Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.314 din 24.05.2019

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 27 mai 2019SmartCity1

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.515/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul I Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 27 martie 2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 236/2019) DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
1 9/INVPPS-6500829-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agrozootehnica Pietroiu Sediul: comuna Borcea, în incinta sediului secundar al Societăţii Comerciale Agrozootehnica Pietroiu - S.A., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 190/28.12.2006 CIF 20893880 Teren SPP 1 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.138 mp UAT Unirea, judeţul Călăraşi 336,00
9/INVPPS-6500831-2016 Teren SPP 2 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.183 mp UAT Unirea, judeţul Călăraşi 1.062,00
9/INVPPS-6500833-2016 Teren SPP 3 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.414 mp UAT Jegălia, judeţul Călăraşi 1.063,00
9/INVPPS-6500835-2016 Teren SPP 4 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.764 mp UAT Jegălia, judeţul Călăraşi 1.613,00
Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
2 9/INVPPS-6491677-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bogata - SPP1 Boianu Sediul: localitatea Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 286/20.09.2007 CIF 22465082 Teren SPP 1 Boianu Suprafaţă totală - 1.012 mp UAT Ciocăneşti, judeţul Călăraşi 1.518,00
3 9/INVPPS-6491673-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Boianu SPP7 + 8 Sediul: municipiul Călăraşi, Prelungirea Sloboziei km 4, la sediul Societăţii Comerciale Aldis AP - S.R.L., în incinta Avicola, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 264/22.06.2007 CIF 21999015 Teren SPP 7 + 8 Suprafaţă totală - 1.300 mp UAT Călăraşi, judeţul Călăraşi 1.950,00
4 9/INVPPS-6491709-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borcea de Sus Sediul: localitatea Borcea, calea Călăraşi nr. 537, în incinta Societăţii Comerciale Agricom Borcea - S.A., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 339/22.12.2007 CIF 23047240 Teren aferent staţiilor de pompare SRPA 1 şi SRPA 2 Suprafaţa totală - 7.020 mp din care: - SRPA1 - 3.510 mp - SRPA 2 - 3.510 mp UAT Borcea, judeţul Călăraşi 10.530
5 9/INVPPS-6500843-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Călăraşi Răul Sediul: comuna Roseţi, în incinta Societăţii Comerciale Dorna Agri - S.A., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 469/31.08.2011 CIF 29074197 Teren SPP 1 + SPR Gura Borcei Suprafaţă totală - 1.379 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 1.541,00
9/INVPPS-6500845-2016 Teren SPP 2 Gura Borcei Suprafaţă totală - 364 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 389,00
9/INVPPS-6500841-2016 Teren SPP 3 Gura Borcei Suprafaţă totală - 480 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 546,00
9/INVPPS-6500839-2016 Teren SPP 4 Gura Borcei Suprafaţă totală - 380 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 406,00
9/INVPPS-6500837-2016 Teren SPP 5 Gura Borcei Suprafaţă totală - 620 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 714,00
6 9/INVPPS-6491675-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ciocăneşti - Dunărica Sediul: comuna Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 287/20.09.2007 CIF 22465066 Teren SPP 1 Boianu 2 Suprafaţă totală - 1.683 mp UAT Ciocăneşti, judeţul Călăraşi 2.524,50
Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
7 9/INVPPS-6491687-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Perişoru - SPP 5 Sediul: comuna Perişoru, în incinta Societăţii Comerciale Agro Seed Muntenia - S.R.L., punctul de lucru Perişoru din incinta silozului Perişoru, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 283/20.09.2007 CIF 22465074 Teren OUAI Perişoru SPP 5 Suprafaţă totală -4.070 mp UAT Perişoru, judeţul Călăraşi 6.105,00
8 9/INVPPS-6491703-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Prundu Chirnogi Sediul: localitatea Chirnogi, în incinta Societăţii Comerciale Agro Chirnogi - S.A., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 338/22.12.2007 CIF 23073346 Teren SPP 7 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi 5.797,5
Teren SPP 7A Suprafaţa totală - 1.065 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 11 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 12 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 13 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 14 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 15 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 16 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 1 Suprafaţa totală - 908 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 454,00
Teren SPP 2 Suprafaţa totală - 908 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 454,00
Teren SPP 3 Suprafaţa totală - 522 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 261,00
Teren SPP 4 Suprafaţa totală - 708 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 354,00
Teren SPP 5 Suprafaţa totală - 708 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 354,00
Teren SPP 6 Suprafaţa totală - 224 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 112,00
Teren SPP 10 Suprafaţa totală - 622 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 311,00
Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
9 9/INVPPS-6491667-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Călăraşi SPP 9 Boianu Sediul: municipiul Călăraşi, Str. Păcii nr. 18, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 265/22.06.2007 CIF 21999023 Teren staţie SPP 9 Suprafaţa totală - 1.300 mp UAT Grădiştea, judeţul Călăraşi 1.950,00
10 9/INVPPS-6491671-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cuneşti SPP 3 + 4 Boianu Sediul: satul Cuneşti, comuna Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Prest Serv Internaţional - S.R.L, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 143/11.05.2006 CIF 18694770 Teren staţie SPP 3 + 4 Suprafaţa totală - 800 mp UAT Grădiştea, judeţul Călăraşi 2.646,00
11 9/INVPPS-6491669-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Grădiştea SPP 5 + 6 Sediul: comuna Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 116/27.01.2006 CIF 18606540 Teren staţie SPP 5 + 6 Suprafaţa totală - 801 mp UAT Grădiştea, judeţul Călăraşi 1.201,50
12 9/INVPPS-6491707-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ivăneşti Sediul: comuna Dragoş Vodă, în incinta Societăţii Comerciale Tehno Prod 2000 - S.R.L., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 147/11.05.2006 CIF 18701606 Teren staţie SRPP III Suprafaţa totală - 1.397 mp UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi 2.095,50
13 9/INVPPS-6491679-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Rasa SPP 2 Boianu Sediul: comuna Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 117/27.01.2006 CIF 18606558 Teren staţie SPP 2 B1 Suprafaţa totală -– 671 mp UAT Grădiştea, judeţul Călăraşi 1.006,50SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 314/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 314 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 314/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu