Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.348 din 27.04.2018

pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 429 din 21 mai 2018SmartCity1

Având în vedere:art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017;

art. 21 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;

art. 8.8.2 şi art. 8.12.7 din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 6.6.1 din Ghidul bilateral, Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, aprobat de statele donatoare;

anexa nr. 3 la Ghidul pentru programele educaţionale, Mecanismele financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, aprobat de statele donatoare,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, ministrul fondurilor europene emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul fondurilor europene, Rovana Plumb ANEXĂREGULI DE APLICARE a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 Articolul 1Prevederi legale aplicabile Prevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt: a)art. 8.8.2 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare, prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite şi aprobate de punctul naţional de contact (PNC); b)art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, - prevede faptul că punctul naţional de contact şi operatorii de program utilizează finanţarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021; c)art. 6.6.1 din Ghidul bilateral, aprobat de statele donatoare, prevede faptul că, întrucât baremele de costuri aplicabile deplasărilor în statele beneficiare pot varia foarte mult, se recomandă utilizarea baremelor stabilite de Comisia Europeană pentru indemnizaţia de deplasare (cazare, diurnă, transport local) prin anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare; d)art. 8.12.7 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că atunci când grantul se acordă pe bază de sume forfetare sau costuri unitare, justificarea cheltuielilor se limitează la justificarea unităţilor relevante; e)art. 21 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative şi că contractele de finanţare încheiate între punctul naţional de contact sau operatorii de program şi promotorii de iniţiative bilaterale vor cuprinde toate dispoziţiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condiţiile de plată a finanţării pe baza sumelor forfetare; f)anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaţionale aprobat de statele donatoare prevede baremele de costuri de transport în funcţie de distanţă şi bareme aferente indemnizaţiei de deplasare acordate participanţilor în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile. Articolul 2Metodologia de stabilire a sumelor forfetare
(1) Indemnizaţia de deplasare, compusă din cazare şi diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif la cazare etc.) acordată participanţilor care călătoresc din România în statele donatoare şi din statele donatoare în România, a fost calculată pe baza baremelor prevăzute în anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Ghidului bilateral.
(2) La stabilirea baremului aplicabil transportului internaţional în ţările donatoare/ţările beneficiare/către organizaţiile internaţionale, cât şi a baremului pentru cazare şi diurnă aplicabil în cazul deplasărilor în România, calculul se bazează pe datele istorice colectate de către PNC în decursul implementării proiectelor finanţate din Fondul bilateral la nivel naţional şi de program pentru perioada 2009-2014, baremele stabilite în anexa 1 la Decizia Comisiei Europene C (2008) 6.215 din 18 noiembrie 2008 pentru România, cât şi în baza unui studiu de piaţă.
(3) Pentru costurile de transport în funcţie de distanţă şi baremele aferente indemnizaţiei de deplasare în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile au fost utilizate baremele stabilite în anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaţionale.
Articolul 3Reguli de aplicare a sumelor forfetare
(1) Prezentele reguli se aplică de către PNC şi operatorii de program pentru finanţarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale, respectiv PNC, Autoritatea de certificare şi Autoritatea de audit pentru finanţarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului de asistenţă tehnică.
(2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif).
(3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiţia îndeplinirii rezultatului aşteptat al acţiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/deciziei de finanţare.
(4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare şi raportul de deplasare aprobat de conducătorul organizaţiei trimiţătoare.
(5) Pentru acţiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin prezentul document. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepţia cheltuielilor legate de diurnă.
(6) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data elaborării bugetului iniţiativei bilaterale.
(7) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanţare/devizul estimativ al deplasării.
(8) Contractele de finanţare/Deciziile de finanţare vor conţine toate dispoziţiile legate de respectarea condiţiilor de acordare a finanţării pe baza sumelor forfetare.
(9) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale, utilizând conturi analitice distincte.
Articolul 4Cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români şi străini pentru deplasări
(1) Pentru deplasări externe către statele donatoare/ România/sediul organizaţiilor internaţionale/alte state beneficiare cuantumul este:

Destinaţie Tipuri de costuri Bareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială/persoană Sumă forfetară acordată/participant
Norvegia şi sediul organizaţiilor internaţionale Cazare 140 euro/noapte 220 euro/zi + 600 euro
Diurnă 80 euro/zi
Transport internaţional 600 euro/deplasare
Islanda Cazare 160 euro/noapte 245 euro/zi + 900 euro
Diurnă 85 euro/zi
Transport internaţional 900 euro/deplasare
Liechtenstein Cazare 95 euro/noapte 175 euro/zi + 500 euro
Diurnă 80 euro/zi
Transport internaţional 500 euro/deplasare
Alte ţări beneficiare Cazare 110 euro/noapte 160 euro/zi + suma aferentă transportului în funcţie de nr. de km
Diurnă 50 euro/zi
Transport internaţional Distanţă între 10-99 km: 20 euro
Distanţă între 100-499 km: 180 euro
Distanţă între 500-1.999 km: 275 euro
Distanţă între 2.000-2.999 km: 360 euro
România Cazare 110 euro/noapte 160 euro/zi + 800 euro
Diurnă 50 euro/zi
Transport internaţional 800 euro/deplasare


(2) Pentru deplasări interne în România cuantumul este:

Destinaţie Tipuri de costuri Bareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială Sumă forfetară acordată participantului
România Cazare 80 euro/noapte 110 euro/zi + suma aferentă transportului în funcţie de nr. de km
Diurnă 30 euro/zi
Transport Distanţă între 10-99 km: 20 euro
Distanţă între 100-499 km: 180 euro
Distanţă între 500-1.999 km: 275 euro

(3) Pentru deplasări cu o durată de cel puţin 7 zile, sumele forfetare se calculează după cum urmează:

Indemnizaţie de deplasare pentru participanţii care călătoresc într-un stat donator sau către sediul unei organizaţii internaţionale - 1.250 EUR/1 săptămână - 2.200 EUR/2 săptămâni - 3.000 EUR/3 săptămâni - 4.000 EUR/4 săptămâni
Indemnizaţie de deplasare pentru participanţii care călătoresc în România sau întro altă ţară beneficiară - 750 EUR/1 săptămână - 1.250 EUR/2 săptămâni - 2.000 EUR/3 săptămâni - 3.000 EUR/4 săptămâni
Transport Conform baremelor stabilite la pct. (a) sau (b) în funcţie de destinaţie

(4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, indemnizaţia de deplasare/sumele forfetare se calculează proporţional cu durata deplasării.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 348/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 348 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 348/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu