Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 344-B/4620-1448 din 16 iulie 2003

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI              Nr. 344 din 16 iulie 2003
              MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
              Nr. B/4.620 din 18 iulie 2003
              MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
              Nr. 1.448 din 18 iulie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 547 din 30 iulie 2003

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;
    - Hotararea Guvernului nr. 733/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe;
    - Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului;
    - Hotararea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, ministrul afacerilor externe si ministrul delegat pentru comert emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se aplica de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei si Comertului, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, casele teritoriale si locale de pensii, precum si de catre persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Ministrul muncii,
                   solidaritatii sociale si familiei,
                   Elena Dumitru

                   Ministrul afacerilor externe,
                   Mircea Geoana

                   Ministrul delegat pentru comert,
                   Eugen Dijmarescu

    ANEXA 1

                                 NORME
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

    1. In sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, au calitatea de membri ai personalului diplomatic si consular actualii si fostii angajati ai Ministerului Afacerilor Externe si ai directiilor generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului, care au dobandit grade diplomatice si consulare, precum si persoanele trimise in misiuni permanente, cu grade diplomatice ca ministru consilier, consilier economic, secretar economic I, secretar economic II, secretar economic III, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale Romaniei in strainatate, de catre Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior. Aceste persoane trimise in misiuni permanente au calitatea de membri ai personalului diplomatic si consular numai pe durata misiunilor respective.
    Directiile generale din Ministerul Economiei si Comertului mentionate mai sus sunt: Europa, Relatii bilaterale, Politici comerciale si promovare export, aflate in coordonarea ministrului delegat pentru comert.
    2. Membrii personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, care beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, au urmatoarele grade diplomatice si consulare:
    - ambasador;
    - ministru plenipotentiar;
    - ministru consilier;
    - consilier diplomatic, consul general;
    - secretar I, consul;
    - secretar II, viceconsul;
    - secretar III;
    - atasat, agent consular.
    Membrii personalului diplomatic si consular ocupa in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale Romaniei in strainatate, functii diplomatice si consulare echivalente gradelor diplomatice sau consulare pe care le detin.
    3. Categoriile de personal din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala, care beneficiaza de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, sunt:
    a) in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului, personalul incadrat pe grade, respectiv functii diplomatice, precum si personalul incadrat pe functii publice de executie, care desfasoara activitate de comert exterior si cooperare economica internationala:
    - grade si functii diplomatice:
        - ministru consilier;
        - consilier diplomatic;
        - secretar I;
        - secretar II;
        - secretar III;
        - atasat;
    - functii publice de executie:
        - consilier A/I/1;
        - consilier A/I/2;
        - consilier A/I/3;
        - expert A/II/1;
        - expert A/II/2;
    b) din fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala, personalul incadrat la data pensionarii pe urmatoarele functii:
    - ministru consilier;
    - consilier economic;
    - secretar economic;
    - economist principal;
    - inginer principal;
    - economist;
    - inginer;
    - consilier juridic;
    - inspector general;
    - consilier IA;
    - consilier I;
    - consilier II;
    - consilier A/I/1;
    - consilier A/I/2;
    - consilier A/I/3.
    4. In vederea stabilirii pensiei de serviciu, in conformitate cu prevederile art. 2 si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, a membrilor personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe si a diplomatilor si functionarilor publici din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului, dosarul de pensie trebuie sa cuprinda:
    - actele necesare stabilirii pensiei, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - adeverinta-tip pentru pensia de serviciu, conform anexelor nr. 1 si 3 la prezentele norme, intocmita de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul Economiei si Comertului, care va cuprinde vechimea in diplomatie sau vechimea in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala si venitul salarial lunar net la data acordarii dreptului de pensie.
    5. Venitul salarial lunar net pe baza caruia se stabileste pensia de serviciu se determina prin scaderea din venitul salarial lunar brut realizat a impozitului aferent. Venitul salarial lunar brut se compune din salariul de baza si suma aferenta procentului de spor de vechime avut la data pensionarii.
    6. Pentru membrii personalului diplomatic si consular care au lucrat atat in Ministerul Afacerilor Externe, cat si in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului si fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala si care indeplinesc conditiile de acordare a pensiei de serviciu, adeverinta-tip va fi eliberata de ultima institutie angajatoare, pe baza confirmarii vechimii realizate de catre institutiile angajatoare anterioare.
    7. Constituie vechime in diplomatie munca diplomatica desfasurata de angajatii Ministerului Afacerilor Externe incepand cu data dobandirii calitatii de membri ai personalului diplomatic si consular pana la data pensionarii din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la care se adauga perioadele aferente cursurilor postuniversitare si stagiilor de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatica si consulara.
    8. In sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, se considera vechime in diplomatie cursurile si stagiile de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatica si consulara, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    - cursurile postuniversitare de relatii internationale sau altele similare, efectuate in tara sau in strainatate, daca sunt inscrise ca vechime in carnetele de munca, iar absolventii acestor cursuri au fost angajati in Ministerul Afacerilor Externe ca membri ai personalului diplomatic si consular;
    - stagiile de specializare efectuate in tara sau in strainatate de membri ai personalului diplomatic si consular;
    - stagiile de specializare in activitatea diplomatica sau consulara, efectuate in Ministerul Afacerilor Externe de angajati ai acestui minister ca referenti ajutori si referenti cu studii superioare sau ca referenti ajutori relatii si referenti relatii cu studii superioare; din aceste stagii se considera vechime in diplomatie perioada pana la dobandirea calitatii de membru al personalului diplomatic si consular, dar nu mai mult de 2 ani, in cazul in care dobandirea calitatii de membru al personalului diplomatic si consular s-a realizat intr-o perioada mai mare de 2 ani;
    - stagiile de specializare in activitatea diplomatica sau consulara, efectuate in Ministerul Afacerilor Externe de angajati ai acestui minister, de la data incadrarii in functia de atasat stagiar sau in functii juridice la directiile consulare, juridica si tratate, pana la data dobandirii calitatii de membru al personalului diplomatic si consular, dar nu mai mult de 3 ani, in cazul in care dobandirea acestei calitati s-a realizat intr-o perioada mai mare de 3 ani.
    9. In situatia intreruperii activitatii diplomatice din diverse motive, perioadele lucrate in diplomatie se insumeaza daca persoana a fost sau este incadrata, la data pensionarii, in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe.
    10. Se considera vechime in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala perioada cuprinsa de la data angajarii in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului sau in administratiile centrale ale fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala, in compartimente cu specific de comert exterior sau cooperare economica internationala, pana la data pensionarii din administratiile centrale ale acestor ministere, departamente si directii generale.
    De asemenea, se considera vechime in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala si perioada in care o persoana a lucrat in calitate de trimis in misiuni permanente cu grade diplomatice de catre Ministerul Economiei si Comertului sau de catre fostele ministere si departamente de comert exterior.
    11. In situatia intreruperii activitatii de comert exterior si cooperare economica internationala din diverse motive, perioadele lucrate in aceste domenii se insumeaza daca persoana care solicita pensie de serviciu a fost sau este incadrata, la data pensionarii, in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului si in administratiile centrale ale fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economica internationala.
    12. Pensiile aflate in plata pana la aparitia Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 se actualizeaza in conformitate cu prevederile art. 3 si ale art. 4 alin. (3) din aceasta ordonanta de urgenta. Drepturile de pensie stabilite ca urmare a actualizarii se cuvin si se platesc incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, respectiv de la 2 iunie 2003, cu respectarea termenului general de prescriptie.
    13. Actualizarea pensiei de serviciu, conform prevederilor art. 3 si ale art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, se face in baza unei cereri adresate casei teritoriale de pensii, insotita de adeverinta-tip prezentata in anexele nr. 2 si 4 la prezentele norme, eliberata de Ministerul Afacerilor Externe sau, dupa caz, de Ministerul Economiei si Comertului.
    14. Actualizarea pensiilor persoanelor prevazute la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 se face prin echivalarea functiilor avute la data pensionarii cu functiile persoanelor aflate in activitate in directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului, luandu-se in considerare salariile de baza ale acestora la limita maxima de incadrare, la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 207/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului diplomatic salarizat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea unor categorii de diplomati. Responsabilitatea privind legalitatea si corectitudinea acestei echivalari revine in exclusivitate Ministerului Economiei si Comertului.
    15. Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea stabilirii venitului salarial lunar net, cat si a vechimii in diplomatie, respectiv a vechimii in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, revine in exclusivitate institutiei care elibereaza adeverinta-tip.
    16. Stabilirea, actualizarea si plata pensiilor de serviciu se efectueaza de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin casele teritoriale de pensii.
    17. Cererea de inscriere la pensia de serviciu sau de actualizare a pensiilor din sistemul public, insotita de adeverinta-tip, va fi depusa de solicitant la casa teritoriala de pensii, care va calcula atat pensia din sistemul public stabilita conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si pensia de serviciu stabilita potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003.
    Pensia care se achita titularului este pensia cea mai avantajoasa.
    18. Casa teritoriala de pensii va emite o singura decizie de pensie in care vor fi inscrise distinct cuantumurile celor doua categorii de pensii, pensia din sistemul public, respectiv pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele doua pensii care urmeaza a fi suportata de la bugetul de stat conform art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003.
    Aceasta diferenta urmeaza a fi evidentiata distinct si pe fisa contabila.
    19. Pensiile personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, aflate in plata la data aparitiei Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, se actualizeaza in conformitate cu prevederile art. 3 din aceasta ordonanta de urgenta.
    Pentru personalul diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe, cu decizie emisa si nepusa in plata, pensia de serviciu se va stabili ca o inscriere noua, avandu-se in vedere si perioada lucrata in diplomatie dupa stabilirea dreptului de pensie.
    20. Pensiile persoanelor pensionate din administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior si a celorlalte ministere si departamente de comert exterior mentionate la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, indiferent daca acestea sunt sau nu in plata la data aparitiei ordonantei de urgenta sus-mentionate, se actualizeaza in conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiasi articol.
    21. Actualizarea pensiilor de serviciu conform prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 se face dupa cum urmeaza:
    a) pentru persoanele care se vor pensiona conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, in functie de evolutia salariilor de baza avute de acestea la data pensionarii;
    b) pentru persoanele prevazute la art. 3 si la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, in functie de evolutia salariilor de baza corespunzatoare limitei maxime de incadrare a membrilor personalului diplomatic si consular, cu aceleasi grade diplomatice sau consulare din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a persoanelor cu aceleasi functii din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economica internationala din Ministerul Economiei si Comertului.
    In cazul in care se va introduce o limita minima, respectiv maxima, si la salarizarea membrului personalului diplomatic si consular cu gradul si functia de ambasador, aflat in activitate in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, actualizarea pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic si consular, prevazuti la art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 se efectueaza, conform alin. (1) al aceluiasi articol, in functie de limita maxima de salarizare a ambasadorului.
    22. In aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, privind actualizarea pensiei de serviciu, se stabileste urmatoarea procedura:
    a) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor informa in scris Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale ori de cate ori va avea loc o majorare a salariilor lunare de baza ale personalului aflat in activitate.
    b) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale va transmite celor doua ministere mentionate la lit. a) listele cu titularii pensiilor de serviciu, aflati in plata, conform anexelor nr. 5 si 6 la prezentele norme.
    c) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Economiei si Comertului vor completa listele mentionate la lit. b) cu datele necesare actualizarii pensiilor de serviciu si le vor transmite caselor teritoriale de pensii in vederea punerii in aplicare.
    23. Actualizarea pensiilor de serviciu se va face o data cu majorarea salariilor de baza ale personalului in activitate in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Ministerului Economiei si Comertului.
    24. Persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, pensionari de invaliditate, care solicita trecerea in categoria pensionarilor pentru limita de varsta in baza art. 64 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, li se va calcula, la cerere, si pensia de serviciu prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, daca la data pensionarii pentru limita de varsta au stagiul complet de cotizare si o vechime in diplomatie, respectiv in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, de cel putin 20 de ani barbatii si 15 ani femeile. Perioada cat solicitantii au beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime in diplomatie sau in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala.
    25. Pensia de serviciu nu se recalculeaza prin valorificarea stagiilor de cotizare realizate, dupa pensionare, in diplomatie sau in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala.
    26. Pensia de urmas se calculeaza potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, din pensia de serviciu a titularului.
    27. Pensia de urmas, calculata din pensia de serviciu, nu se actualizeaza. Pensia de urmas, calculata din pensia pentru limita de varsta din sistemul public, este supusa masurilor de protectie sociala acordate acestei categorii de pensie, iar diferenta initiala dintre pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu si pensia de urmas stabilita din pensia pentru limita de varsta ramane constanta.

    ANEXA 1*)
    la norme

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Organizare Resurse Umane Nr. ..../........
    Directia Finante, Salarizare si Contabilitate Nr. ..../......

    Adeverinta pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, conform art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003

    Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ........................., domiciliat(a) in ....................., str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., Sector ......., Judet ....................., act identitate .......... Seria ....., nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Locul de munca la data pensionarii ___________________
    Gradul si functia diplomatica sau consulara, la data pensionarii __________
    Numit ambasador prin Decretul prezidential nr. ________
 ______________________________________________________________________________
|    Vechimea totala in diplomatie     |                                       |
|              (ani)                   |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Venitul salarial lunar net pe baza caruia |                                  |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Directia Organizare Resurse Umane,        Directia Finante, Salarizare
                                                   si Contabilitate,
              Director,                                Director,

    Subsemnatul _________________________ sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura,                          Data ______________________________
                                        B.I./C.I seria ___ nr. ____________
                                        Eliberat la data de _______________
                                        De ________________________________

    ANEXA 2*)
    la norme

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Organizare Resurse Umane Nr. ..../........
    Directia Finante, Salarizare si Contabilitate Nr. ..../......

    Adeverinta pentru actualizarea pensiei personalului diplomatic si consular conform art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003

    Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ........................., domiciliat(a) in ....................., str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ...., Sector ......., Judet ....................., act identitate .......... Seria ....., nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, numar decizie de pensie ________ din _________, indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 pentru actualizarea pensiei aflate in plata conform art. 3.
    Locul de munca la data pensionarii ___________________
    Gradul si functia diplomatica sau consulara, la data pensionarii __________
    Numit ambasador prin Decretul prezidential nr. ___________
 ______________________________________________________________________________
|    Vechimea totala in diplomatie     |                                       |
|              (ani)                   |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Venitul salarial lunar net pe baza caruia |                                  |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

    Directia Organizare Resurse Umane,        Directia Finante, Salarizare
                                                   si Contabilitate,
              Director,                                Director,

    Subsemnatul _____________________ sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura,                          Data ______________________________
                                        B.I./C.I seria ___ nr. ____________
                                        Eliberat la data de _______________
                                        De ________________________________

    ANEXA 3*)
    la norme

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Generala Buget, Economico-Financiara si Administrativ Nr. ..../....
    Directia Resurse Umane Nr. ..../.....

    Adeverinta pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si a celorlalte persoane, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003

    Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ........................., domiciliat(a) in ...................., str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., Sector ......., Judet ....................., act identitate .......... Seria ....., nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 pentru acordarea pensiei de serviciu.
    Locul de munca la data pensionarii ___________________
    Functia la data pensionarii __________________________
 ______________________________________________________________________________
| Vechimea totala in activitatea de    |                                       |
| comert exterior si cooperare         |                                       |
| economica internationala (ani)       |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Venitul salarial lunar net pe baza caruia |                                  |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

            Directia Generala Buget,               Directia Resurse Umane,
     Economico-Financiara si Administrativ,
              Director general,                           Director,

    Subsemnatul _____________________ sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura,                          Data __________________________
                                        B.I. seria _____ nr. __________
                                        Eliberat la data de ___________
                                        De ____________________________

    ANEXA 4*)
    la norme

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Generala Buget, Economico-Financiara si Administrativ Nr. ..../....
    Directia Resurse Umane Nr. ..../.....

    Adeverinta pentru actualizarea pensiei, conform art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003

    Adeverim prin prezenta ca domnul(a) ........................., domiciliat(a) in ...................., str. .................... nr. ..., bl. ...., sc. ...., ap. ...., Sector ......., Judet ......................, act identitate ......... Seria ....., nr. ........., CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, numar decizie de pensie ________ din _________, indeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 pentru actualizarea pensiei aflate in plata conform art. 4 alin (3).
    Locul de munca la data pensionarii ___________________
    Functia la data pensionarii __________________________
 ______________________________________________________________________________
| Vechimea totala in activitatea de    |                                       |
| comert exterior si cooperare         |                                       |
| economica internationala (ani)       |                                       |
|______________________________________|_______________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Venitul salarial lunar net pe baza caruia |                                  |
| se stabileste pensia de serviciu (lei)    |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|

    Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.

            Directia Generala Buget,               Directia Resurse Umane,
     Economico-Financiara si Administrativ,
              Director general,                           Director,

    Subsemnatul _____________________ sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta, care corespund realitatii.
    Optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

    Semnatura,                          Data __________________________
                                        B.I. seria ____ nr. ___________
                                        Eliberat la data de ___________
                                        De ____________________________

    ANEXA 5*)
    la norme

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Organizare Resurse Umane Nr. ............
    Directia Finante, Salarizare si Contabilitate Nr. ..........

                                    LISTA
    pensionarilor care beneficiaza de actualizarea pensiei de serviciu

    JUDET (SECTOR)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nume/prenume  |Nr.     |Cod        |Vechime   |Venitul  |Data cu care   |
|crt.|               |decizie |numeric    |totala in |salarial |se actualizeaza|
|    |               |        |personal   |diplomatie|lunar net|dreptul de     |
|    |               |        |           |  (ani)   |  (lei)  |pensie         |
|____|_______________|________|___________|__________|_________|_______________|
|  0 |       1       |    2   |    3      |     4    |     5   |       6       |
|____|_______________|________|___________|__________|_________|_______________|
|____|_______________|________|___________|__________|_________|_______________|
|____|_______________|________|___________|__________|_________|_______________|

    Directia Organizare Resurse Umane,        Directia Finante, Salarizare
                                                   si Contabilitate,
              Director,                                 Director,

    ANEXA 6*)
    la norme

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
    Localitatea ...................
    Judet/Sector ..................
    Telefon .......................
    Directia Generala Buget, Economico-Financiara si Administrativ Nr. ..../....
    Directia Resurse Umane Nr. ..../.....

                                    LISTA
    pensionarilor care beneficiaza de actualizarea pensiei de serviciu

    JUDET (SECTOR)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nume/prenume  |Nr.     |Cod       |Vechime totala|Venitul  |Data cu     |
|crt.|               |decizie |numeric   |in activitatea|salarial |care se     |
|    |               |        |personal  |de comert     |lunar net|actualizeaza|
|    |               |        |          |exterior si   |         |dreptul de  |
|    |               |        |          |cooperare     |         |pensie      |
|    |               |        |          |economica     |         |            |
|    |               |        |          |internationala|         |            |
|____|_______________|________|__________|______________|_________|____________|
|____|_______________|________|__________|______________|_________|____________|
|____|_______________|________|__________|______________|_________|____________|
|____|_______________|________|__________|______________|_________|____________|

            Directia Generala Buget,               Directia Resurse Umane,
     Economico Financiara si Administrativ,
              Director general,                           Director,COMENTARII la Ordinul 344/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 344 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    O zi buna,     Căutați afaceri, companie sau împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate ale dobânzii de 3% pe an, trimiteți-ne un e-mail cu detalii la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Domnul Kumah James
ANONIM a comentat Decretul 288 2015
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decretul 728 2006
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Legea 87 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan. Interest rate 1% easy process. Please Only serious inquiries. Contact us for more Details Email : bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo domande serie. Contattateci per maggiori dettagli Email: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo serie de hombres. Contattateci per maggiori dettagli Correo electrónico: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Yo migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 2021 2013
    Bine ați venit la compania de investiții Jorge Dominguez Sunt un împrumut de împrumut de afaceri, dau împrumuturi persoanelor care au nevoie și au încrederea că pot rambursa împrumutul și pot acorda credit Împrumuturilor cu dobândă de 2% și de la o durată de la 6 luni la 20 de ani dau împrumuturi cum ar fi: * Credite Xmas * împrumuturi auto, * credite pentru afaceri, * Credit ipotecar, * Credite educative * credite pentru construcții, * ipotecă comercială, * Împrumuturile pentru locuințe, * Credite pentru studenți, de la suma minimă de 2.000 până la suma maximă de 100.000.000 de euro, Vă rugăm să e-mail: [jdfinancier.agencia@yandex.com] Nu știu dacă aveți nevoie de un împrumut, dacă sunteți interesat de împrumuturi se poate întoarce la mine acum. jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Decretul 525 2017
    Dragă domnule doamnă, VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT? APLICI ACUM DACA ETI INTERESTATI! Oferim cel mai bun împrumut, oferim împrumut de consolidare a datoriei de până la 5 milioane * Configurare de afaceri Împrumut de până la 10 milioane * Împrumut personal Până la 4.000.000 * Împrumut de acasă Până la 5.000.000 * Imprumut de împrumut pentru mașină până la 7.000.000 * 5,000,000 * Investiții Credite până la 7,000,000 Euro * ETC Acordăm împrumuturi persoanelor fizice și cooperează organismelor cu rata dobânzii de 2% dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, Trimite-ne un e-mail. Vă așteptăm ca răspunsul dvs. să fie prompt, suntem la dispoziția dumneavoastră. contactați-ne prin: E mail: jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Ordin 3932 2017
    Aveți nevoie de împrumut? Doresc să vă prezint propunerea noastră de finanțare pentru toți proprietarii de afaceri / proiecte. Oferim tot felul de împrumuturi legitime pentru succesul afacerii dvs., în ajutorul și sprijinul acordat în producerea de diferite tipuri de credit, consultare, asistență juridică, scor scăzut de credit, numerar: petrecere a timpului liber, instruire, tratament, reparații, dezvoltare de afaceri și împrumuturi personale cu condiții de credit favorabile la rata dobânzii de 3% pe an. Pentru mai multe detalii Kindly Aplicați astăzi la Email: allianzfinance@consultant.com
ANONIM a comentat Decretul 1043 2007
    BUENAS NOTICIAS OBTENGA SU SOLICITUD DE PRÉSTAMO X-MAS URGENTE AHORA @ 3%. ¿Necesita urgentemente un préstamo legítimo de un prestamista certificado y acreditado, así como un inversionista ángel certificado según las leyes universales? El Buró Financiero cumple con las necesidades del tiempo y nos especializamos en financiamiento entre $ 5,000 y $ 50,000,000 (Millones) a una tasa de interés del 3% para una duración mínima de 12 meses (1 año) y una duración máxima de 30 años (360 meses). contáctenos ahora vía E-mail: jameswoodloan@gmail.com más información. WhatsApp +18638217638 * Préstamo personal (no garantizado) * Préstamo comercial (no garantizado) * Consolidación de Deuda de Préstamo * Mejora tu hogar SOLICITUD: 1) Prefijo (Sr., Sra., (MS). 2) Nombre: 3) Apellido: 4) Dirección: 5) País: 6) Estado: 7) Número de teléfono: 8) Móvil: 9) Ocupación: 10) Monto necesario como préstamo: 11) Ingreso mensual: 12) Duración del préstamo: 13) El propósito del préstamo: 14) ¿Has aplicado antes?  Todas las respuestas deben enviarse a: Correo electrónico: tasa de interés del préstamo del 3% sin ninguna garantía adicional. Esto es para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Las personas interesadas deben enviarnos un correo electrónico a: jameswoodloan@gmail.com o llamar a mr james wood +18638217638  cuando recibamos la solicitud, entonces procesaremos su solicitud de préstamo para su aprobación Sinceramente, Gracias y DIOS TE BENDIGA  Mr James Wood
ANONIM a comentat Decizia 660 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan on low interest rate 1% and easy process. Contact me for more info. Thank you. Please Only serious inquiries. For more details :Contact us Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito con un tasso di interesse basso dell'1% e un processo semplice. Contattami per maggiori informazioni. Grazie. Per favore, solo domande serie. Per maggiori dettagli contattaci Email: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Hola, solicite y califique para un préstamo con una tasa de interés baja del 1% y un proceso fácil. Póngase en contacto conmigo para más información. Gracias. Por favor Solo consultas serias. Para mas detalles contáctenos Correo electrónico: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Atentamente. Sra. Emilia Fedorcakova Dobrý deň, aplikujte a získajte nárok na úver s nízkou úrokovou sadzbou 1% a jednoduchým procesom. Kontaktujte ma pre viac informácií. Ďakujem. Prosím len vážne otázky. Ďalšie podrobnosti: Kontaktujte nás E-mail: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com S Pozdravom. Pani Emilia Fedorčáková
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Doriți să împrumutați și nu știți de unde să obțineți un împrumut autentic? Doriți să începeți o afacere, dar nu aveți capital? Căutați bani de urgență pentru uz personal? Trebuie să solicitați un împrumut pentru orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și fiabile pentru toți cei care au nevoie de o rată a dobânzii de doar 2%, serviciul nostru este 100% autentic și sunteți garantat să primiți împrumutul imediat ce aplicați. astăzi. Salutari, Jamie Freeman www.freemanfinance.webs.com Freemanloanfinance@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu