Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 37 din 19 decembrie 2003

pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 934 din 24 decembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
    avand in vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul preturi, tarife si analiza economica,
    in conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din data de 19 decembrie 2003,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor captivi, cuprinse in anexele nr. 1.1 - 1.4*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba tariful A33AP, cuprins in anexa nr. 1.5*) care face parte integranta din prezentul ordin, pentru autoproducatorii care livreaza energie electrica filialelor de distributie si de furnizare ale Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 37/2002 pentru aprobarea Metodologiei pentru stabilirea preturilor/tarifelor de achizitie a energiei electrice de la producatori independenti si autoproducatori.
    Art. 3
    Incadrarea in transele de putere la tariful monom optional pentru consumatori casnici CTP, cuprins in anexa nr. 1.4, se face la puterea maxima contractata.
    Art. 4
    Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vanzare cu amanuntul si includ taxa pe valoarea adaugata. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 5
    Zonele de varf de sarcina ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt cele stabilite in anexele nr. 2.1 - 2.3*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1.1 - 1.5 si 2.1 - 2.3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Schimbarea tipului de tarif este permisa in urmatoarele cazuri:
    1. Pentru toate tipurile de consumatori:
    a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare; prin exceptie, consumatorii casnici care utilizeaza alt tarif decat tariful optional de tip social (CS) pot opta, pe durata aplicarii prezentului ordin, pentru tariful CS, chiar daca nu au trecut 12 luni calendaristice de la ultima schimbare de tarif;
    b) la aparitia unor tipuri de tarife, chiar daca de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;
    c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.
    2. Pentru consumatorii de tip agent economic (suplimentar fata de prevederile pct. 1), chiar daca de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice:
    a) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;
    b) de la tariful binom de tip C la tariful binom de tip A sau A33;
    c) de la tariful binom de tip A la tariful binom de tip A33.
    Art. 7
    Pentru consumatorii captivi industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane, tariful de putere se aplica numai la puterea consumata in cadrul zonelor de varf de seara.
    Art. 8
    Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
    Art. 9
    Tariful A33 pentru nivelul de inalta tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.
    Art. 10
    Tariful C se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.
    Art. 11
    Aplicarea tarifului monom optional pentru consumatorii casnici CTP si a tarifelor cu preplata la consumatorii casnici se va face treptat, in functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul filialelor de distributie si furnizare ale Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
    Art. 12
    In cazul consumatorilor casnici la care se aplica tarif social, cantitatea zilnica aferenta transei I este de 2 kWh/zi.
    Art. 13
    La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.
    Art. 14
    In cazul tarifelor de tip binom, daca puterea masurata depaseste cu mai mult de 15% puterea contractata, diferenta dintre puterea masurata si puterea contractata se factureaza la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul in care a intervenit depasirea.
    Art. 15
    Preturile pentru energia electrica reactiva se aplica tuturor consumatorilor agenti economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92, indiferent de tipul de tarif si de nivelul de tensiune, cu respectarea prevederilor din contractele-cadru de furnizare a energiei electrice.
    Art. 16
    Energia electrica reactiva se factureaza pe fiecare punct de masura, cu exceptia cazului in care alimentarea consumatorului se face prin doua sau mai multe linii conectate la aceeasi bara din aceeasi statie. In acest caz determinarea energiei electrice reactive facturabile se va face numai dupa insumarea prealabila a energiei electrice active si, respectiv, a energiei electrice reactive consumate pe aceste linii.
    Art. 17
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 18
    Pentru tariful monom optional de tip CTP, filialele de distributie si furnizare ale Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. vor transmite spre aprobare Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, instructiunile de aplicare.
    Art. 19
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 22/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 602 din 25 august 2003.
    Art. 20
    Departamentul preturi, tarife si analiza economica din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                    de Reglementare in Domeniul Energiei,
                                 Ioan Lungu

    ANEXA 1.1

      TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33

 ___________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de tensiune      |        Durata de utilizare mica           |
|crt.|egale cu cele din punctele|___________________________________________|
|    |de delimitare a           |   Pentru putere  |     Pentru energie     |
|    |instalatiilor             |    (lei/kW/an)   |        (lei/kWh)       |
|    |                          |__________________|________________________|
|    |                          |  Zona   |  Zona  | Zona  |  Zona  |  Zona |
|    |                          | de varf |ore rest|de varf| normala| de gol|
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 1  |INALTA TENSIUNE (220 kV)  |   857160|  372696|   3299|    1643|   1294|
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 2  |INALTA TENSIUNE (110 kV)  |  1025616|  445932|   3654|    1835|   1424|
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 3  |MEDIE TENSIUNE            |  1050984|  456972|   4050|    2025|   1598|
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|
| 4  |JOASA TENSIUNE            |  1212528|  527184|   5341|    2663|   2093|
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |        |       |        |       |
|____|__________________________|_________|________|_______|________|_______|

    - continuare -

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de tensiune      |         Durata de utilizare medie          |
|crt.|egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|    |de delimitare a           |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|    |instalatiilor             |    (lei/kW/an)    |        (lei/kWh)       |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          |  Zona   |  Zona   | Zona  |  Zona  |  Zona |
|    |                          | de varf |ore rest |de varf| normala| de gol|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1  |INALTA TENSIUNE (220 kV)  |  2142876|   931680|   2606|    1298|   1022|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2  |INALTA TENSIUNE (110 kV)  |  2564088|  1114824|   2816|    1392|   1107|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3  |MEDIE TENSIUNE            |  2627436|  1142364|   3006|    1487|   1170|
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4  |JOASA TENSIUNE            |  3031296|  1317960|   3693|    1838|   1442|
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    - continuare -

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de tensiune      |         Durata de utilizare mare           |
|crt.|egale cu cele din punctele|____________________________________________|
|    |de delimitare a           |   Pentru putere   |     Pentru energie     |
|    |instalatiilor             |    (lei/kW/an)    |        (lei/kWh)       |
|    |                          |___________________|________________________|
|    |                          |  Zona   |  Zona   | Zona  |  Zona  |  Zona |
|    |                          | de varf |ore rest |de varf| normala| de gol|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 1  |INALTA TENSIUNE (220 kV)  |  4520880|  1965612|   2106|    1048|    826|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 2  |INALTA TENSIUNE (110 kV)  |  5013648|  2179836|   2294|    1139|    901|
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 3  |MEDIE TENSIUNE            |  4526736|  1968156|   2578|    1281|   1012|
|    |(1 - 110 kV exclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|
| 4. |JOASA TENSIUNE            |  4587372|  1994508|   3328|    1664|   1300|
|    |(0,1 - 1 kV inclusiv)     |         |         |       |        |       |
|____|__________________________|_________|_________|_______|________|_______|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.2

                         TARIFELE A, B, C si D

 __________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de      |      PRETURI PENTRU ENERGIE ELECTRICA ACTIVA      |
|crt.|tensiune egale cu|___________________________________________________|
|    |cele din punctele|     A. TARIF binom diferentiat    | B. Tarif monom|
|    |de delimitare a  |                                   | diferentiat   |
|    |instalatiilor    |___________________________________|_______________|
|    |                 |    Pentru putere   |Pentru energie| Pentru energie|
|    |                 |     (lei/kW/an)    |  (lei/kWh)   |   (lei/kWh)   |
|    |                 |____________________|______________|_______________|
|    |                 | Zona     |Zona     |Zona   | Zona |Zona   | Zona  |
|    |                 | varf de  |rest ore |varf de| rest |varf de| rest  |
|    |                 | seara    |         |seara  | ore  |seara  | ore   |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 1  |INALTA TENSIUNE  | 3.450.108|1.487.112|  3.439| 1.250|  4.558|  1.729|
|    |(110 kV si peste)|          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 2  |MEDIE TENSIUNE   | 4.673.160|1.961.076|  3.547| 1.282|  5.130|  1.953|
|    |(1 - 110 kV      |          |         |       |      |       |       |
|    |exclusiv)        |          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|
| 3  |JOASA TENSIUNE   | 7.797.168|3.354.372|  4.087| 1.488|  6.781|  2.521|
|    |(0,1 - 1 kV      |          |         |       |      |       |       |
|    |inclusiv)        |          |         |       |      |       |       |
|____|_________________|__________|_________|_______|______|_______|_______|

    - continuare -

 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Niveluri de      |  PRETURI PENTRU ENERGIE ELECTRICA  |Preturi pentru   |
|crt.|tensiune egale cu|             ACTIVA                 |energia electrica|
|    |cele din punctele|____________________________________|reactiva livrata |
|    |de delimitare a  | C. Tarif binom simplu  | D. Tarif  |consumatorilor   |
|    |instalatiilor    |                        | monom     |cu factor de     |
|    |                 |                        | simplu    |putere mediu     |
|    |                 |________________________|___________|lunar mai mic    |
|    |                 |Pentru puterea|Pentru   | Pentru    |de 0,92*)        |
|    |                 |contractata   |energie  | energie   |_________________|
|    |                 |(lei/kW/an)   |(lei/kWh)| (lei/kWh) |   (lei/kVArh)   |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 1  |INALTA TENSIUNE  |     2.605.500|    1.632|      2.105|        210      |
|    |(110 kV si peste)|              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 2  |MEDIE TENSIUNE   |     2.926.524|    1.751|      2.325|        232      |
|    |(1 - 110 kV      |              |         |           |                 |
|    |exclusiv)        |              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
| 3  |JOASA TENSIUNE   |     3.681.336|    2.192|      3.067|        307      |
|    |(0,1 - 1 kV      |              |         |           |                 |
|    |inclusiv)        |              |         |           |                 |
|____|_________________|______________|_________|___________|_________________|
    *) Preturile pentru energia electrica reactiva se aplica consumatorilor agenti economici cu factor de putere mediu lunar mai mic de 0.92, pentru toate tipurile de tarife si nivelurile de tensiune.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.3

                        TARIFELE ZI - NOAPTE E1 si E2

 ______________________________________________________________________________
|                   |             E1              |            E2              |
|                   |Tarif pentru consumul de     |Tarif pentru consumul de    |
|                   |energie electrica din zonele |energie electrica din zonele|
|                   |de zi si zonele de noapte,   |de zi si zonele de noapte   |
|                   |inclusiv din zilele de       |                            |
|                   |sambata si duminica          |                            |
|                   |         (lei/kWh)           |         (lei/kWh)          |
|___________________|_____________________________|____________________________|
|Nr. |Niveluri de   |            |                |             |              |
|crt.|tensiune egale|            |                |             |              |
|    |cu cele din   | ZONA DE ZI |ZONA DE NOAPTE*)| ZONA DE ZI  |ZONA DE NOAPTE|
|    |punctele de   |6,00 - 22,00|  22,00 - 6,00  |6,00 - 22,00 | 22,00 - 6,00 |
|    |delimitare a  |            |                |             |              |
|    |instalatiilor |            |                |             |              |
|____|______________|____________|________________|_____________|______________|
| 1  |INALTA        |            |                |             |              |
|    |TENSIUNE (110 |            |                |             |              |
|    |kV si peste)  |   3.197    |     1.354      |    2.257    |    1.325     |
|____|______________|____________|________________|_____________|______________|
| 2  |MEDIE TENSIUNE|            |                |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |            |                |             |              |
|    |exclusiv)     |   2.956    |     1.492      |    2.507    |    1.479     |
|____|______________|____________|________________|_____________|______________|
| 3  |JOASA TENSIUNE|            |                |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |            |                |             |              |
|    |inclusiv)     |   3.876    |     1.966      |    3.297    |    1.932     |
|____|______________|____________|________________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada de vineri orele 22,00 pana luni orele 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.4

    TARIFELE PENTRU CONSUMATORII CASNICI CARE CUPRIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

                       Pentru contoare cu plata post consum

                _____________________________________________________________
               |      Tariful CS -      | Tariful CD - |     Tariful CA -    |
               | optional de tip social |optional de   |optional de tip monom|
               |                        |tip monom fara|                     |
               |                        |abonament*1)  |                     |
 ______________|________________________|______________|_____________________|
|Nr. |Nivel    |Transa     |Transa peste|   Pretul     |Abonament| Pretul    |
|crt.|tensiune |2 kWh/zi   |2 kWh/zi    |   energiei   |(lei/zi) | energiei  |
|    |         |(lei/kWh si|(lei/kWh si |   (lei/kWh)  |         | (lei/kWh) |
|    |         |abonat)    |abonat)     |              |         |           |
|____|_________|___________|____________|______________|_________|___________|
| 1  |Joasa    |           |            |              |         |           |
|    |tensiune |           |            |              |         |           |
|    |(0 - 1 kV|           |            |              |         |           |
|    |inclusiv)|   1.722   |    7.404   |     3.652    |  1.340  |    2.707  |
|____|_________|___________|____________|______________|_________|___________|
| 2  |Medie    |                        |              |         |           |
|    |tensiune |                        |              |         |           |
|    |(1 -     |                        |              |         |           |
|    |110 kV   |                        |              |         |           |
|    |exclusiv)|           -            |     2.791    |  1.340  |    2.141  |
|____|_________|________________________|______________|_________|___________|

    - continuare -

                ________________________________________________
               | Tariful CA2 - optional de tip monom diferentiat|
 ______________|________________________________________________|
|Nr. |Nivel    | Abonament | Pretul energiei |Pretul energiei   |
|crt.|tensiune | (lei/zi)  | in zona de zi   |in zona de noapte |
|    |         |           | (lei/kWh)       |(lei/kWh)*2)      |
|____|_________|___________|_________________|__________________|
| 1  |Joasa    |           |                 |                  |
|    |tensiune |           |                 |                  |
|    |(0 - 1 kV|           |                 |                  |
|    |inclusiv)|   1.340   |      3.292      |       2.136      |
|____|_________|___________|_________________|__________________|
| 2  |Medie    |           |                 |                  |
|    |tensiune |           |                 |                  |
|    |(1 -     |           |                 |                  |
|    |110 kV   |           |                 |                  |
|    |exclusiv)|   1.340   |      2.571      |       1.687      |
|____|_________|___________|_________________|__________________|

    - continuare -

                ________________________________________________
               |           Tariful CA3 - optional               |
               |   de tip monom diferentiat pe trei zone orare  |
 ______________|________________________________________________|
|Nr. |Nivel    | Abonament |Pretul     | Pretul     |Pretul     |
|crt.|tensiune | (lei/zi)  |energiei   | energiei   |energiei in|
|    |         |           |in zona de | in zona    |zona de gol|
|    |         |           |varf       | normala    |(lei/kWh)  |
|    |         |           |(lei/kWh)  | (lei/kWh)  |           |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
| 1  |Joasa    |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(0 - 1 kV|           |           |            |           |
|    |inclusiv)|   1.340   |   5.415   |    2.707   |    2.136  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|
| 2  |Medie    |           |           |            |           |
|    |tensiune |           |           |            |           |
|    |(1 -     |           |           |            |           |
|    |110 kV   |           |           |            |           |
|    |exclusiv)|   1.340   |   4.282   |    2.141   |    1.687  |
|____|_________|___________|___________|____________|___________|

                ____________________________________
               | Tariful CTP - optional de tip monom|
 ______________|____________________________________|
|Nr. |Nivel    |Transa de  | Abonament | Pretul     |
|crt.|tensiune |putere     | (lei/zi)  | energiei   |
|    |         |maxima     |           | (lei/kWh)  |
|    |         |contractata|           |            |
|    |         |   (kW)    |           |            |
|____|_________|___________|___________|____________|
| 1  |Joasa    |pana la 3  |           |            |
|    |tensiune |kW inclusiv|   1.340   |    2.200   |
|    |(0 - 1 kV|___________|___________|____________|
|    |inclusiv)| 3 - 6 kW  |   2.800   |    2.200   |
|    |         |___________|___________|____________|
|    |         | peste     |           |            |
|    |         | 6 kW*3)   |   4.200   |    2.200   |
|____|_________|___________|___________|____________|

                       Pentru contoare cu preplata

                _______________________________________________________________
               |        Tariful CP -      |            Tariful CP2 -           |
               |  optional de tip monom   | optional de tip monom diferentiat  |
 ______________|__________________________|____________________________________|
|Nr. |Nivel    | Abonament|Pretul energiei| Abonament |Pretul     |Pretul      |
|crt.|tensiune | (lei/zi) |(lei/kWh)      | (lei/zi)  |energiei in|energiei    |
|    |         |          |               |           |zona de zi |in zona de  |
|    |         |          |               |           |(lei/kWh)  |noapte      |
|    |         |          |               |           |           |(lei/kWh)*2)|
|____|_________|__________|_______________|___________|___________|____________|
| 1  |Joasa    |          |               |           |           |            |
|    |tensiune |          |               |           |           |            |
|    |(0 - 1 kV|          |               |           |           |            |
|    |inclusiv)|   1.263  |      2.426    |   1.263   |   2.948   |   1.914    |
|____|_________|__________|_______________|___________|___________|____________|
| 2  |Medie    |          |               |           |           |            |
|    |tensiune |          |               |           |           |            |
|    |(1 -     |          |               |           |           |            |
|    |110 kV   |          |               |           |           |            |
|    |exclusiv)|   1.263  |      1.916    |   1.263   |   2.301   |   1.515    |
|____|_________|__________|_______________|___________|___________|____________|

    - continuare -

                _______________________________________________________________
               |                         Tariful CP3 -                         |
               |      optional de tip monom diferentiat pe trei zone orare     |
 ______________|_______________________________________________________________|
|Nr. |Nivel    | Abonament |Pretul energiei  | Pretul energiei |Pretul energiei|
|crt.|tensiune | (lei/zi)  |in zona de varf  | in zona normala |in zona de gol |
|    |         |           |(lei/kWh)        | (lei/kWh)       |(lei/kWh)      |
|____|_________|___________|_________________|_________________|_______________|
| 1  |Joasa    |           |                 |                 |               |
|    |tensiune |           |                 |                 |               |
|    |(0 - 1 kV|           |                 |                 |               |
|    |inclusiv)|   1.263   |      4.853      |       2.426     |     1.914     |
|____|_________|___________|_________________|_________________|_______________|
| 2  |Medie    |           |                 |                 |               |
|    |tensiune |           |                 |                 |               |
|    |(1 -     |           |                 |                 |               |
|    |110 kV   |           |                 |                 |               |
|    |exclusiv)|   1.263   |      3.835      |       1.916     |     1.515     |
|____|_________|___________|_________________|_________________|_______________|
    *1) Identic cu Tariful D pentru agentii economici, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
    *2) Pretul se aplica si pentru perioada de vineri de la ora 22:00 pana luni la ora 6:00.
    *3) Pentru tariful cu putere maxima contractata peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare in sensul art. 11 din prezentul ordin.

    ANEXA 1.5

    TARIFUL DIFERENTIAT PE ZONE ORARE SI DURATE DE UTILIZARE - A33AP (NUMAI PENTRU AUTOPRODUCATORI CARE LIVREAZA ENERGIE ELECTRICA FILIALELOR DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE)

 ______________________________________________________________________________
|N | Niveluri de   |  Durata de        | Durata de         |  Durata de        |
|r.| tensiune egale|  utilizare mica   | utilizare medie   |  utilizare mare   |
|  | cu cele din   |___________________|___________________|___________________|
|c | punctele de   |   Pentru energie  |  Pentru energie   |  Pentru energie   |
|r | delimitare a  |   (lei/kWh)       |  (lei/kWh)        |  (lei/kWh)        |
|t.| instalatiilor |___________________|___________________|___________________|
|  |               |Zona |Zona   |Zona |Zona |Zona   |Zona |Zona |Zona   |Zona |
|  |               |de   |normala|de   |de   |normala|de   |de   |normala|de   |
|  |               |varf |       |gol  |varf |       |gol  |varf |       |gol  |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|
|1 |INALTA TENSIUNE|2.969|  1.479|1.164|2.345|  1.168|  920|1.895|    943|  744|
|  |(220 kV)       |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|
|2 |INALTA TENSIUNE|3.289|  1.652|1.281|2.535|  1.253|  996|2.065|  1.025|  811|
|  |(110 kV)       |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|
|3.|MEDIE TENSIUNE |3.645|  1.823|1.438|2.705|  1.339|1.053|2.321|  1.153|  911|
|  |(1 - 110 kV    |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|  |exclusiv)      |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|
|4 |JOASA TENSIUNE |4.807| 2.397 |1.883|3.324|  1.654|1.298|2.995|  1.498|1.170|
|  |(0,1 - 1 kV    |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|  |inclusiv)      |     |       |     |     |       |     |     |       |     |
|__|_______________|_____|_______|_____|_____|_______|_____|_____|_______|_____|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2.1

                     ZONELE ORARE UTILIZATE LA TARIFUL A33

 ______________________________________________________________________________
|       Luna       |       Zona varf      |Zona de gol|     Zona normala       |
|__________________|______________________|___________|________________________|
|                  |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Ianuarie         |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Februarie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Martie           |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Aprilie          |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |  20 - 22  |   0 - 6   |      22 - 0, 6 - 20    |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 20  |          20 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Mai              |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |  20 - 22  |   0 - 6   |      22 - 0, 6 - 20    |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 20  |          20 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iunie            |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |     -     |   0 - 6   |           6 - 0        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |   0 - 24  |             -          |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Iulie            |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |     -     |   0 - 6   |           6 - 0        |
| sambata, duminica|    -     |     -     |   0 - 24  |             -          |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| August           |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |  20 - 22  |   0 - 6   |      22 - 0, 6 - 20    |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 20  |          20 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Septembrie       |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |    -     |  20 - 22  |   0 - 6   |      22 - 0, 6 - 20    |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 20  |          20 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Octombrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Noiembrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| Decembrie        |          |           |           |                        |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|
| zile lucratoare  |  8 - 10  |  17 - 22  |   0 - 6   | 10 - 17, 22 - 0, 6 - 8 |
| sambata, duminica|    -     |     -     |  22 - 17  |          17 - 22       |
|__________________|__________|___________|___________|________________________|

    ANEXA 2.2

    ZONELE ORARE UTILIZATE LA TARIFELE A si B

 ____________________________________________
|    Luna   | Zona varf seara| Zona rest ore |
|___________|________________|_______________|
|           |                |               |
|___________|________________|_______________|
| Ianuarie  |    17 - 22     |    22 - 17    |
|___________|________________|_______________|
| Februarie |    17 - 22     |    22 - 17    |
|___________|________________|_______________|
| Martie    |    17 - 22     |    22 - 17    |
|___________|________________|_______________|
| Aprilie   |    20 - 22     |    22 - 20    |
|___________|________________|_______________|
| Mai       |    20 - 22     |    22 - 20    |
|___________|________________|_______________|
| Iunie     |       -        |     0 - 24    |
|___________|________________|_______________|
| Iulie     |       -        |     0 - 24    |
|___________|________________|_______________|
| August    |    20 - 22     |    22 - 20    |
|___________|________________|_______________|
| Septembrie|    20 - 22     |    22 - 20    |
|___________|________________|_______________|
| Octombrie |    17 - 22     |    22 - 17    |
|___________|________________|_______________|
| Noiembrie |    17 - 22     |    22 - 17    |
|___________|________________|_______________|
| Decembrie |    17 - 22     |    22 - 17    |
|___________|________________|_______________|

    ANEXA 2.3

    ZONELE ORARE UTILIZATE PENTRU TARIFELE CA3 SI CP3

 ____________________________________________________________
| SEZON | Zona de varf |      Zona de gol    |  Zona normala |
|_______|______________|_____________________|_______________|
| VARA  |08:00 - 09:00 |    00:00 - 08:00    | 09:00 - 21:00 |
|       |              |    21:00 - 00:00    |               |
|       |              | vineri ora 21:00    |               |
|       |              | pana luni ora 08:00 |               |
|_______|______________|_____________________|_______________|
| IARNA |08:00 - 10:00 |    00:00 - 08:00    | 10:00 - 19:00 |
|       |19:00 - 22:00 |    22:00 - 00:00    |               |
|       |              | vineri ora 22:00    |               |
|       |              | pana luni ora 08:00 |               |
|_______|______________|_____________________|_______________|

    Sezonul de vara: 1 Aprilie - 30 Septembrie
    Sezonul de iarna: 1 Octombrie - 31 Martie

    ZONELE ORARE UTILIZATE PENTRU TARIFELE E1, E2, CA2 si CP2

 ________________________________________________________
|  TARIFELE E1, CA2 SI CP2   |        TARIFUL E2         |
|____________________________|___________________________|
| Zona de zi | Zona de noapte| Zona de zi |Zona de noapte|
|____________|_______________|____________|______________|
|6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00  |6,00 - 22,00| 22,00 - 6,00 |
|            | si de vineri  |            |              |
|            | de la ora     |            |              |
|            | 22:00 pana    |            |              |
|            | luni ora 06:00|            |              |
|____________|_______________|____________|______________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 37/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 37 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu