Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.236 din 25.03.2019

pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 27 martie 2019SmartCity1

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 301.856/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă transmiterea terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2Predarea-primirea terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului ordin aparţinând acestei entităţi. Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 293 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale terenurilor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aferente infrastructurii secundare de irigaţii, care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Călăraşi

Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
1 9/INVPPS-6500829-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Agrozootehnica Pietroiu Sediul: comuna Borcea (în incinta sediului secundar al Societăţii Comerciale Agrozootehnica Pietroiu - S.A.), judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 190 din 28.12.2006 CIF 20893880 Teren SPP 1 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.138 mp UAT Unirea, judeţul Călăraşi 336,00
9/INVPPS-6500831-2016 Teren SPP 2 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.183 mp UAT Unirea, judeţul Călăraşi 1.062,00
9/INVPPS-6500833-2016 Teren SPP 3 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.414 mp UAT Jegălia, judeţul Călăraşi 1.063,00
9/INVPPS-6500835-2016 Teren SPP 4 Borcea de Sus Suprafaţă totală - 1.764 mp UAT Jegălia, judeţul Călăraşi 1.613,00
2 9/INVPPS-6491677-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Bogata-SPP 1 Boianu Sediul: localitatea Grădiştea (în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L.), judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 286 din 20.09.2007 CIF 22465082 Teren SPP1 Boianu Suprafaţă totală - 1.012 mp UAT Ciocăneşti, judeţul Călăraşi 1.518,00
3 9/INVPPS-6491673-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Boianu SPP 7 + 8 Sediul: municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Sloboziei km 4, la sediul Societăţii Comerciale Aldis AP - S.R.L. (în incinta Avicola), judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 264 din 22.06.2007 CIF 21999015 Teren SPP 7 + 8 Suprafaţă totală - 1.300 mp UAT Călăraşi, judeţul Călăraşi 1.950,00
4 9/INVPPS-6491709-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borcea de Sus Sediul: localitatea Borcea, Calea Călăraşi nr. 537 (în incinta Societăţii Comerciale Agricom Borcea - S.A.), judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 339 din 22.12.2007 CIF 23047240 Teren aferent staţiilor de pompare SRPA 1 şi SRPA 2 Suprafaţa totală - 7.020 mp, din care: - SRPA 1 - 3.510 mp; - SRPA 2 - 3.510 mp UAT Borcea, judeţul Călăraşi 10.530
5 9/INVPPS-6500843-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru Irigaţii Călăraşi Răul Sediul: comuna Roseţi (în incinta Societăţii Comerciale Dorna Agri - S.A.), judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 469 din 31.08.2011 CIF 29074197 Teren SPP 1 + SPR Gura Borcei Suprafaţă totală - 1.379 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 1.541,00
9/INVPPS-6500845-2016 Teren SPP 2 Gura Borcei Suprafaţă totală - 364 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 389,00
9/INVPPS-6500841-2016 Teren SPP 3 Gura Borcei Suprafaţă totală - 480 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 546,00
9/INVPPS-6500839-2016 Teren SPP 4 Gura Borcei Suprafaţă totală - 380 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 406,00
9/INVPPS-6500837-2016 Teren SPP 5 Gura Borcei Suprafaţă totală - 620 mp UAT Roseţi, judeţul Călăraşi 714,00

Nr. crt. Codul de clasificare şi nr. MF alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului Descrierea tehnică Adresa imobilului Valoarea de inventar (lei)
6 9/INVPPS-6491675-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Ciocăneşti - Dunărica Sediul: comuna Grădiştea (în incinta Societăţii Comerciale Agrirom - S.R.L.), judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 287 din 20.09.2007 CIF 22465066 Teren SPP 1 Boianu 2 Suprafaţă totală - 1.683 mp UAT Ciocăneşti, judeţul Călăraşi 2.524,50
7 9/INVPPS-6491687-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Perişoru - SPP 5 Sediul: comuna Perişoru (în incinta Societăţii Comerciale Agro Seed Muntenia - S.R.L. punctul de lucru Perişoru din incinta silozului Perişoru), judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 283 din 20.09.2007 CIF 22465074 Teren OUAI Perişoru SPP 5 Suprafaţă totală - 4.070 mp UAT Perişoru, judeţul Călăraşi 6.105,00
8 9/INVPPS-6491703-2016 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212 Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Prundu Chirnogi Sediul: localitatea Chirnogi (în incinta Societăţii Comerciale Agro Chirnogi - S.A.), judeţul Călăraşi Înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu nr. 338 din 22.12.2007 CIF 23073346 Teren OUAI Prundu Chirnogi Suprafaţă totală - 3.865 mp, din care: - SPP 7 - 400 mp; - SPP 7B - 1.065 mp; - SPP 11 - 400 mp; - SPP 12 - 400 mp; - SPP 13 - 400 mp; - SPP 14 - 400 mp; - SPP 15 - 400 mp; - SPP 16 - 400 mp UAT Chirnogi, judeţul Călăraşi 5.797,5SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 236/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 236 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 236/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu