E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3111 din 16 decembrie 2004

pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1243 din 23 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 24^1 si ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor art. 40^1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 7 decembrie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor,

    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                            Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                    NORME
privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

    Art. 1
    Prezentele norme stabilesc informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze persoanelor fizice, denumite in continuare clienti, in calitatea lor de asigurat, potential asigurat, contractant sau potential contractant al asigurarii.

    CAP. 1
    Informatiile pe care asiguratorii trebuie sa le furnizeze clientilor

    Art. 2
    (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asiguratorii trebuie sa le furnizeze clientilor.
    (2) Informatiile trebuie furnizate in scris, in limba romana, sub semnatura clientilor, pentru a exista confirmarea ca acestia au luat cunostinta despre continutul informatiilor.
    (3) Informatiile pot fi transmise intr-o alta limba in cazul in care clientii solicita in scris acest lucru.
    (4) Informatiile trebuie sa fie redactate intr-o forma clara, accesibila si exacta.
    Art. 3
    Inainte de incheierea unui contract de asigurare asiguratorii sunt obligati sa furnizeze clientilor cel putin urmatoarele informatii:
    1. informatii despre asigurator:
    a) denumirea asiguratorului si forma juridica;
    b) numarul de ordine din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;
    c) adresa sediului social si, daca este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se incheie contractul de asigurare;
    2. informatii despre contractul de asigurare:
    a) definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat;
    b) momentul inceperii si cel al incetarii contractului de asigurare;
    c) modalitatile de executare, suspendare sau incetare a contractului de asigurare;
    d) modalitatea prin care se platesc primele si termenele de plata a primelor de asigurare;
    e) modalitatile si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare;
    f) informatii despre perioada de gratie;
    g) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informatii despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii contractelor de asigurare, dupa caz, acestea neconstituind o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
    h) informatii generale privind deducerile prevazute de legislatia fiscala aplicabila contractelor de asigurare;
    i) legea aplicabila contractului de asigurare.

    CAP. 2
    Informatiile pe care asiguratorii care practica asigurari de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale trebuie sa le furnizeze clientilor

    Art. 4
    (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asiguratorii care practica asigurari de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale trebuie sa le furnizeze clientilor.
    (2) Informatiile vor fi puse la dispozitie clientilor inainte de incheierea contractului de asigurare si/sau in timpul derularii unui contract de asigurare, trebuie furnizate in scris, in limba romana, sub semnatura clientilor, pentru a exista confirmarea ca acestia au luat cunostinta despre continutul informatiilor.
    (3) Informatiile pot fi transmise intr-o alta limba in cazul in care clientii solicita in scris acest lucru.
    (4) Informatiile trebuie sa fie redactate intr-o forma clara, accesibila si exacta.
    (5) Furnizarea acestor informatii este obligatorie si pentru intermediarii in asigurari, persoane fizice sau juridice, care intermediaza astfel de contracte de asigurare.
    Art. 5
    Inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata asiguratorii sunt obligati sa furnizeze clientilor cel putin urmatoarele informatii:
    1. informatii despre asigurator:
    a) denumirea asiguratorului si forma juridica;
    b) numarul de ordine din Registrul asiguratorilor si reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;
    c) adresa sediului social si, daca este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se incheie contractul de asigurare;
    2. informatii despre contractul de asigurare:
    a) definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecarui beneficiu si a clauzelor optionale/suplimentare;
    b) momentul inceperii si cel al incetarii contractului de asigurare;
    c) modalitatile de executare, suspendare sau incetare a contractului de asigurare;
    d) modalitatea prin care se platesc primele, durata si termenele de plata a primelor de asigurare;
    e) modalitatea si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare;
    f) informatii despre primele aferente fiecarui beneficiu, atat cele principale, cat si cele suplimentare, dupa caz;
    g) informatii despre perioada de gratie;
    h) modalitatile de calcul si de distributie a bonusurilor si a sumelor reprezentand participarea la profit, daca este cazul;
    i) indicarea valorii de rascumparare totale, a sumelor asigurate reduse, precum si a nivelului pana la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;
    j) informatii despre natura activelor, definirea unitatilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurarile de viata si anuitati legate de fonduri de investitii;
    k) o simulare a evolutiei valorii contului contractantului, precum si a valorii de rascumparare totale la sfarsitul fiecarui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurarile de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii; aceasta simulare se va face mentinandu-se constanta valoarea unitatii pe toata durata derularii contractului de asigurare;
    l) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare, respectiv informatii despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii cuprinsi in contractele de asigurare, dupa caz, acestea neconstituind o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
    m) informatii generale privind deducerile prevazute de legislatia fiscala care se aplica contractelor de asigurare;
    n) legea aplicabila contractului de asigurare.
    Art. 6
    In timpul derularii unui contract de asigurare de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale asiguratorii sunt obligati sa furnizeze asiguratilor sau contractantilor asigurarii, in plus fata de informatiile prevazute la art. 5 din prezentele norme, si urmatoarele informatii:
    1. orice modificare a denumirii asiguratorului, a formei sale juridice, a adresei sediului social si, acolo unde este cazul, a denumirii sucursalei sau agentiei unde s-a incheiat contractul;
    2. in cazul modificarii conditiilor contractului de asigurare sau al modificarii legii aplicabile acestuia, informatiile enumerate la art. 3 pct. 2 si la art. 5 pct. 2 din prezentele norme;
    3. la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informatii despre situatia bonusurilor si a sumelor reprezentand participarea la profit.

    CAP. 3
    Informatiile pe care intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

    Art. 7
    (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor inainte de a incheia un contract de asigurare si, dupa caz, la modificarea sau reinnoirea contractului de asigurare, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, intermediarii in asigurari sunt agentii de asigurare si brokerii de asigurare.
    Art. 8
    (1) Intermediarii in asigurari vor furniza clientilor informatiile prevazute la cap. I si II din prezentele norme, dupa caz.
    (2) Intermediarii in asigurari vor furniza clientilor si urmatoarele informatii suplimentare obligatorii, referitoare la:
    1. brokerul de asigurare:
    a) faptul ca este autorizat sa functioneze ca broker de asigurare si numarul de inregistrare din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari si mijloacele de verificare a acestei informatii;
    b) denumirea si sediul social;
    c) faptul ca in conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sub conditia imputernicirii primite din partea asiguratorilor, are dreptul sa colecteze primele, sa plateasca despagubirile in numele acestora, in moneda prevazuta in contractul de asigurare, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa emita documentele de asigurare in numele asiguratorului;
    d) daca informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate in baza studiului conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, care ii dau posibilitatea sa faca o recomandare fundamentata si profesionala, in concordanta cu cerintele formulate de clienti in mandatul de brokeraj;
    e) procedurile de solutionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienti si brokerul de asigurare;
    2. agentul de asigurare:
    a) faptul ca poate sa desfasoare activitate ca agent de asigurare intrucat detine o autorizatie valabila, scrisa, din partea unui asigurator, respectiv un contract de agent, pentru a actiona in numele acestuia;
    b) numarul de inregistrare ca agent de asigurare din Registrul agentilor de asigurare si modalitatile de verificare a acestei informatii, precum si codul unic de agent;
    c) clasele de asigurari pentru care intermediaza contracte de asigurare, in conformitate cu art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) denumirea asiguratorilor pentru care este autorizat sa intermedieze fiecare clasa de asigurare prin contractul de agent;
    e) orice interes de participare sau orice participatie, dupa caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mama a unei anumite societati de asigurare le detine in drepturile de vot sau in capitalul agentului de asigurare persoana juridica;
    f) procedurile de solutionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienti si agentul de asigurare.
    (3) Intermediarii in asigurari trebuie sa informeze clientii asupra dreptului acestora de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare.
    Art. 8
    (1) Toate informatiile prevazute in prezentele norme trebuie furnizate clientilor:
    a) in scris sau pe orice alt suport durabil, conform definitiei de la art. 2 lit. A pct. 24 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care este disponibil si accesibil acestora;
    b) in mod clar si exact;
    c) in limba romana sau in oricare alta limba cu care partile au fost de acord.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), informatia poate fi oferita verbal, atunci cand acest lucru este cerut de clienti sau cand se solicita incheierea urgenta a contractului de asigurare. In aceste cazuri informatia va fi furnizata clientului in conformitate cu alin. (1) imediat dupa incheierea contractului de asigurare.
    Art. 9
    Nerespectarea in orice mod a dispozitiilor prezentelor norme se sanctioneaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 69^1 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3111/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3111 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu