Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3303 din 25 februarie 2004

privind aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 666 din 24 iulie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 141 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                             Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                 CENTRALIZATOR
                                    PRIVIND
DISCIPLINELE DE INVATAMANT, DOMENIILE SI SPECIALIZARILE, PRECUM SI PROBELE DE CONCURS, VALABIL PENTRU INCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
                                     2004

    Anexa a)

                               CULTURA GENERALA

                                           * Catedra/Postul: Educatoare *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                        Invatamant prescolar

    Catedra/Postul de incadrare:  Educatoare

    Programa - proba de concurs:  Limba si literatura romana si Metodica
                                  predarii activitatilor instructiv-educative
                                  in gradinita de copii

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Institutori*                              |      |   x  |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Institutori* - O limba straina sau        |      |   x  |
|               |    | Institutori* (invatamant primar)          |      |      |
|               |    | - O limba straina sau Institutori* -      |      |      |
|               |    | Muzica sau Institutori                    |      |      |
|               |    | * - Educatie fizica sau Institutori* -    |      |      |
|               |    | Desen sau Institutor                      |      |      |
|               |    | * - Ecologie sau Institutori* - Arte      |      |      |
|               |    | plastice                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Institutori* - Religie ortodoxa sau       |      |   x  |
|               |    | Institutori* - Religie romano-catolica    |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Specializarile liceale |
| "Educatoare", "Educatoare - Invatator", absolvite cu diploma de bacalaureat  |
| sau echivalenta; (2) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;|
| (3) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.                     |
|                                                                              |
| * este necesar modulul de prescolar                                          |
|______________________________________________________________________________|

                                            * Catedra/Postul: Invatator *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                        Invatamant primar

    Catedra/Postul de incadrare:  Invatator

    Programa - proba de concurs:  Limba si literatura romana;
                                  institutori/invatatori

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Institutori sau Institutori - invatamant  |      |   x  |
|PEDAGOGIE      |    | primar                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Institutori - O limba straina sau         |      |   x  |
|               |    | Institutori (invatamant primar)           |      |      |
|               |    | - O limba straina sau Institutori -       |      |      |
|               |    | Muzica sau Institutori - Educatie fizica  |      |      |
|               |    | sau Institutori - Desen sau Institutor -  |      |      |
|               |    | Ecologie sau Institutori - Arte plastice  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Institutori - Religie ortodoxa sau        |      |   x  |
|               |    | Institutori - Religie romano-catolica     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Specializarile liceale |
| "Invatator", "Educatoare - Invatator", absolvite cu diploma de bacalaureat   |
| sau echivalenta; (2) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;|
| (2) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in conformitate cu          |
| prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995,   |
| republicata, cu completarile si modificarile ulterioare                      |
|______________________________________________________________________________|

                                  * Aria curriculara: LIMBA SI COMUNICARE
                                Disciplinele: Limba si literatura romana;
                                   Limbi clasice; Limbi straine/materne *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Limba si literatura romana

    Programa - proba de concurs:          Limba si literatura romana

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |  1.| Limba si literatura romana                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Literatura universala si comparata        |  x   |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Filologie sau Filologie clasica           |  x   |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Limba si literatura romana - Limba si     |  x   |      |
|               |    | literatura straina sau Balcanologie sau   |      |      |
|               |    | Filologie balcanica sau Limbi balcanice   |      |      |
|               |    | (sarba, bulgara) sau Etnologie            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |  x   |      |
|               |    | romana                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Limba si literatura straina - Limba si    |  x   |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Limba si literatura maghiara - Limba si   |  x   |      |
|               |    | literatura romana                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Limba si literatura romana - Limba latina |  x   |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |  9.| Istorie - Limba si literatura romana      |  x   |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    | 10.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |  x   |      |
|PEDAGOGIE      |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 11.| Teologie ortodoxa sau Teologie            |  x   |      |
|               |    | greco-catolica sau Teologie               |      |      |
|               |    | romano-catolica sau Teologie reformata    |      |      |
|               |    | sau Teologie baptista sau Teologie        |      |      |
|               |    | adventista - Litere (Limba si literatura  |      |      |
|               |    | romana)                                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial

    Disciplina
    (principala) de incadrare: Limba latina

    Programa - proba de concurs:          Limba latina

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |  1.| Filologie clasica (limba latina - limba   |   x  |      |
|               |    | greaca veche)                             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Limba si literatura romana - Limba latina |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |  3.| Teologie ortodoxa - Filologie clasica     |   x  |      |
|               |    | (limba latina - limba greaca veche)       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial

    Disciplina
    (principala) de incadrare: Limba greaca veche

    Programa - proba de concurs:          Limba greaca veche-elina

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |  4.| Filologie clasica (limba latina - limba   |   x  |      |
|               |    | greaca veche)                             |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |  5.| Teologie ortodoxa - Filologie clasica     |   x  |      |
|               |    | (limba latina - limba greaca veche)       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Liceal/Invatamant profesional/Gimnazial

    Disciplina
    (principala) de incadrare:   Limba bulgara-materna

    Programa - proba de concurs: Limba si literatura straina/materna
                                 Dupa caz:
                                 bulgara-materna, sarba-materna,
                                 maghiara-materna, ceha-materna, croata-materna,
                                 engleza, franceza, germana-materna, greaca
                                 veche-elina, italiana, rusa, rusa-materna,
                                 portugheza, rromani-materna,
                                 ucraineana-materna, polona-materna,
                                 slovaca-materna, spaniola, turca-materna

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |  6.| Limba si literatura romana - Limbi        |   x  |      |
|               |    | balcanice (bulgara)                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Liceal/Invatamant profesional/
                                 Gimnazial

    Disciplina
    (principala) de incadrare:   Limba sarba-materna

    Programa - proba de concurs: Limba si literatura straina/materna
                                 Dupa caz:
                                 bulgara-materna, sarba-materna,
                                 maghiara-materna, ceha-materna, croata-materna,
                                 engleza, franceza, germana-materna, greaca
                                 veche-elina, italiana, rusa, rusa-materna,
                                 portugheza, rromani-materna,
                                 ucraineana-materna, polona-materna,
                                 slovaca-materna, spaniola, turca-materna

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |  7.| Limba si literatura romana - Limbi        |   x  |      |
|               |    | balcanice (sarba)                         |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Liceal/Invatamant profesional/
                                 Gimnazial

    Disciplina
    (principala) de incadrare:   Limba maghiara-materna

    Programa - proba de concurs: Limba si literatura straina/materna
                                 Dupa caz:
                                 bulgara-materna, sarba-materna,
                                 maghiara-materna, ceha-materna, croata-materna,
                                 engleza, franceza, germana-materna, greaca
                                 veche-elina, italiana, rusa, rusa-materna,
                                 portugheza, rromani-materna,
                                 ucraineana-materna, polona-materna,
                                 slovaca-materna, spaniola, turca-materna

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      |  8.| Limba si literatura maghiara - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura romana sau Limba si literatura |      |      |
|               |    | straina sau Etnologie maghiara            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Limba si literatura straina - Limba si    |   x  |      |
|               |    | literatura maghiara                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    | 10.| Pedagogie - Limba si literatura maghiara  |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 11.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura maghiara                       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | maghiara                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Liceal/Invatamant profesional/
                                 Gimnazial

    Disciplina
    (principala) de incadrare:   Limba straina/materna
                                 Dupa caz:
                                 ceha-materna, croata-materna, engleza,
                                 franceza, germana-materna, germana, elina,
                                 italiana, rusa, rusa-materna, portugheza,
                                 rromani-materna, ucraineana-materna,
                                 polona-materna, slovaca-materna, spaniola,
                                 turca-materna

    Programa - proba de concurs: Limba si literatura straina/materna
                                 Dupa caz:
                                 bulgara-materna, sarba-materna,
                                 maghiara-materna, ceha-materna, croata-materna,
                                 engleza, franceza, germana-materna, greaca
                                 veche-elina, italiana, rusa, rusa-materna,
                                 portugheza, rromani-materna,
                                 ucraineana-materna, polona-materna,
                                 slovaca-materna, spaniola, turca-materna

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 13.| Limba si literatura straina (dupa caz) -  |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura romana sau Limba si   |      |      |
|               |    | literatura straina (dupa caz)             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Limba si literatura romana - Limba si     |   x  |      |
|               |    | literatura straina (dupa caz)             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Limbi si literaturi straine (dupa caz) sau|   x  |      |
|               |    | Limbi moderne aplicate (dupa caz)         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Limba si literatura straina (dupa caz) -  |   x  |      |
|               |    | Limba si literatura maghiara              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Limba si literatura maghiara - Limba si   |   x  |      |
|               |    | literatura straina (dupa caz)             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Traducatori (dupa caz) sau Traducere -    |   x  |      |
|               |    | Interpretariat (dupa caz) sau Traducere si|      |      |
|               |    | interpretare (dupa caz)                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Biblioteconomie - Limba si literatura     |   x  |      |
|               |    | straina (dupa caz)                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 20.| Geografie - Limba straina si literatura   |   x  |      |
|               |    | straina (dupa caz)                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 21.| Istorie - Limba si literatura straina     |   x  |      |
|               |    | (dupa caz)                                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 22.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | straina (dupa caz)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Teologie ortodoxa sau Teologie            |   x  |      |
|               |    | greco-catolica sau Teologie               |      |      |
|               |    | romano-catolica sau Teologie reformata    |      |      |
|               |    | sau Teologie baptista - Limba si          |      |      |
|               |    | literatura straina (dupa caz)             |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA   | 24.| Jurnalistica - Limba si literatura straina|   x  |      |
|STIINTELE      |    | (dupa caz)                                |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    | 25.| Pedagogie - Limba straina (dupa caz)      |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Invatamant profesional/Gimnazial

    Disciplina
    (principala) de incadrare:   Limba maghiara-materna

    Programa - proba de concurs: Limba si literatura straina/materna
                                 Dupa caz:
                                 maghiara-materna

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 26.| Limba si literatura maghiara              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                       Invatamant profesional/Gimnazial

    Disciplina
    (principala) de incadrare:   Limba straina
                                 Dupa caz:
                                 engleza

    Programa - proba de concurs: Limba si literatura straina
                                 Dupa caz:
                                 engleza

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 27.| Limba si literatura engleza               |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                    * Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
                                                 Disciplina: Matematica *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Matematica

    Programa - proba de concurs:          Matematica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     |  1.| Matematica sau Matematica (in limbi       |   x  |   x  |
|               |    | straine) sau Matematici pure sau          |      |      |
|               |    | Matematica - mecanica                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Matematica - Fizica                       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Matematica - Informatica                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Matematici aplicate sau Matematici        |   x  |      |
|               |    | aplicate (in limbi straine)               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Matematica - studii avansate              |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                          * Aria curriculara: TEHNOLOGII
                                               Disciplinele: Informatica;
                                    Informatica - tehnologia informatiei;
                         Informatica - tehnologii asistate de calculator;
                             Tehnologia informatiei si a comunicatiilor *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): 1) Informatica;
                                          2) Profil tehnic:
                                             Informatica-tehnologii asistate de
                                             calculator;
                                          3) Profil tehnic:
                                             Informatica-tehnologia informatiei
                                          4) Profil servicii:
                                             Informatica-tehnologii asistate de
                                             calculator;
                                          5) Tehnologia informatiei si a
                                             comunicatiilor

    Programa - proba de concurs: Informatica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|INFORMATICA    |  1.| Informatica                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Informatica economica                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     |  3.| Matematica - Informatica                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Informatica                               |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ECONOMIC       |  5.| Informatica economica sau Informatica     |   x  |      |
|               |    | manageriala sau Cibernetica si Informatica|      |      |
|               |    | economica                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Informatica si contabilitate              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Cibernetica si previziune economica;      |   x  |      |
|               |    | Contabilitate si informatica de gestiune  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Econometrie informatica                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Cibernetica                               |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTA        | 10.| Calculatoare sau Calculatoare (in limbi   |   x  |      |
|SISTEMELOR SI A|    | straine)                                  |      |      |
|CALCULATOARELOR|____|___________________________________________|______|______|
|/INGINERIA     | 11.| Automatica sau Automatica si informatica  |   x  |      |
|SISTEMELOR SI A|    | industriala sau Automatica si informatica |      |      |
|CALCULATOARELOR|    | industriala (in limbi straine) sau        |      |      |
|               |    | Automatica si calculatoare; Automatica si |      |      |
|               |    | informatica economica                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Informatica aplicata                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Sisteme cu microprocesoare                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ELECTRIC/      | 14.| Inginerie electrica si calculatoare sau   |   x  |      |
|INGINERIE      |    | Inginerie electrica si calculatoare       |      |      |
|ELECTRICA      |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MECANICA       | 15.| Roboti industriali sau Mecatronica        |   x  |      |
|               |    | Informatica si conducerea proceselor cu   |      |      |
|               |    | calculatorul                              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Informatica - tehnologia informatiei

    Programa - proba de concurs:          Informatica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|INFORMATICA    | 16.| Tehnologie informatica                    |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Informatica                               |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Informatica aplicata                      |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTA        | 19.| Tehnica de calcul                         |      |   x  |
|SISTEMELOR SI A|    |                                           |      |      |
|CALCULATOARELOR|____|___________________________________________|______|______|
|/AUTOMATIZARI  | 20.| Informatica tehnica                       |      |   x  |
|SI TEHNICA DE  |    |                                           |      |      |
|CALCUL         |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare         |
|______________________________________________________________________________|

                    * Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
                                                     Disciplina: Fizica *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial
                                          Invatamant profesional/Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Fizica

    Programa - proba de concurs:          Fizica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         |  1.| Fizica sau Fizica (in limbi straine)      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Fizica medicala                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Fizica materialelor                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Fizica mediului                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Biofizica                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|                                                                                |               |  6.| Fizica - Chimie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Fizica tehnologica                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MATEMATICA     |  8.| Matematica - Fizica                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         |  9.| Chimie - Fizica                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         | 10.| Fizica mediului ambiant sau Fizica        |      |   x  |
|               |    | mediului                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                    * Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
                                                     Disciplina: Chimie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Chimie

    Programa - proba de concurs:          Chimie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         |  1.| Chimie sau Chimie (in limbi straine) sau  |   x  |      |
|               |    | sau Chimie militara (militar)             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Biochimie tehnologica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Chimia mediului                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Radiochimie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Chimie - Fizica (+ militar)               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Chimie - sectia pedagogica                |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Tehnici de laborator                      |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FIZICA         |  8.| Fizica - Chimie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       |  9.| Biochimie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Biologie - Chimie                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         | 11.| Inginerie chimica sau Inginerie chimica   |   x  |      |
|INDUSTRIALA    |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Tehnologie chimica                        |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Tehnici de laborator                      |      |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Tehnologia substantelor anorganice sau    |   x  |      |
|               |    | Tehnologia substantelor organice          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Stiinta si ingineria materialelor oxidice |   x  |      |
|               |    | sau Tehnologia silicatilor si compusilor  |      |      |
|               |    | oxidici                                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                    * Aria curriculara: MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
                                                   Disciplina: Biologie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial
                                          Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Biologie

    Programa - proba de concurs:          BIOLOGIE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       |  1.| Biologie                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Biochimie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Ecologie sau Ecologie si protectia        |   x  |      |
|               |    | mediului                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Biologie - Stiinte agricole               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Biologie - Chimie                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Biologie - Geografie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CHIMIE         |  7.| Chimie - Biologie                         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       |  8.| Stiinte naturale si agricole              |      |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                             Disciplina: Cultura civica *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Gimnazial/Invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Cultura civica

    Programa - proba de concurs:          CULTURA CIVICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Sociologie                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Sociologie - Politologie                  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE        |  8.| Stiinte politice                          |   x  |      |
|POLITICE       |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Stiinte politice (in limbi straine)       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Stiinte politice si administrative        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Stiinte politice - Filosofie              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Studii europene                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 13.| Stiinte politice                          |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|JURNALISTICA/  | 14.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|STIINTA        |    |                                           |      |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 15.| Filosofie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Filosofie si jurnalistica                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Filosofie - Jurnalistica                  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        | 19.| Istorie - Jurnalistica, Istorie           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|DREPT          | 20.| Drept                                     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                     * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                         Disciplinele: Filosofie; Logica si argumentare *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Filosofie;
                                          Logica si argumentare

    Programa - proba de concurs:          Filosofie si Logica si argumentare

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |  1.| Filosofie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Filosofie - Sociologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Filosofie si jurnalistica sau             |   x  |      |
|               |    | Filosofie - Jurnalistica                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Filosofie si antropologie                 |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |  6.| Istorie - Filosofie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE        |  7.| Stiinte politice - Filosofie              |   x  |      |
|POLITICE       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                 Disciplina: Sociologie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Sociologie

    Programa - proba de concurs:          Sociologie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Sociologie                                |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Sociologie - Politologie                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Sociologie - Etnologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |  6.| Filosofie - Sociologie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    |  8.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                 Disciplina: Psihologie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Psihologie

    Programa - proba de concurs:          Psihologie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 10.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                  Disciplina: Pedagogie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pedagogie

    Programa - proba de concurs:          Pedagogie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Pedagogie - Limba si literatura romana sau|   x  |      |
|               |    | Limba si literatura maghiara,             |      |      |
|               |    | Pedagogie - Limba straina                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                       Disciplinele: Economie; Educatie antreprenoriala *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Economie;
                                          Educatie antreprenoriala

    Programa - proba de concurs:          Economie si educatie antreprenoriala

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ECONOMIC/      |  1.| Economie generala                         |   x  |      |
|CIBERNETICA SI |____|___________________________________________|______|______|
|STATISTICA     |  2.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|ECONOMICA,     |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|FINANTE        |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Economie - Pedagogie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Economia si dreptul afacerilor            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Economie matematica                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Economie mondiala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Economia intreprinderii sau Economia      |   x  |      |
|               |    | intreprinderii (in limbi straine) sau     |      |      |
|               |    | Economie si administrarea afacerilor      |      |      |
|               |    | intreprinderii                            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Economia comertului, turismului si        |   x  |      |
|               |    | serviciilor sau Comert sau Turism si      |      |      |
|               |    | servicii                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Stiinte economice                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Politici economice                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Relatii economice internationale sau      |   x  |      |
|               |    | Tranzactii internationale sau Relatii     |      |      |
|               |    | comerciale si financiar-bancare interne   |      |      |
|               |    | si internationale sau Comert exterior     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Managementul afacerilor sau Managementul  |   x  |      |
|               |    | afacerilor economice sau Management si    |      |      |
|               |    | marketing in afaceri economice            |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                   * CJAPP/Cab. asistenta psihopedagogica
                        Disciplinele: Psihologie; Pedagogie; Sociologie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                CJAPP/Cab. asistenta psihopedagogica

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Psihologie

    Programa - proba de concurs:          Psihologie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Filosofie - istorie (promotii in          |   x  |      |
|               |    | perioada 1978 - 1989)                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    |  9.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

                                   * CJAPP/Cab. asistenta psihopedagogica
                        Disciplinele: Psihologie; Pedagogie; Sociologie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                CJAPP/Cab. asistenta psihopedagogica

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pedagogie

    Programa - proba de concurs:          Pedagogie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Pedagogie - Limba si literatura romana sau|   x  |      |
|               |    | Limba si literatura maghiara,             |      |      |
|               |    | Pedagogie - Limba straina                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

                                   * CJAPP/Cab. asistenta psihopedagogica
                        Disciplinele: Psihologie; Pedagogie; Sociologie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                CJAPP/Cab. asistenta psihopedagogica

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Sociologie

    Programa - proba de concurs:          Sociologie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Sociologie                                |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Sociologie - Politologie                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Sociologie - Etnologie                    |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      |  5.| Filosofie - Sociologie,                   |   x  |      |
|               |    | Filosofie - istorie (promotii 1978 - 1989)|      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                    Disciplina: Psihopedagogie speciala *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Scoala speciala

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Psihopedagogie speciala

    Programa - proba de concurs:          Psihopedagogie speciala (pentru
                                          scolile speciale)*

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihopedagogie speciala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Pedagogie - Limba si literatura straina   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 15.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    | 16.| Institutori                               |      |   x  |
|PEDAGOGIE      |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|
| * In cazul absolventilor de invatamant universitar de lunga durata si de     |
| scurta durata, pentru posturile didactice de EDUCATIE SPECIALA, PROFESOR     |
| EDUCATOR si PROFESOR ITINERANT proba de concurs este PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA.|
| In cazul absolventilor liceelor pedagogice, scolilor postliceale echivalente,|
| colegiilor pedagogice, pentru posturile didactice de PROFESOR EDUCATOR,      |
| INVATATOR EDUCATOR SI INVATATOR ITINERANT proba de concurs este TERAPIA      |
| EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA.                                          |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                  Disciplina: Logopedie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant Preprimar/Primar/Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Logopedie

    Programa - proba de concurs:          Psihopedagogie speciala

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|SOCIOPSIHO-    |  1.| Psihologie                                |   x  |      |
|PEDAGOGIE      |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Psihologie si asistenta sociala           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Psihopedagogie speciala                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Filosofie - istorie (absolventii          |   x  |      |
|               |    | promotiilor 1978 - 1989)                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Pedagogie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Pedagogie sociala                         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Pedagogie - Limba si literatura romana    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Pedagogie - Limba si literatura straina   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Psihologie - Pedagogie                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Psihopedagogie - Cibernetica              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Psihologie si Stiintele educatiei         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Sociologie - Psihologie                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Psihopedagogie                            |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Psihosociologie                           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|STIINTE ALE    | 15.| Psihosociologie - informatii              |   x  |      |
|COMUNICARII    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                    Disciplina: Istorie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Istorie

    Programa - proba de concurs:          Istorie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |  1.| Istorie sau Istorie (in limbi straine)    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Istorie - Limba si literatura romana      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Istorie - Limba si literatura straina     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Istorie - Filosofie                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Istorie - Geografie                       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Istorie - Arheologie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Istorie - Muzeologie                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Istorie - Istoria artei                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Istorie - Jurnalistica                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Istorie - Biblioteconomie                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Istorie - Jurnalism                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOLOGIE      | 12.| Limba si literatura romana - Istorie      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Limba si literatura straina - Istorie     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|FILOSOFIE      | 14.| Filosofie - Istorie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      | 15.| Geografie - Istorie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARHIVISTICA    | 16.| Arhivistica - Istorie (militar)           |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 17.| Teologie ortodoxa - Istorie               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Teologie romano-catolica - Istorie        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Teologie greco-catolica - Istorie         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                      * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE
                                                  Disciplina: Geografie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Geografie

    Programa - proba de concurs:          Geografie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOGRAFIE      |  1.| Geografie                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Geografia turismului                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Geografie - Stiinta mediului              |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Stiinta mediului sau cercetarea mediului  |   x  |      |
|               |    | inconjurator                              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Geografia mediului                        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Geografie - Limba straina si literatura   |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Geografie - Istorie; Geografie - biologie |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ISTORIE        |  8.| Istorie - Geografie                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|BIOLOGIE       |  9.| Biologie - Geografie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|GEOLOGIE       | 10.| Geologie - Geografie                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                     * Aria curriculara: OM SI SOCIETATE,
                              Disciplinele: Religie; Istoria religiilor *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial/Primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie; Istoria religiilor

    Programa - proba de concurs:          Religie ortodoxa

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |  1.| Teologie ortodoxa pastorala               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Teologie ortodoxa - Litere                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Teologie ortodoxa - Asistenta sociala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Teologie ortodoxa - Patrimoniu cultural   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Teologie ortodoxa - Istorie               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Teologie Ortodoxa - Filologie clasica     |   x  |      |
|               |    | (limba latina - limba greaca veche)       |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Teologie ortodoxa - Pictura bisericeasca  |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial/Primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie; Istoria religiilor

    Programa - proba de concurs:          Religie catolica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       |  8.| Teologie romano-catolica pastorala sau    |   x  |      |
|               |    | Teologie romano-catolica didactica        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Teologie romano-catolica - Litere         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Teologie romano-catolica - Asistenta      |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Teologie romano-catolica - Istorie        |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Teologie romano-catolica - Limba si       |   x  |      |
|               |    | literatura straina                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Teologie greco-catolica pastorala sau     |   x  |      |
|               |    | Teologie greco-catolica didactica         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Teologie greco-catolica - Litere          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Teologie greco-catolica - Asistenta       |   x  |      |
|               |    | sociala                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Teologie greco-catolica - Iconografie     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 17.| Teologie greco-catolica - Istorie         |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial/Primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie; Istoria religiilor

    Programa - proba de concurs:          Religie baptista

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 18.| Teologie baptista pastorala sau Teologie  |   x  |      |
|               |    | baptista didactica                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Teologie baptista - Litere                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Teologie baptista - Asistenta sociala     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Teologie baptista - Muzica bisericeasca   |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial/Primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie; Istoria religiilor

    Programa - proba de concurs:          Religie reformata

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 22.| Teologie reformata - Litere sau Etnologie |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Teologie reformata - Asistenta sociala    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Teologie reformata - Limba si literatura  |   x  |      |
|               |    | straina                                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial/Primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie; Istoria religiilor

    Programa - proba de concurs:          Religie adventista

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 25.| Teologie adventista - Litere              |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial/Primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie; Istoria religiilor

    Programa - proba de concurs:          Religie penticostala

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 26.| Teologie penticostala                     |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceal/Invatamant profesional/
                                          Gimnazial/Primar

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Religie; Istoria religiilor

    Programa - proba de concurs:          Religie unitariana

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|TEOLOGIE       | 27.| Teologie unitariana                       |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

                                              * Aria curriculara : ARTE *
                                Disciplinele de arte vizuale: * LDAVCIP *

 _____________________________________________
|   CODURILE DISCIPLINELOR DE ARTE VIZUALE    |
| (PRINCIPALE) DE INCADRARE DIN INVATAMANTUL  |
|              PREUNIVERSITAR                 |
|           (v. lista *LDAVCIP*)              |
|_____________________________________________|
|Nr. | L - | G - |      LA -    |     GA -    |
|crt.|     |     |              |             |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  1.| EV  | EP  |              | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  2.| EV  | EP  |              | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  3.| EV  | EP  | PS           | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  4.| EV  | EP  | SS, SO       | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  5.| EV  | EP  | G            | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  6.| EV  | EP  | DV, AT, T, R | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  7.| EV  | EP  | AM           | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  8.| EV  | EP  | C            | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
|  9.| EV  | EP  | S            | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
| 10.| EV  | EP  | D            | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
| 11.| EV  | EP  | R, IA        | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
| 12.| EV  | EP  | IA           | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
| 13.| EV  | EP  |              | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
| 14.| EV  | EP  | FV, DA       | D, P, M, IA |
|____|_____|_____|______________|_____________|
| 15.| EV  |     | FV, GC       |             |
|____|_____|_____|______________|_____________|
| 16.|     |     |              |             |
|____|_____|_____|______________|_____________|
| 17.| EV  |     | A            |             |
|____|_____|_____|______________|_____________|

    Programa - proba de concurs: Arte vizuale/Educatie plastica/Educatie vizuala

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTE PLASTICE  |  1.| Arte plastice                             |   x  |      |
|SI DECORATIVE  |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Arte decorative                           |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Pictura                                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Sculptura                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Grafica                                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Arte textile (tapiserie - contexturi,     |   x  |      |
|               |    | moda - imprimeuri)                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Arta murala                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Ceramica-Sticla-Metal                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Scenografie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Design sau Design industrial si ambiental |   x  |      |
|               |    | si de comunicare                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Conservarea si restaurarea operei de arta |   x  |      |
|               |    | sau Conservare si restaurare              |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Istoria si teoria artei                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Pedagogia artei (profesor de desen) sau   |   x  |      |
|               |    | Pedagogia artei sau Pedagogie - arte      |      |      |
|               |    | plastice si decorative                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Arta fotografica sau Foto - Video -       |   x  |      |
|               |    | Procesare computerizata a imaginii        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CINEMATOGRAFIE | 15.| Multimedia - sunet, montaj sau            |   x  |      |
|SI MEDIA       |    | Multimedia - sunet, montaj, grafica       |      |      |
|               |    | computerizata sau Fotografie,             |      |      |
|               |    | cinematografie, media                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTE PLASTICE  | 16.| Pedagogie - arte plastice si decorative   |      |   x  |
|SI DECORATIVE  |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Arte vizuale/Arhitectura

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARHITECTURA    | 17.| Arhitectura                               |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|      NIVELUL DE INVATAMANT     |ARIA       |         DISCIPLINA*             |
|                                |CURRICULARA|                                 |
|________________________________|___________|_________________________________|
| Invatamant general obligatoriu | Arte      | Educatie muzicala               |
| si invatamant liceal (scoli si |           |                                 |
| licee de cultura generala,     |           |                                 |
| filiera teoretica, tehnologica |           |                                 |
| si vocationala, cu exceptia    |           |                                 |
| specializarii muzica)          |           |                                 |
| clasele V - XII                |           |                                 |
|________________________________|___________|_________________________________|
| Educatie artistica specializata| Arte      | Muzica:                         |
| (muzica teatru, coregrafie),   |           | Muzica instrumentala: Pian      |
| scoli si licee de arta cu      |           | Instrumente cu coarde: vioara,  |
| program integrat si            |           | viola, violoncel, contrabas,    |
| suplimentar, clasele I - XII   |           | chitara, harpa;                 |
| (primar, gimnazial, liceal)    |           | Instrumente de suflat: flaut,   |
|                                |           | oboi, clarinet, fagot, trompeta |
|                                |           | corn, trombon, tuba, nai;       |
|                                |           | Instrumente de percutie; tambal;|
|                                |           | arta vocala: (canto clasic),    |
|                                |           | muzica vocala traditionala      |
|                                |           | romaneasca (canto popular) jazz-|
|                                |           | muzica usoara                   |
|                                |           | Ansambluri muzicale             |
|                                |           | instrumentale si vocale: muzica |
|                                |           | de camera, orchestra, cor       |
|                                |           | Teorie-solfegiu-dicteu          |
|                                |           | Istoria muzicii                 |
|                                |           | Forme muzicale                  |
|                                |           | Armonie                         |
|                                |           | Teatru: Arta actorului          |
|                                |           | Euritmie                        |
|                                |           | Istoria teatrului               |
|                                |           | Regie                           |
|                                |           | Management artistic             |
|                                |           | Istoria si teoria spectacolului |
|                                |           | Coregrafie:                     |
|                                |           | Dans clasic                     |
|                                |           | Dans de caracter                |
|                                |           | Dans istoric                    |
|                                |           | Dans romanesc                   |
|                                |           | Dans contemporan                |
|                                |           | Duet                            |
|                                |           | Istoria baletului               |
|                                |           | Repertoriu ansamblu             |
|                                |           | Repertoriu individual           |
|                                |           | Ritmica                         |
|________________________________|___________|_________________________________|

    - Abrevieri pentru fiecare disciplina de la specializarile muzica, teatru, coregrafie:
    MUZICA
    educatie muzicala - EM
    muzica instr. - MI
    pian - P
    arta vocala (canto clasic) - C
    vioara - V
    viola - VLA
    violoncel - VLO
    contrabas - CBAS
    chitara - CHI
    harpa - HP
    flaut - FL
    oboi - OB
    clarinet - CL
    fagot - FG
    trompeta - TR
    corn - CR
    trombon - TRB
    tuba - TB
    percutie - PERC
    tambal - TAM
    muzica vocala traditionala romaneasca - MVTR
    jazz-muzica usoara - JMU
    muzica de camera - MC
    ansamblu orchestral - AO
    ansamblu coral - AC
    teorie-solfegiu-dicteu - TSD
    istoria muzicii - IM
    forme muzicale - FM
    Armonie - A

    COREGRAFIE
    Dans clasic - DCL
    Dans de caracter - DC
    Dans istoric - DI
    Dans romanesc - DR
    Dans contemporan - DC
    Duet - D
    Istoria baletului - IB
    Repertoriu ansamblu - RA
    Repertoriu individual - RI
    Ritmica - R

    TEATRU
    arta actorului - AA
    euritmie - E
    istoria teatrului - IT
    regie - R
    management artistic - MA
    Istoria si teoria spectacolului - ITS

    NOTA:
    Abrevierile au fost facute in vederea introducerii datelor in sistemul computerizat.

                                        * Aria curriculara : ARTE MUZICA;
                                                     TEATRU; COREGRAFIE *
 ____________________________________________________________________________
|      CODURILE DISCIPLINELOR DE MUZICALE (PRINCIPALE) DE INCADRARE DIN      |
|                      INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR                           |
|                      (v. lista LGPLM/AG/PM-GC*)                            |
|____________________________________________________________________________|
|Nr. | L - |  G/ |           LM/A - C           |          G/PM, GPC -       |
|crt.|     |  P -|                              |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  1.|     |     | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|    |     |     | JMU, TSD, IM                 | TSD                        |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  2.|     |     | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|    |     |     | JMU, TSD, IM                 | TSD                        |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  3.|     |     | C                            |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  4.| EM  | EM  | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|    |     |     | JMU, TSD, IM, FM, A, AO, AC  | TSD, AC, AO                |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  5.| EM  | EM  | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|    |     |     | TSD, IM, FM, A               | AC, TSD                    |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  6.| EM  | EM  | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|    |     |     | IM, FM, A, AO, AC            | TSD, AO, AC                |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  7.| EM  | EM  | MI (functie de instrument),  | MI (functie de instrument),|
|    |     |     | IM, FM, A, AO, AC            | TSD                        |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  8.| EM  | EM  |                              |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
|  9.| EM  | EM  | *MI (functie de instrument),| MI (functie de instrument),|
|    |     |     | TSD, IM, EM, MVTR*         | TSD, EM                    |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 10.| EM  | EM  | *MI (functie de instrument),| MI (functie de instrument),|
|    |     |     | JMU, TSD, IM                 | TSD                        |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 11.|     |     | IT, R, MA, ITS               |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 12.|     |     | DCL, DC, DR, DCT, D, RI, IB, | DCL, DI, DR, R, DC, RA     |
|    |     |     | RA, E                        |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 13.|     |     | AA, IT, R, ITS, MA           |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 14.|     |     | IT, ITS, MA                  |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 15.|     |     | DCL, DC, DR, DCT, D, RI, IB, | DCL, DI, DR, R, DC, RA     |
|    |     |     | RA, E                        |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 16.|     |     | IT, R, TS, MA                |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 17.|     |     | IT, TIS, R                   |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 18.|     | EM  |                              | * MI (functie de        |
|    |     |     |                              | instrument), TSD           |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|
| 19.|     | EM  |                              |                            |
|____|_____|_____|______________________________|____________________________|

    Programa - proba de concurs: Muzica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         |  1.| Interpretare muzicala                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Interpretare instrumentala sau            |   x  |      |
|               |    | Interpretare instrumentala/Profesor de    |      |      |
|               |    | instrument                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Canto sau Canto/Profesor de canto         |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Compozitie muzicala sau Compozitie sau    |   x  |      |
|               |    | Compozitie/Profesor de instrument si      |      |      |
|               |    | profesor de muzica                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Muzicologie sau Muzicologie/Profesor de   |   x  |      |
|               |    | instrument si profesor de muzica          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Dirijat de orchestra sau Dirijat de       |   x  |      |
|               |    | orchestra/Profesor de instrument si       |      |      |
|               |    | profesor de muzica                        |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Dirijat de cor academic sau Dirijat de cor|   x  |      |
|               |    | academic/Profesor de muzica si profesor de|      |      |
|               |    | instrument                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Muzica religioasa sau Profesor de muzica  |   x  |      |
|               |    | religioasa/Profesor de muzica             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Pedagogie muzicala sau Pedagogie muzicala/|   x  |      |
|               |    | Profesor de muzica si profesor de         |      |      |
|               |    | instrument                                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Jazz si muzica usoara sau Jazz si muzica  |   x  |      |
|               |    | usoara/Profesor de muzica si profesor de  |      |      |
|               |    | instrument                                |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Arta teatrala - Arta actorului

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTA TEATRALA/ | 11.| Regie si teatru muzical sau Artele        |   x  |      |
|TEATRU         |    | spectacolului muzical                     |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Coregrafie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTA TEATRALA/ | 12.| Pedagogie coregrafica sau Regie           |   x  |      |
|TEATRU         |    | coregrafica                               |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Arta teatrala - Arta actorului

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTA TEATRALA/ | 13.| Actorie sau Actorie, regie teatru sau     |   x  |      |
|TEATRU         |    | Regie teatru sau Artele spectacolului de  |      |      |
|               |    | teatru                                    |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Teatrologie                               |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Coregrafie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTA TEATRALA/ | 15.| Coregrafie sau Coregrafie, creatie si     |   x  |      |
|TEATRU         |    | pedagogie                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Arta teatrala - Arta actorului

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|ARTA           | 16.| Regie de film si televiziune sau Regia    |   x  |      |
|CINEMATOGRAFICA|    | spectacolului de teatru, film si          |      |      |
|SI TELEVIZIUNE |    | televiziune                               |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|CINEMATOGRAFIE | 17.| Filmologie                                |   x  |      |
|SI MEDIA       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Programa - proba de concurs: Muzica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |    Specializarea/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|DOMENIUL       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|MUZICA         | 18.| Interpretare muzicala*                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Pedagogie muzicala                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993; (2) Programele de conversie profesionala |
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
|______________________________________________________________________________|

    * liceu, gimnaziu/primar, liceu muzica/arta-coregrafie, gimnaziu/primar muzica/arta/-gimnaziu/primar coregrafie
    * cu modul de instrument
    * cu modul de folclor
    * numai in situatia in care candidatii au absolvit liceul de arta cu specializarea Muzica si au studiat instrumentul, ca disciplina principala de specialitate, pentru care este prevazuta catedra/postul

    NOTA:
    Specializarile care nu se regasesc in acest centralizator vor primi acceptul de participare la concursul de titularizare daca: a) profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializarii absolvite; b) specializarea inscrisa pe diploma candidatului poate sa fie asimilata uneia dintre specializarile universitare incluse in acest centralizator.

                             * Aria curriculara: EDUCATIE FIZICA SI SPORT
                  Disciplinele: Educatie fizica si sport; Kinetoterapie *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Invatamant general: liceal/
                                          profesional/gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |      Specializarea/                |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|      Invatamant universitar        |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    |                                    |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA|  1.| Educatie fizica si sport           |   x  |      |      |
|SI SPORT       |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  2.| Educatie fizica si management in   |   x  |      |      |
|               |    | sport                              |      |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  3.| Educatie fizica militara si sport  |   x  |      |      |
|               |    | sau Educatie fizica (militara)     |      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Nivel:                                Invatamant general: profesional/
                                          gimnazial

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |      Specializarea/                |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|      Invatamant universitar        |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    |                                    |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA|  4.| Educatie fizica si sport           |      |   x  |      |
|SI SPORT       |    |                                    |      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Nivel:                                Invatamant sportiv (vocational):
                                          liceal/gimnazial/primar*

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport: pregatire
                                          sportiva de specialitate
                                          Disciplinele sportive care se predau
                                          in unitatile in care sunt organizate
                                          clase cu program sportiv si/sau grupe
                                          de club sportiv scolar

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport
                                          Proba practico-metodica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |      Specializarea/                |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|      Invatamant universitar        |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    |                                    |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA|  5.| Educatie fizica si sport,          |   x  |      |      |
|SI SPORT       |    | specializare in disciplina sportiva|      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Nivel:                                Cluburi sportive scolare/palatele
                                          copiilor/cluburile copiilor*

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Educatie fizica si sport: pregatire
                                          sportiva de specialitate
                                          Disciplinele sportive care se predau
                                          in sectiile de club sportiv scolar

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Educatie fizica si
    teoretice si practice: sport - antrenori;
                                          Proba practico-metodica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |      Specializarea/                |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|      Invatamant universitar        |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    |                                    |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA|  6.| Educatie fizica si sport,          |   x  |      |      |
|SI SPORT       |    | specializare in disciplina sportiva|      |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  7.| Educatie fizica si sport,          |      |   x  |      |
|               |    | maiestrie sportiva (antrenori)     |      |      |      |
|               |____|____________________________________|______|______|______|
|               |  8.| Maiestrie sportiva (antrenori)     |      |      |   x  |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|

    Nivel:                                Invatamant special

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Kinetoterapie

    Programa - probe de concurs           Proba teoretica: Kinetoterapie
    teoretice si practice:

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|PROFILUL/      |Nr. |      Specializarea/                |  de  |  de  |Inva- |
|DOMENIUL       |crt.|      Invatamant universitar        |lunga |scurta|tamant|
|               |    |                                    |durata|durata|post  |
|               |    |                                    |      |      |liceal|
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
|EDUCATIE FIZICA|  9.| Kinetoterapie                      |   x  |      |      |
|SI SPORT       |    |                                    |      |      |      |
|_______________|____|____________________________________|______|______|______|
 ______________________________________________________________________________
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Toate specializarile   |
| similare absolvite inainte de 1993 : (2) Programele de conversie profesionala|
| de nivel universitar sau postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o|
| noua specializare - similara uneia dintre cele nominalizate mai sus, in      |
| conformitate cu prevederile art. 161 - (2), cap. II, din Legea invatamantului|
| nr. 84/1995, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare.        |
| * Candidatii vor fi examinati dupa programa de educatie fizica si sport, alta|
| decat programa pentru antrenori.                                             |
| * Functiile de antrenor se ocupa conform prevederilor art. 7 (4) din Legea  |
| nr. 128/1997. Candidatii vor fi examinati dupa programa de educatie fizica si|
| sport pentru antrenori.                                                      |
|______________________________________________________________________________|

                               CENTRALIZATOR
                                  PRIVIND
         DISCIPLINELE DE INVATAMANT, DOMENIILE SI SPECIALIZARILE, PRECUM SI
      PROBELE DE CONCURS, VALABIL PENTRU INCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
                        INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
                                   2004

    Anexa b)

                          DISCIPLINE TEHNOLOGICE

                                          * Aria curriculara: TEHNOLOGII,
                                                 Discipline tehnologice *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Mecanica (Anexa 1/Anexa 1.1)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.1. Mecanica  |  1.| Tehnologia Constructiilor de Masini       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Masini-Unelte si scule                    |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Mecanica fina                             |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Masini hidraulice si pneumatice           |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Utilajul si tehnologia sudarii            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Motoare termice                           |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Mecatronica                               |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Utilaje si instalatii de proces           |   x  |   x  |
|               |    | (Echipamente de proces, Utilaj tehnologic |      |      |
|               |    | chimic, Utilaj chimic si petrochimic,     |      |      |
|               |    | Utilaje si instalatii portuare, Utilaj    |      |      |
|               |    | tehnologic pentru industrie alimentara,   |      |      |
|               |    | Utilaj petrolier, Utilaj tehnologic pentru|      |      |
|               |    | industria usoara)                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  9.| Instalatii frigorifice                    |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Roboti industriali                        |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Utilaj tehnologic                         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Masini si instalatii miniere              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Mecanica si inginerie mecanica            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 14.| Constructii aerospatiale                  |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Sisteme de propulsie                      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Tribologie                                |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Metalurgie
                                          (Anexa 1/Anexa 1.2)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.2. Mecanica/ | 17.| Turnarea metalelor                        |   x  |   x  |
|Metalurgie     |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Prepararea substantelor minerale utile    |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Exploatari miniere subterane si la zi     |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Deformari plastice si tratamente termice  |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Metalurgie extractiva                     |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Stiinta si ingineria materialelor         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Ingineria proceselor siderurgice          |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Prelucrari metalurgice                    |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Mecanica agricola
                                          (Anexa 1/Anexa 1.3)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.3. Mecanica/ | 25.| Tractoare                                 |   x  |   x  |
|Mecanica       |____|___________________________________________|______|______|
|agricola       | 26.| Mecanica agricola                         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 27.| Masini si instalatii agricole             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 28.| Constructii de masini agricole            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 29.| Masini si instalatii pentru prelucrarea   |   x  |   x  |
|               |    | produselor agricole                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Mecanica in constructii
                                          (Anexa 1/Anexa 1.4)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.4. Mecanica/ | 30.| Utilaj tehnologic pentru constructii      |   x  |   x  |
|Mecanica in    |____|___________________________________________|______|______|
|constructii    | 31.| Topografie miniera                        |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 32.| Inginerie tehnologica si mecanizare in    |   x  |   x  |
|               |    | constructii                               |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Mecanica nave
                                          (Anexa 1/Anexa 1.5)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.5. Mecanica/ | 33.| Mecanica nave                             |   x  |   x  |
|Mecanica nave  |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Nave si instalatii de bord                |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Mecanica aeronave si motoare              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Nave - Constructii corp nave              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Echipamente navale                        |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 38.| Nave si instalatii de bord/Instalatii     |   x  |   x  |
|               |    | navale de bord                            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 39.| Nave si inginerie oceanica                |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Mecanica/Petrol si gaze
                                          (Anexa 1/Anexa 1.6)

    Programa - proba de concurs:          MECANICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|1.6. Mecanica/ | 40.| Utilaj petrolier de foraj extractie       |   x  |   x  |
|Petrol si gaze |____|___________________________________________|______|______|
|               | 41.| Utilaj pentru transportul si depozitarea  |   x  |   x  |
|               |    | produselor petroliere                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 42.| Inginerie de petrol si gaze               |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Electrotehnica, Electromecanica/
                                          Electrotehnica (Anexa 2/Anexa 2.1)

    Programa - proba de concurs:          ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|2.1.           | 43.| Masini electrice                          |   x  |   x  |
|Electrotehnica,|____|___________________________________________|______|______|
|Electromecanica| 44.| Aparate electrice                         |   x  |   x  |
|/Electrotehnica|____|___________________________________________|______|______|
|               | 45.| Actionari electrice                       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 46.| Instalatii electrice, tehnologii          |   x  |   x  |
|               |    | electromagnetice                          |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 47.| Electrotehnica                            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 48.| Instalatii electrice si speciale de       |   x  |   x  |
|               |    | aviatie                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 49.| Constructii electrotehnice                |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 50.| Electrotehnica generala                   |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 51.| Electrotehnica generala (in limbi straine)|   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 52.| Instalatii si echipamente navale          |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 53.| Metrologie si sisteme de masurare         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 54.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 55.| Inginerie electrica si calculatoare       |   x  |   x  |
|               |    | (in limbi straine)                        |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Electrotehnica, Electromecanica/
                                          Electromecanica (Anexa 2/Anexa 2.2)

    Programa - proba de concurs:          ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|2.2.           | 56.| Electromecanica                           |   x  |   x  |
|Electrotehnica,|____|___________________________________________|______|______|
|Electro-       | 57.| Electromecanica (in limbi straine)        |   x  |   x  |
|mecanica/      |____|___________________________________________|______|______|
|Electromecanica| 58.| Electromecanica petrol si gaze            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 59.| Electromecanica miniera                   |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 60.| Ingineria sistemelor electromecanice      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 61.| Tractiune electrica                       |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Energetica/Electroenergetica,
                                          Termoenergetica, Hidroenergetica
                                          (Anexa 3)

    Programa - proba de concurs:          ENERGETICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|3. Energetica/ | 62.| Electroenergetica                         |   x  |   x  |
|Electro-       |____|___________________________________________|______|______|
|energetica,    | 63.| Termoenergetica                           |   x  |   x  |
|Termo-         |____|___________________________________________|______|______|
|energetica,    | 64.| Hidroenergetica                           |   x  |   x  |
|Hidroenergetica|____|___________________________________________|______|______|
|               | 65.| Centrale termoelectrice                   |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 66.| Centrale hidroelectrice                   |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 67.| Centrale nuclearoelectrice                |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 68.| Energetica industriala                    |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Electronica si automatizari/
                                          Electronica si automatizari
                                          (Anexa 4/Anexa 4.1)

    Programa - proba de concurs:          ELECTRONICA, AUTOMATIZARI,
                                          TELECOMUNICATII

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|4.1.           | 69.| Electronica                               |   x  |   x  |
|Electronica si |____|___________________________________________|______|______|
|automatizari/  | 70.| Automatizari si calculatoare              |   x  |   x  |
|Electronica si |____|___________________________________________|______|______|
|automatizari   | 71.| Automatica si informatica industriala     |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 72.| Sisteme cu microprocesoare                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 73.| Electronica aplicata                      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 74.| Microelectronica                          |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Electronica si automatizari/
                                          Telecomunicatii (Anexa 4/Anexa 4.2)

    Programa - proba de concurs:          ELECTRONICA, AUTOMATIZARI,
                                          TELECOMUNICATII

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Electronica si | 75.| Telecomunicatii                           |   x  |   x  |
|automatizari/  |____|___________________________________________|______|______|
|Telecomunicatii| 76.| Electronica si telecomunicatii            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 77.| Electronica si telecomunicatii in limbi   |   x  |   x  |
|               |    | straine                                   |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 78.| Comunicatii                               |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 79.| Comunicatii in limbi straine              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 80.| Telecomenzi si electronica in transporturi|   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Textile/Filatura si tesatorie, finisaj
                                          textil (Anexa 5/Anexa 5.1)

    Programa - proba de concurs:          FILATURA - TESATORIE - FINISAJ TEXTIL

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|5.1. Textile/  | 81.| Filatura                                  |   x  |   x  |
|Filatura si    |____|___________________________________________|______|______|
|tesatorie,     | 82.| Tesatorie                                 |   x  |   x  |
|finisaj textil |____|___________________________________________|______|______|
|               | 83.| Finisaj textil                            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 84.| Finisare chimica textila                  |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Textile/Tricotaje si confectii
                                          textile, finisaj textil
                                          (Anexa 5/Anexa 5.2)

    Programa - proba de concurs:          CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE -
                                          FINISAJ TEXTIL

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|5.2. Textile/  | 85.| Confectii textile                         |   x  |   x  |
|Tricotaje si   |____|___________________________________________|______|______|
|confectii      | 86.| Tricotaje                                 |   x  |   x  |
|textile,       |____|___________________________________________|______|______|
|finisaj textil | 87.| Finisaj textil                            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 88.| Finisare chimica textila                  |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Pielarie/Confectii piele
                                          (Anexa 5/Anexa 5.3)

    Programa - proba de concurs:          CONFECTII PIELE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|5.3. Pielarie/ | 89.| Prelucrarea produselor din piele si       |   x  |   x  |
|Confectii piele|    | inlocuitori                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 90.| Confectionarea produselor din piele si    |      |      |
|               |    | inlocuitori                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 91.| Tehnologia pieilor, blanurilor si         |   x  |   x  |
|               |    | inlocuitorilor de piele                   |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Constructii si lucrari publice/
                                          Constructii (Anexa 6/Anexa 6.1)

    Programa - proba de concurs:          CONSTRUCTII

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|6.1 Constructii| 92.| Constructii cai ferate drumuri si poduri  |   x  |   x  |
|si lucrari     |____|___________________________________________|______|______|
|publice/       | 93.| Geodezie                                  |   x  |   x  |
|Constructii    |____|___________________________________________|______|______|
|               | 94.| Constructii civile, industriale si        |   x  |   x  |
|               |    | agricole                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 95.| Constructii hidrotehnice                  |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 96.| Inginerie matematica                      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 97.| Cadastru                                  |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 98.| Topografie miniera                        |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 99.| Inginerie urbana, constructia si gestiunea|   x  |   x  |
|               |    | localitatilor                             |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |100.| Constructii miniere                       |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |101.| Inginerie civila                          |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |102.| Inginerie civila (in limbi straine)       |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Constructii si lucrari publice/
                                          Instalatii pentru constructii
                                          (Anexa 6/Anexa 6.2)

    Programa - proba de concurs:          INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|6.2.           |103.| Instalatii pentru constructii             |   x  |   x  |
|Constructii    |    |                                           |      |      |
|si lucrari     |____|___________________________________________|______|______|
|publice/       |104.| Instalatii si echipamente pentru protectia|   x  |   x  |
|Instalatii     |    | atmosferei                                |      |      |
|pentru         |    |                                           |      |      |
|constructii    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Chimie industriala (Anexa 7)

    Programa - proba de concurs:          CHIMIE INDUSTRIALA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|7. Chimie      |105.| Chimie industriala - inginerie chimica    |   x  |   x  |
|industriala    |____|___________________________________________|______|______|
|               |106.| Tehnologia prelucrarii petrolului si      |   x  |   x  |
|               |    | petrochimie                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |107.| Tehnologia substantelor organice          |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |108.| Tehnologia compusilor macromoleculari     |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |109.| Petrochimie                               |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |110.| Petrochimie si carbochimie                |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |111.| Chimie alimentara                         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |112.| Tehnologie chimica anorganica             |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |113.| Stiinta si ingineria materialelor oxidice |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |114.| Inginerie chimica                         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |115.| Inginerie chimica (in limbi straine)      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 116.| Tehnologia substantelor anorganice       |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Protectia mediului (Anexa 8)

    Programa - proba de concurs:          PROTECTIA MEDIULUI

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|8. Protectia   |117.| Protectia mediului                        |   x  |      |
|mediului       |____|___________________________________________|______|______|
|               |118.| Ecologie                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |119.| Biologie                                  |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |120.| Ingineria mediului                        |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Industrie alimentara (Anexa 9)

    Programa - proba de concurs:          INDUSTRIE ALIMENTARA
                                          INDUSTRIE ALIMENTARA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|9. Industrie   |121.| Tehnologia si chimia produselor alimentare|   x  |   x  |
|alimentara     |____|___________________________________________|______|______|
|               |122.| Tehnologia si controlul calitatii         |   x  |   x  |
|               |    | produselor alimentare                     |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |123.| Tehnica piscicola                         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |124.| Chimie alimentara                         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |125.| Tehnologia prelucrarii produselor agricole|   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |126.| Tehnologia si valorificarea produselor    |   x  |   x  |
|               |    | agricole                                  |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |127.| Extracte si aditivi agroalimentari        |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Agricultura, Horticultura (Anexa 10)

    Programa - proba de concurs:          AGRICULTURA - HORTICULTURA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|10.            |128.| Agricultura                               |   x  |   x  |
|Agricultura,   |____|___________________________________________|______|______|
|Horticultura   |129.| Horticultura                              |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |130.| Agromontanologie                          |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |131.| Pedologie-egrochimie                      |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |132.| Inginerie genetica in agricultura         |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Veterinar (Anexa 11)

    Programa - proba de concurs:          VETERINAR

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|11. Veterinar  |133.| Veterinar                                 |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |134.| Medicina veterinara                       |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Zootehnie (Anexa 12)

    Programa - proba de concurs:          ZOOTEHNIE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|12. Zootehnie  |135.| Zootehnie                                 |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |136.| Tehnica piscicola                         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |137.| Inspectie si legislatie fitosanitara si   |   x  |   x  |
|               |    | zooveterinara                             |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Silvicultura (Anexa 13)

    Programa - proba de concurs:          SILVICULTURA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|13.            |138.| Silvicultura                              |   x  |   x  |
|Silvicultura   |____|___________________________________________|______|______|
|               |139.| Exploatari forestiere                     |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Prelucrarea lemnului (Anexa 14)

    Programa - proba de concurs:          PRELUCRAREA LEMNULUI

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|14. Prelucrarea|140.| Industria lemnului                        |   x  |   x  |
|lemnului       |____|___________________________________________|______|______|
|               |141.| Stiinta si tehnologia lemnului            |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |142.| Mobila si produse finite din lemn         |   x  |   x  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |143.| Proiectarea mobilei si a produselor       |   x  |   x  |
|               |    | finite din lemn                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |144.| Prelucrarea lemnului                      |   x  |   x  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Economic, administrativ, comert si
                                          servicii/Economic, administrativ,
                                          posta (Anexa 15/Anexa 15.1)

    Programa - proba de concurs:          ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|15.1. Economic,|145.| Finante - contabilitate                   |   x  |      |
|administrativ, |____|___________________________________________|______|______|
|comert si      |146.| Finante si banci                          |   x  |      |
|servicii/      |____|___________________________________________|______|______|
|Economic,      |147.| Contabilitate si informatica de gestiune  |   x  |      |
|administrativ, |____|___________________________________________|______|______|
|posta          |148.| Gestiune, contabilitate si control        |   x  |      |
|               |    | financiar                                 |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |149.| Management                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |150.| Economia industriilor, constructiilor si  |   x  |      |
|               |    | transporturilor                           |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |151.| Administratie publica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |152.| Relatii economice internationale          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |153.| Economia intreprinderii                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |154.| Cibernetica si previziune economica       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |155.| Planificare si cibernetica economica      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |156.| Informatica economica                     |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |157.| Marketing                                 |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |158.| Comert                                    |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |159.| Inginerie economica                       |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |160.| Merceologie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |161.| Economia comertului, turismului si        |   x  |      |
|               |    | serviciilor                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |162.| Economie agrara si contabilitate          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |163.| Economie agroalimentara                   |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |164.| Finante si asigurari                      |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |165.| Gestiunea afacerilor                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Economic, administrativ, comert si
                                          servicii/Comert si servicii
                                          (Anexa 15/Anexa 15.2)

    Programa - proba de concurs:          COMERT

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|15.2. Economic,|166.| Marketing                                 |   x  |      |
|administrativ, |____|___________________________________________|______|______|
|comert si      |167.| Comert                                    |   x  |      |
|servicii/Comert|____|___________________________________________|______|______|
|si servicii    |168.| Merceologie                               |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |169.| Economia comertului, turismului si        |   x  |      |
|               |    | serviciilor                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |170.| Relatii economice internationale          |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |171.| Management                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |172.| Gestiunea afacerilor                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Economic, administrativ, comert si
                                          servicii/Drept
                                          (Anexa 15/Anexa 15.3)

    Programa - proba de concurs:          DREPT

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|15.3. Economic,|173.| Drept                                     |   x  |      |
|administrativ, |____|___________________________________________|______|______|
|comert si      |174.| Stiinte juridice si administrative        |   x  |      |
|servicii/Drept |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Alimentatie publica si turism/
                                          Alimentatie publica
                                          (Anexa 16/Anexa 16.1)

    Programa - proba de concurs:          ALIMENTATIE PUBLICA

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|16.1.          |175.| Economia serviciilor de alimentatie       |   x  |      |
|Alimentatie    |    | publica si turism                         |      |      |
|publica si     |____|___________________________________________|______|______|
|turism/        |176.| Tehnologia si chimia produselor alimentare|   x  |   x  |
|Alimentatie    |____|___________________________________________|______|______|
|publica        |177.| Tehnologie si control in alimentatie      |   x  |      |
|               |    | publica si turism                         |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Alimentatie publica si turism/Turism
                                          (Anexa 16/Anexa 16.2)

    Programa - proba de concurs:          TURISM SI SERVICII

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|16.2.          |178.| Turism si servicii                        |   x  |      |
|Alimentatie    |____|___________________________________________|______|______|
|publica si     |179.| Marketing                                 |   x  |      |
|turism/Turism  |____|___________________________________________|______|______|
|               |180.| Management                                |   x  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |181.| Economia serviciilor de alimentatie       |   x  |      |
|               |    | publica si turism                         |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |182.| Economia comertului, turismului si        |   x  |      |
|               |    | serviciilor                               |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |183.| Gestiunea afacerilor                      |   x  |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Transporturi/Transporturi rutiere
                                          (Anexa 17/Anexa 17.1)

    Programa - proba de concurs:          TRANSPORTURI RUTIERE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|17.1.          |184.| Autovehicule rutiere                      |   x  |   x  |
|Transporturi/  |____|___________________________________________|______|______|
|Transporturi   |185.| Ingineria sistemelor de circulatie rutiera|   x  |   x  |
|rutiere        |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Transporturi/Transporturi feroviare
                                          (Anexa 17/Anexa 17.2)

    Programa - proba de concurs:          TRANSPORTURI FEROVIARE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|17.2.          |186.| Material rulant de cale ferata            |   x  |   x  |
|Transporturi/  |    |                                           |      |      |
|Transporturi   |    |                                           |      |      |
|feroviare      |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Transporturi/Transporturi navale
                                          (Anexa 17/Anexa 17.3)

    Programa - proba de concurs:          TRANSPORTURI NAVALE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|17.3.          |187.| Exploatarea porturilor si a navelor       |   x  |   x  |
|Transporturi/  |    |                                           |      |      |
|Transporturi   |    |                                           |      |      |
|navale         |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Transporturi/Transporturi aeronautice
                                          (Anexa 17/Anexa 17.4)

    Programa - proba de concurs:          TRANSPORTURI AERONAUTICE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|17.4.          |188.| Aeronautica                               |   x  |   x  |
|Transporturi/  |    |                                           |      |      |
|Transporturi   |    |                                           |      |      |
|aeronautice    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Media si poligrafie/Tehnici
                                          poligrafice (Anexa 18/Anexa 18.1)

    Programa - proba de concurs:          TEHNICI POLIGRAFICE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|18.1. Media si |189.| Tehnici poligrafice                       |   x  |   x  |
|poligrafie/    |    |                                           |      |      |
|Tehnici        |    |                                           |      |      |
|poligrafie     |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Media si poligrafie/Tehnici
                                          cinematografice si de televiziune
                                          (Anexa 18/Anexa 18.2)

    Programa - proba de concurs:          TEHNICI CINEMATOGRAFICE SI DE
                                          TELEVIZIUNE

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|18.2. Media si |190.| Tehnici cinematografice si de televiziune |   x  |   x  |
|poligrafie/    |    |                                           |      |      |
|Tehnici        |    |                                           |      |      |
|cinematografice|    |                                           |      |      |
|si de          |    |                                           |      |      |
|televiziune    |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Liceal, invatamant profesional

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Estetica si ingrijirea corpului
                                          omenesc (Anexa 19)

    Programa - proba de concurs:          ESTETICA SI INGRIJIREA CORPULUI
                                          OMENESC

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|19. Estetica si|191.| Biologie                                  |   x  |      |
|ingrijirea     |____|___________________________________________|______|______|
|corpului       |192.| Tehnologia substantelor organice          |   x  |      |
|omenesc        |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel invatamant preuniversitar:      Invatamant gimnazial

    Postul/catedra
    (disciplina principala de incadrare): Educatie tehnologica

    Programa - proba de concurs:          EDUCATIE TEHNOLOGICA*)

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la  |
|      concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar             |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. | Specializarea*)/Invatamant universitar   |  de  |  de  |
|domeniul       |crt.|                                           |lunga |scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|20. Educatie   |193.| Educatie tehnologica                      |   x  |   x  |
|tehnologica/   |    | Specializari din invatamantul superior:   |      |      |
|Educatie       |    | Tehnic, Silvic, Economic, Agricol         |      |      |
|tehnologica    |    |                                           |      |      |
|(V - VIII)     |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
    *) Disciplinele din profilul postului/catedrei sunt cuprinse in Anexele 1 - 19.
    *) Specializarile universitare care nu se regasesc in acest centralizator vor primi acceptul de participare la concursul de titularizare daca:
    a) profilul postului/catedrei vacante coincide profilului specializarii absolvite;
    b) specializarea inscrisa pe diploma candidatului poate sa fie asimilata uneia dintre specializarile universitare incluse in acest centralizator.
    *) Programa - proba de concurs EDUCATIE TEHNOLOGICA este valabila si pentru absolventi ai invatamantului superior tehnic, silvic, economic, agricol.

                                CENTRALIZATOR
                                   PRIVIND
         DISCIPLINELE DE INVATAMANT, DOMENIILE SI SPECIALIZARILE, PRECUM SI
      PROBELE DE CONCURS, VALABIL PENTRU INCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
                         INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
                                    2004

    Anexa c)

                     PREGATIRE SI INSTRUIRE PRACTICA

                                          * Aria curriculara: TEHNOLOGII,
                            Discipline: Pregatire si instruire practica *

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          MECANICA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|1.1. Mecanica  |  1.| Tehnician proiectant in constructia de    |      x      |
|               |    | masini                                    |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |  2.| Tehnician tehnolog mecanic                |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |  3.| Tehnician mecanic - instalatii            |      x      |
|               |    | hidropneumatice                           |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |  4.| Tehnician metrolog                        |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |  5.| Tehnician optometrist                     |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |  6.| Optician                                  |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |  7.| Maistru la prelucrarea metalelor prin     |      x      |
|               |    | aschiere                                  |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |  8.| Maistru cazangerie, constructii metalice  |      x      |
|               |    | si sudura                                 |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |  9.| Maistru mecanic                           |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 10.| Maistru forjor-tratamentist               |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 11.| Maistru turnator                          |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 12.| Maistru sculer matriter                   |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 13.| Maistru mecanic constructii montaje,      |      x      |
|               |    | instalatii si conducte magistrale pentru  |             |
|               |    | petrol si gaze                            |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 14.| Maistru mecanic la exploatarea,           |      x      |
|               |    | intretinerea si repararea utilajelor si   |             |
|               |    | echipamentelor de foraj-extractie         |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 15.| Maistru mecanic la exploatarea,           |      x      |
|               |    | intretinerea, repararea motoarelor si     |             |
|               |    | compresoarelor pentru petrol si gaze      |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 16.| Maistru mecanic montare si reparare       |      x      |
|               |    | agregate energetice                       |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 17.| Maistru mecanic intretinere centrale      |      x      |
|               |    | nuclearo-electrice                        |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 18.| Maistru mecanic exploatare instalatii     |      x      |
|               |    | termoenergetice din centralele            |             |
|               |    | nuclearo-electrice                        |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 19.| Maistru mecanic intretinere si reparare   |      x      |
|               |    | utilaje si instalatii de exploatarea si   |             |
|               |    | industrializarea lemnului                 |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|1.2. Mecanica/ | 20.| Maistru modelor pentru turnatorie         |      x      |
|Metalurgie     |____|___________________________________________|_____________|
|               | 21.| Maistru furnalist                         |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 22.| Maistru la producerea metalelor neferoase |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 23.| Maistru otelar                            |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 24.| Maistru laminator                         |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 25.| Maistru la fabricarea cocsului si         |      x      |
|               |    | chimizarea gazului de cocs                |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 26.| Maistru la fabricarea electrozilor        |      x      |
|               |    | siderurgici si produselor carbunoase      |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 27.| Maistru la fabricarea produselor          |      x      |
|               |    | refractare si abrazive                    |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 28.| Maistru pentru constructia cuptoarelor    |      x      |
|               |    | industriale                               |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 29.| Maistru miner                             |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 30.| Maistru la prepararea substantelor        |      x      |
|               |    | minerale utile                            |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|1.3. Mecanica/ | 31.| Maistru mecanic agricol                   |      x      |
|Mecanica       |    |                                           |             |
|agricola       |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|1.4. Mecanica/ | 32.| Maistru mecanic masini si utilaje pentru  |      x      |
|Mecanica in    |    | constructii                               |             |
|constructii    |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|1.5. Mecanica/ | 33.| Maistru constructii navale                |      x      |
|Mecanica nave  |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|1.6. Mecanica/ | 34.| Maistru pirotehnist                       |      x      |
|Petrol si gaze |____|___________________________________________|_____________|
|               | 35.| Maistru sondor la forajul sondelor        |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 36.| Maistru sondor la probe de productie,     |      x      |
|               |    | interventii si reparatii sonde            |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 37.| Maistru la extractia, transportul si      |      x      |
|               |    | tratarea titeiului                        |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 38.| Maistru la extractia, transportul,        |      x      |
|               |    | tratarea si distributia gazelor           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA,
                                          ENERGETICA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|2.1.           | 39.| Tehnician electromecanic                  |      x      |
|Electrotehnica,|____|___________________________________________|_____________|
|Electro-       | 40.| Tehnician mecatronist in informatica      |      x      |
|mecanica/      |    | industriala                               |             |
|Electromecanica|____|___________________________________________|_____________|
|               | 41.| Tehnician in mecatronica aplicata         |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 42.| Maistru electromecanic aparate de masura  |      x      |
|               |    | si automatizari                           |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 43.| Maistru electromecanic statii de pompare  |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 44.| Maistru electromecanic automatizari,      |      x      |
|               |    | masurari electrice si control             |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|2.2.           | 45.| Maistru montare si reparatii masini si    |      x      |
|Electrotehnica,|    | aparate electrice                         |             |
|Electro-       |    |                                           |             |
|mecanica/      |    |                                           |             |
|Electrotehnica |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|3. Energetica/ | 46.| Tehnician electroenergetician             |      x      |
|Electro-       |____|___________________________________________|_____________|
|energetica     | 47.| Tehnician centrale nuclearo-electrice     |      x      |
|Termo-         |____|___________________________________________|_____________|
|energetica,    | 48.| Tehnician termoenergetician               |      x      |
|Hidroenergetica|____|___________________________________________|_____________|
|               | 49.| Tehnician hidroenergetician               |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 50.| Maistru electrician centrale, instalatii  |      x      |
|               |    | si retele electrice                       |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 51.| Maistru electrician protectii prin relee  |      x      |
|               |    | si automatizari in centrale electrice     |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 52.| Maistru electrician exploatare si         |      x      |
|               |    | intretinere centrale nuclearo-electrice   |             |
|               |    | termotehnic                               |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 53.| Maistru termoenergetic                    |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 54.| Maistru hidroenergetic                    |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          ELECTRONICA, AUTOMATIZARI

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|4.1.           | 55.| Tehnician electronist - echipamente de    |      x      |
|Electronica si |    | automatizare                              |             |
|automatizari/  |____|___________________________________________|_____________|
|Electronica si | 56.| Tehnician electronist - aparate de bord si|      x      |
|automatizari   |    | radiocomunicatii in aviatie               |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 57.| Tehnician electronist radio TV si         |      x      |
|               |    | aparatura audio-video                     |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 58.| Tehnician electronist aparatura de        |      x      |
|               |    | electronica profesionala                  |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 59.| Tehnician in echipamente de calcul retele |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 60.| Tehnician echipamente periferice si       |      x      |
|               |    | birotica                                  |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 61.| Tehnician aparate electromedicale         |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 62.| Tehnician in echipamente biomedicale      |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 63.| Maistru electronist                       |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 64.| Maistru electronist automatizari in       |      x      |
|               |    | centralele nuclearo-electrice             |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          TELECOMUNICATII

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|4.2. Tele-     | 65.| Tehnician electronist - echipamente de    |      x      |
|comunicatii/   |    | telecomunicatii                           |             |
|Telecomunicatii|____|___________________________________________|_____________|
|               | 66.| Maistru telecomunicatii                   |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          FILATURA - TESATORIE FINISAJ TEXTIL

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|5.1. Textile/  | 67.| Creator - structura si proiectarea        |      x      |
|Filatura -     |    | tesaturilor                               |             |
|tesatorie -    |____|___________________________________________|_____________|
|finisaj        | 68.| Maistru filator                           |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 69.| Maistru tesator                           |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 70.| Maistru finisor produse textile           |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          CONFECTII TEXTILE - TRICOTAJE -
                                          FINISAJ TEXTIL

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|5.2. Textile/  | 71.| Creator - structura si proiectarea        |      x      |
|Tricotaje si   |    | tricoturilor                              |             |
|confectii      |____|___________________________________________|_____________|
|textile,       | 72.| Creator - proiectant imbracaminte         |      x      |
|finisaj        |____|___________________________________________|_____________|
|               | 73.| Designer vestimentar                      |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 74.| Maistru tricoter                          |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 75.| Maistru finisor produse textile           |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 76.| Maistru confectii imbracaminte (maistru   |      x      |
|               |    | croitor)                                  |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          PIELARIE/CONFECTII

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|5.3. Pielarie/ | 77.| Creator-proiectant articole din piele si  |      x      |
|Confectii piele|    | inlocuitori                               |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          PIELE - CONFECTII PIELE

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|5.3. Pielarie/ | 78.| Designer vestimentar                      |      x      |
|Confectii piele|____|___________________________________________|_____________|
|               | 79.| Maistru tabacar                           |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 80.| Maistru confectii incaltaminte (maistru   |      x      |
|               |    | cizmar)                                   |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               | 81.| Maistru marochiner                        |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          CONSTRUCTII

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|6.1.           | 82.| Normator in constructii                   |      x      |
|Constructii si |____|___________________________________________|_____________|
|lucrari        | 83.| Topograf in constructii                   |      x      |
|publice/       |____|___________________________________________|_____________|
|Constructii    | 84.| Tehnician devize si masuratori in         |      x      |
|               |    | constructii                               |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 85.| Desenator in constructii si arhitectura   |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 86.| Merceolog gestionar pentru materiale de   |      x      |
|               |    | constructii si instalatii                 |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 87.| Laborant pentru constructii               |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 88.| Proiectant restaurari si reparatii cladiri|      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 89.| Topograf de mina                          |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 90.| Tehnician lucrari geologice si geofizice  |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 91.| Tehnician edilitar                        |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 92.| Tehnician constructii hidrotehnice        |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 93.| Antreprenor in constructii                |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 94.| Tehnician drumuri si poduri               |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 95.| Tehnician proiectant urbanism si          |      x      |
|               |    | amenajarea teritoriului                   |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 96.| Tehnician cadastru funciar-topograf       |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 97.| Maistru constructii hidroenergetice       |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 98.| Maistru constructii civile, industriale si|      x      |
|               |    | agricole                                  |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|               | 99.| Maistru inzidiri refractare cosuri de fum |      x      |
|               |    | si izolatii                               |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|6.2.           |100.| Tehnician instalatii in constructii       |      x      |
|Constructii si |____|___________________________________________|_____________|
|lucrari        |101.| Maistru instalator in constructii         |      x      |
|publice/       |    |                                           |             |
|Instalatii     |    |                                           |             |
|pentru         |    |                                           |             |
|constructii    |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          CHIMIE INDUSTRIALA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|7.1. Chimie    |102.| Tehnician chimist de laborator            |      x      |
|industriala/   |____|___________________________________________|_____________|
|Chimie         |103.| Maistru protectii anticorosive            |      x      |
|industriala    |____|___________________________________________|_____________|
|               |104.| Maistru chimist la tratarea apei          |      x      |
|               |    | tehnologice din centrale                  |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |105.| Maistru pentru tehnologia chimica organica|      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |106.| Maistru pentru tehnologia chimica         |      x      |
|               |    | anorganica                                |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |107.| Maistru la prelucrarea titeiului si       |      x      |
|               |    | petrochimie                               |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |108.| Maistru la prelucrarea materialelor       |      x      |
|               |    | plastice si cauciucului                   |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |109.| Maistru la fabricarea si prelucrarea      |      x      |
|               |    | fibrelor, firelor chimice si artificiale  |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|7.2. Chimie    |110.| Maistru la producerea prefabricatelor     |      x      |
|industriala/   |    | pentru constructii                        |             |
|Materiale de   |____|___________________________________________|_____________|
|constructii    |111.| Maistru la fabricarea liantilor si        |      x      |
|               |    | produselor din azbociment                 |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |112.| Maistru la fabricarea materialelor de     |      x      |
|               |    | izolatii in constructii                   |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |113.| Maistru ceramist (ceramica bruta)         |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |114.| Maistru ceramist (ceramica fina)          |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |115.| Maistru sticlar                           |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          INDUSTRIE ALIMENTARA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|8.1. Industrie |116.| Tehnician pentru controlul calitatii      |      x      |
|alimentara/    |    | produselor alimentare                     |             |
|Industria      |____|___________________________________________|_____________|
|alimentara     |117.| Tehnician dietetician                     |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |118.| Maistru in industria alimentara           |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|8.2. Industrie |119.| Tehnician in prelucrarea carnii si a      |      x      |
|alimentara/    |    | laptelui                                  |             |
|Industrializa- |____|___________________________________________|_____________|
|rea carnii     |120.| Maistru la industrializarea carnii        |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|8.3. Industrie |121.| Tehnician in prelucrarea carnii si a      |      x      |
|alimentara/    |    | laptelui                                  |             |
|Industrializa- |____|___________________________________________|_____________|
|rea laptelui   |122.| Maistru la industrializarea laptelui      |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|8.4. Industrie |123.| Tehnician morarit si panificatie          |      x      |
|alimentara/    |____|___________________________________________|_____________|
|morar          |124.| Maistru morar                             |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|8.5. Industrie |125.| Tehnician morarit si panificatie          |      x      |
|alimentara/    |____|___________________________________________|_____________|
|Panificatie    |126.| Maistru pentru produse fainoase si        |      x      |
|               |    | panificatie                               |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|8.6. Industrie |127.| Maistru la industrializarea legumelor si  |      x      |
|alimentara/    |    | fructelor                                 |             |
|Industrializa- |    |                                           |             |
|rea legumelor  |    |                                           |             |
|si fructelor   |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          AGRICULTURA, HORTICULTURA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|9.1.           |128.| Tehnician conservarea cerealelor si       |      x      |
|Agricultura,   |    | prepararea nutreturilor combinate         |             |
|Horticultura/  |____|___________________________________________|_____________|
|Agricultor     |129.| Tehnician cartarea agrochimica si         |      x      |
|               |    | pedologica a solurilor                    |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |130.| Tehnician protectia plantelor             |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |131.| Tehnician controlul calitatii produselor  |      x      |
|               |    | agricole                                  |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |132.| Maistru agronom                           |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|9.2.           |133.| Tehnician protectia plantelor             |      x      |
|Agricultura,   |____|___________________________________________|_____________|
|Horticultura/  |134.| Maistru horticultor                       |      x      |
|Horticultor    |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          ZOOTEHNIST-VETERINAR

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|10.1.          |135.| Maistru zootehnist                        |      x      |
|Zootehnist-    |    |                                           |             |
|Veterinar/     |    |                                           |             |
|Zootehnist-    |    |                                           |             |
|Veterinar      |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          PISCICULTOR

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|10.2.          |136.| Maistru piscicultor - pescar              |      x      |
|Zootehnist-    |    |                                           |             |
|Veterinar/     |    |                                           |             |
|Piscicultor    |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          SILVICULTURA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|11.            |137.| Tehnician exploatari forestiere           |      x      |
|Silvicultura/  |____|___________________________________________|_____________|
|Silvicultura   |138.| Tehnician silvic-exploatare               |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |139.| Maistru exploatari si transporturi        |      x      |
|               |    | forestiere                                |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          PRELUCRAREA LEMNULUI

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                        Specializarea      |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|12. Prelucrarea|140.| Tehnician produse finite din industria    |      x      |
|lemnului/      |    | lemnului                                  |             |
|Prelucrarea    |____|___________________________________________|_____________|
|lemnului       |141.| Normator in industria lemnului            |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |142.| Asistent de gestiune in industria lemnului|      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |143.| Designer in industria lemnului            |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |144.| Maistru fabricarea celulozei si hartiei   |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |145.| Maistru fabricarea cherestelei            |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |146.| Maistru fabricarea furnirului, placajului,|      x      |
|               |    | panelului                                 |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |147.| Maistru fabricarea placilor aglomerate si |      x      |
|               |    | din fibre de lemn                         |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |148.| Maistru tamplar mobila si binale          |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          POSTA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                Specializarea              |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|13.1. Economic,|149.| Operator economic diriginte oficiu postal |      x      |
|administrativ, |    |                                           |             |
|comert si      |    |                                           |             |
|servicii/Posta |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          COMERT

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                Specializarea              |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|13.2. Economic,|150.| Agent comercial                           |      x      |
|administrativ, |____|___________________________________________|_____________|
|comert si      |151.| Asistent de gestiune                      |      x      |
|servicii/Comert|____|___________________________________________|_____________|
|si servicii    |152.| Tehnician coordonator activitati          |      x      |
|               |    | comerciale                                |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |153.| Vitrinier decorator                       |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          ALIMENTATIE PUBLICA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                Specializarea              |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|14.1.          |154.| Tehnician coordonator activitati de       |      x      |
|Alimentatie    |    | alimentatie publica                       |             |
|publica si     |    |                                           |             |
|turism/        |    |                                           |             |
|Alimentatie    |    |                                           |             |
|publica        |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          TURISM

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                Specializarea              |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|14.2.          |155.| Tehnician activitati de agroturism montan |      x      |
|Alimentatie    |____|___________________________________________|_____________|
|publica si     |156.| Hotelier                                  |      x      |
|turism/Turism  |____|___________________________________________|_____________|
|               |157.| Agent de turism - ghid                    |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          TRANSPORTURI

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |               Specializarea               |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|15.1.          |158.| Tehnician instructor auto                 |      x      |
|Transporturi/  |____|___________________________________________|_____________|
|Transporturi   |159.| Tehnician transporturi auto interne si    |      x      |
|auto           |    | internationale                            |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |160.| Asistent de gestiune in transporturi      |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |161.| Tehnician electromecanic auto             |      x      |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |162.| Maistru electromecanic auto               |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|15.2.          |163.| Maistru mecanic pentru utilaje de         |      x      |
|Transporturi/  |    | constructii si terasamente                |             |
|Transporturi   |____|___________________________________________|_____________|
|cai ferate     |164.| Maistru la constructii de cai ferate,     |      x      |
|               |    | drumuri si poduri                         |             |
|               |____|___________________________________________|_____________|
|               |165.| Agent feroviar                            |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|15.3.          |166.| Operator portuar                          |      x      |
|Transporturi/  |    |                                           |             |
|Transporturi   |    |                                           |             |
|navale         |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|15.4.          |167.| Tehnician mecanic celula si sisteme de    |      x      |
|Transporturi/  |    | propulsie pentru aeronave                 |             |
|Transporturi   |____|___________________________________________|_____________|
|aeronautice    |168.| Maistru constructii structuri aeronave    |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          TEHNICI POLIGRAFICE

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |               Specializarea               |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|16.1. Media si |169.| Maistru poligraf                          |      x      |
|poligrafie/    |____|___________________________________________|_____________|
|Tehnici        |170.| Tehnician poligraf                        |      x      |
|poligrafice    |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          TEHNICI CINEMATOGRAFICE SI DE
                                          TELEVIZIUNE

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                Specializarea              |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|16.2. Media si |171.| Operator pre-press                        |      x      |
|poligrafie/    |____|___________________________________________|_____________|
|Tehnici        |172.| Operator procesare audio-video            |      x      |
|cinematografice|____|___________________________________________|_____________|
|si de          |173.| Tehnoredactor                             |      x      |
|televiziune    |____|___________________________________________|_____________|
|               |174.| Cameraman-fotoreporter                    |      x      |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          ESTETICA SI INGRIJIREA CORPULUI
                                          OMENESC

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                Specializarea              |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|17. Estetica si|175.| Coafor-stilist                            |      x      |
|ingrijirea     |____|___________________________________________|_____________|
|corpului       |176.| Cosmetician                               |      x      |
|omenesc        |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                                Liceu, invatamant profesional

    Post/Catedra
    (Disciplina principala de incadrare): Pregatire - instruire practica

    Programa - proba de concurs:          ASISTENTA MEDICALA GENERALA

 ______________________________________________________________________________
| Studii absolvite, cu diploma, de scoala postliceala/scoala de maistri*), care|
|  dau dreptul candidatilor de a se inscrie si a participa la concursurile de  |
|                 titularizare in invatamantul preuniversitar                  |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul sau   |Nr. |                Specializarea              |Nivel        |
|domeniul       |crt.|                                           |studii -     |
|               |    |                                           |Maistru      |
|               |    |                                           |instructor   |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|
|17. Estetica si|177.| Asistent medical generalist               |      x      |
|ingrijirea     |    |                                           |             |
|corpului       |    |                                           |             |
|omenesc        |    |                                           |             |
|_______________|____|___________________________________________|_____________|

    *) NOTA:
    Specializari conform H.G. nr. 844/2002. La specializarile nominalizate mai sus se adauga:
    1. Specializarile preuniversitare ale cadrelor didactice care nu se regasesc
in centralizatorul privind pregatirea si instruirea practica si care vor primi acceptul de participare la concursul de titularizare daca:
    a) catedra vacanta coincide cu profilul specializarii absolvite, si
    b) specializarea inscrisa pe diploma candidatului poate sa fie asimilata uneia dintre specializarile preuniversitare incluse in centralizatorul privind pregatirea si instruirea practica.
    2. In fisa de inscriere a candidatului se va mentiona una din specializarile preuniversitare inscrise pe diploma de studii din centralizatorul privind pregatirea si instruirea practica.

                            CENTRALIZATOR
                               PRIVIND
DISCIPLINELE DE INVATAMANT, DOMENIILE SI SPECIALIZARILE, PRECUM SI PROBELE DE CONCURS, VALABIL PENTRU INCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
                                2004

    Anexa d)

              Aria curriculara: Activitati Extracurriculare din palate si
                                                     cluburi ale copiilor

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Operare si programare pe calculator
                                        Informatica
                                        Automatizari
                                        Tehnica de calcul
                                        Matematica aplicata in tehnica de calcul
                                        Tehnoredactare pe calculator
                                        Jocuri logice
                                        Tehnica de calcul

    Programa - proba de concurs:        Informatica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Informatica    |  1.| Informatica/Tehnologia informatiei        |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  2.| Informatica/Informatica aplicata          |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  3.| Calculatoare/Automatizari si tehnica de   |   *  |   *  |
|               |    | calcul/Inginerie electrica si calculatoare|      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  4.| Matematica/Informatica                    |   *  |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  5.| Stiinta sistemelor si a calculatoarelor/  |   *  |   *  |
|               |    | Automatica si calculatoare                |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  6.| Tehnologia informatiei                    |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  7.| Roboti industriali                        |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               |  8.| Informatizare si conducerea proceselor cu |      |   *  |
|               |    | calculatorul                              |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Matematica aplicata in tehnica de calcul
                                        Jocuri logice
                                        Tehnica de calcul
                                        Astronomie

    Programa - proba de concurs:        Matematica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Matematica     |  9.| Matematica, Matematica mecanica           |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 10.| Matematica - Fizica                       |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 11.| Matematica informatica                    |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 12.| Matematici aplicate                       |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 13.| Matematica - post universitare            |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Fizica aplicata
                                        Foto - cineclub
                                        Meteorologie

    Programa - proba de concurs:        Fizica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Fizica         | 14.| Fizica                                    |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 15.| Fizica - Chimie                           |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 16.| Fizica tehnologica                        |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Prelucrare mase plastice si sticla
                                        Chimie experimentala
                                        Foto - cineclub
                                        Biochimie
                                        Protectia mediului - ecologie

    Programa - proba de concurs:        Chimie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Chimie         | 17.| Chimie                                    |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 18.| Biochimie tehnologica                     |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 19.| Inginerie chimica                         |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 20.| Radiochimie                               |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 21.| Chimie - fizica                           |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 22.| Chimie - biologie                         |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 23.| Tehnologie chimica                        |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 24.| Chimie industriala                        |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 25.| Tehnici de laborator                      |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 26.| Tehnologia si chimia produse alimentare   |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Electrochimie

    Programa - proba de concurs:        Chimie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Chimie         | 27.| Chimie                                    |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Mecanica fina

    Programa - proba de concurs:        Mecanica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Mecanica       | 28.| Mecanica fina                             |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Constructii electronice
                                        Electronica
                                        Radiogoniometrie
                                        Radiotelegrafie
                                        Automatizari si calculatoare

    Programa - proba de concurs:        Electronica, Automatizari,
                                        Telecomunicatii

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Electronica si | 29.| Electronica si telecomunicatii/electronica|   *  |   *  |
|automatizari   |____|___________________________________________|______|______|
|Telecomunicatii| 30.| Automatizari si calculatoare              |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Constructii electronice
                                        Electronica
                                        Radiogoniometrie
                                        Radiotelegrafie
                                        Automatizari si calculatoare

    Programa - proba de concurs:        Fizica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Electronica si | 31.| Fizica                                    |   *  |   *  |
|automatizari   |    |                                           |      |      |
|Telecomunicatii|    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Electromecanica

    Programa - proba de concurs:        Electrotehnica, Electromecanica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Electromecanica| 32.| Electromecanica                           |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Electrotehnica

    Programa - proba de concurs:        Electrotehnica, Electromecanica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Electromecanica| 33.| Masini electrice                          |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 34.| Aparate electrice                         |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 35.| Actionari electrice                       |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 36.| Instalatii electrice                      |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 37.| Tehnologie electromagnetica               |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Electrotehnica

    Programa - proba de concurs:        Energetica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Electromecanica| 38.| Electroenergetica                         |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Machete

    Programa - proba de concurs:        Constructii

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Machete        | 39.| Constructii civile, industriale si        |   *  |   *  |
|               |    | agricole                                  |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Carting
                                        Machete/constructii modele
                                        Aeromodele/Rachetomodele

    Programa - proba de concurs:        Transporturi rutiere

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Transporturi   | 40.| Autovehicule rutiere                      |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:               Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Carting
                                        Machete/constructii modele
                                        Aeromodele/Rachetomodele

    Programa - proba de concurs:        Transporturi aeronautice

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Transporturi   | 41.| Aeronautica                               |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Carting
                                        Machete/constructii modele
                                        Aeromodele/Rachetomodele

    Programa - proba de concurs:        Transporturi feroviare

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Transporturi   | 42.| Material rulant de cale ferata            |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Navomodele

    Programa - proba de concurs:        Transporturi navale

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Transporturi   | 43.| Mecanica nave                             |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Micromodele

    Programa - proba de concurs:        Transporturi aeronautice

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Transporturi   | 44.| Aeronautica                               |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Automodele

    Programa - proba de concurs:        Transporturi rutiere

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Transporturi   | 45.| Autovehicule rutiere                      |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Modelism feroviar

    Programa - proba de concurs:        Transporturi feroviare

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Transporturi   | 46.| Material rulant de cale ferata            |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Machete/constructii modele
                                        Aeromodele/Rachetomodele
                                        Navomodele
                                        Micromodele

    Programa - proba de concurs:        Prelucrarea lemnului

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Prelucrarea    | 47.| Industria lemnului                        |   *  |   *  |
|lemnului       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Carting
                                        Aeromodele/Rachetomodele
                                        Navomodele
                                        Micromodele

    Programa - proba de concurs:        Educatie fizica si sport

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Educatie fizica| 48.| Educatie fizica si sport cu specializare  |   *  |   *  |
|si sport       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Carting
                                        Automodele
                                        Navomodele
                                        Machete
                                        Modelism feroviar

    Programa - proba de concurs:        Mecanica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Constructii de | 49.| Tehnologia constructiilor de masini       |   *  |   *  |
|masini         |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Radiogoniometrie

    Programa - proba de concurs:        Informatica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Informatica    | 50.| Informatica                               |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Machete
                                        Artizanat
                                        Tamplarie

    Programa - proba de concurs:        Prelucrarea lemnului

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Prelucrarea    | 51.| Industria lemnului                        |   *  |   *  |
|lemnului       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Machete
                                        Artizanat

    Programa - proba de concurs:        Arte vizuale (Educatie plastica/Educatie
                                        vizuala)

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Arte plastice  | 52.| Arte plastice                             |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Machete
                                        Modelism

    Programa - proba de concurs:        Arte vizuale/Arhitectura

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Arte plastice  | 53.| Arhitectura                               |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Metaloplastie

    Programa - proba de concurs:        Mecanica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Metalurgie -   | 54.| Metalurgie - Turnatorie                   |   *  |   *  |
|Turnatorie     |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Tapiserie
                                        Tesatorie
                                        Design vestimentar
                                        Creatie confectii
                                        Arta textila
                                        Confectii piele

    Programa - proba de concurs:        Filatura - Tesatorie - Finisaj textil

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Textile -      | 55.| Filatura; Tesatorie; Finisaj textil       |   *  |   *  |
|Pielarie       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Tapiserie
                                        Tesatorie
                                        Design vestimentar
                                        Creatie confectii
                                        Arta textila
                                        Confectii piele

    Programa - proba de concurs:        Confectii textile - Tricotaje - Finisaj
                                        textil

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Textile -      | 56.| Finisaj textil; Confectii textile;        |   *  |   *  |
|Pielarie       |    | Tricotaje                                 |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Tapiserie
                                        Tesatorie
                                        Design vestimentar
                                        Creatie confectii
                                        Arta textila
                                        Confectii piele

    Programa - proba de concurs:        Confectii piele

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Textile -      | 57.| Confectii piele; Prelucrarea pielii       |   *  |   *  |
|Pielarie       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Silvicultura si dendrologie
                                        Protectia mediului/ecologie
                                        Ecoturism
                                        Agrobiologie
                                        Acvaristica
                                        Ornitologie/etologie

    Programa - proba de concurs:        Biologie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Biologie       | 58.| Biologie                                  |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Horticultura
                                        Legumicultura
                                        Apicultura
                                        Agrobiologie
                                        Protectia mediului/ecologie
                                        Biotehnologie

    Programa - proba de concurs:        Agricultura - Horticultura

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Agricultura    | 59.| Agricultura                               |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:               Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Horticultura
                                        Legumicultura
                                        Apicultura
                                        Agrobiologie
                                        Protectia mediului/ecologie
                                        Biotehnologie

    Programa - proba de concurs:        Zootehnie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Agricultura    | 60.| Zootehnie                                 |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Horticultura
                                        Legumicultura
                                        Apicultura
                                        Agrobiologie
                                        Protectia mediului/ecologie
                                        Biotehnologie

    Programa - proba de concurs:        Agricultura
                                        Horticultura

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Agricultura    | 61.| Horticultura                              |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Silvicultura
                                        Dendrologie
                                        Protectia mediului/ecologie
                                        Ecoturism

    Programa - proba de concurs:        Silvicultura

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Silvicultura   | 62.| Silvicultura                              |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Mecanizarea agriculturii

    Programa - proba de concurs:        Mecanica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Mecanica       | 63.| Mecanica agricola                         |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Geografie
                                        Meteorologie
                                        Turism/orientare turistica
                                        Filatelie
                                        Etnografie/folclor

    Programa - proba de concurs:        Geografie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Geografie      | 64.| Geografie                                 |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Geologie
                                        Turism/orientare turistica

    Programa - proba de concurs:        Geologie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Geologie       | 65.| Geologie                                  |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Filatelie
                                        Arheologie
                                        Numismatica
                                        Muzeologie/Colectii
                                        Istoria religiilor
                                        Relatii internationale
                                        Etnografie folclor

    Programa - proba de concurs:        Istorie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Istorie        | 66.| Istorie                                   |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Filatelie
                                        Istoria religiilor
                                        Relatii internationale

    Programa - proba de concurs:        Filosofie si Logica si argumentare

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Filosofie      | 67.| Filosofie                                 |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Muzeologie/Colectii
                                        Istoria religiilor
                                        Etnografie/folclor

    Programa - proba de concurs:        Istorie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Filosofie      | 68.| Teologie                                  |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Cultura si civilizatie romana
                                        Cenaclu literar/creatie literara
                                        Redactie presa/radio - TV
                                        Jurnalism/ziaristica
                                        Cultura si civilizatie franceza/
                                        engleza/
                                        Germana/
                                        italiana/spaniola/etc.
                                        Etnografie/folclor
                                        Educatie civica

    Programa - proba de concurs:        Limba si literatura romana

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Filologie      | 69.| Filologie                                 |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Cultura si civilizatie romana
                                        Cenaclu literar/creatie literara
                                        Redactie presa/radio - TV
                                        Jurnalism/ziaristica
                                        Cultura si civilizatie franceza/
                                        engleza/
                                        Germana/
                                        italiana/spaniola/etc.
                                        Etnografie/folclor
                                        Educatie civica

    Programa - proba de concurs:        Limba si literatura straina/materna

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Filologie      | 70.| Filologie limbi straine                   |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                   Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Jurnalism/ziaristica

    Programa - proba de concurs:        Filosofie si Logica si Argumentare

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Filosofie      | 71.| Filosofie - jurnalistica                  |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Pictura/Pictura pe sticla
                                        Sculptura/modelaj
                                        Grafica
                                        Tapiserie/tesatorie
                                        Ceramica
                                        Design
                                        Metaloplastie
                                        Atelierul fanteziei
                                        Design vestimentar
                                        Creatii confectii
                                        Arta populara
                                        Arta textila

    Programa - proba de concurs:        Arte vizuale/Educatie plastica/
                                        Educatie vizuala

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Arte plastice, | 72.| Arte plastice/conf. specializarii         |   *  |   *  |
|decorative si  |____|___________________________________________|______|______|
|vizuale        | 73.| Arte decorative/conf. specializarii       |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Foto - cineclub
                                        Film

    Programa - proba de concurs:        Arte vizuale/Educatie plastica/
                                        Educatie vizuala

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Arte plastice, | 74.| Arte vizuale                              |   *  |   *  |
|decorative si  |    |                                           |      |      |
|vizuale        |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Arta teatrala
                                        Teatru/teatru de papusi
                                        Regie teatru/film

    Programa - proba de concurs:        Arta teatrala - Arta actorului

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Teatru         | 75.| Actorie                                   |   *  |   *  |
|Teatru de      |____|___________________________________________|______|______|
|papusi         | 76.| Regie teatru/film                         |   *  |   *  |
|Teatru de      |____|___________________________________________|______|______|
|revista        | 77.| Teatrologie                               |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Balet
                                        Dans modern
                                        Dans clasic/contemporan
                                        Dans sportiv
                                        Dans popular

    Programa - proba de concurs:        Coregrafie

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Coregrafie     | 78.| Coregrafie                                |   *  |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Dans modern/clasic/contemporan/sportiv/
                                        popular
                                        Gimnastica aerobica/ritmica
                                        Orientare turistica
                                        Fotbal/baschet/volei/handbal
                                        Atletism
                                        Sah
                                        Oina
                                        Judo
                                        Lupte
                                        Arte martiale
                                        Parasutism
                                        Tir
                                        Tenis de masa/camp
                                        Badminton
                                        Rebus/scrabble
                                        Patinaj
                                        Schi
                                        Inot
                                        Culturism

    Programa - proba de concurs:        Educatie fizica si sport

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Educatie fizica| 79.| Educatie fizica si sport                  |   *  |   *  |
|si sport       |    |                                           |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Dans modern/clasic/contemporan/sportiv/
                                        popular
                                        Gimnastica aerobica/ritmica
                                        Orientare turistica
                                        Fotbal/baschet/volei/handbal
                                        Atletism
                                        Sah
                                        Oina
                                        Judo
                                        Lupte
                                        Arte martiale
                                        Parasutism
                                        Tir
                                        Tenis de masa/camp
                                        Badminton
                                        Rebus/scrabble
                                        Patinaj
                                        Schi
                                        Inot
                                        Culturism
                                        Baseball

    Programa - proba de concurs:        Educatie fizica si sport - antrenori

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Educatie fizica| 80.| Colegiul universitar de educatie fizica si|      |   *  |
|si sport       |    | sport - specializare                      |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Muzica usoara vocala si instrumentala
                                        Estrada
                                        Muzica folk
                                        Muzica populara
                                        Canto clasic si popular
                                        Cor/Grup vocal
                                        Muzica vocal - instrumentala
                                        Instrumente muzicale/traditionale
                                        Orchestra
                                        Orchestra populara/taraf
                                        Fanfara
                                        Folclor/etnografie

    Programa - proba de concurs:        Muzica

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Muzica         | 81.| Academia de muzica/toate specializarile   |   *  |   *  |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 82.| Conservatorul de muzica/toate             |   *  |   *  |
|               |    | specializarile                            |      |      |
|               |____|___________________________________________|______|______|
|               | 83.| Liceul pedagogic/Colegiul pedagogic       |      |   *  |
|               |    | Institutori - muzica                      |      |      |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|

    Invatamant preuniversitar

    Nivel:                              Invatamant gimnazial

    Disciplina principala de incadrare: Pictura/Desen

    Programa - proba de concurs:        Arte vizuale/Educatie plastica/
                                        Educatie vizuala

 ______________________________________________________________________________
|   Studii absolvite, cu diploma, la institutii de invatamant superior         |
| acreditate, care dau dreptul candidatilor de participare la concurs          |
|______________________________________________________________________________|
|Profilul/      |Nr. |    Invatamant universitar/specializarea   |Nivel studii |
|Domeniul       |crt.|                                           |_____________|
|               |    |                                           |Lunga |Scurta|
|               |    |                                           |durata|durata|
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
|Arte plastice  | 84.| Pedagogie - arte plastice si decorative   |      |   *  |
|_______________|____|___________________________________________|______|______|
| NOTA:                                                                        |
| La specializarile nominalizate mai sus se adauga: (1) Specializarile liceale |
| "Invatatori", "Educatoare - Invatatori" absolvite cu diploma de bacalaureat  |
| sau echivalente; (2) Toate specializarile similare absolvite inainte de 1993;|
| (3) Programele de conversie profesionala de nivel universitar sau            |
| postuniversitar care dau dreptul de a profesa intr-o noua specializare -     |
| similara uneia dintre cele mentionate mai sus, in conformitate cu prevederile|
| art. 161   (2), cap. II, din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata.  |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3303/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3303 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 3303/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu