Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 128/300 din 23 aprilie 2001

pentru aprobarea Normelor privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR


SmartCity3

              Nr. 128 din 23 aprilie 2001
              MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
              Nr. 300 din 16 mai 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 615 din 28 septembrie 2001

    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul sanatatii si familiei,
    vazand Referatul de aprobare nr. 118.533/2001, intocmit de Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, si Referatul de aprobare nr. DB 4.197/2001, intocmit de Directia generala de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei,
    avand in vedere prevederile art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si al Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin Directia generala strategii si politici in agricultura si industria alimentara si prin directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si Ministerul Sanatatii si Familiei, prin Directia generala de sanatate publica si prin directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

             Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

                                   NORME
privind natura, continutul, fabricarea, compozitia si etichetarea anumitor tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme se refera si se aplica urmatoarelor produse:
    1. lapte conservat, partial deshidratat;
    2. lapte conservat, integral deshidratat.
    Art. 2
    Produsele enumerate la art. 1 se comercializeaza numai daca respecta definitiile si regulile stabilite in prezentele norme.

    CAP. 2
    Natura si continutul

    Art. 3
    In sensul prezentelor norme produsele mentionate la art. 1 trebuie sa corespunda urmatoarelor definitii:
    1. laptele partial deshidratat reprezinta produsul lichid obtinut prin eliminarea partiala a apei din lapte integral, lapte partial degresat, lapte degresat sau dintr-un amestec al acestor produse cu adaos de smantana sau lapte integral deshidratat ori ambele, astfel incat procentul de adaugare a laptelui integral deshidratat sa nu depaseasca in produsul finit 25% din substanta uscata totala;
    2. laptele integral deshidratat reprezinta produsul solid al carui continut de umiditate nu depaseste 5% din greutatea produsului finit, obtinut direct prin eliminarea apei din lapte integral, partial degresat, lapte degresat sau dintr-un amestec al acestor produse si smantana.
    Art. 4
    Sortimentele specifice de lapte partial sau integral deshidratat sunt prezentate si definite in anexa care face parte integranta din prezentele norme.
    Art. 5
    Denumirile utilizate in anexa sunt aplicate doar pentru produsele definite in aceasta si trebuie folosite in comert pentru a denumi produsele respective.

    CAP. 3
    Fabricare si compozitie

    Art. 6
    Conservarea produselor definite in anexa la prezentele norme este realizata prin urmatoarele procedee:
    1. prin sterilizare, pentru produsele prevazute la lit. A pct. 1 - 4;
    2. prin adaugarea de zahar semialb sau zahar alb ori zaharul alb de calitate extra pentru produsele prevazute la lit. A pct. 5 - 7;
    3. prin deshidratare, pentru produsele prevazute la lit. B.
    Art. 7
    Materiile prime mentionate la art. 3 sunt supuse unui tratament termic cel putin echivalent cu pasteurizarea, daca procesul de fabricare a produselor definite la art. 1 si 4 nu include un astfel de tratament.
    Art. 8
    (1) La fabricarea produselor definite la lit. A pct. 1 - 4 din anexa la prezentele norme este admisa utilizarea urmatorilor aditivi alimentari:
    a) bicarbonatii de sodiu si de potasiu;
    b) E 331 citratii de sodiu - sarurile de sodiu ale acidului citric;
    c) E 332 citratii de potasiu - sarurile de potasiu ale acidului citric;
    d) E 339 ortofosfatii de sodiu - sarurile de sodiu ale acidului ortofosforic;
    e) E 340 ortofosfatii de potasiu - sarurile de potasiu ale acidului ortofosforic;
    f) clorura de calciu;
    g) E 450 polifosfatii de sodiu si potasiu, din care difosfatii, trifosfatii, in cazul laptelui partial deshidratat neindulcit, tratat la temperatura ultrainalta - UHT, polifosfati liniari care contin cel mult 8% compusi ciclici, in cazul laptelui partial deshidratat neindulcit, tratat la temperatura ultrainalta - UHT.
    (2) Cantitatea totala de polifosfati adaugata in produsul finit trebuie sa nu depaseasca:
    a) 0,2% pentru produsele cu un continut de pana la 28% substanta uscata totala;
    b) 0,3% pentru produsele cu un continut mai mare de 28% substanta uscata totala.
    (3) Continutul total de trifosfati si polifosfati liniari, exprimat ca P2O5, trebuie sa nu depaseasca 0,1% in laptele partial deshidratat neindulcit, tratat la temperatura ultrainalta - UHT.
    (4) Continutul total de fosfati adaugati, exprimat ca P2O5, trebuie sa nu depaseasca 0,1% pentru produsele cu un continut de pana la 28% substanta uscata totala si 0,15%, pentru produsele cu un continut mai mare de 28% substanta uscata totala.
    Art. 9
    La fabricarea produselor mentionate la lit. A pct. 5 - 7 din anexa la prezentele norme este admisa doar utilizarea urmatoarelor substante:
    a) aditivii enumerati la art. 8 alin. (1) astfel incat cantitatea totala a acestora sa nu depaseasca 0,2% si continutul total de fosfati adaugati, exprimat ca P2O5, sa nu depaseasca 0,1% in produs finit;
    b) o cantitate de lactoza care sa nu depaseasca 0,02% in produs finit; daca este cazul se poate adauga fosfat tricalcic, a carui cantitate sa nu depaseasca 10% din cantitatea de lactoza adaugata.
    Art. 10
    La fabricarea produselor definite la lit. B din anexa la prezentele norme este admisa doar utilizarea urmatoarelor substante:
    1. aditivii enumerati la art. 8 alin. (1), in urmatoarele conditii:
    a) cantitatea adaugata sa nu depaseasca 0,5% in produs finit, din care continutul maxim de bicarbonat de sodiu si potasiu reprezinta 0,2% . Cantitatea acestuia din urma poate fi de maximum 0,3% in cazul laptelui integral deshidratat sau al tipurilor "Hatmaker" ori "Roller", care sunt diferite de cele destinate comertului cu amanuntul si la fabricarea carora nu este folosita nici una dintre substantele enumerate la art. 8 alin. (1);
    b) continutul total de fosfati adaugati, exprimat in P2O5, trebuie sa nu depaseasca 0,25% in produs finit;
    2. acidul L-ascorbic - E 300, L-ascorbatul de sodiu - E 301 si palmitatul de ascorbil - E 304, singure sau amestecate, exprimate ca acid ascorbic, trebuie sa nu depaseasca 0,05% din greutatea produsului finit;
    3. in cazul in care denumirea produselor definite la lit. B pct. 1, 3 si 4 din anexa la prezentele norme se refera la solubilitatea imediata, este autorizata pentru producerea lor utilizarea lecitinei - E 322 la un procent maxim de 0,5% in produsul finit;
    4. in sensul prezentului articol, cand se indica procentul unui aditiv, se intelege substanta anhidra.
    Art. 11
    Pentru a nu aduce prejudicii prevederilor privind sanatatea umana continutul de acid lactic al produselor definite in anexa la prezentele norme nu trebuie sa depaseasca 300 mg/100 g substanta uscata negrasa a laptelui.

    CAP. 4
    Etichetare

    Art. 12
    Actele normative in vigoare privind etichetarea alimentelor se aplica produselor definite in anexa la prezentele norme care sunt destinate in forma neschimbata consumatorului final, cu urmatoarele mentiuni specifice:
    1. produsele mentionate la art. 10 pct. 3 sunt comercializate sub denumirea prezentata, la care se adauga cuvantul "instant";
    2. cantitatea neta a produselor definite in anexa la prezentele norme este exprimata in unitati de masa, iar in cazul produselor definite la lit. A pct. 1 - 4, in unitati de masa si volum, daca sunt ambalate in alte ambalaje decat tuburi sau cutii metalice;
    3. pe ambalajele, recipientele sau etichetele produselor definite in anexa la prezentele norme trebuie sa apara urmatoarele mentiuni:
    a) procentul de grasime din lapte, exprimat prin greutatea raportata la produsul finit, cu exceptia produselor definite la lit. A pct. 2 si 6 si la lit. B pct. 2 din anexa, si procentul de substanta uscata negrasa a laptelui pentru produsele definite la lit. A;
    b) recomandari privind metoda de diluare sau de reconstituire pentru produsele definite la lit. A din anexa sau alte informatii relevante asupra utilizarii, cand sunt destinate utilizarii intr-o forma neschimbata;
    c) recomandari privind metoda de diluare sau reconstituire, inclusiv detalii despre continutul de grasime al produsului dupa diluare sau reconstituire, pentru produsele definite la lit. B din anexa, cu exceptia celor definite la lit. B pct. 2;
    d) expresia "UHT" sau "tratat la temperatura ultrainalta" pentru produsele definite la lit. A pct. 1 - 4, in cazul in care sunt obtinute in urma unui astfel de tratament si sunt ambalate aseptic;
    4. prevederile pct. 1 - 3 se aplica in urmatoarele conditii:
    a) mentiunile prevazute la pct. 2 si 3 lit. a) trebuie sa apara in acelasi camp vizual cu numele sub care este vandut produsul, cantitatea neta si data durabilitatii minimale;
    b) in cazul in care produsele care cantaresc mai putin de 20 g si sunt preambalate intr-un ambalaj exterior, mentiunile solicitate trebuie sa apara doar pe ambalajul exterior, cu exceptia denumirii sub care este comercializat produsul conform pct. 2;
    c) adaugarea unor vitamine produselor definite in anexa se face cu aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei, mentionandu-se natura si cantitatea acestora.
    Art. 13
    (1) Mentiunile obligatorii trecute pe ambalajele, recipientele sau etichetele produselor definite in anexa la prezentele norme, dar care nu sunt destinate consumatorului final, sunt urmatoarele:
    a) denumirea produselor conform art. 5;
    b) cantitatea neta exprimata in kilograme sau grame;
    c) denumirea sau denumirea comerciala, adresa fabricantului sau a ambalatorului ori a vanzatorului;
    d) numele tarii de origine in cazul produselor importate;
    e) data fabricatiei sau alte informatii prin care poate fi identificat lotul respectiv.
    (2) Produsele definite in anexa la prezentele norme pot fi comercializate daca mentiunile prezentate la pct. 1 lit. a), c) si e) apar in limba romana, nefiind exclusa prezentarea acestora in alte limbi.
    (3) Mentiunile specificate la lit. b) si d) trebuie sa apara doar pe documentele insotitoare.
    (4) Toate mentiunile inscrise pe ambalaj, recipient sau etichete trebuie sa fie vizibile, lizibile si scrise cu caractere care nu pot fi sterse.
    Art. 14
    Produsele mentionate la art. 4 si destinate vanzarii cu amanuntul sunt ambalate de producator sau ambalator in recipiente etanse care protejeaza produsul de influenta nefasta si care sunt livrate intacte catre consumator.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 15
    Prezentele norme nu se aplica:
    a) produselor destinate exportului in tarile din afara Comunitatii Europene;
    b) produselor dietetice sau produselor preparate special pentru sugari si copiii de varsta mica.
    Art. 16
    Prezentele norme sunt compatibile cu reglementarile comunitare in domeniu si sunt armonizate cu prevederile Directivei Consiliului 76/118/1975 privind anumite tipuri de lapte conservat, partial sau integral deshidratat, destinat consumului uman, amendata cu directivele Consiliului 78/630/1978 si 83/635/1983.

    ANEXA 1
    la norme

                   DENUMIRILE SI DEFINITIILE PRODUSELOR

    A. Lapte partial deshidratat
    Tipuri de lapte condensat neindulcit:
    1. Lapte condensat neindulcit este laptele partial deshidratat care contine minimum 7,5% grasime si 25% substanta uscata totala din greutate.
    2. Lapte degresat condensat neindulcit este laptele partial deshidratat care contine maximum 1% grasime si minimum 20% substanta uscata totala din greutate.
    3. Lapte partial degresat condensat neindulcit este:
    a) laptele partial deshidratat care contine minimum 1% si maximum 7,5% grasime si minimum 20% substanta uscata totala din greutate;
    b) laptele partial deshidratat care contine intre 4 si 4,5% grasime si minimum 24% substanta uscata totala din greutate, fiind singurul lapte care poate fi vandut cu amanuntul sub aceasta denumire.
    4. Laptele condensat neindulcit cu continut ridicat de grasime este laptele partial deshidratat care contine minimum 15% grasime si minimum 26,5% substanta uscata totala din greutate.
    Tipuri de lapte condensat indulcit:
    5. Lapte condensat indulcit este:
    a) laptele partial deshidratat, cu un amestec de zaharoza - zahar semialb, zahar sau zahar alb ori zahar alb extra, care contine minimum 8% grasime si 28% substanta uscata totala din greutate;
    b) laptele partial deshidratat, cu un amestec de zaharoza - zahar semialb, zahar sau zahar alb ori zahar alb extra, care contine minimum 9% grasime si 31% substanta uscata totala, fiind singurul lapte care poate fi vandut cu amanuntul sub aceasta denumire.
    6. Lapte degresat condensat indulcit este laptele partial deshidratat cu un amestec de zaharoza - zahar semialb, zahar sau zahar alb ori zahar alb extra, care contine maximum 1% grasime si minimum 24% substanta uscata totala din greutate.
    7. Lapte partial degresat condensat indulcit este:
    a) laptele partial deshidratat, cu un amestec de zaharoza - zahar semialb, zahar sau zahar alb ori zahar alb extra, care contine minimum 1% si maximum 8% grasime si minimum 24% substanta uscata totala din greutate;
    b) laptele partial deshidratat, cu un amestec de zaharoza - zahar semialb, zahar sau zahar alb ori zahar alb extra, care contine intre 4 si 4,5% grasime si minimum 28% substanta uscata totala din greutate, fiind singurul lapte care poate fi vandut cu amanuntul sub aceasta denumire.
    B. Lapte integral deshidratat
    1. Lapte integral deshidratat sau laptele praf integral este laptele deshidratat care contine minimum 26% grasime din greutate.
    2. Lapte degresat deshidratat sau laptele praf degresat este laptele deshidratat care contine maximum 1,5% grasime din greutate.
    3. Lapte partial degresat deshidratat sau laptele praf partial degresat este laptele deshidratat cu un continut de grasime de minimum 1,5% si maximum 26% din greutate.
    4. Lapte deshidratat cu continut ridicat de grasime sau laptele praf cu continut ridicat de grasime este laptele deshidratat care contine minimum 42% grasime din greutate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 300/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 300 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu