Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 344-B/4620-1448 din 16 iulie 2003

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI              Nr. 344 din 16 iulie 2003
              MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
              Nr. B/4.620 din 18 iulie 2003
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 1.448 din 18 iulie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 547 din 30 iulie 2003

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    - Hotararea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe;
    - Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului;
    - Hotararea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul afacerilor externe si ministrul delegat pentru comert emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se aplica de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei si Comertului, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casele teritoriale si locale de pensii, precum si de catre persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul muncii,
                   solidaritatii sociale si familiei,
                   Elena Dumitru

                   Ministrul afacerilor externe,
                   Mircea Geoana

                   Ministrul delegat pentru comert,
                   Eugen Dijmarescu

    ANEXA 1

                                 NORME
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

    1. In sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, au calitatea de membri ai personalului diplomatic si consular actualii si fostii angajati ai Ministerului Afacerilor Externe si ai directiilor generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului, care au dobandit grade diplomatice si consulare, precum si persoanele trimise in misiuni permanente, cu grade diplomatice ca ministru consilier, consilier economic, secretar economic I, secretar economic II, secretar economic III, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale Romaniei in strainatate, de catre Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior. Aceste persoane trimise in misiuni permanente au calitatea de membri ai personalului diplomatic si consular numai pe durata misiunilor respective.
    Directiile generale din Ministerul Economiei si Comertului mentionate mai sus sunt: Europa, Relatii bilaterale, Politici comerciale si promovare export, aflate in coordonarea ministrului delegat pentru comert.
    2. Membrii personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, care beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, au urmatoarele grade diplomatice si consulare:
    - ambasador;
    - ministru plenipotentiar;
    - ministru consilier;
    - consilier diplomatic, consul general;
    - secretar I, consul;
    - secretar II, viceconsul;
    - secretar III;
    - atasat, agent consular.
    Membrii personalului diplomatic si consular ocupa in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale Romaniei in strainatate, functii diplomatice si consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le detin.
    3. Categoriile de personal din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala, care beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, sunt:
    a) in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului, personalul incadrat pe grade, respectiv functii diplomatice, precum si personalul incadrat pe functii publice de executie, care desfasoara activitate de comert exterior si cooperare economica internationala:
    - grade si functii diplomatice:
        - ministru consilier;
        - consilier diplomatic;
        - secretar I;
        - secretar II;
        - secretar III;
        - atasat;
    - functii publice de executie:
        - consilier A/I/1;
        - consilier A/I/2;
        - consilier A/I/3;
        - expert A/II/1;
        - expert A/II/2;
    b) din fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala, personalul incadrat la data pensionarii pe urmatoarele functii:
    - ministru consilier;
    - consilier economic;
    - secretar economic;
    - economist principal;
    - inginer principal;
    - economist;
    - inginer;
    - consilier juridic;
    - inspector general;
    - consilier IA;
    - consilier I;
    - consilier II;
    - consilier A/I/1;
    - consilier A/I/2;
    - consilier A/I/3.
    4. In vederea stabilirii pensiei de serviciu, in conformitate cu prevederile art. 2 si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, a membrilor personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe si a diplomatilor si functionarilor publici din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului, dosarul de pensie trebuie sa cuprinda:
    - actele necesare stabilirii pensiei, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - adeverinta-tip pentru pensia de serviciu, conform anexelor nr. 1 si 3 la prezentele norme, intocmita de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul Economiei si Comertului, care va cuprinde vechimea in diplomatie sau vechimea in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala si venitul salarial lunar net la data acordarii dreptului de pensie.
    5. Venitul salarial lunar net pe baza caruia se stabileste pensia de serviciu se determina prin scaderea din venitul salarial lunar brut realizat a impozitului aferent. Venitul salarial lunar brut se compune din salariul de baza si suma aferenta procentului de spor de vechime avut la data pensionarii.
    6. Pentru membrii personalului diplomatic si consular care au lucrat atat in Ministerul Afacerilor Externe, cat si in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala si care indeplinesc conditiile de acordare a pensiei de serviciu, adeverinta-tip va fi eliberata de ultima institutie angajatoare, pe baza confirmarii vechimii realizate de catre institutiile angajatoare anterioare.
    7. Constituie vechime in diplomatie munca diplomatica desfasurata de angajatii Ministerului Afacerilor Externe incepand cu data dobandirii calitatii de membri ai personalului diplomatic si consular pana la data pensionarii din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adauga perioadele aferente cursurilor postuniversitare si stagiilor de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatica si consulara.
    8. In sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, se considera vechime in diplomatie cursurile si stagiile de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatica si consulara, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    - cursurile postuniversitare de relatii internationale sau altele similare, efectuate in tara sau in strainatate, daca sunt inscrise ca vechime in carnetele de munca, iar absolventii acestor cursuri au fost angajati in Ministerul Afacerilor Externe ca membri ai personalului diplomatic si consular;
    - stagiile de specializare efectuate in tara sau in strainatate de membri ai personalului diplomatic si consular;
    - stagiile de specializare in activitatea diplomatica sau consulara, efectuate in Ministerul Afacerilor Externe de angajati ai acestui minister ca referenti ajutori si referenti cu studii superioare sau ca referenti ajutori relatii si referenti relatii cu studii superioare; din aceste stagii se considera vechime in diplomatie perioada pana la dobandirea calitatii de membru al personalului diplomatic si consular, dar nu mai mult de 2 ani, in cazul in care dobandirea calitatii de membru al personalului diplomatic si consular s-a realizat intr-o perioada mai mare de 2 ani;
    - stagiile de specializare in activitatea diplomatica sau consulara, efectuate in Ministerul Afacerilor Externe de angajati ai acestui minister, de la data incadrarii in functia de atasat stagiar sau in functii juridice la directiile consulare, juridica si tratate, pana la data dobandirii calitatii de membru al personalului diplomatic si consular, dar nu mai mult de 3 ani, in cazul in care dobandirea acestei calitati s-a realizat intr-o perioada mai mare de 3 ani.
    9. In situatia intreruperii activitatii diplomatice din diverse motive, perioadele lucrate in diplomatie se insumeaza daca persoana a fost sau este incadrata, la data pensionarii, in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe.
    10. Se considera vechime in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala perioada cuprinsa de la data angajarii in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului sau in administratiile centrale ale fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala, in compartimente cu specific de comert exterior sau cooperare economica internationala, pana la data pensionarii din administratiile centrale ale acestor ministere, departamente si directii generale.
    De asemenea, se considera vechime in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala si perioada in care o persoana a lucrat in calitate de trimis in misiuni permanente cu grade diplomatice de catre Ministerul Economiei si Comertului sau de catre fostele ministere si departamente de comert exterior.
    11. In situatia intreruperii activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala din diverse motive, perioadele lucrate in aceste domenii se insumeaza daca persoana care solicita pensie de serviciu a fost sau este incadrata, la data pensionarii, in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului si in administratiile centrale ale fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala.
    12. Pensiile aflate in plata pana la aparitia Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 se actualizeaza in conformitate cu prevederile art. 3 si ale art. 4 alin. (3) din aceasta ordonanta de urgenta. Drepturile de pensie stabilite ca urmare a actualizarii se cuvin si se platesc incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, respectiv de la 2 iunie 2003, cu respectarea termenului general de prescriptie.
    13. Actualizarea pensiei de serviciu, conform prevederilor art. 3 si ale art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, se face in baza unei cereri adresate casei teritoriale de pensii, insotita de adeverinta-tip prezentata in anexele nr. 2 si 4 la prezentele norme, eliberata de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, de Ministerul Economiei si Comertului.
    14. Actualizarea pensiilor persoanelor prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 se face prin echivalarea functiilor avute la data pensionarii cu functiile persoanelor aflate in activitate in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului, luandu-se in considerare salariile de baza ale acestora la limita maxima de incadrare, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 207/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati. Responsabilitatea privind legalitatea si corectitudinea acestei echivalari revine in exclusivitate Ministerului Economiei si Comertului.
    15. Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea stabilirii venitului salarial lunar net, cat si a vechimii in diplomatie, respectiv a vechimii in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, revine in exclusivitate institutiei care elibereaza adeverinta-tip.
    16. Stabilirea, actualizarea si plata pensiilor de serviciu se efectueaza de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele teritoriale de pensii.
    17. Cererea de inscriere la pensia de serviciu sau de actualizare a pensiilor din sistemul public, insotita de adeverinta-tip, va fi depusa de solicitant la casa teritoriala de pensii, care va calcula atat pensia din sistemul public stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si pensia de serviciu stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003.
    Pensia care se achita titularului este pensia cea mai avantajoasa.
    18. Casa teritoriala de pensii va emite o singura decizie de pensie in care vor fi inscrise distinct cuantumurile celor doua categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele doua pensii care urmeaza a fi suportata de la bugetul de stat conform art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003.
    Aceasta diferenta urmeaza a fi evidentiata distinct si pe fisa contabila.
    19. Pensiile personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, aflate in plata la data aparitiei Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, se actualizeaza in conformitate cu prevederile art. 3 din aceasta ordonanta de urgenta.
    Pentru personalul diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, cu decizie emisa si nepusa in plata, pensia de serviciu se va stabili ca o inscriere noua, avandu-se in vedere si perioada lucrata in diplomatie dupa stabilirea dreptului de pensie.
    20. Pensiile persoanelor pensionate din administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior si a celorlalte ministere si departamente de comert exterior mentionate la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, indiferent daca acestea sunt sau nu in plata la data aparitiei ordonantei de urgenta sus-mentionate, se actualizeaza in conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiasi articol.
    21. Actualizarea pensiilor de serviciu conform prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 se face dupa cum urmeaza:
    a) pentru persoanele care se vor pensiona conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, in functie de evolutia salariilor de baza avute de acestea la data pensionarii;
    b) pentru persoanele prevazute la art. 3 si la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, in functie de evolutia salariilor de baza corespunzatoare limitei maxime de incadrare a membrilor personalului diplomatic si consular, cu aceleasi grade diplomatice sau consulare din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a persoanelor cu aceleasi functii din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului.
    In cazul in care se va introduce o limita minima, respectiv maxima, si la salarizarea membrului personalului diplomatic si consular cu gradul si functia de ambasador, aflat in activitate in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, actualizarea pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic si consular, prevazuti la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 se efectueaza, conform alin. (1) al aceluiasi articol, in functie de limita maxima de salarizare a ambasadorului.
    22. In aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, privind actualizarea pensiei de serviciu, se stabileste urmatoarea procedura:
    a) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor informa in scris Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale ori de cate ori va avea loc o majorare a salariilor lunare de baza ale personalului aflat in activitate.
    b) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va transmite celor doua ministere mentionate la lit. a) listele cu titularii pensiilor de serviciu, aflati in plata, conform anexelor nr. 5 si 6 la prezentele norme.
    c) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor completa listele mentionate la lit. b) cu datele necesare actualizarii pensiilor de serviciu si le vor transmite caselor teritoriale de pensii in vederea punerii in aplicare.
    23. Actualizarea pensiilor de serviciu se va face o data cu majorarea salariilor de baza ale personalului in activitate in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Ministerului Economiei si Comertului.
    24. Persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, pensionari de invaliditate, care solicita trecerea in categoria pensionarilor pentru limita de varsta in baza art. 64 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, li se va calcula, la cerere, si pensia de serviciu prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, daca la data pensionarii pentru limita de varsta au stagiul complet de cotizare si o vechime in diplomatie, respectiv in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, de cel putin 20 de ani barbatii si 15 ani femeile. Perioada cat solicitantii au beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime in diplomatie sau in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala.
    25. Pensia de serviciu nu se recalculeaza prin valorificarea stagiilor de cotizare realizate, dupa pensionare, in diplomatie sau in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala.
    26. Pensia de urmas se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, din pensia de serviciu a titularului.
    27. Pensia de urmas, calculata din pensia de serviciu, nu se actualizeaza. Pensia de urmas, calculata din pensia pentru limita de varsta din sistemul public, este supusa masurilor de protectie sociala acordate acestei categorii de pensie, iar diferenta initiala dintre pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu si pensia de urmas stabilita din pensia pentru limita de varsta ramane constanta.

    ANEXA 1*)
    la norme

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Organizare Resurse Umane Nr. ..../........
    Directia Finante, Salarizare si Contabilitate Nr. ..../......

    Adeverinta pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, conform art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003

    Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ........................., domiciliat(a) in ....................., str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., Sector ......., Judet ....................., act identitate .......... Seria ....., nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Locul de munca la data pensionarii ___________________
    Gradul si functia diplomatica sau consulara, la data pensionarii __________
    Numit ambasador prin Decretul prezidential nr. ________
 ______________________________________________________________________________
|    Vechimea totala in diplomatie     |                                       |
|              (ani)                   |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Venitul salarial lunar net pe baza caruia |                                  |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Directia Organizare Resurse Umane,        Directia Finante, Salarizare
                                                   si Contabilitate,
              Director,                                Director,

    Subsemnatul _________________________ sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura,                          Data ______________________________
                                        B.I./C.I seria ___ nr. ____________
                                        Eliberat la data de _______________
                                        De ________________________________

    ANEXA 2*)
    la norme

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Organizare Resurse Umane Nr. ..../........
    Directia Finante, Salarizare si Contabilitate Nr. ..../......

    Adeverinta pentru actualizarea pensiei personalului diplomatic si consular conform art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003

    Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ........................., domiciliat(a) in ....................., str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ...., Sector ......., Judet ....................., act identitate .......... Seria ....., nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, numar decizie de pensie ________ din _________, indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 pentru actualizarea pensiei aflate in plata conform art. 3.
    Locul de munca la data pensionarii ___________________
    Gradul si functia diplomatica sau consulara, la data pensionarii __________
    Numit ambasador prin Decretul prezidential nr. ___________
 ______________________________________________________________________________
|    Vechimea totala in diplomatie     |                                       |
|              (ani)                   |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Venitul salarial lunar net pe baza caruia |                                  |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Directia Organizare Resurse Umane,        Directia Finante, Salarizare
                                                   si Contabilitate,
              Director,                                Director,

    Subsemnatul _____________________ sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura,                          Data ______________________________
                                        B.I./C.I seria ___ nr. ____________
                                        Eliberat la data de _______________
                                        De ________________________________

    ANEXA 3*)
    la norme

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Generala Buget, Economico-Financiara si Administrativ Nr. ..../....
    Directia Resurse Umane Nr. ..../.....

    Adeverinta pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si a celorlalte persoane, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003

    Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ........................., domiciliat(a) in ...................., str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., Sector ......., Judet ....................., act identitate .......... Seria ....., nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Locul de munca la data pensionarii ___________________
    Functia la data pensionarii __________________________
 ______________________________________________________________________________
| Vechimea totala in activitatea de    |                                       |
| comert exterior si cooperare         |                                       |
| economica internationala (ani)       |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Venitul salarial lunar net pe baza caruia |                                  |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

            Directia Generala Buget,               Directia Resurse Umane,
     Economico-Financiara si Administrativ,
              Director general,                           Director,

    Subsemnatul _____________________ sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura,                          Data __________________________
                                        B.I. seria _____ nr. __________
                                        Eliberat la data de ___________
                                        De ____________________________

    ANEXA 4*)
    la norme

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Generala Buget, Economico-Financiara si Administrativ Nr. ..../....
    Directia Resurse Umane Nr. ..../.....

    Adeverinta pentru actualizarea pensiei, conform art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003

    Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ........................., domiciliat(a) in ...................., str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., Sector ......., Judet ......................, act identitate ......... Seria ....., nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, numar decizie de pensie ________ din _________, indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 pentru actualizarea pensiei aflate in plata conform art. 4 alin (3).
    Locul de munca la data pensionarii ___________________
    Functia la data pensionarii __________________________
 ______________________________________________________________________________
| Vechimea totala in activitatea de    |                                       |
| comert exterior si cooperare         |                                       |
| economica internationala (ani)       |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Venitul salarial lunar net pe baza caruia |                                  |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

            Directia Generala Buget,               Directia Resurse Umane,
     Economico-Financiara si Administrativ,
              Director general,                           Director,

    Subsemnatul _____________________ sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura,                          Data __________________________
                                        B.I. seria ____ nr. ___________
                                        Eliberat la data de ___________
                                        De ____________________________

    ANEXA 5*)
    la norme

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Organizare Resurse Umane Nr. ............
    Directia Finante, Salarizare si Contabilitate Nr. ..........

                                    LISTA
    pensionarilor care beneficiaza de actualizarea pensiei de serviciu

    JUDET (SECTOR)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nume/prenume  |Nr.     |Cod        |Vechime   |Venitul  |Data cu care   |
|crt.|               |decizie |numeric    |totala in |salarial |se actualizeaza|
|    |               |        |personal   |diplomatie|lunar net|dreptul de     |
|    |               |        |           |  (ani)   |  (lei)  |pensie         |
|____|_______________|________|___________|__________|_________|_______________|
|  0 |       1       |    2   |    3      |     4    |     5   |       6       |
|____|_______________|________|___________|__________|_________|_______________|
|____|_______________|________|___________|__________|_________|_______________|
|____|_______________|________|___________|__________|_________|_______________|

    Directia Organizare Resurse Umane,        Directia Finante, Salarizare
                                                   si Contabilitate,
              Director,                                 Director,

    ANEXA 6*)
    la norme

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Generala Buget, Economico-Financiara si Administrativ Nr. ..../....
    Directia Resurse Umane Nr. ..../.....

                                    LISTA
    pensionarilor care beneficiaza de actualizarea pensiei de serviciu

    JUDET (SECTOR)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nume/prenume  |Nr.     |Cod       |Vechime totala|Venitul  |Data cu     |
|crt.|               |decizie |numeric   |in activitatea|salarial |care se     |
|    |               |        |personal  |de comert     |lunar net|actualizeaza|
|    |               |        |          |exterior si   |         |dreptul de  |
|    |               |        |          |cooperare     |         |pensie      |
|    |               |        |          |economica     |         |            |
|    |               |        |          |internationala|         |            |
|____|_______________|________|__________|______________|_________|____________|
|____|_______________|________|__________|______________|_________|____________|
|____|_______________|________|__________|______________|_________|____________|
|____|_______________|________|__________|______________|_________|____________|

            Directia Generala Buget,               Directia Resurse Umane,
     Economico Financiara si Administrativ,
              Director general,                           Director,COMENTARII la Ordinul 344/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 344 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Salutare tuturor Eu sunt Ivos Vlad Eugen și sunt din România Constanța. Am fost în căutarea unui împrumut on-line și am fost foarte speriat că nu am aplicat niciodată un împrumut înainte și am loo foarte bine și căutând o companie adevărată acolo am găsit o companie numită Patricia Kingsman uite și am văzut ce au spus oamenii despre această companie A fost adevărat am decis să solicit un împrumut de la companie și am nevoie de un împrumut de 150.000,00 euro pentru a începe o afacere când am aplicat ea mi-a spus tot ce am nevoie să fac și am făcut-o și ea ma asigurat că în 8 ore timp am fost plecat Sa fiu cu imprumutul meu i-am spus bine si am asteptat in exact 8 ore timp primesc imprumutul meu de la aceasta companie ca scriu asta acum nu am fost niciodata scammed inainte si aceasta companie este minunata am asculta oamenii vorbind despre escrocherii dar eu Nu au fost niciodată scammed înainte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deci toată lumea, dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica de la ei vă vor ajuta și timpul în care vă spun că veți primi împrumutul dvs., care este exact momentul în care veți primi împrumutul. Trebuie doar să scriu acest mesaj pentru toată lumea, astfel încât să nu solicitați un împrumut de la o companie greșită dacă aveți nevoie de un împrumut real contactați această companie și veți fi fericiți. Există poștă Adresa este patriciakingsman.loans2016@gmail.com.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Bună ziua Numele meu este Popovici Krisztina Sunt din Brașov România această companie Patricia Kingsman oamenii vorbesc despre este real nu am vrut niciodată un împrumut dar tocmai am spus că ar trebui să încercați această companie și a vedea dacă ceea ce spun oamenii este adevărat și am aplicat pentru o Împrumut de la ei ieri și tocmai am primit împrumutul meu astăzi de la Patricia Kingsman companie împrumut oricine dacă ați citi acest mesaj și aveți nevoie de un împrumut aplica de la această companie pentru că ei sunt de gând să vă ajute această companie este singura companie care oferă împrumut reale on-line. Împrumutul pe care l-am aplicat de la ei a fost de 75.000,00 lei și în 8 ore am obținut împrumutul meu, astfel încât prietenii mei să nu fie scamați dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica. Dacă sunteți interesat de împrumuturi acolo, adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com și acolo numărul ceaplic este +2348165719944.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Toată lumea dacă aveți nevoie de un împrumut adevărat Patricia Kingsman este compania adevărată care acordă împrumuturi pe care nu le știe că fac acest lucru, dar compania este reală Nu vreau ca oamenii să fie scutiți pe internet de aceea spun acest lucru dacă aveți nevoie de un adevărat Împrumutul Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Nathanael martyna patryx Sunt din România și locuiesc într-un mic oraș din Timișoara. Vreau să folosesc acest timp pentru a le spune tuturor pe internet că există o singură companie care oferă un împrumut real, iar această companie este Patricia Kingsman. Am căutat un împrumut online în ultimele 3 săptămâni acum și tot ce am de făcut este că creditorii mă scandalizează din banii pe care i-am avut Dumnezeu știe că eram atât de sărac și am vrut să-mi omor eu sinea dar acolo am văzut atât de mulți oameni mărturisesc despre Această companie pe care au dat împrumuturi la început nu am crezut cauza am văzut alte mărturii ale altui creditor și toate s-au transformat în escrocherii. Am spus sa ma aplice de la aceasta companie si sa vad daca este adevarat si imediat am aplicat mi-au spus tot ce am nevoie sa fac si am fost de acord si ma asigurat ca in 8 ore am fost de gand sa fiu cu imprumutul meu pentru ca ei au spus Utilizează serviciul de transfer rapid. Mai intai n-am crezut, dar am vrut sa imi dau imprumut inainte de ora 8 am primit o alerta de la banca mea si sa fiu de acord ca a fost imprumutul meu am fost foarte supt atunci cand l-am vazut si m-am rugat lui Dumnezeu pentru a ma indruma la compania dreapta Care mi-a ajutat astăzi pe măsură ce scriu acest lucru pe internet acum am primit doar împrumutul meu de la această companie și eu folosesc acest timp pentru a depune mărturie către alte persoane dacă aveți nevoie de un împrumut un împrumut nu vă lăsați păcălit aceasta este compania potrivită Se aplică de la. Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar pentru dvs. cei care nu au o adresă de e-mail a companiei numărul de telefon este +2348165719944. Această companie este adevărată și minunată dacă aveți nevoie de un împrumut aplicat acum și așteptați pentru împrumutul dvs. pentru că veți fi mulțumit de această companie. Mulțumesc tuturor și rămân Nathanael martyna patryx.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    O zi buna, Ma numesc Marcu Dorlca, sunt din limba romana. Vreau să depun mărturie despre creditorul bun care mi-a arătat lumina după ce a fost scamat de doi creditori internaționali diferiți pe Internet, toți promisi să-mi dea un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de impozite și nu mi-au dat nimic Nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și a fost un total de (3.000 de euro). Într-o zi am navigat pe Internet în căutarea confuză și frustrat, apoi am dat peste o mărturie a unei Femei care a fost de asemenea scamată și în cele din urmă a fost legată de un credit legitim și de încredere doamna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) unde a luat în cele din urmă Împrumut, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-ar lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea astăzi pentru că mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că îmi jur că voi continua să depun mărturie pe internet despre cum am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Cristyna Cosmin Alin Sunt din Bucuresti Romania vreau sa folosesc de data aceasta pentru a scrie pe internet ca am primit fondurile mele de credit de 5 milioane leu roman de la aceasta companie numita Patricia Kingsman loan company la inceput nu am crezut ce Oamenii au spus pe internet, dar am decis să încerc și am aplicat pentru împrumut acum două zile și tocmai am primit un apel de la banca mea că nu există suma de 5 milioane leu românesc pe contul meu și imediat am primit o alertă din partea mea Banca Patricia Kingsman companie de împrumut ma sunat și ma întrebat dacă am primit împrumutul meu și le-am spus da, așa că au spus că ar trebui să aducă mai mulți oameni acolo companie, dacă cineva nevoie de un împrumut, astfel încât dacă aveți într-adevăr nevoie de un împrumut aceasta este compania Pentru a aplica de la ei sunt într-adevăr mare și cred acum că există o companie de împrumut reale care oferă împrumuturi și că societatea este Patricia Kingsman companie de împrumut, astfel încât dacă oricine dintre dvs. au nevoie de un împrumut de urgență și este important aceasta este compania dreptul de a aplica de la . Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com. În cele din urmă sunt foarte fericit și pot începe propria mea afacere acum. Vă mulțumesc din nou Patricia că sunteți minunat și că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe compania voastră.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu