E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3111 din 16 decembrie 2004

pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

ACT EMIS DE: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1243 din 23 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 24^1 si ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor art. 40^1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 7 decembrie 2004, prin care s-au adoptat Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor,

    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se pun in aplicare Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
                            Nicolae Eugen Crisan

    ANEXA 1

                                    NORME
privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

    Art. 1
    Prezentele norme stabilesc informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze persoanelor fizice, denumite in continuare clienti, in calitatea lor de asigurat, potential asigurat, contractant sau potential contractant al asigurarii.

    CAP. 1
    Informatiile pe care asiguratorii trebuie sa le furnizeze clientilor

    Art. 2
    (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asiguratorii trebuie sa le furnizeze clientilor.
    (2) Informatiile trebuie furnizate in scris, in limba romana, sub semnatura clientilor, pentru a exista confirmarea ca acestia au luat cunostinta despre continutul informatiilor.
    (3) Informatiile pot fi transmise intr-o alta limba in cazul in care clientii solicita in scris acest lucru.
    (4) Informatiile trebuie sa fie redactate intr-o forma clara, accesibila si exacta.
    Art. 3
    Inainte de incheierea unui contract de asigurare asiguratorii sunt obligati sa furnizeze clientilor cel putin urmatoarele informatii:
    1. informatii despre asigurator:
    a) denumirea asiguratorului si forma juridica;
    b) numarul de ordine din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;
    c) adresa sediului social si, daca este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se incheie contractul de asigurare;
    2. informatii despre contractul de asigurare:
    a) definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat;
    b) momentul inceperii si cel al incetarii contractului de asigurare;
    c) modalitatile de executare, suspendare sau incetare a contractului de asigurare;
    d) modalitatea prin care se platesc primele si termenele de plata a primelor de asigurare;
    e) modalitatile si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare;
    f) informatii despre perioada de gratie;
    g) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informatii despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii contractelor de asigurare, dupa caz, acestea neconstituind o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
    h) informatii generale privind deducerile prevazute de legislatia fiscala aplicabila contractelor de asigurare;
    i) legea aplicabila contractului de asigurare.

    CAP. 2
    Informatiile pe care asiguratorii care practica asigurari de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale trebuie sa le furnizeze clientilor

    Art. 4
    (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care asiguratorii care practica asigurari de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale trebuie sa le furnizeze clientilor.
    (2) Informatiile vor fi puse la dispozitie clientilor inainte de incheierea contractului de asigurare si/sau in timpul derularii unui contract de asigurare, trebuie furnizate in scris, in limba romana, sub semnatura clientilor, pentru a exista confirmarea ca acestia au luat cunostinta despre continutul informatiilor.
    (3) Informatiile pot fi transmise intr-o alta limba in cazul in care clientii solicita in scris acest lucru.
    (4) Informatiile trebuie sa fie redactate intr-o forma clara, accesibila si exacta.
    (5) Furnizarea acestor informatii este obligatorie si pentru intermediarii in asigurari, persoane fizice sau juridice, care intermediaza astfel de contracte de asigurare.
    Art. 5
    Inainte de incheierea unui contract de asigurare de viata asiguratorii sunt obligati sa furnizeze clientilor cel putin urmatoarele informatii:
    1. informatii despre asigurator:
    a) denumirea asiguratorului si forma juridica;
    b) numarul de ordine din Registrul asiguratorilor si reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;
    c) adresa sediului social si, daca este cazul, adresa sucursalei sau agentiei la care se incheie contractul de asigurare;
    2. informatii despre contractul de asigurare:
    a) definirea fiecarui eveniment asigurat, a indemnizatiei de asigurare in cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecarui beneficiu si a clauzelor optionale/suplimentare;
    b) momentul inceperii si cel al incetarii contractului de asigurare;
    c) modalitatile de executare, suspendare sau incetare a contractului de asigurare;
    d) modalitatea prin care se platesc primele, durata si termenele de plata a primelor de asigurare;
    e) modalitatea si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare;
    f) informatii despre primele aferente fiecarui beneficiu, atat cele principale, cat si cele suplimentare, dupa caz;
    g) informatii despre perioada de gratie;
    h) modalitatile de calcul si de distributie a bonusurilor si a sumelor reprezentand participarea la profit, daca este cazul;
    i) indicarea valorii de rascumparare totale, a sumelor asigurate reduse, precum si a nivelului pana la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;
    j) informatii despre natura activelor, definirea unitatilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurarile de viata si anuitati legate de fonduri de investitii;
    k) o simulare a evolutiei valorii contului contractantului, precum si a valorii de rascumparare totale la sfarsitul fiecarui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurarile de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii; aceasta simulare se va face mentinandu-se constanta valoarea unitatii pe toata durata derularii contractului de asigurare;
    l) procedurile de solutionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare, respectiv informatii despre modalitatile de rezolvare pe cale amiabila a reclamatiilor formulate de asigurati sau de beneficiarii cuprinsi in contractele de asigurare, dupa caz, acestea neconstituind o restrangere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
    m) informatii generale privind deducerile prevazute de legislatia fiscala care se aplica contractelor de asigurare;
    n) legea aplicabila contractului de asigurare.
    Art. 6
    In timpul derularii unui contract de asigurare de viata si/sau asigurari de accidente si boala si/sau asigurari de sanatate din categoria asigurarilor generale asiguratorii sunt obligati sa furnizeze asiguratilor sau contractantilor asigurarii, in plus fata de informatiile prevazute la art. 5 din prezentele norme, si urmatoarele informatii:
    1. orice modificare a denumirii asiguratorului, a formei sale juridice, a adresei sediului social si, acolo unde este cazul, a denumirii sucursalei sau agentiei unde s-a incheiat contractul;
    2. in cazul modificarii conditiilor contractului de asigurare sau al modificarii legii aplicabile acestuia, informatiile enumerate la art. 3 pct. 2 si la art. 5 pct. 2 din prezentele norme;
    3. la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informatii despre situatia bonusurilor si a sumelor reprezentand participarea la profit.

    CAP. 3
    Informatiile pe care intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor

    Art. 7
    (1) Prezentul capitol stabileste informatiile pe care intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor inainte de a incheia un contract de asigurare si, dupa caz, la modificarea sau reinnoirea contractului de asigurare, in conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, intermediarii in asigurari sunt agentii de asigurare si brokerii de asigurare.
    Art. 8
    (1) Intermediarii in asigurari vor furniza clientilor informatiile prevazute la cap. I si II din prezentele norme, dupa caz.
    (2) Intermediarii in asigurari vor furniza clientilor si urmatoarele informatii suplimentare obligatorii, referitoare la:
    1. brokerul de asigurare:
    a) faptul ca este autorizat sa functioneze ca broker de asigurare si numarul de inregistrare din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari si mijloacele de verificare a acestei informatii;
    b) denumirea si sediul social;
    c) faptul ca in conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sub conditia imputernicirii primite din partea asiguratorilor, are dreptul sa colecteze primele, sa plateasca despagubirile in numele acestora, in moneda prevazuta in contractul de asigurare, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa emita documentele de asigurare in numele asiguratorului;
    d) daca informatiile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate in baza studiului conditiilor unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, care ii dau posibilitatea sa faca o recomandare fundamentata si profesionala, in concordanta cu cerintele formulate de clienti in mandatul de brokeraj;
    e) procedurile de solutionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienti si brokerul de asigurare;
    2. agentul de asigurare:
    a) faptul ca poate sa desfasoare activitate ca agent de asigurare intrucat detine o autorizatie valabila, scrisa, din partea unui asigurator, respectiv un contract de agent, pentru a actiona in numele acestuia;
    b) numarul de inregistrare ca agent de asigurare din Registrul agentilor de asigurare si modalitatile de verificare a acestei informatii, precum si codul unic de agent;
    c) clasele de asigurari pentru care intermediaza contracte de asigurare, in conformitate cu art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) denumirea asiguratorilor pentru care este autorizat sa intermedieze fiecare clasa de asigurare prin contractul de agent;
    e) orice interes de participare sau orice participatie, dupa caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mama a unei anumite societati de asigurare le detine in drepturile de vot sau in capitalul agentului de asigurare persoana juridica;
    f) procedurile de solutionare pe cale amiabila a eventualelor litigii dintre clienti si agentul de asigurare.
    (3) Intermediarii in asigurari trebuie sa informeze clientii asupra dreptului acestora de a solicita si alte informatii referitoare la contractul de asigurare.
    Art. 8
    (1) Toate informatiile prevazute in prezentele norme trebuie furnizate clientilor:
    a) in scris sau pe orice alt suport durabil, conform definitiei de la art. 2 lit. A pct. 24 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care este disponibil si accesibil acestora;
    b) in mod clar si exact;
    c) in limba romana sau in oricare alta limba cu care partile au fost de acord.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), informatia poate fi oferita verbal, atunci cand acest lucru este cerut de clienti sau cand se solicita incheierea urgenta a contractului de asigurare. In aceste cazuri informatia va fi furnizata clientului in conformitate cu alin. (1) imediat dupa incheierea contractului de asigurare.
    Art. 9
    Nerespectarea in orice mod a dispozitiilor prezentelor norme se sanctioneaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conditiile si potrivit prevederilor art. 8 si 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 69^1 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3111/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3111 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu