Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 341 din 16 decembrie 1999

privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 11 ianuarie 2000


SmartCity3


    Ministrul industriei si comertului,
    avand in vedere prevederile art. 82 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului finantelor nr. 1.283/1998, precum si precizarile Ministerului Finantelor din Adresa nr. 443.586/1999,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul industriei si comertului,
                           Radu Berceanu

    ANEXA 1

                    PROCEDURA SI COMPETENTELE
de acordare a inlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului in calitate de ordonator principal de credite

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1. In temeiul art. 82 alin. 1 lit. c) si alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, ordonatorii principali de credite stabilesc, cu avizul Ministerului Finantelor, procedura si competentele de acordare a inlesnirilor privind plata sumelor ce se vireaza la bugetele pe care acestia le administreaza.
    2. Ministerul Industriei si Comertului poate acorda urmatoarele inlesniri la plata sumelor datorate la fondurile speciale pe care le gestioneaza:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - esalonari, amanari, reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale.

    CAP. 2
    Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

    Esalonarile la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale, precum si amanarile, esalonarile, reducerile si scutirile la plata majorarilor de intarziere aferente fondurilor speciale vor fi aprobate de ministrul industriei si comertului, indiferent de valoarea acestora, cu viza secretarului de stat care coordoneaza activitatea directiei de specialitate.

    CAP. 3
    Procedura de solutionare

    1. Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate. Dosarul privind cererea de inlesniri la plata trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:
    a) elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numarul contului de disponibilitati al fondului special, unitatea bancara/trezoreria statului la care este deschis, numele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile patrimoniale;
    b) sumele datorate fondului special pentru care se solicita inlesniri la plata;
    c) natura inlesnirilor la plata solicitate si defalcarea acestora pe:
    - esalonari la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nevirarea in termen a obligatiilor la fondurile speciale;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere pentru nereintregirea in termen a fondurilor speciale cu taxa pe valoarea adaugata platita din aceste fonduri;
    - reduceri si scutiri la plata majorarilor de intarziere calculate pentru nevirarea in termen a taxei de dezvoltare a sistemului energetic aferenta majorarilor de tarife la energia electrica;
    d) datele si numerele de inregistrare ale acestora la Ministerul Industriei si Comertului, precum si modul in care acestea au fost respectate (pentru esalonarile la plata) in situatia in care s-au mai depus si s-au mai aprobat cereri pentru acordarea de inlesniri conform art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996;
    e) o copie de pe cerere, in situatia in care s-au mai solicitat inlesniri la plata obligatiilor bugetare;
    f) extras din hotararea consiliului de administratie (sau denumirea echivalenta) in care a fost analizata cererea si s-a hotarat solicitarea inlesnirilor la plata; semnaturile persoanelor care angajeaza unitatea care solicita inlesnirea si stampila acesteia;
    g) ultimul bilant contabil anterior depunerii cererii;
    h) situatia privind creditele curente pana la data depunerii cererii, nerambursate la scadenta;
    i) situatia privind creantele si arieratele;
    j) certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    k) orice alte documente si situatii considerate utile pentru solutionarea cererii.
    In lipsa elementelor prevazute la pct. 1 lit. a) - k) cererea nu va fi inregistrata de Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului.
    2. Dosarul care cuprinde cererea (si anexele la aceasta) prin care se solicita inlesniri la plata se va depune la Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, care are urmatoarele obligatii:
    - verifica realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata;
    - verifica respectarea de catre solicitant a termenelor de plata a obligatiilor la fondurile speciale prevazute in graficele de esalonare stabilite ca urmare a cererilor anterioare;
    - verifica situatia privind creditele curente angajate de solicitant;
    - intocmeste referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata.
    3. Inlesnirile la plata pot fi acordate atat inaintea executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia. Pentru acordarea inlesnirilor la plata organul de executare poate cere debitorului sa constituie garantii corespunzatoare, potrivit legii.
    Pentru creantele datorate fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului, pentru care s-au depus cereri de inlesniri la plata, executarea silita nu va fi pornita sau nu va fi continuata, dupa caz, pana la data comunicarii in scris a modului de solutionare a acestora.
    4. Cererile de inlesniri la plata, insotite de referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile facute, vor fi supuse de Directia generala bugete si finante spre avizare si aprobare, in functie de competentele stabilite la cap. II.
    5. Organele prevazute la cele doua niveluri de competenta, dupa caz, vor comunica in scris modul de solutionare a cererilor de inlesnire la plata atat contribuabilului, cat si organului de executare in ale carui evidente este inregistrat contribuabilul, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin, conform prevederilor legale, in privinta creantelor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului.
    6. Solutionarea cererilor de inlesniri la plata se face astfel:
    - Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va analiza cererea si va intocmi referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare a solicitarii inlesnirilor la plata, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii dosarului;
    - in urmatoarele 5 zile lucratoare documentatia de solicitare impreuna cu referatul cuprinzand concluziile verificarii si propunerile de rezolvare ale Directiei generale bugete si finante vor fi supuse spre avizare si vor fi aprobate in functie de competentele stabilite la cap. II;
    - ministrul si secretarul de stat vor solutiona cererea in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la primirea documentatiei si a referatului Directiei generale bugete si finante.
    7. Facilitatile acordate intra in vigoare de la data comunicarii aprobarii cererii catre solicitant.
    8. Agentul economic beneficiaza de inlesnirile la plata aprobate, cu conditia depunerii, conform prevederilor legale, a unei garantii bancare.
    9. Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, executarea silita pentru intreaga suma neplatita si obligatia la plata majorarilor de intarziere prevazute de lege, calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.
    O noua cerere de aprobare a unor inlesniri la plata obligatiilor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Comertului nu poate fi depusa timp de 3 luni de la data constatarii nerespectarii conditiilor in care a fost aprobata cererea anterioara.
    10. Daca prin cerere debitorul solicita scutirea sau reducerea la plata a majorarilor de intarziere, iar din analiza documentatiei intocmite rezulta ca acordarea acestor inlesniri nu este oportuna, Ministerul Industriei si Comertului, prin organele sale competente, poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    1. Directia generala bugete si finante din cadrul Ministerului Industriei si Comertului va urmari permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor de solutionare si a termenelor prevazute in esalonarile acordate anterior.
    2. De prevederile prezentei proceduri beneficiaza cererile depuse dupa data aprobarii acesteia, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicita inlesnirea la plata.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 341/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 341 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 341/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu