Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 32 din 25 februarie 2002

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din 17 aprilie 2002

    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.152/2001 privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitatile miniere si a amenzilor contraventionale prevazute in Legea minelor nr. 61/1998 si in Legea petrolului nr. 134/1995,
    in temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica persoanelor fizice/juridice care desfasoara activitati miniere."
    2. Articolul 3 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    In cazul constatarii savarsirii de catre aceeasi persoana a doua sau mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.
    Cand contraventiile se constata si se sanctioneaza prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza, fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazute pentru contraventia cea mai grava."
    3. Articolul 5 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. a) - c) se sanctioneaza cu amenda intre 28.500.000 lei si 57.000.000 lei.
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. d) - l) se sanctioneaza cu amenda intre 57.000.000 lei si 142.500.000 lei.
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. m) - t) se sanctioneaza cu amenda intre 142.500.000 lei si 285.000.000 lei."
    4. Articolul 8 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Contraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor."
    5. Articolul 9 din anexa se abroga.
    6. Articolul 11 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Aplicarea sanctiunii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.
    In cazul contraventiilor continue termenul prevazut la alin. 1 curge de la data constatarii faptei.
    Executarea sanctiunii se prescrie daca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu a fost inmanat ori comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii."
    7. Articolul 13 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
    Plangerea insotita de o copie de pe procesul-verbal se depun la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale - autoritatea competenta in aplicarea Legii minelor nr. 61/1998."
    8. Articolul 14 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    In vederea punerii in executare a sanctiunii contraventionale organul constatator va transmite, din oficiu, organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonate acestora, in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, un exemplar al procesului-verbal, ori de cate ori nu s-a exercitat calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei in termenul legal."
    9. Anexa la instructiuni se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1
    la instructiuni

    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale        Seria ...... Nr. ..........
    Inspectoratul/Sectia teritoriala ........        (de la inspectorat/sectie
    Municipiul Bucuresti, str. Mendeleev             teritoriala)
    nr. 36 - 38, sectorul 1

                                PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor savarsite in executarea activitatilor miniere

    Incheiat astazi, ziua ..... luna ............... anul ....., in localitatea ........................., judetul ...............
    Eu/Noi ................................................, avand calitatea de .................................. in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, posesor al/posesori ai legitimatiei/legitimatiilor nr. ............... si nr. ..........., cu ocazia controlului efectuat la*) ......................., cu sediul in localitatea ......................., judetul ....................., avand nr. de inmatriculare in registrul comertului ........................, cod fiscal ............................, reprezentata prin domnul/doamna ......................., in calitate de*) ......................., am constatat personal, in ziua ....... luna .................... anul ....., la ora ......, in/la*) ....................................., urmatoarele:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Cele constatate mai sus constituie contraventie si sunt sanctionate de art. 42 lit. ....) din Legea minelor nr. 61/1998, de care se face vinovat/a ..................................., aplicandu-i-se sanctiunea constand in amenda in suma de ........................ lei.
    Contravaloarea amenzii se va achita, in termen de 15 zile de la inmanarea/comunicarea prezentului proces-verbal, in contul nr. .............................., deschis la ................................... .
    Confirmarea platii amenzii va fi prezentata organului constatator imediat dupa achitare.
    Impotriva prezentului proces-verbal se poate face plangere in termen de 15 zile de la inmanarea/comunicarea acestuia. Plangerea impreuna cu copia de pe procesul-verbal se vor depune la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Cu ocazia incheierii prezentului proces-verbal contravenientul formuleaza urmatoarele obiectiuni: ................................................................................
................................................................................
................................................................................

    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in trei exemplare.
    Agent constatator
    Numele ..............., prenumele .............. si semnatura ..............
    Am primit un exemplar, astazi ......./......./........... .
    .................................   Numele si prenumele
    .................................   Functia
    .................................   Semnatura

    La incheierea prezentului proces-verbal contravenientul nu este de fata/refuza semnarea/nu poate semna, imprejurare confirmata de domnul/doamna ................................, identificat/identificata cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ............, eliberat/eliberata de ..................................... la data de ......................., cod numeric personal ............................, in calitate de martor.

    ....................
    semnatura martorului

    La incheierea prezentului proces-verbal contravenientul nu este de fata/refuza semnarea/nu poate semna, imprejurare ce nu poate fi confirmata cu martori, datorita*) ................................................................................
................................................................................
................................................................................

    Agent constatator
    Numele ..............., prenumele .............. si semnatura ..............
------------
    *) Se va preciza persoana fizica/juridica supusa controlului.
    *) Se va indica functia detinuta in cadrul persoanei juridice supuse controlului.
    *) Se va preciza locul unde a fost constatata fapta contraventionala.
    *) Se vor preciza conditiile care au determinat incheierea procesului-verbal in lipsa unui martor."

    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Agentiei Nationale
                          pentru Resurse Minerale,
                          Maria Iuliana StratulatSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 32/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 32 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu