Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 362/670/107 din 12 august 2002

pentru aprobarea Normelor cu privire la continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea bulionului si a pastei de tomate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 362 din 12 august 2002
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 670 din 13 septembrie 2002
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 107 din 2 octombrie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 774 din 24 octombrie 2002

    Vazand Referatul de aprobare nr. 150.227 din 8 iulie 2002, intocmit de Directia de industrie alimentara; standarde, marci si licente,
    avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul sanatatii si familiei si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele cu privire la continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea bulionului si a pastei de tomate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Familiei si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si al municipiului Bucuresti, vor controla modul de respectare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii.

                      Ministrul agriculturii,
                      alimentatiei si padurilor,
                      Ilie Sarbu

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                      Daniela Bartos

                      Presedintele Autoritatii Nationale
                      pentru Protectia Consumatorilor,
                      Rovana Plumb,
                      secretar de stat

    ANEXA 1

                                NORME
cu privire la continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea bulionului si a pastei de tomate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera la conditiile privind continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea bulionului si a pastei de tomate destinate comercializarii pentru consum uman.
    Art. 2
    Produsele mentionate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in prezentele norme.

    CAP. 2
    Definitii, continut, calitate

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme, bulionul si pasta de tomate sunt produse obtinute prin zdrobirea si strecurarea tomatelor, la care se poate adauga sare sau zahar, urmate de concentrarea prin fierbere a sucului obtinut, pana la consistenta de bulion sau pasta, ambalate in recipiente ermetice sau neermetice.
    Art. 4
    Produsele definite la art. 3 se clasifica, dupa continutul de substanta uscata solubila, dupa cum urmeaza:
    1. bulion de tomate tip 18, cu minimum 18% substanta uscata solubila la 20 grade C (exclusiv adaosul de sare);
    2. pasta de tomate:
    a) tip 24, cu minimum 24% substanta uscata solubila la 20 grade C (exclusiv adaosul de sare);
    b) tip 28, cu minimum 28% substanta uscata solubila la 20 grade C (exclusiv adaosul de sare);
    c) tip 36, cu minimum 36% substanta uscata solubila la 20 grade C (exclusiv adaosul de sare);
    d) tip 40, cu minimum 40% substanta uscata solubila la 20 grade C (exclusiv adaosul de sare).
    Art. 5
    Materiile prime si auxiliare utilizate la fabricarea bulionului si a pastei de tomate trebuie sa corespunda urmatoarelor definitii si descrieri:
    1. tomatele sunt legume proaspete, sanatoase, intregi, ajunse la maturitate industriala, de culoare rosie intensa, fara semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli criptogamice;
    2. apa utilizata in scopuri tehnologice (spalare, sterilizare) trebuie sa corespunda normelor sanitare si conditiilor tehnice de calitate impuse de normativele in vigoare referitoare la apa potabila;
    3. sarea folosita trebuie sa fie de uz alimentar si sa corespunda conditiilor de calitate impuse de reglementarile in vigoare;
    4. zaharul utilizat in scopul corectarii substantei uscate solubile trebuie sa corespunda normativelor tehnice de calitate in vigoare pe produs.
    Art. 6
    La fabricarea bulionului si a pastei de tomate nu este permisa adaugarea colorantilor, substantelor conservante si a substantelor de ingrosare (amidon, gume etc.).
    Art. 7
    La pasta de tomate dozata si ambalata la tuburi este permis adaosul de benzoat de sodiu in limitele prevazute si stabilite de normativele sanitare in vigoare.
    Art. 8
    (1) Este admisa adaugarea de sare si/sau de zahar la pasta de tomate la solicitarea scrisa a beneficiarului.
    (2) Cantitatea maxima de sare admisa a se adauga la pasta de tomate ambalata la butoaie este de 10% .
    Art. 9
    Proprietatile organoleptice si caracteristicile fizico-chimice pe care trebuie sa le indeplineasca bulionul si pasta de tomate sunt redate in anexele nr. 1 si, respectiv, nr. 2, care fac parte integranta din prezentele norme.
    Art. 10
    (1) Proprietatile microbiologice, continutul de metale grele si pesticide din bulionul si pasta de tomate trebuie sa se incadreze in limitele stabilite de reglementarile sanitare in vigoare.
    (2) Verificarea parametrilor prevazuti la alin. (1) si la art. 9 se efectueaza periodic si se garanteaza de producator la fiecare livrare.
    Art. 11
    Metodele de analiza utilizate pentru verificarea caracteristicilor prevazute la art. 10 alin. (1) trebuie sa corespunda prevederilor urmatoarelor standarde:
    1. proprietati microbiologice conform SR 8924-95 Conserve alimentare in recipiente inchise ermetic. Analiza microbiologica si STAS 8731-85 Produse de legume si fructe. Determinarea continutului in filamente de mucegai;
    2. continutul de pesticide, conform:
    a) STAS 12497-86 Produse de legume si fructe; determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate;
    b) STAS 12905-90 Produse de legume si fructe; determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice;
    3. continutul de metale grele, conform:
    a) STAS 5954/1-86 Produse de legume si fructe; mineralizarea probelor in vederea determinarii metalelor;
    b) STAS 7118-79 Determinarea arsenului;
    c) STAS 5955-86 Determinarea plumbului;
    d) STAS 7852-80 Determinarea cadmiului;
    e) STAS 5954/2-77 Determinarea cuprului;
    f) STAS 7119-91 Determinarea staniului.
    Art. 12
    Determinarea continutului de substanta uscata solubila la pasta de tomate cu adaos de sare se face conform calculului prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentele norme.

    CAP. 3
    Ambalare, marcare, depozitare, transport

    Art. 13
    Bulionul si pasta de tomate se ambaleaza in recipiente de diferite capacitati, cu posibilitati de inchidere ermetica sau neermetica, confectionate din materiale pentru produse alimentare, avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    Art. 14
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produselor, sa fie curate, uscate, in stare buna; ambalajele folosite sunt: lazi din lemn, carton, folie contractibila sau alte ambalaje stabilite prin contract si care trebuie sa corespunda prevederilor din normativele in vigoare pe produs.
    Art. 15
    (1) Marcarea si etichetarea bulionului si a pastei de tomate trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor si inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul achizitionarii produsului.
    (2) Mentiunile specifice produsului, care trebuie inscriptionate obligatoriu, precum si restrictionarea unor informatii care pot induce in eroare consumatorul, sunt urmatoarele:
    a) inscrierea cantitatii nete se face in conformitate cu instructiunile de metrologie legala in vigoare;
    b) mentionarea substantei uscate solubile, exprimata in grade refractometrice la 20 grade C;
    c) este interzisa inscrierea pe eticheta a mentiunii "natural".
    Art. 16
    Adaosul de sare si/sau de zahar, dupa caz, va fi inscris sub forma procentuala, in mod vizibil, in acelasi camp vizual cu denumirea sub care se vinde produsul.
    Art. 17
    Marcarea butoaielor din lemn se face prin sablonare pe capac cu vopsea rezistenta la apa sau prin etichetare. Etichetele vor fi confectionate din tabla, placaj sau alt material, se vor aplica pe unul dintre capace si vor cuprinde toate elementele de identificare prevazute in reglementarile legale in vigoare privind etichetarea produselor alimentare.
    Art. 18
    (1) Depozitarea bulionului si a pastei de tomate se face in incaperi curate, uscate, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si o umiditate relativa a aerului de maximum 75% .
    (2) Butoaiele cu pasta de tomate cu continut mic de sare de 2 - 4% se pastreaza in depozite frigorifice, iar butoaiele cu pasta de tomate cu adaos de 8 - 10% sare se pot depozita in incaperi ferite de razele solare, de ploaie si de inghet, la temperatura de circa 15 grade C.
    Art. 19
    Transportul trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau inghetului.
    Art. 20
    Fiecare transport trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatii produsului, intocmit de producator, conform reglementarilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Data durabilitatii minimale, respectiv data pana la care produsele isi pastreaza caracteristicile specifice in conditiile de depozitare prevazute in aceste norme, este stabilita si garantata de producator.

    ANEXA 1*)
    la norme

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Caracteristici organoleptice ale bulionului si pastei de tomate

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea caracteristicii     |         Conditii de admisibilitate           |
|_______________________________|______________________________________________|
| Aspectul recipientului:       | - curat, ermetic inchis, cu capacul nebombat,|
| - exterior:                   | neruginit, cu eticheta curata, vizibil       |
|                               | imprimata cu toate elementele de             |
|                               | identificare, lipita simetric in plan pe     |
|                               | recipient; la cutia metalica se admit usoare |
|                               | deformari la corp, dar nu la falt;           |
|                               | - butoaiele trebuie sa fie curate, sa nu     |
|                               | prezinte scurgeri si miros strain.           |
| - interior:                   | - curate; capacul si cutia metalica fara pete|
|                               | negre sau de rugina, exfolieri sau zgarieturi|
|                               | ale peliculei de lac; este admisa o usoara   |
|                               | marmorare datorita sulfurii de staniu.       |
| Aspectul continutului         | - masa omogena, densa la pasta de tomate, fin|
|                               | strecurata, fara corpuri straine: seminte,   |
|                               | pielite, frunze; fara semne de alterare,     |
|                               | respectiv mucegai sau fermentare.            |
| Culoare                       | - rosie intensa pana la rosie caramizie,     |
|                               | uniforma in toata masa produsului.           |
| Gust si miros                 | - specifice concentratelor de tomate; fara   |
|                               | gust si miros strain: de afumat, ars,        |
|                               | fermentare, mucegai; nu este admis gustul    |
|                               | amar sau acru; la pasta de tomate cu sare,   |
|                               | este admis gustul sarat, functie de          |
|                               | cantitatea de sare adaugata.                 |
|_______________________________|______________________________________________|

    Examenul organoleptic se efectueaza in conformitate cu prevederile SR 1754-94.

    ANEXA 2*)
    la norme

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Caracteristicile fizico-chimice ale bulionului si pastei de tomate

 ______________________________________________________________________________
|           Denumirea             |   Conditii de admisibilitate   | Metode de |
|        caracteristicii          |________________________________|  analiza  |
|                                 | bulion |      pasta tomate     |           |
|                                 |________|_______________________|           |
|                                 | tip 18 | tip | tip | tip | tip |           |
|                                 |        | 24  | 28  | 36  | 40  |           |
|_________________________________|________|_____|_____|_____|_____|___________|
| Substanta uscata solubila       |        |     |     |     |     | STAS      |
| (exclusiv adaosul de sare), %   |   18   | 24  | 28  | 36  | 40  | 5856/71   |
| grade refractometrice, la       |        |     |     |     |     |           |
| 20 grade C, min.                |        |     |     |     |     |           |
|_________________________________|________|_____|_____|_____|_____|___________|
| Aciditate totala, exprimata in  |                                | STAS      |
| acid citric si raportata la     |                10              | 5952/79   |
| substanta uscata solubila,      |                                |           |
| % max.                          |                                |           |
|_________________________________|________________________________|___________|
| Aciditate volatila, exprimata in|                                | STAS      |
| acid acetic si raportata la     |               0,50             | 5952/71   |
| substanta uscata solubila,      |                                |           |
| % max.                          |                                |           |
|_________________________________|________________________________|___________|
| Impuritati minerale insolubile, |              0,050             | STAS      |
| raportate la substanta uscata   |                                | 5959/70   |
| solubila, % max.                |                                |           |
|_________________________________|________________________________|___________|
| Indice de culoare, exprimat in  |               1,7              |           |
| grade GARDNER, min.             |                                |           |
|_________________________________|________________________________|___________|

    ANEXA 3
    la norme

    Determinarea continutului de substanta uscata solubila la pasta de tomate cu adaos de sare

    Substanta uscata solubila = S1 - 1,2(C - 1), in care:
    S1 = gradul refractometric, citit la refractometru, cu corectia de temperatura la 20 grade C;
    C = continutul total de clorura de sodiu, in procente;
    1 = continutul mediu de clorura de sodiu din concentratul de tomate fara adaos de sare;
    1,2 = numarul de grade refractometrice corespunzatoare unui procent de clorura de sodiu.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 362/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 362 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu