Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 341 din 16 decembrie 1999

privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 11 ianuarie 2000


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    avand in vedere prevederile art. 82 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finantelor nr. 1.283/1998, precum si precizarile Ministerului Finantelor din Adresa nr. 443.586/1999,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul industriei si comertului,
                           Radu Berceanu

    ANEXA 1

                    PROCEDURA SI COMPETENTELE
de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In temeiul art. 82 alin. 1 lit. c) si alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, ordonatorii principali de credite stabilesc, cu avizul Ministerului Finantelor, procedura si competentele de acordare a inlesnirilor privind plata sumelor ce se vireaza la bugetele pe care acestia le administreaza.
    2. Ministerul Industriei si Comertului poate acorda urmatoarele inlesniri la plata sumelor datorate la fondurile speciale pe care le gestioneaza:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - esalonari, amanari, reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

    Esalonarile la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale, precum si amanarile, esalonarile, reducerile si scutirile la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale vor fi aprobate de ministrul industriei si comertului, indiferent de valoarea acestora, cu viza secretarului de stat care coordoneaza activitatea directiei de specialitate.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare

    1. Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    a) elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati al fondului special, unitatea bancara/trezoreria statului la care este deschis, numele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    b) sumele datorate fondului special pentru care se solicita inlesniri la plata;
    c) natura inlesnirilor la plata solicitate si defalcarea acestora pe:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nevirarea in termen a obligatiilor la fondurile speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nereintregirea in termen a fondurilor speciale cu taxa pe valoarea adaugata platita din aceste fonduri;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru nevirarea in termen a taxei de dezvoltare a sistemului energetic aferenta majorarilor de tarife la energia electrica;
    d) datele si numerele de inregistrare ale acestora la Ministerul Industriei si Comertului, precum si modul in care acestea au fost respectate (pentru esalonarile la plata) in situatia in care s-au mai depus si s-au mai aprobat cereri pentru acordarea de inlesniri conform art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996;
    e) o copie de pe cerere, in situatia in care s-au mai solicitat inlesniri la plata obligatiilor bugetare;
    f) extras din hotararea consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta) in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea care solicita inlesnirea si stampila acesteia;
    g) ultimul bilant contabil anterior depunerii cererii;
    h) situatia privind creditele curente pana la data depunerii cererii, nerambursate la scadenta;
    i) situatia privind creantele si arieratele;
    j) certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    k) orice alte documente si situatii considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 1 lit. a) - k) cererea nu va fi inregistrata de Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    2. Dosarul care cuprinde cererea (si anexele la aceasta) prin care se solicita inlesniri la plata se va depune la Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, care are urmatoarele obligatii:
    - verifica realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata;
    - verifica respectarea de catre solicitant a termenelor de plata a obligatiilor la fondurile speciale prevazute in graficele de esalonare stabilite ca urmare a cererilor anterioare;
    - verifica situatia privind creditele curente angajate de solicitant;
    - intocmeste referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata.
    3. Inlesnirile la plata pot fi acordate atat inaintea executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia. Pentru acordarea inlesnirilor la plata organul de executare poate cere debitorului sa constituie garantii corespunzatoare, potrivit legii.
    Pentru creantele datorate fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului, pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii in scris a modului de solutionare a acestora.
    4. Cererile de inlesniri la plata, insotite de referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile facute, vor fi supuse de Directia generala bugete si finante spre avizare si aprobare, in functie de competentele stabilite la cap. II.
    5. Organele prevazute la cele doua niveluri de competenta, dupa caz, vor comunica in scris modul de solutionare a cererilor de inlesnire la plata atat contribuabilului, cat si organului de executare in ale carui evidente este inregistrat contribuabilul, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin, conform prevederilor legale, in privinta creantelor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului.
    6. Solutionarea cererilor de inlesniri la plata se face astfel:
    - Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va analiza cererea si va intocmi referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii dosarului;
    - in urmatoarele 5 zile lucratoare documentatia de solicitare impreuna cu referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare ale Directiei generale bugete si finante vor fi supuse spre avizare si vor fi aprobate in functie de competentele stabilite la cap. II;
    - ministrul si secretarul de stat vor solutiona cererea in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei si a referatului Directiei generale bugete si finante.
    7. Facilitatile acordate intra in vigoare de la data comunicarii aprobarii cererii catre solicitant.
    8. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile la plata aprobate, cu conditia depunerii, conform prevederilor legale, a unei garantii bancare.
    9. Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, executarea silita pentru intreaga suma neplatita si obligatia la plata majorarilor de intarziere prevazute de lege, calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    O noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    10. Daca prin cerere debitorul solicita scutirea sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere, iar din analiza documentatiei intocmite rezulta ca acordarea acestor inlesniri nu este oportuna, Ministerul Industriei si Comertului, prin organele sale competente, poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    1. Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va urmari permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor de solutionare si a termenelor prevazute in esalonarile acordate anterior.
    2. De prevederile prezentei proceduri beneficiaza cererile depuse dupa data aprobarii acesteia, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicita inlesnirea la plata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 341/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 341 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 341/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu