    Important!
 ______________________________________________________________________________
|   NU aveti obligatia depunerii "Declaratiei de venit global", daca in anul   |
|2003 ati indeplinit cumulativ urmatoarele conditii:                           |
|   - ati lucrat la un singur angajator, la functia de baza, pe intreaga       |
|perioada a anului fiscal (de la 01.01 la 31.12.2003)                          |
|   - nu ati obtinut si alte venituri care se globalizeaza (din activitati     |
|independente, din salarii, din cedarea folosintei bunurilor), iar             |
|   - angajatorul v-a regularizat Fisa fiscala 1 (caz in care sunt completate  |
|toate randurile la cap. VI "Date referitoare la regularizarea impozitului" din|
|formularul FF1).                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    2) Ati fost incadrat cu contract de munca in afara functiei de baza?
    Daca pe parcursul anului 2003 ati avut, in acelasi timp, mai multe locuri de munca, dintre acestea trebuia sa alegeti locul de munca la care aveati functia de baza.
    In cazul in care ati fost incadrat cu un contract de munca in afara functiei de baza, aveti obligatia declararii venitului anual.
    3) Ati realizat venituri asimilate salariilor?
    Daca pe parcursul anului 2003 ati realizat venituri asimilate salariilor (ex: indemnizatii ca membru al unui consiliu de administratie, ori al unei adunari generale a actionarilor, ca cenzor, ca asociat unic, venituri in baza unei conventii civile de prestari servicii - inainte de intrarea in vigoare a noului Cod al muncii, venituri incasate de la un angajator dupa incetarea contractului de munca, etc.), atunci aveti obligatia declararii venitului anual.
    4) Ati realizat venituri din salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania?
    Daca pe parcursul anului 2003 ati realizat venituri din salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania, atunci aveti obligatia declararii venitului anual.

    B) Daca ati realizat alte categorii de venituri supuse procedurii de globalizare:
    Daca in anul 2003 ati realizat alte categorii de venituri supuse procedurii de globalizare, atunci aveti obligatia declararii venitului anual.
    1) Ati obtinut venituri din activitati independente?
    Au obligatia declararii venitului anual contribuabilii care in anul 2003 au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura, provenind din:
    - activitati comerciale - fapte de comert, prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si practicarea unei meserii, inclusiv din activitati adiacente, pentru care venitul net se determina in sistem real;
    - profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, in conditiile legii;
    - drepturi de proprietate intelectuala - brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert si procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
    2) Ati obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor?
    Daca pe parcursul anului 2003 ati realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor (ex.: din arenda sau din inchirierea constructiilor sau a altor bunuri), atunci aveti obligatia declararii venitului anual.
    3) Ati obtinut venituri din strainatate?
    Daca pe parcursul anului ati realizat venituri din strainatate ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate (activitati salariale desfasurate in strainatate intr-o perioada mai mica de 183 de zile, activitati independente sau cedarea folosintei bunurilor aflate in strainatate), atunci aveti obligatia declararii venitului anual.
    4) Ati obtinut venituri scutite la plata impozitului pe venit, realizate in anul 2003?
    Daca pe parcursul anului 2003 ati realizat venituri scutite la plata impozitului pe venit, atunci aveti obligatia declararii venitului anual, chiar daca nu ati realizat decat astfel de venituri.

    C. Daca ati realizat atat venituri din salarii, cat si alte categorii de venituri supuse procedurii de globalizare:
    Daca pe parcursul anului 2003 ati realizat atat venituri din salarii, cat si alte categorii de venituri supuse procedurii de globalizare atunci aveti obligatia declararii venitului anual.

    Atentie!
 ______________________________________________________________________________
|   Daca aveti nelamuriri referitoare la obligatia depunerii declaratiilor de  |
|venit, va rugam sa va adresati organului fiscal de domiciliu, pentru          |
|clarificarea situatiei dvs. fiscale.                                          |
|______________________________________________________________________________|

    II. CUM COMPLETEZ DECLARATIA DE VENIT GLOBAL?

    A. Daca ati realizat numai venituri din salarii:
    1) Ati fost incadrat cu contract de munca la functia de baza?
    - veti completa formularul 200 "Declaratie de venit global", astfel:
        - inscriind in rd. 8 - "Venit net din salarii realizat la functia de baza" al capitolului C din formularul 200, suma preluata din rd. 14.1 al cap. V "Calculul impozitului pe veniturile din salarii" din Fisa Fiscala 1;
        - daca ati lucrat la mai multi angajatori, atunci veti inscrie in rd. 8 totalul rezultat din cumularea sumelor din toate fisele fiscale 1 (FF1) primite de la angajatori.
    2) Ati fost incadrat cu contract de munca in afara functiei de baza?
    - veti completa formularul 200 "Declaratie de venit global", astfel:
        - inscriind in rd. 9 - "Venit net din salarii realizat in afara functiei de baza" al capitolului C din formularul 200, suma preluata din rd. 13.1 al cap. III "Calculul impozitului pe veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza" din Fisa Fiscala 2;
        - daca ati lucrat la mai multi angajatori, atunci veti inscrie in rd. 9 totalul rezultat din cumularea sumelor din toate fisele fiscale 2 (FF2) primite de la angajatori.
    3) Ati realizat venituri asimilate salariilor?
    - veti completa formularul 200 "Declaratie de venit global", procedand ca la punctul 2, de mai sus.

    Important!
 ______________________________________________________________________________
|   Angajatorul trebuia sa va inmaneze Fisa fiscala 1 (FF1) sau Fisa fiscala 2 |
|(FF2), in functie de tipul veniturilor realizate de dvs. Daca nu ati primit   |
|astfel de fise la plecarea din unitate sau pana in ultima zi a lunii februarie|
|2004, va rugam sa le solicitati dvs. de la angajator.                         |
|______________________________________________________________________________|

    4) Ati realizat venituri din salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania?
    - veti completa formularul 200 "Declaratie de venit global", astfel:
        - inscriind in rd. 10 - "Venit net din salarii primite din strainatate pentru activitatea desfasurata in Romania" al capitolului C din formularul 200, suma rezultata prin cumularea venitului net declarat lunar, preluat de la rd. 4 din "Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania" - cod 14.13.01.13/5

    B. Daca ati realizat alte categorii de venituri supuse procedurii de globalizare:
    Daca in anul 2003 nu ati realizat venituri din salarii, ci numai celelalte categorii de venituri supuse procedurii de globalizare, veti completa atat formularul 200 "Declaratie de venit global", cat si formulare de declaratii speciale corespunzatoare categoriei de venit realizat. Veti completa cate un formular pentru fiecare categorie de venit si fiecare sursa in parte.
    1) Ati obtinut venituri din activitati independente?
    - veti completa mai intai formularul 202 "Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente", in functie de categoria venitului obtinut, conform instructiunilor de completare prezentate la capitolul V din prezentul ghid;
    - veti completa dupa aceea capitolul B din formularul 200 "Declaratie de venit global", preluand datele referitoare la venitul net sau pierderea fiscala din declaratiile speciale astfel:
        - in rd. 1 sau rd. 2 - pentru veniturile comerciale;
        - in rd. 3 sau rd. 4 - pentru veniturile din profesii libere;
        - in rd. 6 sau rd. 7 - pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.

    Atentie!
 ______________________________________________________________________________
|   Randul 5 din capitolul B al formularului 200 se completeaza numai in       |
|situatia in care ati desfasurat activitati independente, fiind impusi pe baza |
|normelor de venit. In acest rand veti inscrie suma reprezentand norma de venit|
|corespunzatoare perioadei lucrate, comunicata de organul fiscal. Aceasta se   |
|preia din "Decizia de plati anticipate" primita de la organul fiscal.         |
|______________________________________________________________________________|

    2) Ati obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor?
    -  veti completa mai intai formularul 203 "Declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor", conform instructiunilor de completare prezentate la capitolul V din prezentul ghid;
    - veti completa dupa aceea capitolul D din formularul 200 "Declaratie de venit global", astfel:
        - preluand datele referitoare la venitul net din declaratia speciala;
        -  daca ati realizat venituri din mai multe surse (ati inchiriat/arendat mai multe bunuri), atunci veti inscrie suma rezultata din cumularea venitului net, din toate declaratiile speciale privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor, depuse pentru anul fiscal 2003.
    3) Ati obtinut venituri din strainatate?
    - veti completa mai intai formularul 201 "Declaratie speciala privind veniturile din strainatate", conform instructiunilor de completare prezentate la capitolul V din prezentul ghid;
    - veti completa dupa aceea capitolul E din formularul 200, astfel:
        - preluand datele referitoare la venit (in rd. 12) sau pierdere fiscala (in rd. 13) din declaratia speciala;
        - daca ati realizat venituri din mai multe tari sau din mai multe surse, atunci veti inscrie suma rezultata din cumularea venitului/pierderii fiscale, din toate declaratiile speciale privind veniturile din strainatate, depuse pentru anul fiscal 2003.
    4) Ati obtinut venituri scutite la plata impozitului pe venit, realizate in anul fiscal de raportare?
    - veti completa capitolul F din formularul 200 "Declaratie de venit global", astfel:
        - preluand in randurile 14 si/sau 15 sumele reprezentand venitul net sau pierderea fiscala din fiecare formular 202 - capitolul D;
        - preluand in randul 16 suma de la cap. VIII "Venit net din salarii scutit de impozitul pe venit" din Fisa fiscala 1 (FF1).
    Daca va incadrati in doua sau mai multe dintre situatiile de mai sus, veti completa randurile corespunzatoare din formularul 200 "Declaratie de venit global", urmand indicatiile prezentate.

    C. Daca ati realizat atat venituri din salarii, cat si alte categorii de venituri supuse procedurii de globalizare:
    Daca in anul 2003 ati realizat atat venituri din salarii, cat si celelalte categorii de venituri supuse procedurii de globalizare, veti completa atat formularul 200 "Declaratie de venit global", cat si formulare de declaratii speciale corespunzatoare categoriei de venit realizat conform precizarilor mentionate la pct. A si B de mai sus.

    Atentie!
 ______________________________________________________________________________
|   Daca aveti nelamuriri referitoare la modul de completare a declaratiilor de|
|venit, va rugam sa va adresati biroului de asistenta a contribuabililor din   |
|cadrul organului fiscal de domiciliu.                                         |
|______________________________________________________________________________|

    III. CUM TREBUIE SA PROCEDEZ PENTRU DEPUNEREA DECLARATIILOR?
    Desi pachetul informational v-a fost transmis de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, plicul cu declaratiile de venit trebuie trimis la Administratia finantelor publice in raza careia aveti domiciliul, deoarece datele declarate se prelucreaza la organele fiscale teritoriale.
    Veti introduce formularele completate in plicul primit in pachetul informational, pe care este inscris indicativul CR:
    - formularul 200 "Declaratie de venit global", pretiparit, astfel incat in fereastra plicului sa fie vizibila adresa Administratiei finantelor publice, tiparita in chenarul colorat din partea de jos a acestui formular.
    - formularele de declaratii speciale in copie sau in original, dupa caz;
    - formularele de fise fiscale, in copie;
    - documente justificative (copii legalizate), bifand casutele corespunzatoare din capitolul G "documente justificative anexate" al formularului "200".

    Atentie!
 ______________________________________________________________________________
|   - Depuneti documente justificative pentru obtinerea deducerilor personale  |
|suplimentare numai in cazul in care, in cursul anului nu ati beneficiat de    |
|aceste deduceri pentru toate lunile in care aveati dreptul. Pentru a nu       |
|cheltui sume pentru legalizarea copiilor documentelor justificative pentru    |
|deduceri suplimentare, trebuie sa depuneti declaratia la registratura         |
|organului fiscal prezentand documentele originale insotite de fotocopii,      |
|pentru certificare de catre organul fiscal.                                   |
|______________________________________________________________________________|

    In situatia in care realizati venituri (cu exceptia salariilor) din mai multe surse, (exemplu de sursa: un contract de inchiriere sau locul de desfasurare a activitatii independente), aveti obligatia depunerii unei declaratii speciale pentru fiecare sursa de venit la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa respectiva. Aceste declaratii speciale se pot depune la organul fiscal, fie prin posta, cu scrisoare recomandata, achitand taxele postale, fie direct la registratura acestuia.

    Atentie!
 ______________________________________________________________________________
|   Depuneti originalul declaratiilor speciale ca anexa la formularul 200      |
|"Declaratie de venit global" numai in cazul in care organul fiscal de sursa a |
|venitului coincide cu organul fiscal in raza caruia se afla domiciliul dvs. In|
|celelalte cazuri, la "Declaratia de venit global" anexati o copie a           |
|declaratiilor speciale.                                                       |
|______________________________________________________________________________|

    Plicul cu indicativul CR, in care au fost introduse declaratiile de venit, se transmite la organul fiscal de domiciliu, prin depunerea la orice oficiu postal, in regim "recomandat", fara a mai achita taxa de expediere (taxa se suporta de catre organul fiscal).
    Puteti depune declaratiile de venit si la registratura organului fiscal, dar, in acest caz, este posibil sa pierdeti mai mult timp pentru indeplinirea obligatiei de declarare.

    Important!
 ______________________________________________________________________________
|   Daca nu gasiti in plic formularele de declaratii speciale 201 "Declaratie  |
|speciala privind veniturile din strainatate", 202 "Declaratie speciala privind|
|veniturile din activitati independente" si 203 "Declaratie speciala privind   |
|veniturile din cedarea folosintei bunurilor", insa dvs. va revine obligatia   |
|completarii acestora, atunci trebuie sa le procurati dvs. Formularele         |
|suplimentare necesare le puteti obtine prin fotocopiere, prin descarcare de pe|
|site-ul Ministerului Finantelor Publice de la adresa www.mfinante.ro, sau, ca |
|ultima posibilitate, solicitandu-le organului fiscal.                         |
|______________________________________________________________________________|

    IV. ALTE PRECIZARI

    - In situatia in care ati desemnat, in conditiile legii, un reprezentant fiscal, declaratiile de venit pot fi completate si depuse de catre acesta. Numai in aceasta situatie veti completa capitolul cuprinzand datele de identificare ale reprezentantului fiscal aferente fiecarui formular de declaratie de venit.
    - In situatia in care formularul 200 "Declaratie de venit global" are completate eronat datele dvs. de identificare, va rugam sa le corectati, pentru a corespunde datelor inscrise in documentul dvs. de identitate (buletin sau carte) la momentul depunerii declaratiei, caz in care, anexati copie dupa buletinul sau cartea de identitate.
    - In situatia in care aveti deschis un cont curent sau cont de card, va rugam sa completati numarul de cont si banca, pentru a ne da posibilitatea sa va viram in acest cont eventualele diferente de impozit de restituit, fara a mai fi necesara deplasarea dvs. la unitatile de trezorerie sau la oficiile postale.
    - Declaratiile vor fi completate in doua exemplare, din care un exemplar se transmite la organul fiscal competent, iar celalalt se pastreaza de dvs. impreuna cu recipisa primita de la oficiul postal la care ati depus plicul cu declaratiile de venit.

    Important!
 ______________________________________________________________________________
|   Pentru veniturile realizate in anul fiscal 2003, declaratiile vor fi depuse|
|pana la data de 15 mai 2004. Data depunerii declaratiei de venit este data    |
|depunerii la posta a plicului cu declaratii, inscrisa pe recipisa, sau data   |
|inregistrarii acestora la organul fiscal.                                     |
|______________________________________________________________________________|

    V. INSTRUCTIUNI PRIVIND COMPLETAREA SI DEPUNEREA DECLARATIILOR SPECIALE

 ______________________________________________________________________________
|                             FORMULARUL 201                                   |
|          "DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN STRAINATATE"            |
|______________________________________________________________________________|

    Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venituri din strainatate ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor aflate in strainatate, sau activitati salariale desfasurate in strainatate intr-o perioada mai mica de 183 de zile.
    Contribuabilii depun cate o declaratie pentru fiecare tara - sursa a veniturilor - si pentru fiecare categorie de venit realizat.

    A. Date de identificare ale contribuabilului
    Adresa - se completeaza adresa de domiciliu.
    Cod numeric personal - se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecarui contribuabil. In cazul contribuabililor care sunt platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul numeric personal va fi precedat de litera "R".

    B. Date privind activitatea desfasurata
    1. Statul in care s-a realizat venitul - se completeaza cu denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.
    2. Natura veniturilor - se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit realizat.
    3, 4. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.

    C. Venit din strainatate
    1. Venit - se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare.
    2. Pierdere fiscala - se inscrie suma (in lei) reprezentand pierderea fiscala realizata din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare.

    D. Impozit platit in strainatate
    Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, in vederea calcularii si acordarii creditului fiscal extern de catre organul fiscal.
    Tabel: se inscriu datele referitoare la impozitul efectiv platit in strainatate pentru venitul realizat in strainatate.
    col. 1 Tip activitate - se inscrie denumirea corespunzatoare a activitatii generatoare de venit, desfasurata in strainatate.
    col. 2 Document - se inscrie denumirea documentului care atesta plata impozitului in strainatate, precum si seria si numarul acestuia. Documentul se va anexa la declaratie.
    col. 5 Venit - se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul realizat din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare, corespunzator impozitului platit in strainatate.
    col. 6 Impozit - se inscrie suma (in lei) reprezentand impozitul pe venit efectiv platit in strainatate.

    NOTA:
    Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul 2003.
    Veniturile din strainatate realizate si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma in lei prin intermediul unei valute de circulatie internationala, cum ar fi: dolari SUA sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul 2003.

 ______________________________________________________________________________
|                             FORMULARUL 202                                   |
|    "DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE"      |
|______________________________________________________________________________|

    Declaratia se completeaza pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.
    Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie speciala.

    B. Date privind activitatea desfasurata
    rd. 1. Natura veniturilor - se bifeaza una din casutele corespunzatoare categoriei de venit realizat.
    rd. 2. Obiectul principal de activitate - se inscrie denumirea activitatii principale generatoare de venituri, desfasurata de contribuabil, precum si codul CAEN al activitatii desfasurate.
    rd. 3. Forma de organizare - se bifeaza una din casutele corespunzatoare modului de desfasurare a activitatii.
    rd. 4. Sediul principal de desfasurare a activitatii - se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii. In cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru, se completeaza adresa sediului principal de desfasurare a activitatii.
    rd. 5. Autorizatie/contract - se inscriu numarul documentului care atesta dreptul dvs. de a desfasura activitate independenta, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum si denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfasoara activitati in baza unui contract de agent se inscriu numarul si data contractului.
    rd. 6, 7. Data inceperii/incetarii activitatii - se completeaza de catre contribuabilii care isi incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal.
    Persoanele fizice autorizate care inceteaza activitatea in cursul anului vor inscrie data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

    C. Venit net

    I. Activitate desfasurata in mod individual
    C1. In cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati comerciale, determinate in sistem real si venituri din exercitarea unei profesii libere.
    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila.
    rd. 1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura incasate in anul fiscal 2003, atat din activitatea de baza, cat si din activitati adiacente.
    rd. 2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.
    rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma reprezentand cheltuielile efectuate in vederea realizarii venitului.
    rd. 3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.
    rd. 3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa - se inscrie partea din venitul net aferent activitatilor independente pentru care platile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursa.
    rd. 4. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.
    C2. In cazul persoanelor care realizeaza venituri din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala.
    Se completeaza pe baza datelor din evidenta contabila sau pe baza documentelor eliberate de platitorii de venit.
    rd. 1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand veniturile totale in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala, din toate sursele, in anul fiscal 2003.
    La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuala se au in vedere atat sumele incasate in cursul anului, cat si retinerile in contul platilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, retinute de platitorii de venit.
    rd. 2. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma de la rd. 2.1 sau suma rezultata din insumarea cheltuielilor de la rd. 2.2, 2.3, 2.4 si 2.5, dupa caz.
    rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completeaza in situatia in care ati optat pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla. Se inscrie suma reprezentand cheltuielile totale efectuate in vederea realizarii venitului.
    rd. 2.2. Cheltuieli forfetare (40%) - se completeaza in situatia in care ati realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat drepturile de autor aferente operelor de arta monumentala.
    rd. 2.3. Cheltuieli forfetare (50%) - se completeaza in situatia in care ati realizat venituri din drepturi de autor aferente operelor de arta monumentala.
    rd. 2.4. Sume ce revin organismelor de gestiune colectiva - se completeaza in cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suita, veniturilor reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata. Se inscrie suma totala platita organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor intre titularii de drepturi.
    rd. 2.5. Contributii obligatorii, datorate potrivit legii - se completeaza numai in situatia in care venitul net se determina pe baza de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentand contributiile obligatorii datorate potrivit legii si platite.
    rd. 3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.
    rd. 4. Pierdere fiscala - se completeaza numai de catre contribuabilii care determina venitul net/pierderea in sistem real si care in anul fiscal 2003 au inregistrat pierderi. Se inscrie suma reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile efective si venitul brut, daca venitul brut este mai mic decat cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

    II. Activitate desfasurata intr-o forma de asociere
    C3. In cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa doar rd. 3 si rd. 4 din declaratie, dupa cum urmeaza:
    rd. 3. Venit net - se preia suma inscrisa in col. 5 sau col. 6, dupa caz, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul de la capitolul E din "Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica", constituite intre persoane fizice, reprezentand venitul net din asociere, realizat in anul fiscal 2003, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.
    rd. 4. Pierdere fiscala - se preia suma inscrisa in col. 8, randul corespunzator contribuabilului, din tabelul prevazut de la capitolul E din Declaratia anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, reprezentand pierderea fiscala din asociere realizata in anul fiscal 2003 si distribuita asociatului, conform contractului.
    C4. In cazul asocierilor constituite intre persoane fizice si persoane juridice romane, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.5), rd. 3 si rd. 3.1 sau rd. 4, dupa caz, dupa cum urmeaza:
    rd. 1. Venit brut - se inscrie suma reprezentand profitul cuvenit persoanei fizice, determinat cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit.
    rd. 2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.5.
    rd. 2.5. Contributii obligatorii, datorate potrivit legii - se inscrie suma reprezentand contributiile obligatorii datorate potrivit legii, platite de asociatii persoane fizice.
    rd. 3. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si contributiile obligatorii, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2.
    rd. 3.1. Venit net aferent activitatilor cu regim de retinere la sursa - se preia suma de la rd. 3.
    rd. 4. Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand pierderea fiscala a persoanei fizice, determinata cu respectarea regulilor stabilite in legislatia privind impozitul pe profit.

    D. Venit scutit la plata impozitului pe venit
    Se completeaza de catre contribuabilii care realizeaza in anul fiscal 2003 venituri din activitati independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.
    rd. 1. Venit net/Pierdere fiscala - se inscrie suma reprezentand venitul net sau pierderea fiscala realizate din activitati independente desfasurate in perioada de scutire.

 ______________________________________________________________________________
|                               FORMULARUL 203                                 |
|   "DECLARATIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR"  |
|______________________________________________________________________________|

    Declaratia se completeaza si se depune daca realizati venituri in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, numai in cazul in care contractul de inchiriere/arendare incheiat intre parti indeplineste cel putin una din urmatoarele conditii:
    - este exprimat in valuta;
    - contine clauze cu privire la suportarea, de catre chirias, a cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau altui detinator legal;
    - cuprinde alte clauze care nu sunt evaluabile la momentul incheierii contractului.
    In situatia in care ati obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, veti depune cate o declaratie speciala pentru fiecare sursa.
    In cazul cedarii folosintei bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar va completa si va depune cate o declaratie, corespunzator cotei care ii revine din proprietate.

    B. Date privind contractul incheiat intre parti
    rd. 1. Numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i se cedeaza dreptul de folosinta a bunului - se completeaza numele si prenumele (denumirea) persoanei careia i s-a cedat dreptul de folosinta a bunului, conform contractului incheiat intre parti.
    rd. 2. Contract de inchiriere/arendare - se completeaza astfel:
    - se elimina din text cuvantul "inchiriere" sau "arendare", in functie de natura contractului incheiat intre parti;
    - se inscrie numarul sub care a fost inregistrat la organul fiscal contractul incheiat intre parti, precum si data inregistrarii acestuia.
    rd. 3. Data inceperii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru inceperea derularii contractului incheiat intre parti.
    rd. 4. Data incetarii realizarii venitului - se inscrie data prevazuta pentru incetarea contractului incheiat intre parti.
    Rubricile de la pct. 3 si 4 se completeaza numai daca evenimentele respective se produc in cursul anului pentru care se depune declaratia speciala.
    rd. 5. Date de identificare ale bunului - se inscriu datele de identificare ale bunului a carui folosinta este cedata. De exemplu:
    a) pentru imobile (cladiri, terenuri): adresa completa (strada, numar, bloc, etaj, apartament), suprafata totala, din care inchiriata;
    b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numarul de inmatriculare, seria motorului, seria sasiului;
    c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliata, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizeaza bunul.
    rd. 6. Natura bunului - se bifeaza casuta corespunzatoare naturii bunului a carui folosinta a fost cedata.
    In cazul contractelor care au ca obiect atat inchirierea de constructii, cat si inchirierea de alte bunuri (terenuri, masini si utilaje agricole, etc.), se vor bifa ambele casute.
    In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau altor bunuri, contribuabilul va bifa numai casuta "Altele".
    Constructiile sunt definite conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

    C. Venit net din cedarea folosintei bunurilor
    Se completeaza coloana C1 "Constructii" in cazul contractelor care au ca obiect inchirierea de constructii, respectiv coloana C2 "Alte bunuri", in cazul contractelor care au ca obiect inchirierea altor bunuri.
    In situatia in care in contractul de inchiriere nu se mentioneaza distinct chiria aferenta constructiei si cea aferenta terenului sau a altor bunuri, se va completa numai coloana C2.
    rd. 1. Contravaloarea chiriei/arendei conform contractului - se inscrie contravaloarea (in lei) a chiriei aferenta constructiilor (rd. 1.1.) si/sau contravaloarea (in lei) a chiriei/arendei aferenta altor bunuri (rd. 2.1), prevazute in contractul incheiat intre parti pentru anul fiscal 2003, indiferent de momentul platii acestora.
    In situatia in care chiria/arenda reprezinta echivalentul in lei al unei valute, venitul brut anual se determina pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.
    In situatia in care arenda se achita in natura, evaluarea in lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, care se pot obtine de la organul fiscal unde se afla sursa de venit (terenul).
    rd. 2. Cheltuieli ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, prevazute in contract - se inscrie suma totala (in lei) a cheltuielilor aferente constructiilor (rd. 1.2) si/sau aferente altor bunuri (rd. 2.2) ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, dar care, potrivit clauzelor contractului, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.
    rd. 3. Venit brut - se inscrie suma calculata prin majorarea chiriei/arendei cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta, respectiv se completeaza rd. 1.3 prin insumarea datelor inscrise la rd. 1.1 si rd. 1.2, si/sau rd. 2.3 prin insumarea datelor inscrise la rd. 2.1 si rd. 2.2. In venitul brut se includ si eventualele daune platite potrivit unor clauze contractuale, in cazul rezilierii contractelor inainte de termen.
    rd. 4. Cheltuieli deductibile - se inscrie suma rezultata din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 50% la venitul brut (rd. 1.3), in cazul constructiilor, si/sau suma rezultata din aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% la venitul brut (rd. 2.3), in cazul altor bunuri.
    rd. 5. Venit net - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele inscrise la rd. 1.3 si datele inscrise la rd. 1.4, in cazul constructiilor, si/sau diferenta dintre datele inscrise la rd. 2.3 si datele inscrise la rd. 2.4, in cazul altor bunuri.
    rd. 6. Total venit net - se inscrie suma obtinuta prin cumularea sumelor inscrise la rd. 1.5 si rd. 2.5.

    Stimate contribuabil,
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala, din subordinea Ministerului Finantelor Publice, are ca obiectiv principal colectarea veniturilor bugetare. Realizarea obiectivului nu poate fi facuta in bune conditii fara participarea dvs. voluntara la indeplinirea obligatiilor fiscale care va revin. In acest sens, Agentia este preocupata sa va puna la dispozitie servicii moderne si usor de utilizat.
    Agentia Nationala de Administrare Fiscala aplica sistemul de transmitere/primire prin posta a declaratiilor de venit, astfel incat dvs. sa va puteti indeplini obligatiile de declarare a veniturilor realizate in anul 2003 intr-un mod cat mai simplu.
    Utilizand acest sistem veti economisi o parte din timpul dvs., deoarece nu mai trebuie sa va deplasati la sediul administratiei finantelor publice pentru a depune declaratia.
    Sistemul prezinta cateva imbunatatiri fata de anul precedent, cea mai importanta fiind asigurarea transmiterii declaratiilor de catre dvs. in sistem "recomandat", aceasta fiind taxata la destinatie, contravaloarea transmiterii fiind suportata de catre Agentie. Aceasta noua facilitate va va permite sa aveti si dovada depunerii declaratiilor de venit.
    O alta imbunatatire o constituie unificarea celor trei formulare utilizate anterior pentru declararea veniturilor din activitati independente, rezultand un singur formular (Declaratie speciala privind veniturile din activitati independente - formularul 202). In cazul in care realizati mai multe feluri de venituri din activitati independente, trebuie sa completati cate o astfel de declaratie speciala, pentru fiecare categorie de venit si pe fiecare loc de realizare a acestuia.
    Pentru participarea la acest sistem, tot ce trebuie sa faceti dvs. este sa completati formularele, conform instructiunilor incluse in pachetul informational primit, iar apoi sa le introduceti in plicul destinat transmiterii si sa-l depuneti pana la data de 15 mai 2004 inclusiv, la cel mai apropiat oficiu postal. Recipisa, pe care o veti primi la depunerea plicului, constituie dovada respectarii obligatiei de declarare a veniturilor realizate in anul fiscal 2003.
    Va recomandam utilizarea plicului cu indicatia "CR" pentru transmiterea declaratiilor, acesta fiind un plic special, pentru care nu trebuie sa achitati taxele postale. In cazul in care veti utiliza un alt plic, taxele postale vor fi suportate de dvs.
    Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa Biroului de Asistenta a Contribuabililor de la unitatea fiscala in raza careia aveti domiciliul.
    Speram ca acest sistem de transmitere prin posta a declaratiilor de venit sa constituie un mijloc eficient de usurare a obligatiilor dvs. in calitate de contribuabil la bugetul de stat.

                               PRESEDINTELE
                 AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA,
                              Neculae PLAIASU

 ______________________________________________________________________________
|                                                       _____________________  |
|                                                      |         C.R.        | |
|                                                      |     POSTA ROMANA    | |
|  EXPEDITOR                                           | Nr. 103/DO/001/2004 | |
|                                                      |   Valabil - 2004 -  | |
|  ..................................                  |                     | |
|                                                      |   SE TAXEAZA LA     | |
|  ..................................                  |     DESTINATIE      | |
|                                                      |_____________________| |
|  ..................................                                          |
|                                                                              |
|  ..................................                                          |
|                                                                              |
|    R ....................                                                    |
|                                            ________________________________  |
|                                           |                                | |
|                                           |                                | |
|         2003                              |                                | |
|   IMPOZITUL PE VENIT                      |                                | |
|                                           |________________________________| |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 376/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 376 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 376/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu