E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 300 din 17 februarie 2004

pentru aprobarea declaratiilor de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 202 din  8 martie 2004


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 188 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor*):
    - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
    - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;
    - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;
    - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4;
    - Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod M.F.P. 14.13.04.16,
prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 3
    Se aproba modelul formularului "Certificat de inregistrare fiscala", cod M.F.P. 14.13.20.99, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 4
    Se aproba caracteristicile de tiparire pentru formularul "Certificat de inregistrare fiscala", cod M.F.P. 14.13.20.99, conform celor prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Formularele si anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 6
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de colectare a creantelor bugetare, Directia generala de tehnologie a informatiei, directiile generale ale finantelor publice, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 1.212/2002 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

                                                                ____________
                                                               |  ROMANIA   |
                                                               |   _____    |
    010  DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE      |  | MFP |   |
         MENTIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIATII          |  |_____|   |
         FAMILIALE SI ASOCIATII FARA PERSONALITATE JURIDICA    | MINISTERUL |
                                                               | FINANTELOR |
                                                               |  PUBLICE   |
                                                               |____________|
 ______________________________________________________________________________
| 1.       |                       FELUL DECLARATIEI                           |
|          |                             _                                  _  |
| 1.1.     | Declaratie de inregistrare |_|    1.2. Declaratie de mentiuni |_| |
|__________|___________________________________________________________________|
| 2.       | Date de identificare a contribuabilului                           |
|          |                                                       __  ______  |
| 2.1.     | Cod de inregistrare fiscala/Cod unic de inregistrare |__||______| |
|          |             ____________________________________________________  |
| 2.2.     | Denumire   |____________________________________________________| |
|          |             ___________________          ________                 |
| 2.3.     | Judet      |___________________| Sector |________|                |
|          |             ___________________                                   |
| 2.4.     | Localitate |___________________|                                  |
|          |             ________________       ____        ____         ____  |
| 2.5.     | Strada     |________________| Nr. |____| Bloc |____| Scara |____| |
|          |             ____       ____              ________                 |
|          | Etaj       |____| Ap. |____| Cod postal |________|                |
|          |             ____________________                                  |
| 2.5.1.   | Tara       |____________________|                                 |
|          |             ___________       ____________          ____________  |
| 2.6.     | Telefon    |___________| Fax |____________| E-mail |____________| |
|          |                      _                                   _        |
| 2.7.     | persoana juridica   |_|    persoana juridica de drept   |_|       |
|          |                      _     privat fara scop patrimonial  _        |
|          | asociatie familiala |_|    asocieri fara personalitate  |_|       |
|          |                            juridica                               |
|__________|___________________________________________________________________|
| 3.       | Alte date privind contribuabilul                                  |
| 3.1.     | Numar autorizatie de functionare/           ____________________  |
|          | Numar act legal de infiintare              |____________________| |
|          |                                                 ________________  |
| 3.2.     | Cod CAEN al obiectului principal de activitate |________________| |
| 3.3.     | Felul sediului                                                 _  |
| 3.3.1.   | Platitor cu sediul central in Romania         punct de lucru  |_| |
|          |                                               stabilit            |
|          |          _              _                  _                   _  |
|          | sediul  |_|  sucursala |_|  reprezentanta |_| alte subunitati |_| |
|          | central                                                           |
|          | codul de identificare fiscala a unitatii   ___   _______________  |
|          | infiintatoare                             |___| |_______________| |
| 3.3.2.   | Platitor cu sediul central in strainatate                         |
|          |       _________                 _               _              _  |
|          | tara |_________| sediu         |_|  filiala    |_|  sucursala |_| |
|          |                  permanent                                        |
|          |                                 _               _                 |
|          |                  reprezentanta |_|  alte       |_|                |
|          |                                     subunitati                    |
|          |               _                                _   _____________  |
|          | Reprezentant |_| Cod de identificare fiscala  |_| |_____________| |
|          | fiscal           reprezentant fiscal                              |
|          |               _                            _                      |
| 3.4.     | Imputernicit |_|       Reprezentant legal |_|                     |
|          |                  Nr. act ............ Data ..................     |
|          |                                                                   |
|          |                        DATE DE IDENTIFICARE                       |
|          | Nume, prenume/Denumire .......................................... |
|          | Adresa: Judet .......... Sector .......... Localitate ........... |
|          |         Strada ...................... Nr. ....... Bloc .......... |
|          |         Scara .................. Etaj ............ Ap. .......... |
|          |         Cod postal ............... Telefon ...................... |
|          |         Fax .............. E-mail ................ Tara ......... |
|          |                                 ____   _________________________  |
|          | Cod de identificare fiscala    |____| |_________________________| |
| 3.5.     | Codul de identificare fiscala   ____   _________________________  |
|          | a unitatii divizate            |____| |_________________________| |
|          |                                 ________________________________  |
| 3.6.     | Forma juridica                 |________________________________| |
|          |                                 ________________________________  |
| 3.7.     | Forma de proprietate           |________________________________| |
| 3.8.     |                Banca                      Cont                    |
|          |       ___________________________________________________         |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|__________|___________________________________________________________________|
    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1                                         A3/t2

 ______________________________________________________________________________
| 4.       | Date privind vectorul fiscal                                      |
| 4.1.     | Platitor de T.V.A.                                                |
|          |                                                                   |
|          |                          La infiintare                            |
| 4.1.1.   | Cifra de afaceri anuala din operatiuni                            |
|          | taxabile si/sau scutite cu drept de deducere  _______________     |
|          | pe care estimati ca o veti realiza,          |_______________|    |
|          |                                                                   |
|          | din care:                                     _______________     |
| 4.1.1.1. | din operatiuni taxabile                      |_______________|    |
|          |                                               _______________     |
| 4.1.1.2. | din operatiuni scutite cu drept de deducere  |_______________|    |
| 4.1.2.   | Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu      |
|          | drept de deducere din care estimati ca veti obtine o cifra de     |
|          | afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege, dar   _  |
|          | doriti sa optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.? |_| |
| 4.1.3.   | Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de     _  |
|          | deducere a T.V.A.?                                            |_| |
| 4.1.3.1. | Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite      |
|          | din arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri             |
|          | imobile, cu exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa        _  |
|          | optati pentru taxarea acestora?                               |_| |
|          |                                                                   |
|          |                  Ulterior inregistrarii fiscale                   |
| 4.1.4.   | Inregistrare prin depasirea plafonului de scutire prevazut     _  |
|          | de lege                                                       |_| |
| 4.1.5.   | Inregistrare prin optiune, daca realizati operatiuni taxabile     |
|          | si/sau scutite cu drept de deducere din care obtineti o cifra     |
|          | de afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege,    _  |
|          | dar optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.        |_| |
| 4.1.6.   | Inregistrare prin optiune, daca realizati in exclusivitate        |
|          | operatiuni scutite din arendarea, concesionarea si                |
|          | inchirierea de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de      _  |
|          | lege, dar optati pentru taxarea acestora                      |_| |
| 4.1.7.   | Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent                       |
|          | din operatiuni taxabile si/sau scutite cu     _______________     |
|          | drept de deducere                            |_______________|    |
|          |                               _                                   |
| 4.1.7.1. | Plata lunara                 |_|                                  |
|          |                               _                                   |
| 4.1.7.2. | Plata trimestriala           |_|                                  |
|          |                                                                   |
|          |                     Scoatere din evidenta                         |
| 4.1.8.   | Ca urmare a incetarii         _                                   |
|          | activitatii                  |_| incepand cu data de .../.../.... |
| 4.1.8.   | Ca urmare a desfasurarii in                                       |
|          | exclusivitate de operatiuni                                       |
|          | care nu dau drept de          _                                   |
|          | deducere a T.V.A.            |_| incepand cu data de .../.../.... |
|          |                                                                _  |
| 4.2.     | Platitor de accize                                            |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.2.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.2.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.3.     | Platitor de impozit pe titei si pe gaze naturale din           _  |
|          | productia interna                                             |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.3.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.3.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.4.     | Platitor de taxa pentru jocuri de noroc                       |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.5.     | Platitor de taxe si redevente in activitatea petroliera si     _  |
|          | miniera                                                       |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.5.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.5.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.6.     | Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri      _  |
|          | asimilate salariilor                                          |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.6.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.6.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.7.     | Platitor de impozit pe profit                                 |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.7.1.   | Plata lunara                 |_|                                  |
|          |                               _                                   |
| 4.7.2.   | Plata trimestriala           |_|                                  |
|          |                               _                                   |
| 4.7.3.   | Plata anuala                 |_|                                  |
|          |                               _                                   |
| 4.7.4.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.7.5.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.8.     | Platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor       |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.8.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.8.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
| 4.9.     | Contributii                                                    _  |
| 4.9.1.   | Contributia pentru asigurari sociale de sanatate              |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.9.1.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.9.1.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.9.2.   | Contributia pentru asigurari de somaj                         |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.9.2.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.9.2.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.9.3.   | Contributia de asigurare pentru accidente de munca si          _  |
|          | boli profesionale                                             |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.9.3.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.9.3.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.9.4.   | Contributia de asigurari sociale                              |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.9.4.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.9.4.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|__________|___________________________________________________________________|
| 5.       | Date privind starea contribuabilului                              |
|          |                                                                   |
| 5.1.     | INACTIVITATE TEMPORARA                                            |
|          |                                     _                             |
|          | Suspendare activitate              |_| de la data .../.../....    |
|          |                                     _                             |
|          | Reluare activitate                 |_| de la data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 5.2.     | DIZOLVARE CU LICHIDARE                                            |
|          |                                     _                             |
|          | Inceperea procedurii de lichidare  |_| de la data .../.../....    |
|          |                                     _                             |
|          | Radiere                            |_| de la data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 5.3.     | DIZOLVARE FARA LICHIDARE                                          |
|          |                                     _                             |
|          | Divizare                           |_| de la data .../.../....    |
|          |                                     _                             |
|          | Fuziune                            |_| de la data .../.../....    |
|          | Codul de identificare fiscala a        __   __________________    |
|          | unitatii rezultate in urma fuziunii   |__| |__________________|   |
|          |                              _                                    |
| 5.4.     | RADIERE                     |_|        de la data .../.../....    |
|__________|___________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele |
| inscrise in acest formular sunt corecte si complete.                         |
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declaratia ...................................... |
| Semnatura ...............                  Stampila                          |
| Data: .../.../.....                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|                    Se completeaza de organul fiscal                          |
|______________________________________________________________________________|
| Denumire organ fiscal ...................................................... |
| Numar de inregistrare ................ Data inregistrarii: .../.../.....     |
| Numele si prenumele persoanei care a verificat ............................. |
|                          Nr. legitimatie ..................                  |
|______________________________________________________________________________|

                                                                ____________
                                                               |  ROMANIA   |
                                                               |   _____    |
    020  DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE      |  | MFP |   |
         MENTIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE ROMANE                |  |_____|   |
                                                               | MINISTERUL |
                                                               | FINANTELOR |
                                                               |  PUBLICE   |
                                                               |____________|
 ______________________________________________________________________________
| 1.       |                       FELUL DECLARATIEI                           |
|          |                             _                                  _  |
| 1.1.     | Declaratie de inregistrare |_|    1.2. Declaratie de mentiuni |_| |
|__________|___________________________________________________________________|
| 2.       | Date de identificare a contribuabilului                           |
|          |                                ____  ___________________________  |
| 2.1.     | Cod numeric personal          |____||___________________________| |
|          |                                ____  ___________________________  |
| 2.2.     | Numar de identificare fiscala |____||___________________________| |
|          |                                                                   |
| 2.3.     | Nume            Initiala tatalui              Prenume             |
|          |  _______________________________________________________________  |
|          | |_______________________________________________________________| |
|          |                                                                   |
| 2.4.     | Judet ....................... Localitate ........................ |
|          | Regiune administrativa ............................ Sector ...... |
|          | Strada ...................... Nr. ...... Bloc ....... Scara ..... |
|          | Etaj ...... Ap. .... Cod postal ............ Tara ............... |
|          | Telefon ............ Fax .................. E-mail .............. |
|          |                                                                   |
| 2.5.     | Actul de identificare ............... seria ........ nr. ........ |
|          | Emis de ............................. Data emiterii .../.../..... |
|          |                                                    _              |
| 2.6.     | Persoana fizica romana cu domiciliul in Romania   |_|             |
|          |                                                    _              |
|          | Persoana fizica romana fara domiciliul in Romania |_|             |
|__________|___________________________________________________________________|
| 3.       | Alte date privind contribuabilul                                  |
|          |                                                 ________________  |
| 3.1.     | Cod CAEN al obiectului principal de activitate |________________| |
| 3.2.     | Felul activitatii                       _                         |
| 3.2.1.   | Fapte de comert                        |_|                        |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
|          | Nr. inmatriculare la registrul comertului                         |
|          |                                         _                         |
| 3.2.2.   | Prestari servicii                      |_|                        |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
|          | Contract nr. ......... data .../.../.....                         |
|          |                                         _                         |
| 3.2.3.   | Meserii                                |_|                        |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
| 3.2.4.   | Contract de prestari servicii, de comision,             _         |
|          | de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte  |_|        |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
|          | Contract nr. ......... data .../.../.....                         |
|          |                                         _                         |
| 3.2.5.   | Profesii libere                        |_|                        |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
|          |                                         _                         |
| 3.2.6.   | Drepturi de proprietate intelectuala   |_|                        |
|          |           _                                                       |
| 3.2.7.   | Altele   |_| .............................................        |
|          |                                         ______________            |
| 3.3.     | Data obtinerii primului venit          |___/___/______|           |
|          |                                         ______________            |
| 3.3.1.   | Data inceperii activitatii             |___/___/______|           |
|          |                                         ______________            |
| 3.3.2.   | Data dobandirii calitatii de angajator |___/___/______|           |
| 3.4.     |                Banca                      Cont                    |
|          |       ___________________________________________________         |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|          |                                                _                  |
| 3.5.     | Sediul principal de desfasurare a activitatii |_|                 |
|          |                                                _                  |
| 3.6.     | Sediul permanent                              |_|                 |
|__________|___________________________________________________________________|
    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2                                         A3/t2

 ______________________________________________________________________________
|          |                                           _                       |
| 3.7.     | Alt loc fix de desfasurare a activitatii |_|                      |
|          | Localitate                    Judet                     Sector    |
|          |  _______________________________________________________________  |
|          | |_______________________________________________________________| |
|          | Strada                    Nr.   Bloc   Scara    Etaj    Ap.       |
|          |  _______________________________________________________________  |
|          | |_______________________________________________________________| |
|          |             _________           _____________       ____________  |
|          | Cod postal |_________| Telefon |_____________| Fax |____________| |
|          |         ___________________________                               |
|          | E-mail |___________________________|                              |
|__________|___________________________________________________________________|
| 4.       | Date privind vectorul fiscal                                      |
| 4.1.     | Platitor de T.V.A.                                                |
|          |                                                                   |
|          |                          La infiintare                            |
| 4.1.1.   | Cifra de afaceri anuala din operatiuni                            |
|          | taxabile si/sau scutite cu drept de deducere  _______________     |
|          | pe care estimati ca o veti realiza,          |_______________|    |
|          |                                                                   |
|          | din care:                                     _______________     |
| 4.1.1.1. | din operatiuni taxabile                      |_______________|    |
|          |                                               _______________     |
| 4.1.1.2. | din operatiuni scutite cu drept de deducere  |_______________|    |
| 4.1.2.   | Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu      |
|          | drept de deducere din care estimati ca veti obtine o cifra de     |
|          | afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege, dar   _  |
|          | doriti sa optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.? |_| |
| 4.1.3.   | Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de     _  |
|          | deducere a T.V.A.?                                            |_| |
| 4.1.3.1. | Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite      |
|          | din arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri             |
|          | imobile, cu exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa        _  |
|          | optati pentru taxarea acestora?                               |_| |
|          |                                                                   |
|          |                  Ulterior inregistrarii fiscale                   |
| 4.1.4.   | Inregistrare prin depasirea plafonului de scutire prevazut     _  |
|          | de lege                                                       |_| |
| 4.1.5.   | Inregistrare prin optiune, daca realizati operatiuni taxabile     |
|          | si/sau scutite cu drept de deducere din care obtineti o cifra     |
|          | de afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege,    _  |
|          | dar optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.        |_| |
| 4.1.6.   | Inregistrare prin optiune, daca realizati in exclusivitate        |
|          | operatiuni scutite din arendarea, concesionarea si                |
|          | inchirierea de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de      _  |
|          | lege, dar optati pentru taxarea acestora                      |_| |
| 4.1.7.   | Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent                       |
|          | din operatiuni taxabile si/sau scutite cu     _______________     |
|          | drept de deducere                            |_______________|    |
|          |                               _                                   |
| 4.1.7.1. | Plata lunara                 |_|                                  |
|          |                               _                                   |
| 4.1.7.2. | Plata trimestriala           |_|                                  |
|          |                                                                   |
|          |                     Scoatere din evidenta                         |
| 4.1.8.   | Ca urmare a incetarii         _                                   |
|          | activitatii                  |_| incepand cu data de .../.../.... |
| 4.1.8.   | Ca urmare a desfasurarii in                                       |
|          | exclusivitate de operatiuni                                       |
|          | care nu dau drept de          _                                   |
|          | deducere a T.V.A.            |_| incepand cu data de .../.../.... |
|          |                                                                _  |
| 4.2.     | Platitor de accize                                            |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.2.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.2.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.3.     | Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri      _  |
|          | asimilate salariilor                                          |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.3.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.3.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
| 4.4.     | Contributii                                                    _  |
| 4.4.1.   | Contributia pentru asigurari sociale de sanatate              |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.1.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.1.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.4.2.   | Contributia pentru asigurari de somaj                         |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.2.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.2.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.4.3.   | Contributia de asigurare pentru accidente de munca si          _  |
|          | boli profesionale                                             |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.3.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.3.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.4.4.   | Contributia de asigurari sociale                              |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.4.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.4.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|__________|___________________________________________________________________|
| 5.       | Date de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal |
|          | Nr. act ............/Data ..................                      |
|          | Nume, prenume/Denumire .......................................... |
|          | Adresa: Judet .......... Sector .......... Localitate ........... |
|          |         Strada ...................... Nr. ....... Bloc .......... |
|          |         Scara .................. Etaj ............ Ap. .......... |
|          |         Cod postal ............... Telefon ...................... |
|          |         Fax ..................... E-mail ........................ |
|          |                              _________________________            |
|          | Cod de identificare fiscala |_________________________|           |
|__________|___________________________________________________________________|
| 6.       | Date privind starea contribuabilului                              |
|          |                                                                   |
| 6.1.     | Suspendare autorizatie                                            |
|          |              __            __________              __________     |
|          | a. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |             __________                                            |
|          |    la data |__/__/____|                                           |
|          |              __            __________              __________     |
|          | b. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |             __________                                            |
|          |    la data |__/__/____|                                           |
|          |                                                                   |
| 6.2.     | Anulare autorizatie                                               |
|          |              __            __________              __________     |
|          | a. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |              __            __________              __________     |
|          | b. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |                                                                   |
| 6.3.     | Incetarea valabilitatii autorizatiei                              |
|          |              __            __________              __________     |
|          | a. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |              __            __________              __________     |
|          | b. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|__________|___________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele |
| inscrise in acest formular sunt corecte si complete.                         |
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declaratia ...................................... |
| Semnatura ...............                  Stampila                          |
| Data: .../.../.....                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|                    Se completeaza de organului fiscal                        |
|______________________________________________________________________________|
| Denumire organ fiscal ...................................................... |
| Numar de inregistrare ................ Data inregistrarii .../.../.....      |
| Numele si prenumele persoanei care a verificat ............................. |
|                          Nr. legitimatie ..................                  |
|______________________________________________________________________________|

                                                                ____________
                                                               |  ROMANIA   |
                                                               |   _____    |
    030  DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE      |  | MFP |   |
         MENTIUNI PENTRU PERSOANE FIZICE STRAINE               |  |_____|   |
                                                               | MINISTERUL |
                                                               | FINANTELOR |
                                                               |  PUBLICE   |
                                                               |____________|
 ______________________________________________________________________________
| 1.       |                       FELUL DECLARATIEI                           |
|          |                             _                                  _  |
| 1.1.     | Declaratie de inregistrare |_|    1.2. Declaratie de mentiuni |_| |
|__________|___________________________________________________________________|
| 2.       | Date de identificare a contribuabilului                           |
|          |                                  __  ___________________________  |
| 2.1.     | Numar de identificare fiscala   |__||___________________________| |
|          |                         __   ___________________________________  |
| 2.2.     | Cod numeric personal   |__| |___________________________________| |
|          |       __________________________________________________________  |
| 2.3.     | Nume |__________________________________________________________| |
|          |          _______________________________________________________  |
| 2.4.     | Prenume |_______________________________________________________| |
|          |               __________________________________________________  |
| 2.5.     | Prenume mama |__________________________________________________| |
|          |               __________________________________________________  |
| 2.6.     | Prenume tata |__________________________________________________| |
|          |                                                                   |
| 2.7.     | Data nasterii: Ziua: ........... Luna: ............ Anul: ....... |
|          |                                                                   |
| 2.8      | Domiciliul actual:                                                |
|          | Judet ....................... Localitate ........................ |
|          | Regiune administrativa ............................ Sector ...... |
|          | Strada ...................... Nr. ...... Bloc ....... Scara ..... |
|          | Etaj ...... Ap. ..... Cod postal ............ Telefon ........... |
|          | Fax .................. E-mail ............... Tara .............. |
|          |                                                                   |
| 2.9      | Act de identificare ................. seria ........ nr. ........ |
|          | Emis de ....................... Data emiterii ......./...../..... |
|          |                                                       _           |
| 2.10     | Persoana fizica straina cu domiciliul in Romania     |_|          |
|          |                                                       _           |
|          | Persoana fizica straina fara domiciliul in Romania   |_|          |
|          |                                                       _           |
|          | Persoana fara cetatenie romana aflata in intretinere |_|          |
|__________|___________________________________________________________________|
| 3.       | Alte date privind contribuabilul                                  |
|          |                                                 ________________  |
| 3.1.     | Cod CAEN al obiectului principal de activitate |________________| |
| 3.2.     | Felul activitatii                                                 |
|          |                  _                                                |
| 3.2.1.   | Fapte de comert |_|                                               |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
|          | Nr. de inmatriculare la registrul comertului                      |
|          |                    _                                              |
| 3.2.2.   | Prestari servicii |_|                                             |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
|          | Contract nr. ......... data .../.../.....                         |
|          |          _                                                        |
| 3.2.3.   | Meserii |_|                                                       |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
| 3.2.4.   | Contract de prestari servicii, de comision,            _          |
|          | de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte |_|         |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
|          | Contract nr. ......... data .../.../.....                         |
|          |                  _                                                |
| 3.2.5.   | Profesii libere |_|                                               |
|          | Autorizatie nr. ...... data .../.../..... organ emitent ......... |
|          |                                        _                          |
| 3.2.6.   | Drepturi de proprietate intelectuala  |_|                         |
|          |                                        _                          |
| 3.2.7.   | Altele                                |_|                         |
|          |                                                                   |
| 3.3.     | Data obtinerii primului venit          ..../.../......            |
| 3.3.1    | Data inceperii activitatii             ..../.../......            |
| 3.3.2    | Data dobandirii calitatii de angajator ..../.../......            |
|          |
| 3.4.     |                Banca                      Cont                    |
|          |       ___________________________________________________         |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|          |      |_________________________|_________________________|        |
|__________|___________________________________________________________________|
    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3                                         A3/t2

 ______________________________________________________________________________
|          |                                                _                  |
| 3.5.     | Sediul principal de desfasurare a activitatii |_|                 |
|          |                                                _                  |
| 3.6      | Sediul permanent                              |_|                 |
|          |                                                _                  |
| 3.7      | Alt loc fix de desfasurare a activitatii      |_|                 |
|          |                                                                   |
|          |  Localitate                     Judet                    Sector   |
|          |  _______________________________________________________________  |
|          | |______________________________|________________________|_______| |
|          |                                                                   |
|          | Strada                        Nr.    Bloc    Scara    Etaj   Ap.  |
|          |  _______________________________________________________________  |
|          | |___________________________|_____|________|_______|________|___| |
|          |             ______            ______       _____          _____   |
|          | Cod postal |______|  Telefon |______| Fax |_____| E-mail |_____|  |
|__________|___________________________________________________________________|
| 4.       | Date privind vectorul fiscal                                      |
| 4.1.     | Platitor de T.V.A.                                                |
|          |                          La infiintare                            |
| 4.1.1.   | Cifra de afaceri anuala din operatiuni                            |
|          | taxabile si/sau scutite cu drept de deducere  _______________     |
|          | pe care estimati ca o veti realiza,          |_______________|    |
|          |                                                                   |
|          | din care:                                     _______________     |
| 4.1.1.1. | din operatiuni taxabile                      |_______________|    |
|          |                                               _______________     |
| 4.1.1.2. | din operatiuni scutite cu drept de deducere  |_______________|    |
| 4.1.2.   | Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu      |
|          | drept de deducere din care estimati ca veti obtine o cifra de     |
|          | afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege, dar   _  |
|          | doriti sa optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.? |_| |
| 4.1.3.   | Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de     _  |
|          | deducere a T.V.A.?                                            |_| |
| 4.1.3.1. | Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite      |
|          | din arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri             |
|          | imobile, cu exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa        _  |
|          | optati pentru taxarea acestora?                               |_| |
|          |                                                                   |
|          |                  Ulterior inregistrarii fiscale                   |
| 4.1.4.   | Inregistrare prin depasirea plafonului de scutire prevazut     _  |
|          | de lege                                                       |_| |
| 4.1.5.   | Inregistrare prin optiune, daca realizati operatiuni taxabile     |
|          | si/sau scutite cu drept de deducere din care obtineti o cifra     |
|          | de afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege,    _  |
|          | dar optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.        |_| |
| 4.1.6.   | Inregistrare prin optiune, daca realizati in exclusivitate        |
|          | operatiuni scutite din arendarea, concesionarea si                |
|          | inchirierea de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de      _  |
|          | lege, dar optati pentru taxarea acestora                      |_| |
| 4.1.7.   | Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent                       |
|          | din operatiuni taxabile si/sau scutite cu     _______________     |
|          | drept de deducere                            |_______________|    |
|          |                               _                                   |
| 4.1.7.1. | Plata lunara                 |_|                                  |
|          |                               _                                   |
| 4.1.7.2. | Plata trimestriala           |_|                                  |
|          |                                                                   |
|          |                     Scoatere din evidenta                         |
| 4.1.8.   | Ca urmare a incetarii         _                                   |
|          | activitatii                  |_| incepand cu data de .../.../.... |
| 4.1.8.   | Ca urmare a desfasurarii in                                       |
|          | exclusivitate de operatiuni                                       |
|          | care nu dau drept de          _                                   |
|          | deducere a T.V.A.            |_| incepand cu data de .../.../.... |
|          |                                                                _  |
| 4.2.     | Platitor de accize                                            |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.2.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.2.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.3.     | Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri      _  |
|          | asimilate salariilor                                          |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.3.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.3.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.4.     | Contributii                                                    _  |
| 4.4.1    | Contributia pentru asigurari sociale de sanatate              |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.1.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.1.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.4.2    | Contributia pentru asigurari de somaj                         |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.2.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.2.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|__________|___________________________________________________________________|
| 4.4.3    | Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli     _  |
|          | profesionale                                                  |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.3.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.3.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.4.4    | Contributia de asigurari sociale                              |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.4.4.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.4.4.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|__________|___________________________________________________________________|
| 5.       | Date de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal |
|          | Nr. act ....................../Data ............................. |
|          | Nume, prenume/Denumire .......................................... |
|          | Adresa: Judet .......... Sector .......... Localitate ........... |
|          |         Strada ...................... Nr. ....... Bloc .......... |
|          |         Scara .................. Etaj ............ Ap. .......... |
|          |         Cod postal ............... Telefon ...................... |
|          |         Fax ..................... E-mail ........................ |
|          |                                _   ___________________________    |
|          | Cod de identificare fiscala   |_| |___________________________|   |
|__________|___________________________________________________________________|
| 6.       | Date privind starea contribuabilului                              |
|          |                                                                   |
| 6.1.     | Suspendare autorizatie                                            |
|          |              __            __________              __________     |
|          | a. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |             __________                                            |
|          |    la data |__/__/____|                                           |
|          |              __            __________              __________     |
|          | b. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |             __________                                            |
|          |    la data |__/__/____|                                           |
|          |                                                                   |
| 6.2.     | Anulare autorizatie                                               |
|          |              __            __________              __________     |
|          | a. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |              __            __________              __________     |
|          | b. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |                                                                   |
| 6.3.     | Incetarea valabilitatii autorizatiei                              |
|          |              __            __________              __________     |
|          | a. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|          |              __            __________              __________     |
|          | b. Nr. aut. |__| din data |__/__/____| de la data |__/__/____|    |
|__________|___________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele |
| inscrise in acest formular sunt corecte si complete.                         |
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declaratia ...................................... |
| Semnatura ...............                  Stampila                          |
| Data: .../.../.....                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|                    Se completeaza de organul fiscal                          |
|______________________________________________________________________________|
| Denumire organ fiscal ...................................................... |
| Numar de inregistrare ................ Data inregistrarii: .../.../.....     |
| Numele si prenumele persoanei care a verificat ............................. |
|                          Nr. legitimatie ..................                  |
|______________________________________________________________________________|

                                                                ____________
                                                               |  ROMANIA   |
                                                               |   _____    |
    040  DECLARATIE DE INREGISTRARE FISCALA/DECLARATIE DE      |  | MFP |   |
         MENTIUNI PENTRU INSTITUTII PUBLICE                    |  |_____|   |
                                                               | MINISTERUL |
                                                               | FINANTELOR |
                                                               |  PUBLICE   |
                                                               |____________|
 ______________________________________________________________________________
| 1.       |                          FELUL DECLARATIEI                        |
|          |                             _                                  _  |
| 1.1.     | Declaratie de inregistrare |_|    1.3. Declaratie de fuziune  |_| |
|          | ca platitor                                                       |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |                             _                                  _  |
| 1.2.     | Declaratie de modificare a |_|    1.4. Declaratie de incetare |_| |
|          | datelor initiale                       a activitatii              |
|__________|___________________________________________________________________|
| 2.       | Date de identificare a institutiei                                |
|          |                               _    _____________________________  |
| 2.1.     | Cod de inregistrare fiscala  |_|  |_____________________________| |
|          |             ____________________________________________________  |
| 2.2.     | Denumire   |____________________________________________________| |
|          |             _____________________________          _____________  |
| 2.3.     | Judet      |_____________________________| Sector |_____________| |
|          |             ____________________________________________________  |
| 2.4.     | Localitate |____________________________________________________| |
|          |         _____________       ____        ______         _________  |
| 2.5.     | Strada |_____________| Nr. |____| Bloc |______| Scara |_________| |
|          |        _______       ______              ____________             |
|          |  Etaj |_______| Ap. |______| Cod postal |____________|            |
|          |          ____________        ____________           ____________  |
| 2.6.     | Telefon |____________|  Fax |____________|  E-mail |____________| |
|          |                             ____________________________________  |
| 2.7.     | Act normativ de infiintare |____________________________________| |
|          |                                     _                     _       |
| 2.8.     | Felul sediului:    sediu principal |_|   alte subunitati |_|      |
|          | Cod de identificare fiscala                _   _________________  |
|          | al unitatii infiintatoare                 |_| |_________________| |
|          |                                                                   |
| 2.9.     | Felul ordonatorului            _            _           _         |
|          | de credite:         principal |_| secundar |_| tertiar |_|        |
|__________|___________________________________________________________________|
| 3.       | Alte date de identificare a institutiei                           |
|          |                                                                   |
| 3.1.     |                       Sectorul de activitate                      |
|          |                             _                                  _  |
| 3.1.1.   | Invatamant                 |_|    3.1.8. Autoritati publice   |_| |
|          |                             _                                     |
| 3.1.2.   | Sanatate                   |_|    3.1.9. Transporturi si       _  |
|          |                                          comunicatii          |_| |
|          |                                                                _  |
| 3.1.3.   | Cultura, religie si               3.1.10. Mediu si ape        |_| |
|          | actiuni privind             _                                     |
|          | activitatea sportiva       |_|                                    |
|          |                                                                _  |
| 3.1.4.   | Asistenta sociala,                3.1.11. Industrie           |_| |
|          | alocatii, pensii, ajutoare  _                                     |
|          | si indemnizatii            |_|                                    |
|          |                                                                _  |
| 3.1.5.   | Servicii, dezvoltare        _     3.1.12. Agricultura         |_| |
|          | publica si locuinte        |_|                                    |
|          |                             _                                     |
| 3.1.6.   | Aparare nationala          |_|    3.1.13. Cercetare            _  |
|          |                                           stiintifica         |_| |
|          |                                                                _  |
| 3.1.7.   | Ordine publica,             _     3.1.14. Alte activitati     |_| |
|          | siguranta nationala        |_|                                    |
|          |                                                                   |
| 3.2.     | Sistemul de finantare                                             |
| 3.2.1    | Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, dupa caz,    _  |
|          | in functie de subordonarea acestora                           |_| |
| 3.2.2.   | Din veniturile extrabugetare si alocatii                          |
|          | acordate de la bugetul de stat sau bugetele     _                 |
|          | locale, in functie de subordonare              |_|                |
|          |                                                 _                 |
| 3.2.3.   | Integral din venituri extrabugetare            |_|                |
| 3.2.4.   | Din fonduri cu destinatie speciala stabilite prin lege   _        |
|          | a se finanta din aceste fonduri                         |_|       |
| 3.3.     | Organ tutelar                                                     |
| 3.3.1.   | MINISTERUL SAU INSTITUTIA CENTRALA (din clasificatia bugetara)    |
|          |           __________________________________       _____________  |
|          | Denumire |__________________________________| Cod |_____________| |
| 3.3.2.   | CONSILIUL JUDETEAN (din clasificatia bugetara)                    |
|          |           __________________________________       _____________  |
|          | Denumire |__________________________________| Cod |_____________| |
| 3.3.3.   | CONSILIUL LOCAL                                                   |
|          |           __________________________________       _____________  |
|          | Denumire |__________________________________| Cod |_____________| |
|__________|___________________________________________________________________|
    Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4                                         A3/t2

 ______________________________________________________________________________
| 4.       | Date privind vectorul fiscal                                      |
| 4.1.     | Platitor de T.V.A.                                                |
|          |                          La infiintare                            |
| 4.1.1.   | Cifra de afaceri anuala din operatiuni                            |
|          | taxabile si/sau scutite cu drept de deducere  _______________     |
|          | pe care estimati ca o veti realiza,          |_______________|    |
|          | din care:                                     _______________     |
| 4.1.1.1. | din operatiuni taxabile                      |_______________|    |
|          |                                               _______________     |
| 4.1.1.2. | din operatiuni scutite cu drept de deducere  |_______________|    |
| 4.1.2.   | Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu      |
|          | drept de deducere din care estimati ca veti obtine o cifra de     |
|          | afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege, dar   _  |
|          | doriti sa optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.? |_| |
| 4.1.3.   | Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de     _  |
|          | deducere a T.V.A.?                                            |_| |
| 4.1.3.1. | Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite      |
|          | din arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri             |
|          | imobile, cu exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa        _  |
|          | optati pentru taxarea acestora?                               |_| |
|          |                                                                   |
|          |                  Ulterior inregistrarii fiscale                   |
| 4.1.4.   | Inregistrare prin depasirea plafonului de scutire prevazut     _  |
|          | de lege                                                       |_| |
| 4.1.5.   | Inregistrare prin optiune, daca realizati operatiuni taxabile     |
|          | si/sau scutite cu drept de deducere din care obtineti o cifra     |
|          | de afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de lege,    _  |
|          | dar optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.        |_| |
| 4.1.6.   | Inregistrare prin optiune, daca realizati in exclusivitate        |
|          | operatiuni scutite din arendarea, concesionarea si                |
|          | inchirierea de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de      _  |
|          | lege, dar optati pentru taxarea acestora                      |_| |
| 4.1.7.   | Cifra de afaceri obtinuta in anul precedent                       |
|          | din operatiuni taxabile si/sau scutite cu     _______________     |
|          | drept de deducere                            |_______________|    |
|          |                               _                                   |
| 4.1.7.1. | Plata lunara                 |_|                                  |
|          |                               _                                   |
| 4.1.7.2. | Plata trimestriala           |_|                                  |
|          |                                                                   |
|          |                     Scoatere din evidenta                         |
| 4.1.8.   | Ca urmare a incetarii         _                                   |
|          | activitatii                  |_| incepand cu data de .../.../.... |
| 4.1.8.   | Ca urmare a desfasurarii in                                       |
|          | exclusivitate de operatiuni                                       |
|          | care nu dau drept de          _                                   |
|          | deducere a T.V.A.            |_| incepand cu data de .../.../.... |
|          |                                                                   |
| 4.2.     | Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri      _  |
|          | asimilate salariilor                                          |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.2.1.   | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.2.2.   | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.3.     | Contributii                                                    _  |
| 4.3.1    | Contributia pentru asigurari sociale de sanatate              |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.3.1.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.3.1.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.3.2    | Contributia pentru asigurari de somaj                         |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.3.2.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.3.2.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                   |
| 4.3.3    | Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli     _  |
|          | profesionale                                                  |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.3.3.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.3.3.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                                                                _  |
| 4.3.4    | Contributia de asigurari sociale                              |_| |
|          |                               _                                   |
| 4.3.4.1. | Luare in evidenta            |_| incepand cu data .../.../....    |
|          |                               _                                   |
| 4.3.4.2. | Scoatere din evidenta        |_| incepand cu data .../.../....    |
|__________|___________________________________________________________________|
| 5.       |                   DATE PRIVIND STAREA INSTITUTIEI                 |
|          |                             __________                            |
| 5.1.     | Data incetarii activitatii |__/__/____|                           |
|          |               __________________________________                  |
| 5.1.1.   | Act normativ |__________________________________|                 |
| 5.2.     | Codul de identificare fiscala a unitatii     ___________________  |
|          | rezultate in urma fuziunii                  |___________________| |
|__________|___________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele |
| inscrise in acest formular sunt corecte si complete.                         |
|______________________________________________________________________________|
| Ordonator de credite ....................................................... |
| Titlul persoanei care face declaratia ...................................... |
| Semnatura ........................              Stampila                     |
| Data: ..../..../....                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|                 Se completeaza de organul fiscal                             |
|______________________________________________________________________________|
| Denumire organ fiscal ...................................................... |
| Numar de inregistrare ............ Data inregistrarii: ..../..../....        |
| Numele si prenumele persoanei care a verificat ............................. |
|                                 Marca .........................              |
|______________________________________________________________________________|

                                                                ____________
                                                               |  ROMANIA   |
                                                               |   _____    |
    050  CERERE DE INREGISTRARE A DOMICILIULUI                 |  | MFP |   |
         FISCAL AL CONTRIBUABILULUI                            |  |_____|   |
                                                               | MINISTERUL |
                                                               | FINANTELOR |
                                                               |  PUBLICE   |
                                                               |____________|
 ______________________________________________________________________________
| 1.       | DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI                         |
|__________|___________________________________________________________________|
| 1.1.     | Nume, prenume/Denumire .......................................... |
|__________|___________________________________________________________________|
| 1.2.     | Cod de identificare fiscala                                       |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |                                _________________________________  |
| 1.2.1.   | Cod de inregistrare fiscala   |_________________________________| |
|          |                                _________________________________  |
| 1.2.2.   | Cod unic de inregistrare      |_________________________________| |
|          |                                _________________________________  |
| 1.2.3.   | Cod numeric personal          |_________________________________| |
|          |                                _________________________________  |
| 1.2.4.   | Numar de identificare fiscala |_________________________________| |
|__________|___________________________________________________________________|
| 2.       | DATE PRIVIND DOMICILIUL/SEDIUL SOCIAL AL CONTRIBUABILULUI         |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |        ______________________________          _________________  |
| 2.1.     | Judet |______________________________| Sector |_________________| |
|          |             ____________________________________________________  |
| 2.2.     | Localitate |____________________________________________________| |
|          |         __________________       ____        _____         _____  |
| 2.3.     | Strada |__________________| Nr. |____| Bloc |_____| Scara |_____| |
|          |             _________________________        _______       _____  |
|          | Cod postal |_________________________| Etaj |_______| Ap. |_____| |
|          |       _________________________________                           |
| 2.4.     | Tara |_________________________________|                          |
|          |          ______________       _______________          _________  |
| 2.5.     | Telefon |______________| Fax |_______________| E-mail |_________| |
|__________|___________________________________________________________________|
| 3.       | DATE PRIVIND DOMICILIUL FISCAL ACTUAL AL CONTRIBUABILULUI*1)      |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |        ______________________________          _________________  |
| 3.1.     | Judet |______________________________| Sector |_________________| |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |             ____________________________________________________  |
| 3.2.     | Localitate |____________________________________________________| |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |         __________________       ____        _____         _____  |
| 3.3.     | Strada |__________________| Nr. |____| Bloc |_____| Scara |_____| |
|          |             _________________________        _______       _____  |
|          | Cod postal |_________________________| Etaj |_______| Ap. |_____| |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |          ______________       _______________          _________  |
| 3.4.     | Telefon |______________| Fax |_______________| E-mail |_________| |
|__________|___________________________________________________________________|
| 4.       | DATE PRIVIND SCHIMBAREA DOMICILIULUI FISCAL ACTUAL AL             |
|          | CONTRIBUABILULUI                                                  |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |        ______________________________          _________________  |
| 4.1.     | Judet |______________________________| Sector |_________________| |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |             ____________________________________________________  |
| 4.2.     | Localitate |____________________________________________________| |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |         __________________       ____        _____         _____  |
| 4.3.     | Strada |__________________| Nr. |____| Bloc |_____| Scara |_____| |
|          |             _________________________        _______       _____  |
|          | Cod postal |_________________________| Etaj |_______| Ap. |_____| |
|__________|___________________________________________________________________|
|          |          ______________       _______________          _________  |
| 4.4.     | Telefon |______________| Fax |_______________| E-mail |_________| |
|__________|___________________________________________________________________|
| 5.       | Date de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal |
|          | Nr. act ....................../Data ............................. |
|          | Nume, prenume/Denumire .......................................... |
|          |                                _______________________________    |
|          | Cod de identificare fiscala   |_______________________________|   |
|          | Adresa: Judet .......... Sector .......... Localitate ........... |
|          | Strada ................... Nr. ..... Bloc .......... Scara ...... |
|          | Etaj ............ Ap. .......... Cod postal ..................... |
|          | Telefon .................... Fax ............ E-mail ............ |
|__________|___________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|    Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele |
| inscrise in acest formular sunt corecte si complete.                         |
|______________________________________________________________________________|
| Numele persoanei care face declaratia ...................................... |
| Semnatura ...............                  Stampila                          |
| Data: .../.../.....                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|                    Se completeaza de organul fiscal                          |
|______________________________________________________________________________|
| Denumire organ fiscal ...................................................... |
| Numar de inregistrare ................ Data inregistrarii: .../.../.....     |
| Numele si prenumele persoanei care a verificat ............................. |
|                          Nr. legitimatie ..................                  |
|______________________________________________________________________________|
    Cod M.F.P. 14.13.04.16                                              A4/t1

------------
    *1) Se completeaza in cazul in care domiciliul fiscal actual difera de domiciliul/sediul social.

    ANEXA 1

    Modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor

    Instructiuni de completare a formularului "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica (010)"

    Se completeaza in doua exemplare, la masina de scris sau echipamente similare

    1. Felul declaratiei
    Se marcheaza cu "X" unul din punctele 1.1. sau 1.2., dupa caz. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
    Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

    2. Date de identificare ale contribuabilului
    2.1. Cod de inregistrare fiscala/cod unic de inregistrare
    Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
    In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal se va trece codul de inregistrare fiscala a persoanei juridice straine (contribuabilul).
    2.2. - 2.6. Se completeaza cu denumirea si adresa contribuabilului.
    Atentie! In cazul in care declaratia este completata de catre reprezentantul fiscal al persoanei juridice straine care potrivit legii isi indeplineste obligatiile fiscale prin reprezentant fiscal, se vor trece datele de identificare ale persoanei juridice straine (contribuabilul).
    In cazul in care declaratia se completeaza pentru inregistrarea fiscala a unui punct de lucru stabil, la acest capitol se vor inscrie datele de identificare ale punctului de lucru stabil.
    La randul 2.2. - se completeaza cu denumirea unitatii cu personalitate juridica infiintatoare, dupa care se inscrie in mod obligatoriu sintagma "punct de lucru stabil".
    In cazul in care declaratia se completeaza pentru inregistrarea fiscala a unui sediu permanent, la acest capitol se vor inscrie datele de identificare ale sediului permanent.
    2.7. Se marcheaza cu "X" de catre contribuabil, in functie de forma de organizare a activitatii.

    3. Alte date privind contribuabilul
    3.1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare
    Se va inscrie, dupa caz, numarul autorizatiei de functionare emise de organul competent, numarul actului normativ prin care s-a infiintat contribuabilul, numarul hotararii judecatoresti de infiintare sau altele asemenea.
    In cazul in care declaratia este completata de catre reprezentantul fiscal propus, organul fiscal va inscrie numarul de inregistrare al deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, potrivit legii.
    3.2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
    Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.
    3.3. Felul sediului
    Se marcheaza cu "X" felul sediului pentru care se solicita inregistrarea, dupa caz.
    Codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare se completeaza numai in cazul inregistrarii unor sedii secundare, definite potrivit legii.
    Atentie! Pentru inregistrarea punctului de lucru stabil se bifeaza casuta "punct de lucru stabil" si la randul "codul de identificare fiscala a unitatii infiintatoare" se inscrie codul agentului economic cu personalitate juridica ce l-a infiintat.
    In cazul in care declaratia este completata de reprezentantul fiscal al persoanei juridice straine care, potrivit legii, isi indeplineste obligatiile fiscale prin reprezentant fiscal, se marcheaza "X" in casuta "reprezentant fiscal" si se va completa codul de identificare fiscala a reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.
    3.4. In cazul in care declaratia este completata de catre imputernicit sau reprezentant legal se vor inscrie datele de identificare ale acestuia, precum si numarul si data actului de imputernicire.
    3.5. Codul de identificare fiscala a unitatii divizate - se completeaza in cazul in care infiintarea contribuabilului i se face prin divizare.
    3.6. Forma juridica
    Se inscrie forma juridica conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finantelor Publice, existent la sediul organului fiscal.
    3.7. Forma de proprietate
    Se inscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finantelor Publice, existent la sediul organului fiscal.
    3.8. Banca
    Se completeaza numai de catre contribuabilii care au cont deschis la banca.

    4. Date privind vectorul fiscal
    4.1. Platitor de T.V.A.
    La infiintare
    4.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
    4.1.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni taxabile.
    4.1.1.2. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.
    4.1.2. Se marcheaza cu X doar de catre platitorii care estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de scutire prevazut de lege si opteaza pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.
    4.1.3. Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    4.1.3.1. Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza exclusiv operatiuni de arendare, concesionare si inchiriere de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de lege si opteaza pentru taxarea acestora.
    Ulterior inregistrarii fiscale
    Randurile 4.1.4. - 4.1.6. se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    Se marcheaza cu "X" in functie de tipul inregistrarii ca platitor de T.V.A.: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
    Randul 4.1.7. - se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2., inscriindu-se cifra de afaceri din anul precedent stabilita conform dispozitiilor Codului fiscal privitoare la T.V.A.
    Randurile 4.1.7.1. - 4.1.7.2. se marcheaza cu "X" la infiintare sau ulterior inregistrarii fiscale de catre platitorii de T.V.A. care, conform legii, sunt obligati la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit, dupa caz.
    Scoaterea din evidenta
    Randurile 4.1.8. si 4.1.8.1. se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    Se marcheaza cu "X" in functie de tipul scoaterii din evidenta ca platitor de T.V.A.
    Data scoaterii din evidenta se stabileste conform legislatiei in vigoare in materie de T.V.A.
    Randurile 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. si 4.8., se marcheaza cu "X", dupa caz, la infiintare, de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize, impozit pe titei si gaze naturale din productie interna, jocuri de noroc, taxe si redevente in activitatea petroliera si miniera, impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, impozit pe profit, impozit pe veniturile microintreprinderilor, dupa caz.
    Randurile 4.2.1. - 4.2.2., 4.3.1. - 4.3.2., 4.4.1. - 4.4.2., 4.5.1. - 4.5.2., 4.6.1. - 4.6.2., 4.7.4. - 4.7.5., 4.8.1. - 4.8.2., se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.
    Randurile 4.7.1. - 4.7.3. se marcheaza cu "X" la infiintare sau ulterior inregistrarii fiscale numai de catre platitorii de impozit pe profit care, conform legilor in vigoare, sunt obligati la plata lunara, trimestriala sau anuala a acestui impozit, dupa caz.
    4.9. Contributii
    Randurile 4.9.1. - 4.9.4. se marcheaza cu "X" la infiintare numai de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, sunt platitori de contributiile respective.
    Randurile 4.9.1.1. - 4.9.1.2., 4.9.2.1. - 4.9.2.2., 4.9.3.1. - 4.9.3.2. si 4.9.4.1. - 4.9.4.2. se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

    5. Date privind starea contribuabilului
    Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    5.1. Inactivitate temporara - se completeaza in cazul in care se declara incetarea temporara a activitatii, respectiv reluarea activitatii.
    Se completeaza data inscrierii mentiunii de inactivitate temporara in registrul comertului, respectiv data reluarii activitatii.
    5.2. Dizolvare cu lichidare - se completeaza in cazul in care se declara inceperea procedurii de lichidare, respectiv incheierea acesteia si radierea societatii din registrul comertului.
    Se completeaza data inceperii procedurii de dizolvare stabilita conform dispozitiilor legale in materie, respectiv data radierii din registrul comertului.
    5.3. Dizolvare fara lichidare - se completeaza numai in cazul dizolvarii fara lichidare.
    Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozitiilor legale.
    In cazul in care fuziunea are loc prin contopire, se va completa si codul de identificare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii.
    5.4. Se completeaza data cu care s-a efectuat radierea.

    Instructiuni de completare a formularului "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020)"

    Se completeaza in doua exemplare, corect, citet cu majuscule.
    Se completeaza de catre contribuabil sau de catre reprezentantul fiscal desemnat/imputernicitul.
    Atentie! Persoanele fizice romane care au calitatea de comerciant completeaza acest formular numai la declararea mentiunilor de natura fiscala, cu exceptia luarii/scoaterii in/din evidenta ca platitori de T.V.A.

    1. Felul declaratiei
    Se marcheaza cu "X" unul dintre pct. 1.1. sau 1.2., dupa caz. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
    Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

    2. Date de identificare ale contribuabilului
    2.1. Cod numeric personal - se completeaza de catre persoanele fizice romane care au inscris codul numeric personal in actul de identificare. In cazul in care declaratia este completata de catre reprezentantul fiscal/imputernicitul, se va trece codul numeric personal al persoanei fizice romane reprezentate.
    2.2. Numar de identificare fiscala - nu se completeaza la inregistrarea initiala. In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre reprezentantul fiscal/imputernicitul, se va trece numarul de identificare fiscala persoanei fizice romane reprezentate.
    Persoanele fizice romane care au calitatea de comerciant vor inscrie codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale.
    Randurile 2.3. - 2.5. se completeaza de catre toti contribuabilii persoane fizice romane sau de catre reprezentantii fiscali/imputernicitii desemnati de acestia, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele de identificare ale contribuabilului care se inregistreaza.
    Adresa - se va completa cu adresa de domiciliu a contribuabilului.
    Randul 2.6. - se marcheaza cu "X" in functie de situatia persoanei fizice romane care se inregistreaza.

    3. Alte date privind contribuabilul
    3.1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
    Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.
    3.2. Felul activitatii
    3.2.1. Fapte de comert
    Se completeaza de catre persoanele fizice romane care au calitatea de comerciant la inregistrarea de mentiuni de natura fiscala, cu exceptia luarii/scoaterii in/din evidenta ca platitori de T.V.A.
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice romane care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, in mod individual, din activitati care constituie fapte de comert.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitatea comerciala, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    Numarul de inmatriculare la Registrul Comertului se completeaza numai de catre acei comercianti care nu si-au preschimbat certificatul de inmatriculare, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    3.2.2. Prestari servicii
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice romane care realizeaza in mod individual venituri din activitati de prestari de servicii, potrivit legii.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare, care atesta dreptul contribuabilului de a presta servicii, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    Contract - se vor inscrie numarul si data contractului in baza caruia se desfasoara activitatea, in cazul activitatilor care, potrivit legii, se autorizeaza prin incheierea de contracte.
    3.2.3. Meserii
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice romane care realizeaza in mod individual venituri din activitati desfasurate pe baza liberei initiative, din practicarea unei meserii.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul contribuabilului de a practica meseria, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    3.2.4. Contract de prestari servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice romane care realizeaza in mod individual venituri din activitati desfasurate in baza unui contract de prestari servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare, care atesta dreptul contribuabilului de a presta servicii, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    Contract - se vor inscrie numarul si data contractului.
    3.2.5. Profesii libere
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice romane care realizeaza in mod individual venituri din prestari servicii in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ, precum si din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.
    Autorizatie - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara o profesie libera, in mod individual si pentru care exista obligatia autorizarii;
    - se inscriu numarul autorizatiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie libera, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    3.2.6. Drepturi de proprietate intelectuala
    Se marcheaza cu "X" de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala (valorificarea drepturilor industriale: brevete de inventii, know-how, marci inregistrate, franciza, drepturi de autor inclusiv a drepturilor conexe de autor si altele).
    3.2.7. Altele
    Se marcheaza cu "X" de catre contribuabilii care realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati decat cele enuntate mai sus. Se va inscrie denumirea acestei activitati.
    3.3., 3.3.1. si 3.3.2. Se inscrie data la care contribuabilul obtine primul venit, incepe activitatea sau dobandeste calitatea de angajator, potrivit legii.
    Atentie! Se completeaza numai in cazul in care s-a marcat cu "X" casuta 1.1.
    3.4. Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au deschise conturi bancare.
    3.5. Sediul principal de desfasurare a activitatii
    Se va completa, dupa caz, in functie de locul de desfasurare a activitatii, cu adresa domiciliului sau a sediului principal de desfasurare a activitatii, inclusiv in cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru.
    3.6. - 3.7. Se marcheaza cu "X" in functie de modul cum se desfasoara activitatea.
    Se va completa cu adresa sediului permanent sau a altui loc fix de desfasurare a activitatii.
    Casuta "Alt loc de desfasurare a activitatii" se va marca cu "X" si atunci cand activitatea consta in desfacerea produselor in piete, targuri sau alte locuri amenajate in acest scop.

    4. Date privind vectorul fiscal
    4.1. Platitor de T.V.A.
    La infiintare
    4.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
    4.1.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni taxabile.
    4.1.1.2. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.
    4.1.2. Se marcheaza cu X doar de catre platitorii care estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de scutire prevazut de lege si opteaza pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.
    4.1.3. Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    4.1.3.1. Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza exclusiv operatiuni de arendare, concesionare si inchiriere de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de lege si opteaza pentru taxarea acestora.
    Ulterior inregistrarii fiscale
    Randurile 4.1.4. - 4.1.6. se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    Se marcheaza cu "X" in functie de tipul inregistrarii ca platitor de T.V.A.: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
    Randul 4.1.7. - se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2., inscriindu-se cifra de afaceri din anul precedent stabilita conform dispozitiilor Codului fiscal privitoare la T.V.A.
    Randurile 4.1.7.1. - 4.1.7.2. se marcheaza cu "X" la infiintare sau ulterior inregistrarii fiscale de catre platitorii de T.V.A. care, conform legii, sunt obligati la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit, dupa caz.
    Scoaterea din evidenta
    Randurile 4.1.8. si 4.1.8.1. se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    Se marcheaza cu "X" in functie de tipul scoaterii din evidenta ca platitor de T.V.A.
    Data scoaterii din evidenta se stabileste conform legislatiei in vigoare in materie de T.V.A.
    Randurile 4.2., 4.3. se marcheaza cu "X", dupa caz, la infiintare, de catre platitorii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize, impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, dupa caz.
    Randurile 4.2.1. - 4.2.2., 4.3.1. - 4.3.2. se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform legilor in vigoare.
    4.4. Contributii
    Randurile 4.4.1. - 4.4.4. se marcheaza cu "X" la infiintare numai de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, sunt platitori de contributiile respective.
    Randurile 4.4.1.1. - 4.4.1.2., 4.4.2.1. - 4.4.2.2., 4.4.3.1. - 4.4.3.2. si 4.4.4.1. - 4.4.4.2. se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

    5. Date de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care declaratia se intocmeste si se depune de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal desemnat de catre contribuabil.

    6. Date privind starea contribuabilului
    Se completeaza numai in cazul in care s-a marcat cu "X" casuta 1.2.
    6.1. Suspendare autorizatie - se completeaza in cazul in care se declara incetarea temporara a activitatii autorizate, respectiv reluarea activitatii autorizate.
    Nr. Aut. ............ din data - se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a fost suspendata, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.
    Se completeaza cu data de la care autorizatia a fost suspendata, respectiv data pana la care opereaza suspendarea.
    6.2. Anulare autorizatie - se completeaza in cazul in care se anuleaza autorizatia de functionare.
    Nr. Aut. ............. din data - se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a fost anulata, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.
    Se completeaza cu data de la care autorizatia a fost anulata.
    6.3. Incetarea valabilitatii autorizatiei - se completeaza in cazul incetarii valabilitatii autorizatiei de functionare.
    Nr. Aut. ............ din data - se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a expirat, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.
    Se completeaza cu data de la care a incetat valabilitatea autorizatiei.

    Instructiuni de completare a formularului "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030)"

    Se completeaza in doua exemplare, corect, citet cu majuscule.
    Se completeaza de catre contribuabil sau de catre reprezentantul fiscal desemnat/imputernicitul.
    Atentie! Persoanele fizice straine care au calitatea de comerciant completeaza acest formular numai la declararea mentiunilor de natura fiscala, cu exceptia luarii/scoaterii in/din evidenta ca platitori de T.V.A.

    1. Felul declaratiei
    Se marcheaza cu "X" unul din punctele 1.1. sau 1.2., dupa caz. Declaratia de inregistrare se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
    Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

    2. Date de identificare ale contribuabilului
    In cazul in care declaratia este completata de catre reprezentantul fiscal/imputernicitul, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului care se inregistreaza.
    2.1. Numar de identificare fiscala
    Nu se completeaza la inregistrarea initiala. In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre reprezentantul fiscal/imputernicitul, se va trece numarul de identificare fiscala persoanei fizice straine reprezentate.
    2.2. Codul numeric personal - se completeaza de catre persoanele fizice straine care au inscris codul numeric personal in actul de identificare. In cazul in care declaratia de inregistrare este completata de catre reprezentantul fiscal/imputernicitul, se va trece codul numeric personal al persoanei fizice straine reprezentate.
    Persoanele fizice straine care au calitatea de comerciant vor inscrie codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale.
    Randul 2.10. se marcheaza cu "X" in functie de situatia persoanei fizice straine care se inregistreaza.

    3. Alte date privind contribuabilul
    3.1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
    Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.
    3.2. Felul activitatii
    3.2.1. Fapte de comert
    Se completeaza de catre persoanele fizice straine care au calitatea de comerciant la inregistrarea de mentiuni de natura fiscala, cu exceptia luarii/scoaterii in/din evidenta ca platitori de T.V.A.
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice straine care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, in mod individual, din activitati care constituie fapte de comert.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul contribuabilului de a desfasura activitatea comerciala, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    Numarul de inmatriculare la Registrul Comertului se completeaza numai de catre acei comercianti care nu si-au preschimbat certificatul de inmatriculare, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    3.2.2. Prestari servicii
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice straine care realizeaza in mod individual venituri din activitati de prestari de servicii, potrivit legii.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare, care atesta dreptul contribuabilului de a presta servicii, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    Contract - se vor inscrie numarul si data contractului in baza caruia se desfasoara activitatea, in cazul activitatilor care, potrivit legii, se autorizeaza prin incheierea de contracte.
    3.2.3. Meserii
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice straine care realizeaza in mod individual venituri din activitati desfasurate pe baza liberei initiative, din practicarea unei meserii.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul contribuabilului de a practica meseria, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    3.2.4. Contract de prestari servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice straine care realizeaza in mod individual venituri din activitati desfasurate in baza unui contract de prestari servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial.
    Autorizatie - se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare, care atesta dreptul contribuabilului de a presta servicii, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    Contract - se vor inscrie numarul si data contractului.
    3.2.5. Profesii libere
    Se marcheaza cu "X" de catre persoanele fizice straine care realizeaza in mod individual venituri din prestari servicii in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ, precum si din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.
    Autorizatie - se completeaza de catre contribuabilii care desfasoara o profesie libera, in mod individual si pentru care exista obligatia autorizarii;
    - se inscriu numarul autorizatiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie libera, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.
    3.2.6. Drepturi de proprietate intelectuala
    Se marcheaza cu "X" de catre contribuabilii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala (valorificarea drepturilor industriale: brevete de inventii, know-how, marci inregistrate, franciza, drepturi de autor inclusiv a drepturilor conexe de autor si altele).
    3.2.7. Altele
    Se marcheaza cu "X" de catre contribuabilii care realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati decat cele enuntate mai sus. Se va inscrie denumirea acestei activitati.
    3.3., 3.3.1. si 3.3.2. Se inscrie data la care contribuabilul obtine primul venit, incepe activitatea sau dobandeste calitatea de angajator, potrivit legii.
    Atentie! Se completeaza numai in cazul in care s-a marcat cu "X" casuta 1.1.
    3.4. Cont bancar
    Se completeaza de catre contribuabilii care au deschise conturi bancare.
    3.5. Sediul principal de desfasurare a activitatii
    Se va completa, dupa caz, in functie de locul de desfasurare a activitatii, cu adresa domiciliului sau a sediului principal de desfasurare a activitatii, inclusiv in cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru.
    3.6. - 3.7. Se marcheaza cu "X" in functie de modul cum se desfasoara activitatea.
    Se va completa cu adresa sediului permanent sau a altui loc fix de desfasurare a activitatii.
    Casuta "Alt loc de desfasurare a activitatii" se va marca cu "X" si atunci cand activitatea consta in desfacerea produselor in piete, targuri sau alte locuri amenajate in acest scop.
    4.1. Platitor de T.V.A.
    La infiintare
    4.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
    4.1.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni taxabile.
    4.1.1.2. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.
    4.1.2. Se marcheaza cu X doar de catre platitorii care estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de scutire prevazut de lege si opteaza pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.
    4.1.3. Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    4.1.3.1. Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza exclusiv operatiuni de arendare, concesionare si inchiriere de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de lege si opteaza pentru taxarea acestora.
    Ulterior inregistrarii fiscale
    Randurile 4.1.4. - 4.1.6. se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    Se marcheaza cu "X" in functie de tipul inregistrarii ca platitor de T.V.A.: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
    Randul 4.1.7. - se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2., inscriindu-se cifra de afaceri din anul precedent stabilita conform dispozitiilor Codului fiscal privitoare la T.V.A.
    Randurile 4.1.7.1. - 4.1.7.2. se marcheaza cu "X" la infiintare sau ulterior inregistrarii fiscale de catre platitorii de T.V.A. care, conform legii, sunt obligati la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit, dupa caz.
    Scoaterea din evidenta
    Randurile 4.1.8. si 4.1.8.1. se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    Se marcheaza cu "X" in functie de tipul scoaterii din evidenta ca platitor de T.V.A.
    Data scoaterii din evidenta se stabileste conform legislatiei in vigoare in materie de T.V.A.
    Randurile 4.2., 4.3. se marcheaza cu "X", dupa caz, la infiintare, de catre platitorii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize, impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, dupa caz.
    Randurile 4.2.1. - 4.2.2., 4.3.1. - 4.3.2. se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform legilor in vigoare.
    4.4. Contributii
    Randurile 4.4.1. - 4.4.4. se marcheaza cu "X" la infiintare numai de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, sunt platitori de contributiile respective.
    Randurile 4.4.1.1. - 4.4.1.2., 4.4.2.1. - 4.4.2.2., 4.4.3.1. - 4.4.3.2. si 4.4.4.1. - 4.4.4.2. se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

    5. Date de identificare ale imputernicitului/reprezentantului fiscal
    Se completeaza numai in cazul in care declaratia se intocmeste si se depune de catre imputernicitul/reprezentantul fiscal desemnat de catre contribuabil.

    6. Date privind starea contribuabilului
    Se completeaza numai in cazul in care s-a marcat cu "X" casuta 1.2.
    6.1. Suspendare autorizatie - se completeaza in cazul in care se declara incetarea temporara a activitatii autorizate, respectiv reluarea activitatii autorizate.
    Nr. Aut. ............ din data - se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a fost suspendata, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.
    Se completeaza cu data de la care autorizatia a fost suspendata, respectiv data pana la care opereaza suspendarea.
    6.2. Anulare autorizatie - se completeaza in cazul in care se anuleaza autorizatia de functionare.
    Nr. Aut. ............. din data - se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a fost anulata, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.
    Se completeaza cu data de la care autorizatia a fost anulata.
    6.3. Incetarea valabilitatii autorizatiei - se completeaza in cazul incetarii valabilitatii autorizatiei de functionare.
    Nr. Aut. ............ din data - se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a expirat, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.
    Se completeaza cu data de la care a incetat valabilitatea autorizatiei.

    Instructiuni de completare a formularului "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)"

    Formularul se completeaza in doua exemplare, la masina de scris sau echipamente similare

    1. Felul declaratiei
    Se marcheaza cu "X" unul dintre pct. 1.1., 1.2., 1.3. sau 1.4. dupa caz. Declaratia de modificare a datelor initiale se completeaza cand se modifica una dintre datele inscrise in cap. 2 - 4. In cazul declaratiei de incetare a activitatii se completeaza capitolul 2 si randurile 5.1. si 5.1.1. In cazul declaratiei de fuziune, institutia care inceteaza a exista marcheaza cu "X" pct. 1.3.

    2. Date de identificare a institutiei
    Se completeaza obligatoriu de catre toti platitorii.
    2.1. Codul de inregistrare fiscala
    Atentie! Nu se completeaza la inregistrarea initiala.

    3. Alte date de identificare a institutiei
    3.1. Sectorul de activitate
    Se marcheaza cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.
    3.2. Sistemul de finantare
    Se marcheaza cu "X" unul dintre sisteme.
    3.3. Organ tutelar (ordonator principal sau secundar de credite, dupa caz)
    3.3.1. Minister sau institutia centrala (din clasificatia bugetara) - se completeaza denumirea si codul institutiei.
    3.3.2. Consiliul judetean (din clasificatia bugetara) - se completeaza denumirea si codul judetului.
    3.3.3. Consiliul local - se completeaza codul primariilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.

    4. Date privind vectorul fiscal
    4.1. Platitor de T.V.A.
    La infiintare
    4.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
    4.1.1.1. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni taxabile.
    4.1.1.2. Se estimeaza cifra de afaceri prognozata a se obtine in anul fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.
    4.1.2. Se marcheaza cu X doar de catre platitorii care estimeaza ca vor realiza o cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere sub plafonul de scutire prevazut de lege si opteaza pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.
    4.1.3. Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    4.1.3.1. Se marcheaza cu X de catre platitorii care realizeaza exclusiv operatiuni de arendare, concesionare si inchiriere de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de lege si opteaza pentru taxarea acestora.
    Ulterior inregistrarii fiscale
    Randurile 4.1.4. - 4.1.6. se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    Se marcheaza cu "X" in functie de tipul inregistrarii ca platitor de T.V.A.: inregistrare prin depasirea plafonului de scutire sau prin optiune.
    Randul 4.1.7. - se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2., inscriindu-se cifra de afaceri din anul precedent stabilita conform dispozitiilor Codului fiscal privitoare la T.V.A.
    Randurile 4.1.7.1. - 4.1.7.2. se marcheaza cu "X" la infiintare sau ulterior inregistrarii fiscale de catre platitorii de T.V.A. care, conform legii, sunt obligati la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit, dupa caz.
    Scoaterea din evidenta
    Randurile 4.1.8. si 4.1.8.1. se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.
    Se marcheaza cu "X" in functie de tipul scoaterii din evidenta ca platitor de T.V.A.
    Data scoaterii din evidenta se stabileste conform legislatiei in vigoare in materie de T.V.A.
    Randul 4.2. se marcheaza cu "X", dupa caz, la infiintare, de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor.
    Randurile 4.2.1. - 4.2.2. se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform legilor in vigoare.
    4.3. Contributii
    Randurile 4.3.1. - 4.3.4. se marcheaza cu "X" la infiintare numai de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, sunt platitori de contributiile respective.
    Randurile 4.3.1.1. - 4.3.1.2., 4.3.2.1. - 4.3.2.2., 4.3.3.1. - 4.3.3.2. si 4.3.4.1. - 4.3.4.2. se marcheaza cu "X", dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

    5. Date privind starea institutiei
    5.2. Codul de inregistrare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii
    Se completeaza numai in cazul declaratiei de fuziune prin contopire.

    Instructiuni de completare a formularului "Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)

    Cererea de inregistrare a domiciliului fiscal se completeaza si se depune in cazul in care domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, sau in cazul in care contribuabilul isi schimba domiciliul fiscal declarat anterior.
    Cererea se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla noul domiciliu fiscal, personal sau prin imputernicit/reprezentant fiscal si va fi insotita de documente care sa faca dovada detinerii sau ocuparii legale a spatiului pentru noul domiciliu fiscal.

    1. Date de identificare ale contribuabilului
    Se completeaza de catre toti contribuabilii persoane fizice sau juridice, sau de catre imputernicitii/reprezentantii fiscali desemnati de catre acestia, inscriind cu majuscule, citet si corect, datele de identificare ale contribuabilului care doreste sa-si schimbe domiciliul fiscal.

    2. Date privind domiciliul/sediul social al contribuabilului:
    Se completeaza adresa unde contribuabilul isi are domiciliul, respectiv sediul social, stabilit sau inscris potrivit legii.

    3. Date privind domiciliul fiscal actual al contribuabilului
    Se completeaza in cazul in care domiciliul fiscal actual difera de domiciliul sau sediul social.

    4. Date privind schimbarea domiciliului fiscal al contribuabilului
    Se completeaza adresa unde contribuabilul doreste sa-si stabileasca noul domiciliu fiscal.

    ANEXA 2

    Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

    1. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica (010)
    1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica (010)
    2. Cod: 14.13.01.10.11/1
    3. Format: A3/t2
    4. Se tipareste - intr-o singura culoare
                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. U/M: set (2 file)
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza: la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor despre persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica, care au fost inregistrati
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: contribuabilii persoane juridice, asociatii familiale
                     si asocieri fara personalitate juridica sau de catre
                     reprezentantul fiscal/imputernicitul/reprezentantul legal
    9. Circula: - originalul la organul fiscal
                - copia la contribuabil
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului

    2. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020)
    1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (020)
    2. Cod: 14.13.01.10.11/2
    3. Format: A3/t2
    4. Se tipareste - intr-o singura culoare
                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. U/M: set (2 file)
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza: la inregistrarea fiscala a persoanelor fizice romane sau eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, care va contine codul de identificare fiscala precedat de litera "R", pentru persoanele fizice platitoare de TVA, precum si la actualizarea informatiilor despre persoanele fizice romane, inregistrate ca platitori de impozite si contributii
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: contribuabilii persoane fizice romane sau de catre
                     reprezentantul fiscal/imputernicitul
    9. Circula: - originalul la organul fiscal
                - copia la contribuabil
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului

    3. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030)
    1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine (030)
    2. Cod: 14.13.01.10.11/3
    3. Format: A3/t2
    4. Se tipareste - intr-o singura culoare
                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. U/M: set (2 file)
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza: la inregistrarea persoanelor fizice straine si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala care, pentru persoanele fizice platitoare de TVA, va contine codul de identificare fiscala precedat de litera "R", precum si actualizarea informatiilor despre persoanele fizice straine care au fost inregistrate ca platitori de impozite si contributii
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: contribuabilii persoane fizice straine sau de catre
                     reprezentantul fiscal/imputernicitul
    9. Circula: - originalul la organul fiscal
                - copia la contribuabil
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului

    4. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)
    1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)
    2. Cod: 14.13.01.10.11/4
    3. Format: A3/t2
    4. Se tipareste - intr-o singura culoare
                    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. U/M: set (2 file)
    6. Se difuzeaza: gratuit
    7. Se utilizeaza: la atribuirea codului de inregistrare fiscala pentru institutiile publice si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor despre acestea
    8. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: institutiile publice
    9. Circula: - originalul la organul fiscal
                - copia la contribuabil
    10. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului

    5. Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)
    1. Denumire: Cerere de inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050)
    2. Cod: 14.13.04.16
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire:
    - se tipareste pe o singura fata;
    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la inregistrarea domiciliului fiscal al contribuabilului
    7. Se intocmeste in: 1 exemplar
                     de: contribuabili sau de catre reprezentantul
                     fiscal/imputernicitul
    8. Circula: la organul fiscal
    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului

    ANEXA 3

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                ROMANIA                              MFP      |
|                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                          |
|                     CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA                       |
|                                                                              |
|  __________________________________________________________________________  |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |__________________________________________________________________________| |
|                                                         ___________________  |
| Emitent                  Codul de identificare fiscala |                   | |
| Conducatorul unitatii    (C.I.F.):                     |____               | |
| fiscale                           Data atribuirii (C.I.F.): |              | |
|                                Platitor de TVA din data de: |              | |
| Semnatura                                  Data eliberarii: |______________| |
|                                                                              |
| Cod 14.13.20.99                                Tiparit la C.N. "Imprimeria   |
|                                                             Nationala" S.A.  |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                                ROMANIA                              MFP      |
|                       MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                          |
|                     CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA                       |
|                                                                              |
|  __________________________________________________________________________  |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| |__________________________________________________________________________| |
|                                                         ___________________  |
| Emitent                  Codul de identificare fiscala |                   | |
| Conducatorul unitatii    (C.I.F.):                     |____               | |
| fiscale                           Data atribuirii (C.I.F.): |              | |
|                                Platitor de TVA din data de: |              | |
| Semnatura                                  Data eliberarii: |______________| |
|                                                                              |
| Cod 14.13.20.99                                Tiparit la C.N. "Imprimeria   |
|                                                             Nationala" S.A.  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4

    CARACTERISTICILE DE TIPARIRE PENTRU FORMULARUL "CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA"

    1. Denumire: Certificat de inregistrare fiscala
    2. Cod: 14.13.20.99
    3. Format: A5. Se tiparesc doua certificate pe o foaie A4.
    Certificatul se va tipari in doua culori.
    - hartie cu filigran pe toata suprafata
    - cerneala de securitate cu luminiscenta UV (ultraviolet)
    4. U/M: A4 (2 buc./unitate)
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la atestarea inregistrarii ca platitor de impozite si contributii
    7. Se intocmeste in: 1 exemplar original + o copie
                     de: organul fiscal
    8. Circula: - originalul la contribuabil
                  copia la organul fiscal
    9. Se arhiveaza: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 300/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 300 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu