Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.314 din 24.05.2019

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 27 mai 2019SmartCity1

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.515/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul I Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2019 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 27 martie 2019, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 236/2019) DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
1 9/INVPPS-6500829-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agrozootehnica Pietroiu Sediul: comuna Borcea, în incinta sediului secundar al Societăţii Comerciale Agrozootehnica Pietroiu - S.A., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 190/28.12.2006 CIF 20893880 Teren SPP 1 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.138 mp UAT Unirea, judeţul Călăraşi 336,00
9/INVPPS-6500831-2016 Teren SPP 2 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.183 mp UAT Unirea, judeţul Călăraşi 1.062,00
9/INVPPS-6500833-2016 Teren SPP 3 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.414 mp UAT Jegălia, judeţul Călăraşi 1.063,00
9/INVPPS-6500835-2016 Teren SPP 4 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.764 mp UAT Jegălia, judeţul Călăraşi 1.613,00
Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
2 9/INVPPS-6491677-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bogata - SPP1 Boianu Sediul: localitatea Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 286/20.09.2007 CIF 22465082 Teren SPP 1 Boianu Suprafaţă totală - 1.012 mp UAT Ciocăneşti, judeţul Călăraşi 1.518,00
3 9/INVPPS-6491673-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Boianu SPP7 + 8 Sediul: municipiul Călăraşi, Prelungirea Sloboziei km 4, la sediul Societăţii Comerciale Aldis AP - S.R.L., în incinta Avicola, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 264/22.06.2007 CIF 21999015 Teren SPP 7 + 8 Suprafaţă totală - 1.300 mp UAT Călăraşi, judeţul Călăraşi 1.950,00
4 9/INVPPS-6491709-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borcea de Sus Sediul: localitatea Borcea, calea Călăraşi nr. 537, în incinta Societăţii Comerciale Agricom Borcea - S.A., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 339/22.12.2007 CIF 23047240 Teren aferent staţiilor de pompare SRPA 1 şi SRPA 2 Suprafaţa totală - 7.020 mp din care: - SRPA1 - 3.510 mp - SRPA 2 - 3.510 mp UAT Borcea, judeţul Călăraşi 10.530
5 9/INVPPS-6500843-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Călăraşi Răul Sediul: comuna Roseţi, în incinta Societăţii Comerciale Dorna Agri - S.A., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 469/31.08.2011 CIF 29074197 Teren SPP 1 + SPR Gura Borcei Suprafaţă totală - 1.379 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 1.541,00
9/INVPPS-6500845-2016 Teren SPP 2 Gura Borcei Suprafaţă totală - 364 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 389,00
9/INVPPS-6500841-2016 Teren SPP 3 Gura Borcei Suprafaţă totală - 480 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 546,00
9/INVPPS-6500839-2016 Teren SPP 4 Gura Borcei Suprafaţă totală - 380 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 406,00
9/INVPPS-6500837-2016 Teren SPP 5 Gura Borcei Suprafaţă totală - 620 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 714,00
6 9/INVPPS-6491675-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ciocăneşti - Dunărica Sediul: comuna Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 287/20.09.2007 CIF 22465066 Teren SPP 1 Boianu 2 Suprafaţă totală - 1.683 mp UAT Ciocăneşti, judeţul Călăraşi 2.524,50
Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
7 9/INVPPS-6491687-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Perişoru - SPP 5 Sediul: comuna Perişoru, în incinta Societăţii Comerciale Agro Seed Muntenia - S.R.L., punctul de lucru Perişoru din incinta silozului Perişoru, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 283/20.09.2007 CIF 22465074 Teren OUAI Perişoru SPP 5 Suprafaţă totală -4.070 mp UAT Perişoru, judeţul Călăraşi 6.105,00
8 9/INVPPS-6491703-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Prundu Chirnogi Sediul: localitatea Chirnogi, în incinta Societăţii Comerciale Agro Chirnogi - S.A., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 338/22.12.2007 CIF 23073346 Teren SPP 7 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi 5.797,5
Teren SPP 7A Suprafaţa totală - 1.065 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 11 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 12 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 13 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 14 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 15 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 16 Suprafaţa totală - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi
Teren SPP 1 Suprafaţa totală - 908 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 454,00
Teren SPP 2 Suprafaţa totală - 908 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 454,00
Teren SPP 3 Suprafaţa totală - 522 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 261,00
Teren SPP 4 Suprafaţa totală - 708 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 354,00
Teren SPP 5 Suprafaţa totală - 708 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 354,00
Teren SPP 6 Suprafaţa totală - 224 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 112,00
Teren SPP 10 Suprafaţa totală - 622 mp UAT Prundu, judeţul Giurgiu 311,00
Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
9 9/INVPPS-6491667-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Călăraşi SPP 9 Boianu Sediul: municipiul Călăraşi, Str. Păcii nr. 18, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 265/22.06.2007 CIF 21999023 Teren staţie SPP 9 Suprafaţa totală - 1.300 mp UAT Grădiştea, judeţul Călăraşi 1.950,00
10 9/INVPPS-6491671-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Cuneşti SPP 3 + 4 Boianu Sediul: satul Cuneşti, comuna Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Prest Serv Internaţional - S.R.L, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 143/11.05.2006 CIF 18694770 Teren staţie SPP 3 + 4 Suprafaţa totală - 800 mp UAT Grădiştea, judeţul Călăraşi 2.646,00
11 9/INVPPS-6491669-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Grădiştea SPP 5 + 6 Sediul: comuna Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 116/27.01.2006 CIF 18606540 Teren staţie SPP 5 + 6 Suprafaţa totală - 801 mp UAT Grădiştea, judeţul Călăraşi 1.201,50
12 9/INVPPS-6491707-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ivăneşti Sediul: comuna Dragoş Vodă, în incinta Societăţii Comerciale Tehno Prod 2000 - S.R.L., judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 147/11.05.2006 CIF 18701606 Teren staţie SRPP III Suprafaţa totală - 1.397 mp UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi 2.095,50
13 9/INVPPS-6491679-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Rasa SPP 2 Boianu Sediul: comuna Grădiştea, în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L, judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 117/27.01.2006 CIF 18606558 Teren staţie SPP 2 B1 Suprafaţa totală -– 671 mp UAT Grădiştea, judeţul Călăraşi 1.006,50SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 314/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 314 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 314/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu